Status på projekt nyt misionshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på projekt nyt misionshus"

Transkript

1 Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/ Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus

2 Tilbageblik 2010 De første drøftelser 2011 Undersøgelser af muligheder i Hvide Sande 2012 Arbejde med projektet på Numitvej 2012 Sammenlægning af IM foreningerne 2013 Indsamlingsarbejde opstartet 2014 Fokus ændret mod nyt projekt 2014 Projekt organisation med styregruppe og udvalg 2014 Køb af grunden på Nørregade 2014 Salg af Lyngvig Missionshus (overtagelse 2016) 2014 Ændring af lokalplan igangsat 2014 Kravspecifikation til projektet udfærdiget 2015 Arkitekt valg og skitseprojekt Status på projekt nyt misionshus

3 Projekt organisation IM Hvide Sande Bestyrelse Christian Thomsen Anne Marie Spørring Henrik Christensen Richard Flansmose Hvas Thomas Glibstrup Styregruppe Kristen Madsen Hans Peter Kristensen Richard Flansmose Hvas Christian Thomsen Winnie Tarbensen Berit Thomsen Jens Spørring Carl Erik Kristensen Økonomiudvalg Winnie Tarbensen Berit Thomsen Carsten Tambjerg Lone Nørrevang Fritz Pedersen Byggeudvalg Carl Erik Kristensen Jens Spørring Kim Ottosen Birgitte Kristensen Chris Jensen Status på projekt nyt misionshus

4 Projektplan Status på projekt nyt misionshus

5 Arkitekt valg Tilbud indhentet fra 4 arkitektfirmaer OBS: Det efterfølgende projekt er de absolut første skitser - Formålet er at sikre at projektet er realiserbart - Husets funktioner er på nuværende ikke gennemarbejdet. - Der vil komme ændringer til det der bliver præsenteret Status på projekt nyt misionshus

6 Inspiration Status på projekt nyt misionshus

7 Inspiration Status på projekt nyt misionshus

8 Koncept Status på projekt nyt misionshus

9 Situationsplan Status på projekt nyt misionshus

10 Udkast til grundplan Indretning er ikke fastlagt p.t. Status på projekt nyt misionshus

11 1. sal Status på projekt nyt misionshus

12 Status på projekt nyt misionshus

13 Status på projekt nyt misionshus

14 Muligt facade materiale - Tombak Status på projekt nyt misionshus

15 Byggebudget Nyt missionshus, Nørregade Grund Køb af grund Tilslutningsomkostninger Byggeri af hus iht. anslået budget fra Bayarch Indvendige foldedøre Konsulent bistand/arkitekt og forsikring Byggeteknisk undersøgelse Uforudsete byggeomkst. Incl ekstra fundering Tilskudsberettigede udgifter i alt (IM's byggefond) DKK Udvendige arbejder Indvendige arbejder (ej tilskudsberet.) Ændring af lokalplan Udgifter i forbindelse med salg Lyngvig Missionshus Låneomkostninger Ikke-tilskudsberettigede udgifter i alt Moms (25%) Totalt anlægsbudget Status på projekt nyt misionshus

16 Finansiering Nyt missionshus, Nørregade Ved fremtidige ydelser angiver nedenstående tilbage- mar-15 diskonterede nutidsværdier DKK Bekræftede tilsagn: Gaver og gavebreve Sponsorbidrag fra virksomheder og fonde Forventede tilsagn: Gaver og gavebreve 0 Sponsorbidrag fra virksomheder og fonde 0 IM's byggepulje Momskompensation (50% udfra 2014) Budgetterede/skønnede tilsagn: Salg af Lyngvig Missionshus Budgetterede indtægter i alt Manglende finansiering Eventuel udnyttelse af 35 m2 østfløj a' 8.000,-incl moms Yderligere momskompensation herfra Manglende finansiering incl. østfløjen Status på projekt nyt misionshus

17 Indsamling baseret på Numitvej Status på projekt nyt misionshus

18 Målsætning for indsamling? Vi vil forsøge at samle min. 1 mio. mere ind til projektet Det er en beskeden overfinansiering af projektet: Fordi projektet finansieres over en lang horisont. Fordi nogle af giverordningerne og gavebrevene ikke er juridisk bindende og dødsfald og fraflytning dermed kan reducere nuværende tilsagn Fordi renteniveauet på nuværende er lavt og det kan stige inden vi kan nå at færdigmelde byggeriet og optage endelige lån. Fordi byggebudgettet ikke er endeligt endnu Usikkerhed omkring momskompensation i fremtiden Status på projekt nyt misionshus

19 Hvordan rejses de sidste penge? 1. Ny henvendelse til allerede aktive givere, med opfordring til at støtte med større engangsbeløb, forlængelse af gavebreve eller forøgelse af den årlige ydelse for samlet at finde det manglende beløb. 2. Henvendelse til de interessenter, som allerede har givet tilsagn om at støtte, men endnu ikke har sat beløb på. 3. Gennemgang og ny henvendelse på baggrund af oprindelige tilbagemeldinger, for at finde nye givere, som oprindeligt ikke ønskede at deltage pga. ej nybyggeri eller uafklaret situation med sømandshjemmet. 4. Kontakt med kommende brugere, som oprindeligt har afvist at støtte, men som kan tænkes at ville støtte projektet, når der nu er noget mere konkret. 5. Henvendelse til lokale virksomheder omkring støtte til projektet via sponsorater. Eventuelt tilbyde guld, sølv og bronze-ordning, hvor beløbets størrelse varierer og tilsvarende den modydelse der gives. Status på projekt nyt misionshus

20 Indbetaling af engangsbeløb Der er 95 bidragsydere (fordelt på enkeltpersoner og familier) til projektet. For hver kr. der gives af den enkelte bidragsyder, vil det således være kr. ekstra til projektet (i nutidsværdi) /95 = kr. i gennemsnit pr. giver Status på projekt nyt misionshus

21 Forlænge løbetiden på faste giverordninger/gavebreve. Der er 59 bidragsydere, som har tegnet kortere eller længere giverordninger/gavebreve. I alt tegner disse sig for ca. 4 mio. Hvis alle 59 bidragsydere forlænger deres nuværende gavebrevsaftale, vil det medføre følgende ekstra bidrag. Alle forlænger med 2 år svare til ca i nutidsværdi Alle forlænger med 3 år svare til ca i nutidsværdi Alle forlænger med 5 år svare til ca i nutidsværdi Da mange er begyndt at betale ind for 2 år siden håbes det at denne løsning er oplagt for mange. Hvis alle der har støttet projektet med gaver i 10 år forlænger til 15 år passer de ca. med 1 mio. Status på projekt nyt misionshus

22 Forhøje gaver på faste giverordninger/gavebreve. Der er 59 bidragsydere, som har tegnet kortere eller længere giverordninger/gavebreve. I alt tegner disse sig for ca. 4 mio. Hvis alle 59 bidragsydere forhøjer deres nuværende giverordning/gavebrevsaftale i den resterende periode, vil det medføre Hvis alle forhøjer med 10% vil det give kr. total Hvis alle forhøjer med 20% vil det give kr. total Hvis alle forhøjer med 30% vil det give kr. total Bemærk at ved forhøjelse af gavebreve vil det formentlig medføre behov for tegning af nye gavebreve på det ekstra beløb. Ekstrabeløbet vil således på 10-årige gavebreve skulle tegnes for en ny 10-årig periode, mens det for de 15-årige gavebreve blot tegnes nye gavebreve for 13 år. Faste giverordninger er ikke en bindende aftale, og disse kan således blot ændres for den resterende periode. Status på projekt nyt misionshus

23 Fremryk indbetaling af fremtidige gaver, ved at yde et rentefrit lån til foreningen. Der er 57 bidragsydere, for hvem det er en mulighed at fremrykke indbetalingen gennem et rentefrit lån til foreningen, som så afvikles i takt med giverordningen/gavebrevet. Hvis alle 57 bidragsydere indbetaler alle deres fremtidige ydelser i 2015 som et rentefrit lån, vil det medføre følgende ekstra bidrag. Et andet typisk eksempel kan være et 15 årigt gavebrev (udløb i 2027) på DKK årligt. Her vil en fremrykning af alle gaver udbetalt nu betyde mellem 7 og pr. bidragsyder afhængig af renten. Status på projekt nyt misionshus

24 Hvad er mest værd for projektet? Jo tidligere Hvide Sande IM kan få pengene, jo mere er de værd for projektet. Status på projekt nyt misionshus

25 Drift, boldbane & skaterbane Det vil være godt at få en del af driften de første år finansieret sammen med byggeriet. Hvorfor boldbane og skaterbane? Skabe samlingssted for børn & unge Sænke dørtærsklen til missionshuset Et sted hvor det er sjovt at komme hvor man samtidigt kan komme under ordets påvirkning. Drift, boldbane og skaterbane er ikke medregnet i den manglende finansiering. Det er oplagt at søge fonde og virksomheder om støtte til boldbanen og skaterbanen Status på projekt nyt misionshus

26 Forøg dit bidrag Status på projekt nyt misionshus

27 Næste skridt Indsamling af penge Funktionsafklaring og indretning af huset Færdiggørelse af lokalplanen Udbedring af skader på Lyngvig missionshus Forberedelse af udbudsmateriale til entreprenører Status på projekt nyt misionshus

28 Drømme tidsplanen Indsamling af penge forår 2015 Lokalplan færdiggøres sensommer 2015 Udbud og udvælgelse entreprenør 2. halvår 2015 Opstart af byggeri forår 2016 Indvielse af nyt hus efterår 2016 Overdragelse af Lyngvig missionshus efterår 2016 Status på projekt nyt misionshus

29 Vores drøm eller Guds plan? Projektet på Numitvej blev stoppet Brugte Gud det som løftestang? Det var en planlægger fra Kommunen Gud brugte til at vise os den mest oplagte grund til projektet. Vi undersøgte selv 10 andre steder Projektet er tæt på at være finansieret Vi har bedt om at det måtte være Guds vilje og ikke vores. Status på projekt nyt misionshus

30 X Spørgsmål Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Til medlemmer af Ågård Frimenighed

Til medlemmer af Ågård Frimenighed Ågård d. 5. nov. 2015 Til medlemmer af Ågård Frimenighed På frimenighedens generalforsamling den 13. marts 2014 præsenterede bestyrelsen Projekt Brückerstuen i grove træk, bl.a. ud fra en bygningstegning

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere