HAAS makroprogrammering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAAS makroprogrammering"

Transkript

1 Introduktion... 2 Undersøgelser... 3 Aliasing... 4 M kode aliasing... 5 Alfabetisk adressering...5 Alternativ alfabetisk adressering... 5 Macro konstanter... 6 Macro variabler... 6 Variabel brug... 6 Lokale variabler... 7 System variabler... 8 VARIABLER ANVENDELSE... 8 SYSTEM VARIABLER I DYBDE Værktøjs offsets Programmerbare meldinger Timere System overrides Sidste mål position Aktuel maskin koordinat position Aktuel arbejds koordinat position Aktuel skip signal position Værktøjs længde kompensation Offsets Adresse konstant erstatning Macro angivelser Funktioner Noter til funktioner Operatører Aritmetiske operatører Logiske operatører Boolske operatører Udtryk Betingede udtryk Aritmetiske udtryk Styrings angivelser Kommunikation med eksterne anordninger DPRNT[ ] Kommunikations forberedende kommandoer Formateret output DPRNT[] Eksempler kode Udgivelse OPERATIONS BEMÆRKNINGER Variabel display side DPRNT[ ] udtryk FANUC-STYLE MACRO FEATURES NOT INCLUDED IN HAAS CNC CONTROL Side 1 af 26

2 Introduktion Denne styrings funktion er ekstra tilbehør. Hvis du ønsker yderligere information om installering og fordele så ring venligst til Haas Automation eller til din forhandler. Dette er en introduktion til macros so er implementeret på Haas styringer. Macros tilføjer duelighed og fleksibilitet til standard G-kode programmering, som tillader programmøren bedre at definere værktøjs banen på en hurtigere og mere naturlig måde. Med få undtagelser er macros implementeret i Haas styringer, sammenlignelige med FANUC 10M og 15M styringer. Macro fordele, der ikke er inkluderet i den aktuelle meddelelse er oplistet ved afslutningen af denne sektion. Programmører, der allerede er fortrolige med macro programmering vil ønske at gennemse denne sektion for at undgå unødvendigt arbejde. I traditionel CNC programmering, består et program af underprogrammer som IKKE KAN ændres eller forandres uden ved redigering af individuelle værdier med en editor. MACROS tillader den dygtige at programmere underprogrammer, hvor værktøjs banen eller placeringen af værktøjs banen er ændret, afhængig af værdier indeholdt i variabler sat af programmøren. Disse variabler kan overføres til underprogrammerne som parametrer, eller værdierne kan opholde sig i hvad der kaldes globale variabler. Hvad dette alt sammen betyder er, at en programmør kan fremstille en samling af underprogrammer, som er fuldt ud fejlfri. Disse programmer kan bruges som værktøjer på højt niveau som kan intensivere programmer og mekanisk produktivitet. MACROS har ikke til hensigt at erstatte moderne CAD/CAM software, men det kan og har udviklende maskin produktivitet for de, som bruger det. Her er nogle få eksempler på applikationer med macros. Hellere end give macro koder her, vil vi skitsere de generelle applikationer som macro kan bruges til. Værktøjer for direkte på bordet opspændinger. Mange opspændings procedurer kan være halv-automatiske for at hjælpe operatøren. Værktøjer kan være reserveret for øjeblikkelige situationer, der ikke var forudsete under værktøjs konstruktionen. For eksempel antager vi, at et kompagni bruger en standard opspænde anordning med et standard boltehuls mønster. Hvis det bliver opdaget, efter opstilling, at en opspændings anordning skal bruge et ekstra spændejern, og hvis macro underprogram 2000 er blevet programmeret til boring af boltehuls mønsteret for spændejernet, så vi følgende to trin procedurer være alt, der behøves for at tilføje spændejernet til opspændings anordningen. 1 Fastlæg X, Y og Z koordinaterne og vinklen hvor spændejernet skal placeres ved jogning med maskinen til den foreslåede spændeposition og læs positioneringen på maskinens display. 2 Udfør den følgende kommando i MDI mode: G65 P2000 X??? Y??? Z??? A???; Hvor der står? skal værdierne fra trin 1 stå. Her tager macro 2000 (ikke vist) omsorg for alt arbejdet, fordi den var konstrueret til at bore bolte huls cirkelen til den specificerede vinkel A. Faktisk har operatøren fremstillet sin egen faste cyklus Side 2 af 26

3 Enkle mønstre, som gentages igen og igen i værkstedet. Mønstre der vender tilbage igen og igen kan blive halv automatiseret og lagt i programmer til øjeblikkeligt brug. For eksempel: 1 Boltehuls mønstre. 2 Notninger 3 Vinkel mønstre, 5 huller på 30 grader 1 tomme imellem. 4 Speciel fræsning som f. eks. af bløde klør. 5 Matrice mønstre, 12 på tværs, 15 nedad. 6 Planfræsning af overflader, 12 x 5 med en 3 planfræser. Automatisk Offset indstilling baseret på et program. Med macros kan koordinat offsets blive indstillet i hvert program, således at opstillings proceduren bliver lettere og mindre fejlholdig. Undersøgelser Undersøgelser forøger maskinens muligheder på mange måder. Herunder blot nogle tips om mulighederne. 1 Profilering af et emne for fastlæggelse af ukendte dimensioner for senere bearbejdning. 2 Værktøjs kalibrering for offset og slid værdier. 3 Inspektion før bearbejdning for at fastlægge materiale tolerancer og støbning. 4 Inspektion efter bearbejdning for fastlæggelse af parallelitet og planhed samt placering. Macroer tillader, at mindre uddannet personale arbejder med maskinen. Betingelserne kan overvåges og kunde operatør meldinger eller alarmer kan vises til operatørens opmærksomhed. MACRO UNDERPROGRAM KALD (G65) G65 er den kommando, som kalder et underprogram med evne til at argumentere med det. Formatet følger [N#####] G65 P##### [L####] [argumenter]; Alt indenfor parenteserne er ekstra. Dette skal ikke være forvirrende med parentes udtryk, som er forklaret herunder. G65 kommandoen kræver en P adresse parameter, svarende til et program nummer aktuelt i memoryen. Når den ekstra L adresse er brugt bliver macro kaldet gentaget de specificerede antal gange. I eksempel 1, er underprogram 1000 kaldt én gang uden parameter til underprogrammet. G65 kaldet er tilsvarende, men ikke det samme som M98 kaldet. Op til 4 G65 kald kan gøres samtidig (nesting 4 dybder) Eksempel 1: G65 P1000; (kald underprogram 1000 som en macro) M30; (program stop) O1000; (macro underprogram).. M99; (retur fra macro underprogram) I eksempel 2 er underprogram 9010 konstrueret til at bore en række huller langs en linie, hvis hældning er bestemt ved X og Y argumenter, son er indpasset i G65 kommando linien, Z bore dybden er indpasset som Z, tilspændings hastighedens som F og antallet af huller, der skal bores som T. Rækken af huller er boret med start i den aktuelle værktøjs Side 3 af 26

4 position, når macro underprogrammet bliver kaldt. Eksempel 2: G00 G90 X1.0 Y1.0 Z.05 S1000 M03; (Position værktøj) G65 P9010 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10 (Kald 9010) G28 M30; O9010; (Diagonalt hul mønster) F#9; (F = tilspænding) WHILE [#20 GT 0] DO1; (Gentag T gange) G91 G81 Z#26; (Bor til dybde Z) #20=#20-1 (Decrement tæller) IF [#20 EQ 0] GOTO5; (Alle huller boret) G00 X#24 Y#25; (Flyt langs hældning) N5 END1; M99; (Retur til kalder) Aliasing Aliasing er i betydningen at tilegne en G kode til et en G65 P##### sekvens. For eksempel i eksempel 2 ville det være lettere hvis man kunne skrive_ G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10; Her har vi erstattet en ubrugt G kode, G06 i stedet for G65 P9010. For at få den blok til at arbejde, må vi sætte parameteren tillagt til underprogrammet 9010 til 06 (parameter 91). Bemærk at G00, G65, G66 og G67 kan ikke aliaseres. Alle andre koder mellem 1 og 255 kan bruges til aliasing. Program numrene 9010 til 9019 er reserveret til G kode aliasing. De følgende tabeller viser, hvilke HAAS parametrer der er reserveret til macro underprogram aliasing. Haas parameter O kode Sættes en aliasing parameter til 0 umuliggøres aliasing af det tilknyttede underprogram. Hvis en aliasing parameter er sat til en G kode, og det tilknyttede underprogram ikke er i memoryen vil en alarm fremkomme. Side 4 af 26

5 M kode aliasing Haas parameter M macro kald Macro argumenter Argumenterne i en G65 meddelelse betyder at sende værdier til og indstille de lokale variabler af et kaldet underprogram. I eksempel 2 herover, er argumenterne X og Y tilpasset macro underprogrammets lokale variabler. Lokal variabel #24 er tilknyttet med X og er sat til 0.5. Ligeledes er lokal variabel#25 tilknyttet Y og er sat til De følgende to tabeller indikerer sammensætningen af de alfabetiske adressevariabler til de numeriske variabler, der bruges i et macro underprogram. Alfabetisk adressering Adresse: A B C D E F G H I J K L M Variabel: Adresse: N O P Q R S T U V W X Y Z Variabel: Alternativ alfabetisk adressering Adresse: A B C I J K I J K I J Variabel: Adresse: K I J K I J K I J K I Variabel: Adresse: J K I J K I J K I J K Variabel: Argumenter accepterer enhver flydende punkt værdi til fjerde decimals plads. Hvis du er i metrisk, vil styringen antage tusinde dele (.000). I eksempel 3 herunder, vil den lokale variabel #7 modtage Hvis en decimal ikke er inkluderet i en argument værdi, som G65 P9910 A1 B2 C3 Værdierne er tilpasset til macro underprogrammer som anført i følgende tabel: Side 5 af 26

6 Helt tal argument tilpasning (ingen decimal punkt) Adresse: A B C D E F G H I J K L M Variabel: Adresse: N O P Q R S T U V W X Y Z Variabel: Alle 33 lokale macro variabler kan vær tilegnet værdier med argumenter ved brug af alternativ adresserings metode. Det følgende eksempel viser hvordan man kan sende to sæt koordinat lokaliteter til et macro underprogram. Lokal variabel #4 gennem #9 ville blive sat til.0001 gennem.0006 henholdsvis. Eksempel 3: G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6; De følgende bogstaver kan ikke anvendes til tilpasnings parametrer til et macro underprogram: G, L, N, O eller P Macro konstanter Konstanter er flydende punkt værdier anbragt i et macro udtryk. De kan være kombineret med adresserne A.Z eller de kan stå alene, når de bruges indenfor et udtryk. Eksempler på konstanter er.0001, 5.3 eller 10. Macro variabler Der er tre kategorier af macro variabler: System variabler, globale variabler og lokal variabler. Variabel brug Alle variabler har som reference et nummer tegn (#) fulgt af et positivt nummer. Eksempler er:#1, #101, og #501. Variabler er decimalværdier, som er repræsenteret som flydende punkt numre. Hvis en variabel aldrig har været benyttet, kan den antage en speciel udefineret værdi. Dette indikerer at den aldrig har været benyttet. En variabel kan blive sat til en udefineret med den specielle variabel #0. #0 har den udefinerede værdi eller 0.0 afhængig af sammenhængen, hvori den er brugt. Mere om dette senere. Indirekte referencer til variabler kan være udført ved at omslutte variablen i parenteser. #[<udtryk>] Udtrykket er evalueret og resultatet bliver variablens adgang. For eksempel: #1=3; #[#1]=3.5 + #1; Dette sætter variablen #3 til værdien 6.5. Variabler kan bruges i stedet for G koder adresse konstanter, hvor adresse refererer til bogstaverne A..Z. I blokken Side 6 af 26

7 N1 G0 G90 X1.0 Y0; kan variablerne sættes til følgende værdier: og blokken kan erstattes af : #7=0; #11=90; #1=1.0; #2=0.0; N1 G#7 G#11 X#1 Y#2; Værdierne i variablerne ved køretiden er brugt som adressernes variabler. Lokale variabler Lokale variabler rangerer mellem #1 og #33. Et sæt lokale variabler er hele tiden til rådighed. Når et kald til et underprogram med en G65 ordre er udført, er de lokale variabler gemt og et nyt sæt er til rådighed til brug. Dette er kaldet nesting af de lokale variabler. Under et G65 kald, er alle de nye lokale variabler slettet til udefinerede værdier og enhver lokal variabel, som har en tilsvarende adresse i G65 linien bliver sat til G65 liniens værdier. Herunder er en tabel over de lokale variabler sammen med adresse variabel argumenterne, som ændrer dem. Variabel: Adresse: Alternativt: Variabel: Adresse: Alternativt: Variabel: Adresse: Alternativt: 1 A 12 K 23 W J 2 B 13 M I 24 X K 3 C 14 K 25 Z I 4 I 15 K 26 Z J 5 J 16 I 27 K 6 K 17 Q J 28 I 7 D I 18 R K 29 J 8 E J 19 S I 30 K 9 F K 20 T J 31 I 10 I 21 U K 32 J 11 H J 22 V I 33 K Bemærk at variablerne 10, 12, og svarer ikke til adresse argumenterne. De kan sættes hvis et tilstrækkeligt antal af I. J og K argumenter er brugt som indikeret ovenover i sektionen om argumenter. Samtidig kan i macro underprogrammet, de lokale variabler kan læses og modificeres ved reference til variabel numrene Når L argumentet er brugt til at gøre multiple repetitioner af et macro underprogram, bliver argumenterne kun sat ved den første repetition. Dette betyder, at hvis lokale variabler er modificeret i den første repetition, vil den næste repetition kun have adgang til de modificerede værdier. Lokale værdier er bevaret fra repetition til repetition, når L adressen er større end 1. Kald af et underprogram via et M97 eller M98 påvirker ikke de lokale variabler. Enhver lokal variabel refereret til i et underprogram afkaldt med en M98 er den samme variabel og værdi, Side 7 af 26

8 som eksisterede før M97 eller M98 kaldet. Globale variabler Globale variabler er variabler, som er tilgængelige hele tiden. Der er kun én kopi af hver globale variabel. Globale variabler fremkommer i to områder: og De globale variabler forbliver i hukommelsen, når der slukkes for strømmen. De slettes ikke som i FANUC styringer. System variabler System variabler giver programmøren mulighed for at agere med en variation af styrings parametrer og indstillinger. Ved indstilling af system variabler, kan funktionen af styringen modificeres eller ændres. Ved læsning af en system variabel, kan et program modificere sin opførsel, baseret på værdien af variablen. Nogle system variabler har en READ ONLY 8kun til læsning) status. Dette betyder, at de ikke kan modificeres af programmøren. En kortfattet tabel af aktuelt implementerede system variabler følger med en forklaring om deres anvendelse. VARIABLER ANVENDELSE #0 Ikke et nummer (læs kun) #1 - #33 Macro kalde argumenter #100 - #199 Generelle formåls variabler gemt ved afbrudt strøm #500 - #699 Generelle formåls variabler gemt ved afbrudt strøm #700 - #749 Skjulte variabler, kun for internt brug #800 - #999 Generelle formåls variabler gemt ved afbrudt strøm # # særskilte inputs (læs kun) # #1087 Rå analog til digitale inputs (læs kun) # #1098 Filtreret analog til digitale inputs (læs kun) #1094 Spindel belastning ved OEM spindel drev (læs kun) #1098 Spindel belastning ved Haas vektor drev (læs kun) # # særskilte outputs # # ekstra relæ outputs via multipliceret output # #2199 Værktøjs længde offsets # #2399 Værktøjs længde slid # #2599 Værktøjs diameter / radius offsets # #2799 Værktøjs diameter / radius slid #3000 Programmerbar alarm #3001 Millisekund timer #3002 Time timer #3003 Enkelt blok undertrykkelse #3004 Override styring #3006 Programmeret stop ved meddelelse #3011 År, måned, dag #3012 Time, minut, sekund #3020 Timer for strøm tilslutning (læs kun) #3021 Cyklus start timer (læs kun) #3022 Tilspændings timer (læs kun) #3023 Nærværende del timer (læs kun) #3024 Sidste komplette del timer (læs kun) #3025 Tidligere del timer (læs kun) #3026 Værktøj i spindelen (læs kun) Side 8 af 26

9 #3027 Spindel omdrejninger (læs kun) #3901 M30 tæller 1 #3902 M30 tæller 2 # #4021 Tidligere blok gruppe koder # #4126 Tidligere blok adresse koder BEMÆRK: Anvendelse af 4101 til 4126 er det samme som den alfabetiske adressering af Macro argumenter sektionen, dvs. erklæringen x1.3 sætter variabel #4124 til 1.3. # #5005 Tidligere blok ende position # #5025 Aktuel maskines koordinat position # #5045 Aktuel arbejds koordinat position # #5064 Aktuel skip signal position # #5085 Aktuelt tool offset # #5205 Almindelig offset # #5225 G54 arbejds offsets # #5245 G55 arbejds offsets # #5265 G56 arbejds offsets # #5285 G57 arbejds offsets # #5305 G58 arbejds offsets # #5325 G59 arbejds offsets # #5500 Værktøjs tilspændings timere (sekunder) # #5600 Total værktøjs timere (sekunder) # #5699 Værktøjs levetids monitor grænse # #5800 Værktøjs levetids monitor tæller # #5900 Værktøjs belastnings monitor maks. belastnings føler så langt # #6000 Værktøjs belastnings monitor # #6277 Indstillinger (læs kun) # #6999 Parametrer (læs kun) BEMÆRK: De lave ordre bits for store værdier vil ikke fremkomme i macro variablerne for indstillinger og parametrer. # #7005 G110 ekstra arbejds offsets # #7025 G111 ekstra arbejds offsets # #7045 G112 ekstra arbejds offsets # #7065 G113 ekstra arbejds offsets # #7085 G114 ekstra arbejds offsets # #7105 G115 ekstra arbejds offsets # #7125 G116 ekstra arbejds offsets # #7145 G117 ekstra arbejds offsets # #7165 G118 ekstra arbejds offsets # #7185 G119 ekstra arbejds offsets # #7205 G120 ekstra arbejds offsets # #7225 G121 ekstra arbejds offsets # #7245 G122 ekstra arbejds offsets Side 9 af 26

10 # #7265 G123 ekstra arbejds offsets # #7285 G124 ekstra arbejds offsets # #7305 G125 ekstra arbejds offsets # #7325 G126 ekstra arbejds offsets # #7345 G127 ekstra arbejds offsets # #7365 G128 ekstra arbejds offsets # #7385 G129 ekstra arbejds offsets SYSTEM VARIABLER I DYBDE Denne sektion beskriver fuldt ud system variabler. 1-bit særskilt inputs For en komplet beskrivelse af særskilte inputs, refereres der til sektionen Teknisk reference. Inputs kendetegnet som spare kan forbindes til eksterne anordninger og bruges af programmøren. 1-bit særskilt outputs Haas styringen kan styre op til 56 særskilte outputs. Imidlertid er et antal af disse outputs allerede reserveret for brug af Haas styringen. FORSIGTIG! Brug ikke outputs, der er reserveret af systemet. Brug af disse outputs kan resultere i skade eller beskadigelse af dit udstyr. Brugeren kan ændre meldingen af disse outputs ved at skrive til variabler kendetegnet som spare. Hvis outputs er forbundet til relæer, så sætter et kendetegn på 1 relæet. Et kendetegn på 0 sletter relæet. Referencer til disse outputs vil returnere den aktuelle meddelelse af outputs og dette kan blive den sidste kendetegnede værdi eller det kan være den sidste melding fra output som er sat af en bruger M kode. For eksempel efter verificering af outputtet #1108 er spare : #1108=1; (tænder #1108 relæet) #101=# ; (101 er 1 sekund fra nu) WHILE [[#101 GT #3001] AND[#1109 EQ 0]] D01 END1 (vent her 1 sekund eller indtil relæ #1109 går op) #1108=0; (slår #1108 relæ fra) Antallet af outputs der er til rådighed for brugeren, og hvor brugers M koder er placeret er model afhængigt. Hvis din styring ikke er udrustet med M-kode relæ tastatur, så vil M21 til M28 ligge fra # #1131. Hvis du har udrustning med M-kode relæ tastatur installeret, se 8M options sektionen for information og instruktioner. Du skal altid teste eller køre dry run programmer, som er blevet udviklet for macroer, som kører med ny hardware. Værktøjs offsets Haas macroer er blevet realiseret med FANUC styrings memory C option i erindring. Det betyder, at hver tool offset har en længde (H) og radius (D) sammen med tilknyttede slid værdier. Side 10 af 26

11 # #2200 H geometri offsets (1 200) for længde. # #2400 H geometri slid (1 200) for længde. # #2600 D geometri offsets (1 200) for diameter. # #2800 D geometri slid (1 200) for diameter. Programmerbare meldinger #3000 ALARMER kan være programmerede. En programmeret alarm vil virke nøjagtig som Haas interne alarmer. En alarm er genereret ved at sætte macro variabel #3000 til et nummer mellem1 og 999. # (MELDING PLACERET I ALARM LISTEN) Når dette er gjort, blinker ALARM i det nederste højre hjørne af displayet og teksten i den næste kommentarer placeret i alarm listen. Alarm nummeret (i dette eksempel 15) er lagt til 1000 og brugt som et alarm nummer. Hvis en alarm er genereret på denne mådestandser alle bevægelser og programmet skal resettes for at fortsætte. Programmerbare alarmer kan altid identificeres i alarm historien, fordi alarm nummeret ligger mellem1000 og De første 34 karakterer af kommentaren vil blive brugt til alarm meldingen. Timere Haas macroer støtter adgang til to timere. Disse timere kan sættes til en værdi ved angivelse af et nummer til den respektive variabel. Et program kan så senere læse variablen og fastslå tiden, der er gået siden timeren blev sat. Timere kan bruges til at efterligne dvæle cykler, fastlægge emne til emne tid eller hvor som helst tids afhængig funktion er ønsket. #3001 MILLISEKUND TIMER Millisekund timeren opdateres hver 20. millisekund og dermed kan aktiviteter tids fastlægges med en nøjagtighed på kun 20 millisekunder. Ved POWER ON bliver millisekund timeren resat. Timeren har en begrænsning på 497 dage. Det hele tal, der returnerer efter adgang til #3001 repræsenterer antallet af millisekunder. #3002 HOUR TIMER Time timeren ligner millisekund timeren bortset fra, at tallet der returnerer efter adgang til #3002 er i timer. Time og millisekund timerne er uafhængige af hinanden og kan sættes separat. System overrides #3003 Variabel 3003 er enkelt blok undertrykkelses parameteren. Den tilsidesætter enkelt blok funktionen i G kode. I eksemplet herunder, indledes undertrykkelsen af enkelt blok, når #3003 er sat til 1. Efter at #3003 er sat = 1, udføres hver linies (2 4) G kode instruktioner efter hinanden, selv om single blok funktionen er aktiv. Når #3003 er sat = 0, vil enkelt bloks operationen fortsætte normalt. Dvs. operatøren skal nedtrykke cyklus start for at begynde en ny kode blok (linier 6 8). #3303=1; G54 G00 G90 X0 Y0; G81 R0.2 Z-0.1 F20 L0; S2000 M03; #3003=0; T02 M06; Side 11 af 26

12 G83 R0.2 Z-1 F10. L0; X0. Y0.; #3004 Variabel #3004 er en bit planlagt variabel som tilsidesætter specifikke styrings fordele under køre tiden. Den første bit forhindrer FEED HOLD fra tastaturet. Hvis du ikke ønsker at tilspændings holdt skal udføres under nogen kode sektion, så indsæt parenteser om den kode med henvisning til #3004. Kendetegn 1 til #3004 deaktiverer konsollens feed hold taste. Kendetegn 0 til #3004 gen aktiverer FEED HOLD tasten. for eksempel: Tilnærmelses kode (FEED HOLD tilladt) #3004=1 (Deaktivering af FEED HOLD tasten) Ikke stoppende kode (FEED HOLD ikke tilladt) #3004=0 (Aktiverer FEED HOLD tasten) Afgående kode (FEED HOLD tiladt) Det følgende er en tabel for variablen #3004 bits og de tilknyttede tilsidesættelser (overrides). E= aktiveret, D=deaktiveret (gøre ikke funktions dygtig) #3004 FEED HOLD FEED HOLD OVERRIDE EXACT STOP KONTROL 0 E E E 1 D E E 2 E D E 3 D D E 4 E E D 5 D E D 6 E D D 7 D D D Programmerbart stop #3006 Stop kan programmeres. Et programmerbart stop virker ligesom et M00. I det følgende eksempel, når den udpegede meddelelse er udført, vises de første 15 karakterer af kommentaren i meddelelses området nederst til venstre på skærmbilledet over ordre indgivelses linien. Styringen stopper og venter på en cyklus start fra operatøren. Efter cyklus start fortsætter operationen med den næste blok efter den udpegede meddelelse. IF[#1 EQ #0] THEN #3006=101(ARG. A REQUIRED); Sidste blok (modal) gruppe koder #4001-#4021 Gruppen af G koder tillader mere effektiv behandling. G koder med ensartede funktioner er sædvanligvis under samme gruppe. F. eks: G90 og G91 er under gruppe 3. Variabler er sat til side for at lagre den sidste eller standard G kode udstedt for hver af 21 grupper. Ved at læse gruppe koden, kan et macro program ændre sin funktion baseret på indholdet af gruppe koden. Hvis 4003 indeholder 91, så kunne et macro program afgøre, at alle bevægelser skulle være inkrementale frem for Side 12 af 26

13 absolutte. Der er ingen tilknyttede variabler for gruppe nul, gruppe nul G koder er ikke modale. Sidste blok (modal) adresse data #4101-#4126 Adresse koder A..Z (excl. G) er også opretholdt som modale værdier. Den modale information repræsenteret ved den sidste blok tolket af fremsynings processen er indeholdt i variablerne 4101 til Den numeriske kortlægning af variable numre til alfabetiske adresser svarer til kortlægningen under alfabetiske adresser. F. eks. værdien af en tidligere tolket D adresse er fundet i #4107 og den sidst tolkede I værdi er #4104. Sidste mål position #5001-#5005 Det sidst programmerede punkt, mål positionen, for det meste ny bevægelses blok kan tilnærmes gennem variablerne #5001 #5005, X, Y, Z A og B henholdsvis. Værdier er givet i det aktuelle arbejds koordinat system og kan bruges medens maskinen er i bevægelse. Aktuel maskin koordinat position # Den aktuelle position i maskin koordinaterne kan fås gennem #5021 #5025, henholdsvis X, Y, Z, A, og B. Værdierne kan IKKE læses, medens maskinen er i bevægelse. #5023 (Z) repræsenterer værdien efter at værktøjs længde kompensering er tilført. Aktuel arbejds koordinat position # #5045 Den aktuelle position i det aktuelle arbejds koordinat system kan fås med # #5045, henholdsvis X, Y, Z, A, B. Værdierne kan IKKE læses medens maskinen er i bevægelse. #5043 (Z) repræsenterer værdien efter at værktøjs længde kompensation er tilført. Aktuel skip signal position # #5065 Positionen hvor det sidste skip signal blev udløst kan fås gennem # #5065, henholdsvis X, Y, Z, A, B. Værdierne er givet i det aktuelle arbejds koordinat system og kan bruges medens maskinen er i bevægelse. #5063 (Z) repræsenterer værdien efter at værktøjs længde kompensering er tilført. Værktøjs længde kompensation # #5085 Den aktuelle totale værktøjs længde kompensation som er tilført værktøjet er returneret. Dette inkluderer værktøjs længde offset refererende til den aktuelt modale værdi sat i H (#4008) plus slid værdien. Offsets Alle værktøjs arbejds offsetter kan læses og sættes indenfor et macro udtryk. Dette tillader programmøren at presette koordinater til omtrentlige lokaliseringer, eller at sætte koordinater til værdier, baseret på resultaterne af skip signal lokaliseringer og kalkulationer. Når nogle af ofsetterne er læst stoppes den tolkende fremsyns kø indtil den blok er udført. # #5205 G52 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER Side 13 af 26

14 # #5225 G54 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #5245 G55 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #5265 G56 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #5285 G57 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #5305 G58 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #5325 G59 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #7005 G110 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER # #7385 G129 X, Y, Z, A, B OFFSET VÆRDIER Adresse konstant erstatning Den sædvanlige metode for at sætte styrings adresserne A Z er ved at tilføje en konstant til adressen. F. eks. G01 X1.5 Y3.7 F20.; sætter adresserne G, X, Y, F til henholdsvis 1, 1.5, 3.7, og 20.0, og dette instruerer styringen om at bevæge lineært, G01, til position X=1.5, Y=3.7, og en tilspænding på 20.0 tommer pr. min. Macro syntaks tillader konstanterne at blive erstattet med enhver variabel eller udtryk i en anden kode sektion (dvs. du behøver ikke at være i et macro underprogram). De tidligere meddelelser kan blive erstattet af følgende kode: #1=1; #2=.5; #3=3.7; #4=20; G#1 X[#1+#2] Y#3 F#4; Den tilladelige syntaks til adresserne A Z (excl. N eller O) er som følger: <adresse><-><variabel> A - #101 <adresse>[<udtryk>] <adresse><->[<udtryk>] Y[# ] Z-[SIN[#1]] Hvis værdien af variablen ikke stemmer overens med området af adressen, vil det resultere i den sædvamlige styrings alarm. F. eks. ville den følgende kode resultere i en område alarm, fordi værktøjs diameter numrene ligger i området #1=75; D#1; Når en variabel eller et udtryk bruges i stedet for en adresse konstant, så er den flydende punkt værdi afrundet til det mindst betydningsfulde tal. Hvis 1= , så vil G1X#1 flytte bearbejdnings værktøjet til.1235 på X-aksen. Hvis styringen er i metrisk mode, vil maskinen flytte til.123 på X-aksen. Når en UDEFINERET variabel bruges ti at erstatte en adresse konstant, så ignoreres den adresses reference. F. eks. hvis #1 er udefineret, så vil blokken Side 14 af 26

15 G00 X1.0 Y#1; få værdien G00 X1.0 Ingen Y bevægelse ville finde sted. Macro angivelser Macro angivelser er linier afkoder, som tillader programmøren at manipulere med styringen med fordele lignende ethvert standard programmerings sprog. Inkluderet er funktioner, operatører, betingelses måder og aritmetiske udtryk, kendetegnende angivelser og styrings angivelser. Funktioner og operatører bruges i udtryk til at modificere variabler eller værdier. Operatører er væsentlige til udtryk medens funktioner gør programmørens job nemmere. Funktioner Funktioner er indbyggede rutiner, som programmøren har til rådighed. Alle funktioner har formen <function_name>[argument]. Funktioner kan passere ethvert udtryk som argumenter. Funktioner returnerer flydende punkt decimal værdier. Funktionen til veje bragt med Haas styringen er følgende: FUNKTION ARGUMENT RETURNERER NOTER SIN[ ] Grader Decimal Sinus COS[ ] Grader Decimal Cosinus TAN[ ] Grader Decimal Tangens ATAN[ ] Decimal Grader Bue tangent Samme som FANUC ATAN[ ]/[1] SQRT[ ] Decimal Decimal Kvadrat rod ABS[ ] Decimal Decimal Absolut værdi ROUND[ ] Decimal Decimal Rund af en dec. FIX[ ] Decimal Helt tal Afkorte fraktion ACOS[ ] Grader Decimal Bue cosinus ASIN[ ] Grader Decimal Bue sinus #[ ] Helt tal Helt tal Variabel indirekt DPRNT[ ] ASCII tekst Eksternt output Noter til funktioner Funktionen ROUND arbejder forskelligt afhængigt af sammenhængen hvori den bruges. Når den bruges i et aritmetrisk udtryk, arbejder round funktionen som man skulle forvente. Dvs. hvert nummer med en ubetydelig del større end eller lig med.5 er rundet op til næste hele tal, ellers bliver den fratrukket nummeret. #1=1.714; #2=ROUND[#1]; (#2 er sat til 2.0) #1=3.1416; Side 15 af 26

16 #2=ROUND[#1]; (#2 er sat til 3.0) Når round er brugt i et adresse udtryk, så er argumentet for round afrundet til adressens kendetegnede præcision. For metriske og vinkel dimensioner, er tre plads præcision standarden. For tomme er fire pladser standard. Integrale adresser som D, T og H afrundes normalt. #1= ; G0 X[ #1 + #1 ]; (bordet flytter til ); G0 X[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ]; (bordet flytter til ); G0 A[ #1 + #1 ]; (aksen flytter til 2.007); G0 A[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ]]; (AKSEN FLYTTER TIL 2.006); D[1.67] (diameter 2 er gjort aktuel); Operatører Operatører kan klassificeres i tre kategorier: aritmetiske operatører, logiske operatører og boolske operatører. Aritmetiske operatører Aritmetiske operatører består af de sædvanlige unære og binære operatører. De er: + unær plus unær minus -[COS[30]] + binær adition#1=#1+5 - binær subtraction #1=#1-1 * multiplikation #1=#2*#3 / division #1=#2/4 MOD rest #1=27 MOD 20 (#1 indeholder 7) Logiske operatører Logiske operatører er operatører, der arbejder på binære bit værdier. Macro variabler er flydende punkt numre. Når logiske operatører bruges på macro variabler, bruges kun den hele del af det flydende punkt nummer. De logiske operatører er: OR XOR AND logisk ELLER to værdier sammen udelukkende ELLER to værdier sammen logisk OG to værdier sammen Eksempler: #1=1.0; #2=2.0; #3=#1 OR # Her vil variabel #3 indeholde 3.0 efter OR operation #1=5.0; #2=3.0; Side 16 af 26

17 IF [[#1 GT 3.0] AND [#2 LT 10]] GOTO1 Her vil styringen overføre til blok 1 fordi #1 GT 3.0 vurderer til 1.0 og #2 LT vurderer til 1.0, således 1.0 AND 1.0 er1.0 (sand) og GOTO forekommer. Som det kan ses af de foregående eksempler, skal det tages HENSYN når der bruges logiske operatører, således at det ønskede resultat opnås. Boolske operatører Boolske operatører evaluerer altid til 1.0 (SAND) eller 0.0 (FORKERT). Der er seks boolske operatører. Disse er ikke begrænset til betingede udtryk, men som oftest bruges de i betingede udtryk. De er: EQ - lig med NE - ikke lig med GT - større end LT - mindre end GE - større end eller lig med LE - mindre end eller lig med De følgende er fire eksempler på, hvordan boolske og logiske operatører kan bruges: Eksempel Forklaring IF [#1 EQ 0.0] GOTO 100; Spring til blok 100 hvis værdien af variabel #1 er lig med 0.0. WHILE [#101 LT 10] DO1; Hvis variabel #101 er mindre end 10 gentag loop DO1..END1. #1=[1.0 LT 5.0]; Variabel #1 er sat til 1.0 (SAND). IF [#1 AND #2 EQ #3] GOTO1 Hvis variabel #1 logisk AND (og med) variabel #2 er lig med værdien i #3, så springer styringen til blok 1. Udtryk Udtryk er defineret som en række af variabler og operatører omringet af firkantede parenteser [ og ]. Der er to anvendelser for udtryk: betingede udtryk eller aritmetiske udtryk. Betingede udtryk returnerer FALSE (forkert) (0.0) eller TRUE (sande) (ikke nul ) værdier. Aritmetiske udtryk bruger aritmetiske operatører med funktioner til at fastlægge værdier. Betingede udtryk I Haas styringen er alle udtryk, der er sat, betingede værdier. Værdien er enten 0.0 (FALSE) eller værdien er nonzero (TRUE). Sammenhængen, i hvilken udtrykkene bruges, fastlægges hvis udtrykket er et betinget udtryk. Betingede udtryk bruges i IF (hvis) og WHILE (mens) angivelser og i M99 ordren. Betingede udtryk kan gøre brug af boolske operatører til hjælp for evaluering af TRUE eller FALSE betingelser. M99 betinget opbygning er unik for Haas styringen. Uden macroer har M99 i Haas styringen den evne at kunne forgrene ubetinget til enhver linie i det aktuelle underprogram, ved at placere en P kode på den samme linie. For eksempel: Side 17 af 26

18 N50 M99 P10; forgrener til linie N10. Det får ikke styringen til at kalde underprogrammet. Med macros aktiveret, kan M99 bruges med et betinget udtryk til betinget forgrening. Til at forgrene når variabel #100 er mindre end 10 kunne vi kode den nævnte linie som følger: N50 [#100 LT 10] GOTO 10; Aritmetiske udtryk Et aritmetisk udtryk er ethvert udtryk, der bruger konstanter, variabler, operatører eller funktioner. Et aritmetisk udtryk returnerer en værdi. Aritmetiske udtryk er sædvanligvis brugt i kendetegnende angivelser, men er ikke begrænset til dem. Eksempler på aritmetiske udtryk: #101=#145*#30; #1=#1+1; X[#105+COS[#1011]]; #[#2000+#13]=0; Kendetegns angivelser Kendetegns angivelser tillader programmøren at modificere variabler. Formatet for kendetegns angivelser er: <udtryk>=<udtryk> Udtrykket på venstre side af lighedstegnet skal altid referere til en macro variabel, enten direkte eller indirekte. Den følgende macro initialiserer en sekvens af variabler til enhver værdi. Her er brugt både direkte og indirekte angivelser. O0300 (initialiserer en opstilling af variabler); N1 IF [#2 NE #0] GOTO2 (B-base variabler); #3000=1 (base variabel ikke givet); N2 IF [#19 NE #0] GOTO3 (S=størrelse af opstilling) #3000=2 (størrelse af opstilling ikke givet) N3 WHILE [#19 GT 0] DO1; #19=#19-1 (nedadgående tælling) #[#2+#19]=#22 (V=værdi at sætte opstillingen til) END1; M99; Den ovennævnte macro kunne bruges til at initialisere tre sæt af variabler som følger: G65 P300 B101. S20 (INIT TO #0); G65 P300 B501. S5 V1 (INIT TO 1.0); G65 P300 B550. S5V0 (INIT TO 0.0); Decimalpunktet i B101 etc. vil være krævet. Side 18 af 26

19 Styrings angivelser Styrings angivelser tillader programmøren at forgrene, både betinget og ubetinget. De tildeler også evnen til at gentage en sektion af koder baseret på en betingelse. Ubetinget forgrening (GOTOnnn og M99 Pnnnn) I Haas styringen er der to metoder til forgrening ubetinget. En ubetinget forgrening vil altid forgrene til en specifik blok. M99 P15 vil forgrene ubetinget til blok nummer 15. M99 kan bruges enten macros er installeret eller ej, og er den traditionelle metode til forgrening ubetinget i Haas styringen. GOTO15 gør det samme som M99 P15. I Haas styringen kan en GOTO kommando bruges på samme linie som andre G koder. GOTO bliver udført efter enhver anden styrings kommando, der er traditionelle M koder. Beregnet forgrening (GOTO#n og GOTO[udtryk]) Beregnet forgrening tillader programmøren at overføre styring til en anden blok i det samme underprogram. Blokken kan være beregnet i parentes, som i tilfældet GOTO[udtryks] form, eller blokken kan passeres ind gennem en lokal variabel, som i GOTO#n formen. GOTO vil afrunde variablen eller udtryks resultatet, som er tilknyttet med den beregnede forgrening. F. eks. hvis #1 indeholder 4.49 og GOTO#1 er udført, vil styringen forsøge at overføre til en blok indeholdende N4. Hvis #1 indeholder 4.5, så vil udførelsen overføre til en blok indeholdende N5. Det følgende kode skelet kunne udvikles til at lave et program, som arrangerer dele i række: O9200 (indgravering af tal i aktuel placering) ; (D=DECIMAL DIGIT TO ENGRAVE); IF [[#7 NE #0] AND {#7 GE O] AND[#7 LE 9]] GOTO99; #3000=1 (UGYLDIG DIGIT) ; N99 #7=FIX[#7] (afskær enhver ubetydelig del) ; GOTO#7 (indgraver tallet nu) ; N0 (lav tallet 0) M99 ; N1 (lav tallet 1) ; M99 ; N2 (lav tallet 2) ; ; (etc.,.) Med ovennævnte underprogram, vil du kunne gravere tallet fem med følgende kald: G65 P9200 D5; Side 19 af 26

20 Beregnede GOTO er der bruger udtryk, kunne bruges til at forgrene bearbejdelse baseret på resultater af læsning af hardware inputs. Et eksempel kan se ud som det følgende: GOTO[[#1030*2]+#1031] ; NO (1030=0, 1031=0) ; M99; N1 (1030=0, 1031=1) ; M99; N2 (1030=1, 1031=0) ; M99; N3 (1030=1, 1031=1) ; M99; Det adskilte input returnerer altid til enten 0 eller 1 når det er læst. GOTO[udtrykket] vil forgrene til den passende G kode baseret på angivelsen af de to adskilte inputs #1030 og #1031. Betinget forgrening (IF og GOTOn) Betinget forgrening tillader programmøren at overføre styring til en anden sektion af koder indenfor samme underprogram. Betinget forgrening kan kun bruges, når macroer er aktiverede. Haas styringen tillader to ens metoder fuldendelse af betinget forgrening. IF[<betinget udtryk>] GOTOn Her, som anført herover, er <betinget udtryk> ethvert udtryk, som bruger de seks boolske operatører EQ, NE, GT, LT, GE eller LE. Parenteserne omkring udtrykket er påbudte. I Haas styringen er det ikke nødvendigt at inkludere disse operatører. For eksempel: IF [#1 NE 0.0] GOTO5; kunne også være: IF [#1] GOTO5; I denne angivelse vil forgrening til blok 5 ske, hvis variablen #1 indeholder andet end 0.0, eller den udefinerede værdi#0; ellers vil den næste blok blive udført. Hvis overførsel til en anden end Haas styring er ønsket, så anbefales det at bruge de betingede operatører. I Haas styringen kan et betinget udtryk også bruges med M99 Pnnnn formatet, forudsat at macros er aktiveret. Et eksempel er som følger: G0 X0 Y0 [#1EQ 2] M99 P5; Her er betingelsen for M99 delen kun angivelsen. Værktøjs maskinen er instrueret til X0, Y0, hvad enten udtrykket evaluerer til TRUE eller FALSE. Kun forgreningen M99 er udført Side 20 af 26

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vi skal således finde en metode til:

Vi skal således finde en metode til: Vi skal således finde en metode til: 1. At anvende maskinen som målemaskine til at finde det forudbestemte startpunkt. 2. At finde programmeringskoordinatsystemets afstand til startpunktet. 3. At indføre

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere