Frihed i arkitekturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed i arkitekturen"

Transkript

1 Etik og æstetik Løsninger i arkitekturen der kan bruges af alle Handiplan Plus Arkitektfirma Råd om handicaptilgængelighed Danske Arkitektvirksomheder Midvintervej 9 dk-8200 Århus N telf [+45] Frihed i arkitekturen Frihed i arkitekturen

2 2 Ideén bag Handiplan Plus - bedre tilgængelighed for alle Vær realistisk gør det umulige Idéen bag Handiplan Plus - bedre tilgængelighed for alle Jeg er Claus Bjarne Christensen, født i Århus i 62. Min idé er at tilbyde min viden og styrke - den konstruktive kombination mellem at være arkitekt og have et fysisk handicap. Jeg fik leddegigt i 77 og blev arkitekt i 91. I 97 åbnede arkitektfirmaet Handiplan Plus. Handiplan Plus tilbyder konsulenthjælp, således at det er overskueligt at bygge og planlægge handicaptilgængeligt. Ring på telefon for at høre nærmere. Med venlig hilsen Claus Bjarne Christensen Tilgængelighedsrevisor og arkitekt maa Kerneydelser, hvad kan Handiplan Plus tilbyde? Kerneydelser, hvad kan Handiplan Plus tilbyde? Samarbejde med tegnestuer og virksomheder (se evt. Bygherrerådgivning Gennemgang af projekter efter tilgængelighed normen DS 3028, før projektet bygges Konsulentbistand om handicaptilgængelighed Registrering af tilgængeligheden Handleplaner til fjernelse af barrierer Indretning af eksisterende og nyt Boligtilpasninger Kurser og oplæg Tilgængelighedsrevision - Vejdirektoratets Vejregel Kvalitetssikring - garanti for tilgængelighed

3 Tid til omtanke 3 Tilgængelighed må tænkes med fra projektstart Tilgængelighed må tænkes med fra projektstart *FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede Regel nr. 5 lyder: De enkelte lande bør anerkende, at tilgængelighed er altafgørende for opnåelse af lige muligheder i alle områder af samfundet. De enkelte lande bør for mennesker med handicap af enhver art (a) indføre handlingsprogrammer med henblik på at gøre de fysiske omgivelser tilgængelige og (b) træffe foranstaltninger til at sørge for adgang til oplysning og kommunikation. Det er klart for alle, at det er dyrere, tidskrævende og mere besværligt at bygge forkert og efterfølgende rette fejlene. Folketinget har i april 93 besluttet, at Danmark skal leve op til FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede*. I 95 kom det nye bygningsreglement (BR 95) og i 98 trådte det nye bygningsreglement for småhuse (BR-S 98) i kraft. Bolig og Byministeriet er tovholder i Det Tværminsterielle Udvalg, der i 97 kom med en handlingsplan til fjernelse af fysiske barrierer. Handlingsplanen skal nu realiseres. Tilgængelighed er ikke en umulighed hverken i forhold til økonomi eller æstetik. At skabe tilgængelighed er en arkitektonisk udfordring. Handiplan Plus har netop specialiseret sig i at samarbejde med andre tegnestuer, så tilgængeligheden bliver en naturlig og integreret del af arkitekturen. Bygherren har nøglen til tilgængeligheden Bygherren har nøglen til tilgængeligheden Det er bygherren, der sætter niveauet for graden af tilgængeligheden og kvaliteten i byggeriet. Kvalitet betaler sig. Der er enighed om, at det er forkert at skabe utilgængelige miljøer og bygninger. Bygherren har mulighed for at hyre Handiplan Plus som en konstruktiv hjælp i byggeriets faser. Den lille detalje er vigtig for stor arkitektur. Principudformninger på egnede og uegnede butiksdørgreb.

4 4 Et godt virksomhedsimage består af mange parametre Ramp is not (only) a four-letter word For at skabe tilgængelighed i eksisterende bygninger kræves mod, vilje, penge, talent og rådgivning. Et godt virksomhedsimage består af mange parametre Økologi, miljø, præsentabel arkitektur, personalepolitik, tilgængelighed for alle, genbrug, positiv synlighed og engagement i samfundet er nogle af de parametre, der skaber et godt virksomhedsimage. Det er et plus for en virksomheds image, at være handicaptilgængelig og dermed på forkant med udviklingen - der leves op til et socialt ansvar. Det er til gavn for kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere. Danmark er kendt for at have et godt udviklet sundhedsvæsen og et fintmasket socialt sikkerhedsnet. Men når det gælder planlægning af fysisk tilgængelighed, såsom at færdes i byen, eller komme ind og rundt i en bygning, er Danmark desværre endnu langt efter mange europæiske lande. Reglementer alene skaber ikke tilgængelighed Reglementer alene skaber ikke tilgængelighed Bygningsreglementerne og de mere end 10 tillæg indeholder krav om handicaptilgængelighed. Nogle af kravene er lette at forstå og tolke mens andre er uklare. Bygningsreglementet siger, at toiletter skal indrettes så det kan anvendes af personer i kørestol, men kommer ikke med en mere præcis beskrivelse. Illustrationen her et bud på et tilgængeligt toilet. Et generelt anvendeligt toilet til den selvhjulpne kørestolsbruger. Rummet måler 230 x 210 cm, og svarer til Dansk Standards tilgængeligheds norm. Andre rumstørrelser vil selvfølgelig også kunne indrettes hensigtsmæssigt. Det vigtige er elementernes placering i forhold til hinanden. Handicaporganisationer og planlæggere er ofte uenige om bygningsreglementerne overhovedet er opfyldt. Ligesom et bygningsreglement ikke kan skabe stor arkitektur eller flotte bygninger, kan det heller ikke skabe fuld tilgængelighed. Det er planlæggerens, ingeniørens og arkitektens ansvar og opgave. Handiplan Plus arbejder for at sikre tilgængeligheden og æstetikken. Se det opdaterede bygningsreglement på

5 5 En tidsbesparende hjælp - kvalitetssikring En tidsbesparende hjælp - kvalitetssikring Den der ved, hvad man ikke ved, besidder en slags alvidenhed Flere tegnestuer drager fordel af at udnytte Handiplan Plus specialviden. Første skridt er at indrømme over for sig selv, at tegnestuen ikke har tilstrækkelige ressourcer på tilgængelighedsområdet. Herefter kan man tage konsekvensen og tilkalde ekstern bistand. Herved bygges der mere tilgængeligt og de uheldige overskrifter i pressen undgåes. Tilgængeligheden må ikke sætte en hoveddisponering overstyr. Handiplan Plus gennemgår tegninger, markerer svagheder og udarbejder forbedringsforslag. Tilgængelighed er ikke forbeholdt handicappede, men er til gavn for alle. Handiplan Plus vurderer om der skal særlige foranstaltninger til for at projektet fungerer for alle. Der skal være et anvendeligt og logisk flow i bygningen. Handiplan Plus er en sikkerhed for tilgængelighed. Århus Stifstidende den 9. januar 2005

6 6 Få check på tilgængeligheden Få check på tilgængeligheden Handiplan Plus tager ud og registrerer tilgængeligheden i eksisterende bygninger, bydele eller naturområder. Herefter kan der så udarbejdes handlingsplan til forbedringer. Når der skal planlægges nyt står Handiplan Plus naturligvis også til rådighed. Boligtilpasning eller nyt hus Boligtilpasning eller nyt hus Hvordan er tilgængeligheden, der hvor du bor? Er der funktioner som dagligt giver anledning til irritation og besvær? Er køkkenet ufunktionelt, er badeværelset dårligt indrettet, er vaskemaskinen placeret uhensigtsmæssigt eller er vinduerne svære at åbne og lukke? - Handiplan Plus kan hjælpe dig til en mere funktionel bolig. Om- og nybygninger kan fremtidssikres så eventuelle kropslige skavanker ikke betyder, at du skal flytte. Individuel tilpasning af omgivelserne. Design af gelænder og halve trappetrin til dårligt gående i en privat bolig. Før du bygger et nyt hus, er det en god idé at få Handiplan Plus til at se på tegningen. Handiplan Plus udnytter naturligvis et jordlods særlige forhold f.eks til udsigt og solorientering.

7 7 Citater fra Center for Ligebehandling af Handicappede Citater fra Center for Ligebehandling af Handicappede Handicappet er det, der så at sige ligger uden for personen - det er ikke en skavank ved den enkelte, men en skavank ved omgivelserne. Betegnelsen handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre... Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mangler ved de i samfundet iværksatte aktiviteter, det handicappolitiske fokus... handler om... at helbrede samfundet. Kompensationsprincippet indebærer,... består i kollektive tiltag, dvs. at samfundet som sådan indrettes, så der tages de videst mulige hensyn til mennesker med en funktionsnedsættelse. F.eks. ved at indrette helt almindelige telefonbokse, så de uden videre også kan benyttes af blinde og kørestolsbrugere uden anvendelse af særlige hjælpemidler, ved at sikre niveaufri adgang til bygninger etc. Forudsætningen for ligebehandling er... at alle sektorer i samfundet tager sin del af ansvaret for at gøre netop sit område tilgængeligt også for mennesker med en funktionsnedsættelse... Alle er forbrugere af tilgængelighed. Gamle, midlertidigt skadede, personer med permanent funktionsnedsættelse, forældre med barnevogn, børn og personer med store pakker (f.eks julemanden) samt familie, kollegaer og venner til førnævnte

8 Referencer Referencer 3 x Nielsen: SiD-domicil i Århus. FIH-domicil i København. Syddansk Universitet og Forskerpark Syd. Genopbygning af Ocenariet. Sparekassen Kronjylland - hoveddomicil i Randers. Arkitektskolen i Aarhus: Undervisning og foredrag. Arkitektfirmaet C. F. Møller: Aarhus Universitet - Nobelparken. Field s Shopping Center. Arkitekterne Bahn: Jyske AMU-centres tilgængelighed. Cebra Arkitekter: Gennemgang af ældreboligprojekt Centrum Tegnestuen: Bruun s Galleri Shopping Center. Den Hirschsprungske Samling: Sikring af tilgængelighed ved ombygning Dansk Center for Tilgængelighed: Konsulent arbejde undervisning, tilgængelighedsrevision og rådgivning bl.a byggeri, boliger og transport - IC4, S-tog og Arrivatog. Dansk Standard: Rekreativer arealer for alle - DS-Håndbog Tilgængelighedsnorm DS Egmont Højskolen: Udvidelse - elevfløj, administration og værksted. Kunstakademiets Arkitektskole Efteruddannelse: KHRAS undervisning af tegnestuemedarbejder. Tilgængelighedsseminarer i Århus og København Brdr. de Linde - Arkitema: Guldsmedhuset - Århus. Randers Kommune - Via-Trafik: Tilgængelighedsrevision Jernbanegade. Skt. Lucas Kirke i Århus: Tilgængelighed generelt. Lay-out og tryk - H a n d i p l a n P l u s Skanderborg Kommune - Ejer Baunehøjs Venner: Ejer Baunehøj elevatoradgang til tårn. Tilgængelighedsrevision af rekreativt område og parkering ved tårn. Skov- og Naturstyrelsen: Bryrupbanestien. Schmidt, Hammer & Lassen: Det Kongelige Bibliotek København. NyKredit - nyt domicil. ARoS - Århus Kunstmusum. NCC-bygning - nyt domicil i Århus. Ælderboliger i Vejle. Arbejdsformidlingen - Århus. Tønder Kommune: Indretning af forplads ved Tønder Rådhus. Vejdirektoratet: Renovering af motorvejstoiletter. Vejregel arbejde på tilgængelighed og tilgængelighedsrevision. Undervisning for VEJ-EU tilgængelighedsrevision og krydsningsegnede veje. Tilgængelighedsrevisioner af sideanlæg ved motorvej Vojens Kommune: Forbedringsforslag til bofællesskab for personer med handicap Århus Amt: Rampeanlæg ved MarselisborgCentret. Boliger til personer med funktionsnedsættelser Århus Kommune: Sammenhængende tilgængelig belægning Klostertorv/ Guldsmedsgade. Generel rådgivning om stort og småt. Aarhus Universitet: Rampeanlæg. Årstiderne Arkitekter: Silkeborg Stadion.

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER

DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER DANSK HANDICAPPOLITIKS GRUNDPRINCIPPER Kompensation Sektoransvar Solidaritet Ligebehandling Det Centrale Handicapråd September 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg.

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Samfund for alle- også for handicappede

Samfund for alle- også for handicappede Samfund for alle- også for handicappede Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Henriette Hye-Knudsen Teknologirådets rapporter 1996/4 Forord Teknologirådet igangsatte i februar 1995 et projekt om

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Forord For mennesker med handicap er det, ligesom for alle andre,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION DG XIII Telematics Applications Programme Disabled and Elderly Sector PARAT, START, NU! En manual til dig, der har brug for hjælpemidler Rapport D05.4 Projekt DE 3402 FORORD Forord

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

PROJEKT. Din professionelle dørpartner. kvalitetsdøre til projektmarkedet - der forener høj kvalitet med individuelle ønsker

PROJEKT. Din professionelle dørpartner. kvalitetsdøre til projektmarkedet - der forener høj kvalitet med individuelle ønsker the projekt style 1 PROJEKT Din professionelle dørpartner kvalitetsdøre til projektmarkedet - der forener høj kvalitet med individuelle ønsker 2 INDHOLD Kvalitetsdøre til professionelle 3 Hvad tilbyder

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere