FREMTIDSSIKRING. af holdbare rideheste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDSSIKRING. af holdbare rideheste"

Transkript

1 FREMTIDSSIKRING af holdbare rideheste af landets heste kan være medvirkende til på sigt at øge hestenes holdbarhed, og måske kan vi få et svar på, hvilke OCD er der har betydning for hestens holdbarhed, og hvilke der er uden betydning Af Britt Carlsen Det er altafgørende, at de heste vi producerer til ridesporten ikke alene har forudsætninger for den disciplin de nu er genetisk bestemt for, de skal også være holdbare og sunde, så de kan trænes og arbejdes af ryttere på alle niveauer. kan blive et vigtigt redskab, der kan give svar på væsentlige spørgsmål om hestenes holdbarhed. (Foto: Ridehesten. com/britt Carlsen). 30

2 Alle, både avlere og ryttere, ønsker stærke, sunde og holdbare heste. Rytteren skal typisk bruge 5-6 års arbejde på at uddanne hesten i den disciplin den nu er genetisk bestemt for, og avleren har behov for at kunne levere et sundt og stærkt produkt, for at få den optimale pris for afkommet. Adskillige avlere har måttet erkende, at den reelle pris for deres talentfulde, unge ridehest må reduceres, såfremt hesten lider af f.eks. OCD. Denne arvelige defekt koster hvert år hestesektoren dyrt. En del heste med mus gennemgår en operation forud for salg. Med deraf følgende risiko og udgifter for avleren. Der findes adskillige danske og internationale undersøgelser, som viser, at OCD er arveligt, men godt 70% af hestens risiko for at udvikle OCD stammer fra miljøet i opvæksten. I en handelssituation opstår der med jævne mellemrum tvister på grund af køber og sælgers dyrlæges tolkninger af betydningen af OCD-fund. Der findes ingen undersøgelser som klart definerer, hvilke OCD er der er livstruende, giver nedsat præstation/holdbarhed og hvilke der er uden betydning for hestens præstation og sundhed. Avl og miljø Det management avlerne udfører fra fosterstadie til salgsklar unghest har stor betydning for hestens holdbarhed og sundhed. Korrekt fodring med fokus på det rette forhold mellem værdifulde mineraler, en stabil tilvækst og frem for alt masser af motion samt korrekt og regelmæssig beskæring er i høj grad medvirkende til at sikre sunde og holdbare heste. En større tysk undersøgelse viser bl.a., at tidligt fødte føl, dvs. føl født før den 1. april, har tydeligt hyppigere OCD end føl født senere. Hvilket skyldes føllenes manglende motion i vintermånederne. Herhjemme gør Dansk Varmblod en indsats for at informere avlerne omkring fodring og management bl.a. via diverse kurser som afholdes rundt om i forbundets syv regioner i vintermånederne. Samtidig har vi, med indførelsen af loven om Hold af heste, fået skærpede krav til hesteholdet, hvilket også er medvirkende til at øge hestevelfærden. Det er nedarvningen af OCD, som avlsforbund over hele verden søger at begrænse. I Dansk Varmblod har man siden 1988 røntgenfotograferet hingstene forud for kåringen, og det er udelukkende hingste med Ved sygdomsregistreringen skal dyrlægen bruge sine observationer i forbindelse med røntgenfotografering af heste til at indberette evt. OCDfund eller give anmærkning om at hesten er fri for OCD via faktureringssystemet. Informationerne lagres skjult i Landscentrets database. (Foto: Ridehesten.com/Thomas Bach Jensen). ekstraordinært gode egenskaber i henhold til avlsmålet, som kan kåres i forbundet, såfremt hingsten har OCD. I så tilfælde fremgår det af hingstens kåringsbeskrivelse. I Tyskland bliver potentielle avlshingste også røntgenologis undersøgt, men resultatet offentliggøres ikke, og der bliver, stort set, heller ikke taget hensyn til det rent kåringsmæssigt. I Holland kåres ingen hingste, der er konstateret lidende af OCD. Forbundet har siden 1993 røntgenfotograferet has og knæ, alligevel har en undersøgelse vist, at fre- Hamrende interessant Dyrlæge Michael Hansen fra Højgård Hestehospital er ikke i tvivl, han finder projektet omkring sygdomsregistrering hamrende interessant. Han forstår dog udmærket de hingsteholdere, der udtrykker bekymring over at få endnu et indekstal på deres avlshingste. Vi har dog oplevet, at hingste, der har andre gode egenskaber, som vi kan bruge i avlen af rideheste, ikke bliver diskvalificeret af avlerne, bemærker dyrlægen. Han er selv avler, og han er enig med de, der er modstandere af at kræve røntgenfotografering af avlshopperne. Min hoppe er ikke interessant for andre end mig selv, og det er op til mig at vurdere og tage ansvar for, hvorvidt jeg ønsker at kende hoppens røntgenstatus eller ej, Dyrlægerne ved jo ikke, om OCD betyder noget, men det ved vi mere om, når vi har haft sygdomsregistrering i omkring otte år, vurderer Michael Hansen. Det er vigtigt at vi får mere konkret viden, så vi kan tage nogle informerende beslutninger. Avlen vil gerne have et indekstal på hingsten, men jeg vil gerne vide, når der står en køber med en hest med en basalmus i en kode, hvor stor chancen er, for at den kan præstere uden problemer. Det vil informationerne fra sygdomsregistreringen kunne fortælle os noget om. Jeg opererer 500 heste om året, så for mig er det enormt interessant at vide, om det er nødvendigt at operere alle de heste, vi gør i dag. Det ville være godt for hele hestesektoren, såfremt vi kunne dokumentere at chancen for at denne hest med den type OCD kommer til at fungere uden problemer på et bestemt niveau. Jeg har en formodning om, at Dyrlæge Michael Hansen. (Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen). der er stor forskel på hestens holdbarhed alt efter om den har en OCD i koden eller i hasen, men det kan jeg ikke dokumentere. De danske dyrlæger vil blive de første i verden til at lave denne sygdomsregistrering på heste, og det er jo også interessant for os, og der er mange andre sygdomme og lidelser vi tror er arvelige, som vi kan lave registreringer over i fremtiden. 31

3 Det er Dansk Varmblods avlskonsulent Karina Christiansen, der har stillet som forslag, at hesteavlen i lighed med den så succesfulde danske kvægavl, burde indføre en sygdomsregistrering. Hendes oprindelige ide er blevet debatteret blandt hestedyrlægerne, og har opnået stor opbakning også blandt avlerne. (Foto: Ridehesten. com/jørgen Bak Rasmussen) kvensen af OCD i knæled i Holland er 25%. Hvilke muligheder er der, for at begrænse hyppigheden af OCD i hesteavlen eller opnå større kendskab til lidelsens udbredelse og virkning? Kvægavlen har succes For at søge et svar på dette er det nærliggende at se på den internationalt anerkendte danske kvægavl. I kvægavlen er man langt fremme med tiltag, som hesteavlen langsomt er på vej til at implementere. En af kvægavlens helt store succeser de senere år er sygdomsregistrering. For ti år siden begyndte en systematisk registrering af sygdomme i kvægbesætningen. Registreringen sker via indberetninger fra landets dyrlæger til den centrale kvægdatabase på Landscentret. Årligt tilflyder der over 1 million sundhedsoplysninger til denne database, og de anvendes til at lave statistiske beregninger, der sikrer at egenskaber for mælkeydelse og» sundhed/holdbarhed optimeres, så der opnås størst muligt udbytte. Avlskonsulent Karina Christiansen har været en varm fortaler for sygdomsregistrering i hesteavlen, og i et samarbejde med de praktiserende hestedyrlægers formand, Steen Bo Larsen, er det nu lykkedes at stab le et pilotprojekt på benene. 13 hestepraktiserende dyrlæger har givet deres tilsagn til projektet. Indberetningen sker via dyrlægernes faktureringssystem, Novasoft, og der skal nu i systemet oprettes et antal koder, så dyrlægernes OCD-fund på de enkelte heste kan indberettes til den centrale database på Landscentret. Dyrlægernes indberetninger ligger skjult i hestedatabasen, og vil på ingen måde være offentligt tilgængelige. Og interesserede kan heller ikke bede om at få oplysninger på en bestemt hest udleveret, hvilket måske kunne være i købers interesse i en handelssituation. Informationerne skal bruges til at styrke selektionen i avlsforbundene, idet de bl.a. kan bruges til at beregne indekstal for OCD på de enkelte avlshingste. Informationerne kan også anvendes i anonymiseret form til forskere og studerende. I hvert enkelt tilfælde skal anvendelsen af sygdomsoplysningerne godkendes af Videncentret for Landbrug Heste samt Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hest. Hvad er OCD? Osteochondrosis dissecans (OCD) er følgen af en forstyrrelse af forbeningen af den voksende knogle. De mest iøjnefaldende røntgenologiske tegn er frie leddele, som opstår ved en komplet frigørelse af et knoglestykke fra leddet. Disse fragmenter forbenes og danner de frygtede chip eller ledmus. Mistænkt arvelige sygdomme I hestesektoren opereres med et stort antal sygdomme, som man mistænker for at være arvelige. Der findes dog endnu ikke en dokumentation for dette, men for at være på den sikre side, har man f.eks. i Dansk Varmblod som udgangspunkt vedtaget ikke at kåre hingste med drejede testikler eller hingste der er strubepibere, uden med sikkerhed at vide, om det er arveligt betingede sygdomme. Selektionen bør ske på baggrund af retfærdig og eksakt viden, og det kan sygdomsregistreringen i høj grad hjælpe med til. I dag florerer der en del rygter om de enkelte hingstes nedarvning af OCD, strubepibning, stramme knæbånd mv. Den type rygtedannelse opstår alene ud fra avlere og rytteres formodninger, og ikke på baggrund af eksakt viden. Også i de tilfælde vil eksakt viden stammende fra sygdomsregistreringen være medvirkende til at be- eller afkræfte disse rygter. Mens OCD-registreringen er første skridt, så vil der være en lang række sygdomme både hos ridehestene og de øvrige racer tilknyttet Videncentret for Landbrug Heste, som kunne indgå i sygdomsregistreringen og på sigt være medvirkende til at give dyrlæger, forskere og alle os andre en langt større viden om de enkelte sygdommes udbredelse og evt. arvelighed. En ledmus fjernet fra hasen på en unghest ved brug af artroskopi. De avlsforbund, der leverer hovedparten af ridehestene til rytterne verden over, har stort set samme avlsmål. En ikke ubetydelig del af avlsforbundenes heste er blodbeslægtede, og derfor er det helt andre parametre der kommer i spil, når avlerne skal kæmpe om rytternes opmærksomhed i forhold til deres produkt. 32

4 GRUNDLAG FOR FORSKNING Formand for de hestepraktiserende dyrlæger, Steen Bo Larsen, så omgående fordelen ved sygdomsregistreringen i hestesektoren. Han har kæmpet for ideen blandt sine kolleger, og han er glad for at flere af dem har givet deres opbakning til pilotprojektet. Antallet af hestedyrlæger er steget herhjemme, og der bliver stadig flere uddannede. Vi har behov for at få noget forskning i heste herhjemme for at blive dygtigere, understeger Steen Bo. Den database med sygdomsoplysninger, der nu bliver en realitet, kan danne basis for meget mere forskning herhjemme. Laver vi et godt computersystem, så kan dataene let opsamles rundt om på klinikkerne uden for meget ekstraarbejde for dyrlægerne. Og da Dansk Varmblod og softvarevirksomheden har betalt regningen, er det også uden udgift for dyrlægerne. Alle i verden er opmærksomme på vores kvægforskning, og det vil da være fantastisk at komme i gang med vores heste på samme måde. Pilotprojektet er OCD-registrering, men der er mange andre muligheder, når vi har fået indkørt rutinerne. Det kunne f.eks. være kissing spine eller andre lidelser, der har betydning for ridehestenes sundhed og holdbarhed, vurderer dyrlægen. Indberetningen af data sker via faktureringssystemet, præcist som det er tilfældet i kvægavlen. Det kræver noget systematik rundt om på klinikkerne, og det gode samarbejde mellem hesteklinikkerne, der er opstået de senere år, kan derfor i høj grad bruges til at opnå noget ensretning i indberetningerne. Og dermed også en form for kvalitetssikring rundt om på klinikkerne. Jeg ser det også som en fordel, at der via sygdomsregistreringen vil være et tættere samarbejde mellem KU-Life (det tidligere Landbohøjskolen), Videncentret for Landbrug Heste og dyrlægerne. Dyrlæge Steen Bo Larsen. (Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen). Programmørerne er klar, så vi kan gå i gang med indberetningerne i det nye år. De involverede dyrlæger skal mødes for at lære systemet at kende, og enes om at indberette på samme måde. Så er det blot at vente på, at der er et stort antal indberetninger, så ph.d.-studerende kan gå i gang med at forske på resultaterne, slutter dyrlæge Steen Bo Larsen. Hvorfor sygdomsregistrering? Justitsministeriet har netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på avlen af landbrugsdyr, familie- og hobbydyr. Holdningen er, at målrettet avl udgør et vigtigt redskab for landbrugssektoren, men samtidig advares således: Arvelige sygdomme kan videreføres, hvis der ikke aktivt tages stilling mht. undersøgelser af avlsdyrene. Arbejdsgruppen skal overveje, hvordan de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af dyr kan begrænses, samtidig med at der tages hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af dyr. en kan blive et vigtigt redskab til at opfylde Justitsministeriets krav til aktiv stillingtagen i spørgsmålet om de arvelige sygdomme. Sundhed er fremtiden De avlsforbund, der leverer hovedparten af ridehestene til rytterne verden over, har stort set samme avlsmål. En ikke ubetydelig del af avlsforbundenes heste er blodbeslægtede, og derfor er det helt andre parametre der kommer i spil, når avlerne skal kæmpe om rytternes opmærksomhed i forhold til deres produkt. At vi herhjemme sætter fokus på holdbarhed og sundhed, som Dansk Varmblod har gjort det i sit avlsmål, vil på sigt få betydning i konkurrencen med de øvrige avlsforbund. en blev præsenteret for de øvrige avlsforbund på WBFSH s årsmøde i København sidste år, og det skabte berettiget opmærksomhed. Dansk Varmblod har stort set fravalgt at kåre hingste med OCD, men det vil have langt større effekt at selektere på hingstenes afkom og ikke alene på hingstene. En hingst kan være fri for OCD, men alligevel være bærer af genet/generne, og dermed nedarve problemet til sine afkom. en vil om nogle år kunne bruges til at beregne indekstal for OCD, noget man i Holland er gået i gang med på baggrund af en større røntgenundersøgelse af 25 tilfældigt udpegede afkom efter 32 hingste. Hvor mange afkom skal man røntgenfotografere for at have en tilstrækkelig stor sikkerhed på beregningerne af indekstal for OCD forud for offentliggørelse? Karina Christiansen formoder, at der skal godt 25 røntgenfotograferede afkom til, førend sikkerheden er så høj, at et indeks for OCD kan offentliggøres. De hingste som bedækker mange hopper, er de hingste, som har størst indflydelse på avlen, og de vil også have flere afkom gennem røntgenundersøgelser. Hvad så med hopperne?, spurgte flere deltagere på de medlemsmøder, hvor sygdomsregistreringen har været til debat. Dansk Varmblods hovedbestyrelse har ikke ønsket at forlange røntgenstatus på hopper til kåring, det er en stor udgift at pålægge den enkelte hoppeejer, men det er en fordel for avlerne at kende OCD-status på avlshopperne i besætningen. I hollandske KWPN kan man frivilligt røntgenfotografere hopperne, og kan de erklæres rene i røntgen får de et prædikat til deres stambogsnummer. Et forslag om at medaljeaspiranterne skal røntgenfotograferes inden de kan opnå medalje, som det f.eks. er tilfældet i Belgien, var også en mulighed, blev det foreslået på mødet på Fyn. 33

5 Stærkt emne i den kommende avlsplan De hidtil forløbne 50 år af Dansk Varmblods historie, har i de første mange år primært været koncentreret om, i første omgang at avle heste med et defineret og rimeligt ensartet eksteriør, hvilket er lykkedes over al forventning. Andet step har været, at få disse eksteriøregenskaber kombineret med de bedst mulige brugsegenskaber, hvilket efterhånden også er lykkedes over al forventning. For mig er det derfor helt klart, at beskrivelsen af næste avlsplan, der skal dække perioden frem til 2020, skal indeholde væsentlige elementer omkring hestenes arbejdsvilje/ ridelighed, sundhed og holdbarhed. Allerede tilbage i 1980 erne, havde Dansk Varmblods politiske ledelse, på de forskellige niveauer, et klart ønske om, at kunne overtale den hesteveterinære sektor til at registrere resultaterne af de undersøgelser, der blev foretaget, når heste med forskellige problematikker dukkede op i klinikkerne til undersøgelse og diagnosticering. Projektet, der formentlig på dette tidspunkt, var alt for følsomt og vidtgående, ikke mindst i forhold til avlere/ejere, eller hvem det end måtte være, blev aflivet og skrottet. Heldigvis viser der sig nu nye spændende muligheder på området, i og med, at sygdomsregistreringen bliver en realitet. Faktisk er der mange spørgsmål, der i den forbindelse trænger sig på, OCD er naturligvis et varmt emne, der er højaktuelt, men faktisk finder jeg det også meget påtrængende vigtigt, at forske mere på de områder, hvor benævnelsen ofte er mistænkt arvelige lidelser, blandt andet drejede testikler, Poul Graugaard, Dansk Varmblods avlsledelse. (Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen). (markant)/afvigende benstillinger, forbenet dragtbrusk, spat, hovsenebensbetændelse, kissing spine m.v. Disse registreringer, med samtidig forskning, vil forhåbentligt også give nogle af de vigtige svar på, om der er, koblede positive eller negative egenskaber forbundet hermed, og ikke mindst hvilke.»selektionen bør ske på baggrund af retfærdig og eksakt viden, og det kan sygdomsregistreringen i høj grad hjælpe med til. Langsigtet projekt en er et langsigtet projekt, men de tretten dyrlæger, som har meldt sig under fanerne, udtrykker begejstring for projektet. Det er i opstarten ikke alle de hjemlige dyrlæger, som har valgt at indgå i dette pilotprojekt. Heldigvis er de dyrlæger, som har udtrykt deres opbakning til projektet, stort set landets mest erfarne og mest benyttede hestedyrlæger på det ortopædiske område. Det er en kendt sag, at OCD har stor betydning, når hestene skal handles. Hvor det tidligere var heste, der var tiltænkt en karriere i topsporten, som blev kasseret i en handelssituation, såfremt de led af OCD, så er også handlen med hobby-heste mærket af OCD-fund. Desværre ved vi ikke nok om OCD, men det er dyrlægernes håb at sygdomsregistreringen kan kaste nyt lys over betydningen af OCD. Bliver dette tilfældet vil dette danske projekt være banebrydende for hesteavlen på verdensplan. Jeg håber, at overbevise jer om at sygdomsregistreringen er fremtiden for at få et redskab til at sikre den holdbarhed, som vi avler aktivt efter, sagde avlskonsulent Karina Christiansen bl.a. på et medlemsmøde i region 3. Hun bad tilhørerne om at markere, såfremt de vil støtte op omkring projektet og lade deres dyrlæge indberette røntgenstatus på de heste de får undersøgt i fremtiden. I lighed med de øvrige regi oner, hvor Karina Christiansen har talt om OCD og sygdomsregistreringen var der overvældende tilslutning til projektet fra medlemmerne. En af de avlere, som var til stede ved mødet på Fyn opsummerede hele debatten i én betydningsfuld sætning: Vi har et ansvar På et medlemsmøde i Dansk Varmblods region 3 på Fyn blev sygdomsregistreringen debatteret. I lighed med de øvrige regioner, hvor emnet har været til debat, var der næsten 100% tilslutning til pilotprojektet. (Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen). for at avle heste til de generationer af avlere, der kommer efter os. Og vi skal arbejde på at lave holdbare rideheste. h GRAFIKER: ST 34

OCD. Hvad gør vi med. -problemerne? Allerede i 1990 påviste den

OCD. Hvad gør vi med. -problemerne? Allerede i 1990 påviste den Hvad gør vi med OCD -problemerne? I flere af de europæiske ridehesteavlsforbund har man efterhånden flyttet fokus, så man nu ikke kun fokuserer på de enkelte hingste, men i høj grad også på hingstenes

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Baggrund Fundamentet for Dansk Varmblod blev

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

med Dansk Varmblods avl?

med Dansk Varmblods avl? Hvordan står det til med Dansk Varmblods avl? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Det er vigtigt, at et avlsforbund jævnligt får en status på, hvor avlen bevæger sig hen og om man er

Læs mere

OCD reduceres via avl?

OCD reduceres via avl? AVL Nye avlsredskaber mod osteochondrose, OCD KAN KNOGLELIDELSEN OCD reduceres via avl? Det korte svar er ja. Men det kræver udvikling af nye avlsredskaber til en bedre identifikation af hvilke heste,

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Regionen afholder hvert år mange arrangementer, bl.a. Løsspringning Bedømmelse af 2 års hopper

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive AVL Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard Fra i år indfører Dansk Varmblod en ny bedømmelsesmetode, lineær registrering. Indførelse af det lineære system kræver en tilpasning af tidsplanerne. Der

Læs mere

1. Godkendelse af referat af mødet den 15. april. 2. Økonomi. 3. Evaluering af Eliteskue og auktion. Referatet blev godkendt og underskrevet.

1. Godkendelse af referat af mødet den 15. april. 2. Økonomi. 3. Evaluering af Eliteskue og auktion. Referatet blev godkendt og underskrevet. Referart for hovedbestyrelsesmødet den 7. september 2015 kl. 16.00 på Vilhelmsborg. Deltagere: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Ane-Marie Jensen(AMJ), Bodil Hellmers(BH), Frode Jensen(FJ), Ulrik Kristensen(UK)AFBUD,

Læs mere

måde at håndtere hestene på. I 1994 tog disse venner, Laila Roshmann og hendes mand, os med til Tyskland, idet vi gerne ville købe en hoppeplag af

måde at håndtere hestene på. I 1994 tog disse venner, Laila Roshmann og hendes mand, os med til Tyskland, idet vi gerne ville købe en hoppeplag af Stutteri Dallas v/tine & Jens Daigaard Grundlagt på ejendommen i Læborg, som naboerne kaldte "Lille Dallas", derfor nærliggende med navnet, da stutteriets heste skulle navngives. I 1993 købte vi vores

Læs mere

Nu ved vi mere om OCD AF DR. LUDWIG CHRISTMANN OVERSAT AF DYRLÆGE RANDI LINTRUP

Nu ved vi mere om OCD AF DR. LUDWIG CHRISTMANN OVERSAT AF DYRLÆGE RANDI LINTRUP FORSKNING - OCD INDLEDNING OCD Nu ved vi mere om OCD AF DR. LUDWIG CHRISTMANN OVERSAT AF DYRLÆGE RANDI LINTRUP Et tysk te-årigt forskningsprojekt om osteochondrose hos heste blev afsluttet sidste år. Forskningsprojektet

Læs mere

Bag stutteriet står et par, som brænder for dressurheste. De

Bag stutteriet står et par, som brænder for dressurheste. De AVLERPROFIL Stald Heiline HESTEAVL MED AMBITIONER OG DRØMME Opdræt fra Stald Heiline har i flere år markeret sig på landets kårings- og stævnepladser såvel som auktioner. Lige nu er Heiline s Lord Romantic

Læs mere

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved travheste v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren: 32 år, dyrlæge siden 2001 Oprindelig fra Nordjylland, nordvest for Aalborg Rideheste - Military,

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN Den hestepraktiserende dyrlæges fornemste opgave er at varetage hestens tarv. Intet over, intet ved siden af. Doping har noget at gøre med manglende

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Når din hest ser lyset

Når din hest ser lyset Når din hest ser lyset Ansager Dyrehospital Tirsdag d. 11. november 2014 v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren Kandidat i 2001 Internship i England Ansat på Ansager Dyrehospital ApS 2002 Medejer

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 På Comwell i Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Lørdag den 8. februar 2014 Kl. 10.00 - Dansk Varmblods Repræsentantskabsmøde 2014-1 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet Repræsentantskabsmødet Lørdag den 12. februar 2011 kl. 10.00 i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Mavesår. Normalt er mavesækkens slimhinde. en livsstilssygdom hos heste?

Mavesår. Normalt er mavesækkens slimhinde. en livsstilssygdom hos heste? FAGLIGT Hestekongres en god kur mod mavesår og som forebyggelse er, at give hesten adgang til hø af god kvalitet og/eller sætte hesten på en god græsfold. (Foto: ridehesten.com/ mette Andersen). Mavesår

Læs mere

Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 13. August 2013. 1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 30. april 2013.

Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 13. August 2013. 1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 30. april 2013. Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 13. August 2013. Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen (AMJ), Per Springborg (PS), Karina Christiansen (KC), Frode

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder!

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder! Kære medlemmer 9. marts 2011 Tilbageblik på de seneste begivenheder! Der blev afholdt julearrangement hos NKG Miniatures i Ll. Skensved den 12. december 2010. Det blev en stor succes med ca. 25 fremmødte.

Læs mere

HD og HD-indeks V/Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd. Spørgsmål og diskussion. Hvad er HD?

HD og HD-indeks V/Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd. Spørgsmål og diskussion. Hvad er HD? HD og HD-indeks V/Helle Friis Proschowsky, dyrlæge, phd Generelt om HD HD hos Ruhår HD-indeks Nyt og gammelt Indeks som avlsredskab Spørgsmål og diskussion Hvad er HD? Lårbenets hoved ikke passer ind i

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 13. august Regnskabet blev godkendt og underskrevet

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 13. august Regnskabet blev godkendt og underskrevet Endelig dagsorden for hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013. Deltagende: Formand-Jan Pedersen(JP), Næstformand-Henning Urup(HU), Ane- Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Inge Madsen(IM), Frode Jensen(FJ),

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet

Referat fra Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 8. februar 2014 kl. 10.00 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed

Læs mere

Der har været brugt mange advokattimer og søvnløse nætter for bestyrelsen. Det var jo Davids kamp mod kæmpen Goliat. Men vi fik væltet kæmpen!

Der har været brugt mange advokattimer og søvnløse nætter for bestyrelsen. Det var jo Davids kamp mod kæmpen Goliat. Men vi fik væltet kæmpen! Formandens kommentar 3 års kamp er endelig overstået. EAMH blev EU-anerkendt d. 15. august 2011 som stambogsførende avslforbund for Europæiske og Amerikanske miniatureheste i Danmark. Det vil sige, det

Læs mere

Københavns Universitet. Smerter Carlsen, Britt; Gleerup, Karina Charlotte Bech. Published in: Ridehesten. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Smerter Carlsen, Britt; Gleerup, Karina Charlotte Bech. Published in: Ridehesten. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Smerter Carlsen, Britt; Gleerup, Karina Charlotte Bech Published in: Ridehesten Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Carlsen, B.,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Stambogs & Kårings Reglement for DFF

Stambogs & Kårings Reglement for DFF Stambogs & Kårings Reglement for DFF 1. Avlsmål 2 2. Registre / Stamtavle registrering 2 2.1 Hovedstambog 2 Register a; Stambog for hingste 3 Register b; Stambog for hopper 3 Register c; Følbog 3 Register

Læs mere

Det særlige som potentiel ressource

Det særlige som potentiel ressource Korallen i RUC s segl Det særlige som potentiel ressource KL s Rusmiddelkonference den 29. oktober 2015 Signe Fjordside Ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet sifj@ruc.dk The odd one out JONAS idémanden

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Dansk Tinker Forening

Dansk Tinker Forening Vejledning til hingsteejere i forbindelse med den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF I forbindelse med, at en hingst fremstilles til kåring i skal den have foretaget en udvidet dyrlægeundersøgelse,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Avlskursus for kødkvægsproducenter Aulum fritidscenter Januar 2010 Anders Fogh Landscentret, Disposition Grundlæggende

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmødet

Referat fra Hovedbestyrelsesmødet Referat fra Hovedbestyrelsesmødet Fredag den 10. februar 2017, Hotel Legoland, Billund Deltagere: Jan Pedersen (JP), Bodil Hellmers (BH), Ane Marie Jensen (AMJ), Per Springborg (PS), Frank Evald (FE),

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Muskulus longissimus er en meget vigtig muskel, der ligger omkring hestens rygsøjle. Den ligger på begge sider

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

Welsh Cobavlen i Danmark i nyere tid Set i lyset af kåringsresultater 2005-2015

Welsh Cobavlen i Danmark i nyere tid Set i lyset af kåringsresultater 2005-2015 Welsh Cobavlen i Danmark i nyere tid Set i lyset af kåringsresultater 5-15 I 15 fejrer vi i Danmark Welsh Pony & Cobavlens 5 års jubilæum, og det sætter tankerne i gang. Hvordan har Welsh Cob avlen mon

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Heste til salg. Stutteri Isafold

Heste til salg. Stutteri Isafold Heste til salg Stutteri På grund af den positive udvikling i konsulentvirksomheden Equina (www.equina.dk) er jeg nødt til at sælge flere af mine gode og dejlige heste. Alle hestene er danskfødte og næsten

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Referat Stormøde den 15. november 2014

Referat Stormøde den 15. november 2014 Referat Stormøde den 15. november 2014 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Næstformand Henning Urup (HU) startede med at byde velkommen til stormødet. Og gav ordet til

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder Programmet Status på avlsarbejdet Avl mod ornelugt Avl for moderegenskaber Programmet Status

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

Blue Hors FØLFABRIKKEN. Maleren, der maler HESTEHOLD TEKST OG FOTO: JANNI BRIXEN

Blue Hors FØLFABRIKKEN. Maleren, der maler HESTEHOLD TEKST OG FOTO: JANNI BRIXEN FØLFABRIKKEN Blue Hors Hvert andet varmblodsføl, der foles i Danmark, er efter en hingst med tilnavnet Blue Hors. Den succesfulde sydøstjyske hingstestation og stutteri, der startede som et fritidsprojekt

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK

HD kursus KU/SUND. Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK HD kursus KU/SUND Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK DKK DKK blev grundlagt i 1897 og har godt 30.000 medlemmer Ca. 6.000 registrerede kennelmærker, men kun godt halvdelen

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) 07. marts 2011 1. Foreningens navn er avlsforeningen Europæiske og Amerikanske Miniatureheste, og dens hjemsted bestemmes af den

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl Mandag den 28. juli Hvorledes skabes en effektiv nordisk organisation på tværs af landegrænser rfaringer fra VikingGenetics og Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Hidtil mange sejre i nordisk

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Region Vest New Forest ponyen. Avlet med h jertet - redet med stolthed

Region Vest New Forest ponyen. Avlet med h jertet - redet med stolthed Region Vest 2013 New Forest ponyen Avlet med h jertet - redet med stolthed New Forest ponyen den smukke pony med det gode temperament Når du ser en New Forest pony, lægger du straks mærke til, hvor smuk

Læs mere

Farvernes arvelighed Dominant arvelighed: Grå Pastel Sortmasket Toppet. Køndbunden arvelighed: Brun Hvid med tegning Lysrygget

Farvernes arvelighed Dominant arvelighed: Grå Pastel Sortmasket Toppet. Køndbunden arvelighed: Brun Hvid med tegning Lysrygget Et forsøg på at oversætte fra hollandsk til dansk Farvernes arvelighed Dominant arvelighed: Grå Pastel Sortmasket Toppet Køndbunden arvelighed: Brun Hvid med tegning Lysrygget Recessiv arvelighed: Hvidbrystet

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Peer Berg Fra: Peer Berg Sendt: 1. april 2011 12:04 Til: 'info@eamh.dk' Emne: Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Til rette vedkommende. Aarhus Universitet er blevet bedt om en vurdering

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

FRA RÅ TIL KÅRING - andet afsnit Hopperne kommer under lup

FRA RÅ TIL KÅRING - andet afsnit Hopperne kommer under lup Hopperne kommer under lup I det andet afsnit om klargøring af hopper til afprøvning fortæller Hans Jørgen Hoeck bl.a. om kondition og indspringning af hopperne Tekst og foto: Britt Carlsen Mens hopperne

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 På Hotel Legoland Aastvej 10, 7190 Billund Lørdag den 7. februar 2015 Kl. 10.00 - Dansk Varmblods Repræsentantskabsmøde 2015-1 Indholdsfortegnelse Dagsorden ifølge vedtægterne

Læs mere

Tænk som en topatlet!

Tænk som en topatlet! At eliterytteren er en atlet på lige fod med alle andre atleter, og at det kræver benhårdt fysisk arbejde at ride sig i toppen og blive der - det er de fleste hestemennesker klar over. Men at man rent

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere