Status på medicinsk behandling af børneastma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på medicinsk behandling af børneastma"

Transkript

1 Status på medicinsk behandling af børneastma 2014

2 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 1 Versionsdato: Format: PDF Statens Serum Institut Side 2 af 21

3 Indhold Resume Formål Baggrund Medicinsk behandling af astma Korttidsvirkende bronkodilatorer, SABA Inhalationssteroider, ICS Langtidsvirkende Beta-2-agonister, LABA Leukotrienreceptorantagonister, LTRA Langtidsvirkende antikolinergika, LAMA Andre lægemidler Forbruget af astmamedicin blandt børn i Regionsforskelle i forbruget af korttidsvirkende bronkodilatorer, SABA Regionsforskelle i forbruget af inhalationssteroider, ICS Regionsforskelle i forbruget af inhalationssteroider kombineret med langtidsvirkende beta-2-agonister, ICS LABA Regionsforskelle i forbruget af langtidsvirkende beta-2-agonister, LABA Regionsforskelle i forbruget af leukotrienreceptor-antagonister, LTRA Opstart af astmamedicin Referencer Statens Serum Institut Side 3 af 21

4 Resume Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn. Astma rammer 10% af børn i skolealderen. Flere småbørn oplever astmasymptomer, men 2/3 af småbørnene vokser fra symptomerne. Sygdommen er bl.a. karakteriseret ved forsnævrede luftveje pga. inflammation, hævelse og øget produktion af slim. Dette fører til symptomer som hvæsende, pibende vejrtrækning og hoste. Symptomerne på astma kan komme spontant, ved fysisk aktivitet eller ved udsættelse for luftvejsirriterende stoffer. Hos småbørn kan symptomerne udløses af virusinfektioner. Den medicinske behandling består primært af forebyggende og akut behandling af anfald med lægemidler, der skal indåndes. Næsten børn i behandling Analysen viser, at der var ca børn i alderen 0-17 år, der indløste en recept på astmalægemidler (ATC hovedgruppen R03) i Der var flest børn, der indløste recept på korttidsvirkende bronkodilatorer ((SABA) ca børn) og inhalationssteroider ((ICS) ca børn). Over halvdelen af de, der indløste recept på SABA, indløste udelukkende recept på SABA og ingen anden gruppe af astmamedicin ( børn). Knap 30% (ca børn) var nye brugere, og 2/3 ( børn) af disse indløste en recept på SABA. Den typiske bruger, der fik SABA ved første recept, var 1 år og havde i langt de fleste tilfælde kun én enkelt receptindløsning. Store forskelle i behandling mellem regionerne Antallet af receptindløsninger for astmamedicin varierede meget på tværs af de forskellige regioner. Generelt var der for alle regioner et større forbrug af SABA, ICS og leukotrienreceptorantagonister (LTRA) hos småbørn, især de mellem 0-1 år. Andelen af de 1- årige børn, der fik SABA, var højere i Region Syddanmark (26%) i forhold til Region Hovedstaden (18%), som havde den laveste forekomst. For ICS var andelen i samme alder højest i de tre regioner Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland (12%), mens det både for Region Hovedstaden samt Syddanmark var 9% af børnene, der havde fået ICS. Andelen af de 1-årige, der modtog LTRA var tæt på at være 10 gange højere i Region Midtjylland (5%) i forhold til Region Syddanmark (0,6%). Statens Serum Institut Side 4 af 21

5 For inhalationssteroider kombineret med langtidsvirkende beta-2-agonister (ICS LABA) samt langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) varierede andelen af børn også for de forskellige regioner. Forbruget var mest markant blandt de større børn. Forbruget af ICS-LABA var højest i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden (ca. 1,5%); for LABA var det stort set kun Region Syddanmark, der havde et forbrug, og det var også mindre end 1% for hver af aldersgrupperne. Der var næsten ingen, der fik LABA uden samtidig ICS. De praktiserende læger starter astma behandlingen For 90% af de nye brugere var det en praktiserende læge, der opstartede medicinen. Statens Serum Institut Side 5 af 21

6 1. Formål Statens Serum Institut vil give en status for den medicinske behandling af børn med astma og astmatisk bronkitis (virusudløst astma). Samlet kaldes de to sygdomme børneastma. Analysen er foranlediget af, at der har været politisk fokus på børneastma og, at Sundhedsstyrelsen (SST) og Rådet for Rationel Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er i gang med at kigge på vejledninger til behandling af astma blandt børn. Statens Serum Institut har lavet en analyse, der kigger på antallet af børn i alderen 0-17 år i behandling med astmamedicin (ATC hovedgruppe R03) i I rapporten belyses: Antallet af børn, der i 2013 var i behandling med de forskellige grupper af astmamedicin. Regionale forskelle i forbruget af astmamedicin til børn. Typen af læge (almen praktiserende læge, praktiserende speciallæge eller hospitalslæge), der opstartede og udskrev første recept på astmamedicin. Statens Serum Institut Side 6 af 21

7 2. Baggrund Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn. Flere småbørn oplever astmasymptomer, men 2/3 af småbørnene vokser fra symptomerne. Derudover er astma den almindeligste årsag til, at børn indlægges akut på sygehus og til, at børn anvender fast medicin. Astma forekommer oftere hos børn end hos voksne og kommer hyppigere i perioder i forhold til voksne, hvor sygdommen oftere har en mere kronisk art 1. Astma er en inflammationstilstand, der gentagne gange fører til åndedrætsbesvær på grund af hævelse og øget produktion af slim i luftvejene. Dette bevirker, at musklerne i de nedre luftveje trækker sig sammen, og der er mindre passage for luft. Sammentrækning af luftvejene kan i visse tilfælde være alvorlige og livstruende pga. lukkede luftveje. Astma bevirker herudover også en øget følsomhed i luftvejene, så børn med astma reagerer lettere på dyrehår, pollen, kold luft, tobaksrøg med mere. De typiske symptomer ved anfald er åndenød med hvæsende, pibende vejrtrækning og hoste. De kan komme spontant, ved fysisk aktivitet eller ved udsættelse for luftvejsirriterende stoffer fx røg og luftbårne allergener. Kroniske symptomer for børn med astma er bl.a. langvarig hoste i forbindelse med infektioner, hoste/åndenød/ hvæsen ved anstrengelse og nedsat aktivitetsniveau 2. Nogle børn med astma kan have milde symptomer, mens andre kan have symptomer, der giver anledning til sygehusbesøg. Astmatisk bronkitis er karakteriseret ved åndenød med hvæsende, pibende vejrtrækning og hoste, dvs. nogenlunde de samme symptomer som for astma; blot kommer disse symptomer periodisk og i forbindelse med virusinfektioner hos børn. Selvom astmatisk bronkitis oftere ses hos småbørn, kan denne tilstand forekomme helt op til 12-års alderen 3. I denne rapport skelnes ikke mellem astma og astmatisk bronkitis og betegnelsen børneastma vil herefter blive anvendt for begge sygdomme. Samfundsøkonomiske analyser har vist, at personer med astma har nedsat livskvalitet, hyppigere helbredsbetinget job- skift eller ophør, større sygefravær, øget forbrug af receptpligtig medicin og flere kontakter til almen praktiserende læge og speciallæge 4. De samlede direkte omkostninger (udgifter til medicin, lægebesøg, indlæggelser mm.) er omkring 1.1 mia. kr. per år. De indirekte omkostninger (tab i produktionen på grund af sygefravær eller førtidspensionering) er på godt 0.8 mia. kr. pr. år. Den direkte økonomiske konsekvens af astma er i 2000 beregnet til 1.9 mia. kroner 5. Statens Serum Institut Side 7 af 21

8 Målet med behandlingen er bl.a., at børn både får og bibeholder en normal tilværelse med en normal udvikling, et normalt aktivitetsniveau og en normal lungefunktion (målt ved lungefunktionsmåling, kun for børn over 5-6 år). Herudover er behandlingsmålet også at minimere risikoen for akutte forværringer, alvorlige anfald og bivirkninger ved astmamedicinen. Ud over vigtigheden af at sygdommen opdages i tide, er en effektiv behandling også vigtig for at hindre unødig sygelighed og forværring af sygdommen. Statens Serum Institut Side 8 af 21

9 3. Medicinsk behandling af astma Den medicinske behandling af astma består af astmamedicin i ATC hovedgruppen R03. Lægemidler i denne gruppe bruges også til andre luftvejssygdomme som f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). I nærværende rapport fokuseres dog på lægemidler anvendt til børneastma. Astmamedicin indeholder primært lægemidler til inhalation. Den lokale virkning minimerer både den systemiske optagelse af lægemidlet og de dertil hørende bivirkninger. Lægemidler til inhalation skal indåndes via inhalatorer, og typisk er der en patenteret inhalator til hvert produkt; inhalationsbehandling kræver dog en grundig instruktion, og for nogle af inhalatorerne kræves endvidere også en vis koordination. Småbørn yngre end ca. 5 år anvender typisk inhalationsspray på en spacer (åndingbeholder) evt. kombineret med ansigtsmaske for at imødekomme sidstnævnte problem. Ved direkte inhalation deponeres størstedelen af lægemiddelstoffet i lungerne, men en smule kan også være tilbage i svælg eller mundhule. Ved anvendelse af en spacer mindskes munddeponeringen, hvorved en større mængde kommer ned i lungerne. Nogle børn i 3-5 års alderen kan anvende spacer uden ansigtsmaske og fra ca. 5 års alderen kan de lære at bruge pulverinhalatorer og åndedrætsaktiverede inhalationsaerosoler 6. Astmamedicin klassificeres overordnet i to kategorier: 1) Forebyggende medicin, som bruges regelmæssigt på daglig basis for at opnå langvarig kontrol af sygdommen 2) Medicin til akutte symptomer og forværringer Det rette behandlingsregime findes ved gradvis at øge eller mindske dosis eller sammensætning af behandling under regelmæssig kontrol. En oversigt over lægemidler til behandling af astma og disses grupperinger ses af tabel 1. Hver type af lægemiddelgruppe vil blive beskrevet efterfølgende. Statens Serum Institut Side 9 af 21

10 Tabel 1 Oversigt over astmamedicin på det danske marked. Gruppe Lægemiddelnavn (ATC kode) Produkteksempler Korttidsvirkende bronkodilatorer (SABA/SAMA) SABA: Korttidsvirkende beta-2- agonister SAMA:Kortidsvirkende antikolinergika SABA/SAMA: Kombination af SABA og SAMA Peroral SABA Langtidsvirkende beta-2- agonister (LABA) Kombination af inhalationssteroider og langtidsvirkende beta-2- agonister (ICS-LABA) Salbutamol (R03AC02), terbutalin (R03AC03), Ipratropium (R03BB01) Fenoterol/ipratropium (R03AL01), salbutamol/ipratropium (R03AL02) Salbutamol (R03CC02), terbutalin (R03CC03), bambuterol (R03CC12) c Salmeterol (R03AC12), formoterol (R03AC13), indacaterol (R03AC18) Salmeterol/fluticason (R03AK06), formoterol/budesonid (R03AK07), formoterol/beclometason (R03AK08), formoterol/ fluticason (R03AK11) Ventoline, Airomir, Bricanyl, Atrovent Berodual, komb., Combivent, komb a., Ventoline, Bricanyl, Bambec Serevent, Delnil, Oxis Turbuhaler, Onbrez Breezhaler a Seretide, Symbicort Turbuhaler, komb., Innovair, komb., Flutiform, komb. Inhalationssteroider (ICS) Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) Leukotrien-receptor antagonister (LTRA) Andre midler Beclomethason (R03BA01), budesonid (R03BA02), fluticasone (R03BA05), mometason (R03BA07), ciclesonid (R03BA08) Tiotropium (R03BB04), aclidinium (R03BB05), glycopyrronium (R03BB06) AeroBec, Spirocort, Miflonide, Giona Easyhaler, Flixotide, Alvesco Spiriva a, Eklira Genuair a, Seebri Breezhaler a Montelukast (R03DC03) Singulair b Theophyllin (R03DA04), omalizumab (R03DX05), roflumilast (R03DX07) Theo-dur, Xolair, Daxas a a Combivent,komb, Onbrez Breezhaler, Spiriva, Eklira Genuair, Seebri Breezhaler og Daxas er kun godkendte til KOL. b Singulair er kun godkendt til astma, mens Xolair er godtkendt til både astma og kronisk spontan urticaria. c Bambuterol er en langtidsvirkende beta-2-agonist. Behandling af børneastma afhænger af sværhedsgraden. Alle børn uanset sværhedsgrad skal have korttidsvirkende bronkodilatorer (SABA eller SAMA) til akut behandling af astma eller anstrengelsesudløst astma. Behov for at supplere med daglig forebyggende behandling med Statens Serum Institut Side 10 af 21

11 inhalationssteroider (ICS) kommer på tale ved bl.a. astmasymptomer om dagen mere end to gange per uge, begrænsninger i daglige aktiviteter, symptomer om natten, medicin til anfald mere end 2 gange per uge 7. Hvis sygdommen 3-4 måneder efter opstart med forebyggende medicin ikke er velkontrolleret på trods af rigtig inhalationsteknik og god medicinefterlevelse, kan tillæg af langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) eller leukotrienreceptorantagonist (LTRA) forsøges frem for at øge dosis af inhalationssteroid. Hvis der heller ikke her opnås kontrol ved det nye ændret behandlingsregime gives højdosis ICS evt. sammen med andre grupper af astmamedicin. Generelt er det foretrukket, at flere forskellige grupper af astmamedicin kombineres frem for at øge dosis af medicin fra én gruppe; bivirkninger minimeres også på denne måde 3.1. Korttidsvirkende bronkodilatorer, SABA Gruppen af korttidsvirkende bronkodilatorer består af korttidsvirkende beta-2-agonister og antikolinergika. Inhalering af korttidsvirkende beta-2-agonister udvider luftvejene inden for de første 5 minutter efter indhalering. Virkningen er på 4-6 timer 8. Korttidsvirkende antikolinergika har anden virkningsmekanisme og forhindrer sammentrækning af luftvejene. Virkningen indtræder hurtigt og varer længere end beta-2-receptor agonisternes (6-8 timer) 9Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Ipratropium er det eneste korttidsvirkende antikolinergikum på danske marked og er godkendt til børn fra 7 år. Med mindre andet er nævnt vil betegnelsen SABA både inkludere korttidsvirkende bronkodilatorer med SABA og SAMA og kombinationer af disse. SABA benyttes ved behov fx ved et anfald, men kan også tages forud for fysisk anstrengelse (anstrengelsesudløst astma). Alle børn uanset sværhedsgraden af astma skal have SABA. I de tilfælde, der ikke er behov for forebyggende behandling, vil børn normalt kun få SABA alene. Korttidsvirkende beta-2-agonister kan også indtages gennem munden (dvs. peroralt), men er dog ikke rekommanderet, eftersom de er mindre potente, tager længere tid før virkning indtræder og har væsentlig flere bivirkninger 8. Ved inhalation kommer medicinen kun ned i lungerne og er dermed kun i berøring med det væv som det skal virke i. Ved oral indtagelse kommer medicinen ud i en større del af kroppen og øger derved risikoen for bivirkninger. 3.2 Inhalationssteroider, ICS ICS bruges forebyggende; effekten af ICS er primært baseret på steroidernes betændelsesdæmpende virkning 9. ICS inhaleres 1-2 gange dagligt. Steroider findes udover til inhalation, også som tabletter til indtag gennem munden. Disse anvendes til svære tilfælde af Statens Serum Institut Side 11 af 21

12 astma og astmaanfald. De har andre ATC koder og er ikke inkluderet i nærværende rapport. På det danske marked findes foruden inhalatorer med alene ICS også kombinationspræparater med ICS og LABA. 3.3 Langtidsvirkende Beta-2-agonister, LABA LABA bruges som forebyggende behandling, men kan også bruges i forbindelse med anstrengelsesudløst astma, hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af SABA. De virker ligesom SABA ved at udvide luftvejene men har dog en længere virkningsvarighed på timer 9. De tages 1-2 gange dagligt. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) anbefaler, at astmapatienter samtidig med LABA bør fortsætte med ICS. Behandling af børn med LABA og ICS er en specialistopgave Leukotrienreceptorantagonister, LTRA LTRA bruges som forebyggende behandling og hæmmer sammentrækning af luftvejene 8. LTRA har blandt børn med astma vist at have en vis effekt ved en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis 10,11, men er dog forbundet med væsentlige bivirkninger 3. Montelukast er pt. den eneste LTRA på markedet i Danmark. Tillægsbehandling med LTRA kan være et alternativ til LABA, hvis der ikke opnås tilstrækkelig kontrol med SABA og ICS. Den kan desuden også bruges forebyggende ved anstrengelsesudløst astma. LTRA virker ikke nødvendigvis på alle børn, og det kan ikke vides på forhånd, om der er effekt 12. LTRA findes som tabletter, tyggetabletter og granulat til opløsning Langtidsvirkende antikolinergika, LAMA Lægemidler i denne gruppe er godkendt til behandling af KOL. KOL har en anden sygdomsbeskrivelse end astma og udvikler sig langsomt over mange år. Mange får stillet diagnosen meget sent i sygdomsforløbet. 3.6 Andre lægemidler I denne gruppe er der bl.a. theophyllin, som dog har en mindre effekt end lavdosis ICS og forbundet med bivirkninger, da den tages indtages gennem munden. Omalizumab bruges til behandling af svær astma hos børn over 6 år, når ICS, LABA og LTRA ikke har resulteret i tilstrækkelig kontrol eller ikke kan anvendes pga. bivirkninger. Omalizumab skal injiceres hver 2. eller 4. uge og anvendes i sygehusregi. Roflumilast er godkendt til KOL. 8 Statens Serum Institut Side 12 af 21

13 4. Forbruget af astmamedicin blandt børn i 2013 I 2013 indløste ca børn i alderen 0-17 godt recepter på lægemidler i ATC hovedgruppen R03. Blandt disse børn indløste ca kun én enkel recept. Tabel 2 viser antallet af børn i 2013, der har indløst recept på de forskellige grupper af astmamedicin. Tabel 2 Antal børn i alderen 0-17, der i 2013 har indløst recept på de forskellige grupper af lægemidler til behandling af astma. Gruppe af astmamedicin SABA ICS ICS-LABA LABA LTRA LAMA Andre midler Antal* * Hvert barn kan godt have indløst recept på flere af lægemiddelgrupper og derved optræde flere gang i tabellen. Heraf ses, at flest børn indløste recept på SABA (ca børn). Herefter følger ICS med ca børn, LTRA med ca børn og ICS-LABA med ca børn. En mindre gruppe på ca indløste recept på LABA; 13 hhv. 5 børn havde receptindløsninger på LAMA og Andre midler. Herudover var der ca børn, der modtog ICS eller ICS-LABA. (indgår ikke i tabellen). Da der er så få indløsninger af LAMA og Andre midler, medtages de ikke i de efterfølgende analyser. I alt var der ca børn, der havde deres første receptindløsning i Regionsforskelle i forbruget af korttidsvirkende bronkodilatorer, SABA I alt indløste ca børn minimum én recept på SABA i Lidt over halvdelen af disse ( børn) indløste udelukkende recept på SABA og ingen andre grupper af astmamedicin børn indløste kun recept på den perorale SABA i 2013, og ca børn af disse havde deres første receptindløsning i Der var ca børn i alderen 0-4 år, der i 2013 indløste recept på oral opløsning af salbutamol (R03CC02) eller terbutalin (R03CC03). Af disse havde ca aldrig på et tidligere tidspunkt i deres liv prøvet anden astmamedicin, mens en lille gruppe på 703 havde prøvet andre lægemidler. Statens Serum Institut Side 13 af 21

14 Der var ca børn, der i 2013 indløste deres første recept på astmamedicin, som tilhørte gruppen af SABA. Den typiske bruger var 1 år (0-2 år a ) og indløste 1 recept. Da der her i langt de fleste tilfælde er tale om småbørn, der får SABA én enkel gang i 2013, kan det tyde på, at recepten blev indløst i forbindelse med virusudløst astma, dvs. astmatisk bronkitis. De med milde og få episoder af astmatisk bronkitis har størst chance for at vokse fra sygdommen, mens de med gentagne og svære tilfælde har større chance for udvikling af astma. Af de børn med astma som 15 årig, har 80% haft symptomer før 5 år 12. Tabel 3 viser antal børn per børn, der i 2013 indløste recept på SABA i 2013 fordelt på de fem regioner. Generelt ses, at der er en stigning i andelen af børn, der bruger SABA fra 0 til 1 år, og efter 1 år falder andelen for samtlige 5 regioner. Den høje andel af småbørn kan igen skyldes astmatisk bronkitis. Herudover ses, at der er stor regionale forskelle i receptindløsninger på SABA. Den højeste andel af de 1-årige børn er blandt Region Syddanmark med 26%, mens den er lavest hos Region Hovedstaden (18%). Generelt gælder det, at der er en højere andel af småbørn (0-5 år), der behandles med SABA i Region Syddanmark i forhold til andre regioner. For børn i skolealderen og op er der stort set ingen regionelle forskelle. Tabel 3- Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på SABA i 2013 fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r indløse r re ce pt på SABA i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,8 176,7 214,1 196,8 244,6 179, ,7 207,4 247,0 240,3 258,1 217,4 2 96,3 115,0 139,6 120,3 142,0 117,5 3 76,1 91,6 112,6 95,5 116,3 94,4 4 57,4 62,5 80,4 65,5 85,7 68,1 5 44,5 47,6 65,6 54,8 62,6 52,6 6 37,6 37,2 48,6 36,3 49,7 41,0 7 36,1 35,8 42,0 35,3 44,8 38,4 8 35,0 32,6 35,2 34,3 39,4 35,3 9 34,5 33,7 37,0 33,7 38,7 35, ,1 34,2 42,3 32,0 39,4 37, ,5 32,3 37,2 31,6 39,6 35, ,6 33,1 39,0 29,5 37,2 35, ,3 32,3 33,8 29,7 33,2 33, ,5 29,1 36,8 34,4 35,8 33, ,9 34,6 34,5 34,1 38,8 35, ,1 34,4 37,4 33,5 37,7 35, ,1 33,4 32,3 31,5 35,3 33,6 Total for alle aldre 57,1 59,0 69,1 58,3 71,7 62,2 a Interkvartilspændvidde (IQR) Statens Serum Institut Side 14 af 21

15 En regionsfordelt opdeling af antal børn per børn, der i 2013 kun indløste recept på SABA og ingen anden gruppe af astmamedicin ses i tabel 4. Igen ses samme tendens som ved tabel 3. Andelen af børn i 0 års alderen er mere end dobbelt så høj i Region Syddanmark (19%) i forhold til Region Hovedstaden (9%). Andelen aftager med alderen for alle regioner, og er stort set ens for samtlige regioner for børn over 6-7 års alderen. Tabel 4- Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 kun indløser recept på SABA og ingen anden astmamedicin fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r kun indløse r re ce pt på SABA i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,4 103,2 139,9 134,9 187,3 122, ,0 107,0 157,2 146,2 185,8 136,3 2 55,7 57,0 79,2 69,7 97,7 68,9 3 43,2 46,7 58,2 52,8 76,6 53,8 4 30,4 27,8 37,9 32,8 54,0 36,0 5 21,8 20,2 31,4 28,3 36,5 26,4 6 16,8 15,6 23,8 18,3 25,5 19,3 7 14,8 14,9 18,1 16,8 21,1 16,8 8 15,1 11,9 13,7 14,1 17,3 14,5 9 13,0 13,4 12,0 16,5 17,5 14, ,8 13,0 16,5 14,8 16,1 15, ,0 12,5 13,5 15,0 16,7 14, ,5 13,1 13,5 12,7 14,7 14, ,7 14,1 15,3 13,3 12,8 14, ,4 13,1 16,0 17,2 16,6 15, ,1 15,9 16,0 19,0 16,0 16, ,9 15,2 17,4 17,2 18,4 16, ,9 16,9 16,6 16,9 18,0 17,1 Total for alle aldre 30,8 28,2 36,1 32,1 43,3 33,7 Nogle SABA findes også til indtag gennem munden. Bl.a. fås salbutamol (Ventoline ) og terbutalin (Bricanyl ) som depottabletter og som mikstur/oral opløsning. De er generelt ikke anbefalet. Der var ca børn, der indløste recept på peroral SABA. Af disse indløste ca børn kun recept på peroral SABA (og ingen anden astmamedicin), og heraf havde børn deres første køb. Tabel 5 viser en regionsfordelt opdeling af antal børn per børn, der i 2013 kun indløste recept på peroral SABA og ingen anden gruppe af astmamedicin. I lighed med de to forrige tabeller ses, at andelen af børn, der får peroral SABA falder med alderen, og det overvejende er de første 2 leveår, andelen er høj. Der er store regionale forskelle. Region Syddanmark (8-9 %) har i forhold til Region Midtjylland (2 %) 4 gange så mange receptindløsninger til børn i alderen 0 eller 1 år. Statens Serum Institut Side 15 af 21

16 Tabel 5- Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på peroral SABA og ingen anden astmamedicin fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r kun indløse r re ce pt på pe rora l SABA i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,8 21,7 52,2 63,4 83,1 49,6 1 58,0 24,3 64,7 68,0 87,6 57,9 2 25,7 11,7 31,8 28,3 41,0 26,6 3 17,4 10,2 20,1 18,5 33,0 19,4 4 10,6 5,3 12,3 10,8 21,2 11,8 5 6,9 3,3 10,0 7,9 11,8 7,5 6 3,6 2,7 7,2 3,7 8,0 4,7 7 3,0 2,1 4,0 3,4 5,3 3,4 8 2,2 0,9 2,3 1,8 4,2 2,3 9 1,5 1,5 2,0 2,3 3,2 2,1 10 1,6 0,8 1,2 1,5 1,8 1,4 11 0,9 1,0 1,0 0,5 1,4 1,0 12 0,6 0,5 1,0 0,8 1,4 0,8 13 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5 0,4 14 0,6 0,2 0,1 0,9 0,8 0,5 15 0,4 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 16 0,3 0,0 0,3 0,4 0,3 0,2 17 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 Total for alle aldre 10,2 4,5 10,5 9,6 15,0 9,9 4.2 Regionsforskelle i forbruget af inhalationssteroider, ICS Der var børn, der indløste recept på ICS. Regionsopdelt forbrug af ICS blandt børn i alderen 0-17 år ses af tabel 6. Som for de forrige tabeller aftager forbruget med alderen. For alle regioner gælder det, at forbruget er størst hos småbørn i 1-års alderen, hvorefter der ses et aftagende forbrug. De tre regioner Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland har højst andel af 1-årige børn, der får ICS (12%), mens det både for Region Hovedstaden samt Syddanmark er 9% af børnene, der har fået ICS. Tabel 6 Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på ICS- fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r indløse r re ce pt på ICS i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,9 68,0 65,4 55,1 48,1 51,0 1 88,7 120,8 119,9 118,5 91,5 103,6 2 57,4 73,1 76,6 67,5 59,6 64,7 3 45,3 51,6 61,9 54,0 51,8 51,0 4 37,7 44,2 51,1 44,4 44,2 42,9 5 33,0 35,8 40,6 34,9 35,1 35,1 6 28,3 29,2 31,5 25,7 34,1 29,7 7 29,4 28,8 32,3 26,8 34,1 30,1 8 28,6 28,9 28,0 25,3 30,2 28,5 9 29,9 26,8 28,1 24,6 31,8 28, ,3 29,0 33,0 23,4 32,4 29, ,9 25,8 28,6 23,2 31,8 28, ,1 25,7 28,8 23,0 30,7 26, ,3 24,5 20,1 19,9 28,4 24, ,4 20,2 20,7 22,4 26,3 22, ,5 20,2 19,6 18,0 25,7 21, ,0 20,5 16,9 18,6 22,1 20, ,6 19,6 16,2 18,3 21,2 19,4 Total for alle aldre 34,2 37,4 38,3 33,2 36,6 35,8 Statens Serum Institut Side 16 af 21

17 4.3 Regionsforskelle i forbruget af inhalationssteroider kombineret med langtidsvirkende beta-2-agonister, ICS LABA børn indløste i 2013 recept på ICS-LABA. Tabel 7 viser en regionsopdelt fordeling af børn, der indløste en recept på ICS-LABA i Det ses for alle regioner, at flest ældre børn indløste recept på ICS-LABA. Blandt de små børn, blev der indløst flest recepter i Region Nordjylland (0,3-0,5%) og for de større børn i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden (ca. 1,5%). Tabel 7 - Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på kombinationspræparat af typen ICS- LABA fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r indløse r re ce pt på ICS-LABA i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,1 0,6 0,7 0,6 0,4 1 0,4 1,4 3,0 0,4 0,3 0,9 2 0,1 0,9 2,9 0,2 0,4 0,6 3 0,1 0,9 4,0 0,1 0,3 0,7 4 0,2 0,8 5,3 0,2 0,3 0,9 5 0,6 0,7 4,6 0,6 0,8 1,1 6 0,9 1,1 3,7 2,0 1,3 1,5 7 1,7 2,3 4,7 3,0 3,2 2,7 8 2,6 4,0 5,6 4,0 3,8 3,7 9 4,3 5,3 5,8 4,4 4,6 4,8 10 4,6 5,0 8,2 6,3 6,6 5,7 11 7,4 5,7 9,9 7,5 7,9 7,4 12 8,3 6,4 12,2 9,6 9,9 8,8 13 9,6 7,6 9,7 9,5 10,3 9, ,7 8,6 14,8 9,4 11,1 10, ,1 9,3 11,9 10,7 13,7 11, ,8 11,5 15,8 11,1 15,3 12, ,5 14,3 15,6 13,6 16,1 14,5 Total for alle aldre 4,8 5,0 8,0 5,6 6,3 5,6 4.4 Regionsforskelle i forbruget af langtidsvirkende beta-2- agonister, LABA Selvom langt de fleste børn, der har behov for tillægsbehandling med LABA, ofte får én inhalator med både ICS og LABA, er der stadig nogle, der får ICS og LABA i separate inhalatorer, ligesom der er nogle med specielle årsager, der ikke kan være i behandling med ICS og derfor alene behandles med LABA. Der var børn, der indløste recept på LABA. Tabel 8 viser en regionsopdelt fordeling af andel af børn i alderen 0-17 år, der indløste recept på LABA. Generelt ses, at forbruget er minimal for de små børn; LABA er ikke beregnet til denne aldersgruppe. Der er et lille forbrug blandt de større skolebørn, primært hos Region Syddanmark, hvor ca. 0.6% af de 15-årige indløste recept på LABA. Statens Serum Institut Side 17 af 21

18 Tabel 8 - Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på LABA fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r indløse r re ce pt på LABA i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 2 0,3 0,1 0,8 0,0 0,1 0,2 3 0,1 0,1 0,8 0,5 0,4 0,3 4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 6 0,5 0,4 0,3 0,3 1,1 0,5 7 0,6 0,3 1,2 0,9 1,9 0,9 8 0,6 0,2 1,1 0,7 1,7 0,8 9 1,2 0,9 1,1 0,9 2,6 1,4 10 1,4 0,6 1,8 1,3 3,5 1,7 11 1,9 0,9 2,4 1,1 3,9 2,0 12 1,8 0,9 1,2 1,0 5,2 2,2 13 1,8 0,9 2,7 1,5 4,2 2,2 14 1,7 0,9 1,8 1,5 3,5 1,9 15 1,6 1,0 1,9 2,0 6,2 2,6 16 1,6 1,4 2,7 2,0 3,7 2,2 17 1,6 1,2 2,5 1,5 3,6 2,0 Total for alle aldre 1,0 0,6 1,3 1,0 2,5 1,2 Tabel 9 viser den regionsopdelte fordeling af antal børn, som indløste recept på LABA alene uden også at indløse recept på steroider. Herfra ses, at tilnærmelsesvis ingen børn indløste recepter, og den lille andel, der gjorde, var stort set de større børn i deres sene teenageår (0.2% af de 15- hhv. 17-årige i Region Syddanmark). IRF anbefaler, at LABA ikke bruges som monoterapi og derfor altid skal være tillæg til eksisterende behandling med SABA og ICS. Tabel 9 - Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på LABA uden at indløse recept på ICS fordelt på de fem regioner. Statens Serum Institut Side 18 af 21

19 4.5 Regionsforskelle i forbruget af leukotrienreceptorantagonister, LTRA Den regionsopdelte fordeling af børn, der i 2013 modtog LTRA ses af tabel 10. I forhold til både SABA og ICS er der færre i behandling med LTRA. Generelt ses, at det for alle regioner gælder, at andelen af børn aftager med alderen. Region Midtjylland har dog flere børn i behandling med LTRA især småbørn (5%), hvor andelen er mange gange større i forhold til Region Syddanmark (0.6%), som har den laveste andel i alle aldersgrupper. Tabel 10 - Antal 0-17 årige børn per 1000 indbygger, der i 2013 indløser recept på LTRA fordelt på de fem regioner. Anta l børn pr. 1000, de r indløse r re ce pt på LT RA i 2013 Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total for alle regioner Alder Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr Antal pr ,9 24,7 9,9 5,3 3,3 10,1 1 15,6 54,0 30,8 15,6 5,5 24,1 2 13,3 31,9 23,5 11,9 3,9 16,4 3 10,1 24,4 15,6 9,8 4,4 12,8 4 8,8 18,3 21,6 7,6 3,9 11,1 5 7,2 15,5 16,0 5,8 2,5 8,8 6 6,2 10,2 11,2 3,4 3,1 6,5 7 6,9 10,6 13,4 3,8 3,3 7,2 8 7,1 8,9 12,0 4,6 2,9 6,7 9 5,6 9,8 11,8 4,3 2,9 6,5 10 7,9 10,6 11,2 4,0 4,2 7,5 11 9,4 8,7 12,7 4,1 5,2 7,9 12 7,8 10,0 12,0 4,6 4,8 7,6 13 8,2 9,4 8,7 4,2 4,1 7,0 14 7,3 7,5 10,0 5,1 4,4 6,7 15 5,5 7,4 7,3 4,9 4,4 5,8 16 5,3 7,2 10,1 4,8 4,2 6,0 17 5,7 7,8 8,3 4,5 4,2 5,9 Total for alle aldre 8,0 14,9 13,4 5,8 4,0 9,0 Statens Serum Institut Side 19 af 21

20 5. Opstart af astmamedicin Tabel 11 viser en tabel over hvilken læge, der udskriver den første recept hos de, der får 1) SABA, 2) LABA-ICS og 3) Astmamedicin generelt. For alle tre kategorier ses det, at minimum 86% af nye brugere fik deres første recept gennem den praktiserende læge; for SABA var det ca. 6 %, der ikke fik via den praktiserende læge. Uanset sværhedsgraden skal alle børn med astma have SABA til behandling af akutte symptomer. Den første recept kan derfor være en opstart på astmabehandling, men kan også være til et barn med astmatisk bronkitis. Praktiserende speciallæger udskrev recept på godt 10% af de, der fik LABA-ICS. LABA-ICS er normalt ikke førstevalg til behandling af astma, og derfor er der en højere andel, hvor recepten udskrives af en praktiserende speciellæge. En patient kan kun komme til praktiserende speciellæger, hvis der foreligger en lægehenvisning fra egen praktiserende læge b. Omkring 5% af de, der har fået SABA hhv. astmamedicin har fået det via sygehuslæger. Tabel 11-Antal indløste recepter for SABA, LABA-ICS og astmamedicin generelt inddelt efter de udskrivende lægers specialer. Første recept udskrevet på SABA* LABA-ICS** Al astmamedicin*** Speciale Antal Procent Antal Procent Antal Procent Alment praktiserende læge Praktiserende speciallæge Sygehuslæge Læge uden ydernummer *Antal med ydernummer, der ikke genkendes i det nye eller gamle yderregister = 33 **Antal med ydernummer, der ikke genkendes i yderregisteret = 2 ***Antal med ydernummer, der ikke genkendes i yderregisteret = 2 b Undtagelser, hvor der ikke behøves lægehenvisning: øjenlæger og øre-, næse- og halslæger. Disse kan man opsøge uden en lægehenvisning. Statens Serum Institut Side 20 af 21

21 6. Referencer 1 Danmarks Lungeforening. Argumenter for en national forpligtende indsats på lunge - og allergiområdet. 3_0.pdf 2 Sundhed.dk. Astma hos børn. 3 IRF månedsblad. Medicin til børn praktiske anbefalinger til almen praksis. Januar Keiding L. Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark og udviklingen København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Mossing R & GD Nielsen. De samfundsøkonomiske omkostninger ved astma i Danmark i Ugeskr. Læger 2003; 165: IRF Månedsblad. Behandling af astma hos børn. Januar Global Intiative for Asthma. Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger. 8 Fanta CH. Astma. The New England Journal of Medicine 2009; 360: Global Intiative for Asthma. Global strategy for astma management and prevention Bel EH. Mild astma. N Engl J Med 2013; 369: Produktresumé Singulair. 12 IRF Månedsblad. Astma hos børn. Marts Statens Serum Institut Side 21 af 21

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 53 Den Nationale Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent IRF 2017 29. NOVEMBER 2017 Side 2 af 53 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 Medicintilskudsnævnet 3. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 Medicintilskudsnævnet 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 50 National Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Indledning Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Astma og Allergi Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Approximate prevalence of various atopic diseases in relation to age allergic rhinitis Prevalence atopic dermatitis asthma food allergy

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 14.12.16 Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Metakolin test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynliggøre, om du har astma. Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om du har astma.

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende:

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Almirall ApS AstraZeneca A/S Boehringer Ingelheim Danmark A/S Chiesi Pharma AB Danmarks

Læs mere

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften af Pia Knudsen, farmaceut og Holger Mosbech, overlæge dr.med. Endelig kom foråret - men for nogle betyder det en lang sæson med høfeber. For allerede tidligt i foråret

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat)

Indlægsseddel: Information til patienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) Indlægsseddel: Information til patienten DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Behandlingsvejledning for Astma hos børn

Behandlingsvejledning for Astma hos børn Behandlingsvejledning for Astma hos børn Målgruppe Alle læger der behandler børn med astma Lægemiddelkomitéer & sygehusapoteker Udarbejdet af Fagudvalget for Astma hos Børn under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Apoteksmanual fra projektet

Apoteksmanual fra projektet Apoteksmanual fra projektet Det Rådgivende Apotek - Basisskrankerådgivning 2001 Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4820 6000 Fax +45 4820 6062 www.pharmakon.dk Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

ASTMA POWER INHALATOR UNGE FORSKERE 2016 PETER BJØRN REISBY & VILLADS LECANDA TRAUTNER. 7. klasse Skt Josef Skole, Roskilde

ASTMA POWER INHALATOR UNGE FORSKERE 2016 PETER BJØRN REISBY & VILLADS LECANDA TRAUTNER. 7. klasse Skt Josef Skole, Roskilde UNGE FORSKERE 2016 7. klasse Skt Josef Skole, Roskilde Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Formål SIDE 3 Problemformulering SIDE 3 Fakta og teori bag astma SIDE 3 Hypotese SIDE 5 Resultater SIDE 6 Databehandling

Læs mere

Lægemidler med virkning på respirationsvejene

Lægemidler med virkning på respirationsvejene Lægemidler med virkning på respirationsvejene Astma Farmakologisk behandling P Jeffery, in: Asthma, Academic Press 1998 Before 10 minutes after challenge P Howarth Astma Sygdom karakteriseret af bronkokonstriktion

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året.

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året. Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen og sporer fra udendørs skimmelsvampe. Men også om hvordan man behandler sin høfeber ordentligt, så den bliver til at leve med. HØFEBER Høfeber

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren OBS: der ligger to indlægssedler i forlængelse af hinanden med to forskellige fremstillere. Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Patientinformation. Astmapjece. til unge og forældre. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken

Patientinformation. Astmapjece. til unge og forældre. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken Patientinformation Astmapjece til unge og forældre Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Astmapjece til unge og forældre Hvad er astma? Astma er det græske

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012

Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012 Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe Januar 2012 Indhold Hvornår er man lungesyg Lungesygdomme på danske sygehuse Typer af lungesygdomme og relevante undersøgelser

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Apoteksmanual fra projektet

Apoteksmanual fra projektet Apoteksmanual fra projektet Det Rådgivende Apotek - Farmaceutisk omsorg 2001 Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4820 6000 Fax +45 4820 6062 www.pharmakon.dk Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse

Læs mere

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække!

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Konferencen Er hygiejnen hjemme? Rådet for bedre hygiejne, Christiansborg 10.sep. 2015 Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Sundhedsfaglig

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere