FREMTIDSSIKRING. af holdbare rideheste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDSSIKRING. af holdbare rideheste"

Transkript

1 FREMTIDSSIKRING af holdbare rideheste af landets heste kan være medvirkende til på sigt at øge hestenes holdbarhed, og måske kan vi få et svar på, hvilke OCD er der har betydning for hestens holdbarhed, og hvilke der er uden betydning Af Britt Carlsen Det er altafgørende, at de heste vi producerer til ridesporten ikke alene har forudsætninger for den disciplin de nu er genetisk bestemt for, de skal også være holdbare og sunde, så de kan trænes og arbejdes af ryttere på alle niveauer. kan blive et vigtigt redskab, der kan give svar på væsentlige spørgsmål om hestenes holdbarhed. (Foto: Ridehesten. com/britt Carlsen). 30

2 Alle, både avlere og ryttere, ønsker stærke, sunde og holdbare heste. Rytteren skal typisk bruge 5-6 års arbejde på at uddanne hesten i den disciplin den nu er genetisk bestemt for, og avleren har behov for at kunne levere et sundt og stærkt produkt, for at få den optimale pris for afkommet. Adskillige avlere har måttet erkende, at den reelle pris for deres talentfulde, unge ridehest må reduceres, såfremt hesten lider af f.eks. OCD. Denne arvelige defekt koster hvert år hestesektoren dyrt. En del heste med mus gennemgår en operation forud for salg. Med deraf følgende risiko og udgifter for avleren. Der findes adskillige danske og internationale undersøgelser, som viser, at OCD er arveligt, men godt 70% af hestens risiko for at udvikle OCD stammer fra miljøet i opvæksten. I en handelssituation opstår der med jævne mellemrum tvister på grund af køber og sælgers dyrlæges tolkninger af betydningen af OCD-fund. Der findes ingen undersøgelser som klart definerer, hvilke OCD er der er livstruende, giver nedsat præstation/holdbarhed og hvilke der er uden betydning for hestens præstation og sundhed. Avl og miljø Det management avlerne udfører fra fosterstadie til salgsklar unghest har stor betydning for hestens holdbarhed og sundhed. Korrekt fodring med fokus på det rette forhold mellem værdifulde mineraler, en stabil tilvækst og frem for alt masser af motion samt korrekt og regelmæssig beskæring er i høj grad medvirkende til at sikre sunde og holdbare heste. En større tysk undersøgelse viser bl.a., at tidligt fødte føl, dvs. føl født før den 1. april, har tydeligt hyppigere OCD end føl født senere. Hvilket skyldes føllenes manglende motion i vintermånederne. Herhjemme gør Dansk Varmblod en indsats for at informere avlerne omkring fodring og management bl.a. via diverse kurser som afholdes rundt om i forbundets syv regioner i vintermånederne. Samtidig har vi, med indførelsen af loven om Hold af heste, fået skærpede krav til hesteholdet, hvilket også er medvirkende til at øge hestevelfærden. Det er nedarvningen af OCD, som avlsforbund over hele verden søger at begrænse. I Dansk Varmblod har man siden 1988 røntgenfotograferet hingstene forud for kåringen, og det er udelukkende hingste med Ved sygdomsregistreringen skal dyrlægen bruge sine observationer i forbindelse med røntgenfotografering af heste til at indberette evt. OCDfund eller give anmærkning om at hesten er fri for OCD via faktureringssystemet. Informationerne lagres skjult i Landscentrets database. (Foto: Ridehesten.com/Thomas Bach Jensen). ekstraordinært gode egenskaber i henhold til avlsmålet, som kan kåres i forbundet, såfremt hingsten har OCD. I så tilfælde fremgår det af hingstens kåringsbeskrivelse. I Tyskland bliver potentielle avlshingste også røntgenologis undersøgt, men resultatet offentliggøres ikke, og der bliver, stort set, heller ikke taget hensyn til det rent kåringsmæssigt. I Holland kåres ingen hingste, der er konstateret lidende af OCD. Forbundet har siden 1993 røntgenfotograferet has og knæ, alligevel har en undersøgelse vist, at fre- Hamrende interessant Dyrlæge Michael Hansen fra Højgård Hestehospital er ikke i tvivl, han finder projektet omkring sygdomsregistrering hamrende interessant. Han forstår dog udmærket de hingsteholdere, der udtrykker bekymring over at få endnu et indekstal på deres avlshingste. Vi har dog oplevet, at hingste, der har andre gode egenskaber, som vi kan bruge i avlen af rideheste, ikke bliver diskvalificeret af avlerne, bemærker dyrlægen. Han er selv avler, og han er enig med de, der er modstandere af at kræve røntgenfotografering af avlshopperne. Min hoppe er ikke interessant for andre end mig selv, og det er op til mig at vurdere og tage ansvar for, hvorvidt jeg ønsker at kende hoppens røntgenstatus eller ej, Dyrlægerne ved jo ikke, om OCD betyder noget, men det ved vi mere om, når vi har haft sygdomsregistrering i omkring otte år, vurderer Michael Hansen. Det er vigtigt at vi får mere konkret viden, så vi kan tage nogle informerende beslutninger. Avlen vil gerne have et indekstal på hingsten, men jeg vil gerne vide, når der står en køber med en hest med en basalmus i en kode, hvor stor chancen er, for at den kan præstere uden problemer. Det vil informationerne fra sygdomsregistreringen kunne fortælle os noget om. Jeg opererer 500 heste om året, så for mig er det enormt interessant at vide, om det er nødvendigt at operere alle de heste, vi gør i dag. Det ville være godt for hele hestesektoren, såfremt vi kunne dokumentere at chancen for at denne hest med den type OCD kommer til at fungere uden problemer på et bestemt niveau. Jeg har en formodning om, at Dyrlæge Michael Hansen. (Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen). der er stor forskel på hestens holdbarhed alt efter om den har en OCD i koden eller i hasen, men det kan jeg ikke dokumentere. De danske dyrlæger vil blive de første i verden til at lave denne sygdomsregistrering på heste, og det er jo også interessant for os, og der er mange andre sygdomme og lidelser vi tror er arvelige, som vi kan lave registreringer over i fremtiden. 31

3 Det er Dansk Varmblods avlskonsulent Karina Christiansen, der har stillet som forslag, at hesteavlen i lighed med den så succesfulde danske kvægavl, burde indføre en sygdomsregistrering. Hendes oprindelige ide er blevet debatteret blandt hestedyrlægerne, og har opnået stor opbakning også blandt avlerne. (Foto: Ridehesten. com/jørgen Bak Rasmussen) kvensen af OCD i knæled i Holland er 25%. Hvilke muligheder er der, for at begrænse hyppigheden af OCD i hesteavlen eller opnå større kendskab til lidelsens udbredelse og virkning? Kvægavlen har succes For at søge et svar på dette er det nærliggende at se på den internationalt anerkendte danske kvægavl. I kvægavlen er man langt fremme med tiltag, som hesteavlen langsomt er på vej til at implementere. En af kvægavlens helt store succeser de senere år er sygdomsregistrering. For ti år siden begyndte en systematisk registrering af sygdomme i kvægbesætningen. Registreringen sker via indberetninger fra landets dyrlæger til den centrale kvægdatabase på Landscentret. Årligt tilflyder der over 1 million sundhedsoplysninger til denne database, og de anvendes til at lave statistiske beregninger, der sikrer at egenskaber for mælkeydelse og» sundhed/holdbarhed optimeres, så der opnås størst muligt udbytte. Avlskonsulent Karina Christiansen har været en varm fortaler for sygdomsregistrering i hesteavlen, og i et samarbejde med de praktiserende hestedyrlægers formand, Steen Bo Larsen, er det nu lykkedes at stab le et pilotprojekt på benene. 13 hestepraktiserende dyrlæger har givet deres tilsagn til projektet. Indberetningen sker via dyrlægernes faktureringssystem, Novasoft, og der skal nu i systemet oprettes et antal koder, så dyrlægernes OCD-fund på de enkelte heste kan indberettes til den centrale database på Landscentret. Dyrlægernes indberetninger ligger skjult i hestedatabasen, og vil på ingen måde være offentligt tilgængelige. Og interesserede kan heller ikke bede om at få oplysninger på en bestemt hest udleveret, hvilket måske kunne være i købers interesse i en handelssituation. Informationerne skal bruges til at styrke selektionen i avlsforbundene, idet de bl.a. kan bruges til at beregne indekstal for OCD på de enkelte avlshingste. Informationerne kan også anvendes i anonymiseret form til forskere og studerende. I hvert enkelt tilfælde skal anvendelsen af sygdomsoplysningerne godkendes af Videncentret for Landbrug Heste samt Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hest. Hvad er OCD? Osteochondrosis dissecans (OCD) er følgen af en forstyrrelse af forbeningen af den voksende knogle. De mest iøjnefaldende røntgenologiske tegn er frie leddele, som opstår ved en komplet frigørelse af et knoglestykke fra leddet. Disse fragmenter forbenes og danner de frygtede chip eller ledmus. Mistænkt arvelige sygdomme I hestesektoren opereres med et stort antal sygdomme, som man mistænker for at være arvelige. Der findes dog endnu ikke en dokumentation for dette, men for at være på den sikre side, har man f.eks. i Dansk Varmblod som udgangspunkt vedtaget ikke at kåre hingste med drejede testikler eller hingste der er strubepibere, uden med sikkerhed at vide, om det er arveligt betingede sygdomme. Selektionen bør ske på baggrund af retfærdig og eksakt viden, og det kan sygdomsregistreringen i høj grad hjælpe med til. I dag florerer der en del rygter om de enkelte hingstes nedarvning af OCD, strubepibning, stramme knæbånd mv. Den type rygtedannelse opstår alene ud fra avlere og rytteres formodninger, og ikke på baggrund af eksakt viden. Også i de tilfælde vil eksakt viden stammende fra sygdomsregistreringen være medvirkende til at be- eller afkræfte disse rygter. Mens OCD-registreringen er første skridt, så vil der være en lang række sygdomme både hos ridehestene og de øvrige racer tilknyttet Videncentret for Landbrug Heste, som kunne indgå i sygdomsregistreringen og på sigt være medvirkende til at give dyrlæger, forskere og alle os andre en langt større viden om de enkelte sygdommes udbredelse og evt. arvelighed. En ledmus fjernet fra hasen på en unghest ved brug af artroskopi. De avlsforbund, der leverer hovedparten af ridehestene til rytterne verden over, har stort set samme avlsmål. En ikke ubetydelig del af avlsforbundenes heste er blodbeslægtede, og derfor er det helt andre parametre der kommer i spil, når avlerne skal kæmpe om rytternes opmærksomhed i forhold til deres produkt. 32

4 GRUNDLAG FOR FORSKNING Formand for de hestepraktiserende dyrlæger, Steen Bo Larsen, så omgående fordelen ved sygdomsregistreringen i hestesektoren. Han har kæmpet for ideen blandt sine kolleger, og han er glad for at flere af dem har givet deres opbakning til pilotprojektet. Antallet af hestedyrlæger er steget herhjemme, og der bliver stadig flere uddannede. Vi har behov for at få noget forskning i heste herhjemme for at blive dygtigere, understeger Steen Bo. Den database med sygdomsoplysninger, der nu bliver en realitet, kan danne basis for meget mere forskning herhjemme. Laver vi et godt computersystem, så kan dataene let opsamles rundt om på klinikkerne uden for meget ekstraarbejde for dyrlægerne. Og da Dansk Varmblod og softvarevirksomheden har betalt regningen, er det også uden udgift for dyrlægerne. Alle i verden er opmærksomme på vores kvægforskning, og det vil da være fantastisk at komme i gang med vores heste på samme måde. Pilotprojektet er OCD-registrering, men der er mange andre muligheder, når vi har fået indkørt rutinerne. Det kunne f.eks. være kissing spine eller andre lidelser, der har betydning for ridehestenes sundhed og holdbarhed, vurderer dyrlægen. Indberetningen af data sker via faktureringssystemet, præcist som det er tilfældet i kvægavlen. Det kræver noget systematik rundt om på klinikkerne, og det gode samarbejde mellem hesteklinikkerne, der er opstået de senere år, kan derfor i høj grad bruges til at opnå noget ensretning i indberetningerne. Og dermed også en form for kvalitetssikring rundt om på klinikkerne. Jeg ser det også som en fordel, at der via sygdomsregistreringen vil være et tættere samarbejde mellem KU-Life (det tidligere Landbohøjskolen), Videncentret for Landbrug Heste og dyrlægerne. Dyrlæge Steen Bo Larsen. (Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen). Programmørerne er klar, så vi kan gå i gang med indberetningerne i det nye år. De involverede dyrlæger skal mødes for at lære systemet at kende, og enes om at indberette på samme måde. Så er det blot at vente på, at der er et stort antal indberetninger, så ph.d.-studerende kan gå i gang med at forske på resultaterne, slutter dyrlæge Steen Bo Larsen. Hvorfor sygdomsregistrering? Justitsministeriet har netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på avlen af landbrugsdyr, familie- og hobbydyr. Holdningen er, at målrettet avl udgør et vigtigt redskab for landbrugssektoren, men samtidig advares således: Arvelige sygdomme kan videreføres, hvis der ikke aktivt tages stilling mht. undersøgelser af avlsdyrene. Arbejdsgruppen skal overveje, hvordan de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af dyr kan begrænses, samtidig med at der tages hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af dyr. en kan blive et vigtigt redskab til at opfylde Justitsministeriets krav til aktiv stillingtagen i spørgsmålet om de arvelige sygdomme. Sundhed er fremtiden De avlsforbund, der leverer hovedparten af ridehestene til rytterne verden over, har stort set samme avlsmål. En ikke ubetydelig del af avlsforbundenes heste er blodbeslægtede, og derfor er det helt andre parametre der kommer i spil, når avlerne skal kæmpe om rytternes opmærksomhed i forhold til deres produkt. At vi herhjemme sætter fokus på holdbarhed og sundhed, som Dansk Varmblod har gjort det i sit avlsmål, vil på sigt få betydning i konkurrencen med de øvrige avlsforbund. en blev præsenteret for de øvrige avlsforbund på WBFSH s årsmøde i København sidste år, og det skabte berettiget opmærksomhed. Dansk Varmblod har stort set fravalgt at kåre hingste med OCD, men det vil have langt større effekt at selektere på hingstenes afkom og ikke alene på hingstene. En hingst kan være fri for OCD, men alligevel være bærer af genet/generne, og dermed nedarve problemet til sine afkom. en vil om nogle år kunne bruges til at beregne indekstal for OCD, noget man i Holland er gået i gang med på baggrund af en større røntgenundersøgelse af 25 tilfældigt udpegede afkom efter 32 hingste. Hvor mange afkom skal man røntgenfotografere for at have en tilstrækkelig stor sikkerhed på beregningerne af indekstal for OCD forud for offentliggørelse? Karina Christiansen formoder, at der skal godt 25 røntgenfotograferede afkom til, førend sikkerheden er så høj, at et indeks for OCD kan offentliggøres. De hingste som bedækker mange hopper, er de hingste, som har størst indflydelse på avlen, og de vil også have flere afkom gennem røntgenundersøgelser. Hvad så med hopperne?, spurgte flere deltagere på de medlemsmøder, hvor sygdomsregistreringen har været til debat. Dansk Varmblods hovedbestyrelse har ikke ønsket at forlange røntgenstatus på hopper til kåring, det er en stor udgift at pålægge den enkelte hoppeejer, men det er en fordel for avlerne at kende OCD-status på avlshopperne i besætningen. I hollandske KWPN kan man frivilligt røntgenfotografere hopperne, og kan de erklæres rene i røntgen får de et prædikat til deres stambogsnummer. Et forslag om at medaljeaspiranterne skal røntgenfotograferes inden de kan opnå medalje, som det f.eks. er tilfældet i Belgien, var også en mulighed, blev det foreslået på mødet på Fyn. 33

5 Stærkt emne i den kommende avlsplan De hidtil forløbne 50 år af Dansk Varmblods historie, har i de første mange år primært været koncentreret om, i første omgang at avle heste med et defineret og rimeligt ensartet eksteriør, hvilket er lykkedes over al forventning. Andet step har været, at få disse eksteriøregenskaber kombineret med de bedst mulige brugsegenskaber, hvilket efterhånden også er lykkedes over al forventning. For mig er det derfor helt klart, at beskrivelsen af næste avlsplan, der skal dække perioden frem til 2020, skal indeholde væsentlige elementer omkring hestenes arbejdsvilje/ ridelighed, sundhed og holdbarhed. Allerede tilbage i 1980 erne, havde Dansk Varmblods politiske ledelse, på de forskellige niveauer, et klart ønske om, at kunne overtale den hesteveterinære sektor til at registrere resultaterne af de undersøgelser, der blev foretaget, når heste med forskellige problematikker dukkede op i klinikkerne til undersøgelse og diagnosticering. Projektet, der formentlig på dette tidspunkt, var alt for følsomt og vidtgående, ikke mindst i forhold til avlere/ejere, eller hvem det end måtte være, blev aflivet og skrottet. Heldigvis viser der sig nu nye spændende muligheder på området, i og med, at sygdomsregistreringen bliver en realitet. Faktisk er der mange spørgsmål, der i den forbindelse trænger sig på, OCD er naturligvis et varmt emne, der er højaktuelt, men faktisk finder jeg det også meget påtrængende vigtigt, at forske mere på de områder, hvor benævnelsen ofte er mistænkt arvelige lidelser, blandt andet drejede testikler, Poul Graugaard, Dansk Varmblods avlsledelse. (Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen). (markant)/afvigende benstillinger, forbenet dragtbrusk, spat, hovsenebensbetændelse, kissing spine m.v. Disse registreringer, med samtidig forskning, vil forhåbentligt også give nogle af de vigtige svar på, om der er, koblede positive eller negative egenskaber forbundet hermed, og ikke mindst hvilke.»selektionen bør ske på baggrund af retfærdig og eksakt viden, og det kan sygdomsregistreringen i høj grad hjælpe med til. Langsigtet projekt en er et langsigtet projekt, men de tretten dyrlæger, som har meldt sig under fanerne, udtrykker begejstring for projektet. Det er i opstarten ikke alle de hjemlige dyrlæger, som har valgt at indgå i dette pilotprojekt. Heldigvis er de dyrlæger, som har udtrykt deres opbakning til projektet, stort set landets mest erfarne og mest benyttede hestedyrlæger på det ortopædiske område. Det er en kendt sag, at OCD har stor betydning, når hestene skal handles. Hvor det tidligere var heste, der var tiltænkt en karriere i topsporten, som blev kasseret i en handelssituation, såfremt de led af OCD, så er også handlen med hobby-heste mærket af OCD-fund. Desværre ved vi ikke nok om OCD, men det er dyrlægernes håb at sygdomsregistreringen kan kaste nyt lys over betydningen af OCD. Bliver dette tilfældet vil dette danske projekt være banebrydende for hesteavlen på verdensplan. Jeg håber, at overbevise jer om at sygdomsregistreringen er fremtiden for at få et redskab til at sikre den holdbarhed, som vi avler aktivt efter, sagde avlskonsulent Karina Christiansen bl.a. på et medlemsmøde i region 3. Hun bad tilhørerne om at markere, såfremt de vil støtte op omkring projektet og lade deres dyrlæge indberette røntgenstatus på de heste de får undersøgt i fremtiden. I lighed med de øvrige regi oner, hvor Karina Christiansen har talt om OCD og sygdomsregistreringen var der overvældende tilslutning til projektet fra medlemmerne. En af de avlere, som var til stede ved mødet på Fyn opsummerede hele debatten i én betydningsfuld sætning: Vi har et ansvar På et medlemsmøde i Dansk Varmblods region 3 på Fyn blev sygdomsregistreringen debatteret. I lighed med de øvrige regioner, hvor emnet har været til debat, var der næsten 100% tilslutning til pilotprojektet. (Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen). for at avle heste til de generationer af avlere, der kommer efter os. Og vi skal arbejde på at lave holdbare rideheste. h GRAFIKER: ST 34

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet

Referat fra Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 8. februar 2014 kl. 10.00 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 På Hotel Legoland Aastvej 10, 7190 Billund Lørdag den 7. februar 2015 Kl. 10.00 - Dansk Varmblods Repræsentantskabsmøde 2015-1 Indholdsfortegnelse Dagsorden ifølge vedtægterne

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer).

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer). Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 30. april 2013. Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Bodil Helmers(BH), Karina Christiansen(KC),

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

internationale Springhesteavl på linjer Varmblodsstutteriet Stald Hummel i det vestlige Himmerland har været

internationale Springhesteavl på linjer Varmblodsstutteriet Stald Hummel i det vestlige Himmerland har været AVLERPROFIL Stald Hummel Springhesteavl på internationale linjer Varmblodsstutteriet Stald Hummel i det vestlige Himmerland har været Af Thomas Bach Jensen blandt pionererne med at anvende hollandsk blod

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Den komplette guide til dit første hestekøb. LadyBlacksheep. Aka Julie Hoffmann

Den komplette guide til dit første hestekøb. LadyBlacksheep. Aka Julie Hoffmann Den komplette guide til dit første hestekøb Af LadyBlacksheep Aka Julie Hoffmann Forord Jeg lavede oprindeligt denne guide til en veninde der kom til mig og bad om hjælp da hun skulle til at købe sin aller

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

Referat Stormøde den 17. november 2012

Referat Stormøde den 17. november 2012 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet

Referat fra Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 13. februar 2010 kl. 10.00 i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7 Fysioterapi FOR RYTTER OG HEST Målet med ridning og uddannelse af hesten er, at hest og rytter skal smelte sammen og arbejde som en helhed, men når ekvipagen ikke arbejder i harmoni, så kan det give både

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 1. Valg af dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog John Randskov som dirigent Dirigenten kunne meddele,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

1 min. Stilhed til minde om DSP s stifter Erik Thomsen.

1 min. Stilhed til minde om DSP s stifter Erik Thomsen. Referat 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: John Villadsen Stemmetællere: Elin Kragh, Karen Thing Thomsen, Maria Hyllested Hansen 1 min. Stilhed til minde om DSP s stifter Erik Thomsen. 2. Formandens

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

HESTEADFÆRDS EKSPERTEN: Maj-Britt Carter - hesteadfærds-ekspert, arbejder blandt andet med tilridning og med træning af heste med adfærdsproblemer

HESTEADFÆRDS EKSPERTEN: Maj-Britt Carter - hesteadfærds-ekspert, arbejder blandt andet med tilridning og med træning af heste med adfærdsproblemer Det er godt for den unge hest at komme med på tur som håndhest, men det kræver en rolig ridehest, og man bør træne i sikre rammer, før man begiver sig på tur i trafik og terræn. Lad dem lege AF JANNI BRIXEN

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Så blev kåringen overstået. Det blev til 23 kåringsdyr og 13 plage, der blev fremvist. En god lang dag!

Så blev kåringen overstået. Det blev til 23 kåringsdyr og 13 plage, der blev fremvist. En god lang dag! Kåringstid! Så blev kåringen overstået. Det blev til 23 kåringsdyr og 13 plage, der blev fremvist. En god lang dag! Avlscertifikater fra Belgien er ankommet, og der lægges sidste hånd på kåringsbeviserne,

Læs mere

Legendariske, nu afdøde, Uffe Korshøjgård, OLH 668 under rytter Lars Petersen i fanalen ved OL i Atlanta 1996

Legendariske, nu afdøde, Uffe Korshøjgård, OLH 668 under rytter Lars Petersen i fanalen ved OL i Atlanta 1996 Legendariske, nu afdøde, Uffe Korshøjgård, OLH 668 under rytter Lars Petersen i fanalen ved OL i Atlanta 1996 Udarbejdet af: Pia Petz Projekt afleveret: 2.12.2014 Antal tegn alt inkl.: Dato for mundtlig

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Marts 1998 Udtalelse om hold af heste 1998

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud Åbent hus / auktion Stutteri Afgivning af bud Der afgives bud i lukket kuvert. Højest bydende køber hesten. Der kan afleveres bud hele formiddagen og ind til ½ time efter de enkelte aldersgruppers fremvisning

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se

Avlsmål og racekombinationer. Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Avlsmål og racekombinationer Lotta Rydhmer Inst f husdyrgenetik, Sveriges landbrugsuniversitet Lotta.Rydhmer@slu.se Hvad kendetegner frilandsproduktion? Søerne farer ude! Hytter, ingen fixering Mikroklima

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

NYT Nr. 2 2014. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 2 2014. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 2 2014 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Generalforsamling 2009 i. Lusitanoforeningen i Danmark,

Generalforsamling 2009 i. Lusitanoforeningen i Danmark, Generalforsamling 2009 i Lusitanoforeningen i Danmark, Dato: Den 4. maj 2009, kl. 19.30 Sted: Mosegården, Mosedraget 6, 3230 Græsted. Deltagere: Hanne Nørgaard, Eva Ørndrup, Xenia Wieth, Birgitte Sørensen,

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det?

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Vet-Team Årsmøde UCH 11. november 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Agenda 1300 FEso pr. årsso som mål

Læs mere

DRF Forbundsdag 18. april 2015

DRF Forbundsdag 18. april 2015 DRF Forbundsdag 18. april 2015 Deltagere fra GEK: Kirsten Bjørklund og Camilla Lindegaard Program for dagen: Kl. 12-13 Frokost - Forbundet er vært Kl. 14.45-15.15 Hestevelfærd i distancesporten Kl. 15.15-16.00

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00 Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00 I mødet deltog: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Bodil Hellmers(BH), Ulrik Kristensen(UK), Frode Jensen(FJ), Inge Madsen(IM), Per Springborg(PS),

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

En introduktion til WorldFengur alle islandsheste-fans database.

En introduktion til WorldFengur alle islandsheste-fans database. En introduktion til WorldFengur alle islandsheste-fans database. Alle hovedmedlemmer af Dansk Islandshesteforening har gratis adgang til WorldFengur, som er den internet-baserede internationale islandsheste-database.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere