Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed mv. blandt medlemmer af FOAs medlemspanel. FOA inviterede erhvervsaktive medlemmer af forbundets medlemspanel til undersøgelsen via en mail med et selvoprettelseslink. Der er afgivet svar. Da der kan være medlemmer, der har oprettet sig mere end én gang, kan en præcis svarprocent ikke opgøres den er højest 68. Hovedresultaterne af undersøgelsen er: En fjerdedel af FOA-medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist enige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. 2 ud af 3 medlemmer er bekymrede for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis de mister deres arbejde Halvdelen af medlemmerne er mindst én gang inden for det seneste år taget på arbejde, selv om de var syge. En fjerdedel af medlemmerne er inden for det seneste år blevet mere tilbageholdende med at kritisere forhold på deres arbejde, som de mener, burde laves om. 1 ud af 5 medlemmer har det seneste år i højere grad end før forsøgt at undgå konflikter med deres chef. 1 ud af 7 medlemmer er inden for det seneste år begyndt at arbejde mere, end de skal, uden at få løn for det. 1 ud af 7 har inden for det seneste år haft flere konflikter med deres kolleger end tidligere De medlemmer, der er bekymrede for at miste deres arbejde, er i højere grad end de mindre bekymrede medlemmer, blevet mere tilbageholdende med at kritisere forhold på deres arbejdsplads. De har også i højere grad forsøgt at undgå konflikter med deres chef, og der er relativt flere i denne gruppe, der er gået syge på arbejde det seneste år. Blandt den fjerdedel af medlemmerne, der er bekymrede for at miste deres arbejde, har: - 3 ud af 10 udskudt ferierejser det seneste år - en fjerdedel udskudt køb af større forbrugsgoder (vaskemaskine, tv, køleskab osv.) - 1 ud af 5 udskudt bilkøb, og - 1 ud af 7 udskudt at købe ny bolig. 1 ud af 7 af samtlige medvirkende i undersøgelsen må flytte til en billigere bolig, hvis de selv eller deres ægtefælle/samlever mister arbejdet. 1 ud af 3 må flytte, hvis begge mister arbejdet. Svarene kan ses på de følgende sider.

2 Figur 1. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder. Figur 1 ovenfor viser, at mere end halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist e i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. En fjerdedel af medlemmerne er helt eller delvist enige i udsagnet. Medlemmerne har i undersøgelsen oplyst, hvilket arbejdsområde de er beskæftiget på. Blandt medlemmer i dagplejen er der større bekymring for at miste arbejdet andelen, der er helt enig i ovennævnte udsagn, er således klart højere end blandt de øvrige medlemmer. Figur 2. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg er bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis jeg mister mit arbejde. Det fremgår af figur 2 ovenfor, at tre fjerdedele af medlemmerne (74 %) er bekymrede for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis de mister deres arbejde. 2

3 Figur 3. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg er inden for det seneste år blevet mere tilbageholdende med at kritisere forhold på mit job, som jeg mener, burde laves om. Det ses af figur 3, at mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen (54 %) er helt eller delvist e i, at de inden for det seneste år er blevet mere tilbageholdende med at kritisere forhold på deres arbejdsplads, som efter deres opfattelse burde laves om. En fjerdedel er derimod helt eller delvist enige i, at dette er tilfældet kun 7 procent er dog helt enige. Figur 4. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg er inden for det seneste år mindst én gang taget på arbejde, selvom jeg var syg. Halvdelen af medlemmerne er helt enige eller delvist enige i, at de mindst én gang inden for det seneste år gået syge på arbejde. Det ses af figur 4 ovenfor. Det er velkendt fra bl.a. FOAs egne medlemsundersøgelser, at der er medlemmer, som går syge på arbejde. I en medlemsundersøgelse fra maj 2010 var der således 56 procent, der svarede, at de var gået syge på arbejde inden for det seneste år. 3

4 Figur 5. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg har inden for det seneste år i højere grad end tidligere forsøgt at undgå konflikter med min chef. Figur 5 viser, at lidt over en femtedel af medlemmerne (22 %) er helt eller delvist enige i, at de inden for det seneste år i højere grad end tidligere har forsøgt at undgå konflikter med deres chef. Mere end halvdelen (55 %) er helt eller delvist e i, at det er tilfældet. Figur 6. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg er inden for det seneste år begyndt at arbejde mere, end jeg skal, uden at få løn for det. Næsten tre fjerdedel af medlemmerne afviser, at de inden for det seneste år er begyndt at arbejde mere, end de skal, uden at få løn for det. Kun 14 procent er helt eller delvist enige i, at det er situationen. 4

5 Figur 7. Hvor enig eller er du i følgende påstande? - Jeg har inden for det seneste år haft flere konflikter med mine kollegaer end tidligere. Figur 7 ovenfor viser at næsten 7 ud af 10 medlemmer er helt eller delvist e i, at de inden for det seneste år har haft flere konflikter med deres kolleger end tidligere. 5 procent er helt enige i, at de har haft flere sådanne konflikter, 9 procent er delvist enige. Fokus: Svarene fra medlemmer, der er bekymrede for at miste deres arbejde I det følgende ses på svarene fra de medlemmer, der har erklæret sig helt enige eller delvist enige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. Det er blevet undersøgt, om disse medlemmers svar om deres forhold på arbejdspladsen adskiller sig fra svarene fra de medlemmer, der erklærede sig helt e eller delvist e i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for det næste år. Herudover er de bekymrede medlemmer stillet en række spørgsmål i undersøgelsen om, hvorvidt deres bekymring har ført til, at de har udskudt forbrug inden for det seneste år. Disse to temaer belyses på de næste sider. Det er svarene fra 347 bekymrede medlemmer, der sammenlignes med svarene fra 771 ikke-bekymrede/mindre bekymrede medlemmer. De forskelle, der nævnes, er statistisk sikre. 5

6 Figur 8. Hvor enig eller er du i følgende påstand: Jeg er inden for det seneste år blevet mere tilbageholdende med at kritisere forhold på min arbejdsplads som jeg mener, burde laves om krydset med svaret på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er bekymret for at miste sit arbejde inden for de næste 12 måneder. 60% 50% 52% 40% 30% 0% 17% 4% Helt enig 33% 9% enig 23% 14% Hverken enig eller 16% Helt 1% 1% Ved ikke Bekymret for at miste arbejdet Ikke så bekymret for at miste arbejdet Antal svar: 347 bekymrede og 771 ikke så bekymrede (henholdsvis helt enige eller delvist enige og helt e eller delvist e i følgende udsagn: Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder.) Det ses af figur 8 ovenfor, at de medlemmer, der er bekymrede for at miste deres arbejde, i højere grad end de mere ubekymrede medlemmer er blevet mere tilbageholdende med at kritisere forhold på deres arbejdsplads. Der er således halvdelen af de bekymrede, der er helt eller delvist enige i udsagnet, mens det samme kun gælder 13 procent af de relativt ubekymrede medlemmer. Figur 9. Hvor enig eller er du i følgende påstand: Jeg er inden for det seneste år taget på arbejde, selv om jeg var syg krydset med svar på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er bekymret for at miste sit arbejde inden for de næste 12 måneder. 50% 40% 42% 42% 30% 0% Helt enig 25% 23% enig 8% 5% Hverken enig eller 7% 17% Helt 0% 1% Ved ikke Bekymret for at miste arbejdet Ikke så bekymret for at miste arbejdet Antal svar: 347 bekymrede og 771 ikke så bekymrede (henholdsvis helt enige eller delvist enige og helt e eller delvist e i følgende udsagn: Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder.) 6

7 Det ses af figur 9 på forrige side, at 2 ud af 3 bekymrede medlemmer er helt eller delvist enige i, at de er gået syge på arbejde det seneste år mod 4 ud af 10 af de ikke så bekymrede medlemmer. Figur 10. Hvor enig eller er du i følgende påstand: Jeg har inden for det seneste år i højere grad end tidligere forsøgt at undgå konflikter med min chef krydset med svaret på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er bekymret for at miste sit arbejde inden for de næste 12 måneder. 60% 50% 40% 30% 0% 24% 23% 17% 15% 5% 7% Antal svar: 347 bekymrede og 771 ikke så bekymrede (henholdsvis helt enige eller delvist enige og helt e eller delvist e i følgende udsagn: Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder.) Figur 10 viser, at de medlemmer, der er bekymrede for at miste deres arbejde, i højere grad end de mere ubekymrede medlemmer svarer bekræftende på at de inden for det seneste år i højere grad end tidligere har forsøgt at undgå konflikter med deres chef. Der er således 44 procent af de bekymrede medlemmer, der er helt eller delvist enige i udsagnet mod kun 12 procent af de medlemmer, der ikke er så bekymrede for at miste deres arbejde. Figur 11. Hvor enig eller er du i følgende påstand: Jeg er inden for det seneste år begyndt at arbejde mere, end jeg skal, uden at få løn for det krydset med svaret på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er bekymret for at miste sit arbejde inden for de næste 12 måneder. 100% 80% 60% 40% 0% Helt enig enig Hverken enig eller 12% 16% 14% 3% 5% 6% 9% Helt enig enig Hverken enig eller Antal svar: 347 bekymrede og 771 ikke så bekymrede (henholdsvis helt enige eller delvist enige og helt e eller delvist e i følgende udsagn: Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder.) 22% 1% 2% Figur 11 viser igen en forskel på svarene fra de medlemmer, der er bekymrede for at miste deres arbejde, og de medlemmer, der ikke er så bekymrede for dette. Knap 1 ud af hver 3. bekymrede 55% Helt 47% 77% Helt Ved ikke 0% 0% Ved ikke Bekymret for at miste arbejdet Ikke så bekymret for at miste arbejdet Bekymret for at miste arbejdet Ikke så bekymret for at miste arbejdet 7

8 medlemmer har erklæret sig helt eller delvist enige i, at de det seneste år er begyndt at arbejde mere uden at få løn for det. Det samme gælder kun 8 procent af de mere ubekymrede medlemmer. Også blandt de bekymrede medlemmer er det dog langt over halvdelen, der er e i udsagnet. Figur 12. Hvor enig eller er du i følgende påstand: Jeg har inden for det seneste år haft flere konflikter med mine kollegaer end tidligere krydset med svaret på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er bekymret for at miste sit arbejde inden for de næste 12 måneder. 80% 70% 68% 60% 50% 48% 40% Bekymret for at miste arbejdet 30% 0% 9% 3% Helt enig 22% 14% 8% 9% 11% 6% enig Hverken enig eller Helt 0% 1% Ved ikke Ikke så bekymret for at miste arbejdet Antal svar: 347 bekymrede og 771 ikke så bekymrede (henholdsvis helt enige eller delvist enige og helt e eller delvist e i følgende udsagn: Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder.) Det fremgår af figur 12, at over halvdelen af de bekymrede medlemmer og næsten 8 ud af 10 af de mindre bekymrede medlemmer er e i, at de inden for det seneste år har haft flere konflikter med deres kolleger end tidligere. Ser man på de andele, der er helt eller delvist enige i udsagnet, er der forskel på de to grupper, vi ser på men den er ret lille. Det er tæt på en fjerdedel (23 %) af de medlemmer, som er bekymrede for at miste deres arbejde, der er helt eller delvist enige i, at de nu har flere konflikter med deres kolleger. De næste figurer viser, hvordan de bekymrede medlemmer har svaret på spørgsmål om, hvorvidt de har udskudt forskellige former for forbrug. 8

9 Figur 13. Betyder din bekymring for arbejdsløshed, at du inden for det seneste år har udskudt... - at købe ny bolig Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt enige eller delvist enige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. Antal svar: 346. Det fremgår af figur 13, at 1 ud af 7 af medlemmerne, der er bekymrede for at miste deres arbejde (14 %) har svaret, at de pga. bekymring for arbejdsløshed inden for det seneste år har udskudt at købe ny bolig. Det svarer til knapt 4 procent af alle i undersøgelsen. Figur 14. Betyder din bekymring for arbejdsløshed, at du inden for det seneste år har udskudt... ferierejser Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt enige eller delvist enige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. Antal svar: 345. Figur 14 ovenfor viser, at 3 ud af 10 af de medlemmer, der er bekymrede for at blive arbejdsløse inden for det næste år, har svaret, at de pga. denne bekymring har udskudt ferierejser. Disse medlemmer udgør knapt 8 procent af alle i undersøgelsen. 9

10 Figur 15. Betyder din bekymring for arbejdsløshed, at du inden for det seneste år har udskudt... bilkøb Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt enige eller delvist enige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. Antal svar: ud af 5 af de medlemmer, der er bekymrede for at blive arbejdsløse, har svaret, at de pga. denne bekymring har udskudt bilkøb inden for det seneste år. Disse medlemmer udgør 6 procent af alle medlemmer i undersøgelsen. Figur 16. Betyder din bekymring for arbejdsløshed, at du inden for det seneste år har udskudt... - køb af større forbrugsgoder (vaskemaskine, tv, køleskab osv.) Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de helt enige eller delvist enige i, at de er bekymrede for at miste deres arbejde inden for de næste 12 måneder. Antal svar: 345. Også køb af større forbrugsgoder som vaskemaskine, tv mv. er blevet udskudt af en række medlemmer pga. deres bekymring for at blive arbejdsløse. Det gælder for en fjerdedel (26 %) af disse medlemmer eller lidt over 6 procent af samtlige medvirkende i undersøgelsen. 10

11 1 ud 7 må flytte, hvis de mister deres arbejde 4 ud af 10, hvis også ægtefællen mister jobbet Samtlige medvirkende i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvorvidt de må flytte til en billigere bolig, hvis de mister deres arbejde. Det svarer 15 procent eller 1 ud af 7 ja til. 6 ud af 10 svarer nej, og en fjerdedel har svaret, at de ikke ved, om det vil være tilfældet. Svarene ses i figur 17 nedenfor. Figur 17. "Hvis jeg mister mit arbejde, må jeg flytte til en billigere bolig." De medlemmer, der tidligere i undersøgelsen, har svaret, at de er gift eller samlevende, er blevet stillet to spørgsmål mere. Figur 18. Hvis min ægtefælle/samlever mister sit arbejde, må vi flytte til en billigere bolig. Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der i undersøgelsen har oplyst, at de er gift eller samlevende. Det gælder 83 procent af de medvirkende. Det ses af figur 18, at 15 procent af de gifte/samlevende medlemmer har svaret, at familien må flytte til en billigere bolig, hvis medlemmets ægtefælle/samlever mister sit arbejde. 6 ud af 10 svarer nej hertil, og 2 ud af 10 har svaret Ved ikke. 11

12 Figur 19. Hvis både jeg og min ægtefælle/samlever mister vores arbejde, må vi flytte til en billigere bolig Anm.:Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der i undersøgelsen har oplyst, at de er gift eller samlevende. Det gælder 84 (tjek) procent af de medvirkende. Figur 19 viser ikke overraskende, at den andel, der vurderer, at det bliver nødvendigt at flytte til en billigere bolig, stiger, når der spørges til en situation, hvor både medlemmet og medlemmets ægtefælle/samlever mister deres arbejde. Næsten 4 ud 10 vurderer, at de må flytte til noget billigere, hvis den situation skulle opstå. Afsluttende kommentarer Medlemmerne har afslutningsvis haft mulighed for at skrive nogle kommentarer til undersøgelsen og emnerne for den. Den mulighed har 87 medlemmer benyttet sig af. Flere medlemmer skriver, at de har fået deres efterlønsbevis og/eller, at deres ægtefælle allerede er på efterløn. Den situation har familien indrettet sig på. Flere dagplejere uddyber deres svar med at beskrive, hvordan der skal være færre dagplejere i deres kommune. Et mindre antal medlemmer skriver, at de bor meget billigt og nok ikke kan finde noget billigere. Der er også et medlem, som står uden bolig efter en huslejeforhøjelse. Et par medlemmer skriver, at de og deres partner har planlagt deres økonomi sådan, at de vil kunne klare sig for arbejdsløshedsdagpenge. Et medlem er inde på, at de mennesker, der står foran at miste deres dagpengeret, er i en vanskeligere situation end personer i beskæftigelse, der måske nok er bekymrede for at miste deres arbejde. Flere medlemmer skriver om, at deres kolleger er tilbageholdende med kritik på arbejdspladsen, men der er også enkelte andre, som slår fast, at de selv og deres kolleger fortsat siger deres mening på deres arbejdsplads. 12

13 Undersøgelsens metode Analyseafdelingen i DR Nyheder har i perioden 29. oktober til 4. november 2012 gennemført en undersøgelse blandt medlemmer af FOAs medlemspanel om jobsikkerhed. FOA inviterede erhvervsaktive medlemmer af forbundets medlemspanel via en mail med et selvoprettelseslink. 21 mail-adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede er Der foreligger besvarelser, så svarprocenten kan umiddelbart beregnes til 68. Metoden med at invitere til en undersøgelse med et link, hvor personer opretter sig selv som respondenter, indebærer imidlertid en risiko for, at der er personer, som opretter sig selv flere gange og evt. svarer flere gange på undersøgelsen. Kun de medlemmer, der i denne undersøgelse har valgt at give deres kontaktoplysninger til DR, kan identificeres. Da en lille andel af disse medlemmer har afgivet disse kontaktoplysninger to gange, er der sikkert også andre medlemmer, der har oprettet sig selv to gange. Det kan evt. være sket efter, at medlemmerne fik en mail med en påmindelse om undersøgelsen. I de undersøgelser, FOA selv gennemfører, er medlemmerne vant til, at de kun modtager en sådan påmindelse, hvis de ikke har svaret på en undersøgelse. Det skønnes, at den reelle svarprocent ligger omkring 60 som i øvrige undersøgelser via FOAs medlemspanel. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interview er inkluderet i analysen. Det første spørgsmål i undersøgelsen afdækkede medlemmets status på arbejdsmarkedet. Kun fastansatte gik videre i undersøgelsen. Til brug for sammenligningen mellem medlemmer, der er bekymret for at miste deres arbejde, og medlemmer, der ikke er bekymrede, er svarkategorierne Helt enig og enig omkodet til Enig, og svarkategorierne Helt og er omkodet til Uenig (i udsagnet: Jeg er bekymret for at miste mit arbejde inden for de næste 12 måneder ). Deltagerne i FOAs medlemspanel er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret i panelet, mens Pædagogisk Sektor er underrepræsenteret. Tillidsvalgte medlemmer er overrepræsenterede i panelet, hvilket i denne undersøgelse trækker i retning af, at bekymringen for at miste arbejdet undervurderes eftersom de tillidsvalgte er særligt beskyttede mod afskedigelse. 13

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA Kampagne og Analyse 22. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA har i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA har i perioden 1.-13. marts 2011 gennemført en undersøgelse om besparelser, ledelsesstruktur

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere