Referat af beboermøde 14. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af beboermøde 14. november 2012"

Transkript

1 Referat af beboermøde 14. november Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden Ingen indvendinger mod dagsorden 5. Besøg fra Bolignet Århus Johannes fra Bolignet Århus; - Tak til bestyrelsen - Bolignet Århus er forening startet for 11 år siden for at sikre billigere priser til beboerne i forskellige boligforeninger (disse gik med til finansiering) - I dag ca. 70 foreninger halv kollegianer og halvt almindelige boliger - Levering af internet til alle lejligheder og TV til en del - Produkter som er leveret i mange år nyt tiltag er mobiltilbud - Drevet med formål at supportere ejerne, og tjener ikke penge. (kun til administrative omkostninger) Pengene skal derfor være til TV og til billigt internet - Har været i gang ca. i et års tid på Åparkkollegiet - Der har været henvendelser bl.a. klage med 100 underskrifter møde med lokalbestyrelsen herefter blev man enige om at han skulle deltage til mødet for spørgsmål og kommentarer til funktionen af bolignet Århus - De er der kun for ejerne og ønsker selvfølgelig derfor at efterkomme vores ønsker, og høre vores klager

2 - Kommunikation omkring utilfredsheden o Foregået på facebookgruppen. de er ikke på facebook og deltager derfor ikke i den del o De reagerer på henvendelser til kundeservice på alle hverdag og 3 timer lørdag midt på dagen o Her kan man via mail eller telefon komme i kontakt med dem - Priser er indgået i forbindelse med aftale med kollegiekontoret o Prissætningen kan ikke forhandles med os i aften - Beboer 1: Størst kritikpunkt er o TV-pakkerne o Flere havde kontaktet kundeservice og blevet oplyst at det kostede ca. 400 og man kunne fratrække det som kunne betales under huslejen. Det viste sig ikke at være korrekt. Det føler personen har været noget som er lovet o Johannes Prisstrukturen er under ændring og der kommer nye priser Danmarkspakken er forhandlet med rabat De forlangte at det skulle siges at den også indeholdt internetpakken Den aftaler som er med kollegiekontoret med det som betales til kollegiekontoret kan ikke ændres, og det er en fejl at en kollega har informeret ukorrekt Priserne som kommer, gør det muligt at separere - Beboer 2: svingende hastigheder og svingende funktion af TV og signal o Der er enighed fra mange beboer at der er problemer o Typisk aften og weekend - Beboer 3: Meget ustabilt efter normalt åbningstid, således det ikke kommer videre til kundeservice - Beboer 4: DNS en har svingende udfald løsning har været at skifte DNSserver Beboer 5: virker ikke altid som løsning o Johannes er det kabel eller Router: 2 beboere siger at de tjekker routeren og der er ikke tale om problemer i forhold til det o Johannes: er det generelt Beboerne konstaterer at der er problemer meget generelt o Beboer spørg til klagen, om det ikke er omtalt

3 Johannes: klagen er meget generelt Der var problemer ved opstarten ved de nye bygninger med noget hardware som skulle fikses det er problemer som ikke er længere o Beboer siger de burde være bekendt fordi de har informeret En anden beboer spørg om det er relevant at sende mail hver eneste gang der er problemer Johannes ønsker i aften at høre fra dem som har massive problemer, da han så vil opsætte test Han oplyser der ikke er problem på DNS-serveren, selvom en beboer konstatere at han aldrig bruger deres DNS server To beboer konstaterer de ringere, men aldrig får svar tilbage selvom bolignettet konstaterede at de ville vende tilbage Johannes: siger der er under 2 mins ventetid i gennemsnit (om aftenen er der kun 1 studerende sidst på aftenen hvorfor man kan forvente lang ventetid) o Beboer spørg hvordan opfattelsen er på de andre kollegier Der er ikke andre som oplever samme problem o Kommer der nye opdateringer så man kan få andet tv Der er en dårlig TV-guide som er bedre i fjernsynet Har for mange TV2 kanaler Johannes Udbuddet: De ligger i forhandlinger med Waoo om de skal fortsætte eller skifte til andet Arbejder på at levere coox løsning, med tre forskellige pakker, som vil komme under de nye priser coox løsningen bliver ikke muligt på vores kollegium beboer siger at han ønsker det var muligt Johannes siger der muligvis er andre løsninger og de kommer men hvornår ikke er sikkert o Beboer: Punkter som Johannes skal kigge på Udfald på TV et Udfald på internettet skal ikke ske garanteres så længe man anvender kabel (De vil ikke garantere det i forhold til egne router) Har brug for eksempler med folk som dagligt har problemer

4 o Kontakter de enkelte personer som oplever de største problemer o Beboer TV-boks Basisproduktet skal fungere, at skifte kanaler tager altid for lang tid alle oplever dette problemer Brugen af eget TV s funktioner ville være mest optimalt TekstTV er svært at skifte væk fra STOFA havde samme hardware men ikke samme problem o Beboer som har skiftet boks 3 gange og har 4 sæt ledninger Der er hyletone fra TV et Har ikke oplevet det før o Beboer konstatere at der er funktion til at vælge favoritliste med de kanaler man ønsker så man ikke skal igennem 26 TV2 kanaler 6. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste beboermøde Næstformand beretter hvad der er sket; - Booking af fællesrummet op at køre omkring 1. oktober o Kører fint, og har indtryk af at folk kommer når der udleveres nøgle og at de gør rent - Der er arbejdet på flere cykelparkeringer o Beboer: der kommer ikke flere cykelpladser o Der er brug for flere overdækninger o Kollegiekontoret er holdt op med at reklamere for at der er overdækket cykelparkering o Udpræget ønske som skal komme videre o Skriv det til Kollegiets mail VIGTIGT o Beboer: den overdækkede parkering lige under fællesrummet Der er rettet op på den så de nu lige er blevet brugbare Skal den ene af de aflåste åbnes således den bare kan anvendes uden at låse Kontakt varmemester med problemer - Ramper op ved fortovene - Papir og sprit på toiletterne - Skaterrampen er ved at blive fjernet, idet det var en dårlig i de - Vagtservice til jul 22. december til 2-3. januar

5 o Patrulje fra kollegium til kollegium o Ekstra omkring december - Fællesrum o Der er indkøbt møbler, service, fjernsyn o Fjernsyn i studierummet til gruppearbejde - Kommende ting o Skillevægge i bl.a. motionsrummet med spejl - Bestyrelsen påpeger; o Skal man have fat i bestyrelsen foregår det pr. mail Det er for uoverskueligt på facebook Facebook skal heller ikke være et diskussionsforum det skal være socialt Der er knap 300 medlemmer og ca. 30 notifikationer i døgnet tænk over, hvad I skriver på Facebook, er det relevant for alle beboere? - Julefrokost 1. december som de synes alle skal komme til o Der vælges et festudvalg, som skal stå for denne som det første - Vandskader o Der bliver ikke gjort yderligere for at sikre mod vandskader o Kan muligvis ikke forebygges da det drejede sig om en VVS-fejl 7. P-ordning forslag stillet af beboer Helene Sloth Helene utilfreds, fordi man ikke kan parkere, hvis man ikke har en bil melde ind Dårlig kommunikation troede at det, der var vedtaget var endeligt ikke korrekt Kollegiekontoret tager beslutning har tegnet en 2-årig kontrakt med parkeringsgruppen Helene har været i kontakt med Parkeringsgruppen og Europark Europark: ingen omkostninger, de stiller det hele op vil have p-afgiften, der kommer 3 advarsler før afgiften Vi skal sørge for at pladsen er tilgængelig 1 p-bevis pr. lejemål Ny besked fra kollegiekontoret: alle har mulighed for at registrere flere biler, stille p- skiven i 30 min., møde med parkeringsgruppen

6 Ønske om førsteret til de beboere der har bil Bestyrelsen vil snakke med Svend om, hvor hurtigt man kan få registreret en bil. Bestyrelsen vil desuden bringe information om beboernes utilfredshed videre til kollegiekontoret samt snakke med dem om hvorvidt der kan ske en ændring. 8. Orientering om regnskabet - Der er endnu ikke et regnskab - Byggesagen lukket 31/7 og har et halvt år til at lave regnskab - Kollegiekontoret siger, det ser godt ud - Budget 240 mio., der er dog kun brugt 220 mio. på byggeriet - Så der er et overskud op 20 mio. - Huslejen kan først falde fra næste regnskabs år, så den kan falde pr. 1. august Indskuddet bliver lavere og så kunne man få penge tilbage her 9. Orientering om udlejningsordning for fællesrummet - Ordning på kalender på vores hjemmeside - Herefter kommer mail fra webmaster med oplysninger om indbetaling af depositum, når dette er modtaget kommer der bekræftelse på, at lokalet er lejet - Depositummet tilbagebetales efter endt leje og rengøringen er godkendt - Lejer det ud kl. 11 om morgenen og der er oplevet at det har været rodet og ikke gjort rent o Tilfældigvis blev personerne fundet så de kunne gøre rent o Hvis det ikke fungerer til at folk gøre rent til den som har lejet det vil det betyde det ikke kan lejes ud derfor være gode til at holde øje med det - Beboer: er det muligt at registrere et sted at man har anvendt rummet, således man ved hvem der skal stå til ansvar og hvem man kan kontakte muligheden for at sige at man er der o Officielt til bestyrelsen o Behøver ikke være offentligt o Beboere føler det ikke er nødvendigt med det strikse system

7 - Beboer: seddel i køkkenet - Beboer: folk skal bare tage sig sammen så det ikke bliver en issue - Beboer: er der budgeteret for slid? o Der er sat penge af til dette bestyrelsen - Leje o Kr. 200 ville begrænse at det er så tætpakket o Kr skal komme et sted fra og har man dem gør de 200 kr nok ikke en forskel o Hvad skal lejen gå til hvis der ikke er slid o De 200 kr. kunne være straffen hvis man vælger ikke at bruge lokalerne igen 10. Valg af et enkelt bestyrelsesmedlem samt to suppleanter - Der vælges til beboermøde i foråret igen - Mødes 1-2 gang om måneden - Der er hygge, men også seriøsitet - Lejlighederne har samme antal stemmer, ikke flere hvis man er to i lejligheden - Stiller op alle kommer ind, da ingen andre stiller op o Andreas til bestyrelsesmedlem bor i blok 1 Med til at lave motionsrummet 1, 1.sal, vær. 7 o Charlotte til suppleant Bor i blok 7 7, 1. sal, vær. 1 o Nikolaj til suppleant Blok 7 Boet her nogle måneder 7, 1. sal, vær. 8 - Suppleanterne har ikke deltaget tidligere, men vil fremover blive inviteret 11. Valg af festudvalg bestående af 7 beboere - 7 personer som skal være der - Julefrokost er et godt eksempel o Der er lavet mad og invitation - Det er helt op til festudvalget hvad der planen for fremtidige fester på kollegiet

8 - Stiller op o Morten, 1, st. 4 o Malene 7, 4, 12 o Torben 7, 3, 16 o Sissel 5,3,5 o Martin 3,3,8 o Tanja 1,2,3 o Monika 1,4, Valg af socialt-udvalg bestående af 7 beboere - Biograftur, svømmehal, hygge, fællesspisning, overtagelse af hamregruppen - Udlejning af slagboremaskinen - Stiller op: o Andreas, 1, 1, 7 o Tanja 1,2,3 o Sissel 5,3,5 o Martin 3,3,8 o Katja 5,3,11 o Caroline 7,st., 14 o Maria, 1, 2, Motionsrumsansvarlige, i alt 3 beboere - Pænt og ordentligt - Sikre at maskinerne virker - Dem som bruger det ofte kunne være mulige medlemmer, o Niels, 7, 1. sal, vær. 2 o Christian, 5, 2. sal, vær. 10 o Nikolaj 7, 1. sal, vær Oplysning om brandinstruktioner - Kollegiekontoret har lagt A4 ark ud om hvordan vi skal forholde os ved brand - Ingen brandøvelse endnu, men muligvis - Diskussion om glaslågerne foran døren, som er røglem

9 15. Evt. o Først til husbehov o Så slet ikke o Udmelding med hvad man præcis må have stående o 1,3m skal holdes fri, der må ikke tørres tøj på gangen o Mindre skostativ, dørmåtte og sammenklappet tørrestativ - Der skal snarest muligt fra kollegiekontorets side skabes funktion hvor der bliver taget hånd om dem som ikke overholder - Beboer: Der vil komme bøder hvis det ikke overholdes - Kælderrums tyveri o Negligering af problemet o Der kommer vagtselskab hver 4 måned o Der skal tages mere fat i kollegiekontoret de skal gøre noget ved problemet o Evt. kameraer o Varmemester og boliginspektør møde med formand og viceformand Døren har ikke været lukket ordentligt eller der var andre som havde lukket en ind Det lyder som om at der skal ske noget igen før der kan ske aktion på området Muligheden for at tjekke dem som har været inde med chip,,men det kunne give anklage problemer o Beboer har oplevet at problemet var der ved døren i blok 5 Tag fat i varmemester o Beboer: at man tjekker om døren har været lukket det kan være udtryks knappen som sidder fast Spørg til folk som sidder og lure, så vi kan få dem væk - Skal man kommentere overfor folk som kommer og ryger o Beboer: der er store udmeldinger på teknisk skole om at de skal holde sig væk - Tørring af tøj o Man kan stile det på badeværelset hvor der er god udsugning o I rummet mellem 5 og 7 er der spørgsmål om der skal være tørring eller aktivitets rum o Indtil det bliver meldt klart ud kan man anvende rummet mellem 5 og 7

10 o Eksempel på køb af noget som passer i badeværelset - Regler vedrørende højtaler og anlæg o Kun forbeholdt til dem som lejer lokalet o Det er muligt at koble til fjernsynet ind til videre o Forstærkeren er ikke god der er problemer Der er en fejl Når den bliver ophedet slukker den automatisk o Festudvalget og socialudvalget vil få nøgler og reglerne vil blive fastsat senere o Lydgener er vigtigt at tage højde for i hverdagene Men det var nok mest tænkt til fredag - Lyd på tørretumbleren biplyd o Er sendt videre til kollegiekontoret o Der skal tages kontakt til dem igen for at rykke for det - Skal festlokalet bliver lidt kønnere? o Lidt mere personligt præg o Socialudvalget kunne lave aktivitets dag til at lave fællesrummet flot - Midler til udvalgene o Bliver diskuteret med bestyrelsen bagefter og til andet møde - Kælder o Blok 1 åbnet i et halvt år o Folks ting som de ikke vil have hober sig op på gangarealerne o Smides i rummet eller ud o Gælder også cykler o Storskrald kan placeres i det sorte rum mellem 3 og 5 - Cykler o 1 gang om året sættes der sedler på og ellers ryger de væk o Der kommer infoskabe hvor der kommer lås på hvor sven vil hænge ting op hvor der fx ville kunne stå noget som det - Varmemesteren skal være den som sørger for at fjerne ting som ikke skal være her, fordi beboerne heller ikke skal leje politimand overfor hinanden - Forslag om at man ikke lukker folk ind man ikke kender o

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere