Hvis du ikke ammer, så...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du ikke ammer, så..."

Transkript

1 Hvis du ikke ammer, så... Fordelene ved at amme er så små, at videnskaben dårligt kan måle dem, men presset for at amme er til at tage og føle på. Sundhedsstyrelsen leder med ufine midler an i klapjagten på de mødre, der ikke kan eller vil makke ret. Der er ikke noget bedre for et barns indvoksen i verden end at være sammen med sin ammende mor det første leveår. Citatet stammer fra en leder i Politiken i 2002 og er kun et blandt uendelig mange eksempler på, hvilket pres, der hviler på nybagte mødre for at amme. Citatet er også en værre gang uunderbygget smagsdommeri, men det lægger de færreste mærke til, for forestillingen om amningens altomfattende kvaliteter er utroligt stærk og udbredt. Den er så ophøjet, at virkeligheden på barselsgangene og i spædbarnsfamilierne dårligt kan trænge igennem stråleglansen. Og i denne sag kan Thøger Seidenfarden roligt tage VK-regeringens Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen i hånden. I en Folketingsdebat d. 25. oktober i år afviste ministeren nemlig blankt, at den herskende ammepolitik er formynderisk. På det seneste har der ganske vist været tilløb til en sund polemik om ammepolitikens videnskabelige fundament eller mangel på samme. Det er nemlig forbløffende svært at bevise, at det er bedre at amme end at lade være. Resultaterne falder ud til den ene side og den anden side og forskellene måles ofte i promiller. Så hvorfor har vi ikke for længst droppet hysteriet og ladet de mødre amme, som kan og vil, og ladet resten give flaske med god samvittighed? Hvorfor? Ja, tilsyneladende kun fordi. Det ville næsten være morsomt, hvis konsekvenserne ikke var så ubehagelige for de familier, hvor modermælk ikke er på menuen. Næsten halvdelen af alle nybagte mødre kan, vil eller magter ikke at amme fuldt ud i de seks måneder, som Sundhedsstyrelsen (SST) finder passende. Og for hver femte mor går amningen i fisk allerede indenfor 4-5 uger. Vi kender denne uheldige gruppe særdeles godt. Gennem det seneste halve år er vores inboks nemlig druknet i historier fra mødre, der fortæller, hvordan de med maskine har malket blodig mælk ud i ugevis for at opretholde en slunken mælkeproduktion eller har grædt af smerte under hver amning på grund af betændte eller flossede brystvorter. Familier, der har været ramt af massiv stress og selvbebrejdelse pga. sultende og skrigende børn og en ammepolitik, der afviser at anbefale alternativer. Kvinder, der oplever traumer også efter 10 og 20 år. En nybagt mor er jo pr. definition overdrevent optaget af at gøre, hvad sundhedsfaglige autoriter mener er korrekt for barnets trivsel, og hvis der sættes spørgsmålstegn ved hendes evne/vilje, og hun tilmed forhindres i egenomsorg, ja så opstår der traumer. De kvinder er ikke dårlige mødre, men det er hvad de både direkte og indirekte får at vide. Og det er SST, der leder an i klapjagten på dem. En jagt, der er designet til at sætte moderens frie valg ud af spil.

2 SST anbefaler nemlig personalet at efterleve de såkaldte Nationale Kriterier for Spædbarnsvenlige Sygehuse udarbejdet af Videnscenter for Amning. Et særdeles uvenligt regelsæt, der ikke rummer så meget som et ord om støtte og information til kvinder, der ikke kan, vil eller magter at amme. Jordemoderen skal end ikke spørge, om den gravide ønsker at amme. Nej, kvinden skal identificeres som ammevillig eller det modsatte og helst så tidligt som muligt. Personalet på fødegangen må heller ikke tilbyde sut eller flaske til et barn, hvis mor er forpint efter en traumatisk fødsel eller hvis brystvorterne hænger i laser længe før mælken er løbet til. Ikke engang på moderens opfordring kan det tilbydes. Begrundelsen er, at sut og flasketilskud muligvis (det er ikke bevist) kan virke forstyrrende på amningen. Kun hvis der er medicinsk indikation - det vil sige, hvis barnet er i fare - kan det udløse en flaske modermælkserstatning. Moderen skal ikke bare informeres om mulige bivirkninger ved sut og flasketilskud og herefter støttes i hendes tilvalg eller fravalg heraf. Nej! Hun skal først informeres og herefter skal hun "støttes" i at lade være med at bruge disse lindrende hjælpemidler, står der i kriterierne. Et formynderi der er til at få øje på. Først når den nybagte familie forlader hospitalet, kan forældrene få lidt fred til at overveje, hvad der er det rigtige for deres barn og deres familie. Men freden er kortvarig, for hjemme venter mødet med en sundhedsplejerske, som ofte er instrueret i at fortsætte ammepresset. Holdningerne forplanter sig ligeledes ud i samfundet, så forventninger hos familie, venner og kvindens selv også udgør et voldsomt pres. Alle midler tages i brug, når det gælder om at fremme amning. Helt grotesk er det, at man ved nærlæsning af SST nye pjece om vuggedød, kan se, at det tillægges større vægt at fremme amning end at forebygge vuggedød. I pjecen fremgår det, at: En række undersøgelser viser, at brug af narresut under søvn nedsætter risikoen for vuggedød. Mekanismerne er dog ikke afdækket endnu, og derfor konkluderer SST, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens for at anbefale brug af narresut under søvn i første leveår som et generelt råd mod forebyggelse af vuggedød. Hvis det var den gængse logik, så burde styrelsen også trække deres andre råd mod vuggedød tilbage. F.eks. at spædbørn skal sove på ryggen. Mekanismerne her er nemlig heller ikke afdækket alligevel er rådene med til at redde mange børns liv. Hvorfor ikke anbefale sutten for en sikkerheds skyld eller blot til de 20 %, der stopper amning efter en måned? SST skriver selv, at: Nogle studier finder, at tidlig brug af narresut kan påvirke etablering af amning, mens andre studier ikke finder denne sammenhæng. SST lader altså ikke tvivlen komme vuggedødstruede børn til gode. Amning er tilsyneladende et altoverskyggende mål, som går forud for alle andre hensyn.. I Håndbog for Vellykket amning uddybes det i en gigantisk logisk ringslutning, hvorfor børn, der ammes, ikke bør have sut. Her skriver SST selv meget ærligt, at når

3 nogle kvinder finder lindring ved at give barnet sut og flasketilskud, så betragtes det som markør for ammeproblemer. Kvinder med flossede brystvorter eller stress over ikke at kunne mætte et sultent spædbarn efter en særligt pinefuld fødsel er naturligvis mere interesserede i sut og andre aflastende midler end andre kvinder. Men da disse kvinder også menes gennemsnitligt at amme kortere tid, har SST valgt at forbyde hjælpemidlerne også selv om det er mest sandsynligt, at det er de flossede brystvorter og stressen, der er den egentlige baggrund for ammestoppet. For ammes det skal der. Gerne for en høj pris for mor. Rigtigt modbydeligt bliver det, når talen i de spædbarnsvenlige kriterier falder på at lægge barnet til efter kejsersnit. Det skal helst ske også selv om moderen stadig er uklar efter et kejsersnit. Alligevel hævder man, at kvinderne ikke skal føle sig presset? Det skal ganske vist ske efter aftale med forældrene, men hvor frit er valget egentlig, når en sårbar, nybagt familie står over for en sundhedsfaglig autoritet? Alene det at anbefale så ekstrem en ammepraksis og undlade at foreslå alternativer eller egenomsorg lægger pres på moderen, uanset om aftalen indgås før eller efter kejsersnittet. For hvis selv halvt bevidstløse skal amme, så må det jo være meget, meget vigtigt? SSTs klapjagt stopper ikke engang ved decideret syge mødre. I et afsnit om Udfordringer til moren, når der er sygdom advares personalet om at udvise: En misforstået hensynsfuldhed, som for eksempel kan give sig udslag i råd om ikke at belaste sig selv med amning. Mange nybagte familier får simpelthen smadret den første tid på grund af manglende hensyn til moderen hvis psykiske og fysiske trivsel er garant for barnets. Hvis sundhedspersonalet gang på gang og i ekstrem grad tilsidesætter omsorgen for kvinden til fordel for amningen, betyder det også, at kvinden bliver bange for at prioritere selvomsorg senere i forløbet. Det vidner de mange hundrede personlige beretninger vi har modtaget gennem flaskebarn.dk om. Behøver vi nævne at flere af disse kvinder selv mener, at deres fødselsdepression er udløst af presset for at amme trods ubærlige ammeproblemer? Hvis en kvinde ikke magter at amme sit nyfødte barn længere på grund af for eksempel flossede brystvorter, svamp eller brystbetændelse, er det muligt at standse mælkeproduktionen medicinsk f.eks. med præparatet Dostinex. SST udelader dog konsekvent at omtale dette meget anvendelige medikament i publikationer til forældre. I Håndbog i vellykket amning - til personalet er metoden til gengæld nævnt, men kun under temaet, der behandler sen abort, dødfødsel, bortadoption, eller hvis et barn dør kort efter fødslen samt ved senere spædbarnsdød. Personalet får dermed beskeden, at kun særligt dramatiske situationer legitimerer udskrivelse af medikamentet. Værsgo! En ting er nybagte mødres ophold i sundhedsvæsenet et andet er, at forældre til flaskebørn ingen basale forbrugerrettigheder har. For de må ikke selv indhente oplysning om modermælkserstatning fra producenter. Modermælkserstatning hører nemlig absurd nok ikke under forbrugerloven, men under lægeloven. Som loven er skruet sammen, anses modermælkserstatning (der jo bare er specialbehandlet

4 komælk!) nemlig som farligere end fx Panodil. Paracetamol er hvert år er skyld i hundredvis af dødsfald og leverskader hos unge. Til sammenligning er modermælkserstatning skyld i, at børn overlever i DK! Det er svært at se logikken i lovgivningen, med mindre staten blot vil signalere, at man vil kriminalisere kvinder, der ikke ammer. Det hele skyldes, at SST efter WHO-krav har besluttet ikke at skelne mellem forbrugeroplysning og reklame. Det skyldes producenternes uetiske og massive markedsføring i ulande. Her er det nemlig livsfarligt at friste forbrugeren, der ikke har en chance for at tilberede en flaske hygiejnisk. Det kan danske familier derimod, men alligevel skal vi underkastes samme regler. SSTs skriver, at WHO's kodeks vedr. regler for mærkning og markedsføring af modermælkserstatning indebærer bl.a., at der på al emballage skal være en anprisning af amningens uovertruffenhed etc. samt en henstilling om ikke at opgive amningen, førend man har drøftet det med læge eller sundhedsplejerske. Sundhedsplejen burde blot være et tilbud til nybagte forældre. Men forældre er rent faktisk tvunget til at gå gennem en sundhedsplejerske, hvis de har spørgsmål til producenten. Problemet er bare, at mange sundhedsplejersker har amning som et succeskriterium. Det er en ydmygelse af forældre, der ofte efter svære overvejelser beslutter at opgive amning. Samme mangel på konsekvens gør sig gældende, når man sammenligner regler for markedsføring af fødevarer. Det er tilladt at reklamere for underlødige produkter til spædbørn, f.eks. grødprodukter, der er stopfyldt med sukker, og for saftevand og kiks til babyer. Det er endda tilladt for producenterne at give gratis prøvepakninger til forældrene. Modermælkserstatning, der sælges i Danmark, er ikke tilsat sukker, meget af det smager faktisk ganske forfærdeligt, men det er ikke tilladt for forældre at få oplysninger om produkterne. Hvad er de gode argumenter for denne politik? Vi kan ikke finde dem, men vi oplever os umyndiggjort i forhold til vores børns ernæring. Der er mange flere eksempler på groteske formuleringer i den officielle, danske ammepolitik. Og bedre bliver det ikke af, at SST åbent erkender, at anbefalingerne ikke kun bygger på videnskabelig dokumentation. På deres hjemmeside, står der blandt andet, at Anbefalingerne fremlægger opdateret viden, der så vidt muligt er videnskabeligt dokumenteret, men også præget af kultur og tradition." Vi har forgæves henvendt os til SST for at få opklaret, hvad der er for en tradition og kultur som Staten gerne vil opdrage os til. Hænger det evt. sammen med den forlængede barselsorlov, som mange forventer at mor skal tage? Er det fordi staten (og Politiken) knytter et langt ammeforløb til det korrekte moderskab? Vi kan kun gisne, indtil vi får svar fra SST. Indtil vi får SST i konstruktiv dialog, kan vi varme os ved den kritik eksperter er kommet med. Svend Aage Madsen, Chefpsykolog ved Rigshospitalet mener ikke, at Sundhedsvæsenet bør fremstille amning som afgørende for en god mor-barn-relation. Dels er det ikke sandt. Dels vil det kunne lægge et pres på mødrene, som kan belaste et sårbart forhold unødigt. Han mener, at der er tendenser i både retningslinjer og praksis i sundhedsvæsenet i dag til at lægge et unødigt pres på nybagte mødre. Ikke

5 ulig vores analyse. Sundhedsplejerske Sigrid Riise konstaterer, at amning er blevet en religion og mener at en gruppe nybagte mødre svigtes, fordi de presses til at amme, selv om de ikke kan og magter. Det kan vi roligt bekræfte. Hanne Munch, Psykolog på Center for Spædbørn kalder WHOs og dermed også SSTs "spædbarnsvenlige" politik for den "ultimative krænkelse", fordi man har besluttet sig for ikke at spørge den gravide om hun vil amme, om hendes barn skal have sut, flasketilskud etc. Ja, tak. Det har vi oplevet på egen krop. Det er ikke nogen let kamp, når en marginaliseret gruppe går op mod systemet. Moderskabet sidder ikke i brysterne, og vi beder blot om respekt for den enkelte mor, der godt ved, hvornår prisen for amning er for høj. Situationen er i dag den, at hvis mor til et flaskebarn oplever at få en god behandling i det danske sundhedssystem, så er det ikke på grund af SSTs retningslinjer, men på trods.

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Far til et ammebarn. Ammenet.dk. Indhold Hvorfor er det bedst at amme?... 3. Informationsfolder udarbejdet af ammenet.dk, 2008. Det første møde...

Far til et ammebarn. Ammenet.dk. Indhold Hvorfor er det bedst at amme?... 3. Informationsfolder udarbejdet af ammenet.dk, 2008. Det første møde... 2 Far til et ammebarn Informationsfolder udarbejdet af ammenet.dk, 2008 Fordi modermælk giver den bedste start på livet, er det vigtigt at bakke op om amningen. Det kan dog være svært, hvis man som far

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Det lille barns søvn. Af sundhedsplejerskerne Vibeke Hejgaard og Lene Sørensen samt Ulla Rode, informationschef, sygeplejerske, Libero

Det lille barns søvn. Af sundhedsplejerskerne Vibeke Hejgaard og Lene Sørensen samt Ulla Rode, informationschef, sygeplejerske, Libero Det lille barns søvn Af sundhedsplejerskerne Vibeke Hejgaard og Lene Sørensen samt Ulla Rode, informationschef, sygeplejerske, Libero SOVER barnet igennem? Det spørgsmål vil I sikkert ofte møde. Mange

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

amning en håndbog for sundhedspersonale

amning en håndbog for sundhedspersonale amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version):

Læs mere