Graviditet, fødsel og barsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet, fødsel og barsel"

Transkript

1 Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten

2 Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen har til gravide, fødende og barslende kvinder og deres mand eller partner. Dette er et supplement til den mundtlige information og de lokale pjecer, du får hos det sundhedspersonale, som du møder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Graviditeten Når du bliver gravid tilbydes du et forløb, som tilrettelægges efter dine ønsker og behov. Som regel udgør det følgende: 3 undersøgelser hos din egen læge 5-7 jordemoderkonsultationer Undersøgelser på sygehuset, herunder 2 ultralydsscanninger Fødsels- og forældreforberedelse Undersøgelser hos din egen læge Ved den første graviditetsundersøgelse, i graviditetsuge hos din egen læge skal du vælge hvilken jordemoderkonsultation, du ønsker at benytte. Region Syddanmark har jordemoderkonsultationer geografisk fordelt i regionen. Det mest praktiske er, at du vælger den der ligger tættest på din bopæl eller måske dit arbejde. Du skal også i god tid inden fødslen vælge, hvilket sygehus du ønsker at føde på eller om du ønsker at føde hjemme. Når du har valgt, hvor du vil gå til jordemoder, sender din egen læge din vandrejournal og svangerskabsjournal til sygehus og jordemoder. Du modtager også selv en kopi af vandrejournalen. Din vandrejournal Vandrejournalen følger dig gennem hele graviditeten. Medbring den når du skal til undersøgelse hos lægen eller jordemoderen og på sygehuset. Medbring den også når du skal føde. Vandrejournalen giver overblik over, hvordan din graviditet forløber, herunder din vægt, dit blodtryk, hvordan dit barn vokser og trives samt eventuelle ønsker og faglige bemærkninger. Jordemoderkonsultation Når jordemoderen har modtaget dine papirer fra din egen læge, indkalder hun dig til din første konsultation. Herefter følger efter behov 5-7 jordemoderkonsultationer. Du vil modtage brev med indkaldelse til første jordemoderkonsultation. Vær opmærksom på at det kan komme elektronisk via e-boks. Den første jordemoderkonsultation er individuel og finder sted i graviditetsuge. Du vil så vidt muligt møde den samme jordemoder gennem hele graviditeten. 2

3 GRAVIDITETEN Samtaler og helbredsundersøgelser Undersøgelserne hos din egen læge og jordemoder består både af samtaler med fokus på din sundhed og trivsel og helbredsundersøgelser. Samtalen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. I taler blandt andet om: Din fysiske, psykiske og sociale situation fx kost, motion, alkohol, levevis, økonomi og netværk Eventuelle graviditetsgener Forestillinger om graviditet, fødsel, amning og det nyfødte barn. Din plan for det samlede forløb, herunder plan for tiden efter fødslen. Helbredsundersøgelser indbefatter blodtryksmåling og undersøgelse af urinen for protein, sukker og bakterier. Derudover undersøges hvordan graviditeten forløber, barnets vækst og hvordan barnet ligger i livmoderen. Undersøgelser på sygehuset af det ufødte barn Tidligt i graviditeten tilbydes alle gravide undersøgelser, der kan give et billede af det ufødte barns tilstand. Der er tale om: En risikovurdering, der består af en ultralydsscanning af barnet, en såkaldt nakkefolds-scanning i graviditetsuge. Resultatet af ultralydsscanningen kombineres med en blodprøve, en såkaldt doubletest i graviditetsuge. Tilsammen siger disse prøver noget om risikoen for, at det ufødte barn har Downs Syndrom samt andre kromosomfejl. En ultralydsscanning omkring 20. graviditetsuge hvor man undersøger for en række misdannelser. Undersøgelserne af det ufødte barn er frivillige. Ved den første graviditetsundersøgelse i graviditetsuge hos din egen læge bliver du informeret om undersøgelserne. Hvis du ønsker mere viden, inden du tager din beslutning, henviser din egen læge dig til fødestedet. Øvrige undersøgelser Hvis din egen læge eller jordemoder finder det nødvendigt, vil de i løbet af graviditeten henvise dig til yderligere undersøgelser på sygehuset fx hos en fødselslæge. 3

4 Tegningen viser det forløb af undersøgelser, Region Syddanmark tilbyder: Undersøgelser hos egen læge 25. uge: 2. graviditetsundersøgelse hos din egen læge 5 uger efter fødslen: Undersøgelse af dit barn hos egen læge Graviditetsuger uge: 1. graviditetsundersøgelse hos din egen læge 32. uge: 3. graviditetsundersøgelse hos din egen læge 8 uger efter fødslen: Undersøgelse af dig hos egen læge Jordemoderkonsultationer uge 21. uge 29. uge 35., 37., 39. og evt. 41. uge Graviditetsuger Undersøgelser på sygehuset uge: Ultralydsscanning 20. uge: Ultralydsscanning 42. uge: Evt. undersøgelse Graviditetsuger uge: Double Test 4

5 Fødsels- og forældreforberedelse Fødsels- og forældreforberedelsen består af: Holdtilbud: 5 gange af 2 lektioner, hvor du og din partner møder andre kommende forældre og dermed har mulighed for at danne netværk Tematilbud til gravide som ikke ønsker holdtilbud. Du og din partner vælger selv, hvilke tematilbud I ønsker Åbent hus tilbud: Du og din partner kan besøge fødestedet Tilbud til særlige grupper af gravide: Unge mødre, overvægtige og gravide, som venter mere end et barn. Det er op til dig, hvilken form for fødselsog forældreforberedelse du ønsker, at deltage i. Du skal selv tilmelde dig. Du kan gøre det inden, eller efter det første besøg hos din jordemoder. Det er gratis at deltage. Skemaet viser, hvordan du kontakter din lokale jordemoderkonsultation, og hvordan du tilmelder dig fødsels- og forældreforberedelse. På de enkelte fødesteders hjemmesider kan du læse mere om de forskellige tilbud herunder tid og sted for fødsels- og forældreforberedelse i dit lokalområde. Fødesteder Sygehus Sønderjylland Læs mere om graviditet, fødsel og barsel på: sygehussonderjylland.dk Sygehus Lillebælt Læs mere om graviditet, fødsel og barsel på: sygehuslillebaelt.dk Sydvestjysk Sygehus Læs mere om graviditet, fødsel og barsel på: sydvestjysksygehus.dk OUH Odense Universitetshospital Læs mere om graviditet, fødsel og barsel: ouh.dk OUH Svendborg Sygehus Læs mere om graviditet, fødsel og barsel på: ouh.dk Jordemoderkonsultationer Sønderborg, Nordborg, Aabenraa, Tønder, Skærbæk og Haderslev. Kolding, Vejle, Fredericia, Give, Brørup. Esbjerg, Brørup, Grindsted, Ølgod, Ribe, Varde. Odense, Vollsmose, Middelfart, Bogense, Assens, Kerteminde. Svendborg, Assens, Fåborg, Nyborg, Nr. Lyndelse, Ringe, Rudkøbing, Ærøskøbing. 5

6 Hvad får man ud af Fødsels- og forældreforberedelse Fødsels- og forældreforberedelse er et tilbud til dig og din partner. Når I deltager i det, vil I blive forberedt bedst muligt på graviditeten, fødslen og tiden efter fødslen. I vil møde andre kommende forældre. Indholdet er bygget op omkring nogle hovedtemaer som handler om: At være gravid At blive forældre At knytte sig til barnet Amning Forberedelse af fødslen Pasning og pleje af det nyfødte barn Når I har deltaget, vil I have viden om graviditeten og de ændringer det kan betyde i forholdet mellem jer. I vil være forberedte på jeres nye rolle og de fysiske, psykiske og sociale forandringer der følger med. Du og din partner vil efter undervisningen være forberedte på, hvordan I kan vide, at fødslen er i gang, hvordan den kan forløbe, både hvis det foregår helt normalt eller hvis der bliver behov for indgreb undervejs. I vil vide, hvordan I kan håndtere smerter og hvordan partneren kan hjælpe til undervejs. I vil også få viden om, hvordan barselsperioden foregår, både hvis I er indlagt, eller hvis I bliver udskrevet kort tid efter fødslen. I vil også blive klædt på til at takle den første tid derhjemme med et nyfødt barn. Her handler det om, hvordan amningen kommer godt i gang, faderen/partnerens rolle, søskendes reaktioner, følelser, at lære barnet at kende og at knytte sig til barnet. Det handler også om at kunne takle humørsvingninger, efterfødselsreaktioner, sexliv og prævention. Alt i alt vil I efter undervisningen være godt forberedt på at blive forældre. 6

7 Fødslen Under fødslen støtter og vejleder jordemoderen dig og din partner. Jordemoderen skaber de bedste betingelser for en god og sikker fødsel. Ved behov er der også en fødselslæge til stede. Under fødslen kan der også være personer tilstede, som er under uddannelse. Efter fødslen vil jordemoderen drøfte planen for barselsperioden med dig og din partner, og sammen aftaler I det videre forløb. Som udgangspunkt bliver I udskrevet indenfor det første døgn, når I er klar til at tage hjem. Ved behov for omsorg, pleje eller behandling af dig og/eller dit nyfødte barn tilbydes I indlæggelse på barselsafsnittet. Ved udskrivelse indenfor 24 timer efter fødslen Er du førstegangsfødende eller har du født hjemme, får du tilbud om hjemmebesøg ved en jordemoder dagen efter fødslen. Er du flergangsfødende, bliver du ringet op fra fødestedet dagen efter fødslen for at høre, hvordan det går og for at tilbyde vejledning og rådgivning. Fødestedet sørger for, at din kommune får besked om, at du har født. Barselsklinikker Ved alle fødesteder i Region Syddanmark findes der barselsklinikker. Her kan du henvende dig døgnet rundt de første syv dage efter du er udskrevet. Efterfødselskonsultation Ved udskrivelsen får du tid med hjem til en jordemoderkonsultation i barselsklinikken på dagen efter fødslen. Hvis du er indlagt efter fødslen, vil du også få tilbud om en samtale med jordemoder på dagen. Ved samtalen vil jordemoderen drøfte din og barnets trivsel, hvordan det går med amningen/barnets ernæring og øvrig opfølgning efter fødslen. Du vil også få tilbudt en gennemgang af det samlede forløb med vægt på din og din mand/partners oplevelse af graviditets- og fødselsforløbet. Barnet I forbindelse med konsultationen på 2.-3 dagen vil der være tid til hælblodprøve og hørescreening af barnet. Du vil få råd og vejledning omkring amning/barnets ernæring og trivsel, og hvis der er behov for det, kan du blive nogle timer i barselsklinikken sammen med barnet. Ved behov aftales supplerende besøg i barselsklinikken. Du kan indenfor den første uge efter udskrivelsen altid ringe til barselsklinikken med spørgsmål om: Din og barnets trivsel Problemer med amning Andet du/i er i tvivl om. På finder du adresser og telefonnumre på barselsklinikkerne. 7

8 Efter fødslen Sundhedsplejersken Når din barn er født, får sundhedsplejersken i din kommune besked fra fødestedet. Sundhedsplejersken kontakter dig få dage efter fødslen for at aftale et hjemmebesøg dagen efter fødslen, hvis du er udskrevet indenfor 72 timer. Har du og dit barn været indlagt i længere tid, bliver du kontaktet af sundhedsplejersken senest en uge efter udskrivelsen. Ved behov kan du også selv kontakte Sundhedsplejersken. Du kan finde adresse og telefonnummer på kommunens hjemmeside. Ved første hjemmebesøg vurderer sundhedsplejersken din og barnets trivsel i forhold til bl.a. gulsot, sløvhed og amning, samt din fysiske og psykiske tilstand, blødning m.m. Sundhedsplejersken kommer jævnligt på besøg i løbet af barnets første leveår. Hvis der er behov for ekstra besøg og vejledning, kan du aftale det med sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken sørger for at oprette mødre- og eller fædregrupper og kan desuden vejlede jer omkring forskellige tilbud for barslende mødre/fædre og deres børn i kommunen. Herudover opretter mange kommuner specielle grupper fx for mødre med fødselsdepression. Her deltager sundhedsplejersken også. Ved behov kan kommende forældre også få besøg af en sundhedsplejerske under graviditeten. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og tale om graviditet og tiden efter fødslen. 8

9 EFTER FØDSLEN Egen læge Når dit barn er 5 uger gammelt, skal det undersøges hos din egen læge. Du skal selv bestille tid. lægen fortæller om børneundersøgelser og børnevaccinationer. 8 uger efter fødslen skal du selv til undersøgelse hos egen læge. Du skal selv bestille tid. Her vil I tale om: Hvordan du har det efter fødslen Familiens trivsel Prævention. Helbredsundersøgelsen indbefatter vurdering af knibefunktionen samt andre undersøgelser afhængigt af, hvordan fødslen er forløbet, og hvordan du har det. Du kan til enhver tid henvende dig til din egen læge for at blive henvist til en opfølgende efterfødselssamtale, uanset hvor lang tid der er gået efter fødslen. 9

10 Pjecer og information fra internettet Her finder du links til materiale, som vi anbefaler dig at læse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Sundhedsstyrelsens information til gravide findes på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide Risikovurdering og fosterdiagnostik vejledning til gravide Barn i vente (kan hentes som pdf men kan også købes som bog) Sunde vaner før, under og efter graviditet Alkohol og graviditet Råd om mad og motion når du er gravid Graviditet og rygning Tjek bleen Vuggedød kan forebygges Komiteen for Sundhedsoplysning findes på Kort og godt om amning. Gravid Min baby Miljøministeriets information til gravide findes på Om god kemi til gravide og ammende Information til gravide på Læs information under Familie og børn Hælblodprøve Information om trafiksikkerhed på findes på Børn i bilen Region Syddanmarks små film om ammestart, pasning og pleje af det nyfødte barn findes på 10

11 Min side Her kan du notere vigtige navne og telefonnumre på det sundhedspersonale du møder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Her kan du notere din egen plan for det samlede forløb. 11

12 Tekst Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk Grafisk Service - Region Syddanmark Vil du videre mere: På kan du læse mere om de forskellige tilbud Region Syddanmark tilbyder undervejs i din graviditet, under fødslen og i tiden efter fødslen.

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Klar, parat, gravid. om graviditet, fødsel og amning. Komiteen for Sundhedsoplysning

Klar, parat, gravid. om graviditet, fødsel og amning. Komiteen for Sundhedsoplysning Klar, parat, gravid om graviditet, fødsel og amning Komiteen for Sundhedsoplysning Klar, parat, gravid om graviditet, fødsel og amning Komiteen for Sundhedsoplysning 1. udgave, 1. oplag, 2006 Manuskript:

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Graviditet og fødsel med

Graviditet og fødsel med Graviditet og fødsel med TVILLINGER Regionshospitalet Viborg Kvindeafdeling Y Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet... 4 Hvorfor er der

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere