Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT"

Transkript

1 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT September 2013 Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Årets DHL-stafetløb med rigtig mange regionaltansatte deltagere blev afviklet tirsdag den 20. august i Aarhus. Der blev gået og løbet af formodentlig mere end regionsfolk, heraf ca. 700 fra Psykiatri og Social. To af lederne fra Psykiatri og Social deltog for første gang i løbet. Til venstre ses driftsdirektør Gert Pilgaard Christensen. Finansloven lig med nulvækst! Se bagsiden.

2 Redaktionen Jesper Priskorn: Bent Lykke: Hanne Elkjær: Bent Lykke Hanne Elkjær Jesper Priskorn Tillidsposten i 2. udgave Af Jesper Priskorn Redaktionen håber alle har haft en dejlig sommer og nu er klar på ny. Redaktionen har igen efter bedste evne forsøgt at lave en fortælling om de sidste 3 måneder og om, hvad vi ved der skal ske i fremtiden. Men vi kan godt bruge din historie vi vil meget gerne vide meget mere om, hvad der sker på din arbejdsplads. Måske ligefrem en god historie om hvor godt det er netop at arbejde indenfor dit felt eller måske din arbejdsplads har fødselsdag, jubilæum eller din kollega har 40 års jubilæum. Send historien ind og vi vil bringe den redaktion forbeholder sig dog ret til at cencurere i stoffet men du vil altid få et svar, hvis det ikke kommer i billeder modtages med glæde. Dette gør vi selvfølgelig fordi Psykiatri og Social er et så stort område, at vi har svært ved at dække alt og derfor har brug for din hjælp på forhånd tak. Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT 2 Vi udkommer igen til december

3 Avisen BT s kampagne imod afd. R, Aarhus Universitetshospital, Risskov Af Peter Bugge, tillidsmand, afd. P Avisen BT har det sidste halve år bragt en række artikler vedr. kritisable forhold i og omkring afd. R. Massive, såkaldte fangeflugter (vi kalder det patienter og ikke fanger, da det er et hospital), som angivelig ikke er registreret korrekt og tilstrækkelig.. Det er ikke et lovkrav at offentliggøre dette - og Region Midtjylland er de eneste, der gør det alligevel. At der har været en divergens mellem de officielle tal og de reelle tal, er jo ikke et udtryk for, at man ikke har været klar over, hvis en patient er stukket af - eller udeblevet fra udgang. Personalet tager altid hånd om patienter, der flygter og informere/ rundkaster til relevante myndigheder. BT forsøger at give et indtryk af, at personalet ikke aner, hvad der foregår - men det gør vi - og vi handler også i situationen! Offentlige ansatte bliver hele tiden målt og vejet - og bliver ofte udstillet af pressen. Vi skal tåle at stille op og ligeledes kunne forholde os til konstruktiv kritik. BT har bragt en række påstande omkring vold mod én eller flere patienter, ydmygelser, pillemisbrug blandt personalet og overmedicinering af én bestemt patient. Lad det være sagt med det samme; jeg tager skarpt afstand fra vold & ydmygelse af patienterne & misbrug - og de personaler, der går over stregen har selvfølgelig ingen berettigelse indenfor psykiatrien eller andre steder, hvor mennesker skal plejes og behandles. Et af journalistikkens væsentligste træk er at sikre, at de oplysninger, der viderebringes, er i så god overensstemmelse med virkeligheden som muligt. Derfor skal kilder selvfølgelig refereres korrekt, men det er ikke tilstrækkeligt. Kilder kan jo være upræcise, misvisende eller direkte løgnagtige. Derfor gælder det også om, at kilders udsagn vurderes. Kildekritik, er derfor et andet af journalistikkens væsentligste træk. Vurdering af kilder betyder blandt andet, at et udsagn ikke tages for pålydende. Når det drejer sig om faktuelle oplysninger, er journalistens gyldne spørgsmål, hvor kilden ved det fra. I hvor høj grad har BT udøvet kildekritik i ovenstående kampagne? BT har i overvejende grad brugt anonyme kilder, herunder udtalelser fra tidligere ansatte. Man fristes til at spørge: Er hele BT s kildegrundlag tidligere ansatte...? Måske ligefrem fyrede, tidligere ansatte...? Har BT spurgt den enkelte kilde, hvorfor de er blevet fyret? Hvis nej - har BT så ikke forsømt kilde kritik? Hvis ja - hvad er den tidligere ansattes motiv for at stå frem lige netop nu? Og har BT i den forbindelse udøvet en kildekritik? Èn af de tidligere, fyrede ansatte, JG, står frem og fortæller vidt og bredt om forfærdelige historier fra retspsykiatrien. Som en lille sidehistorie fortæller JG også, at hun tidligere har haft et pillemisbrug af benzodiazepiner, som hun tog af medicinskabet, men at hun var så flink og ærlig, at hun selv stod frem og fortalte ledelsen om dette. Siden hen blev JG så fyret p.g.a., at der manglede en del morfika i medicinskabet. Hvordan kan BT bruge JG som kilde til nogen som helst? Det virker dybt useriøst og meget utroværdigt. Når man roder i en lort, så lugter den - åbenbart. Jeg tager afstand fra BT s hadefulde og ensidige kampagne imod afd. R. Jeg tager afstand fra forsmåede & bitre tidligere ansatte i afd. R, som springer på vognen af et øjebliks berømthed på bekostning af andre. Det må være ubehageligt at være Psykiatriledelse, afdelingsledelse & medarbejdere i afd. R, da man ikke kan tage ordentlig til genmæle - man kan ikke gå i detaljer i offentligheden m.h.t. enkelte patienters forhold og tidligere ansattes ansættelsesforhold - det giver i sig selv en helt urimelig modvægt til BT s primitive kampagne. Afd. R har forsøgt og praktiserer fortsat at rydde op i dårlige ansættelser, men det er et konstant vilkår, som hverken bliver mere eller mindre af BT s kampagne. 3

4 Koglen markerer 25 års jubilæum Det var her i foråret 25 år siden, at Jyllands første sikrede institution for unge åbnede i form af Koglen i Stakroge. Jubilæet markeredes med en reception tirsdag den 11.juni fra kl. 14 til kl.16 på Timlundvej 44 B, Stakroge. Ved receptionen talte blandt andre regionsrådsformand Bent Hansen og Koglens første forstander, Søren Bie. Koglen består i dag af to sikrede afdelinger Granhuset og Lærkehuset samt den åbne afdeling Koglely. Hver afdeling er normeret til fem unge. Koglen har siden 1. januar i år været en del af Specialområde Kriminalitetstruede og dømte børn og unge under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområdet omfatter desuden Grenen på Djursland og MultifunC i Viby. Tilbage på job - tag ferieglæden med Start hver morgen med at glæde dig til en ny arbejdsdag. For godt til at være sandt? Her får du seks tips til at bringe ferieglæden med dig på arbejde. Tanken om at skulle tilbage på arbejde efter en god ferie med tæerne i strandkanten, gode bøger eller lange sommeraftener, kan måske være hård. 1. Hyg dig! Fortæl dine kollegaer om din ferie, og spørg interesseret ind til deres. 2. Etabler en ny, god vane og gør det inden for den første uge, så du undgår at ryge ind i den gamle rytme igen. Mind eksempelvis dig selv på at rose dine kolleger. 3. Start med de arbejdsopgaver, der er mindst komplekse. På den måde oplever du at være i gang igen, og få noget for hånden. Behold arbejdsglæden Det kræver en indsats at skabe glade dage på jobbet. 1. Skab resultater. Se dig om, og mind dig selv om, hvorfor det har gjort en forskel, at du har været på arbejde. 2. Hyld de gode relationer! Få sagt ordentligt godmorgen, send et smil på gangen og giv en hjælpende hånd. 3. Bed om hjælp. Det gør din kollega betydningsfuld og skaber et godt samarbejde. 4

5 Medicinkortet er godt for patienterne De sundhedsfaglige medarbejdere skal have adgang til borgernes medicinkort. Det er godt for patientsikkerheden, og vil mindske fejlmedicinering, mener FOA. Forbrugerrådet og professor Thomas Ploug advarer mod at give en bredere kreds af sundhedsmedarbejdere adgang til borgernes medicinkort. Men den udvidede adgang, hvor også autoriserede social- og sundhedsassistenter har adgang til oplysninger om patienters medicin, kan netop være med til at undgå fejlmedicinering, påpeger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og sundhedssektor. Når social- og sundhedsassistenten kommer ud til en borger i hjemmeplejen, er det da helt afgørende, at hun kan se, hvilken medicin lægen har ordineret. Holder vi en hel faggruppe som social- og sundhedsassistenterne ude fra denne viden, risikerer vi da først fejlmedicineringer, siger Karen Stæhr. Hun undrer sig over, at Forbrugerrådet og professoren som udgangspunkt tænker, at systemet vil lægge op til misbrug og bedrag. Hvad er det dog for en arrogant tilgang til andre mennesker? Social- og sundhedsassistenter har jo tavshedspligt lige som alle andre sundhedsfaglige medarbejdere, og de er uddannet til at håndtere de oplysninger, de får om borgere på professionel vis, siger Karen Stæhr. Hun påpeger, at hvis nogle mener, at medicinkortet er for let at misbruge, så må man indrette det teknisk, så det bliver sværere at misbruge. Men hele ideen med medicinkortet er jo at undgå fejlmedicinering, ved at alle behandlere omkring den enkelte patient får et samlet overblik over, hvilken medicin patienten får. Og så nytter det ikke at så tvivl om nogle faggruppers tavshedspligt og holde dem uden for denne viden, siger Karen Stæhr. Kombinationsansættelser Af Jesper Priskorn I forbindelse med OK 11 blev der indgået en rammeaftale om kombinationsansættelser. KTO og KL har i den forbindelse udarbejdet inspirationsmateriale til overvejelser om kombinationsansættelser herunder konkrete bud på sådanne stillinger. Kombinationsstillinger kan oprettes på visse områder efter aftale med de respektive organisationer. Kombinationsaftaler skal bruges til at øge timetallet i stillinger på meget få timer. Du kan se mere om mulighederne og finde inspirationsmaterialet på hjemmesiden Det er vigtigt at understrege, at tillidsvalgte meget gerne må være opmærksomme på mulighederne, men konkrete aftaler om kombinationsstillinger skal indgås med FOA.

6 Gode råd ved natarbejde - hvad kan din arbejdsplads og du selv gøre? Natarbejde kan medføre en række gener af fysisk, psykisk og social karakter. Det er derfor vigtigt at tilrettelægge natarbejde, så gener og helbredsrisici mindskes mest muligt. Natarbejde opleves forskelligt fra person til person. Pjecen giver nogle råd, der kan hjælpe de fleste. Rådene kan være indbyrdes modstridende eller være i strid med den enkelte medarbejders ønsker. Det er en svær balanceakt, at finde en måde at tilrettelægge natarbejde på, så alle forhold medtænkes, men det er besværet værd. Pjecen kan måske inspirere dig til at ændre forholdene ved natarbejde, så du og dine kolleger trives bedre med det. Pjecen kan også bruges som oplæg til debat i personalegruppen gerne sammen med leder, sikkerheds- eller tillidsrepræsentant. Du kan benytte dig af Region Midts tilbud om en helbredssamtale. Arbejdstidsplanlægning Tilrettelæg arbejdet, så vagtplanen tager højde for de forhold, som indvirker på helbredet og tager hensyn til hvordan man trives bedst. RÅD Formindsk fast natarbejde Max. 2-4 nattevagter i træk. På den måde forstyrres kroppens biologiske ur mindst muligt Tilstræbe så langt interval som muligt mellem to vagter. Der skal være tid til at nå til og fra arbejde, sove og have tid til familie/fritidsliv. Så lang fri periode som muligt efter nattevagt, så et evt. søvnunderskud kan indhentes og kroppen kan vende tilbage til normal rytme (min. 1 almindelig fridag udover sovedagen) Undgå lange nattevagter. Gør evt. nattevagten kortere end de øvrige vagter. Roter med uret. Kroppen kan lettere vænne sig til at arbejde i rækkefølgen dag, aften og nat end omvendt Vælg toholdsskift frem for treholdsskift (dag/nat eller dag/aften i stedet for dag/aften/nat) Begræns arbejdsopgaver om natten, der kræver præcision Find en balance mellem forudsigelighed og fleksibilitet i vagtplanlægningen Informer i god tid om plan og afvigelser. Søvn/søvnrytme Mange med natarbejde oplever at søvnlængde og søvnkvalitet ændres ved natarbejde. Der kan opstå almen utilpashed, uoplagthed og hovedpine, irritabilitet, rastløshed, tristhed, angst og nervøsitet. Søvnproblemerne kan i nogle tilfælde også påvirke det sociale liv. RÅD Sov regelmæssigt og nok mellem hver nattevagt; trætheden om natten kan mindskes, hvis du sover 1-2 timer før du tager på natarbejde. Du kan anvende solbriller om morgenen, hvis der er sollys, når du går hjem. Lyset vil give din hjerne besked om at du skal være vågen nu, og gøre det sværere at sove når du kommer hjem. Lav nogle faste vaner, når du skal sove; gør det samme hver gang du kommer hjem fra en nattevagt. Det giver rutine, som giver dig ro. Undgå kaffe, te, cola og chokolade de sidste 3 timer før sovetid, sukker og koffein kan gøre det sværere at falde i søvn og for kroppen at slappe af. Sov i et værelse, hvor der er ro, mørke og behagelig temperatur Sov i en god seng God fysisk form fremmer kvaliteten af søvn Undgå store måltider lige før sovetid Brug ikke alkohol; søvnen bliver kortere, mere overfladisk og med flere opvågninger

7 Undgå brug af sovemedicin, da det kan forstyrre dit naturlige søvnmønster min. uforstyrret hvil (powernap) i løbet af nattevagten kan give overskud både fysisk og psykisk. Tal med dine kolleger og leder om det er en mulighed. Motion Natarbejde kan påvirke både krop og psyke, men ved at dyrke motion kan man afhjælpe dette. Husk at slukke telefonen og informer familien/venner om dit søvnmønster for når man sover og alligevel bliver forstyrret af en telefon, er det vanskeligt at komme ned i fase 4 på søvn-skalaen. Altså remind familien om dine arbejdstider så du har tid til at sove. Kost/måltider Natarbejde kan give ubehagelige gener fra mave/ tarmsystemet. Det kan f.eks. være gener i form af nedsat/øget appetit, hård/løs mave, oppustethed og ondt i maven. RÅD Spis lette og hyppige måltider, da maven har tendens til at gå i stå om natten Fasthold 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider pr. dag Spis sundt og varieret efter de almene kostråd (groft brød, grønt og frugt samt jævnligt fisk) Drik mindst 1½ liter vand i døgnet Tilpas din kost, så du ikke kommer til at spise for meget Undgå kaffe, te, cola og chokolade efter klokken Spis helst inden klokken om natten, således at du undgår måltider mellem klokken Hvis du er i nattevagt fra kl og sover fra kl , kan dine måltider f.eks. placeres sådan: Kl Morgenmad (brød/rugbrød, grød/yoghurt og frugt) Kl Aftensmad (varm mad) Kl Mellemmåltid (frugt og grønt) Kl Frokost (Rugbrød m. let pålæg, suppe, salat) Kl Mellemmåltid (brød, havregryn/yoghurt, frugt) Kl Morgenmad RÅD Få frisk luft og motion det giver en bedre søvnkvalitet Du får det bedre både fysisk og psykisk når du dyrker motion Motion styrker knogler, muskler, led, immunforsvar og hjerte Motion modvirker stress og hjerte/karsygdomme Find den motionsform, som passer dig, og som du synes er sjov Husk at cykelturen til og fra arbejde, trappen i stedet for elevatoren, gåturen og havearbejde også er motion Psyke, familieliv og sociale aktiviteter Natarbejde og skiftende arbejdstider kan give disharmoni mellem arbejdsliv og privatliv. Forudsigelighed er vigtig for at mindske de psykiske og sociale gener som skifte/natarbejde kan give. RÅD Vær med til at lægge din vagtplan, hvis du har mulighed for det Sig til familien hvor længe du skal sove, så de ikke forstyrrer Planlæg din fritid. Det giver overskud, når du kan nå noget sammen med familien og få lidt frisk luft, dyrke din hobby Fortæl venner og familie om din vagtplan i god tid, så du har mulighed for at deltage i arrangementer. Tilbud om en helbredssamtale Ansatte med natarbejde i Region Hovedstaden tilbydes en helbredssamtale. Samtalen varer min. og handler om din sundhed og trivsel i forhold til at arbejde om natten. Du vil få råd og vejledning om, 7

8 hvad du kan gøre for at tilrettelægge din hverdag bedst muligt i forhold til natarbejde. I Region Midt, har man mulighed for at afholde helbredssamtaler. Kontakt Fysisk Arbejdsmiljø og aftalt nærmere. Oplysninger under helbredssamtalen er omfattet af tavshedspligt. Nat og skifteholdsarbejde EU har med direktiv 93/104/EF/ 23. november 1993 vedtaget at arbejdsgiveren skal tilbyde helbredsundersøgelse til medarbejdere, der arbejder om natten/på skiftehold. Helbredsundersøgelsen skal tilbydes medarbejdere, der normalt udfører: mindst 3 timer af deres arbejde i nat perioden (22-05) og som har mindst 300 timers natarbejde på 12 måneder. Helbredsundersøgelsen skal tilbydes ved ansættelsen og regelmæssigt (mindst hvert 3. år) og er frivillig for den ansatte. Solens stråler styrker din krops modstandskraft, sikrer tilførslen af de vigtige D-vitaminer, fremmer god hormonbalance og øger dit velbefindende. Det er ikke altid let at få tilstrækkeligt med solskin, og slet ikke hvis man arbejder om natten, så derfor kom så meget ud som man nu kan og benyt gerne alle lejligheder dertil. Husk også almindeligt dagslys har en vigtig funktion. Hvis man opholder sig meget i dagslys gavner det sandsynligvis kroppen lige så meget som direkte solskin. Fælles vikarordning for social- og sundhedspersonale - AUH Risskov Af Jesper Priskorn Der har længe været indgået en rammeaftale med FOA vedr. honorering ved overarbejde på afdeling M, P, Q og R i Risskov. Den betyder blandt andet, at alle vagter på tværs på AUH Risskov skal fordeles via en distributionsliste/grupp . På denne måde sikres at alle, der er tilmeldt distributionslisten har lige mulighed for at melde sig til den konkrete vagt. Der er desværre ikke mange der gør brug af denne ordning så nu har du chancen for igen at melde dig til. Medarbejdere under FOA s overenskomst (social- og sundhedspersonale), som ønsker at stå til rådighed som vikarer på tværs af afdelinger i Risskov kan tilmelde sig denne distributionsliste ved at sende en mail til Kristina Østergaard Nielsen på Ved tilmelding skal man oplyse det fulde navn og regionsid. Ønsker medarbejderen senere at blive taget af listen sendes ligeledes en mail til Kristina Østergaard Nielsen Afdelingssygeplejersker der har behov for at få en vagt dækket på denne måde sender en mail med den vagt, der ønskes besat til PS AUH Risskov Vikarordning. 8

9 Medierne er over alt Indsat af Hanne Elkjær Hvis du skulle komme i mediernes søgelys, er her en række fakt som er rare at holde sig til.

10 Tilståelsessag fra sygeplejerskerne Indsat af Jesper Priskorn Dansk Sygeplejeråd har i årevis benægtet, at ledende sygeplejersker bevidst fyrer Social- og Sundhedsassistenter på sygehusene. Nu kommer sandheden endelig frem. Rystende, lyder det fra FOA. Igennem det sidste årti har der været en tendens til at tro, at plejen af syge mennesker er blevet overflødigt i takt med, at patienterne er indlagt i kortere tid ad gangen. Der er ifølge FOA skabt en myte om, at der ikke længere er brug for social- og sundhedsassistenterne på hospitalerne. Men det er en myte, det er på tide at gøre op med. Det mener Karen Stæhr, sektorformand i FOA. Der er stadig brug for grundlæggende sygepleje, uanset hvor kort tid en patient er indlagt, og det er jo heller ikke alle patienter, der bliver sendt hjem efter en time, siger hun og fortsætter: Det gør en verden til forskel at få et bad, blive klippet og cremet ind. En forskel hvor man blot at føle sig som patient også føler sig som et menneske. Hvorfor spare dem væk, der har spidskompetencerne til at gøre den forskel? Karen Stæhr er rystet over Dansk Sygeplejeråds udmelding om, at der ikke længere er brug for social- og sundhedsassistenterne på sygehusene. DSR har siden 2010 hårdnakket benægtet, at de gik efter social- og sundhedsassistenterne, så det er befriende, at de endelig kalder en spade for en spade, og melder ud, at de går efter social- og sundhedsassistenterne, siger hun, men understreger samtidigt, at det er en uacceptabel opførsel. Det er uhørt, at et fagforbund via ledelsesmedlemmer, altså oversygeplejerskerne, går efter bestemte faggrupper i dette konkrete tilfælde social- og sundhedsassistenterne. Karen Stæhr mener, at der bør være plads til alle faggrupper på landets sygehuse. For mig handler det ikke om, at man skal erstatte den ene faggruppe frem for den anden, men om at man bruger borgernes penge bedst muligt. Man sætter jo heller ikke kirurger til at køre patienterne rundt på gangene. 10

11 Topkarakter til FOAs a-kasse Indsat af Jesper Priskorn De ledige er glade for de samtaler, som de har med a-kassen. De arbejdsløse i FOAs a-kasse er meget tilfredse med den behandling de får, når de er til samtaler i kassen. Det viser en måling, som a-kassen foretager, hvor de ledige får tilsendt et spørgeskema på mail, hver gang de har været til en rådighedssamtale. Det sker typisk hver tredje måned. I skemaet bliver den ledige bedt om med tal fra 1 til 10 at angive, hvor tilfredse man har været med forskellige dele af den service, man har fået i forbindelse med samtalen. Jo højere tal, jo større tilfredshed. Over svar Nogle af spørgsmålene handler om ventetiden i a-kassen, om personalets imødekommenhed og villighed til at hjælpe. Andre går på, om sagsbehandleren var forberedt, kompetent, god til at stille spørgsmål og til at sætte sig ind i den lediges situation. Desuden kan den ledige svare på, om det alt i alt har været en god samtale/et godt møde. Efter en forsøgsperiode startede målingen sidste efterår, og siden har a-kassen fået over svar. For syv ud af de otte udsagn ligger det gennemsnitlige svar på over 8, som svarer til, at tilfredsheden er meget høj. Led i kvalitetssikring Målingerne indgår i a-kassens arbejde med at forbedre servicen, som har stået på i flere år. Blandt andet har man gennemført kurser i Den gode samtale for alle sagsbehandlere. Resultatet af målingen vækker da også glæde i kassen. I betragtning af, at det også er vores rolle at kontrollere, at de ledige står til rådighed, når de er til samtale, så er det meget fint, at medlemmerne opfatter os som imødekommende og hjælpsomme, siger konsulent i a-kassen Vibeke Kold til foa.dk. Plads til forbedring Et enkelt udsagn når med 7,8 ikke helt op på niveau med de andre punkter. Udsagnet lyder: Samtalen/mødet med sagsbehandleren gav god hjælp og inspiration til min jobsøgning. 7,8 er bestemt ikke noget dårligt resultat, for det svarer til høj tilfredshed. Men vi har fokus på området. For tiden er vi ved at udstyre vores sagsbehandlere med nye redskaber, så de kan blive endnu bedre til at hjælpe med jobsøgningen, siger Vibeke Kold. Arbejdsmiljøkonference 2013 Region Midtjyllands Arbejdsmiljøkonference afholdes 10. oktober 2013 (Herning Kongrescenter) med temaet: Trivsel på arbejdspladsen, handlinger og muligheder Konferencen er så stort et tilløbsstykke, at konferencens 550 pladser allerede er overtegnet. Målgruppen er RMU, HMU og CMU samt repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. 11

12 Ministeren lyver Indsat af Jesper Priskorn Den frivillige indsats må ikke erstatte den offentlige indsats. Det slår det nye frivillighedscharter fast, fortalte social- og integrationsministeren i går aftes i DR s Deadline. FOA er rystet over ministerens lemfældige omgang med sandheden. Det nye charter omtaler slet ikke den helt centrale problemstilling om, at den professionelle og lønnede offentlige indsats ikke skal fjernes til fordel for en frivillig og ulønnet indsats. Den grænse blev derimod trukket helt klart af det tidligere charter fra Jeg er noget chokeret over at opleve, at ministeren sidder for åben skærm og binder seerne og FOAs medlemmer en historie på ærmet, og jeg bryder mig heller ikke om, at en minister påstår, at jeg er uærlig siger Dennis Kristensen, formand for FOA og fortsætter: Dennis Kristensen opfordrer socialministeren til at komme på banen og sammen med FOA få formuleret, hvor grænsen går for de frivilliges indsats. Den løgnehistorie bør ministeren snarest aflive. Og hvis hun mener, at der skal være en klar grænse for den frivillige indsats, så lad os dog komme i gang med at få formuleret, hvordan vi sikrer, at den frivillige og den offentlige indsats i stedet får 2 og 2 til at blive til fem. Det er grebet direkte ud af den blå luft, når ministeren oveni købet siger, at man har lagt sig i selen for at indhegne eksempelvis ældrepleje, børnepasning, og indsatsen for svage grupper, så frivillige ikke overtager kernevelfærden. Udvikling af pakkeforløb på psykiatriområdet Indsat af Jesper Priskorn Det er rigtigt flot, at danskerne hører til de befolkninger, som engagerer sig mest i andre. Det skal vi være stolte af, men vi skal også holde fast i, at kernevelfærd skal ydes på et højt professionelt plan. Det ville jeg også have forventet, at regeringen havde støttet, siger Dennis Kristensen. 24. oktober 2013, Nyborg. Danske Regioner holder konference om pakkeforløb på psykiatriområdet I regi af regionerne er der indtil videre implementeret ni pakkeforløb på det ikke-psykotiske område samt fire udredningspakkeforløb på det børne- og ungdomspsykiatriske område. Herudover er regionerne i gang med at implementere pakkeforløb for patienter med PTSD. Konferencen vil samle erfaringer med pakkeforløb i psykiatrien herunder om monitorering og klinikernes bud på resultatmål. Formålet vil også være at drøfte, hvordan man arbejder videre med pakkeforløbene i forhold til udregningsgaranti. Der vil være spændende oplæg og tid til erfaringsudveksling og diskussion med kollegaerne. Ordstyrer for dagen er Peter Qvortrup Geisling. 12 Tid og sted Torsdag den 24. oktober 2013 kl på Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Målgruppe Klinikere, ledere og administrativt personale samt brugerorganisationer.

13 Særligt jobrotationsprojekt skal styrke samarbejdet mellem psykiatrien og de socialpsykiatriske boenheder Der er hele tre mål, der bliver indfriet, når 75 social- og sundhedsassistenter i det næste år deltager i et nyt jobrotationsprojekt i Region Midtjyllands psykiatri- og socialområde. For det første kommer 50 fastansatte social- og sundhedsassistenter på et 12 ugers kompetenceudviklingskursus, hvor de får opgraderet deres faglige viden og kunnen. For det andet får 25 ledige social- og sundhedsassistenter en seks ugers introduktion til psykiatri- og socialområdet med efterfølgende 24 ugers vikariat og dermed en god mulighed for senere at få job på området. Og for det tredje vil jobrotationsprojektet være med til at sikre bedre overgange for de patienter og borgere, som veksler mellem at være indlagt på en psykiatrisk afdeling og være beboer på en regional socialpsykiatrisk boenhed. Det får de, fordi de fastansatte social- og sundhedsassistenter på deres kompetenceforløb får et indblik i dagligdagen på det område, de ikke arbejder inden for til daglig. Af de 50 fastansatte social- og sundhedsassistenter arbejder 12 på socialpsykiatriske boenheder, mens de resterende arbejder på psykiatriske behandlingsafdelinger. Det er første gang, Psykiatri og Social kører et jobrotationsforløb, hvor en af hensigterne er at styrke samarbejdet blandt de ansatte i henholdsvis psykiatrien og det sociale område. Chefsygeplejerske i Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Claus Graversen, siger om projektet: - Jeg håber projektet hurtigt kommer patienterne og borgerne til gavn, for netop overgange mellem psykiatrien og i det sociale område kan være en udfordring på grund af forskellige vilkår som følge af lovgivning og af forskellig faglige kultur på de to områder. Fakta De 25 ledige social- og sundhedsassistenter skal vikariere i en af psykiatriens behandlingsafdelinger i Risskov, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg, Herning og Holstebro eller på en af regionens socialpsykiatriske boenheder. Sådan er forløbet for rotationsvikaren Seks ugers introduktionsforløb på dagpenge, som består af fire ugers specialdesignet teorikursus, der skal give en grundig indsigt i psykiatrien og socialområdet samt de nødvendige redskaber til at varetage vikarjobbet. to ugers virksomhedspraktik i den afdeling/boenhed, man senere skal være vikar i. Derefter vikariat fra den 23. september 2013 til forventeligt 16. juni 2014 til overenskomstmæssig løn. Jobrotationskurset afvikles i et samarbejde mellem FOA, Social- og Sundhedsskolerne i Aarhus og Silkeborg samt Region Midtjylland. Kontakt Chefsygeplejerske Claus Graversen telefon Projektleder Tina Bach telefon / , som kan formidle kontakt til deltagere i jobrotationsprojektet. 13

14 Sygefraværet i regionerne falder for femte år i træk Indsat af Jesper Priskorn Sygefraværet i regionerne faldt fra 11,6 dage pr. medarbejder i 2011 til 11,0 dage i Det betyder, at der hver dag året rundt er 263 flere fuldtidsmedarbejdere på arbejde på hospitalerne, i psykiatrien og på de sociale institutioner Faldet i sygefraværet er markant og understreger den tendens til faldende sygefravær, der har kendetegnet de regionale arbejdspladser siden oprettelsen af regionerne i Fra 2007 til 2012 er fraværet faldet med næsten 2 dage pr. medarbejder, fra 12,9 sygedage til 11,0. Omsat til fuldtidsbeskæftigede svarer det til 835 medarbejdere - eller 100 flere, end der er ansatte på hele Sygehus Thy-Mors. Det er påfaldende, at regionerne har formået at mindske fraværet både under højkonjunkturen i 2007 og 2008, og under den økonomiske afmatning de følgende år. Sygefravær i regionerne Stor forskel mellem faggrupper En række større faggrupper i regionerne tegner sig for en væsentlig del af faldet i sygefraværet - men ligger stadig over det samlede gennemsnit for regionerne, samlet set. Faggrupper Alle ansatte,6 11,0 Syge- og sundhedspersonale 11,6 11,1 Lægesekretærer 2,2 11,8 Portører 4,4 12,9 Rengøringsassistenter 7,0 16,0 Social- og sundhedspersonale 17,2 16,6 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 20,1 18,5 - Vi ved, at kultur og den måde vi på arbejdspladserne forholder os til sygefravær på, har afgørende betydning for omfanget af sygefravær. Derfor er det positivt, at vi har succes med at nedbringe sygefraværet for de grupper, der generelt set ligger højt, og vi vil fortsat arbejde for sikre en sund kultur omkring sygefravær på de regionale arbejdspladser, siger Jens Stenbæk. Sygefravær målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor - Regionerne har haft et vedvarende fokus på at nedbringe sygefraværet, og det er godt at se, at de mange målrettede indsatser på de regionale arbejdspladser fortsat bærer frugt, siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Løn- og Personalepolitisk Udvalg, og fortsætter: - Regionerne gør en dyd ud af at skabe stadig større effektivitet i behandlingen og trivsel for personalet, og begge ting forstærkes med et faldende sygefravær. Derfor er det også et felt, vi fremadrettet vil have et stærkt fokus på. 14

15 Sygdom i ferien 15

16 Dårlige ledere får sygefravær til at stige Indsat af Jesper Priskorn Sygefravær, der har psykiske årsager, er næsten tre gange større på arbejdspladser med dårlig ledelse. Medarbejdere, der har et godt arbejdsmiljø og en leder, de er tilfredse med, er mindre syge. Det viser flere undersøgelser, og en ny af slagsen fra fagforeningen Djøf bekræfter budskabet. Undersøgelsen, der endnu ikke er offentliggjort, men omtales af dagbladet Politiken, viser, at ansatte, der mener, at de har en dårlig leder, er næsten tre gange mere syge end dem, der har en god. Undersøgelsen omfatter jurister og økonomer, men dens resultater ligger i umiddelbar forlængelse af forskning om andre faggrupper. Klar sammenhæng Lisbeth Kjersgaard, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i Djøf, er dog overrasket over, at sammenhængen mellem sygefraværet og ledelsens kvalitet er så klar. De, der synes, de har en god leder, er mindre stressede og syge. Det viser, hvor meget ledelsen betyder for trivslen, siger hun til Politiken. Undersøgelsen viser, at 6 ud af 10, der synes dårligt om deres leder, er stressede. Det er kun tilfældet for 2 ud af dem, der er tilfredse med lederen. Flest FOA er tilfredse med leder Blandt FOAs medlemmer mener 5 ud af 6, at de har et godt eller delvist godt forhold til deres nærmeste leder. Det fremgår af en medlemsundersøgelse, der også viser, at 98 procent af lederne vurderer, at de står på god fod med deres medarbejdere. FOAs medlemmer er mest tilfredse med deres lederes faglige dygtighed og deres evner til at beslutte og uddelegere. Og mindst tilfredse med ledernes evner til at udvise autoritet, fremme team-ånd og løse konflikter. Ifølge en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har gennemført, har næsten halvdelen af danskerne (45 procent) skiftet job, fordi de var trætte af ledelsen på deres arbejdsplads. Flere samlevere får adgang til kr. fra ATP Indsat af Jesper Priskorn Med en ny ændring af ATP-loven får tusindvis af danskere nu bedre mulighed for at få udbetalt kr. fra ATP, hvis deres samlever dør. Tidligere var det et krav, at man som samlevende havde registreret sig hos ATP for at kunne være berettiget til at få en udbetaling ved ens samlevers dødsfald. Nu er samlevende blevet sidestillet med gifte og registrerede partnere. God idé alligevel at give ATP besked på forhånd Som samlevende uden papir er det dog stadig en god idé at få det noteres hos ATP, for det betyder, at udbetalingen sker automatisk. Har man 16 ikke givet ATP besked om, at man lever sammen, er der kun mulighed for at få udbetalingen, hvis man selv henvender sig og ansøger om det. Der er fortsat visse betingelser for at få udbetalingen Som det hele tiden har været tilfældet, er der visse betingelser, der skal være opfyldt for at få udbetalingen ved dødsfald efter en samlever. Blandt andet er det et krav, at man har haft fælles folkeregisteradresse i to år forud for dødsfaldet. Ved udbetaling bliver der trukket 40% af beløbet i afgift til staten. ATP skønner, at ca par lever sammen uden at være gift og uden at være registreret hos ATP.

17 Brev fra mor Kære Per. Jeg skriver langsomt, fordi jeg ved du ikke kan læse hurtigt. Vi bor ikke længere, hvor vi boede, da du tog hjemmefra. Din far læste i avisen, at de fleste ulykker sker indenfor 30 km fra hjemmet, så vi flyttede. Jeg kan ikke give dig adressen, da den familie som boede her tidligere tog husnummeret med sig, så behøver de ikke at ændre deres adresse. Stedet er rigtigt dejligt. Der er endda en vaskemaskine. Jeg tror ikke, den virker ordentlig. Sidste uge puttede jeg en bunke tøj i og trak i snoren, og jeg har ikke set tøjet siden. Vejret er ikke slemt. Det regnede kun to gange i sidste uge. Første gang i tre dage, anden gang i fire. Frakken du gerne ville have tilsendt, mente din tante ville være lidt for tung at poste med knapper på, så vi skar dem af og puttede dem i dine lommer. Vi fik endnu en regning fra kirkegården. De siger, at hvis vi ikke betaler det sidste afdrag på bedstefars gravsted, kommer han op. Onkel Svend Bent låste sine nøgler inde i sin splinternye stationwagen i går. Vi var meget bekymrende, for det var en meget varm dag, og det tog ham fire timer at få Gurli Margrethe og børnene ud. Din søster fik en baby i morges. Jeg ved endnu ikke, hvad køn det er, så jeg ved ikke om du er blevet onkel eller tante. Onkel Emanuel faldt i den store brændevinstønde. Nogle mænd prøvede at redde ham op, men han slog dem væk og druknede. Vi kremerede ham, som han altid har ønsket. Han brændte i tre dage. Tre af dine venner kørte i havnen i en pickup forleden. En kørte, mens de to andre stod bag på. Ham der kørte rullede vinduet ned og svømmede i sikkerhed, men de to bag på druknede, fordi de ikke kunne få åbnet bagklappen. Der er ikke meget mere at fortælle, der sker ikke så meget. Kærlig hilsen mor. Ps. Jeg ville have sendt dig 100 kr, men havde desværre lukket kuverten. c,) 17

18 Du har en god pension i PenSam - se selv Årets pensionsoverblik fra PenSam kommer snart med posten Måske har du allerede modtaget det, ellers kommer det snart. Ny pensionsberegner Foruden af se årets tal kan du prøve en ny pensionsberegner, hvor du meget let kan sammenligne din løn med den samlede pension, du har udsigt til. Det giver et godt indtryk af, om pensionen er stor nok. Vigtigt at få åbnet kuverten Mange får desværre ikke kigget så grundigt på det, deres pensionsselskab sender. Brevet ryger over i bunken i vindueskarmen. Derfor bruger vi i år en særlig kuvert, som det forhåbentlig er svært at lade være med at lukke op. Forsiden af kuverten... Pensionseventyr og test og bagsiden med en ekstra åbning ind til budskabet om, at: Pointen er, at selv hvis du ikke interesserer dig ret meget for din pension, så sørger PenSam for, at du har en pensionsordning, som dækker dig rigtigt godt. Det uddyber vi i det lille eventyr, du kan se det på hjemmesiden. Det fortæller, at de fleste kunder i PenSam samlet set har udsigt til en god pension - sammenlignet med den løn, de har I dag. Det kan man selv teste i vores beregner. Har du lyst, kan du efter filmen tage en lille test, der viser hvilken type du er, når det drejer sig om pension. Prøv det på hjemmesiden. God fornøjelse. 18

19 PenSam Bank kåres helt i top I mange banker får nogle kunder fordele, mens andre får højere gebyrer. Heldigvis findes der en bank, som er enkel, billig og fair. Nemlig PenSam Bank. Nye topplaceringer Billigst I en stor, ny test i Tænk Penge kommer PenSam Bank ud som en af de absolut billigste banker i Danmark (kilde: Tænk Penge, april 2013). PenSam Bank ligger helt i top, når Tænk sammenligner 32 banker på Lønkonto, Forbrugslån, Boliglån, Billån og gebyrer. Vores bank og én anden bank er de to eneste banker, der får Tænk Penges anbefaling. Overvejer du at skifte bank eller vil høre mere, så ring eller mail til os. Sikrest PenSam Bank er også en af landets absolut sikreste banker. Niro Invest har i maj 2013 kåret PenSam Bank som den 2. sikreste bank ud af 79 danske banker. Analysen er baseret på bankernes regnskabstal for 2012; herunder blandt andet solvensgrad, egenkapital, udlånsvækst og basisresultat. Lønkonto uden gebyrer PenSam Bank er en af blot 11 banker i Danmark, hvor man kan få en helt gratis lønkonto med netbank og tilknyttet Visa/Dankort. Det viser en undersøgelse, som Mybanker.dk har lavet. Valgmuligheder i din pension Du bør spørge dig selv, om din pensionsordning svarer til de behov, du har. Måske er det vigtigst for dig at spare op til din alderdom, måske vil du hellere sikre dig og din familie bedst muligt, hvis du skulle blive for syg til at arbejde eller dø. Du kan påvirke din pension Dit liv ændrer sig løbende, og måske vil du gerne tilpasse din pension efter det. Det kan du med din nye pensionsordning, men hvad kan du vælge? Tanken bag din pensionsordning er, at den er et økonomisk sikkerhedsnet for dig gennem hele livet. Og den består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del er fundamentet i din pensionsordning, som sikrer dig, mens du er på arbejdsmarkedet, og når du går på pension. I den valgfrie del (de to vægtskåle) kan du vælge mellem at spare op til alderdommen eller vælge at have et mere finmasket sikkerhedsnet i form at flere forsikringer. 19

20 Orientering fra fællestillidsrepræsentanten Nyt fra HMU Konflikthåndtering for alle ansatte I vores nye sikkerhedsmodeller for Psykiatrien står der at alle ansatte skal have et konflikthåndterings kursus inden 3 mdr. Dette spørgsmål er der nogen afdelingsleder som har bedt HMU tage op på deres først kommende HMU møde og det blev så drøftet den 23/ Medarbejderrepræsentanterne i HMU gav udtryk for at det var deres opfattelse at alle ansatte skulle have konflikthåndteringskursus og at man ikke bør skelne imellem timelønsvikarer/ufaglærte og at det er vigtig at alle der er på afsnittene har gennemgået et konflikthåndterings/førstehjælp/brandkurser. Af Bent Lykke andre i idé udvikling og forsøge at skabe vide rammer for nytænkning. Et af initiativerne er udvikling af innovationscamps, hvor der kan arbejdes med udvalgte problemstillinger. Det tværgående team, der arbejder med innovation i Psykiatri og Social, forbereder i øjeblikket en innovationscamp, som skal søge løsninger på, hvordan man kan komme af med overbelægning på sengeafdelinger på AUH, Risskov. Områdeledelser, afdelingsledelser og Hoved-MED udvalg er for nylig blevet orienteret om planerne for det tværgående innovationsarbejde, og hvad der skal i gang efter sommerferien. Vi skal have ny socialchef Region Syddanmark har pr. 1. august ansat Charlotte Josefsen som administrerende direktør for regionens psykiatrisygehus. Dermed forlader socialchef Charlotte Josefsen psykiatri- og socialledelsen efter at have været socialchef siden PSL vil tage alle argumenter og kommentarer med når de skal træffe en afgørelse i forhold til om alle ansatte skal have konflikthåndterings kursus. Innovationscamps skal hjælpe os at finde nye svar på nye krav Hele Region Midtjylland har innovationsarbejde som indsatsområde med det mål at blive klædt bedst muligt på til at møde dagens og morgendagens udfordringer. Hos os i Psykiatri og Social kommer det blandt andet til udtryk i diskussionsoplægget Nye krav nye svar, der har som mål at speede hastigheden op fra tanke til handling, at inddrage 20

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Vælg farve. Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen

Information til ansatte om. Natarbejde. Vælg farve. Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Information til ansatte om Natarbejde Vælg farve Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen 2 Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag

Læs mere

Socialområdet et område med særlige vilkår

Socialområdet et område med særlige vilkår Socialområdet et område med særlige vilkår Temaoplæg og drøftelse i RMU den 15. september 2010 Ved socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Organisering 2. Tilbud

Læs mere

Hvis en plejer udelukkende ønsker at gøre vikartjeneste ved ét hospitals interne vikarkorps er det dog fortsat muligt.

Hvis en plejer udelukkende ønsker at gøre vikartjeneste ved ét hospitals interne vikarkorps er det dog fortsat muligt. Aftale indgået mellem FOA Fag og Arbejde og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social Sygefravær Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse: Psykiatri og Social Administrationen 1 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Sygefraværet i Psykiatri og Social... 4 2.1 Sygefraværet i store

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato: 2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 13-10-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

vejledning vejledning vejledning 18. juni 2015 Risikobaseret tilsyn Grøn Smiley vejledning At forflytning af patienter udføres fuldt forsvarligt

vejledning vejledning vejledning 18. juni 2015 Risikobaseret tilsyn Grøn Smiley vejledning At forflytning af patienter udføres fuldt forsvarligt Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-4-15 Dato: 21.12. Bespsykiatri Afdeling M, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-35-11 Afdeling/afsnit Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:

Behandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato: 2017 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-3-17 Bespsykiatri Dato: 17-03-2017 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Lægesekretærer der tilknyttes interne vikarkorps i Region Midtjylland eller det regionsdækkende vikarbureau Vikar Region Midt.

Lægesekretærer der tilknyttes interne vikarkorps i Region Midtjylland eller det regionsdækkende vikarbureau Vikar Region Midt. Aftale indgået mellem HK og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for lægesekretærer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1) Aftalen omfatter Lægesekretærer

Læs mere

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr 2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr. 1-13-3-123-09 Dato: 10.12.2012 Psykiatri Afdeling ESDH Startdato Århus Universitetshospital, Risskov 1-13-3-123-09 Fra 28.03.2012

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Natarbejde påvirker dit helbred, din hverdag og dit samvær med venner og familie. I denne pjece kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere