side Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9"

Transkript

1 nr. nr Maj Maj LEGO LEGO fyrer fyrer nu nu funktionærer funktionærer side side 3 3 Holdt Holdt for for nar nar side side 5 5 Lukker Lukker og og slukker slukker side side Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9

2 Bløde pakker Leder Ved overenskomstfornyelsen i industrien lykkedes det også denne gang at få en række nye forbedringer igennem i form af såkaldt bløde pakker. Ikke mindst til børnefamilierne i form af længere barselsorlov, løn under barnets hospitalsindlæggelse, forbedret sygelønsordning, mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden osv. Forbedringer, der efterfølgende også er slået igennem på alle andre områder. Det kan godt være, at der blev rynket på næsen eller skældt ud ude i skurvognene, på værkstedet og i kantinen over forbedringerne for børnefamilierne. Måske også hos en del af de medlemmer, der for længst er over den fødedygtige alder og ikke har problemer børnepasning og snotnæsede unger tæt inde på livet. Men de bløde pakker og mere familievenlige løsninger er kommet for at blive, og det stopper ikke med det, der hidtil er nået. Fri til syge børn Der blev taget hul på endnu et fremskridt, da ingeniører og akademikere i TDC i begyndelsen af maj indgik en aftale, der fjerner loftet over fraværsdage i forbindelse med børns sygdom. Væk er reglerne om barns første sygedag. Og væk er dårlig samvittighed hos de ansatte ved selv at skulle melde sig syge for at klare børnepasning, når barnets feber ikke forsvinder fra den ene dag til den anden, og det er umuligt at få bedsteforældre eller andre til at tage over. Enten fordi de selv har et job at passe eller bor i den modsatte ende af landet. Samme krav vil med garanti blive rejst på mange andre områder og ikke alene på for akademikere og ingeniører, men også på de traditionelle industriarbejdspladser. Og med god grund. Det viser reaktionerne fra arbejdsgiverside også. De har meget travlt med at fortælle, at TDC-aftalen med ingeniører og akademikerne omfatter et helt specielt område, hvor medarbejderne i høj grad selv styrer deres daglige arbejde. Og at de nærmest forventer, at medarbejderne alligevel passer deres job hjemmefra eller indhenter det forsømte, når de vender tilbage til arbejdspladsen. Familiens krav Udviklingen på arbejdsmarkedet løber stærkt i disse år. Måske så stærkt, at arbejdsgiverne har svært ved at følge med. Flere og flere steder er medarbejderne i høj grad selv at med til at styre og tilrettelægge arbejdet. Og det gælder ikke alene akademikere og ingeniører, men også på de traditionelle industriarbejdspladser og mange, mange andre steder. Danmark kan kun klare sig i den internationale konkurrence i kraft af vores høje produktivitet, hvor mere og mere ansvar overlades til den enkelte medarbejder. Det traditionelle samlebåndsarbejde er på vej ud. Den moderne industriarbejder vil have ansvar og indflydelse på sit daglige arbejde og vil have det til at hænge sammen med familielivet. Ellers finder de bedre udfordringer. Virksomheder, der vil tiltrække velkvalificerede og fleksible medarbejdere er derfor nødt til at tilbyde de ansatte forhold, hvor arbejdet hænger sammen med familiens krav. Det har mange virksomheder heldigvis for længst indset og klaret gennem lokale aftaler, men der er lang vej igen før alle er med. indhold Lego-fyringer 3 SiD-KAD-fusion 4 Holdt for nar 5 Mere syge efter massefyring 7 Det nye EU 9 Lukker og slukker 12 Skal værfterne lukkes? 15 Seniorpolitik kom nedefra 16 International fagbevægelse 18 Noter 20 Faglig orientering nye ståljob 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax Fax - redaktionen Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ) Tlf Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer 11 gange årligt hver måned undtagen juli. Udgivelsesdagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN

3 Af Erik Sandager Foto Palle Peter Skov 72 funktionærer fyret fra LEGO Sidste år oplevede timelønnede to store fyringsrunder, denne gang bliver funktionærer ramt Efter to fyringsrunder, hvor der i februar og oktober 2003 blev afskediget knap 500 timelønnede medarbejdere, blev 72 funktionærer ved LEGO Company i Billund opsagt i slutningen af marts i år. Nyvalgt tillidsrepræsentant for de HKansatte, Karen Karstensen, oplyser, at afskedigelserne ikke er kommet som den store overraskelse, idet der blev bebudet nedskæringer den 8. januar i år, da årsresultatet for 2003 med et underskud på 1,4 mia. kr. blev offentliggjort. Den 15. marts blev ledelsens handlingsplan så offentliggjort. Og ejeren af LEGO Company, Kjeld Kirk Kristiansen, oplyste, at op til 500 medarbejdere på globalt plan - heraf ca. 1/3 i Danmark - vil blive opsagt inden udgangen af Mange af mine kolleger har bidt sig fast i, at 500 medarbejdere skulle afskediges. Og heraf skulle 1/3 af stillingerne være i Danmark. Men det er vigtigt at understrege, at der er tale om at nedlægge op til 500 stillinger. Og derfor ender det ikke nødvendigvis med 500 afskedigelser, oplyser Karen Karstensen. Nyvalgt Hun er nyvalgt som tillidsrepræsentant - i øvrigt samme dag, som de 72 fyresedler blev uddelt - men hun har i flere år været faglig aktiv som HK-medarbejdernes repræsentant i det fælles samarbejdsudvalg, der nu kaldes for virksomhedsudvalget. På grund af handlingsplanen er der ændret i LEGO Companys organisation. Som en følge deraf er der nedlagt en del job. Det gælder både i Danmark og på globalt plan. Nogle medarbejdere er blevet flyttet til andre jobfunktioner. Hvor mange det drejer sig om, ved Karen Karstensen ikke på nuværende tidspunkt. Men 72 medarbejdere i Billund - næsten alle funktionærer - blev opsagt torsdag den 25. marts. - De afskedigede er selvfølgelig kede af det og kan ikke forstå, hvorfor det lige skulle være mig, og det er vel en naturlig, menneskelig reaktion, mener tillidsrepræsentant Karen Karstensen. De afskedigede har af LEGO fået AS3- pakken, som indebærer kursus- og konsulenthjælp til at komme videre og finde et andet job eller gå i gang med en ny uddannelse. Det er et kursus i jobsøgning, der løbende gives i opsigelsesperioden, og det foregår både i mindre grupper og som individuel konsulentrådgivning. Ifølge HK s tillidsrepræsentant er der hende bekendt ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelser udover, hvad medarbejderne har krav på ifølge funktionærloven og gældende aftaler. Ingen garantier På spørgsmålet, om der er garantier for, at der ikke vil ske yderligere afskedigelser, svarer Karen Karstensen: - Nej, vi har ingen garantier fået! Karen Karstensen Tillidsrepræsentant for 98 medlemmer af Teknisk Landsforbund, der er ansat på LEGO, Torben Jakob Jørgensen, siger, at stemningen er trykket efter afskedigelserne. Ud af de 72 afskedigede funktionærer var der 6 medlemmer af Teknisk Landsforbund. - Medlemmerne er skuffede, men set i lyset af omstændighederne kan de godt forstå, der skulle ske nedskæringer. Vi har arrangeret et møde for de afskedigede med repræsentanter fra TL s kontor i Esbjerg for at give rådgivning og ideer til, hvordan de kan komme videre. Samtidig kører LEGO via konsulentfirmaet AS3 et forløb, forskudt over en længere periode, i aktiv jobsøgning. De timelønnede er så vidt vides gået fri for afskedigelser denne gang. CO-Magasinet side 2-3

4 Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen om fusion stemmer Det nye fælles forbund vedtaget på ekstraordinære kongresser i SiD og KAD Det er nu de omkring medlemmer af SiD og KAD, der ved urafstemninger afgør om de to forbund sluttes sammen til Danmarks største fagforbund fra 1. januar Efter vedtagelse af fusionsaftalerne og de nødvendige lovændringer på to ekstraordinære og samtidige kongresser i de to forbund, er forslaget om fusion nu sendt til urafstemning. Den står på i perioden 17. maj til 5. juni. Der bliver mulighed for at stemme skriftligt, via sms på mobiltelefon eller via internettet, og i et forsøg på at få en høj stemmedeltagelsen vil de to forbund udlodde en lang række præmier i form af gavekort til rejser, mobiltelefoner, dvdafspillere eller lign. Bliver fusionen vedtaget ved urafstemning indkaldes til nye stiftende kongresser i september, hvorefter det nye store forbund, der i øvrigt endnu ikke officielt har fået navn, vil være en realitet fra 1. januar afdelinger Det nye forbund med i alt medlemmer får i alt 72 afdelinger i dag har SiD 263 og KAD 35 afdelinger. Forbundet bliver delt op i 6 branchegrupper, hvoraf Industri bliver den suverænt største. De 6 nye grupper bliver - (pensionister og efterlønsmodtagere ikke medregnet): Byggeri medlemmer Grønne medlemmer Industri medlemmer Offentlig medlemmer Service medlemmer Transport medlemmer. Af det samlede medlemstal bliver 66 procent mænd og 34 procent kvinder. Efter fusionsaftalen får KAD en femtedel af posterne i det nye fælles forbund. De to forbund har nemlig aftalt, at kvinderne skal repræsenteres i det nye forbund med samme antal medlemmer, som de kommer ind med. Det gælder også på lokalt plan i bestyrelserne og i de lokale afdelinger. Aftalen om fair repræsentation gælder for en periode på otte år. Også topposterne i det nye forbund er fordelt. Hvert forbund er på forhånd sikret en indstillingsret. SiD indstiller en forbundsformand, en næstformand, en forbundssekretær, en hovedkasserer og en forretningsfører i a-kassen. KAD indstiller en næstformand, en forbundssekretær og en viceforretningsfører til a-kassen. Desuden indstiller KAD gruppeformændene til to grupper. Det er Den offentlige gruppe og gruppen Privat Service. SiD indstiller gruppeformændene til Industrigruppen, den grønne gruppe, Anlægs- og bygningsgruppen og Transportgruppen. De to kongresser blev holdt for lukkede døre. På SiD-kongressen var der ifølge SiDs hjemmeside et markant flertal for fusionen. Ifølge KAD s hjemmeside stemte 376 ja og 48 nej til den samlede fusionsredegørelse på KAD-kongressen. Ved afstemningen om hvorvidt KAD-kongressen skulle anbefale et ja ved urafstemningen stemte 398 ja, 31 nej og 4 ved-ikke. På begge kongresser var det især lokal-strukturen i det nye stor-forbund, der mødte kritik. Desuden frygt for, at KAD mister indflydelse i forhold til SiD, der udgør det store flertal det nye forbund. Du kan se mere om fusionen på og på de to forbunds hjemmesider. og

5 Af Erik Sandager Holdt for nar Holdt for nar Strid om bonus-betaling førte til arbejdsnedlæggelser, der kunne have været undgået, hvis Dansk Industri ikke havde begået overenskomstbrud, mener fællestillidsrepræsentant Claus Jørgen Madsen, Wittenborg Ifølge en ny konfliktløsningsparagraf i den nye overenskomst forpligter parterne hinanden til omgående at stille med et udrykningshold, hvis på virksomhed eller medarbejdere anmoder om det for at undgå arbejdsuro. Men fællestillidsrepræsentant Claus Jørgen Madsen fra automatfabrikken Wittenborg i Odense har forgæves søgt at få hjælp fra Dansk Industri til at undgå arbejdsuro. Efter at ledelsen på virksomheden optrappede en strid om betaling for bonus ved overfor medarbejderne at lufte tanken om at kræve en halv mio. kr. udbetalt i bonus, tilbagebetalt, frygtede fællestillidsrepræsentanten, at situationen var på vej ud af kontrol. Med henvisning til den nye bestemmelse i overenskomsten henvendte han sig til sin afdeling (Dansk Metal i Odense) og til COindustri. Henvendelsen blev taget seriøst begge steder, mener tillidsrepræsentanten. Han henviser til, at CO-industri den 23. april sendte en telefax til Dansk Industri med anmodning om, at der omgående blev holdt et konfliktløsningsmøde. Dansk Industri svarede aldrig på henvendelsen. Og fællestillidsrepræsentant Claus Jørgen Madsen føler, at DI i stedet for at forebygge nærmere har medvirket til at optrappe konflikten. Han giver ikke meget for de mere eller mindre søgte undskyldninger, DI senere er kommet med. - Dansk Industri rykkede ikke ud. Og det medførte desværre flere faglige møder og arbejdsnedlæggelser i begyndelsen af maj, siger Claus Jørgen Madsen. Og uroen ulmer stadig lige under overfladen. Vi føler os groft forfulgt. Og vi har en kraftig fornemmelse af, at det ikke kun er fra ledelsen, men også fra Dansk Industri. De prøver, hvor langt de kan komme med nye ting i overenskomsten. - Det er deprimerende, at udrykningsholdet godt kunne rykke ud samme dag som ledelsen på Lindøværftet bad om hjælp, mens der ingenting skete, da vi henvendte os. Efter min mening er den eneste forskel, at på Lindø var det ledelsen, der bad om hjælp, mens det her på Wittenborg var de timelønnede. Det er meget utilfredsstillende og frustrerende og kan kun opfattes som et forsøg på at lave en gevaldig skævvridning i det faglige system. Jeg synes Dansk Industri har svigtet sine forpligtelser i denne sag. Efter min mening har de overtrådt overenskomsten. Vi føler os holdt for nar af Dansk Industri, siger Claus Jørgen Madsen. Strid om bonus Striden på Wittenborg går på, om bonus for produktivitet er foregået og udbetalt på et forkert grundlag, sådan som produktionsdirektøren pludselig påstår i marts i år efter at bonus er udbetalt efter samme retningslinier i flere kvartaler. Sidste år blev der nemlig indgået en aftale om et bonussystem for de 285 timelønnede. Det var ledelsen, der udarbejdede beregningsmetoden, mens medarbejderne blot har godkendt metoden. Hverken ledelse eller medarbejdere havde tilsyneladende troet, at bonusaftalen ville kaste ret meget af sig. Men produktiviteten er steget, siger Claus Jørgen Madsen. Og bonus udgør i dag ca. 5 kr. pr. time. - Så laver produktionsdirektøren pludselig en ny beregningsmetode, som han mener tillidsfolkene skal godkende, fordi han mener den anden aftale giver for meget. Men vi kan ikke gå med til at give vore kolleger en lønnedgang på 5 kr. i timen. Da vi blev indkaldt til det første møde havde vore kolleger en klar forventning om, at det var indledningen på de lokale lønforhandlinger. I stedet kom vi ud med et udspil om en lønnedgang på 5 kr. CO-Magasinet side 4-5

6 Af Ingrid Pedersen Massefyringer medfører De ansatte der overlever en massefyring bliver mere syge end før - Og nogle af dem dør af hjertesygdomme, viser finsk undersøgelse Det er trist at blive fyret i forbindelse med en store nedskæringsrunde på virksomheden. Men det kan være livsfarligt at blive. De kolleger, der i første omgang ånder lettet op, når fyresedlerne er uddelt, risikerer nemlig blive mere syge end de var før og de vil have stigende risiko for at dø af hjertekarsygdomme. Det viser en undersøgelse blandt kommunalt ansatte i fire finske byer. Det finske arbejdsmiljøinstitut undersøgte i 1994 og 2000, hvordan sygefravær og dødelighed havde udviklet sig i en række finske byer, efter at de i 1991 havde fyret næsten en fjerdel af de ansatte. Sygefraværet steg mest i de kommuner, der havde fyret flest mennesker. Her voksede antallet af sygemeldinger fra 83 til 113 per 100 ansatte per år, mens det i de virksomheder, der havde fyret færrest kun voksede fra 53 til 70 per 100 ansatte per år. Forskerne fremhæver også, at medarbejdere med mange sygedage ofte blev fyret, så dem der blev tilbage, havde et bedre helbred end gennemsnittet. Alligevel steg sygefraværet i årene efter fyringsrunderne. Undersøgelsen viste også, at på de arbejdspladser, hvor der var fyret flest, var risikoen for at dø af hjertekarsygdomme fordoblet. I perioden 1991 til 1996 steg gennemsnitsarbejdsløsheden i Finland fra 6.6 procent til 16.6 procent, så det var svært at finde andet arbejde efter en fyring. Ingen dansk undersøgelse Den finske undersøgelse er den eneste af sin art. Normalt efter fyringsrunder bliver der fokuseret på, hvad der sker med dem, der har måttet forlade arbejdspladsen ikke på de heldige, der bliver tilbage. Tillidsrepræsentanter på en række danske industriarbejdspladser, der har været igennem en række fyringsrunder, har ikke observeret et lignende mønster på deres arbejdspladser. - Det har vi simpelt hen ikke tænkt på, lyder det. På Flextronics i Pandrup, siger fællestillidsrepræsentant Helle Justesen, KAD, at virksomheden endnu ikke har set tegn på øget sygefravær. - Men jeg har simpelt hen heller aldrig tænkt på, at der skulle være den sammenhæng, siger hun. I øjeblikket er der 330 ansatte tilbage på Flextronics. På et tidspunkt, havde 1700 mennesker arbejdsplads der, og Helle Justesen siger, at det kollegerne går mest op i for tiden er, hvordan fremtiden bliver. Også medarbejderne på LEGO i Billund har måttet sige farvel til mange kolleger. Og de seneste fem år har været ustabile. Samtidig døjer virksomheden med et sygefravær, der ligger højere end gennemsnittet i provinsen, men fællestillidsrepræsentant, Berit Flint Petersen, har aldrig overvejet, om der kan være en sammenhæng mellem massefyringerne og sygefraværet. - Det er egentlig ikke min fornemmelse, at det er tilfældet, men er er ingen tvivl om, at Berit Flindt petersen, LEGO Foto: Palle Peter Skov Kim Thomsen, Vestas Foto: Jens Bach

7 ger sygdom og død kollegerne er utroligt meget berørt af situationen. Fyringerne har fyldt meget, og alle er frustrerede, siger hun. Fællestillidsrepræsentant Kim Thomsen, har oplevet flere fyringsrunder, siden han i 1987 blev tillidsmand for medlemmerne af Metal på Vestas. Men han har aldrig tænkt på, om massefyringer fører til øget sygefravær. - Lige efter en fyringsrunde er der øget sygefravær i opsigelsesperioden, siger han. Vestas har et sygefravær på 4,5 procent, og der bliver gjort meget for at bringe det ned. - Men indtil nu har vi ikke set nogen effekt af indsatsen, siger han, og tilføjer, at netop nu (slutningen af april) er en forfærdelig periode i Vestas, fordi fusionen med NEG Micon resulterer i afskedigelser. - Mentalt har folk det skidt, siger han. Kim Thomsens forklarer, at mønstret er, at op til en fyringsrunde falder sygefraværet. Derefter stiger det i opsigelsesperioden, men det er hans opfattelse, at det derefter stabiliserer sig igen. Det mønster genkender Per Løfstrøm Sørensen, der er tillidsrepræsentant for Teknisk Landsforbunds medlemmer i DISA. Virksomheden har i løbet af det seneste par år afskediget næsten 200 medarbejdere, så der nu er ca. 340 tilbage. Han understreger, at virksomheden altid har haft et lavt sygefravær. Det ligger mellem to og fire procent. - Vi har ikke set på, om er er en sammenhæng, siger han, men konstaterer alligevel, at i efteråret blev mange funktionærer fyret, og i månederne derefter har sygefraværet været svagt stigende. - Men selv om fyringerne både har betydet øget arbejdsmængde og større utryghed, tør jeg ikke sige, at der er nogen sammenhæng, siger han. Ikke overrasket Konsulent i CO-industri, Peter Dragsbæk, er ikke overrasket over undersøgelsens konklusion, og han er sikker på, at de sammenhænge undersøgelsen peger på kan genfindes på dansk industriarbejdspladser, selv om der ikke er lavet tilsvarende undersøgelser i Danmark. - Jeg tror, at vi kan finde de samme mekanismer i industrien. Der vil sikkert være forskel i tallene, men sammenhængen er der. De færreste tænker over, at dem, der bliver tilbage, også er meget påvirkede af fyringsrunder. I industrien sker de jo også med baggrund i økonomiske forhold, og skyldes ikke altid, at arbejdsmængden falder, siger han. Utrygheden overfor nye arbejdsopgaver, påtvungne forandringer, som man ikke selv har indflydelse på, og brudte relationer tilgode kolleger, der bliver fyret, kan ifølge Peter Dragsbæk sagtens være med til at påvirke helbredet. - Det er vigtigt at tage en dialog om, hvad man skal gøre både med dem, der rejser Fortsættes næste side Per Løfstrøm Sørensen, DISA Foto: Harry Nielsen Helle Justesen, FLEXTRONICS Foto: Michael Bo Rasmussen CO-Magasinet side 6-7

8 Massefyringer Fortsat fra sidste side og dem, der bliver tilbage, så situationen ikke bliver forværret på grund af øget sygefravær, understreger han. - Det er vigtigt i nedskæringstider at have en dialog om, hvordan virksomheden overlever på længere sigt, understreger han. Han understreger også, at situationen for dem, der bliver tilbage, godt kan være lidt ambivalent. De føler sig heldige, fordi de ikke blev fyret, men også lidt skyldige. Forud for at fyringer er blevet effektueret, er der måske gået en periode, hvor alle var sig selv nærmest og det sætter sig sine spor efterfølgende. - Der findes ikke nogen gode måder at fyre folk på, men det er vigtigt at gøre, hvad man kan for at begrænse antallet for eksempel ved først at give mulighed for frivillig fratræden, og det er helt afgørende, at der foregår et tæt Undersøgelsen samspil mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne. Hvis fyringerne sker for diktatorisk, tror jeg lettere man ser de resultater, der nævnes i undersøgelsen, vurderer han. - Det er vigtigt, at huske at dem, der bliver tilbage, har været igennem samme proces, som dem der blev fyret og det skal de have tid til at bearbejde, understreger han. Usikkerhed giver sygdom Seniorforsker Chris Jensen, Arbejdsmiljøinstituttet, er heller ikke overrasket over undersøgelsens resultater, men da der ikke findes tilsvarende danske undersøgelser, ved han ikke, om lignende tendenser gælder i Danmark. - Der er dog ingen tvivl om, at en høj grad af jobusikkerhed øger sygefraværet, fremhæver han. Den finske undersøgelse er foretaget blandt kvindelige og mandlige kommunalt ansatte mellem 19 og 62 år i 10 finske kommuner. Heraf har det finske arbejdsmiljøinstitut udvalgt ansatte i fire byer (Espoo, Turku, Vantaa og Raisio) til en nærmere undersøgelse. Før fyringerne startede på grund af Finlands økonomiske krise i begyndelsen af 90 erne, havde de fire byer fastansatte og løst ansatte medarbejdere af dem blev fyret eller holdt selv op. De er ikke med i undersøgelsen, der kun omfatter dem, der blev tilbage på arbejdspladserne. Arbejdspladserne blev opdelt i tre grupper: Mindre end 8 procent nedskæring i personalet 8-18 procent nedskæring Over 18 procent nedskæring Forskerne indsamlede tal over sygefraværet før nedskæringen og igen for årene 1994 til Desuden fik de oplysninger om dødsfald og dødsårsag blandt dem, der ikke var blevet fyret. Undersøgelsen er en opfølgning af en mindre undersøgelse blandt 764 kommunalarbejdere i byen Raisio. Her viste de samme tendenser sig. Læs mere om undersøgelsen i British Medical Journal, Han nævner også, at nedskæringer i en produktionsvirksomhed ofte skyldes faldende produktion, og dermed mindre mængde arbejde. Men på offentlige arbejdspladser institutioner, plejehjem og lignende vil arbejdsmængden ofte være den samme, og beslutningen om nedskæringer er ikke truffet af arbejdspladsens egne ledere. Derfor forstår han godt, at nedskæringer kan givet øget stress og stigende risiko for at dø af hjertekarsygdomme. - Det samme kan være tilfældet i produktionsvirksomheder, hvis nedskæringer ikke modsvares af lavere arbejdsmængde til de tilbageværende, siger han. Han understreger også, at det spiller en rolle, om der er andre jobmuligheder i området og hvilken branche, man er indenfor. - Nogle brancher, f.eks. byggeriet, er vant til store forandringer, mens andre har sværere ved at håndtere nedgang, siger han og tilføjer, at mest mulig åbenhed og hurtige handlinger, når beslutningen er truffet, er med til at gøre det lettere for kollegerne at komme sig ovenpå en nedskæring. Flere andre undersøgelser viser, at omstruktureringen, lukninger, udliciteringer, sammenlægninger og andet, der skaber usikkerhed om arbejdspladsens fremtid, får sygefraværet til at stige, og forskerne bag undersøgelsen fremhæver, at globaliseringen betyder yderligere massefyringer, så der er grund til at tage problemet alvorligt, da sygefraværet har store samfundsøkonomiske konsekvenser.

9 Af Bjarne Kjær danske overenskomster Nye EU-borgere på Lovgivning og overenskomster sikrer mod at de nye EU-borgere ikke ansættes til dårligere lønninger i andenklasses job Det danske arbejdsmarked åbnede 1. maj i år for arbejdstagere fra de 10 nye EU-lande. Der er dog næppe udsigt til, at danske arbejdspladser bliver oversvømmet med billig, lavtlønnet arbejdskraft fra de nye medlemslande i Central- og Østeuropa. Det skulle både overenskomster og lovgivning forhindre. I industriens overenskomster har der siden 1998 været en bestemmelse om udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark. Det hedder her blandt andet: 1. Såvel CO-industri som CO-industris medlemsorganisationer retter omgående henvendelse til Dansk Industri, såfremt man bliver bekendt med forhold, der kan forudses at medføre problemer eller uoverensstemmelser. Tilsvarende retter Dansk Industri omgående henvendelse til CO-industri. 2. Sådanne henvendelser skal resultere i et omgående møde mellem overenskomstparterne. Repræsentanter for de involverede parter, herunder forbundene, kan deltage. 3. Alle relevante baggrundsoplysninger forelægges eller fremskaffes hurtigst gørligt. 4. Dansk Industris medlemsvirksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, skal indpasse denne i virksomhedens lønniveau, ligesom øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes. 5. Hvor en udenlandsk virksomhed er involveret i en entreprise for en DImedlemsvirksomhed, og hvor den pågældende virksomhed ikke er overenskomstdækket, tilstræber DI/CO ligeledes en forhandlingsløsning.. 6. Såfremt den udenlandske virksomhed under forhandlingerne eller efterfølgende optages som medlem af DI, skal lønniveauet tilpasses, eventuelt under organisationernes medvirken. Skal have arbejdsog opholdstilladelse I december 2003 indgik regeringen en aftale med socialdemokraterne, de radikale, SF og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande. Udgangspunktet for aftalen er, at Danmark åbner arbejdsmarkedet for borgere fra de nye EU-lande fra 1. maj Men der er en række helt klare forudsætninger: Det skal sikres: - at det danske arbejdsmarked de facto åbnes fra den 1. maj 2004 for arbejdstagere fra de nye EU-lande, og at de nye EU-borgere ikke ansættes til dårligere lønninger i andenklasses job. - at der fortsat er balance og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. - at de nye EU-borgere bliver ansat på de vilkår, som gælder på det danske arbejdsmarked. - at de danske velfærdsordninger forbliver robuste, og at der ikke sker misbrug af danske velfærdsordninger. - at der sættes håndfast ind overfor brugen af illegal arbejdskraft og fiktive virksomhedskonstruktioner. Aftalen betyder blandt andet, at borgere fra nye EU-lande i en overgangsperiode skal have opholds- og arbejdstilladelse. Det kræver igen, at man har et fuldtidsarbejde, og at de vilkår, der er aftalt med arbejdsgiveren, svarer til de vilkår, der gælder på det danske arbejdsmarked. Opholds- og arbejdstilladelsen falder bort, hvis man mister sit job. Der skal gennemføres effektiv kontrol med personer, som opholder sig i andre EUlande, mens de modtager danske sygedagpenge. Desuden er det en del af aftalen, at muligheden for at ansøge om børnepasningsorlov skal udnyttes inden 1. april Orloven kan dog afholdes helt frem til Endelig har forligspartierne aftalt, at indsatsen mod illegal arbejdskraft og brug af fiktive virksomheder forstærkes. For nylig har socialdemokraterne fremsat lovforslag, der vil medføre betydelige stramninger overfor arbejdsgivere, der bruger illegal arbejdskraft. Der bliver tale om sekscifrede bødebeløb og fængsel i op til tre år. Ud over forhøjelse af straframmen skal den økonomiske gevinst ved at bruge illegal arbejdskraft konfiskeres. Og arbejdsgivere kan miste retten til at drive virksomhed, hvis han gentagne gange beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. CO-Magasinet side 8-9

10 Af Bjarne Kjær med 10 nye m Det nye EU 1. maj blev EU udvidet med ti nye medlemslande, og det europæiske samarbejde tæller nu 25 medlemsstater med i alt 450 millioner mennesker. Og endnu flere er på vej. Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet forsøgte at komme med i denne omgang, men opfyldte ikke kriterierne for EU-medlemskab. Rumænien og Bulgarien har fået stillet i udsigt, at de evt. kan komme med fra 2007, mens Tyrkiet situation skal drøftes på det europæiske råds møde i december Nye ansøgerlande er Kroatien og Makedonien. Udvidelsen gavner ikke kun de nye EUlande. Også de nuværende 15 medlemslande får fordele. Den økonomiske gevinst ved udvidelsen er en naturlig følge af, at det indre marked bliver større. De nye lande ventes at opnå et højere velstandsniveau. Og den øgede velfærd vil medføre, at samhandelen mellem de hidtidige EU-lande og landene i Central- og Østeuropa får bedre vilkår. Udvidelsen gør det også nemmere at rejse rundt i og bosætte sig i Central- og Østeuropa. Og gennem EU s uddannelsesprogrammer bliver det muligt at studere i f.eks. Krakow eller Prag på samme måde, som man i dag kan gøre det i London eller Paris eller andre EU-byer. CO-Magasinet bringer her et miniportræt af de nye EU-lande med en række faktuelle oplysninger om de enkelte lande og resultatet af deres folkeafstemninger om EUmedlemskabet. Til sammenligning kan nævnes, at Danmark har 5,3 mill. indbyggere på km2, en inflation på 2,3 pct., en arbejdsløshed på 5,1 pct. og BNP (Bruttonationalprodukt) pr. indbygger ) på kr. Du kan se mere om det nye EU og de enkelte lande på blandt andet Udenrigsministeriets og EU-Kommissionens hjemmesider (http://www.um.dk/aspfiles/lande_ fakta_liste.asp og enlargement/ index_da.html samt på Folketingets EU-oplysning på Polen Befolkning 38,7 mill. Areal: km 2. Naboer: Hvide Rusland, Rusland, Tyskland, og Litauen. Hovedstad: Warszawa Sprog: Polsk Religion: Romersk-katolsk. Mønt: Zloty (PLN). 100 PLN = 170,77 kr. BNP pr. indbygger: kr. Inflation 1 pct. Arbejdsløshed: 18 pct. Folkeafstemning: 77,4 pct. ja 22,5 pct. nej. Deltagelse: 58,8 pct. Cypern Befolkningstal: Heraf ca på Nord-Cypern (tyrkiske del). Areal: km 2-37 pct. under tyrkisk kontrol. Naboer: Middelhavsø tæt på Tyrkiet, Grækenland og Syrien. Hovedstad: Nicosia. Sprog: Græsk, tyrkisk og til dels engelsk. Religion: Græsk-ortodoks, muslimer og romerskkatolsk. Mønt: Cypern pund (C ) = ca. 12,82 kr. Præsident og regeringsleder: Tassos Papadopoulos. BNP pr. indbygger: kr. Inflation: 1,9 pct. Arbejdsløshed: 3-4 pct. Folkeafstemning: Ingen. Estland Befolkningstal: 1,36 mill. (70 pct. estere, 30 pct. russere) Areal: km 2. Hovedstad: Tallinn. Naboer: Rusland og Letland. Sprog: Estisk russisk meget udbredt. Religion: Lutheranere og russisk-ortodokse. Mønt: Kroon (EEK). 15,65 EEK= 1 Euro. Præsident: Arnold Rütel. Premierminister: Juhan Parts. Arbejdsløshed: 10 pct. BNP pr. indbygger (?). Folkeafstemning: 66,8 pct. ja 33,1 pct. nej. Deltagelse: 64 pct. Letland Befolkningstal: 2.4 mill. (58 pct. lettere og godt 30 pct. russere). Areal: km 2 Naboer: Litauen, Estland, Rusland og Hvide Rusland. Hovedstad: Riga. Sprog: Lettisk russisk er udbredt. Religion: Lutheranere samt romersk-katolske og russisk-ortodokse. Mønt: Lat (LVL). 100 Lat svarer til kr. Præsident: Vaika Vike-Freiberga. Statsminister: Einars Repse. BNP pr. indbygger: US dollar= ca kr. Arbejdsløshed: 8 pct. Inflation: 3 pct. Folkeafstemning: 67,5 pct. ja 32,4 nej. Deltagelse. 72,5 pct.

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE CO-Magasinet Nr/År 07/2012 INDUSTRIENS ARBEJDSPLADSER ER I FOKUS SIDE 4-5-6 BLIV DYGTIGERE PÅ ARBEJDSFORDELING SIDE 7 UDDANNELSE UDEN GEBYR SIDE 8-9 IN GEBYR BETYDER FLERE PÅ UDDANNELSE SIDE 8-9 INDUSTRIENS

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Magasinet Nr. 12 december 2003 Fik skub i det faglige arbejde Værftsarbejdere snydt for bonus 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Overlevende dansk tvangsarbejder fortæller Forside Side 3 Side

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side 6-7 100 ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6

Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6 nr. 11 November 2005 Hjælp ved virksomhedslukning Side 4-6 Ingen lønpres i industrien Side 3 Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter Side 12-13 22 danske virksomheder på FN s sorte liste Side 14-15 Folkestyret

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere