Sådan gik det til. marts 07 sep.10 - trin for trin ved etableringen af. Sport & Event Center Jebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gik det til. marts 07 sep.10 - trin for trin ved etableringen af. Sport & Event Center Jebjerg"

Transkript

1 Sådan gik det til. marts 07 sep.10 - trin for trin ved etableringen af Sport & Event Center Jebjerg September 2010 åbningsuge Afslutning på en særdeles succesfuld åbningsuge med officiel indvielse af Sport & Event Center Jebjerg. Borgmester Flemming Eskildsen, centerformand Niels Jørgen Skibsted og formand for Spar Midt Vest Fondene, Hans Erik Nielsen holdt åbningstalerne. Borgmesteren klippede det udspændte bånd rundt om springgravene over og afslørede efterfølgende sine evner som trampolinspringer, hvorefter centeret officielt var åbnet. Alle eleverne fra Jebjerg skole sang og fremviste på scenen meget imponerende et tema over "opdagelsesrejser". Herefter var der stort kaffebord, og de fremmødte ca. 800 gæster kunne nyde opvisning i idrætsgymnastik v/ de særdeles dygtige "KIG"-piger fra Skive. - Hele centeret blev efterfølgende levendegjort af foreningerne og centeret i forening med demonstration af f. eks. minifodbold på kunstgræs, Zumba, forhindringsbaner, Klatring, spinning, fitness m.m Byparkkoncerten måtte forlægges til den store P-plads v. centeret på grund af megen regn og blæst. Først begejstrede Meg Peg det unge publikum med sin "Åh abe"-koncert. Dernæst indtog de oplagte "Sæbeboblerne" scenen, efterfulgt af en ligeledes særdeles veloplagt Zididada og en forrygende afslutning med "Peter og de andre kopier" sluttede den koldeste og mest blæsende udendørs koncert i mands minde. 1

2 Jebjerg Børnehus afleverer 12 flotte figurer, der viser legende børn. De opstilledes midlertidigt på Kunstgræsbanen. SFO skænker 4 flotte malerier, der til sammen danner et træ, der også vil blive fundet en plads til i centeret. 180 gæster nød en dejlig menu, inden temaet: "Scenen og centeret er dit" blev igangsat. Der var bl. a. oplæsning af Jeppe Åkjærfortællinger v/ P. K. Nielsen, Korsang v/sallingkoret, flot springgymnastil v. bl. a. "KIG"-Skive og Holstebro repræsentationshold. Til slut oplevede man dygtigt sangtalent fra 4 piger fra Nordsalling: Rose, Jennymai, Mica og Michella Friluftsgudstjeneste m. deltagelse af Grinderslev Grønning Sangkor. Arrangementet måtte dog afholdes inden døre på rotundescenen grundet ustadigt vejr. Scenen viste sig særdeles velegnet også til dette formål. Efterfølgende serveredes en familiemenu. Senere på aftenen var der fernisering i samarbejde med Galleri Salling, idet der åbnedes en kunstudstilling i Rotunden og på Centertorvet med den lokale kunstner, Henrik Scheel Andersen Reception i anledning af Sport & Event center Jebjergs færdiggørelse og centerleder Jan D. Andersens tiltrædelse. Op mod 200 gæster deltog. August Store rengørings- og oprydningsdag. 24 frivillige fra JLIF, SFK og Centerbestyrelse hjalp centerets personale med slutrengøring, oprydning og bortskaffelse af diverse affald. 5 timers ihærdigt arbejde og hele centeret skinnede og er klar til at modtage de første brugere. Sidst på dagen ankom "KIG" med en kæmpe lastbil fuld af gymnastikredskaber. Endnu mange frivillige fulgte med til at løfte og bære, og den sidste store springpude blev også lempet på plads i springgraven

3 De 2 Springgrave og stortrampolinerne er færdigmonterede. 20 af de tilstedeværende håndværkere gav en hånd med, da de ca kg. tunge skumpuder skulle løftes på plads. Juni Klatre- og bouldervægge er færdigmonterede. Gulvbelægning (linoleum) i Ungdomsklub er påbegyndt. Udv. jord- og belægningsarbejde er godt i gang Ordrebekræftelse på Technogym motionsudstyr på plads. Ordrebekræftelse på på stole, borde og andet inventar på plads. Maj "Føråbenthus". Fra kl kiggede ca. 200 personer fra naboområdet indenfor. Ved selvsyn kunne man konstatere, hvor langt projektet er nået. Deadline for projektets afslutning er nu fastlagt til fredag d. 27. august. April Der er indgået tilsagn fra LAG-Skive om en bevilling på kr (der var ansøgt om kr ) til "KIG"tilbygningen I herligt aprilvejr afholdets der et impulsivt, ikke-annonceret minirejsegilde på "KIG"-tilbygningen for de tilstedeværende håndværkere Vor nye centerleder, Jan D. Andersen, havde sin første arbejdsdag. Marts Jordarbejdet til "KIG-bygningen" påbegyndt som det hedder i ansøgningen til LAG-Skive "For egen regning og risiko". Februar Blandt 23 ansøgere til den nyoprettede centerlederstilling har bestyrelsen valgt Jan D. Andersen, Jebjerg, med tiltrædelse pr. 1. april. Januar Sammen med Jebjerg Pensionistforening har vi ansøgt Helga Vestergårds Legat om midler og fået bekræftet.at vi tilgodeses med kr December Frivillige hjælpere fra de implicerede bestyrelser tømte det gamle junior/ungdomsklublokale for brugeligt inventar

4 Der blev indgået skriftlig aftale mellem Sport & Event Center Jebjerg og Skive GF/"KIG" om brug af ca tim. årligt i en 5 årig periode gældende fra 1. august Finansieringen af "KIG"tilbygningen er nu så meget på plads, at centerbestyrelsen kunne meddele "go" til arkitekter og håndværkere Skive Kommune bekræfter anlægstilskud på 1 mill. kr. til "KIG"tilbygningen Lokale & Anlægsfonden godkender "KIG"tilbygningen som en integreret del af det eksisterende projekt med de nødvendige ændringer/justeringer dette medfører. November Spar Midt Vest Fondene bevilger 1 mill. kr. til "KIG"tilbygning bl. a. under forudsætning af at restfinansieringen og øvrige nødvendige aftaler falder på plads "KIG"anlægsbudget på ca. 2,3 mill. kr. godkendes Brugerinformation. Centerets brugere informeres om, at alle aktiviteter stoppes pr efter sidste træningstime for give plads til alle omforandringerne inde i selve hallen. Der kan sandsynligvis først genåbnes i nye flotte omgivelser til august Rejsegilde. Der var traditionelt rejsegilde på et utraditionelt byggeri fra kl , hvortil alle var velkomne. Byggeriet skrider planmæssigt frem og godt 100 gæster inkl. byrådsrepræsentanter oplevede et par festlige, men lidt kølige novembertimer. September Kommunal anlægsbevilling, 1.springgrav m.m. Byrådet beslutter at frigive anlægsbevillingen på kr til udbetaling i januar I dejligt septembervejr blev det meste af sydgavlen væltet, og der blev opført en interimistisk endegavl inde i hallen. Sandpuden under rotunden, cafèarealet og kunstgræsbanerne blev færdigopbygget. Fundament til 1. springgrav er støbt. August Infomøde med Sport & Event Center Jebjerg, Skive Kommune inkl. borgmester Flemming Eskildsen og Spar Midt Vest Fondene, der lyttede til oplæg fra Skive GF`s formand, Lasse Buhl Jørgensen, om specielt "KIG`s" fremtidige tilhørsforhold til Sport & Event Center Jebjerg gennem opbygningen af et elitekraftcenter for kvindelig idrætsgymnastik. Alle udtrykte stor sympati for forslaget, og det forberedende arbejde blev igangsat. 4

5 spadestik. Fredag d. 14. aug.09 blev en stor dag for Jebjerg. Ceremonien med 1. spadestik kunne afholdes med et symbol på samarbejde - en forgyldt 3-personers spade - skænket af Peter Dam, Grønning VVS. I overværelse af hele Jebjerg Skole, Jebjerg Børnehus, mange dagplejebørn og ca. 150 af omegnens borgere blev der holdt taler af hh. fmd. f. centerbestyrelsen, Niels Jørgen Skibsted, Borgmester Flemming Eskildsen og fmd. for Spar Midt Vest Fondene, Hans Erik Nielsen, der alle udtrykte stor glæde over, at lang tids forberedelser nu bar frugt og, at projekt SPORT & EVENTCENTER JEBJERG kunne igangsættes. Herefter stak de 3 herrer spaden i jorden, 1. spadestik blev taget, og den store gravko kunne tage over. Juni Licitation. Centerbestyrelsen havde den glæde at kunne konstatere, at ikke mindre end 96 firmaer, heriblandt rigtig mange lokale, bød ind på projektet, og fortrinsvis lokale firmaer fik arbejdet. Licitationen resulterede i et anlægsbudget på ca. 25,6 mill. kr. inkl. råhus,inventar og øvrige omkostninger, hvilket betød grønt lys til 1. spadestik. Maj skitseforslag til "KIG" tilbygning udarbejdet af Ramvad Thomsen + Sigh foreligger. April Sonderende møde med Skive Gymnastikforening og "KIG" -kvindelig idrætsgymnastik- om fremtidigt samarbejde med Sport & Event Center Jebjerg. Mødet havde positivt resultat, men for at rumme "KIG" kræves en tilbygning, og der blev aftalt stort info-møde til 5. august Licitationsdatoen er ændret til fredag d. 19. juni i Sport & Event Center Jebjerg. Februar Første generalforsamling under navnet Sport & Event Center Jebjerg Lokale- & Anlægsfonden godkender de seneste ændringer. Arkitektfirmaet Ramvad - Thomsen + Sigh laver myndighedstegninger og klargør udbudsmateriale til indbudt licitation primo maj. Januar

6 Arkitektfirmaet Ramvad - Thomsen + Sigh påbegynder arbejdet med myndighedstegninger og klargøring til licitation Navnet Sport og Event Center Jebjerg er nu hallens officielle navn. Cafeteriet er ændret til Center Cafèen. December Finansieringsplan godkendt af Spar Midt Vest Fondene Skive Kommunens Landsbyudvalg besluttede at yde et ilskud på kr November Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe (LAG SKive) ha bevilget kr Beløbet er indstillet til godkendelse i direktoratet for Fødevarer og Erhverv Skive Byråd har besluttet at afsætte 2. mill. kr. på budgettet som et anlægstilskud i hvert af årene 2009 og 2010 Oktober Hustandsindsamling afsluttes, men der kan stadig indbetales frivillige bidrag til projektet med mulighed for skattefradrag i henhold til ligningslovens paragraf 8A. August Husstandsindsamlingen påbegyndes. 32 indsamlere besøger 772 husstande. Juni Skat godkender Sport & Event Center Jebjerg som gavemodtagende institution efter ligningslovens 8 A Hallens reviderede vedtægter m. bl. a. det nye navn Sport & Event Center Jebjerg godkendes af Byrådet i Skive Offentliggørelse af nyt navn og logo til Jebjerg-Lyby Hallen. Dommerkomiteen bestående af repræsentanter fra Spar Midt Vest Fondene, Jebjerg-Lyby IF, Sundsøre FK, Jebjerg Borger- og Erhvervsforening og halbestyrelsen vælger, hvilket navn hallen skal have i fremtiden. Ca. 30 personer overværede offentliggørelsen i Jebjerg-Lyby hallens Festsal kl Til fanfaremusik leveret af 2 elever fra Salling Ungdomsskole fik den 34 år gamle Jebjerg-Lyby Hal nyt navn. Formanden for dommerkomiteen, direktøren for Spar Midt Vest Fondene Karl O. Kristensen, proklamerede det nye navn med tilhørende logo: SPORT & EVENT CENTER JEBJERG 6

7 2. 6. Logo- og navnekonkurrence slut kl Maj Vedtægtsændringer vedtages enstemmigt på ekstraordinær generalforsamling. Begrundelse for vedtægtsændringerne: 1. Alm. redaktionelle ændringer som følge af kommunesammenlægningen 2. Tilretning til opfyldelse af Skats kriterier for opnåelse af status som gavemodtagende in-stitution. April Midt- og Vestjyllands Politi godkender forlængelse af indsamlingsfrist til Bestyrelsen beslutter at udsætte indsamlingen blandt private husstande til efteråret grundet Skats afslag på vor ansøgning om gaveberettiget godkendelse efter ligningslovens A. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d vedr. vedtægtsændringer Informationsmøde i Cafeteriet for ca. 25 indsamlere Borgermøde om byggeprojektet afviklet i hallens Festlokale. Ca.120 deltagere inkl. borgmester Flemming Eskildsen og 5 byrådsmedlemmer. Meget positiv modtagelse af projektet, og fuld opbakning til bestyrelsen om, at arbejde videre. Udskrivelse af logo- og navnekonkurrence Ansøgning m. underskrift påført fra JLIF og SFK samt diverse bilag afsendt til SIS Møde m. SIS i Jebjerg-Lyby Hallen. Til stede: Erik Mikkelsen, Erik Preisler, Flemming og Niels J. Projektet blev drøftet og retningslinier aftalt bl.a. vedr. foreningspåtegnelse. Marts LOA`s bestyrelsesmøde m. endelig stillingtagen til støtte. Jørn Christoffersen meddelte pr. tlf., at LOA på deres bestyrelsesmøde d.d. kl har bevilget kr. til vort halprojekt. Niels J. videresendte denne besked pr. tlf. og mail til halbestyrelsen, Flemming J., Karl O., Hans E., Dorte Sigh, SIS, Borgmester Fl. Eskildsen, Revisor Torben Rask 18. og Invitationer om borgermøde sendt pr. mail til Skive Byråd (samtlige 31 medlemmer) SIS, By- og Landsbyudvikling, Henrik Villadsen, Sekretariatschef Peter Svendsen, Skive Kommu-ne, Skive Gymnastikforening, DGI Nordvest fmd. og DGI-gym.udvalgsformand Halbestyrelsen gav grønt lys for videre forhandlinger med KCL Komplet sæt tegninger m. farver og isometri skal ligge klar hos JC 7

8 Møde med KCL om evt. fremtidigt samarbejde. Deltagere fra KCL: Gunnar Simonsen, Hans Erik Nielsen. Fra halbestyrelsen: Peter Dam, Niels J. Skibsted. En uformel drøftelse af nogle muligheder, som skal drøftes af halbestyrelsen på møde d. 17. marts JC fra LOA har godkendt de ændrede skitser Justerede tegninger er klar (Videresendes fra arkitekt) Ansøgning om tilladelse til afholdelse indsamling er afsendt. Revisor Knud Toft ansøger Skat, Bornholm om retningslinier vedr. skatteregler i forb. med indsamlingsmodel På halbestyrelsesmøde besluttes det at holde borgermøde d i stedet for tidligere udmeldt dato grundet stort arrangement på Jebjerg skole. På mødet udskrives logokonkurrencen. Ligeledes regnes der med, at indsamlingen officielt kan startes på borgermødet Afsendes konkret ansøgning til LOA om anlægstilskud på kr samt diverse relevante papirer Der afsendes ansøgning til SIS, Skive Idrætssamvirke, ( kopi af ans. til Skive Kommune) samt øvrige relevante papirer. (SIS prioriterer og indstiller projekter til KEFT) Møde med dem aftalt medio marts. Februar Jørn Ch. Meddeler pr. mail, at han forsøger at fremskynde vort projekt til behandling på LOA`s bestyrelsesmøde d Spar Nord ansøges om sponsorstøtte til præmier m.m. til vindere af logo- og navnekonkurrence. (Der er givet mdtl. tilsagn om kr ) Byggeudvalget havde foretræde for KEFT (Kultur- Erhverv- Fritid- Turisme), Skive Kommune, og præsenterede projektet og afleverede ansøgning om økonomiske tilskud På hallens generalforsamling præsenteres projektet. Forsamlingen besluttede at udskrive en navne- og logokonkurrence, hvorfor justering af vedtægterne blev udsat til nyt navn er på plads Byggeudvalget og Jan A. mødtes m. arkitekter (Dorte og Henrik) og Jørn Christoffersen, LOA. For stadig at holde Lokale- og Anlægsfonden på banen blev der aftalt ændringer (ikke fordyrende og ikke idefortrængende) spec. vedr. juniorklub, wellnessdelen og rotundebygningen, hvilket ville medføre justeringer af tegningerne, som byggeudvalget efterfølgende gav sin tilslutning til. Januar Opsummeringsmøde hos arkitekterne vedr. forslag 3. December 07 8

9 Møde med Midt Vest Fondene om udmøntning af betingelser for fondens donation Møde med arkitekter, J. C. fra Lokale- og anlægsfonden og byggeudvalget, resulterede i tilføjelse af flere ændringer Præsentation af forslag 2, der indeholdt de ændringer bestyrelsen havde ønsket November Ramvad og Thomsen præsenterede deres første udkast for byggeudvalget. Et spændende og flot projekt, hvortil bestyrelsen dog havde et par ændringer. September personer fra de forskellige foreninger/brugergrupper og arkitekter deltog i en spændende ekskur-sion til Hørning Hallen, Gjern Idræts- og Kulturcenter og Harboøre Hallen all 3 steder, der var anbefalet os af Lokale- og Anlægsfonden som eksempler på, hvordan gamle haller kan gøres multi-funktionelle. Mange ideer til vort projekt blev hjembragt På et møde for de forskellige brugergrupper/foreninger udarbejdedes et idekatalog Spar Midt Vest Fondene har besluttet at betale honorar til arkitektfirmaet Ramvad og Thomsen, Skive, for udarbejdelse af et totalt bygge- og renoveringsprojekt for hallen. August Halbestyrelsen besluttede enstemmigt, at der skal udarbejdes et nyt totalprojekt for hallen. De to oprindelige delprojekter blev lagt i arkivet. Juli Møde i hallen med Lokale- og Anlægsfonden v/ konsulent Jørn Christoffersen, byggeudvalget og Karl O. Kristensen, Hans E. Nielsen og Jan Dyhrberg. Inddragelse af hele hallen som totalprojekt blev bragt i spil med kodeord som multifleksibilitet og brugervenlighed. Juni Møde med halbestyrelse og bestyrelsen for Spar Midt Vest Fondene. Fondene så med stor velvilje på projekterne, men ønskede Lokale- og anlægsfonden inddraget. Jan Dyrberg Andersen udpegedes som fondsbestyrelsens sparringspartner over for halbestyrelsen. Maj 07 9

10 22.5. Spar Midt Vest Fondene ansøgt om kr ,- til ombygning af Festsal, Foyer, Toiletter Møde med byggeudvalg, direktør Karl O. Kristensen, Spar Midt Vest Fondene og AB-Tegnestuen v/ Ib Bloch om projekt for ombygning af juniorklublokale, foyer og festsal. April Spar Midt Vest Fondene ansøgt om kr til ombygning af Juniorklublokale. Projektet Udarbejdet af Tømrer Poul Bak, Jebjerg efter skitsetegning fra Maibritt Sejbjerg, Jebjerg. Marts Halbestyrelsen nedsætter et byggeudvalg bestående af Peter S. Dam, Flemming Jensen og Niels Jørgen Skibsted. 10

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere