Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt"

Transkript

1 Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens forordning 543/2011, Bekendtgørelse nr af 24/ April 2014

2 Kolofon Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Muligheder for sammenlægning af producent-organisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt Generelle retningslinjer Ansøgningsprocedure Ansøgninger Ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer Ansøgning om organisationssammenlægning Kontrol Administrativ kontrol Fysisk kontrol Meddelelse om godkendelse af sammenlægning

4 1. Indledning I dette dokument fremlægges bestemmelser og retningslinjer for producentorganisationers (PO ers) muligheder for sammenlægning (fusion) i henhold til EU s markedsordning for frugt og grønt. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 herefter RFO 1308/2013 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) herefter RFO 1234/2007 Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager herefter KFO 543/2011 Bekendtgørelse 1113 af 24/11/2008 om støtte til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer inden for frugt- og grøntsagssektoren herefter BEK 1113/2008 Denne vejledning har som formål at afklare de nationale guidelines som følge af fortolkninger af ovenstående på det foreliggende grundlag. 2. Muligheder for sammenlægning af producentorganisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt Sammenlægning af producentorganisationer indebærer to dele. Dels en organisationssammenlægning, dels en sammenlægning af driftsprogrammer. For så vidt angår sammenlægning af driftsprogrammer, kan det ske via en af følgende tre modeller 1 : a) Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet b) Den sammenlagte producentorganisation kører videre med de oprindelige programmer separat frem til 1. januar året efter sammenlægningen c) Medlemsstaten kan imødekomme en velbegrundet ansøgning fra producentorganisationerne om at fortsætte sideløbende med separate driftsprogrammer indtil deres udløb. Dette indebærer, at godkendte programmer for hver af de producentorganisationer, der ønsker sammenlægning, for den indeværende periode gennemføres sideløbende af den nye sammenlagte producentorganisation. I tabel 1 er opstillet de særlige krav og konsekvenser, som er forbundet med hver af de tre modeller for sammenlægning. 1 KFO 543/2011, art. 29 4

5 A: Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet B: Sammenlægning af driftsprogrammer fra 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet C: Opretholdelse af driftsprogrammer i den indeværende periode Krav Konsekvenser Krav Konsekvenser Krav Konsekvenser Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af igangværende driftsprogrammer (aktioner). Sagsbehandlingstid: PO er (medlemsgodkendelse) + NAER (behandling i forhold til almindelige gældende regler, normal sagsbehandlingstid: To måneder). Særlig/individuel stillingtagen til evt. tilbagebetalingskrav for evt. medlemmer, der melder sig ud. Fælles referenceomsætning beregnes straks og for den samme referenceperiode. Opretholde og gennemføre det igangværende driftsprogramår. Samme procedure som normalt. Der skal ikke udregnes ny referenceomsætning for det indeværende driftsprogramår, da referenceomsætningen for de igangværende programmer er godkendt. Opretholde forskellige driftsprogrammer for hver af de PO er, der indgår i sammenlægningen i hele den oprindelige godkendte periode. Velbegrundet ansøgning. Opgøre tre forskellige referenceomsætninger for hele perioden, hvor der i hele perioden kan redegøres for, hvilke medlemmer, der har bidraget til hver enkelt af de separate referenceomsætninger (der skal dog være éns regnskabsperiode). Konkret skøn afgør om, der kan gives godkendelse. Samlet ansøgning om kommende driftsprogramår pr. 15. oktober. Udarbejde fælles strategi (herunder investeringsplan) for hele den indeværende periode. Beregning af fælles referenceomsætning og for den samme referenceperiode (inkl. dokumentation for beregningsmetode). Samlet ansøgning om kommende driftsprogramår pr. 15. oktober. Udarbejde fælles strategi (og investeringsplan) for de resterende år af driftsprogrammet indsendes 15. oktober. Beregning af fælles referenceomsætning og for den samme referenceperiode (inkl. dokumentation for beregningsmetode). Tabel 1: Krav og konsekvenser ved de tre mulige scenarier for sammenlægning af producentorganisationer og disses driftsprogrammer Separate ansøgninger om kommende driftsprogram pr. 15. oktober. Videreføre og gennemføre tre separate strategier samt investeringsplaner. Se ovenfor. 5

6 3. Generelle retningslinjer Der gælder nogle generelle retningslinjer, uanset hvilken af ovenstående muligheder der søges om sammenlægning på baggrund af. Retningslinjerne drejer sig dels om proceduren for sammenlægningen, og dels om de dokumenter, der skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Således gør følgende sig gældende: Sammenlægningen skal være vedtaget på hver af de respektive producentorganisationers generalforsamlinger i henhold til de respektive producentorganisationers vedtægters bestemmelser om vedtagelse af opløsning. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for hver af de sammenlagte producentorganisationers vedtagelse af sammenlægningen; herunder dokumentation for indkaldelse til generalforsamling med dagsordenspunkter, referat fra generalforsamlingen inklusiv afstemningsresultat. Der skal fremsendes fælles medlemslister og fælles oversigt over investeringer (inventarliste) og det skal heraf fremgå, hvilken af de oprindelige producentorganisationer, som hvert enkelt af medlemmerne tidligere var medlem af. Der skal fremsendes fælles vedtægter for den sammenlagte producentorganisation. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke produkter den sammenlagte producentorganisation ønsker at være anerkendt for samt, hvilke produkter de oprindelige producentorganisationer var anerkendt for. Der skal fremsendes en samlet beskrivelse af den nye samlede organisation (et nyt dossier), hvoraf det skal fremgå, hvordan den nye sammenlagte producentorganisation er struktureret og planlægger og gennemfører sine aktiviteter (se nærmere nedenfor). Der skal fremsendes en skriftlig aftale, der er underskrevet af den tegningsberettigede fra hver af de producentorganisationer, der slår sig sammen. Det skal fremgå entydigt af denne kontrakt, at den nye organisation, der dannes ved sammenlægningen, træder i stedet for disse producentorganisationer samt, at den nye organisation overtager de oprindelige producentorganisationers rettigheder og forpligtigelser. Der skal være afholdt en stiftende generalforsamling, og der skal fremsendes et referat herfra. Den sammenlagte producentorganisation skal sikre den samlede overvågning og evaluering af det/de driftsprogram/driftsprogrammer, som gennemføres. Dette skal som almindeligvis foregå via de relevante indikatorer, der er anført i den nationale strategi. Der kan dog forekomme særlige krav for en sammenlagt producentorganisation, idet denne skal kunne redegøre for og varetage statistikindrapportering både bagudrettet for de tidligere separate organisationer, og fremadrettet for den sammenlagte producentorganisation. Som udgangspunkt skal der indrapporteres separat for hver af de sammenlagte producentorganisationer, så længe de ikke har et fælles driftsprogram. Særligt om dossier Der skal foreligge et opdateret dossier, der beskriver producentorganisationens struktur og aktiviteter, herunder blandt andet, hvordan den sammenlagte PO varetager sine funktioner i relation til o Kendskab til medlemmernes produktion o Indsamling, sortering, oplagring, og emballering af medlemmernes produktion o Forretningsmæssig og budgetmæssig forvaltning o Centraliseret bogholderi og faktureringssystem Vedtægter og dossier beskriver driften i organisationen og skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, da det er grundlaget for NaturErhvervstyrelsens godkendelse af organisationen. Det er afgørende om den nye sammenlagte organisation kan opfylde sine forpligtigelser, samt at der er redegjort for organisation og processer i forbindelse med sammenlægningen og for aktiviteterne efter sammenlægningen. Der skal anvendes NaturErhvervstyrelsens skabelon til udfyldelse af dossier. Såfremt der opstår en overgangsperiode fra ønsket sammenlægningstidspunkt og til den endelig godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen foreligger, skal producentorganisationen i sit dossier redegøre for, hvordan priserne vil blive fastlagt i denne overgangsperiode og for øvrige relevante særlige forhold, der vil gøre sig gældende i overgangsperioden. Såfremt producentorganisationen benytter sig af outsourcing af denne aktivitet, skal redegørelsen relatere sig til den konkrete outsourcingaftale. 6

7 4. Ansøgningsprocedure 4.1. Ansøgninger Ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer sker som to separate ansøgninger. Den ene ansøgning relaterer sig til sammenlægningen af driftsprogrammerne og den anden del drejer sig om sammenlægningen af organisationerne Ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer Uanset om sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra sammenlægningstidspunktet (mulighed a) eller fra den 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (mulighed b) skal der indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de 3-5-årige driftsprogrammer for hver af de organisationer, der sammenlægges. De producentorganisationer, der indgår i sammenlægningen skal således udarbejde et nyt samlet 3-5- årigt driftsprogram. I begge tilfælde skal der også indsendes en samlet ansøgning om det kommende driftsprogramår, når sammenlægningen er godkendt. Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet (a) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra sammenlægningstidspunktet (mulighed a), skal der samtidigt indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de aktiviteter, der er planlagt i det indeværende driftsprogramår. Derudover skal udarbejdes og indsendes en fælles strategi og investeringsplan for hele den indeværende driftsprogramperiode (den 3 5 årige periode). Der skal i forbindelse med ændringsanmodningerne anvendes NaturErhvervstyrelsens ansøgningsskemaer. Der skal således indsendes følgende: - Skema B: Strategi mv. - Skema J: Aktionsbeskrivelse - Skema C: Ændringsanmodning med aktionsbeskrivelser - Skema H: Aktionsoversigt - Tilbud for de enkelte investeringer - Rammeaftaler (såfremt der er tale om rådgivningsaftaler) Det skal af de indsendte skemaer fremgå: - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der videreføres uændret - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der ændres (budgetændringer, indholdsmæssige ændringer eller ændring af deltagende medlemmer) - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der tages ud af programmet, og dermed ikke gennemføres - hvilke nye aktioner, der tilføjes programmet Det skal for de aktioner, der relaterer sig til de allerede godkendte driftsprogrammer for de oprindelige producentorganisationer fremgå, hvilke af de oprindelige driftsprogrammer (og producentorganisationer) aktionerne relaterer sig til. Sammenlægning af driftsprogrammer fra 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (b) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra den 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (mulighed b) skal der ikke indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de aktiviteter, der er planlagt i det indeværende driftsprogramår. Først på ansøgningstidspunktet for den kommende periode skal der indsendes en samlet fælles ansøgning, hvori der skal fremgå den fælles strategi og investeringsplan for de resterende år af driftsprogramperioden, samt en detaljeret oversigt over de ønskede investeringer i det kommende driftsprogramår. Kollektivitetskravet gælder som udgangspunkt i forhold til hvert af de separate driftsprogrammer og til disse driftsprogrammers oprindeligt tilknyttede medlemmer. Som for driftsprogrammer for ikke sammenlagte 7

8 producentorganisationer gælder der, at hvis en producentorganisation finder det berettiget kan der dispenseres for krav til kollektivitet. Dette skal dog forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen i ansøgning om godkendelse eller i en ændringsanmodning 2 Der skal redegøres for alle aktionerne i de forskellige driftsprogrammer i forhold til deres gennemførsel i det indeværende år, og herunder, hvorvidt og hvordan organisationssammenlægningen i givet fald får konsekvens for gennemførslen af aktionerne, samt i givet fald, hvilken konsekvens dette har for de deltagende producenter fra hver af de oprindelige separate producentorganisationer. Det skal sikres, at der reelt gennemføres forskellige driftsprogrammer relateret til de oprindelige producentorganisationers godkendte driftsprogrammer. Herunder, at medlemmerne fra hver af de oprindelige producentorganisationer ikke drager fordel af den/de andre oprindelige producentorganisationers driftsprogrammer. Sammenlægning af driftsprogrammer, når den indeværende driftsprogramperiode er udløbet (c) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer først sker, når den indeværende periodes 3 5 årige driftsprogrammer er gennemført (mulighed c) skal der ikke indsendes ændringsanmodning om sammenlægning af driftsprogrammer, men blot indsendes en fælles samlet ansøgning om driftsprogram for den periode, der kommer efter den igangværende 3-5 årige periode inden ansøgningsfristen for den nye periode. For hvert af de resterende år i den indeværende driftsprogramperiode, skal der hvert år indsendes tre separate ansøgninger med opdatering af strategi og investeringsplan samt detaljeret oversigt over de ønskede investeringer i det kommende driftsprogramår. Kollektivitetskravet gælder som udgangspunkt i forhold til hvert af de separate driftsprogrammer og til disse driftsprogrammers oprindeligt tilknyttede medlemmer. Som for driftsprogrammer for ikke sammenlagte producentorganisationer, gælder der, at hvis en producentorganisation finder det berettiget kan der dispenseres for krav til kollektivitet. Dette skal dog forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen i ansøgning om godkendelse eller i en ændringsanmodning 3 Der skal redegøres for alle aktionerne i de forskellige driftsprogrammer i forhold til deres gennemførsel i den indeværende 3-5-årige periode, og herunder, hvorvidt og hvordan organisationssammenlægningen i givet fald får konsekvens for gennemførslen af aktionerne, samt i givet fald, hvilken konsekvens dette har for de deltagende producenter. Det skal sikres, at der reelt gennemføres forskellige driftsprogrammer relateret til de oprindelige producentorganisationers godkendte driftsprogrammer. Herunder, at medlemmerne fra hver af de oprindelige producentorganisationer ikke drager fordel af den/de andre oprindelige producentorganisationers driftsprogrammer. Generelle regler vedrørende sammenlægning af driftsprogrammer Ansøgningen om sammenlægning af driftsprogrammer skal indeholde de elementer, som normalt kræves ved en ændringsanmodning og det sammenlagte driftsprogram skal leve op til de krav som almindeligvis gør sig gældende for sammensætningen af driftsprogrammer under EU s markedsordning for frugt og grøntsager. Herunder blandt andet: Dokumentation for samlet referenceomsætning, der danner baggrund for støtteloftet for de driftsprogrammer, der søges om sammenlægning af - Regnskaber - Medlemslister, hvoraf hvert enkelt medlems bidrag til referenceomsætningen fremgår - Beregning og opgørelse af samlet referenceomsætning - Revisorattest på referenceomsætningen I forbindelse med opgørelse af referenceomsætning, skal denne principielt opgøres for den samme periode for alle de producentorganisationer, der indgår i den nye sammenlagte producentorganisation. Såfremt de 2 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 3 samt National strategi, kapitel 3.2.1, særligt pkt. 1.1, 2.1, 2.2, 3 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 3 samt National strategi, kapitel 3.2.1, særligt pkt. 1.1, 2.1, 2.2, 8

9 organisationer, der sammenlægges har opereret med forskellige regnskabsperioder/referenceperioder, skal de snarest muligt ændre praksis, således at deres regnskaber har samme periode. Dette kan indebære, at det for en periode vil være nødvendigt, at producentorganisationen kan fremvise en ekstraordinær redegørelse for, hvordan referenceomsætningen/referenceomsætningerne kan genfindes i de respektive regnskaber og/eller, at der kan være en del af den periode som tidligere har ligget til grund for beregningen af referenceomsætningen, som ikke vil kunne indgå i den fremtidige beregning af referenceomsætningen. Producentorganisationerne skal i sådan et tilfælde til hver en tid kunne redegøre for beregningen og sammensætningen af deres referenceomsætning, og hvordan denne relaterer sig til de oprindelige producentorganisationer og disses medlemmer. I dossieret (nævnt ovenfor) anføres (i punkt 2, e, f, g) de forskellige producentorganisationers referenceomsætning for de tre seneste år, og der vedlægges desuden dokumentation herfor i form af medlemslister og årsregnskaber. Balancekrav Kommissionens forordning 543/2011, art. 55 stk. 5 samt Rådets forordning nr. 1308/2013 artikel 33 indeholder en række krav omkring balance mellem de forskellige foranstaltninger. Der er tillige fastsat regler i den nationale strategi, kapitel 3. For danske producentorganisationer gælder følgende balancekrav: 1. Et driftsprogram skal minimum indeholde 4 foranstaltninger 2. Foranstaltningerne 1 og 2 må tilsammen maksimum udgøre 65 % af de årlige investeringer under et driftsprogram 3. Udgifter der vedrører miljøvenlig håndtering af emballage må højst udgøre 20 % af de årlige investeringer under et driftsprogram 4. Kriseforanstaltninger må højst udgøre en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af et driftsprogram 5. Det er obligatorisk, at alle driftsprogrammer indeholder et miljømål. Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner. Dette krav opgøres som et gennemsnit over hele driftsprogrammets periode. Idet der sammenlægges forskellige producentorganisationers driftsprogrammer, er det særligt vigtigt, at de ansøgende producentorganisationer er opmærksomme på, at balancekravene overholdes for det nye fælles driftsprogram. Krav om tilbagebetaling Producentorganisationer skal følge de investeringer, der er foretaget på medlemmernes bedrifter, idet der som hovedregel vil være krav om tilbagebetaling af fællesskabsstøtte i tilfælde af, at medlemmer forlader producentorganisationen 4. Dette kan være særligt relevant i forbindelse med sammenlægning af flere forskellige producentorganisationer, idet der kan forekomme en situation hvor et eller flere medlemmer ikke ønsker at fortsætte i den sammenlagte producentorganisation. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler i forhold til tilbagebetaling for investeringer, i tilfælde af at medlemmer forlader producentorganisationen 5. Finansiel bistand fra Unionen Det skal bemærkes, at efter anmodning fra en producentorganisation kan den finansielle støtte fra Unionen udgøre 60 % af de udgifter, der reelt er afholdt (mod de normale 50 %) for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, der er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er fremkommet ved en sammenlægning af to anerkendte producentorganisationer 6. 4 BEK 1113/2008, 16, stk.1 samt KFO 543/2011, artikel 60, stk. 6 5 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 5 og 6, samt bilag III i vejledning om tilskud til producentorganisationer og driftsfonde, april RFO 1308/2013, artikel 34, stk. 3, litra d 9

10 Det er således den sammenlagte producentorganisation, der skal anmode om, at aktionerne finansieres med finansiel støtte fra Unionen. NaturErhvervstyrelsens endelige vurdering af en eventuel anmodning afhænger af en forespørgsel til Kommissionen i forhold til, hvordan denne bestemmelse skal fortolkes. Udbetaling af støtte vil ske til den sammenlagte producentorganisation. Øvrige krav Udover de ansøgningsskemaer, som er udviklet af NaturErhvervstyrelsen skal ansøgere indsende en følgeskrivelse med en officiel anmodning om sammenlægningen, hvoraf det fremgår tydeligt, hvilken af de tre muligheder for sammenlægning, der anmodes om. Udover ovenstående gælder desuden uændret de øvrige krav som stilles til sammensætningen af producentorganisationers driftsprogrammer. Der henvises i den forbindelse til forordningsgrundlaget (som nævnt indledningsvist), den nationale strategi 2011, version 2, bekendtgørelse 1113/2008 samt NaturErhvervstyrelsens udgivelser: - Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer, april Miljøpositivlisten, version pr. december Ansøgning om organisationssammenlægning Ansøgningen om sammenlægning af de oprindelige producentorganisationer, skal indeholde de elementer, der er beskrevet under ovenstående punkt 3 (generelle retningslinjer). Den nye sammenlagte producentorganisation skal leve op til samtlige anerkendelseskriterier, herunder gælder, at NaturErhvervstyrelsen efter anmodning kan godkende den eller de juridiske personer, der søger om anerkendelse som sammenlagt producentorganisation, for så vidt disse blandt andet a) består af producenter fra frugt og grøntsektoren 7 b) er oprettet på initiativ fra producenterne 8 c) de forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af formålene beskrevet i forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 152, stk. 1 litra c d) de har et mindsteantal medlemmer og/eller dækker en mindstemængde eller -værdi af salgbar produktion 9. I Danmark er der følgende minimumskrav: 15 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst fem millioner kr. eller 5 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 10 millioner kr. 10 e) de forelægger tilstrækkelig garanti for, at den kan udføre sine aktiviteter behørigt, både i henseende til varighed og effektivitet, tilrådighedsstillelse af menneskelig, materiel og faglig støtte til dens medlemmer samt til koncentration af udbuddet 11 Øvrige krav Udover ovenstående gælder uændret de øvrige krav som stilles til anerkendelsen af producentorganisationer. Der henvises i den forbindelse til forordningsgrundlaget (som nævnt indledningsvist), den nationale strategi 2011, version 2, bekendtgørelse 1113/2008 samt NaturErhvervstyrelsens udgivelser: - Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt og grøntsagssektoren, juni RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra a, jf. artikel 1, stk. 2 8 RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra b 9 RFO 1308/2013, artikel 154, stk. 1, litra b 10 BEK 1113 af 2008, 3 11 RFO 1308/2013, artikel 154, stk. 1, litra c 10

11 Producentorganisationer, der søger om sammenlægning bedes indsende en følgeskrivelse til ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer for så vidt angår organisationssammenlægningen, således, at det fremgår tydeligt, hvad der ansøges om. 5. Kontrol Som når der i øvrigt søges om godkendelse af et driftsprogram eller om udbetaling af støtte til et driftsprogram gælder der også i forbindelse med ansøgninger om sammenlægninger, at producentorganisationen forpligter sig til at bidrage til national og eventuel fællesskabskontrol. NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Projektdesign foretager den administrative kontrol, mens NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører den fysiske kontrol hos producentorganisationen og eventuelt hos dens medlemmer. Kontrollen omfatter blandt andet anerkendelseskriteriernes opfyldelse samt krav til sammensætning af driftsprogrammer, herunder strategi og investeringsplan. Der henvises i den forbindelse til de øvrige vejledninger på området samt de gældende forordninger, bekendtgørelser og den nationale strategi. Det er ikke tilstrækkeligt, at de oprindelige separate producentorganisationer er anerkendt. Organisationsstrukturen ændres ved sammenlægningen i forhold til væsentlige anerkendelseskriterier såsom medlemmer og dermed referenceomsætning, hovedaktiviteten og muligvis ændres også formålet med producentorganisationen, da dette eventuelt genovervejes med indtrædelsen af nye medlemmer fra andre producentorganisationer Administrativ kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud foretager den administrative kontrol af ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer og producentorganisationer. Ved den administrative kontrol undersøger vi om ansøgningerne/ansøgerne opfylder alle krav, der stilles i forordningerne, bekendtgørelserne og den nationale strategi. Der vil både blive foretaget en kontrol af overholdelsen af anerkendelseskriterier og en kontrol af overholdelsen af kravene til sammensætningen af driftsprogrammerne. Den administrative kontrol vil blandt andet omhandle: - Kontrol af selskabsoplysninger - Godkendelse af produkter - Godkendelse af vedtægter - Kontrol af oplysninger i årsrapporten - Kontrol af medlemslisten og inventarlisten - Kontrol af oplysninger om selskabets varetagelse af opgaven som producentorganisation - Kontrol af oplysninger om hvilke faciliteter, som selskabet stiller til rådighed for producenterne - Kontrol af konkurrenceretlige hensyn 5.2. Fysisk kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører fysisk kontrol af ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer og producentorganisationer. Som en del af den fysiske kontrol, vil Center for Kontrol, Koordinering særligt fokusere på, om anerkendelseskriterierne er overholdt i den nye sammenlagte producentorganisation efter indgåelsen af sammenlægning af de oprindelige producentorganisationer. Derudover vil den fysiske kontrol blandt andet kontrollere om der er udmeldte medlemmer og om de investeringer, der er placeret hos dem eventuelt er blevet omplaceret. 6. Meddelelse om godkendelse af sammenlægning Når NaturErhvervstyrelsen har gennemgået de indsendte ansøgninger, vil ansøger få meddelelse om, hvorvidt ansøgningerne kan imødekommes. Først fra dette tidspunkt, er sammenlægningen godkendt. 11

12 Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt 2014 ISBN: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax:

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014 Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt Version 1 September 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer August 2014 (Version 3.0) Kolofon Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011 Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren Juni 2011 Kolofon Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1528 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.3.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) 7257/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 13. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 136 AGRIFIN 27 AGRIORG 29 DELACT 48 Jordi AYET

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere