Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d kl Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1"

Transkript

1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d kl Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning / Regnskab 2012 Godkendelse af kirkekassernes årsregnskab 2012 samt revisionsprotokollater. Bilag Godkendt. Provstiudvalget ønsker bekræftelse fra Sahl menighedsråd på indberetning af manglende B- indkomst inden / Provstiudvalgskassens regnskab og revisionsprotokollat a) Godkendelse af provstiudvalgskassens regnskab og revisionsprotokollat. Bilag b) Drøftelse af evt. køb af farveprinter til provst og provstisekretær. c) Kvartalsrapport for 3. kvt Bilag a) Regnskabet blev godkendt og revisionsprotokollatet underskrevet. b) Godkendt. c) Godkendt / Vinderup/Sahl organiststilling Vinderup menighedsråds ansøgning af om bevilling af en permanent øget lønudgift på kr i forbindelse med ønske om opnormering af organiststillingen til 100 % for Vinderup og Sahl sogne. Bilag Menighedsrådet har mulighed for at disponere indenfor driftsrammen for 2013 og 2014 og ønsker til driftsrammen for 2015 angives i budgetbidraget for / Ellebæk ansøgning om 5 % midler - vinduesparti Ellebæk menighedsråds ansøgning af vedr. ansøgning om 5 % midler til udskiftning af vinduespartier over alteret samt opsætning af forskalling og eternitplader i Ellebæk kirke. Iflg. tilbud udgør udgiften kr ,75 inkl. moms. Bilag Menighedsrådet skal indhente teknisk bistand og kontakte en arkitekt for at få udarbejdet et renoveringsprojekt med udbudsmateriale. Dernæst skal indhentes mindst 2 tilbud på udførelse af arbejdet. Projektet indsendes herefter til provstiudvalget. 1

2 5 899 / Folkekirkens Styringsstruktur - debatoplæg Høringsfristen for bemærkninger til debatoplægget er d kl Debatoplægget er tidligere udleveret og findes på Ministeriets hjemmeside: / Syn Naur kirke, kirkegård og præstebolig a) Synsudskrift af for Naur kirke og kirkegård. Bilag b) Synsudskrift af for Naur præstebolig. Bilag Debatoplægget blev drøftet, men der indsendes ikke et fælles høringssvar. a) Godkendt under forudsætning af b) Godkendt under forudsætning af Det bemærkes, at det er mere hensigtsmæssigt at afholde synet i april måned i forhold til budgetlægningsprocessen / Syn Sahl kirke, kirkegård og kirkehus Synsudskrift af for Sahl kirke, kirkegård og Sahl kirkehus. Bilag Godkendt under forudsætning af / Syn Mejrup kirke, kirkegård og præstebolig a) Synsudskrift af for Mejrup kirke og kirkegård. Bilag b) Synsudskrift af for Mejrup præstebolig. Bilag a) Godkendt under forudsætning af Stiftet kontaktes vedr. forslag til håndværker til bænkegavle. b) Godkendt under forudsætning af Menighedsrådet bør kontakte deres bygningskyndige i forbindelse med 5 års-synet / Høring - etablering af kunstgræsbane, Mejrup Holstebro Kommunes høringsbrev af vedr. etablering af kunstgræsbane (fodbodlbane), Store Claus, Mejrup. Bilag Provstiudvalget har ingen indvendinger. 2

3 / Ejsing Præstebolig a) Viborg Stifts bemærkninger til den tilrettede rådgivningsaftale vedr. renovering og tilbygning af Ejsing præstebolig. Bilag. b) Menighedsrådsformanden oplyser, at menighedsrådet har gennemgået bemærkningerne med arkitekten og ikke ønsket at rette yderligere i rådgiveraftalen efter Dorthe Pinnerups kommentarer. Rådgivningsaftalen er derfor til godkendelse af provstiudvalget. Bilag c) På baggrund af udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten har Stiftsøvrigheden ingen indsigelser til placeringen af tilbygninger eller ombygningen i øvrigt og kan anbefale projektet. Bilag d) Ejsing menighedsråd har modtaget resultat af licitationen, hvor den samlede tilbudssum udgør kr inkl. moms. Hertil kommer arkitekthonorar samt inventar til køkken, badeværelse, kontor og konfirmandstue. Menighedsrådet forventer at kunne holde sig inden for rammen på kr Bilag e) Ejsing menighedsråds ansøgning af om bevilling af stiftslån på kr Bilag / Styregruppen for Mission og Religionsmøde Provstiudvalget har til opgave at udpege nyt medlem til styregruppen for Mission og Religionsmøde. a) Til efterretning b) Der skal laves en uvildig gennemgang før afleveringsforretningen, der sammenfattes i en rapport og danner udgangspunkt for afleveringsforretningen og betales af bygherren. Ved etårs-afleveringsforretningen deltager rådgiver uden beregning. 5-årigt syn udføres af uvildig og udføres af bygherren. c) Til efterretning d) Rammen på kr fastholdes. e) Låneansøgningen videresendes til Stiftet. Provstiudvalget kan godkende, at Karl Georg Pedersen er valgt som medlem af styregruppen. 3

4 / Vinderup kirkehus Vinderup menighedsråds redegørelse af vedr. planer om byggeri af nyt kirkehus med følgende bilag: 1. Kirke-/kulturhus i Vinderup sogn 2. Forureningsrapport 3. Notat om salg af Sahl præstegårdsplantage 4. oplæg til Aftale om teknisk rådgivning og bistand 5. Skitseforslag af Til orientering 2. Provstiudvalget betinger sig i forhold til videresendelse af projektet, at menighedsrådet indsender rapporten vedr. prøveresultaterne udarbejdet af Carl Bro. I tilfælde af, at der skulle forekomme klorforurening, så oprensning kræves, bør det fremgå, at udgiften påhviler sælger. Menighedsrådet bør kontakte kommunens miljøafdeling med hensyn til en vurdering af, om opgravning af jorden i forbindelse med byggeriet vil have en negativ påvirkning, således, at der skal ske oprensning. 3. Til orientering 4. Udkast til rådgivningsaftale videresendes til gennemsyn i Viborg Stift. 5. Til orientering / Vinderup honorarsatser Vinderup menighedsråds ansøgning af om godkendelse af honorarsatser. Bilag / Sahl-Vinderup Forpagtningskontrakt Sahl-Vinderup præstegårdsudvalgs forpagtningskontrakt for perioden til og med høståret 2016 til provstiudvalgets godkendelse. Bilag Godkendt Godkendt / Idom kirke orgeludvidelse Idom-Råsted menighedsråds ansøgning af vedr. udbygning af orglet i Idom kirke. Ansøgningen omfatter økonomibeskrivelse, tilbud fra Th. Frobenius & Sønner samt tegninger af udbygningen. Bilag Projektet videresendes til Stiftet med anbefaling. Provstiudvalget godkender menighedsrådets økonomiplan. 4

5 / Mejrup udvidelse af kirkegården Mejrup menighedsråds forespørgsel vedr. kontakt til landskabsarkitekt og valg af landinspektør i forbindelse med udvidelse af Mejrup kirkegård. Bilag - Provstiudvalget præciserer, at de kr er bevilget efter ansøgning på det samlede projekt i Provstiudvalget kan anbefale, at der tages kontakt til Stiftets kirkegårdskonsulent - Vedr. landinspektørernes tilbud er det alene menighedsrådets afgørelse efter gældende regler - Det samlede projekt skal indsendes til provstiudvalget til godkendelse i Viborg Stift. Sager til orientering / Folkekirkens Skoletjeneste Referat fra Folkekirkens Skoletjenestes bestyrelsesmøde d samt orientering om valg af nye medlemmer. Bilag Til orientering / Lokalplan nr Varmeværk og vandværk i Ejsing a) Lokalplan nr vedr. Varmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing er vedtaget og trådt i kraft d d= &plantype=12&status=v a) Til orientering b) Til orientering b) Kommuneplantillæg nr Varmeværk og vandværk i Ejsing er vedtaget og trådt i kraft d jsp?planid= &plantype=12&statu s=v / Holstebro kirkegårde - kirkegårdsleder Kirkegårdsleder Aksel Stigaard har d meddelt sin afsked til udgangen af Bilag Til efterretning 5

6 / Sevel kirke afgørelse Viborg Stiftsøvrigheds afgørelse af vedr. renovering af Sevel kirke. Projektet kan ikke godkendes på det foreliggende grundlag. Projektet bør bearbejdes i forhold til konsulenternes udtalelser. Bilag Menighedsrådet bør overveje at finde et mere erfarent arkitektfirma i forhold til restaurering af kirken i henhold til udtalelsen fra Nationalmuseet. 21 Evt. Tvis menighedsråd indbyder til rejsegilde d. 11. november 2013 kl Møder: Mødet slut: kl Referatet godkendt: 6

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud.

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. 41 Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. Pkt. 1 Faster MR.: Ansøgning vedr. etablering af forsatsruder. Bilag foreligger på mødet Esdh 682 PU anbefaler forudsat

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere