s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR"

Transkript

1 NR.5 OKTOBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren DET KØRER FOR TEAM TVILLING BESPARELSER FORKLÆDT SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID FLYTTE HJEM PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN FOKUS PÅ KOMMUNALVALGET

2

3 Fyraftensmøde om alderdom og andre gode kursustilbud. Læs mere side spastikeren 5/2013 Leder: Ferien er slut... 4 Godt tilbud til bekymrede forældre... 5 Viden om... 6 Respirator-tvillinger blev til jernmænd... 8 Besparelser forklædt som evidens? Nyt fra sekretariatet Vi kan altid flytte hjem Festlig indvielse af nye boliger Tema: KV En grøn oase i København Nyt om kurser Merrild uden filter Hvad kom først ret eller pligt? Den sociale side Indsamling til Thailand Præsentation af Østerskoven SPU-spalten Kredsnyt god læsning! Spastikeren ISSN Årgang 63 nr. 5/2013 Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf , Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf Layout: FL Reklame, tlf Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf Oplag: Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte Forsidefoto: Team Tvilling i aktion. Foto: FH Spastikeren 5/2013 3

4 S IDSTE SIDSTE NYT NYT Ferien er slut for os, der har ferie. Men igen i denne sommer er medierne flydt over med historier om mennesker, som på grund af deres handicap ikke kan holde den ferie, de gerne vil. Børn, unge og voksne, som bor på botilbud, har ikke krav på ferie med den støtte og hjælp, de er helt afhængige af. Det er en ren kommunal beslutning, hvorvidt en borger på f.eks. Jonstrupvang har mulighed for at få den helt nødvendige praktiske hjælp eller socialpædagogiske bistand med på ferie. Mange kommuner har egne regler for området. Nogle tilbyder hjælp i 4, 5, 6 eller 7 dage. Kun meget få tilbyder mere. Ofte er det tillige en forudsætning, at hjælpen gives sammen med flere andre fra botilbuddet og ikke som en individuel mulighed for at tage hjælpen med, hvorhen han eller hun ønsker. Og med hjælp i kun 4-6 dage så er udlandsophold i praksis så godt som udelukket, fordi ferieboliger og flyrejser typisk er på ugebasis. Det er selvfølgelig ikke en menneskeret at holde ferie eller at holde ferie på en bestemt måde. Men så alligevel. Vi, der kan og selv bestemmer, vi suser verden rundt og ofte flere gange om året. Derfor virker det utrolig sølle og mentalt fattigt, at vi vil byde mennesker, som i øvrigt ikke har verdens største handleradius, ikke at få den afveksling, at de den ene gang om året kan komme væk fra de vante omgivelser. Spastikerforeningen vil have ændret loven, så man får krav på at tage sin individuelle hjælp med på ferie i mindst to uger om året. Men indtil da er det en kommunal afgørelse. Så husk, at kommunalvalget står lige for døren, hvilket du kan læse mere om i dette nummer. Her er virkelig et område, hvor en kommunalpolitiker kan gøre en forskel Brug denne anledning til at konfrontere dine lokale politikere med problemstillingen. Her og nu handler det ikke om lovgivning eller regler vedtaget af Folketinget. Det er alene kommunens holdninger og prioritering, der sætter standarden. Her er virkelig et område, hvor en kommunalpolitiker kan gøre en forskel. CPUP Vuxen forsøges overført til Danmark I vores nabolande Sverige og Norge har fagpersoner gennem længere tid haft fokus på de sundhedsfaglige tilbud til voksne med cerebral parese (CP). De seneste 10 år er der gennemført en række udviklings- og forskningsprojekter om helbredstilstanden hos denne gruppe. Erfaringen viser, at en stor del af voksne med CP oplever kroniske muskel- og ledsmerter, fysisk træthed, nedsat ledbevægelighed, hofteluksation og rygskævhed. Selv om der er store forskelle i organiseringen af sundhedsfaglige tilbud i Sverige og Danmark, så har en gruppe fysioterapeuter og ergoterapeuter besluttet, at de vil afprøve om CPUP Vuxen kan anvendes herhjemme. Målet med projektet er at oversætte fysioterapeutiske og ergoterapeutiske redskaber til dansk, uddanne fagpersoner til at anvende redskaberne og afprøve den standardiserede undersøgelse. Det forventes, at projektet får tilknyttet mindst 30 ergo- og fysioterapeuter, som i løbet af efteråret og vinteren vil undersøge mindst 50 voksne med CP. Projektgruppen, der nu allerede er godt i gang, håber, at det kan være det første skridt på vejen til, at CPOP bliver et tværfagligt tilbud til alle børn, unge og voksne med CP i Danmark. Læs mere om CPOP på Lone Møller Landsformand 4 Spastikeren 5/2013

5 Et godt tilbud til alle bekymrede forældre Af Frands Havaleschka - og dem som bare vil vide lidt mere! Spastikerforeningen holder to orienteringsmøder om inklusion i grundskolen. Hvad går det ud på, og hvad skal være på plads for at tilgodese CP-børns behov? Med fokus på inklusion har Spastikerforeningen fået mulighed for at tilrettelægge og gennemføre to orienteringsmøder for forældre til skolesøgende børn. Det ene møde finder sted den 13. november på Scandic Århus Vest og det andet den 20. november i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. De to temamøder er støttet af Undervisningsministeriet og en del af DH s kampagne Skolens fællesskab for alle inklusion i grundskolen, som har til formål at oplyse om inklusion og fortælle om nogle af de konkrete erfaringer på området. Samtidig giver det forældrene en god mulighed for at udtrykke alle deres bekymringer, snakke sammen og få svar på de mange spørgsmål, der melder sig i kølvandet på den nye reform. - Og det er ikke et spørgsmål, om vi vil inklusionen, for den er kommet for at blive, men hvordan vi får den implementeret i skolesystemet, så børn med CP får optimale betingelser i deres skoleforløb, understreger Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, der sammen med foreningens psykolog Klaus Christensen og yderligere en ekstern inklusionsvejleder vil være oplægsholdere og paneldeltagere ved de to møder, der afholdes i tidsrummet fra kl ninger, ledelse og organisering, teknologi, bygningstilpasning og meget mere. Først når den lange række af tiltag er gennemført, kan man med god samvittighed sige, at man har været hele vejen rundt for at skabe en inkluderende grundskole. - I Spastikerforeningen har vi ofte kontakt med dybt bekymrede forældre til skolesøgende børn, der er i tvivl om, hvad der er bedst for deres barn, fortæller Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt. - Og det er denne gruppe forældre, vi nu prøver at samle til de to orienteringsmøder. Dels for at diskutere de forskellige muligheder, og dels for at give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer. Sådan tilmelder du dig: Ønsker du at deltage i et af de to temamøder, så send en mail til: med angivelse af navn, adresse, deltagerantal og cpbarnets alder og om det er Århus eller Høje Taastrup, der ønskes pladser til. Hvert sted er der ca. 50 pladser, som fordeles efter først-til-mølle princippet. Møderne er kun for voksne, og det er gratis at deltage. En politisk vision I inklusiv pædagogik betragtes forskelligartethed som det udgangspunkt, der anses for normen. Inklusion er en overordnet politisk vision om et samfund, hvor alle har lige muligheder for at deltage i samfundets demokratiske processer og lige adgang til velfærdssamfundets ressourcer. Inklusion er en målsætning for at skabe lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle har ret til og mulighed for at være aktive deltagere. Grundigt forarbejde er nødvendigt Der skal meget mere end gode intentioner til at skabe en skole, der rummer og tilgodeser alle grupper i skolemiljøet. Inklusion i folkeskolen handler således om mange forskellige indsatser. Det kræver holdningsbearbejdning, uddannelse og efteruddannelse af en række faggrupper, investering i kvalitet frem for kortsigtede besparelser, sammenhæng til fritidsord- Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt og psykolog Klaus Christensen har taget initiativ til at holde to orienteringsmøder om inklusion i grundskolen. Spastikeren 5/2013 5

6 viden OM Koglerne på besøg i Spastikerforeningen Daghøjskoleeleverne Jonas, Kewin, Lasse, Stine, Berit, Vicky, Rino, Marie, Anders og Mette var glade og tilfredse. Det samme var lærerne Jeanette, Stine og Birgitte, da de den 21. august besøgte Spastikerforeningens sekretariat i Høje Taastrup. Her fik de en bred orientering om sekretariatets arbejde og medarbejdernes funktioner af Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, der også bød deltagerne på en lille rundvisning i det spændende hus. Besøget var et led i daghøjskolen Koglernes samfundsorienterende arbejde, hvor de bl.a. får læring om uddannelse, arbejde, miljø og andre aktuelle samfundsmæssige forhold. I den kommende tid stiller daghøjskolen skarpt på det forestående kommunalvalg og det lokalpolitiske arbejde. Billedhugger med CP: Udstillingen gik helt vildt godt Billedhuggeren Kristian Sverdrup, som blev portrætteret i juni-udgaven af Spastikeren, udstillede i august flere skulpturer i Cobra-rummet på Sophienholm nord for København. - Der var vel 50 gæster til ferniseringen, og selve udstillingen er også gået rigtig godt. Jeg har fået rigtig god respons, og der har været besøgende på hverdage og over 100 måske tæt på 200 besøgende i weekenderne, siger Kristian Sverdrup, der har brugt meget tid på at fortælle om værkerne til de mange besøgende. Skulpturerne, som med sine forskellige symbolfragmenter hver især indkredser og repræsenterer årtiet 00 erne, står nu til opbevaring, og Kristian arbejder på at kunne udstille dem andre steder. Søren Kierkegaard for alle TAVS-gruppen er en tværfaglig arbejdsgruppe, der har til formål at formidle kendskab til ASK (alternativ og supplerende kommunikation), og de muligheder ASK giver personer med kommunikationshandicap. De dygtige, frivillige fagfolk i gruppen prøver på alle mulige måder at finde emner og metoder, der kan stimulere den ofte oversete gruppe. I anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødselsdag har mange børn og unge fået mulighed for at fordybe sig i Søren Kierkegaards univers ved hjælp af alternative kommunikationsredskaber, udklædning, spil, musik og digitale materialer. Det er sket på de to temadage Lad tanker og drømme flyve Søren Kierkegaard for alle, som er støttet af Spastikerforeningen og LEV. Den første fandt sted den 29. maj på Institut for Syn og Hørelse i Aalborg, og succesen blev gentaget den 10. september på Østermølle Skole i Thisted. Over 90 børn og unge mellem 6 og 15 år har deltaget i arrangementerne. Endnu et arrangement finder sted den 7. november på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro. Udover beboerne på Østerskoven har andre unge ASK-brugere fra området også mulighed for at deltage. Læs mere på Falck har forlænget i tre år Folk med handicap og gangbesværede har i flere år været fint betjent i Kastrup Lufthavn af en servicegruppe fra Falck. De er rykket ud, når flypassagerer fra nær og fjern havde behov for assistance og skulle køres til gaten. Nu er det meddelt, at aftalen mellem Falck og lufthavnen fortsætter de næste tre år. Når aktivering bliver spiselig Det er den geniale titel på en ny bogudgivelse fra Handicapidrættens Videnscenter. Bogen giver 10 gode bud på en beskæftigelsesindsats, der virker. Gennem snart 20 års virke med det rummelige arbejdsmarked og derigennem mødet med mange aktører og endnu flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, har Videnscentret erfaret, at arbejdet og forarbejdningen af mad i en kantine, på en café eller en restaurant giver mennesker på kanten af samfundet nogle kompetencer og succeser, der bidrager til et rigere liv. Derfor har redaktionen valgt at samle 10 aktører, der arbejder med det rummelige arbejdsmarked med mad som omdrejningspunkt, og fået deres bud på, hvad der skal til for at lykkes. Bogen på 168 sider indeholder også interviews og lækre madopskrifter. Bogen koster 250 kr. plus forsendelse og kan købes via hjemmesiden: 6 Spastikeren 5/2013

7 Kampagne skal nedbryde fordomme om handicap Med en storstilet kampagne under sloganet Det er ikke et handicap har Socialstyrelsen i september forsøgt at udfordre fordomme og øge bevidstheden om, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. Det er sket ved at fortælle positive historier, der kan være med til at nedbryde fordomme om, at handicappede er svage og ingenting kan. Til at gå i spidsen for arbejdet har de to kampagneværter, Jacob Nossell, kendt fra dokumentarfilmen Det røde kapel, og tv-værten Thomas Skov, DR, der fik sit tvgennembrud som Anders Lund Madsens praktikant, været landet rundt i en kampagnebil for at indsamle positive og livsbekræftende historier. Kampagnen har haft et tæt samarbejde med DR, der har sendt en række temaudsendelser om handicap, bl.a. på DR Ultra, som er målrettet større børn. Undersøgelser viser nemlig, at det bedste middel til at overvinde fordommene er kendskab og viden, og at det allerede er i barndommen, at holdningerne til personer med handicap bliver grundlagt. I forbindelse med kampagnen er der således også udarbejdet undervisningsmaterialer til klassetrin. En række andre tv- og radiokanaler har arbejdet med kampagnen. Bl.a. radiokanalen P4, der havde DHF s formand Susanne Olsen til en lang snak i udsendelsen Formiddag på 4 eren. Også flere aviser har fulgt op bl.a. Politiken, der havde en stor artikel om Mads Wibergs spinninghold for spastikere. For Jacob Nossell, der selv er spastisk lammet og til daglig læser journalistik på RUC og desuden arbejder som praktikant på CPH:DOX, har det været et spændende projekt. - Jeg vil gerne være med til at give et mere nuanceret billede af det at have et handicap og vil gerne udfordre fordommene, og det er synd for os vinklen, siger Jacob Nossell, der selv om han har mange jern i ilden ofte siger nej til at være med i programmer om personer med handicap, fordi de reproducerer de fordomme om handicap, som der er i forvejen. - Jeg sagde ja, fordi det er en ny måde at føre kampagne om personer med handicap på, understreger Jacob Nossell. Kampagnen kører fortsat på Facebook og rummer en masse inspirerende kommentarer og historier fra personer med handicap, deres pårørende og andre med noget på hjerte. Læs mere på: facebook.com/ deterikkeethandicap Spastikeren 5/2013 7

8 Respirator-tvillingerne der blev til jernmænd Peder Mondrup er spastiker, sidder i kørestol og kan ikke løbe en meter. Det kan hans tvillingebror Steen til gengæld og har gjort det i mange år. Nu gør de det sammen i Team Tvilling. Af Frands Havaleschka Intet er umuligt for den, der bærer viljen i sit hjerte. Sådan lød det messende budskab fra tv-værten Thomas Mygind, da han tog hul på reality tv-genren i slut-90 erne med seersucceserne Robinson Ekspeditionen og Fangerne på Fortet. Med samme ukuelige vilje og et stærkt drive til at gøre noget sammen, trods de ulige betingelser, besluttede tvillingerne Steen og Peder Mondrup i foråret at deltage i BT s halvmaraton. Steen som løber, Peder placeret i en løbestol, som Steen skubbede. Missionen lykkedes, og det gav dem blod på tanden til noget mere. Peder og Steen Mondrup har gjort deres fælles projekt til en livsstil, de begge nyder. timer. Med tiden i skiftezonerne betød det, at holdet Team Tvilling kom i mål med en samlet tid på 11.33:01 timer. Langs ruten var der flere hundrede tusinde tilskuere i alle aldre. KMD Ironman Den næste udfordring var derfor at gennemføre maraton-distancen ved KMD Ironman Copenhagen som en del af stafetholdet Team Tvilling. Med tusindvis af tilskuere på ruten på en solbeskinnet dag i august klarede de opgaven flot og krydsede målstregen ved Christiansborg under stor jubel i tiden 5 timer og 9 minutter for de 42,195 km. Forud for løbedisciplinen havde Anne Marie Nobel brugt 1,18:26 til at svømme 3,8 km i lagunen ved Amager Strandpark, mens elitecykelrytteren Tasja Stenum tilbagelagde 180 km på de nordsjællandske landeveje i en supertid på godt fem Stor oplevelse - Det var en helt fantastisk oplevelse og det største i vores liv, var de to tvillinger enige om efter løbet. Hele vejen rundt på ruten ved Københavns havnefront fik de en fantastisk opbakning af de mange tusinde tilskuere, hvoraf flere allerede kendte parret fra tv- og avisomtale i ugen op til arrangementet. - Alle har simpelthen været så søde, og det har betydet meget for os både under træningen og til selve løbet, fortæller Steen Mondrup, der erkendte, at der var lidt krise undervejs ved ca. 20 km. Men trods krisen og presset klarede de udfordringen og var Det var en helt fantastisk oplevelse og det største i vores liv 8 Spastikeren 5/2013

9 De gjorde det igen overgik sig selv! Lørdag den 7. september klarede Peder og Steen Mondrup alle tre discipliner ved et triatlonstævne i Helsingør. En af de mest prominente deltagere i feltet var nr. 45, HKH Kronprins Frederik. ovenud lykkelige, da de efter løbet stod med Ironman-medaljen om halsen. I alt havde KMD Ironman Copenhagen 2600 deltagere. En af de mest prominente atleter havde startnummer 45. Det var HKH Kronprins Frederik, der gennemførte hele distancen på 10.45:32, og han blev dermed efter sigende verdens første kongelige jernmand. Mens flere tusinde giftelystne borgere havde travlt med at indgå ægteskab på den historiske lørdag med datoen , så havde tvillingerne Peder og Steen Mondrup en helt anden plan for dagen. De ville klare alle tre discipliner ved Go Epic Kronborg triatlonstævne i Helsingør. Der var tale om en kvart ironman. Det vil sige, at deltagerne skulle svømme 950 meter, cykle 45 km og løbe 10,5 km. De havde derfor til lejligheden indkøbt en smal gummibåd, som Peder kunne ligge i, mens Steen svømmede, og fået specialdesignet en cykel, hvor Peder sad fastspændt foran. Til selve løbedelen havde parret deres specialdesignede racerstol fra KMD Ironman, som Steen skubbede de 10,5 km. Optimismen var stor inden løbet, og den blev fuldt ud indfriet, da parret kom i mål i tiden 3.47,15 timer. En helt eventyrlig oplevelse for både Peder og Steen og deres mor, som overværede begivenheden på tætteste hold og var synlig stolt over sønnernes præstation. I alt havde løbet ca deltagere, der ligesom Peder og Steen, fik en herlig dag omkring Kronborg. Læs mere om tvillingernes projekt på hjemmesiden: Kampen for at overleve Med en fødselsvægt på hver blot 1200 gram blev Peder og Steen Mondrup født tre måneder for tidligt. Først Steen og så Peder. Det skete for 33 år siden på Rigshospitalet, hvor de længe lå i respirator. De følgende måneder blev en kamp for at overleve, og situationens alvor betød, at de hurtigt blev døbt. Den alvorlige udfordring blev klaret, men mens Steen voksede sig stor og stærk med normal vækst, så gik det hurtigt op for lægerne, at Peder havde en ret hård udgave af diagnosen cerebral parese spastisk lammelse. Det har imidlertid ikke forhindret Peder i at få en god skolegang, HF-eksamen og leve et aktivt liv. Blandt andet har han i mange år været en del af Spastikerforeningens informatørkorps, og til daglig får han en god hverdag til at hænge sammen i bofællesskabet Koglerne i Jyllinge, som er rammen om hans liv. Trods modsætningerne har de masser til fælles og vil gerne være sammen om dem. Derfor fandt de i sportens verden nogle fysiske udfordringer, som blev den grundlæggende idé med Team Tvilling, og som de stadig forsøger at udvikle. Søndag den 15. august kom den foreløbige kulmination og den ultimative forvandling fra respirator-tvilling til jernmand! Spastikeren 5/2013 9

10 KOMMENTAR: Besparelser forklædt som evidens? National klinisk retningslinje for børn og unge med cerebral parese (CP). Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen Evidens betyder bevis. Bevis for at en indsats eller behandling virker eller ikke virker. Og det er selvfølgelig vigtigt, at den behandling, vi tilbyder mennesker med CP, virker. Ingen er interesseret i behandling, som ikke virker eller måske ligefrem skader. Derfor støtter Spastikerforeningen også ideen om, at der skal udarbejdes såkaldte "kliniske retningslinjer" for fysioterapi til børn med CP. Kliniske retningslinjer betyder, at man på et sundhedsfagligt grundlag anbefaler eller fraråder en bestemt behandling med udgangspunkt i en gennemgang af de videnskabelige studier og den videnskabelige litteratur, der findes om en given behandling. En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har gennem mere end et år været i gang med at udarbejde National klinisk retningslinje for børn og unge med cerebral parese. Og nu er arbejdet så fremskreden, at vi kan se resultatet. Og det skræmmer os. Ni behandlinger udvalgt Sundhedsstyrelsen har udvalgt ni karakteristiske og ofte anvendte fysio- og ergoterapeutiske behandlinger til børn med CP, der typisk bevilges som vederlagsfri fysio- og ergoterapi af kommunerne. Det drejer sig om: målrettet træning af funktioner træning af håndfunktion positionering i den stående stilling udspænding træning af spise- og drikke funktionen træning af den visuelle funktion ridning som sundhedsfaglig indsats styrketræning træning i vand og det sparsomme materiale man finder, viser sig at være af en meget lav kvalitet. Det er Sundhedsstyrelsens egen konklusion. Dokumentationen mangler I enhver fornuftig verden vil det føre til den slutning, at man ikke kan fremkomme med evidensbaserede anbefalinger eller det modsatte. Den dokumentation, der findes, er simpelthen for sparsom og for dårlig. Ud fra det foreliggende materiale vil det derfor være mere relevant, at anbefale at der blev gennemført en række videnskabelige studier, som gav os den videnskabelige dokumentation, som vi mangler. Men nej! Sundhedsstyrelsen går ufortrødent videre og kaster sig ud i at fremkomme med positive og negative anbefalinger af de ni undersøgte behandlingstilbud. Syv svagt positive anbefalinger og to svagt negative anbefalinger bliver resultatet. Man kan så spørge: Vil det have nogen praktisk betydning? De anbefaler trods alt det meste. Disse behandlingstilbud har man så gennemgået for "videnskabeligt bevismateriale": evidens. Hvad findes der af videnskabelig viden om, hvilke af disse behandlinger der dur eller ikke dur? I sig selv en udmærket og fornuftig øvelse. Problemet er bare, at der stort set ikke findes videnskabelig dokumentation - Spastikerforeningen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at klappe hesten og bl.a.vurdere ridefysioterapien ud fra et bredere videnskabeligt grundlag. 10 Spastikeren 5/2013

11 Ja, det vil formentlig få kolossal betydning. Baggrunden for Sundhedsstyrelsens iver for at færdiggøre disse kliniske retningslinjer er nemlig dobbelt. Dels er der selvfølgelig et sundhedsfagligt ønske om at have dokumentation for, at de behandlinger, vi udsætter mennesker for, virker. Men de kliniske retningslinjer er også del af en politisk aftale, som handler om at reducere omkostningerne til vederlagsfri fysioterapi. Derfor handler disse retningslinjer i ekstremt høj grad om, hvorvidt der er en så sikker dokumentation for, at en behandling virker, at det er rimeligt at tilbyde den gratis til børn med CP. Den beslutning træffer Sundhedsstyrelsen ikke det gør kommunen. Kommunerne klapper kassen i Man behøver ikke have nogen kandidatgrad i offentlig forvaltning for at vide, at enhver tvivl og enhver usikkerhed om, hvorvidt en behandling har effekt eller ej, vil få kommunerne til at gøre alt, for at kunne klappe kassen i. Det er jo det, der er den underliggende og dybt bekymrende dagsorden. Undskyld sprogbrugen, men et stort antal kommuner vil læse disse retningslinjer, som Fanden læser biblen: De vil konkludere, at ridefysioterapi ikke virker og virkningen af de øvrige otte indsatser er der kun en meget svag anbefaling til fordel for. Ergo er der ingen grund til at kaste penge efter disse behandlingsformer. Vupti, så er der sat spørgsmåltegn - ikke alene ved ridefysioterapi og udspænding, men også målrettet træning af funktioner, træning i at stå, styrketræning, træning i vand etc. Sundhedsstyrelsens - iøvrigt fuldt ud støtteværdige - forsøg på at skabe et bedre vidensgrundlag for at give eller afstå fra bestemte behandlinger ender i stedet med at blive en legitimering af en kommunal rundbarbering af den vederlagsfri fysioterapi til børn med CP - forklædt som evidens. Evidens som dårlig undskyldning Spastikerforeningen støtter fuldt og helt udgangspunktet om, at der skal være en solid videnskabelig dokumentation for, de behandlinger vi udsætter mennesker for. Tænk bare på de mange unødige operationer mange spastiker for år tilbage jævnligt blev udsat for. Men når det gælder de Nationale kliniske retningslinjer for børn og unge med cerebral parese, som Sundhedsstyrelsen er på vej med, så må vi bare konstatere, at de bygger på et så spinkelt og dårligt vidensgrundlag, at det store plusord EVIDENS blot bliver en dårlig undskyldning - et figenblad som på ingen måde dækker over, at det her betyder massive nedskæringer i den vederlagsfri fysioterapi til børn med cerebral parese. Spastikeren 5/

12

13 fra sekretariatet Kredsmedlemmer på Sjælland har nu fået fast tilhørsforhold Trods mange ihærdige forsøg på at samle en bestyrelse i kreds 7+8 har medlemmerne på Midtsjælland længe været uden kreds-samlingspunkt, men selvfølgelig med alle medlemsrettigheder i behold. I forbindelse med en justering af den organisatoriske struktur har Spastikerforeningens hovedbestyrelse imidlertid besluttet, at alle medlemmer skal have mulighed for lokal forankring i en kreds. Derfor er der nu sket en administrativ deling af den tidligere kreds 7+8. Konkret betyder det, at medlemmerne i Næstved, Faxe og Stevns fremover hører til kredsforeningen for Storstrøm, der har Yvonne Thygesen som kredsformand, og medlemmerne fra kommunerne Slagelse og Sorø fremover hører under kredsforeningen for Nordvestsjælland, der i mange år har haft Knud Erik Dahl som kredsformand. For aktiviteterne i svømmeklubben Flipper har ændringen ingen betydning. Klubben kører stadig i Spastikerforeningens klub-regi. De to kredsforeninger og sekretariatet vil sammen formidle budskabet, så alle er klar over deres fremtidige tilhørsforhold, og hvilke gode muligheder det giver. Husk at meddele adresseflytning Tænk også på Spastikerforeningen, når du skifter adresse. Hvert år bruger foreningen en masse spildte kræfter og mange penge på at udsende medlemsblad og andre vigtige ting til personer på forkerte adresser. Opfordringen gælder også, når du skifter mailadresse. I begge tilfælde vil en hurtig lille besked på spare mange unødvendige fejlposteringer. Flytning kan også meddeles via hjemmesiden: Kontakt sekretariat Ring til der er telefontid mandag kl og Tirsdag til fredag kl og Hvis du ikke ved, hvilken medarbejder du skal have fat i, vil du blive omstillet til Helle Thomsen eller Birgit Cornett. På foreningens hjemmeside kan du finde navn, funktion og adresser til alle medarbejderne. Send en mail til pågældende medarbejder eller til hovedmailen: Skriv et brev til adressen: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Den nye kredsinddeling efter delingen af kreds 7+8. Hvad med en tur til Samsø? Spastikerforeningen kører i øjeblikket en medlemskampagne, hvor alle medlemmer kan leje feriehuset for kun kr. plus elforbrug i lavsæsonen. Obligatorisk slutrengøring er med i prisen. Interessen har været stor, men der er forsat ledige uger frem til jul og igen et par uger efter nytår. Ønskes flere oplysninger om ledige uger og booking, så kontakt sekretariatet på tlf eller læs mere på foreningens hjemmeside: HB samles i november Spastikerforeningens hovedbestyrelse holder to årlige møder forår og efterår. Det næste HB-møde finder sted lørdag den 23. november 2013 kl med dagsorden ifølge vedtægterne. Blandt andet er vedtagelse af foreningens budget og arbejdsplan for 2014 nogle af hovedpunkterne. 13

14 Familien Sall har taget springet og er flyttet fra Randers til Malaysia, men det har krævet mange overvejelser, inden beslutningen blev truffet. Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen - Vi kan jo altid flytte hjem I juni flyttede familien Sall med 7-årige Marie med cerebral parese fra Randers til Malaysia. Overvejelserne om de skulle tage springet begyndte to år før og efter grundig research blev beslutningen truffet. Flyttekasserne var for længst sendt af sted med skib, da familien Sall fra Randers tirsdag den 25. juni klokken satte sig til rette i flyet for at tage til Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, hvor familien skal bo de næste år. De mange og store overvejelser over at flytte familien, der tæller Gitte 43, Lars 41, Emma 11 og Marie med CP på 7 år, til Malaysia begyndte allerede for to år siden, hvor muligheden for, at Lars, der arbejder for virksomheden Kosan Crisplant, der producerer og leverer løsninger, udstyr og service til gasselskaber i hele verden, kunne få fast base som business unit manager i Malaysia. - Det var naturligvis afgørende, at det ikke kommer til at gå ud over vores børn, siger Gitte Sall, der sammen med Lars har brugt rigtig meget tid på at undersøge, hvad konsekvenserne af en sådan flytning vil være. Begge piger på samme skole Marie sidder i kørestol, men er mentalt og verbalt meget velfungerende og en kvik pige. I Randers går hun i en almindelig folkeskole og har til daglig en hjælper ved sin side i skoletiden, så jagten på en international, tilgængelig skole i Malaysia gik i gang. Familien besøgte 6-7 skoler, men blev af forskellige årsager valgt fra. - På nogle skoler fik vi at vide, at de som sådan godt kunne modtage Marie, men da der var mange ansøgere, ville de hellere vælge en, der var mindre krævende, forklarer Lars Sall. Familien valgte dog at besøge en skole, de allerede havde fået afslag fra, igen, og da de troppede op med Marie i kørestol, var skolen pludselig mere samarbejdsvillig, hvilket resulterede i, at begge pigerne fik plads på skolen. - Lige siden vi fik plads, har skolen været meget hjælpsom og blandt andet foreslået at rive en væg ned på toilettet for at gøre det mere tilgængeligt, siger Gitte Sall. Står på egne hænder Generelt er Malaysia ikke et specielt kørestolsvenligt land, og synet på handicappede er ikke så moderne som i Danmark. - Vi er klar over, at folk nok vil kigge mere på Marie, når hun kommer i sin kørestol, end herhjemme, for i Malaysia er det ikke ualmindeligt, at man gemmer de handicappede væk, siger Gitte Sall. Da familien sagde farvel til Danmark, var det også et farvel til det danske sundhedsvæsen og støtte fra det offentlige. I Malaysia vil familien være på egne hænder omkring Maries udvikling og behandlingsbehov. Men dog ikke mere end at de har kontaktet et center for spastikere i Kuala Lumpur, der blandt andet tilbyder forskellig behandling m.m. - Centret er primitivt og lever af privat støtte. Det er under renovering, men kan stadig ikke dække alle Maries behov, siger Lars Sall. - Vi skal betale tingene selv og får ikke støtte, bortset fra at der er skattefradrag for køb af handicapudstyr. Til gengæld er det et meget billigere samfund end i Danmark. Vi skal for eksempel selv betale løn til den hjælper, Marie skal have i skolen, men det drejer sig kun om cirka kroner om måneden, forklarer Lars Sall, hvis løn altså kommer 14 Spastikeren 5/2013

15 til at dække alle familiens behov. Men selv om den økonomiske del er i orden, hvad så med den lægelige og behandlingsmæssige del? I gør ikke skade på Marie ved at tage af sted, sagde Maries læge på hospitalet i Randers til Lars og Gitte, og faktisk var lægen meget interesseret i at høre nogle erfaringer fra Malaysia om akupunktur, som er mere udbredt i østen, også til personer med cp. - Dét med at vi kommer til at være på egen hånd er ikke så skræmmende, for vi kender Marie bedst. Vi kommer til at prøve noget andet end i Danmark, for eksempel må Marie undvære botoxbehandlinger. Men så får hun andre ting, for eksempel er klimaet meget bedre for hende. Løsningerne i Malaysia er ikke de samme som i Danmark, men det skal man ikke lade sig slå ud af, vi kommer bare til at prøve tingene lidt anderledes, siger Gitte Sall. Slut med ankesager Foran det røde murstenshus i Randers holdt den koksgrå Citroën Jumpy med lift, der som alle hjælpemidler skulle leveres tilbage til kommunen. - Vi spurgte, om det var muligt at leje eller købe Maries hjælpemidler, men det kunne ikke lade sig gøre. Derfor måtte vi i gang med at købe nye, og vi har fundet nogle gode, billigere muligheder til private end dem, man får fra kommunen, forklarer Lars Sall. Familien har søgt på nettet og blandt andet købt hos et amerikansk firma via en nordjysk forhandler. Alt i alt har familien købt for kroner hjælpemidler som ståstativ, badestol, klapvogn m.m. og derudover skal de købe en el-kørestol i Malaysia, hvilket de forventer koster omkring kroner. De kommunale samarbejdspartnere har givet sparring i flytte-processen og været ganske positive, og så er der noget andet positivt ved at flytte ud af systemet. - Det bliver skønt at slippe for bevillinger, der ikke er tilstrækkelige, og slippe for at skulle anke sager, siger Gitte Sall. En stor udfordring Efter 14 dages ferie med research i Malaysia for et års tid siden tog familien hjem og besluttede kort efter at sige ja til muligheden for at flytte dertil. Lars Salls kontrakt er på to år, men familien regner med at forlænge, så de bliver der i fire år. - Det er en stor udfordring for Marie at skulle leve der, og børnene er da også lidt skræmte over at skulle flytte. Det vil også kræve noget indkøringstid, når vi er kommet derover, siger Gitte Sall, der er lægesekretær, men har valgt at gå hjemme i Malaysia, så der er gode muligheder for at dyrke familien, passe hus og have den store fleksibilitet, det giver. - Vi er åbne for, hvad der kommer til at ske, men skrækscenariet er helt klart, hvis børnene ikke trives, siger Lars Sall og tilføjer: - Men vi kan altid trække nødbremsen og flytte hjem, vi regner bare ikke med, at det bliver nødvendigt. Spastikeren vil følge familien Sall og på et senere tidspunkt bringe en artikel om deres liv og hverdag i Malaysia. Marie er 7 år og har CP. Værelset i Randers er nu skiftet ud med et nyt i Kuala Lumpur i Malaysia, hvor hun skal bo de kommende år. Gode råd til andre Hvis I overvejer at flytte til udlandet, så er det vigtigt at have god tid til at undersøge forholdene i landet i forvejen. Tag de forskellige emner (skole, behandling, bolig etc.) bid for bid og tag ud og se og mærk efter det pågældende sted. Find ud af, hvilke krav der absolut skal være opfyldt, for at I vil tage springet. Spastikeren 5/

16

17 Festlig indvielse af Østerskovens nye boliger Knap 200 gæster kiggede indenfor, da Behandlingscentret Østerskoven i slutningen af august holdt indvielse af nye boliger og renoveringen af de eksisterende bygninger. Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen Der var fyldt godt op i den nye bygning, da gæsterne lyttede til indvielsestalerne. De nye boliger er store og flotte, og bygningen passer godt til resten af Østerskoven. Alene de smukke omgivelser, som Behandlingscentret Østerskoven ligger i, er værd at køre en omvej for, men onsdag den 28. august var det dog indvielsen af de nye boliger og renoveringen af de eksisterende bygninger, der havde lokket knap 200 gæster forbi Amerikavej i Hobro. Vejret var flot, og det samme kan siges om de nye boliger, der er meget attraktive. I den nye bygning sagde Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, blandt andet i sin indvielsestale: - Dette er ikke en investering i mursten, men i entusiastiske personer og en visionær ledelse. Og formanden konstaterede også at: - Vi har nu udviklet et tilbud i verdensklasse, men det skal bruges, ellers overlever det ikke. Og dermed en opfordring til kommunerne om at bruge Østerskovens 16 pladser til unge med cerebral parese og seks pladser til folk med senerhvervede hjerneskader. Efter taler af regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester i Mariagerfjord, Hans Christian Maarup, kunne gæsterne se de nye, flotte boliger, der er meget indbydende, blandt andet med store badeværelser. Glædelig markering I Østerskovens hovedbygning var der efterfølgende lidt at spise, mens blandt andre forstander Runa Steenfeldt holdt tale. Hun roste medarbejdere og borgere på Østerskoven for at have affundet sig med at være på en byggeplads i et år. Og netop det markerede flere medarbejdere og håndværkere på morsom vis med en lille optræden, der illustrerede, at der har været udfordringer forbundet mellem at arbejde og være på Østerskoven samtidig med, at stedet blev udbygget og renoveret. Indvielsen var en glædelig markering af de nye tiltag på Østerskoven, der forhåbentlig kan være med til at gøre Østerskovens høje faglighed endnu mere kendt i kommunerne. Spastikerforeningens landsformand Lone Møller opfordrede kommunerne til at bruge Behandlingscentret Østerskoven. Spastikeren 5/

18 KV 2013 Spastikerforeningens Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen tillidsfolk blev klædt på Forud for kommunalvalget den 19. november var Spastikerforeningens tillidsfolk inviteret til et seminar i begyndelsen af september. Her blev deltagerne klædt på til den kommende valgkamp. - Den handicappolitiske dagsorden skal stå lysende klar i kommunerne, sagde Spastikerforeningens landsformand Lone Møller, der indledte seminaret på Hotel Scandic i Odense tirsdag den 3. september. Hun konstaterede, at et kommunalvalg også er en handicappolitisk dag, og opfordrede seminarets deltagere til at kigge på kommunens handicappolitik. Som det sidste betonede Lone Møller, at konkurrencen om at få sine budskaber igennem op til valget bliver hård, så vi skal være skarpe på, hvad vores budskaber er. Mette Søndergaard Pedersen, konsulent i DH og byrådspolitiker, satte seminarets deltagere til at diskutere, hvorfor kommunalvalg er vigtige, og mange var enige om, at det handler om nærhed og lokale beslutninger. DH-konsulenten konstaterede, at størstedelen af handicaplovgivningen bliver udmøntet i kommunerne og gav tre gode råd til deltagerne: Hold person og politik adskilt, få politikerne til at forstå, hvad emnet drejer sig om og drøft din personlige sag med sagsbehandleren ikke politikerne. Gode presseråd fra en journalist Efter Mette Søndergaard Pedersen gennemgik Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, foreningens budskaber i den kommende valgkamp, hvor der blandt andet vil være fokus på inklusion, skolereformen, STU, opfølgning på kommunalreformen, retssikkerhed m.fl. Journalist Tore Bønke Jeppesen fra Fyens Stiftstidende var inviteret til at fortælle om, hvordan redaktionen Seminaret i Odense gav god viden og erfaringer til deltagerne. arbejder, hvordan de vælger historier og pedebat, hvor deltagerne i tre grupper hvordan man kan få en historie i avisen. debatterede, hvordan man kan få Spastikerforeningens budskaber frem i den Det sidste kunne han naturligvis ikke give den endelige opskrift på, men han lokale valgkamp. rådede deltagerne til at gøre meget ud Efter en vellykket dag rundede af at forklare problemstillingen i den Spastikerforeningens direktør Mogens sag/det emne, de ville have i medierne Wiederholt af og deltagerne tog hjem og servere budskabet, så journalisten med gode input, erfaringer og redskaber nemt kan sætte sig ind i det. til valgkampen op til kommunalvalget En lokal krog er naturligvis en fordel, den 19. november. hvis det er lokale/regionale medier, man kontakter, og så skal man glemme alt om at få en journalist ud til at dække en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde. Tore Bønke Jeppesen gav et godt indblik i arbejdet som journalist, og deltagerne fik mange gode råd omkring det at kontakte pressen. Sidste del af seminaret var en grup- 18 Spastikeren 5/2013

19 KV 2013 Nyvalg til råd og nævn - er det noget for dig? Stillede du ikke op til kommunal- og regionrådsvalget, men har en stor interesse for kommunal handicappolitik og brænder for sagen, så er der stadig mange muligheder som Spastikerforeningens repræsentant i DH s lokalafdelinger. I forbindelse med kommunalvalget er der nemlig nyvalg til råd og nævn, herunder også til de kommunale handicapråd og det lokale beskæftigelsesråd for den nye 4-årige valgperiode. Spastikerforeningen er repræsenteret i DH-afdelinger, handicapråd og de lokale beskæftigelsesråd rundt omkring i landet, men langt fra i alle landets 98 kommuner, hvilket vil være ambitionen. Har det vakt din interesse, skal du kontakte din lokale kredsformand eller sekretariatet. Vær opmærk på, at det er den lokale DH-afdeling, der foretager den endelige udpegning til rådene, og at det kun er de tilsluttede foreninger, som kan indstille kandidater. Dette skal gøres omkring 1. november og sker via din lokale kredsformand i Spastikerforeningen. Alle har en stemme brug den! I mange ulande og primitive samfund ville borgerne give sin højre arm for at få lov at stemme og dermed være en naturlig del af det demokratiske samfund. Men ofte har diktaturet afskrevet dem muligheden. Herhjemme har vi alle retten til at stemme til kommunal- og regionsvalg, men den ret undlader et stigende antal mennesker at benytte sig af. De bliver hjemme i sofaen, når krydset skal sættes, blandt andet mange med handicap. Og det skal vi have gjort noget ved. Derfor skal opfordringen fra Spastikerforeningen lyde: Brug din demokratiske ret, sørg for at få sat dit X til valget inden stemmestederne lukker! Bekymrende fald i valgdeltagelsen Ved kommunalvalget i 2009 var den samlede valgdeltagelse på 65,8 %, hvilket er det laveste i 35 år. Og en nedgang på over 3 % i forhold til valget i 2005, hvor valgdeltagelsen var på 69,5 %. Særligt bekymrende er det, at valgdeltagelsen for de unge er faldet fra 54 % til 46 % siden 1997, og blandt flere nydanske grupper er faldet endnu større. Den absolut laveste valgdeltagelse i 2009 fandt man blandt de socialt marginaliserede, herunder gruppen af kontanthjælpsmodtagere og handicappede, hvor valgdeltagelsen blot var 32 %. Generelt er valgdeltagelsen i Danmark meget højere end i så mange andre vestlige lande, men de alarmerende tal fik alligevel økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager til tidligere på året at skrive til alle landets kommuner med en opfordring om, at de tager initiativer, der kan give en højere valgdeltagelse ved kommunalvalget den 19. november. Alle skal med I brevet til kommunerne hed det blandt andet: Vi skal have alle med, når der er valg. For det at sætte sin stemme er ikke bare at sætte et kryds ved et parti eller en kandidat. Det er også en helt central måde at deltage i demokratiet på. I sin opfordring til at få flere til at stemme lokalt kom ministeren med et par forslag: Nogle kommuner kan måske lade sig inspirere af Københavns Kommune, som rykkede et brevstemmested midt ind på Hovedbanegården i forbindelse med sidste folketingsvalg. Det benyttede mange vælgere sig af. Og måske kan man få flere unge til at stemme, hvis kommunerne giver dem mulighed for at brevstemme på deres uddannelsessted. Valgloven giver gode muligheder for, at kommunerne rykker brevstemmestederne ud, hvor folk er, understregede Margrethe Vestager i brevet til kommunerne. Spændende bliver det at se, om nogle kommuner har taget udfordringen op og senere følge om det gav målbare resultater. Spastikeren 5/

20 KV 2013 Handicappolitiske temaer set med Spastikerforeningens briller Politiske valgmøder med deltagelse af opstillede politikere er en vigtig del af valgkampen. De nævnte arrangementer på side 23 er blot nogle få af de mange vælgermøder, paneldebatter og politiske aktiviteter, der foregår op til kommunal- og regionrådsvalget den 19. november. Hold selv øje med aktiviteterne i dit lokalområde og deltag gerne. Forud for et vælgermøde er det altid en god idé at planlægge, hvad man vil spørge politikerne om. Som inspiration har Spastikerforeningen her samlet en række handicappolitiske temaer, som optager os netop nu. Lokalt kan der være mange andre indgangsvinkler til relevante handicappolitiske spørgsmål. Et godt råd er altid at være klar og præcis i sine spørgsmål. Red. Inklusion i folkeskolen Folkeskolen er kommunernes ansvar, og dermed har de også det endelige ansvar for, at den meget følsomme inklusionsdagsorden føres ud i livet på en god og ansvarlig måde. Spastikerforeningen er tilhænger af øget inklusion. Alt for mange børn er i årevis blevet udskilt til særlige skoler eller i særlige klasser. Derfor er der god grund til at tænke nyt og anderledes. Men det er ikke gjort ved at udplante nogle børn fra specialklasse- og specialskolesystemet til de nuværende almindelige klasser for at spare penge. Det kræver en helt ny folkeskole, som tænker fundamentalt anderledes. Skolerne skal se fysisk anderledes ud, tilgængeligheden bringes i orden og skoledagen organiseres langt mere fleksibelt, så den understøtter forskellige indlæringsmåder. Man behøver ikke være enten normalelev eller specialelev. Det skal vi holde kommunalpolitikerne fast på. KV 2013 Glem ikke specialtilbuddene Midt i fokuseringen på at skabe en ny inkluderende skole er det vigtigt, at vi også har blik for de børn, hvis funktionsnedsættelser er så komplekse, at det ikke giver mening at se dem som en del af den almindelige undervisning. Der vil stadig være behov for et stærkt specialiseret og højt kvalificeret tilbud til den gruppe børn. Derfor er det vigtigt at holde fokus på, at kvaliteten også fastholdes på det specialiserede område. Det er en selvstændig opgave at sikre, at inklusionsprojektet ikke fører til, at det bliver væsentligt mere stigmatiserende at være elev i specialtilbuddene. Skolereformen Inklusionsdebatten er ikke det eneste vigtige tiltag på skoleområdet. Den store folkeskolereform kan også få vidtrækkende konsekvenser for børn og unge med handicap. Skolereformen indeholder, hvis den gennemføres rigtigt, en række meget positive elementer. Mere gymnastik, lektiehjælp, bedre forældre/skolesamarbejde og ordblindetest. Omvendt kan længere skoledage være et alvorligt problem for en del unge med kognitive vanskeligheder. STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Regeringens målsætning er, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at også unge med et handicap får en ungdomsuddannelse. Unge, som ikke får gavn af en ordinær ungdomsuddannelse, har krav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som kommunen skal tilbyde. Der er imidlertid en række forhold omkring STU en, som kommunerne skal efterleve: Uddannelsen skal tilbydes alle under 25 år, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse uanset hvor svær funktionsnedsættelsen er. Alle har krav på at udvikle sig. Uddannelsen skal tilrettelægges individuelt og med den enkelte elev i centrum. Uddannelsen er ikke en pakkeløsning, men et individuelt tilrettelagt treårigt forløb, som er designet specielt med henblik på at sikre den enkelte elevs udviklingsmuligheder. 20 Spastikeren 5/2013

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Arbejdsplan for 2014 2016

Arbejdsplan for 2014 2016 Arbejdsplan for 2014 2016 Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden,

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Visioner og mål for Børneterapien

Visioner og mål for Børneterapien 2015 Visioner og mål for Børneterapien Indhold Indledning... 4 Året der gik - 2014... 4 APV og trivsel pladsproblemer, supervision samt tid til dyberegående samarbejde... 4 Venteliste... 4 Moderniseringsplan

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 29. maj 2010.

Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 29. maj 2010. Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 29. maj 2010. Ved foreningens netværksmøde i weekenden 28. til 30. maj, blev der om lørdagen lavet en

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere