STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen"

Transkript

1 Fibigerstræde Aalborg Øst telefon: fax: Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen, formand Kevin Harritsø, næstformand Christian K. Refshauge, kasserer Anne la Cour Sigvardsen Jakob Lemming Katja Bundgaard Meyer Martin Hundebøll Sinna Pilgaard Ulrichsen, Studenterhusets repræsentant Aalborg, den 24/08/2007 Observatører i bestyrelsen: Jeppe Mulvad Larsen, Uddannelsespolitisk ordfører Jonas Caben Iversen, Uddannelsespolitisk viceordfører Karsten Krogsgaard Sommer, Administrationschef Peter M. Wiese, Erhvervschef Jacob Volstrup, EDBdrift Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. august Formalia [B] [10 min] Jeppe M valgt som ordstyrer Anne la Cour er referant Ændringer i dagsorden Punkt 2 omdøbes til Principiel diskussion ang. aflønning af frivillige i AAU-tv. Kortes til 10 min Nyt punkt: Punkt 2b Prosa [10 min] Messe udstyr kommer som punkt 6, og resten rykkes frem. [10 min] Lukket punkt efter pausen [20 min] LLO bliver kortet af til [15 min] Nyt punkt: Punkt 8 Studiestartsfesten [5 min] Referatet godkendt dog er Carsten ikke helt tilfreds med at der ikke var kommet andre meddelelser end nyt fra formanden Punkter til nyhedsbrev ingen blev udvalgt. 2. Principiel diskussion ang. aflønning af frivillige i AAU tv[odb] [20 min] AAU-tv vil gerne have løn for det arbejde de laver, en mulighed var at de kom med et forslag til aflønning på et specifikt job. Der diskuteres om S et skal aflønne dem og hvordan det eventuelt skulle gøres. Katja holder møde med dem i morgen og vil fortælle dem hvad bestyrelsen er kommet frem til Opsummering af diskussion: beslutter at der ikke er mulighed for personlig løn men gruppen kan godt får en % del af eventuelle eksterne aftaler (fx fra institutter) og S et får resten. De kan også få penge fra S et hvis de laver noget for S et (fx en RUS dvd). Side 1 af 6

2 2B Prosa [10 min] Programør data fagforening i lighed med aftale med IDA Det er urealistisk at få en lige så go aftale med Prosa som vi har med IDA, men der er både fordele og ulemper Aftalen: medlem af s et - og går på en IT udd. så kan du blive gratis medlem man kan sagtens være med os Ida på samme tid. 10 kr. pr medlem pr halve år. (også dem der ikke er medlem af s et) Vi får penge af Prosa for hvert medlem. Opsummering: bestyrelsen har godkendt at der arbejdes videre med aftalen og at der kommer mange detaljer samt snakkes med Ida 3. Telefonpolitik [ODB] [20 min] Mobil abb. der er blevet kigget på mobil abb. og gamle regninger den billigste er Telia aftale med UNi. Det er den aftale som ordføreren og formanden har altid brugt. Så Peter og Karstens mobiler bliver lavet om til Telia abb. Så de kan gå ind under samme aftale. Budskabet er at man er en officiel kontakt og at folk skal kunne ringe til en. (ik den anden vej) Punktet er udskudt og der orienteres kun om at der er købt nye telefoner. 4. Tutorseminarer på INS, SAMF (og HUM?) samt introseminar på Adgangskursus [OB] [10 min] Hvem kan deltage i introduktionerne? Det er ønskeligt at der deltager en af hvert køn ved hvert arrangement. Herunder er listet tidspunkt for præsentationerne: 24. aug. kl. ca. 13:00 Tutorseminar på SAMF [Formanden, Katja] 24. aug. kl. ca. 12:30 Velkomstarrangement på Adgangskursus [Lemming, Anne] 25. aug. kl. ca. 15:40 Tutorseminar på INS [Hundebøll og Katja, Formanden] 31. aug. kl. ca. 12:45 Introkursus for internationale studerende [Katja og Jeppe,og måske Christian] Bonus info der er skabt kontakt til HUM, der er dog ikke et samlet tutor seminar men det er en start. Betinna fra HUM kommer torsdag den 23. kl PAUSE m. spisning [20 min] 5. Lukket punkt [20 min] Der føres ikke referat af dette punkt 6. LLO-aftalen [ODB] [15 min] Side 2 af 6

3 LLO har fremsendt et forslag til fornyelse af vores aftale og derigennem tilbud til vore medlemmer. Vi har afventet opgørelse over vore medlemmers brug af aftalen. LLO rykker nu for et svar, jf. bilag. Christian K. Refshauge vil fremlægge sagens gang. bedes tage stilling til om vi vil forlænge aftalen med LLO. Har vi lyst til at have den her aftale, gælder kun for den der bor i private udlejere lejligheder. Mange på Uni bor i AKU lejede lejligheder. Men der er nogen der har brug for det vi skal finde ud af hviske tal de har og syntes at aftalen er fin, den giver et godt signal at S et støtte de studerende når de har bolig problemer. Aftale bliver som følger Studentersamfundet betaler kr ,- for forlængelse af LLO aftalen frem til januar Beløbet indbefatter vederlagsfri servicering af Studentersamfundets medlemmer på lokalkontoret i Aalborg på lige vilkår med afdelingens øvrige medlemmer. I løbet af efteråret (formodentlig november) udarbejdes ny samarbejdsaftale gældende fra februar Til denne genforhandling påhviler det LLO at dokumentere i hvad omfang medlemmer af Studentersamfundet har gjort brug af samarbejdsaftalen med LLO. 7. Messeudstyr [OB] [10 min] Peter og Jeppe har været ude og kigge på messe udstyr (billeder vises frem) Budgettet er som følger: Rammesystem Ekstra Rammer Rullegardin Brochure holder I alt vil gerne godkende at ovenstående bliver indkøbt - designet af vægen sendes forbi bestyrelsen inden det bliver bestilt.(asap) 8. Studiestartsfest [OB] [5 min] Der bevilliges op til kr. til studiestartsfesten af bestyrelsen Side 3 af 6

4 9. Meddelelser [O] [25 min] Nyt fra formanden: Rektorrundtur er udmeldt til 19. okt. Der gøres opmærksom på at denne dato ligger i uge 42 hvor flere studier har skemafri. Der skal i nær fremtid ses nærmere på indholdet til et projektmøde i september/oktober. Ligeledes er det nært forestående at revurdere ansættelserne af adm- og erhvervschef. Aalborg Universitet har pr. 1. aug indført rygeforbud på indendørs arealer disse retningslinier vil Studentersamfundet følge ved brug af universitetets faciliteter, der kan således ikke indrettes rygerum til eksempelvis fredagscaféer. Aalborg Culture Day 2008 afholder næste planlægningsmøde d. 3. okt. kl. 14 i lokale 38 på Fibigerstræde 13 - Jakob Lemming deltager som repræsentant for Studentersamfundet og det forhåbentlig kommende Internationale Udvalg. Nyt fra Politisk koordinering: Der udarbejdes et arbejdsprogram med "slagtemaer". Klargøring til valg laves ved at trykke plakater mm. så det ligger klar. Temaer til UPF er valgt med nye studerendes interesser in mente. Nyt fra administrationen: Nyt fra erhvervsgruppen: Den første af de nye erhvervskonsulenter begynder på mandag, mens den næste afventer de sidste ansøgere til samtale. Agenda september har forbedret salget ca. 7% i forhold til sidste år og har omsat for kr. Halvårsregnskabet for Agenda viser en omsætning på , hvilket giver et semester med driftsoverskud for første gang. Studiestartsmessen er fra annoncørernes side enormt interessant og pladserne er revet væk, samtidigt med at budgetterne er overholdt. Nyt fra Studenterhuset: Rygeforbudet er indført uden de store problemer. Frank, vores nyansatte lydmand er i arbejde. Vi har dog ikke fået lydanlægget til salen endnu, så han går og pusler nede i lysrummet, hvor han laver smårepationer og lærer tingenes plads at kende. IT-systemet har i løbet af sommerferien været under stor omstrukturering, så der nu laves backups og andet praktisk. Det er endnu ikke færdigt, men det trådløse net ventes oppe at køre til studiestartsmessen. Tutorkortet har været oppe til revision. I år kan tutorer købe øl og vand til polet priser, når der er navn på kortet og tutor-t-shirt på tutor. Der må købes til tutoren selv, og hans basister. - Nyt fra grupper repræsenteret ved mødet Basisbaren Der holdes hvervemøde den 10. sep. ØL afholdes den 14. sep og der hænges plakater op på hele universitetet. Der er lavet en ny jukeboks, som gør det nemmere at administrere musikken. Basisbaren ansøger snart om rengøringsvogne. Baren vil gerne spraymale BB-logo på "barlåge". Side 4 af 6

5 Studiestart Vi sætter telt op på tirsdag. Vi har endnu ikke klarhed over de ønskede midler. Der skal skilte op, som viser vej til festen. Festudvalget: Der er ved at være styr på tingene. Café-du-ve' Vi står over for et generationsskifte i Café-du-ve', og det betyder at vi skal have gang i hvervningen af nye aktivister. Den daglige leder snakker om at afholde et projektmøde om hvad en fredagsbar bør/kan indeholder, og hvilke rammer den skal befinde sig i. Vi har så småt styr på moms "problematikken". På næste månedsmøde planlægger vi at finde en løsning på rygningsforbuddet. Lyd & Lys: Gruppen fik som bekendt afslag på sin ansøgning. Der er dog en ny ansøgning i støbeskeen til Tuborg fondet, som bliver sendt snarrest. Lampeophængningen viser sig meget dyrere end hidtil planlagt, dette skyldes at Teknisk forvaltning har meget travlt med al den omrokering der er på universitetet for tiden, og opgaven derfor skal "out-sources". Vi finder en midlertidig løsning, indtil at TF kan ordne det. 10. Næste møde [5 min] Næste møde torsdag den 6. september kl Punkter til næste møde: Planlægning af projektmøde Samarbejde med studenter huset Opsamling af studiestartfesten Poster til Rus seminar Halvårs regnskab fremlægges Underskudsbevilling fra Festudvalget, samt ansøgning til indkøb af vagt jakker (RUSfest) 11. Eventuelt Der bliver spurgt om hvorfor bestyrelsen er gået væk fra listen af igangværende projekter i indkaldelse/referatet det er planen at det kommer igen. Endvidere bliver der efterspurgt hvad status er på Kalendersystemet Martin H forklarer og har kigget og tester open group were han regner med at se mere på det efter studiestart. Der var opklarende spørgsmål fra Rusplanlæggeren Sinna, til forskellige personer. Kevin H sætter Lena, Tina og Anette ind i hvordan de håndtere nøglerne til de skabe der forefindes i Aktiviteslokalet og det enen møde rum Side 5 af 6

6 Dato for Bestyrelses dag er: Søndag den 26. August kl i lokale 407 Der oplyses om at IDA aftalen genforhandles i slutningen af september Alle bestyrelsesmedlemmer kontakter deres gruppe og fortæller om mulighederne for PR tøj. Der arbejdes på ny Feng Shui i Aktivistlokalet. Der er kommet projekter op i 407 der mangler dog kabler (!) Bannere, der er nogen grupper der ikke har afleveret bannere ind, firmaet opfører sig lidt underligt svarer ik på mails og telefon op kald. Men efter planen skulle de være klar til Studiestartsfesten 12. Mødeevaluering Der føres ikke referat af dette punkt. Side 6 af 6

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere