Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv"

Transkript

1 Undervisningsmateriale til workshoppen Indhold Beskrivelse af workshoppen.. 2 Om undervisningsmaterialet. 2 Faglige mål. 4 Dokumentarfilmen hvad kan den?... 4 Få styr på de gode optagelser (Elevark 2).. 8 Filmklipning endnu et filmisk virkemiddel Dokumentarisk poesi og det personlige puslespil. 14 Links og litteratur. 17 Tekniske krav til workshoppen 19 Bag om workshoppen 20 1

2 Beskrivelse af workshoppen Hvad er virkeligheden i den digitale tidsalder? Tv-reportager, dokumentariske portrætter og reality-serier giver alle sammen deres version af den eller de personer, de skildrer. Med mobiltelefonen eller et kompaktkamera i hånden skal eleverne optage scener fra deres eget liv og skabe deres helt personlige selvportræt. I workshoppen skal eleverne bearbejde deres filmoptagelser ved at anvende forskellige klippeteknikker, bl.a. den associative klippeteknik, og de skal lægge musik og indtaling på deres film. Vi undersøger billedernes virkemidler og eksperimenterer med forskellige udtryk. Målet er bl.a. at lære eleverne, hvordan man kan lege med filmmediet og gennem klippeteknikker kan skabe et visuelt personligt puslespil. Eleverne introduceres bl.a. til et lettilgængeligt klippeprogram, som de kan anvende i alle former for it-baserede produktioner. De lærer, hvordan de overfører filer fra mobil til computer og konverterer filmscener til klippeprogrammet samt uploader til YouTube. Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er tænkt som inspiration til de forberedende lektioner i klassen forud for workshoppen Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges liv. Materialet indeholder opgaver, som eleverne skal løse i forberedelsesfasen og opgaver, der er valgfrie. Vi anbefaler, at man afsætter minimum 4-6 lektioner til at forberede eleverne på selve workshoppen og spore dem ind på dokumentarfilmens genretræk og fortælleformer samt kort præsentere dem for grundlæggende filmbegreber herunder: Billedkomposition Billedbeskæring Kameravinkler/perspektiv 2

3 Filmiske virkemidler Klippeteknik En viden eleverne skal bruge til at kvalificere og optimere deres egne optagelser, som de skal klippe sammen til en lille, personlig dokumentarfilm under workshoppen. Workshoppen tilbydes skoleklasser fra klassetrin, hvorfor undervisningsmaterialet er forsøgt differentieret, så det kan bruges til både mellemtrin og udskoling. Det ses bl.a. i forhold til de dokumentarfilm, der er valgt ud til at kunne eksemplificere genretræk og virkemidler. Materialet henviser primært til film, som ligger på filmstriben.dk eller som alternativt findes som klip på youtube.com. Opgaver der skal løses: Eleverne skal lave filmoptagelser forud for workshoppen. Eleverne skal vælge én sætning, som skal være omdrejningspunkt for både deres forberedelse og optagelserne. Eleverne skal overholde de opstillede dogmer, når de laver deres filmoptagelser. Opgave der er frivillig: Mood board-øvelsen er frivillig, men hvis I vælger, at jeres elever skal lave den, skal eleverne tage udgangspunkt i deres sætning i arbejdet med mood boardet. 3

4 Faglige mål Det overordnede formål med workshoppen og undervisningsmaterialet er at give eleverne mulighed for at tilegne sig en værktøjskasse af filmiske begreber og virkemidler til at beskrive film i dokumentarfilmgenren, men også selv give sig i kast med at udtrykke sig visuelt og personligt gennem filmmediet. Det er oplagt at inddrage flere fag i det forberedende arbejde med dokumentarfilmgenren, og selve workshoppen trækker da også tråde til trinmål i fagene dansk og billedkunst. Dansk sætte ord på oplevelser og tanker, erfaringer og følelser styrke ordforråd og begrebsdannelse tilegne sig et analytisk beredskab over for andre udtryksformer forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation karakterisere genrer inden for fiktion og ikke-fiktion udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner Billedkunst beskrive billeders indhold og komposition fremstille billeder på baggrund af oplevelser og erfaringer undersøge en films billedsprog og selv arbejde med form og farve kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation og multimedie anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder udsmykningsopgaver og medieproduktioner Dokumentarfilmen hvad kan den? Dokumentarfilm er en bred kategori af film, som har det til fælles, at de skildrer mennesker, miljøer og problemstillinger i det virkelige liv. Det handler altså om at dokumentere virkelige mennesker og hændelser. Modsat fiktionsfilm viser dokumentarfilmen ikke en opdigtet virkelighed, men forsøger derimod at vise virkeligheden som den tager sig ud i virkeligheden! Og det er netop dokumentarfilmens styrke, at den henter sine historier og hovedpersoner fra virkelighedens verden som vi kender den og derfor kan identificere 4

5 os med eller som vi ikke troede virkeligheden kunne tage sig ud. Dokumentarfilmen har nemlig en evne til at præsentere os for mennesker og miljøer, vi ikke vidste eksisterede og give os et indblik i en måske fremmed og ukendt verden. På den måde kan dokumentarfilmens virkelighed ofte overgå fantasien. Når det gælder om at skildre virkeligheden, så har dokumentarfilmen et stort forspring i forhold til fiktionsfilmen. Det er virkelige personer overfor skuespillere, og uanset hvor godt skuespillerne agerer foran kameraet, så ved vi, at det netop er skuespillere og ikke virkelige personer i et virkeligt miljø. Det er dog samtidig vigtigt at slå fast, at dokumentarfilmen ikke altid er ren virkelighed. Ligesom fiktionsfilmen har en dokumentarfilm en instruktør, og den vil derfor altid i en eller anden grad være en bearbejdelse af virkeligheden. Hver optagelse, klip, beskæring af billedet, motiv i fokus m.m. er med til at vise netop den virkelighed, instruktøren ønsker at vise. Følgende skema kan give et forenklet billede af forskellene mellem fiktionsfilm og dokumentarfilm. Dokumentarfilm Virkelige mennesker spiller sig selv De medvirkende er filmet i eget miljø Forskellig fortælleform fx: klassisk, poetisk, observerende, personlig, propagandistisk etc. Nogle dokumentarfilm kan sættes ind i en berettermodel Fiktionsfilm Castede skuespillere spiller rollerne Optagelserne foregår i studier/kulisser eller on locations som er omhyggeligt udvalgt af instruktøren og produceren. Langt de fleste fiktionsfilm kan sættes ind i en berettermodel/aktantmodel I de senere år har dokumentarfilmen fundet et større publikum, og det er ikke sjældent, at dokumentaren har sin plads på det store lærred i landets biografer. Det gælder bl.a. danske dokumentarfilm som Armadillo (2010), Testamentet (2011) og Ambassadøren (2011), og især de amerikanske kassesuccesser Bowling for Columbine (2002) og Supersize me (2004), som har lokket tusindvis af mennesker i biografen. Den klassiske og faktuelle dokumentar er ikke på vej ud, men flere instruktører af dokumentarfilm udnytter i højere grad end tidligere de filmiske virkemidler, som vi kender fra fiktionsfilm til at skabe spænding og fortælle den gode historie. Dokumentarfilmens fortælleformer I dokumentarfilm er fortælleformen afhængig af, hvilken historie instruktøren vil fortælle. Fortælleformen kan være mere eller mindre tydelig, og en dokumentarfilm kan ofte indeholde elementer fra flere fortælleformer og evt. træk fra andre filmgenrer. De væsentligste af dokumentarfilmens fortælleformer er: 5

6 Den klassiske fortælleform at informere og oplyse Den observerende fortælleform at vise uden at forklare Den poetiske fortælleform hverdagens poesi Den personlige fortælleform instruktøren i fokus Til at skabe overblik over de forskellige fortælleformer i dokumentarfilm kan I benytte nedenstående skema. I skematisk form, viser det, de forskellige tilgange til at fortælle en virkelig historie, præsentere en problemstilling eller skabe en bestemt stemning på film. Skemaet findes også som pdf. og kan med fordel bruges i forberedelsesundervisningen i udskolingen. Formål Indhold Dramaturgi Fortæller Klassisk Observerende Poetisk Personlig Informere, oplyse og skabe debat omkring samfundsrelevante problemstillinger Fokus på en bestemt problemstilling og dens konsekvenser Kan også være afsløringen af kriminalitet, magtmisbrug og uretfærdighed Lineær struktur Berettermodel bruges ofte til at følge argumentationen Indre synsvinkel Den alvidende fortæller Fortæller kan være anonym, neutral eller en eller flere af de Instruktøren som forsker Instruktøren lader billederne fortælle Instruktøren har ikke et bestemt budskab, men snarere et tema Tilskueren skal selv tage stilling Fokus på mennesker i almindelige hverdagsmiljøer Portrætter af enkeltindivider eller grupper Mosaik-struktur Hvis lineær, er det fordi den følger en indbygget tidsstruktur i miljøet Ydre synsvinkel Observerende fortæller Fluen på væggen Skabe stemninger Præsentere de poetiske eller æstetiske sider af virkeligheden Beskrive i stedet for at forklare Fokus på det vi normalt ikke lægger mærke til i hverdagen Dvæler ved det smukke Fokus på form og æstetik Associative forløb Indre og ydre synsvinkel Instruktøren gør sig selv og sin egen optræden til hovedanliggendet Kombinere det individuelle med det kollektive eller det personlige med det politiske Fokus på den subjektive og individuelle fortolkning af verden Ofte associative forløb Flashback Kan også være dramatiseret og følge berettermodellen Indre synsvinkel 6

7 personer, der medvirker Fortællerstemmen binder historien sammen Billederne fortæller selv Don't tell it, show it Filmiske virkemidler Voice-over Nærbilleder Mange klip Montage-klipning Asynkron lyd Metaforiske klip Rekonstruktioner kan blive anvendt Skjult kamera Ofte håndholdt kamera Meget få klip Ikke klip i dialogscener, men rolige panoreringer Naturligt lys Synkron lyd Sjælden brug af underlægningsmusik Glidende kamerabevægelser Montage-klipning Synkron og asynkron lyd Arkivbilleder, rekonstruktioner, animationer Musikken er ofte central, fx i forhold til at skabe en dynamisk klipperytme Brug af et bredt udvalg af filmiske virkemidler afhængig af det budskab, instruktøren vil have frem Journalistiske redskaber Ofte interviews med hovedpersoner, en der er tæt på hovedpersonen eller en ekspert Spontane interviews, hvor filmens medvirkende kan udtrykke sig Skildre den rå virkelighed En personlig/ subjektiv fremstilling af virkeligheden En kommentar En personlig/ subjektiv fremstilling af virkeligheden Indblik i fremmede miljøer Eksempler Det tavse råb af René Bo Hansen, 2000 (19 min) 17 minutter Grønland af Jørgen Roos, 1967 (17 min) Ryd op af Klaus Kjeldsen, 2002 (22 min) Før gæsterne kommer af Jon Bang Carlsen, 1986 (20 min) Vesterbro Af Michael Noer, 2007 (58 min) Efterskoleliv 300 dage på Samsø af Peter Engel, 2003 (51 min) Et øjeblik af Klaus Kjeldsen, 1999 (5 min) Julies Balkon Af Annette K. Olesen, 1993 (5 min) Huler af Mariella Harpelund Jensen, 2005 (19 min) Barbut af Ole Askman, 1994 (6 min) Reflexion 2011 af Jan Troll, 2002 (7 min) Til far af Mathias Broe, 2011 (13 min) Min morfar forfra af Pernille Rose Grønkjær, 2002 (28 min) Tal til mig af Anne Katrine Talks, 2006 (29 min) Kort film om tro af Nikolai Østergaard, 2005 (15 min) Invisible af Kassandra Wellendorf, 2004 (11 min) 7

8 Aktiviteter med eleverne om dokumentarfilmgenren Hvad er dokumentarfilm? Brainstorm og fælles diskussion i klassen. Lad eleverne komme med deres bud på, hvad der kendetegner en dokumentarfilm. Se hele eller dele af de tre dokumentarfilm 17 minutter Grønland, Ryd op og Invisible på filmstriben.dk. Tal efterfølgende om: hvordan filmene adskiller sig fra hinanden hvordan de hver især beskriver virkeligheden hvilken fortælleform de benytter sig af hvilken eller hvilke historie(r) de gerne vil fortælle Få styr på de gode optagelser (Elevark 2) For at give eleverne de bedste forudsætninger for at lave gode optagelser, som de kan bruge i workshoppen, kræver det forhåndsviden om billedkomposition, billedbeskæring, perspektiv og kontraster i billeder. Billedkomposition - handler om, hvordan man bygger sine billeder op, så motivet, man filmer, står stærkest. Det drejer sig om at skabe orden, balance og klarhed i billedet ved bl.a. at rydde op i baggrunden, stille skarpt på motivet og placere det strategisk i billedrammen. Det kan også være en idé at have styr på vandrette, lodrette og diagonale linjer i billedet. Regler er til for at blive brudt, og det kan være, man kan opnå en bestemt stemning eller følelse ved bevidst at gøre det modsatte. Billedbeskæring - er den afstand, vi oplever mellem kamera og motiv fra supertotal, hvor man har det helt store overblik over motiv og miljø til ultranær, hvor vi er helt tæt på og kan se bumsen på kinden. Man skelner mellem seks forskellige beskæringer supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær og ultranær/close up. Jo tættere på jo mere intens bliver det, men der er ofte behov for at veksle mellem de forskellige beskæringer for at skabe dynamik, variation og overblik i filmen. 8

9 Supertotal Total Halvtotal Halvnær Nær Ultranær Perspektivet eller synsvinklen - kan være med til at fremhæve bestemte stemninger i filmen, f.eks. at illustrere forskellige magtforhold. Ved frøperspektiv er kameraet placeret lavt, og som tilskuere kigger vi opad på motivet. Det kan evt. være med til at illustrere følelser som 'at være underlegen', 'se op til', 'være den lille'. Ved normalperspektiv er kameraet placeret i højde med personerne og begivenhederne, og vi oplever at kigge lige på dem, vi er i øjenhøjde med dem. Ved fugleperspektiv er kameraet placeret højt, vi kigger ned på motivet. Normalperspektiv Frøperspektiv Fugleperspektiv Kontraster - i form af lys og skygge eller i forhold til farver og størrelsesforhold kan også være en måde at illustrere og skabe stemninger i billedet. 9

10 Aktiviteter med eleverne om billeder og virkemidler Se den korte dokumentarfilm Et øjeblik på filmstriben.dk med fokus på billedkomposition, billedbeskæring og perspektiv. Filmen bruger desuden forskellige filmiske virkemidler til at sætte fokus på filmens tema og budskab om tidens relativitet. Hvordan kommer det bl.a. til udtryk i filmen, og hvilken effekt har det? Filmklipning endnu et filmisk virkemiddel Som optakt til workshoppen vil det være godt, hvis du sammen med eleverne kan arbejde med en forståelse af filmklipning som et væsentligt filmisk virkemiddel. En film består ofte af rigtig mange klip, som tilsammen udgør hele filmen. Det kan være klip mellem forskellige kameraindstillinger i en scene eller klip mellem forskellige scener og sekvenser. I dag foregår stort set al filmredigering og dermed også klipningen af filmen på computere, men tidligere sad klipperen ved et klippebord og fysisk klippede og limede filmstrimlerne sammen. 10

11 Klipperytmen - afgør hvor langt, der er mellem klippene. Er klippene korte vil det give en hurtig klipperytme, som gerne skal give en oplevelse af spænding, stress og høj puls. Modsat vil lange klip give en langsom klipperytme og indtryk af ro og harmoni. Klippeteknikker - er en betegnelse for forskellige måder og metoder at klippe film sammen. 1. Kontinuitets-klipning (usynlig klipning) Når vi ser film, så er det ofte meningen, at vi ikke skal tænke for meget over alle de klip, der er foretaget i filmen. Oplevelsen skal her være glidende og naturlig, og som publikum skal vi helst ikke lægge alt for meget mærke til det tekniske. 2. Montage-klipning (synlig klipning) Ved montage-klipning, eller den associative klippeteknik, som denne teknik også kaldes, bliver der klippet mellem to billeder, som umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre. Her er det netop meningen, at publikum skal tænke over klipningen og selv finde en logik og forståelse i sammenhængen mellem de to billeder. Sammen skaber billederne en syntese, som kan virke stemningsfuld, overraskende, poetisk. 3. Analogi-klipning eller match-cut Klip mellem ting i to billeder, der visuelt matcher, og som derved skaber en accepterende og ofte æstetisk flot overgang mellem to miljøer, der ellers vil modarbejde hinanden (f.eks. fra skolegård til kirkegård) 11

12 4. Krydsklipning Man overholder kontinuiteten i tid og sted, men klipper mellem to sideløbende handlinger. Som publikum forventer vi, at de på et tidspunkt mødes. Det kan være med til at skabe spænding og intensitet. Bruges ofte i actionfilm og -scener når helten at afmontere bomben? Krydsklipning skaber forbindelsen og lader os være to steder på samme tid. 5. Parallel-klipning Overholder ikke kontinuiteten, men viser forskellige handlinger forskellige steder, uden at de direkte har noget med hinanden at gøre. Det kan være en måde at beskrive et eller flere miljøer på. I workshoppen og i forbindelse med elevernes egenproduktioner af film arbejder vi udelukkende med disse tre teknikker: Montageklipning Analogi-klipning Parallelklipning 12

13 Klippeeffekter - eller overgangseffekter er forskellige visuelle effekter, man kan tage højde for eller lægge ind over et klip mellem f.eks. to forskellige scener eller miljøer. 1. Overblænding Et billede går gradvist over i det næste, så begge billeder på et vist tidspunkt anes samtidig. Benyttes bl.a. til at markere tidsoverspring. 2. Wipe Ny indstilling skubber den forrige ud, således at overgangen bliver mere rolig og blid. 3. Op- og nedtoning Et billede bliver gradvist lysere eller mørkere. 4. Dækbillede(indklips-billede) - Etablerer overgange mellem scener, skjuler overspring i tid bruges ofte i interviews og i forbindelse med dokumentarfilm. Aktiviteter med eleverne om klippeteknik Se det korte filmklip Kuleshow Effect (0:46 sek.) på youtube.com. Lad eleverne prøve kræfter med den associative montage-klipning ved at lade dem koble to umiddelbart uafhængige motiver. Koblingen af de to billeder skal helst skabe en ny forståelse eller sammenhæng og åbne op for en fortolkning. F.eks. sovende mand + ambulance = sygdom/ulykke eller mand + pistol = mord. Se traileren til filmen Mission Impossible 4 Ghost Protocol på youtube.com. Lad eleverne klappe for hvert klip og tal om, hvordan klipperytmen kan skabe enten spænding eller ro i en film. Se musikvideoen Help af musikeren Xenia Rubinos på youtube.com og fokuser på, at filmen er klippet i takt med musikken. Samtidig kan filmens mange stemningsmættede klip også fungere som inspiration til de optagelser, eleverne selv skal lave. Se den korte dokumentarfilm Barbut på filmstriben.dk og fokuser på, hvordan klip på lydsiden af filmen kan fungere som effekt. 13

14 Dokumentarisk poesi og det personlige puslespil Dokumentarfilm er som nævnt en bred genre, og elevernes forestillinger om dokumentarfilm vil formentlig være mere smalt. Det vil være naturligt, hvis de forbinder dokumentarfilm med TV-programmer som Kontant, Bag Facaden og Operation X eller reportageudsendelser som De unge mødre, CPH lufthavnen og Sommer i Sunny Beach. I workshoppen Mit personlige puslespil kaster vi os over den mere eksperimenterende, legende og intuitive fortælleform, som kendetegner de to sidste dokumentargenrer den poetiske og den personlige fortælleform. For at understøtte netop det poetiske og personlige er det væsentligt, at eleverne har fokus på deltaljer, leger med farver og former i billedet og forsøger at tænke visuelt, når de skal lave optagelser til deres egne små dokumentarfilm. I workshoppen er der igen fokus på den eksperimentende og poetiske tilgang til filmene, hvorfor der arbejdes med udvalgte klippeteknikker, montage-, analogi- og parallelklipning, der fremmer det stemningsmættede, poetiske, det personlige. Det er en lang, sej proces at lave en dokumentarfilm. Der skal ufattelig mange timers optagelse, interviews, research og tid i klipperummet til, før en dokumentarfilm er klar til at blive vist for offentligheden. Det er vigtigt for eleverne at forstå, at de ikke skal lave en dokumentarfilm, som de kender den. De skal derimod lave et kort, stemningsmættet og filmisk puslespil om dem selv. For at begrænse arbejdet og skabe overblik for eleverne, skal de optage deres film ud fra nogle fastlagte dogmer eller regler. Disse regler og dogmer er også beskrevet på elevarket, som det er vigtigt, at eleverne får udleveret og læser, inden de går i gang med at filme. 14

15 Aktiviteter eleverne skal lave før workshoppen: Vælg din sætning (Elevark 1) Hver elev skal allerførst vælge én af følgende sætninger, som de skal tage udgangspunkt i til deres film: Hvornår føler jeg mig smukkest Jeg er ikke altid mig Min største drøm Mit største fejltrin Mig og mit kæledyr Mig og mit yndlingssted Mig og min bedste ven Mig som min bedste ven Mig om 10 år Mig og mit største idol Mig og min familie Min største hemmelighed Det føler jeg indeni Det gør mig stolt Glæden kommer og går Det tror jeg ikke, du har lagt mærke til De små ting i livet, dem nyder jeg Det var en god dag Stemningen af mit liv 15

16 MOOD BOARD stemningen i din film (Elevark 1) -valgfri. Når eleverne har valgt deres sætning, skal de lave deres personlige mood board til sætningen. Et mood board kan bedst illustreres som en stemnings- eller inspirationsvæg eller opslagstavle, som gennem billeder og motiver viser de stemninger og følelser, eleverne gerne vil have frem. Hvad der betyder noget for dem at fortælle? Hvad ligger dem på sinde? Øvelsen fordrer, at de tænker visuelt, før de går ud og filmer. Eleverne finder billeder på nettet, i blade eller tager selv billeder med deres kamera eller mobiltelefon. Billederne klistrer de på et A2-ark, som de sætter op i klassen og evt. fremlægger. Husk, at sætningen skal være i centrum! Eleverne kan hente inspiration til deres mood boards ved at google mood board. Der er også stor inspiration at hente på de sociale medier som Instagram, tumblr, facebook og ikke mindst Pinterest, som nærmest er et stort mood board. De kræver dog alle, at man opretter sig som bruger. Det er også muligt at finde inspiration til stemninger og billeder på Et socialt-fotografisk projekt, hvor unge drenge fra Nørrebro i København viser deres hverdag gennem billeder, de selv har taget. Når eleverne har lavet deres mood board, skal de tænke over, hvad de vil have med i deres film, og hvor og hvordan de vil optage. Det er nu blevet tid til at filme! Krav til elevernes optagelser (Elevark 3) 1) Med udgangspunkt i deres valgte sætning vælger eleverne tre locations, altså steder, de vil optage. 2) På hver location skal de lave 3-5 optagelser. 3) Hver optagelse må vare maks. 60 sek. 4) Ingen tale på kameraet (altså under optagelserne). 5) Alle optagelser skal være optaget horisontalt, altså i vandret format. 6) Der må gerne være både totalbilleder og fokus på detaljer. Der skal altså veksles mellem forskellige indstillinger/billedbeskæringer. 16

17 Links og litteratur Mere om dokumentarfilm, filmiske virkemidler og klippeteknik: Fat om dokumentarfilm" undervisningsmateriale fra Det Danske Filminstitut Fokus på dokumentarfilm undervisningsmateriale til hhv. mellemtrin og udskoling fra Det Danske Filminstitut Håndbog i filmiske virkemidler undervisningsmateriale fra FILM-X og Det Danske Filminstitut Leg med filmklipning - webbaseret undervisningsmateriale fra FILM-X og Det Danske Filminstitut, hvor man afprøver klippeteknikker med udgangspunkt i kendte film Flere eksempler på dokumentarfilm til brug i undervisningen: "En Enastående Studie i Mänsklig Förnedring" (Sverige, 2008) filmen er optaget udelukkende ved brug af mobiltelefoner, og handler om instruktørens eget kærlighedsliv. (trailer til filmen) "10 Minutes Older" (Soviet/Letland, 1978). Eksempel på ren observerende stil, hvor der fokuseres på reaktion frem for aktion, og reaktionen næsten bliver til aktionen. "Night Practice" (UK, 2008). Poetisk, iscenesat - de virkelige mennesker spiller sig selv i deres miljø. Andy Warhol eating a Hamburger - fra Jørgen Leths "66 Scener fra Amerika" (Danmark, 1981). Eksempel på minimalistisk iscenesat dokumentar, som meget konceptuelt giver indsigt i/kommenterer emnet. 17

18 "Før Gæsterne Kommer" af Jon Bang Carlsen (Danmark, 1985). Inventing reality: instruere folk i at spille sig selv i sit eget miljø, men efter et skrevet manuskript. Ét minuts Ferry-Tale: Little Thing" (Danmark, 2002). Eksempel på at fortælle en dokumentarisk historie ud fra en detalje og en snæver udskæring af virkeligheden/et subjektivt perspektiv af virkeligheden + meget synlige klip. "Barbut" (Danmark, 1994). Eksempel på en frame-story uden ord. Findes i undervisningsmaterialet til Den Korte Film og på filmstriben: "Julies Balkon" (Danmark, 1993). Eksempel på en fiktiv lydside sat sammen med en dokumentarisk billedside + hvordan vi kan bygge på og referere allerede eksisterende historier. Findes i undervisningsmaterialet til Den Korte Film og på filmstriben: De to følgende film er historiske eksempler i disse film blev der for første gang eksperimenteret med klipning, hvor det ikke handlede om at skabe dramaturgisk sammenhæng i filmen, men primært skabe visuel sammenhæng eller kontrast. Berlin die Sinfonie der Grosstadt (Tyskland, 1927) Man With a Movie Camera (Rusland, 1929) 18

19 Tekniske krav til workshoppen 28 computere (en pr. elev) med mus og høretelefoner (gerne med indbygget mikrofon) 1 computer til workshopafholder Styresystem: Windows Smartboard eller projektor/lærred/højtalere Internetadgang Vi anvender Movie Maker til denne workshop. 19

20 Bag om workshoppen Alle rettigheder til workshoppen Mit personlige puslespil og det tilhørende uv-materiale tilhører BUSTER Københavns Internationale Filmfestival for Børn og Unge. Producer: Diana Bjørn Milenkovic Udvikling af UV-materiale: Rune Jellesen Smith Redaktører: Diana Bjørn Milenkovic og Flemming Pedersen Idéudvikling: Diana Bjørn Milenkovic, Cæcilie Østerby Sørensen, Rune Jellesen Smith, Pil Maria Gunnarsson og Ida Grøn Workshopafholdere: Ida Grøn er filmdokumentarist og har en master fra Den Nationale Filmskole i England og en bachelor i Kunsthistorie fra Københavns Universitet. Ud over at producere egne film har Ida bl.a. været workshopunderviser på Køge Handelsskole i teori og praktik omkring produktion og redigering af korte dokumentarfilm samt været gæsteforelæser på Mediefag på RUC i Dokumentarens Fortælleformer. Jeff Krogså er uddannet folkeskolelærer, og arbejder professionelt med filmproduktion og filmklipning. Jeff er underviser i skoletjenesten FILM-X på Det Danske Filminstitut, hvor han dagligt arbejder med at hjælpe elever med filmproduktion. Siden 2011 har Jeff også afholdt workshops for BUSTER. Rune Jellesen Smith er uddannet lærer og fagjournalist og underviser til daglig på Mariendal Friskole i København. Rune udarbejder undervisningsmateriale til børne- og ungdomsfilm for Det Danske Filminstitut ved siden af andet skribentarbejde. Rune er stor filmforbruger af alt fra skæve og eksperimenterende dokumentarfilm til de store blockbustere. Pil Maria Gunnarsson er uddannet filminstruktør fra filmskolen i Göteborg og er cand.it fra IT Universitetet i København. Maria har skrevet og instrueret flere kort- og dokumentarfilm, bl.a. Musen, som var i konkurrence på Berlin filmfestivalen. Maria har undervist børn og unge i filmiske virkemidler og praktisk filmproduktion på Station Next og i FILM-X på Det Danske Filminstitut. 20

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Introduktion Toppen af Danmark ønsker at gøre brug af levende billeder i sin formidling af destinationen og dens unikke natur på internettet.

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på skuespil på film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nogle af aktiviteterne er

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer Kortfilm Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer s. 2 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 19 s. 20 s. 21 s. 22 Stort set alle

Læs mere

I 7 sind i filmkundskab og mediefag

I 7 sind i filmkundskab og mediefag lærersider ı ı 169 I 7 sind i filmkundskab og mediefag 170 ı ı lærersider Det følgende, sidste kapitel giver mulighed for at anlægge en filmanalytisk vinkel på filmserien I 7 SIND. Her tages genrer, billeder

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Analyse af levende billeder i dansk

Analyse af levende billeder i dansk Analyse af levende billeder i dansk Formålet med denne artikel er at illustrere, at analyse af levende billeder i dansk kan gribes an på mange måder og ikke nødvendigvis med brug af et avanceret filmteknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Pedro Almodóvar: Volver (2006) Mediefag

Pedro Almodóvar: Volver (2006) Mediefag (2006) Af Eva Rosenkilde Mediefag Præsentation af filminstruktøren Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar betragtes som en moderne auteur, dvs. en filmkunstner, der skaber sit eget, særprægede univers. Hans filmunivers

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Lærervejledning til undervisningstemaet Dokumentarfilmen

Lærervejledning til undervisningstemaet Dokumentarfilmen Lærervejledning til undervisningstemaet Dokumentarfilmen Af mediefagslærer Morten Skourup, Ørestad Gymnasium Hvis man kigger efter en ensartet kategorisering af dokumentar- og faktaprogrammer, kan man

Læs mere

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT Lærervejledning Scenen er sat. Indhold og formål: Tematikken behandler fotografiets genrer fra det iscenesatte

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next

HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next HISTORIER FRA DIN BY lærervejledning Udgivet af Station Next 2. udg., jan 2014 Indhold Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med Historier fra din by 3 Filmenes form og indhold 4 Undervisningsplan 4 Lærerens

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer?

Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Thilde Emilie Møller, Ph.d. stipendiat, Afdelingen for film og medievidenskab, Københavns

Læs mere

III. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik. med i en arbejdsgruppe, som søgte Filminstituttet om støtte til at udvikle projektet.

III. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik. med i en arbejdsgruppe, som søgte Filminstituttet om støtte til at udvikle projektet. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik Af Jakob Høgel og Allan Berg Nielsen I Det handlede om politik, det begyndte med politikerne, stedet var Folketinget, hvor det blev vedtaget at lade magtforholdene

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Mediefag og innovation

Mediefag og innovation Mediefag og innovation For at undgå den indholdstomhed, der ligger iboende i innovationsbegrebet, må begrebet tæmmes gennem at sættes under restriktion af andre begreber. I den gymnasiale kontekst kan

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. Undervisningsforløb. Tid Indhold og metode Mål Læringsniveau Lektion 1+2 Ons. d. 16. jan.

BILAG 1 BILAG 2. Undervisningsforløb. Tid Indhold og metode Mål Læringsniveau Lektion 1+2 Ons. d. 16. jan. BILAG 1 BILAG 2 Undervisningsforløb Tid Indhold og metode Mål Lærings 1+2 Ons. d. 16. jan. Læring på 0. og 1. Præsentation og begrundelse af forløb Samtale om betydning af medier i elevernes hverdag på

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

FILM-X / HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER

FILM-X / HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER FILM-X / HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER Foto: Eadweard Muybridge (1873) HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER At film er levende billeder, er faktisk en illusion. For film består af 24 faste billeder i sekundet.

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

DET VISUELLE MANUSKRIPT

DET VISUELLE MANUSKRIPT DET VISUELLE MANUSKRIPT Claus Christensen: DET VISUELLE MANUSKRIPT Storyboard-tegner Simon Bang Foto: Jan Buus SIMON BANG Født 1960. Maler, grafiker og illustrator. Uddannet på Skolen for Brugskunst 1978-81.

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29 INDHOLD Forord... 13 Indledning... 15 1. Det nødvendige kendskab til medierne... 16 2. Skitse til en medieforståelse... 16 3. Medier i det konvergerende landskab... 18 4. Levende billeder: en definition...

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Film omkring det grønne bord

Film omkring det grønne bord Film omkring det grønne bord Ved Majken Tang Koch Andre udtryksformer i undervisningen og ved eksamensbordet Film omkring det grønne bord 9.00-9.25 Tekst- & prøvegrundlaget 9.25-10.00 Film i undervisningen

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere