K U R S E R O G U D D A N N E L S E R /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1"

Transkript

1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R /

2 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg tlf.: Grafisk design: Michala C. Bendixen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Udgivet april 2010

3 Konfliktløsning Udgangspunktet for vores kurser og uddannelser er, at alle kan lære at løse konflikter på en konstruktiv måde. Det gælder både privatlivets konflikter og konflikter på arbejdspladsen. Den måde, konflikter håndteres på, kan være med til at skabe udvikling frem for indvikling. Når der opstår spændinger i og mellem mennesker, er der grund til at skærpe opmærksomheden og tage hånd om problemerne. Du håndterer konflikter hver dag og vores kurser og uddannelser bygger videre på det, du allerede gør, som fungerer godt. Tanken er at give dig nogle redskaber, teorier og metoder, så du bliver bedre til at håndtere konflikter. Alle kurser og uddannelser i konflikthåndtering og mægling er udviklet på baggrund af erfaringer med konkret konfliktløsning både på private og offentlige arbejdspladser. Vil du på kursus i konfliktløsning eller mægling, så kan du vælge vores åbne kurser eller uddannelser se beskrivelsen her i kataloget. Er der brug for praktisk konflikthåndtering på arbejdspladsen eller et skræddersyet kursus til virksomheden så kontakt os venligst. April 2010

4 Kurser og uddannelser Praktisk Konflikthåndtering 6 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 Konflikt og Kommunikation 8 Interkulturel Konflikthåndtering 8 Mindfulness Indre Konfliktarbejde 10 Ungemægler 11 Overbygning for Ungemæglere 12 Konfliktløsning i Grupper 13 Grunduddannelse i Konfliktløsning (GRUK) 14 Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) 16 Grunduddannelse i Konfliktløsning for Ledere (GRUK-L) 18 Kalender med oversigt over alle kurser 20 Praktiske oplysninger 23

5 K U R S U S 5 D A G E Praktisk Konflikthåndtering Konflikter kan udvikle eller fastlåse os det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre. Derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag. Men man kan lære at møde konflikter åbent og konstruktivt derfor dette kursus. MÅLGRUPPE Kurset i praktisk konflikthåndtering henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere de konflikter, der er en del af livet. De kompetencer, du får på kurset, kan bruges både på dit arbejde, i familien og de sammenhænge, du i øvrigt indgår i. INDHOLD I løbet af kurset lærer du at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Du får lejlighed til at kaste et blik på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter personligt og organisatorisk ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to undervisere og max. 20 deltagere. TID OG STED Forår marts og april, København Undervisere: Jesper Bastholm Munk og Vibeke Thorsen Efterår september og november, København Undervisere: Vibeke Thorsen og Knud Halding Forår februar og marts, København Undervisere: Allan Schurmann og yderligere en underviser Efterår oktober og november, København Pris kr. (medlemmer: kr.) 6

6 K U R S U S 7 D A G E Praktisk Konflikthåndtering og Mægling Som noget nyt kan Center for Konfliktløsning tilbyde et koncentreret kursus, der både giver en grundlæggende forståelse af konflikter og viden om mægling. MÅLGRUPPE Kurset er åbent for alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere konflikter og lære om mæglingsprocesser. INDHOLD Du lærer at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Desuden får du indsigt i, hvordan en mægling fungerer, og du får en fornemmelse for, hvordan du selv vil befinde dig i rollen som mægler. Du bliver introduceret til, hvordan man kan styre mæglingsprocesser og optræde som neutral tredjepart. Endvidere får du indblik i principperne i mægling og indføres i mæglingens idégrundlag, redskaber og faser. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning for op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag At kende principperne i mægling herunder de etiske retningslinjer At være bevidst om mæglerens rolle som upartisk procesleder Træning i mægling og mæglerrollen Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over syv dage med to gennemgående undervisere (tre undervisere til mæglingstræning) og max.18 deltagere. TID OG STED Efterår sep., okt., nov. og 22. nov., København Undervisere: Vibeke Thorsen og Jesper Bastholm Munk Efterår sep., okt., nov. og 5.dec., København Undervisere: Allan Schurmann og yderligere en underviser Pris kr. (medlemmer: kr) 7

7 K U R S U S 5 D A G E Konflikt og Kommunikation 8 Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver kan bremse både idéer og arbejdsglæde. Klar kommunikation kan åbne for kontakt, give ny energi og få stressniveauet til at falde. Omdrejningspunktet på dette kursus er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Kurset sætter fokus på konfliktmønstre og konstruktiv kommunikation. MÅLGRUPPE Kurset er relevant både for dem, der er en del af et arbejdsteam og for alle, som ønsker at lære kunsten at lytte aktivt og tale klart på arbejdspladsen, i foreningen eller i den private omgangskreds. INDHOLD På kurset får du viden om kommunikationens veje og vildveje, og du får mulighed for at arbejde med din egen måde at kommunikere på. Undervisningen omfatter blandt andet de grundlæggende vilkår for kommunikation (tegn, tolkning, kontekst), og tager udgangspunkt i tænkningen omkring ikke-voldelig kommunikation. Du kommer også til at arbejde med kompetencer som at kvittere, lytte, anerkende, spejle, give og modtage feedback, og du kommer rundt om begreber som coaching, girafsprog, empati og den opmærksomme samtale. Andre emner på kurset er magt, roller og symmetri/asymmetri i konflikter. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Træning i kommunikation og perspektivskifte ved konflikter Træning i spejling som en kommunikativ kompetence Inspiration til mødekultur som forebygger konflikter Arbejde med krop, kommunikation og nærvær Øget bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle en god og klar kommunikation ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset varer i alt fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to gennemgående undervisere og max. 20 deltagere på kurset. TID OG STED Forår marts og maj, København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Efterår september og november, København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Efterår sep. og 31. okt nov., København Undervisere: Mette Lindgren Helde og yderligere en underviser. Pris: kr kr (medlemmer kr)

8 K U R S U S 8 D A G E Interkulturel Konflikthåndtering At blive bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, er en kompetence, der slår flere fluer med ét smæk. Du får både forståelse for konflikters dynamik og muligheder og for hvad der særligt er på spil i en konflikt, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. MÅLGRUPPE Interkulturel Konflikthåndtering er et kursus for dig, som vil være bedre til at kommunikere og løse konflikter med mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen. INDHOLD Hvad er en interkulturel konflikt, hvordan optrappes den, hvordan reagerer du, hvad er den dybereliggende årsag til interkulturelle konflikter, og hvornår er det relevant at behandle en konflikt, som en interkulturel konflikt? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på. Derudover træner vi dialog om værdier, meninger og holdninger. Du får viden om, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse, og hvordan kommunikation kan bruges som konstruktivt redskab til konfliktløsning. Du får øget din kulturforståelse både i forhold til din egen kultur (hvad er det at være dansk, arabisk eller tyrkisk eller en blanding?) og andres kulturer. KOMPETENCEMÅL At forstå, hvordan kulturforskelle kan skabe konflikter At kunne kommunikere interkulturelt At kunne argumentere i en interkulturel sammenhæng for at påvirke andres adfærd At løse interkulturelle konflikter, når man selv er part, og når man vil hjælpe parter i konflikt At kunne forstå sig selv og sine egne reaktioner og mønstre i forbindelse med interkulturelle konflikter ARBEJDSFORM Kurset veksler mellem praktiske øvelser, diskussioner i gruppen og korte oplæg. Alle eksempler og de fleste øvelser bygger på virkelige hændelser, ligesom deltagernes egne erfaringer og oplevelser spiller en central rolle i undervisningen. På den måde sikres, at hver enkelt deltager lærer noget, som de kan bruge direkte i deres egen hverdag. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset er delt i to forløb af fire dages varighed i alt otte dage. Der er to gennemgående undervisere på kurset og max. 15 deltagere på hvert hold. TID OG STED Efterår september og oktober, København Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Efterår okt. og november, København Undervisere: Marianne Munis og Mette Lindgren Helde Pris: kr. (medlemmer: kr.) 9

9 W E E K E N D K U R S U S Mindfulness Indre Konfliktarbejde Der er brug for sindsro, når en konflikt bryder løs, og netop da er den svær at bevare. Ved hjælp af øvelser og indre træning vil kurset hjælpe til at styrke dit indre beredskab for sindsro og nærvær. Der er ekstra ressourcer i os alle, når vi kommer i dybere kontakt med hjertets kvaliteter, åndedrættet og en afspændt krop. Vi kan lære vores sind, som kan være fyldt af tanker og følelser, at falde til ro. En ny måde at agere under konflikt er mulig. MÅLGRUPPE Mennesker, som ønsker større ro og balance i hverdagen og dens konflikter, og som vil arbejde med nye redskaber gennem en uforstyrret og inspirerende weekend med plads til fordybelse. INDHOLD På kurset vil du blive præsenteret for øvelser til øjeblikket, hvor du selv står midt i kaos, så du kan gå ind i orkanens øje og agere vågent og med ro. Der vil desuden være øvelser, som hjælper til gradvist at opbygge en stadig større indre bufferzone (eller balance). Det er tanken at udvikle indre redskaber og holdninger, som kan hjælpe til at skabe mindre smerte og større glæde selv i de vanskelige situationer, vi en gang imellem lander i eller selv får sat i scene. KOMPETENCEMÅL At kunne bevare roen i sind og krop, når det brænder på At kunne møde stressede situationer med nærvær og vågenhed Øget koncentrationsevne under spidsbelastning At turde handle og føle med sit hjerte og se den kvalitet hos andre Blive bedre til at håndtere stærke følelser i konfliktfyldte situationer ARBEJDSFORM Kurset veksler mellem oplæg og øvelser. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Weekendkursus (torsdag-søndag) i smukke omgivelser ved Vesterhavet. Der er en underviser og max. 14 deltagere. TID OG STED juni 2010 i Lemvig Underviser: John Andersen Pris: kr. (medlemmer: kr.) Kurset starter med aftensmad torsdag aften. 10

10 K U R S U S 7 D A G E Ungemægler Ungemægling er en efterspurgt metode til at løse de konflikter, som unge har med voksne og med hinanden. Nogle af disse konflikter ender hos politiet. Men mægling kan for nogle blive et alternativ til en kriminel løbebane. Unge, der har gennemført en mægling, kommer sjældent ud for den samme type konflikt igen. Sam tidig styrker mæglingen de unges handlemuligheder. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge for eksempel ansatte i socialforvaltninger, klubber, daginstitutioner, skoler, politi og opsøgende medarbejdere. INDHOLD Undervisningen giver dig viden, træning og kompetencer til at arbejde med mægling som et middel til fredelig konfliktløsning. Vi arbejder med konfliktforståelse, konflikters dynamik og dine egne reaktionsmønstre. Vi fordyber os i mæglingsprocessen, og vi drøfter deltagernes fremtidige virke som ungemæglere. Den røde tråd i undervisningen er: Mæglingens metoder Mæglingens etik Mæglingens dilemmaer Mæglerens særlige rolle og opgave i konflikter, hvor parterne er under 18 år KOMPETENCEMÅL At kunne lytte uden at dømme At undersøge og forblive nysgerrig At respektere, at de unge skal beholde ejerskabet til deres konflikt ARBEJDSFORM Undervisningen er bygget op om praktisk og grundig træning i at mægle. Afsættet tages i deltagernes daglige praksis. Rollespil ud fra konkrete cases. Vi opfordrer deltagerne til i mindre grupper at organisere træningsdage imellem de tre moduler. I forbindelse med øvelserne giver underviserne løbende deltagerne direkte coaching og feedback i mindre grupper. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Forløbet er bygget op som i alt syv dages intensivt internat fordelt over tre perioder. Der er to gennemgående undervisere og max. 14 deltagere. TID OG STED Forår 2010 hold A januar, marts og april, Hillerød Undervisere: Lene Holmsgaard og Henrik Rosager Forår 2010 hold B marts, april og 31. maj - 1. juni, Maribo Undervisere: Bo Ørsnes og Jan Andersen Efterår september, november og december, Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Bo Ørsnes Forår februar, marts og april, Maribo Undervisere: Lene Holmsgaard og Jan Andersen Efterår sept., okt. og nov., Hillerød Undervisere: Henrik Rosager og Allan Schurmann Pris: kr. (medlemmer: kr.) 11

11 K U R S U S 6 D A G E Overbygning for ungemæglere Konflikthåndtering i og mellem grupper er omdrejningspunktet for dette kursus, som skal ses som en overbygning til ungemæglerkurset. Kurset er udviklet specielt til de ungemæglere, som ønsker at lære mere om at lede processer i grupper og mellem grupper, der er i konflikt med hinanden. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til ungemæglere, der arbejder med børn og unge, for eksempel ansatte i socialforvaltninger, klubber, daginstitutioner, skoler, politi og opsøgende medarbejdere. Det er en forudsætning for at deltage, at man har gennemført undervisning svarende til CfKs ungemæglerkursus. INDHOLD Den røde tråd i forløbet er: Proceslederens metoder Gruppedynamiske processer Konflikthåndtering i større og mindre grupper, der fortsat skal være sammen Konflikthåndtering mellem grupper i konflikt Beslutningsprocesser i grupper Uddannelsen er opdelt i to moduler: 1. Introduktion til gruppekonflikt og mægling Vi arbejder med konfliktforståelse i grupper: Gruppers dynamik og udtryk samt dine egne reaktionsmønstre I gruppekonflikter. Principper og forskellige metoder for konflikthåndtering/ mægling i grupper. Rollespil ud fra konkrete cases 2. Introduktion til Stormøder og Deep Democracy Vi arbejder videre med redskaberne og sætter særlig fokus på træning i stormøder. Undervejs vil der blive arbejdet med principper og beslutningsprocesser fra Deep Democracy. ARBEJDSFORM Kurset er bygget op om praktisk og grundig træning i at mægle og facilitere med særlig fokus på konflikter i og mellem grupper. VARIGHED OG STØRRELSE Kurset består af seks dages internat fordelt på 3 x 2 dage. Der er to til fire undervisere på hvert hold afhængig af holdets størrelse. TID OG STED Efterår aug sep., okt. og nov., Hillerød Undervisere: Henrik Rosager, Bo Ørsnes, Lene Holmsgaard og Jan Andersen Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 2 dages internat samt undervisningsmaterialer. 12

12 K U R S U S, 1 0 D A G E Konfliktløsning i Grupper Projektsamfundet er i stigende grad kendetegnet ved organisering i grupper og team, og det stiller store krav til vores evner til at kommunikere og samarbejde. Når samarbejdet bliver vanskeligt eller destruktivt, er der brug for intervention i form af facilitering af processer, der kan åbne for kontakt og kommunikation, så gruppen kan hjælpe sig selv tilbage på sporet. Det er rollen som facilitator i de processer, vi arbejder med på kurset. MÅLGRUPPE Center for Konfliktløsning udbyder hermed et nyt kursus, der giver gruppeledere, projektledere m.fl. mulighed for at tilegne sig kompetencer i at facilitere konflikthåndtering i grupper og organisationer. Kurset retter sig fortrinsvis mod deltagere, der har længerevarende erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. fra Center for Konfliktløsnings grunduddannelser. Man må forvente at blive indkaldt til en samtale. INDHOLD På kurset arbejder vi med: Grupper og konflikter hvad sker der? Værdigrundlag og grundantagelser Om at opbygge et godt og tillidsfuldt rum til konfliktarbejdet Metoder til konflikthåndtering i grupper Træning hvor vi afprøver forskellige metoder Arbejde med eksempler fra eget regi Magt, rang og hierarkier i en gruppe Parallelprocesser og samarbejdet i facilitatorgruppen Etiske dilemmaer i grupper KOMPETENCEMÅL At kunne kortlægge konflikter i grupper og designe gruppeprocesser Større indsigt og forståelse af gruppers dynamik i forbindelse med konflikt Erfaring med at lede og deltage i konfliktløsende processer Viden om forskellige metoder til konfliktløsning i grupper Indsigt i egne værdier, fortolkninger og grænser i forbindelse med konflikter i grupper ARBEJDSFORM Undervisningen kommer til at veksle mellem korte teoretiske oplæg, dialog, refleksion, øvelser og gruppeprocesser. Deltagergruppens egen proces vil blive gjort til genstand for læring. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kursets varighed er 10 dage fordelt på 4 dages internat i Tune (mellem Roskilde og Greve) og 2 gange 3 dages eksternat i København. Hvert hold har tre undervisere, og der vil være max. 20 deltagere på holdet. TID OG STED Forår januar, Helsingør (internat) samt marts og april, København (eksternat) Undervisere: Birgitte Winkel, Bo Ørsnes og Vibeke Vindeløv Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 4 dages internat + 2 x 3 dages eksternat 13

13 G R U K, 1 5 D A G E Grunduddannelse i Konfliktløsning På Grunduddannelse i Konfliktløsning får du redskaber til og træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter. Du får teoretisk forståelse, selvindsigt samt psykologiske, samfundsmæssige og filosofiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning MÅLGRUPPE Uddannelsen er et tilbud til alle, som har brug for at kunne håndtere konflikter i faglig sammenhæng, f.eks. mennesker med sociale, pædagogiske eller humanitære funktioner eller i personale- og samarbejdssituationer. Uddannelsen er også rettet mod arbejdspladser, der ønsker at få uddannet egne konfliktvejledere. INDHOLD På GRUK træner du dine kompetencer og tilegner dig nye i forhold til at forstå og løse konflikter. Du får praktisk træning i en række grundlæggende temaer i konfliktløsning: Konflikttyper og dynamik menneskesyn og konfliktløsning Zoner og genrer i konfliktløsning Konfliktmønstre hos den enkelte og i arbejdsgrupper Optrappende og afspændende kommunikation Basal konfliktløsning, teori og træning Konflikter på mikro- og makroplan Forhandlingskultur og -teknik Dialog i teori og praksis Konflikthåndtering i grupper Teambuilding som metode i det daglige arbejde At give og modtage feedback og kritik Stresshåndtering og ro KOMPETENCEMÅL At kortlægge konfliktmønstre At håndtere konflikter, du selv er part i At støtte en person, der er part i en konflikt At være den uvildige tredje part i en konflikt mellem andre At lede møder og samarbejdsprocesser ARBEJDSFORM På uddannelsen sætter du som deltager din egen praksis i spil. Undervisningen veksler mellem korte oplæg, foredrag, refleksion, dialog, supervision samt øvelser og træning. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at udarbejde en konkret handleplan, der er rettet mod dit liv og arbejdsfelt. 14

14 MATERIALER Grundbog i undervisningen er Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg. Bogen udsendes inden uddannelsen til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen omfatter tre forløb på hver fem dage i internat. Der er max. 20 deltagere på holdet. UNDERVISERE To gennemgående undervisere er ansvarlige for forløbet og står for oplæg, gruppearbejde og øvelser. Der vil også indgå gæstelærere med viden om f.eks. krop og konflikter, internationale konflikter og konfliktløsning i andre kulturer. TID OG STED Forår februar, marts og april, Maribo Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Efterår august - 3. september, oktober og november, Maribo Undervisere: John Andersen og Else Hammerich Forår febr. - 4.marts, april og maj, Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Vibeke Thorsen Efterår september, oktober og 28. nov december, Maribo Undervisere: Jesper Bastholm Munk og Else Hammerich Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 5 dages internat samt undervisningsmaterialer. 15

15 G R U M, 1 2 D A G E Grunduddannelse i Konfliktmægling På Grunduddannelsen i Konfliktmægling bliver du kvalificeret til at lede en mægling. Du arbejder med at afdække lagene i parternes konflikt, og du træner, hvordan du hjælper dem med at holde fokus på muligheder frem for modsætninger. Desuden får du omfattende træning i at støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler. MÅLGRUPPE Du skal have kvalifikationer indenfor konfliktløsning for at få noget ud af denne uddannelse. Grunduddannelse i Konfliktmægling ligger indholdsmæssigt i forlængelse af Grunduddannelse i Konfliktløsning, og de fleste deltagere har gennemført denne. Hvis du har en anden baggrund eller andre kvalifikationer, kan disse i visse tilfælde godkendes på baggrund af et interview med dig. INDHOLD På uddannelsen får du en indføring i konfliktmæglingens idégrundlag, redskaber og faser. Gennem hele forløbet bliver der lagt vægt på at udvikle dine konkrete færdigheder og gøre dig bevidst om dit etiske ansvar som mægler. Uddannelsen er bygget op om tre moduler: Grundlæggende viden om mægling Lytte til standpunkter finde interesser og behov Træning i ledelse af dialog mellem parterne Hvad er til dialog, og hvad er til forhandling Fokus på fælles problemformulering og dagsorden Mægleren som leder af forhandlinger Refleksion og fordybelse Mæglingens forskellige aspekter Træning i mæglingens elementer Mæglingens etik Mæglerens rolle Distance og nærvær Egne erfaringer og personlige ressourcer KOMPETENCEMÅL At forberede en mægling og skabe en tryg atmosfære At støtte parterne gennem mæglingen At afdække de interesser og behov hos parterne, der ligger bag deres konflikt At opstille fælles problemformuleringer At lede forhandlingen om løsninger og aftaler At rumme konflikten og parternes følelser med empati og overblik 16

16 ARBEJDSFORM OG MATERIALER Grunduddannelsen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i deltagernes ønsker, erfaringer og faglige baggrunde. Gennem korte oplæg, øvelser og rollespil trænes deltagerne i at påtage sig ansvaret som mægler. Bogen Konfliktmægling en refleksiv model af Vibeke Vindeløv udsendes inden, uddannelsen starter til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen består af tre forløb på hver fire dage i internat. Hvert hold har tre gennemgående undervisere, og der er max. 15 deltagere på holdet. TID OG STED Forår februar, marts og maj, Maribo Undervisere: Susan Kristiansen, Birgitte Winkel og Henrik Rosager Efterår sep., okt. og 29. nov dec., Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen og Birgitte Winkel Forår marts, april og maj, Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen og Lene Holmsgaard Efterår aug sep., okt. og 31. okt. - 3.nov., Maribo Undervisere: Lene Holmsgaard, Henrik Rosager og Vibeke Thorsen Pris kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 4 dages internat samt undervisningsmaterialer 17

17 G R U K - L, 1 6 D A G E Grunduddannelse i Konfliktløsning for Ledere Mere end nogensinde før oplever vi, at ledere efterlyser redskaber og metoder til at kunne analysere og forstå konflikter. Der er behov for at kunne håndtere hverdagens konflikter konstruktivt både når det gælder vanskelige samarbejdsrelationer, udvikling af teams og grupper, vanskelige samtaler eller konflikt mellem to eller flere parter. Derudover er der på mange arbejdspladser udviklet retningslinjer om vold, mobning og chikane, som aktualiserer behovet for, at lederen har indsigt i de mekanismer, der udspiller sig omkring konflikter. På den baggrund har vi udviklet en særlig grunduddannelse i konfliktløsning for ledere, hvor alle uddannelsens elementer er målrettet ledelse. MÅLGRUPPE Ledere og mellemledere med ledelsesansvar for en personalegruppe. INDHOLD Det teoretiske grundlag og metodevalg bygger på CfKs grunduddannelse i konfliktløsning suppleret med elementer fra centrets grunduddannelse i mægling (se beskrivelserne af disse). KOMPETENCEMÅL Benytte konstruktiv konflikthåndtering som ledelsesredskab Analysere konflikter og vanskelige samarbejdsrelationer Udvikle teams/grupper i konflikthåndtering uden selv at blive part Agere fokuseret, åbent og undersøgende som rollemodel Kunne indgå i og håndtere konfliktfyldte situationer Støtte den ene part gennem afklarende samtale Anvende et værdsættende perspektiv i tilgangen til vanskeligheder og dilemmaer Håndtere vanskelige personlige samtaler med nærvær, klarhed og empati Forhandle med udgangspunkt i interesser og behov Optræde som mægler/mæglende i konflikter mellem to eller flere parter Lede møder med klarhed og autencitet Strategier til at udvikle en konflikthåndterende arbejdspladskultur Bidrage med etiske overvejelser Hovedoverskrifterne er: Konfliktforståelse og anerkendelse Kommunikation og konflikt Lederen som mægler Konfliktstrategier 18

18 ARBEJDSFORM Undervisningen vil veksle mellem oplæg, samtale, refleksion, øvelser og træning samt personlig feedback. Der vil gennem hele forløbet blive lagt vægt på at tage udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsliv og rolle som ledere. Deltagernes egne dilemmaer vil blive inddraget undervejs, ligesom teorien vil blive sat i relation til deltagernes erfaringer og afprøvet i forhold til deres hverdag. Mellem modulerne vil der være opgaver relateret til deltagernes dagligdag. Der etableres træningsgrupper, der mødes om opgaver og træning. MATERIALER Grundbog i undervisningen er Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg samt Konfliktmægling en refleksiv model af Vibeke Vindeløv. Bøgerne udsendes inden uddannelsen til alle deltagere. UNDERVISERE Center for Konfliktløsnings undervisere og konfliktmæglere har gennem årene udviklet en erfaringsbaseret praksis i undervisning, procesledelse og konkret konfliktløsning på både private og offentlige arbejdspladser. Det er denne viden, der danner grundlag for den pædagogik, der anvendes på uddannelsen. To gennemgående undervisere er ansvarlige for forløbet. Derudover deltager et antal gæstelærere. TID OG STED Efterår 2010/forår november og december 2010, samt januar og marts 2011, Ringe Undervisere: Bo Ørsnes og John Andersen Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 4 x 4 dages internat samt undervisningsmaterialer VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen er opbygget i 4 moduler af hver 4 dages varighed, i alt 16 dage i internat. De enkelte moduler placeres på tirsdage fra kl til fredage kl , så der er mulighed for at være på job mandag i hver af kursusugerne samt plads til at fordøje kurset i weekenden. Der er max. 20 deltagere på et hold. 19

19 Kalender JANUAR 2010 Ungemægler A, 7 dage internat januar, marts og april 2010 i Hillerød Undervisere: Lene Holmsgaard og Henrik Rosager FEBRUAR 2010 Grunduddannelse i Konfliktløsning, 15 dage internat februar, marts og april 2010 i Maribo Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Grunduddannelse i Konfliktmægling, 12 dage internat februar, marts og maj 2010 i Maribo Undervisere: Susan Kristiansen, Birgitte Winkel og Henrik Rosager MARTS 2010 Praktisk Konflikthåndtering, 5 dage eksternat marts og april 2010 i København Undervisere: Jesper Bastholm Munk og Dorte Holmberg Konflikt og Kommunikation, 5 dage eksternat marts og maj 2010 i København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Ungemægler B, 7 dage internat marts, april og 31. maj - 1. juni 2010 i Maribo Undervisere: Bo Ørsnes og Jan Andersen JUNI 2010 Mindfulness, 3 dage internat juni 2010 i Lemvig Underviser: John Andersen AUGUST 2010 Grunduddannelse i Konfliktløsning, 15 dage internat 30. august - 3. september, oktober og november 2010 i Maribo Undervisere: John Andersen og Else Hammerich Overbygning for ungemæglere, 6 dage internat 31. aug sep., okt. og nov. Hillerød Undervisere: Henrik Rosager, Jan Andersen, Lene Holmsgaard og Bo Ørsnes SEPTEMBER 2010 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling, 7 dage eksternat sep., okt., nov. og 22. nov i København Undervisere: Vibeke Thorsen og Jesper Bastholm Munk 20

20 Konflikt og Kommunikation, 5 dage eksternat september og november 2010 i København Undervisere: John Andersen og Mette Lindgren Helde Ungemægler, 7 dage internat september, november og december 2010 i Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Bo Ørsnes Interkulturel Konflikthåndtering, 8 dage eksternat september og oktober 2010 i København Undervisere: Kirsten Frydensberg og Marianne Munis Grunduddannelse i Konfliktmægling, 12 dage internat september, oktober og 29. november -2. december 2010 i Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen, Birgitte Winkel Praktisk Konflikthåndtering, 5 dage eksternat september og november 2010 i København Undervisere: Vibeke Thorsen og Knud Halding NOVEMBER 2010 Grunduddannelse i Konfliktløsning for Ledere, 16 dage internat nov. og dec og jan. og marts 2011 på Fyn Undervisere: Bo Ørsnes og John Andersen JANUAR 2011 Konfliktløsning i Grupper, 10 dages internat og eksternat januar, Helsingør (internat) samt marts og april, København (eksternat) Undervisere: Birgitte Winkel, Bo Ørsnes og Vibeke Vindeløv FEBRUAR 2011 Praktisk Konflikthåndtering, 5 dage eksternat februar og marts 2011 i København Undervisere: Allan Schurmann og yderligere en underviser Ungemægler, 7 dage internat februar, marts og april 2011 i Maribo Undervisere: Lene Holmsgaard og Jan Andersen Grunduddannelse i Konfliktløsning, 15 dage internat 28. februar - 4. marts, april og maj 2011 i Maribo Undervisere: Henrik Rosager og Vibeke Thorsen MARTS 2011 Grunduddannelse i Konfliktmægling, 12 dage internat marts, april og maj 2011 i Maribo Undervisere: Bo Ørsnes, John Andersen og Lene Holmsgaard 21

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Hvordan skal din senkarriere se ud? Styrk dine kompetencer og gør dig beredt til mange flere spændende arbejdsår! Dette forløb er tiltænkt

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet Konfliktcoach med Lars Mogensen og Henrik Heilmann Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet konfliktcoach med certificering conflict.dk

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Kompetencemål 5 på s. 14 i bogen: - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Læringsmål: - Du skal kunne fortælle om de forskellige trin i konflikttrappen.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv

Bliv uddannet. Konfliktcoach. med Lars Mogensen og Henrik Heilmann. Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet Konfliktcoach med Lars Mogensen og Henrik Heilmann Lær hvad der skal til for at konfliktløse og skabe trivsel i det virkelige liv Bliv uddannet konfliktcoach med certificering conflict.dk

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere