K U R S E R O G U D D A N N E L S E R /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1"

Transkript

1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R /

2 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg tlf.: Grafisk design: Michala C. Bendixen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Udgivet april 2010

3 Konfliktløsning Udgangspunktet for vores kurser og uddannelser er, at alle kan lære at løse konflikter på en konstruktiv måde. Det gælder både privatlivets konflikter og konflikter på arbejdspladsen. Den måde, konflikter håndteres på, kan være med til at skabe udvikling frem for indvikling. Når der opstår spændinger i og mellem mennesker, er der grund til at skærpe opmærksomheden og tage hånd om problemerne. Du håndterer konflikter hver dag og vores kurser og uddannelser bygger videre på det, du allerede gør, som fungerer godt. Tanken er at give dig nogle redskaber, teorier og metoder, så du bliver bedre til at håndtere konflikter. Alle kurser og uddannelser i konflikthåndtering og mægling er udviklet på baggrund af erfaringer med konkret konfliktløsning både på private og offentlige arbejdspladser. Vil du på kursus i konfliktløsning eller mægling, så kan du vælge vores åbne kurser eller uddannelser se beskrivelsen her i kataloget. Er der brug for praktisk konflikthåndtering på arbejdspladsen eller et skræddersyet kursus til virksomheden så kontakt os venligst. April 2010

4 Kurser og uddannelser Praktisk Konflikthåndtering 6 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 Konflikt og Kommunikation 8 Interkulturel Konflikthåndtering 8 Mindfulness Indre Konfliktarbejde 10 Ungemægler 11 Overbygning for Ungemæglere 12 Konfliktløsning i Grupper 13 Grunduddannelse i Konfliktløsning (GRUK) 14 Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) 16 Grunduddannelse i Konfliktløsning for Ledere (GRUK-L) 18 Kalender med oversigt over alle kurser 20 Praktiske oplysninger 23

5 K U R S U S 5 D A G E Praktisk Konflikthåndtering Konflikter kan udvikle eller fastlåse os det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre. Derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag. Men man kan lære at møde konflikter åbent og konstruktivt derfor dette kursus. MÅLGRUPPE Kurset i praktisk konflikthåndtering henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere de konflikter, der er en del af livet. De kompetencer, du får på kurset, kan bruges både på dit arbejde, i familien og de sammenhænge, du i øvrigt indgår i. INDHOLD I løbet af kurset lærer du at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Du får lejlighed til at kaste et blik på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter personligt og organisatorisk ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to undervisere og max. 20 deltagere. TID OG STED Forår marts og april, København Undervisere: Jesper Bastholm Munk og Vibeke Thorsen Efterår september og november, København Undervisere: Vibeke Thorsen og Knud Halding Forår februar og marts, København Undervisere: Allan Schurmann og yderligere en underviser Efterår oktober og november, København Pris kr. (medlemmer: kr.) 6

6 K U R S U S 7 D A G E Praktisk Konflikthåndtering og Mægling Som noget nyt kan Center for Konfliktløsning tilbyde et koncentreret kursus, der både giver en grundlæggende forståelse af konflikter og viden om mægling. MÅLGRUPPE Kurset er åbent for alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere konflikter og lære om mæglingsprocesser. INDHOLD Du lærer at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Desuden får du indsigt i, hvordan en mægling fungerer, og du får en fornemmelse for, hvordan du selv vil befinde dig i rollen som mægler. Du bliver introduceret til, hvordan man kan styre mæglingsprocesser og optræde som neutral tredjepart. Endvidere får du indblik i principperne i mægling og indføres i mæglingens idégrundlag, redskaber og faser. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning for op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag At kende principperne i mægling herunder de etiske retningslinjer At være bevidst om mæglerens rolle som upartisk procesleder Træning i mægling og mæglerrollen Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over syv dage med to gennemgående undervisere (tre undervisere til mæglingstræning) og max.18 deltagere. TID OG STED Efterår sep., okt., nov. og 22. nov., København Undervisere: Vibeke Thorsen og Jesper Bastholm Munk Efterår sep., okt., nov. og 5.dec., København Undervisere: Allan Schurmann og yderligere en underviser Pris kr. (medlemmer: kr) 7

7 K U R S U S 5 D A G E Konflikt og Kommunikation 8 Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver kan bremse både idéer og arbejdsglæde. Klar kommunikation kan åbne for kontakt, give ny energi og få stressniveauet til at falde. Omdrejningspunktet på dette kursus er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Kurset sætter fokus på konfliktmønstre og konstruktiv kommunikation. MÅLGRUPPE Kurset er relevant både for dem, der er en del af et arbejdsteam og for alle, som ønsker at lære kunsten at lytte aktivt og tale klart på arbejdspladsen, i foreningen eller i den private omgangskreds. INDHOLD På kurset får du viden om kommunikationens veje og vildveje, og du får mulighed for at arbejde med din egen måde at kommunikere på. Undervisningen omfatter blandt andet de grundlæggende vilkår for kommunikation (tegn, tolkning, kontekst), og tager udgangspunkt i tænkningen omkring ikke-voldelig kommunikation. Du kommer også til at arbejde med kompetencer som at kvittere, lytte, anerkende, spejle, give og modtage feedback, og du kommer rundt om begreber som coaching, girafsprog, empati og den opmærksomme samtale. Andre emner på kurset er magt, roller og symmetri/asymmetri i konflikter. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Træning i kommunikation og perspektivskifte ved konflikter Træning i spejling som en kommunikativ kompetence Inspiration til mødekultur som forebygger konflikter Arbejde med krop, kommunikation og nærvær Øget bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle en god og klar kommunikation ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset varer i alt fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to gennemgående undervisere og max. 20 deltagere på kurset. TID OG STED Forår marts og maj, København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Efterår september og november, København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Efterår sep. og 31. okt nov., København Undervisere: Mette Lindgren Helde og yderligere en underviser. Pris: kr kr (medlemmer kr)

8 K U R S U S 8 D A G E Interkulturel Konflikthåndtering At blive bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, er en kompetence, der slår flere fluer med ét smæk. Du får både forståelse for konflikters dynamik og muligheder og for hvad der særligt er på spil i en konflikt, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. MÅLGRUPPE Interkulturel Konflikthåndtering er et kursus for dig, som vil være bedre til at kommunikere og løse konflikter med mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen. INDHOLD Hvad er en interkulturel konflikt, hvordan optrappes den, hvordan reagerer du, hvad er den dybereliggende årsag til interkulturelle konflikter, og hvornår er det relevant at behandle en konflikt, som en interkulturel konflikt? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på. Derudover træner vi dialog om værdier, meninger og holdninger. Du får viden om, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse, og hvordan kommunikation kan bruges som konstruktivt redskab til konfliktløsning. Du får øget din kulturforståelse både i forhold til din egen kultur (hvad er det at være dansk, arabisk eller tyrkisk eller en blanding?) og andres kulturer. KOMPETENCEMÅL At forstå, hvordan kulturforskelle kan skabe konflikter At kunne kommunikere interkulturelt At kunne argumentere i en interkulturel sammenhæng for at påvirke andres adfærd At løse interkulturelle konflikter, når man selv er part, og når man vil hjælpe parter i konflikt At kunne forstå sig selv og sine egne reaktioner og mønstre i forbindelse med interkulturelle konflikter ARBEJDSFORM Kurset veksler mellem praktiske øvelser, diskussioner i gruppen og korte oplæg. Alle eksempler og de fleste øvelser bygger på virkelige hændelser, ligesom deltagernes egne erfaringer og oplevelser spiller en central rolle i undervisningen. På den måde sikres, at hver enkelt deltager lærer noget, som de kan bruge direkte i deres egen hverdag. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset er delt i to forløb af fire dages varighed i alt otte dage. Der er to gennemgående undervisere på kurset og max. 15 deltagere på hvert hold. TID OG STED Efterår september og oktober, København Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Efterår okt. og november, København Undervisere: Marianne Munis og Mette Lindgren Helde Pris: kr. (medlemmer: kr.) 9

9 W E E K E N D K U R S U S Mindfulness Indre Konfliktarbejde Der er brug for sindsro, når en konflikt bryder løs, og netop da er den svær at bevare. Ved hjælp af øvelser og indre træning vil kurset hjælpe til at styrke dit indre beredskab for sindsro og nærvær. Der er ekstra ressourcer i os alle, når vi kommer i dybere kontakt med hjertets kvaliteter, åndedrættet og en afspændt krop. Vi kan lære vores sind, som kan være fyldt af tanker og følelser, at falde til ro. En ny måde at agere under konflikt er mulig. MÅLGRUPPE Mennesker, som ønsker større ro og balance i hverdagen og dens konflikter, og som vil arbejde med nye redskaber gennem en uforstyrret og inspirerende weekend med plads til fordybelse. INDHOLD På kurset vil du blive præsenteret for øvelser til øjeblikket, hvor du selv står midt i kaos, så du kan gå ind i orkanens øje og agere vågent og med ro. Der vil desuden være øvelser, som hjælper til gradvist at opbygge en stadig større indre bufferzone (eller balance). Det er tanken at udvikle indre redskaber og holdninger, som kan hjælpe til at skabe mindre smerte og større glæde selv i de vanskelige situationer, vi en gang imellem lander i eller selv får sat i scene. KOMPETENCEMÅL At kunne bevare roen i sind og krop, når det brænder på At kunne møde stressede situationer med nærvær og vågenhed Øget koncentrationsevne under spidsbelastning At turde handle og føle med sit hjerte og se den kvalitet hos andre Blive bedre til at håndtere stærke følelser i konfliktfyldte situationer ARBEJDSFORM Kurset veksler mellem oplæg og øvelser. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Weekendkursus (torsdag-søndag) i smukke omgivelser ved Vesterhavet. Der er en underviser og max. 14 deltagere. TID OG STED juni 2010 i Lemvig Underviser: John Andersen Pris: kr. (medlemmer: kr.) Kurset starter med aftensmad torsdag aften. 10

10 K U R S U S 7 D A G E Ungemægler Ungemægling er en efterspurgt metode til at løse de konflikter, som unge har med voksne og med hinanden. Nogle af disse konflikter ender hos politiet. Men mægling kan for nogle blive et alternativ til en kriminel løbebane. Unge, der har gennemført en mægling, kommer sjældent ud for den samme type konflikt igen. Sam tidig styrker mæglingen de unges handlemuligheder. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge for eksempel ansatte i socialforvaltninger, klubber, daginstitutioner, skoler, politi og opsøgende medarbejdere. INDHOLD Undervisningen giver dig viden, træning og kompetencer til at arbejde med mægling som et middel til fredelig konfliktløsning. Vi arbejder med konfliktforståelse, konflikters dynamik og dine egne reaktionsmønstre. Vi fordyber os i mæglingsprocessen, og vi drøfter deltagernes fremtidige virke som ungemæglere. Den røde tråd i undervisningen er: Mæglingens metoder Mæglingens etik Mæglingens dilemmaer Mæglerens særlige rolle og opgave i konflikter, hvor parterne er under 18 år KOMPETENCEMÅL At kunne lytte uden at dømme At undersøge og forblive nysgerrig At respektere, at de unge skal beholde ejerskabet til deres konflikt ARBEJDSFORM Undervisningen er bygget op om praktisk og grundig træning i at mægle. Afsættet tages i deltagernes daglige praksis. Rollespil ud fra konkrete cases. Vi opfordrer deltagerne til i mindre grupper at organisere træningsdage imellem de tre moduler. I forbindelse med øvelserne giver underviserne løbende deltagerne direkte coaching og feedback i mindre grupper. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Forløbet er bygget op som i alt syv dages intensivt internat fordelt over tre perioder. Der er to gennemgående undervisere og max. 14 deltagere. TID OG STED Forår 2010 hold A januar, marts og april, Hillerød Undervisere: Lene Holmsgaard og Henrik Rosager Forår 2010 hold B marts, april og 31. maj - 1. juni, Maribo Undervisere: Bo Ørsnes og Jan Andersen Efterår september, november og december, Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Bo Ørsnes Forår februar, marts og april, Maribo Undervisere: Lene Holmsgaard og Jan Andersen Efterår sept., okt. og nov., Hillerød Undervisere: Henrik Rosager og Allan Schurmann Pris: kr. (medlemmer: kr.) 11

11 K U R S U S 6 D A G E Overbygning for ungemæglere Konflikthåndtering i og mellem grupper er omdrejningspunktet for dette kursus, som skal ses som en overbygning til ungemæglerkurset. Kurset er udviklet specielt til de ungemæglere, som ønsker at lære mere om at lede processer i grupper og mellem grupper, der er i konflikt med hinanden. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til ungemæglere, der arbejder med børn og unge, for eksempel ansatte i socialforvaltninger, klubber, daginstitutioner, skoler, politi og opsøgende medarbejdere. Det er en forudsætning for at deltage, at man har gennemført undervisning svarende til CfKs ungemæglerkursus. INDHOLD Den røde tråd i forløbet er: Proceslederens metoder Gruppedynamiske processer Konflikthåndtering i større og mindre grupper, der fortsat skal være sammen Konflikthåndtering mellem grupper i konflikt Beslutningsprocesser i grupper Uddannelsen er opdelt i to moduler: 1. Introduktion til gruppekonflikt og mægling Vi arbejder med konfliktforståelse i grupper: Gruppers dynamik og udtryk samt dine egne reaktionsmønstre I gruppekonflikter. Principper og forskellige metoder for konflikthåndtering/ mægling i grupper. Rollespil ud fra konkrete cases 2. Introduktion til Stormøder og Deep Democracy Vi arbejder videre med redskaberne og sætter særlig fokus på træning i stormøder. Undervejs vil der blive arbejdet med principper og beslutningsprocesser fra Deep Democracy. ARBEJDSFORM Kurset er bygget op om praktisk og grundig træning i at mægle og facilitere med særlig fokus på konflikter i og mellem grupper. VARIGHED OG STØRRELSE Kurset består af seks dages internat fordelt på 3 x 2 dage. Der er to til fire undervisere på hvert hold afhængig af holdets størrelse. TID OG STED Efterår aug sep., okt. og nov., Hillerød Undervisere: Henrik Rosager, Bo Ørsnes, Lene Holmsgaard og Jan Andersen Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 2 dages internat samt undervisningsmaterialer. 12

12 K U R S U S, 1 0 D A G E Konfliktløsning i Grupper Projektsamfundet er i stigende grad kendetegnet ved organisering i grupper og team, og det stiller store krav til vores evner til at kommunikere og samarbejde. Når samarbejdet bliver vanskeligt eller destruktivt, er der brug for intervention i form af facilitering af processer, der kan åbne for kontakt og kommunikation, så gruppen kan hjælpe sig selv tilbage på sporet. Det er rollen som facilitator i de processer, vi arbejder med på kurset. MÅLGRUPPE Center for Konfliktløsning udbyder hermed et nyt kursus, der giver gruppeledere, projektledere m.fl. mulighed for at tilegne sig kompetencer i at facilitere konflikthåndtering i grupper og organisationer. Kurset retter sig fortrinsvis mod deltagere, der har længerevarende erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. fra Center for Konfliktløsnings grunduddannelser. Man må forvente at blive indkaldt til en samtale. INDHOLD På kurset arbejder vi med: Grupper og konflikter hvad sker der? Værdigrundlag og grundantagelser Om at opbygge et godt og tillidsfuldt rum til konfliktarbejdet Metoder til konflikthåndtering i grupper Træning hvor vi afprøver forskellige metoder Arbejde med eksempler fra eget regi Magt, rang og hierarkier i en gruppe Parallelprocesser og samarbejdet i facilitatorgruppen Etiske dilemmaer i grupper KOMPETENCEMÅL At kunne kortlægge konflikter i grupper og designe gruppeprocesser Større indsigt og forståelse af gruppers dynamik i forbindelse med konflikt Erfaring med at lede og deltage i konfliktløsende processer Viden om forskellige metoder til konfliktløsning i grupper Indsigt i egne værdier, fortolkninger og grænser i forbindelse med konflikter i grupper ARBEJDSFORM Undervisningen kommer til at veksle mellem korte teoretiske oplæg, dialog, refleksion, øvelser og gruppeprocesser. Deltagergruppens egen proces vil blive gjort til genstand for læring. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kursets varighed er 10 dage fordelt på 4 dages internat i Tune (mellem Roskilde og Greve) og 2 gange 3 dages eksternat i København. Hvert hold har tre undervisere, og der vil være max. 20 deltagere på holdet. TID OG STED Forår januar, Helsingør (internat) samt marts og april, København (eksternat) Undervisere: Birgitte Winkel, Bo Ørsnes og Vibeke Vindeløv Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 4 dages internat + 2 x 3 dages eksternat 13

13 G R U K, 1 5 D A G E Grunduddannelse i Konfliktløsning På Grunduddannelse i Konfliktløsning får du redskaber til og træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter. Du får teoretisk forståelse, selvindsigt samt psykologiske, samfundsmæssige og filosofiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning MÅLGRUPPE Uddannelsen er et tilbud til alle, som har brug for at kunne håndtere konflikter i faglig sammenhæng, f.eks. mennesker med sociale, pædagogiske eller humanitære funktioner eller i personale- og samarbejdssituationer. Uddannelsen er også rettet mod arbejdspladser, der ønsker at få uddannet egne konfliktvejledere. INDHOLD På GRUK træner du dine kompetencer og tilegner dig nye i forhold til at forstå og løse konflikter. Du får praktisk træning i en række grundlæggende temaer i konfliktløsning: Konflikttyper og dynamik menneskesyn og konfliktløsning Zoner og genrer i konfliktløsning Konfliktmønstre hos den enkelte og i arbejdsgrupper Optrappende og afspændende kommunikation Basal konfliktløsning, teori og træning Konflikter på mikro- og makroplan Forhandlingskultur og -teknik Dialog i teori og praksis Konflikthåndtering i grupper Teambuilding som metode i det daglige arbejde At give og modtage feedback og kritik Stresshåndtering og ro KOMPETENCEMÅL At kortlægge konfliktmønstre At håndtere konflikter, du selv er part i At støtte en person, der er part i en konflikt At være den uvildige tredje part i en konflikt mellem andre At lede møder og samarbejdsprocesser ARBEJDSFORM På uddannelsen sætter du som deltager din egen praksis i spil. Undervisningen veksler mellem korte oplæg, foredrag, refleksion, dialog, supervision samt øvelser og træning. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at udarbejde en konkret handleplan, der er rettet mod dit liv og arbejdsfelt. 14

14 MATERIALER Grundbog i undervisningen er Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg. Bogen udsendes inden uddannelsen til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen omfatter tre forløb på hver fem dage i internat. Der er max. 20 deltagere på holdet. UNDERVISERE To gennemgående undervisere er ansvarlige for forløbet og står for oplæg, gruppearbejde og øvelser. Der vil også indgå gæstelærere med viden om f.eks. krop og konflikter, internationale konflikter og konfliktløsning i andre kulturer. TID OG STED Forår februar, marts og april, Maribo Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Efterår august - 3. september, oktober og november, Maribo Undervisere: John Andersen og Else Hammerich Forår febr. - 4.marts, april og maj, Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Vibeke Thorsen Efterår september, oktober og 28. nov december, Maribo Undervisere: Jesper Bastholm Munk og Else Hammerich Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 5 dages internat samt undervisningsmaterialer. 15

15 G R U M, 1 2 D A G E Grunduddannelse i Konfliktmægling På Grunduddannelsen i Konfliktmægling bliver du kvalificeret til at lede en mægling. Du arbejder med at afdække lagene i parternes konflikt, og du træner, hvordan du hjælper dem med at holde fokus på muligheder frem for modsætninger. Desuden får du omfattende træning i at støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler. MÅLGRUPPE Du skal have kvalifikationer indenfor konfliktløsning for at få noget ud af denne uddannelse. Grunduddannelse i Konfliktmægling ligger indholdsmæssigt i forlængelse af Grunduddannelse i Konfliktløsning, og de fleste deltagere har gennemført denne. Hvis du har en anden baggrund eller andre kvalifikationer, kan disse i visse tilfælde godkendes på baggrund af et interview med dig. INDHOLD På uddannelsen får du en indføring i konfliktmæglingens idégrundlag, redskaber og faser. Gennem hele forløbet bliver der lagt vægt på at udvikle dine konkrete færdigheder og gøre dig bevidst om dit etiske ansvar som mægler. Uddannelsen er bygget op om tre moduler: Grundlæggende viden om mægling Lytte til standpunkter finde interesser og behov Træning i ledelse af dialog mellem parterne Hvad er til dialog, og hvad er til forhandling Fokus på fælles problemformulering og dagsorden Mægleren som leder af forhandlinger Refleksion og fordybelse Mæglingens forskellige aspekter Træning i mæglingens elementer Mæglingens etik Mæglerens rolle Distance og nærvær Egne erfaringer og personlige ressourcer KOMPETENCEMÅL At forberede en mægling og skabe en tryg atmosfære At støtte parterne gennem mæglingen At afdække de interesser og behov hos parterne, der ligger bag deres konflikt At opstille fælles problemformuleringer At lede forhandlingen om løsninger og aftaler At rumme konflikten og parternes følelser med empati og overblik 16

16 ARBEJDSFORM OG MATERIALER Grunduddannelsen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i deltagernes ønsker, erfaringer og faglige baggrunde. Gennem korte oplæg, øvelser og rollespil trænes deltagerne i at påtage sig ansvaret som mægler. Bogen Konfliktmægling en refleksiv model af Vibeke Vindeløv udsendes inden, uddannelsen starter til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen består af tre forløb på hver fire dage i internat. Hvert hold har tre gennemgående undervisere, og der er max. 15 deltagere på holdet. TID OG STED Forår februar, marts og maj, Maribo Undervisere: Susan Kristiansen, Birgitte Winkel og Henrik Rosager Efterår sep., okt. og 29. nov dec., Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen og Birgitte Winkel Forår marts, april og maj, Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen og Lene Holmsgaard Efterår aug sep., okt. og 31. okt. - 3.nov., Maribo Undervisere: Lene Holmsgaard, Henrik Rosager og Vibeke Thorsen Pris kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 4 dages internat samt undervisningsmaterialer 17

17 G R U K - L, 1 6 D A G E Grunduddannelse i Konfliktløsning for Ledere Mere end nogensinde før oplever vi, at ledere efterlyser redskaber og metoder til at kunne analysere og forstå konflikter. Der er behov for at kunne håndtere hverdagens konflikter konstruktivt både når det gælder vanskelige samarbejdsrelationer, udvikling af teams og grupper, vanskelige samtaler eller konflikt mellem to eller flere parter. Derudover er der på mange arbejdspladser udviklet retningslinjer om vold, mobning og chikane, som aktualiserer behovet for, at lederen har indsigt i de mekanismer, der udspiller sig omkring konflikter. På den baggrund har vi udviklet en særlig grunduddannelse i konfliktløsning for ledere, hvor alle uddannelsens elementer er målrettet ledelse. MÅLGRUPPE Ledere og mellemledere med ledelsesansvar for en personalegruppe. INDHOLD Det teoretiske grundlag og metodevalg bygger på CfKs grunduddannelse i konfliktløsning suppleret med elementer fra centrets grunduddannelse i mægling (se beskrivelserne af disse). KOMPETENCEMÅL Benytte konstruktiv konflikthåndtering som ledelsesredskab Analysere konflikter og vanskelige samarbejdsrelationer Udvikle teams/grupper i konflikthåndtering uden selv at blive part Agere fokuseret, åbent og undersøgende som rollemodel Kunne indgå i og håndtere konfliktfyldte situationer Støtte den ene part gennem afklarende samtale Anvende et værdsættende perspektiv i tilgangen til vanskeligheder og dilemmaer Håndtere vanskelige personlige samtaler med nærvær, klarhed og empati Forhandle med udgangspunkt i interesser og behov Optræde som mægler/mæglende i konflikter mellem to eller flere parter Lede møder med klarhed og autencitet Strategier til at udvikle en konflikthåndterende arbejdspladskultur Bidrage med etiske overvejelser Hovedoverskrifterne er: Konfliktforståelse og anerkendelse Kommunikation og konflikt Lederen som mægler Konfliktstrategier 18

18 ARBEJDSFORM Undervisningen vil veksle mellem oplæg, samtale, refleksion, øvelser og træning samt personlig feedback. Der vil gennem hele forløbet blive lagt vægt på at tage udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsliv og rolle som ledere. Deltagernes egne dilemmaer vil blive inddraget undervejs, ligesom teorien vil blive sat i relation til deltagernes erfaringer og afprøvet i forhold til deres hverdag. Mellem modulerne vil der være opgaver relateret til deltagernes dagligdag. Der etableres træningsgrupper, der mødes om opgaver og træning. MATERIALER Grundbog i undervisningen er Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg samt Konfliktmægling en refleksiv model af Vibeke Vindeløv. Bøgerne udsendes inden uddannelsen til alle deltagere. UNDERVISERE Center for Konfliktløsnings undervisere og konfliktmæglere har gennem årene udviklet en erfaringsbaseret praksis i undervisning, procesledelse og konkret konfliktløsning på både private og offentlige arbejdspladser. Det er denne viden, der danner grundlag for den pædagogik, der anvendes på uddannelsen. To gennemgående undervisere er ansvarlige for forløbet. Derudover deltager et antal gæstelærere. TID OG STED Efterår 2010/forår november og december 2010, samt januar og marts 2011, Ringe Undervisere: Bo Ørsnes og John Andersen Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 4 x 4 dages internat samt undervisningsmaterialer VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen er opbygget i 4 moduler af hver 4 dages varighed, i alt 16 dage i internat. De enkelte moduler placeres på tirsdage fra kl til fredage kl , så der er mulighed for at være på job mandag i hver af kursusugerne samt plads til at fordøje kurset i weekenden. Der er max. 20 deltagere på et hold. 19

19 Kalender JANUAR 2010 Ungemægler A, 7 dage internat januar, marts og april 2010 i Hillerød Undervisere: Lene Holmsgaard og Henrik Rosager FEBRUAR 2010 Grunduddannelse i Konfliktløsning, 15 dage internat februar, marts og april 2010 i Maribo Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Grunduddannelse i Konfliktmægling, 12 dage internat februar, marts og maj 2010 i Maribo Undervisere: Susan Kristiansen, Birgitte Winkel og Henrik Rosager MARTS 2010 Praktisk Konflikthåndtering, 5 dage eksternat marts og april 2010 i København Undervisere: Jesper Bastholm Munk og Dorte Holmberg Konflikt og Kommunikation, 5 dage eksternat marts og maj 2010 i København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Ungemægler B, 7 dage internat marts, april og 31. maj - 1. juni 2010 i Maribo Undervisere: Bo Ørsnes og Jan Andersen JUNI 2010 Mindfulness, 3 dage internat juni 2010 i Lemvig Underviser: John Andersen AUGUST 2010 Grunduddannelse i Konfliktløsning, 15 dage internat 30. august - 3. september, oktober og november 2010 i Maribo Undervisere: John Andersen og Else Hammerich Overbygning for ungemæglere, 6 dage internat 31. aug sep., okt. og nov. Hillerød Undervisere: Henrik Rosager, Jan Andersen, Lene Holmsgaard og Bo Ørsnes SEPTEMBER 2010 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling, 7 dage eksternat sep., okt., nov. og 22. nov i København Undervisere: Vibeke Thorsen og Jesper Bastholm Munk 20

20 Konflikt og Kommunikation, 5 dage eksternat september og november 2010 i København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Ungemægler, 7 dage internat september, november og december 2010 i Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Bo Ørsnes Interkulturel Konflikthåndtering, 8 dage eksternat september og oktober 2010 i København Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Grunduddannelse i Konfliktmægling, 12 dage internat september, oktober og 29. november -2. december 2010 i Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen, Birgitte Winkel Praktisk Konflikthåndtering, 5 dage eksternat september og november 2010 i København Undervisere: Vibeke Thorsen og Knud Halding NOVEMBER 2010 Grunduddannelse i Konfliktløsning for Ledere, 16 dage internat nov. og dec og jan. og marts 2011 på Fyn Undervisere: Bo Ørsnes og John Andersen JANUAR 2011 Konfliktløsning i Grupper, 10 dages internat og eksternat januar, Helsingør (internat) samt marts og april, København (eksternat) Undervisere: Birgitte Winkel, Bo Ørsnes og Vibeke Vindeløv FEBRUAR 2011 Praktisk Konflikthåndtering, 5 dage eksternat februar og marts 2011 i København Undervisere: Allan Schurmann og yderligere en underviser Ungemægler, 7 dage internat februar, marts og april 2011 i Maribo Undervisere: Lene Holmsgaard og Jan Andersen Grunduddannelse i Konfliktløsning, 15 dage internat 28. februar - 4. marts, april og maj 2011 i Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Vibeke Thorsen MARTS 2011 Grunduddannelse i Konfliktmægling, 12 dage internat marts, april og maj 2011 i Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen og Lene Holmsgaard 21

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN 978-87-992429-7-9 Grafisk design + forsidefoto:

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Skolens Sociale Liv rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Om projektet...5 Udgangspunktet...10 Inspiration fra ind- og udland... 11 Danmark... 12 Hvad virker?...14

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere