29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK"

Transkript

1 29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring

2 Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser Vi har afsluttet en vellykket generalforsamling. I år havde Mogens Ehrich udviklet et program, hvor LNS medlemmer både kunne stemme og tilmelde sig generalforsamlingen online. Det var en stor succes. 1/3 af medlemmerne havde afgivet deres stemme, og der var et større fremmøde, end vi har set i mange år. Mødet var præget af god energi og seriøse input fra medlemmerne, tak for det! Du kan læse referat af generalforsamlingen her i NaturHelse. Ved et møde i Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling drøftedes på foranledning af LNS den situation, folk der har fået en fejldiagnose, står i. Sundhedsstyrelsen meddelte, at sådan diagnose ikke kan slettes, uanset de sociale konsekvenser diagnosen måtte have. Sundhedsstyrelsen har ingen bemyndigelse til at gøre noget. Bestyrelsen er interesseret i at høre medlemmernes erfaringer om dette emne. Hvis vi får tilstrækkeligt mange eksempler på, at det er et problem, vil vi gerne forsøge at rejse emnet politisk. Så har du en historie, du vil dele, hører vi gerne fra dig. Et beslægtet emne er ønskede diagnoser, der ikke stilles, for eks. EHS (el-overfølsomhed) og vaccinationsskade. D. 7. september afholder LNS sammen med 3 andre foreninger et seminar med fokus på de skader, som mange har pådraget sig pga. af HPV vaccinen. Du kan læse mere om arrangementet på side 18. Jeg glæder mig til et spændende foredrag, og håber at se dig der. God sommer Annette Kurtzmann Fra redaktøren LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN Oplag Deadline næste nummer den. 1. august 2014 Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.), Vera Marcher Kontakt: Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: , - Kasserer Kirsten Kragh tlf Kontingent indbetales til bankkonto: eller på indbetalingskort, kode +73< < Rekvirer indbetalingskort på tlf Annoncer indbetales til bankkonto LNS bestyrelse: Annette Kurtzmann (formand) tlf , Lillian Wong, tlf , Michael Brown, tlf , Mogens Ehrich (næstform.) tlf , Moorggan A. V. Gersdorff tlf , Vera Marcher tlf og , Suppleanter: Annie Thygesen Andersen, Astrid Wiig, Birgitte Bendjellal, Camilla Madsen, Ditte Lustrup Erling Helmer Jensen, Poul Feilberg, Henrik Isager, John Boel, Joseph I. Blytner, Karin Siff Munck, Kirsten Kragh, Lars Erik Linderod, Lena Pultz, Rita Pommer, Steen Braase, Søren Refstrup og Søren Skogstad Nielsen. Tillidsposter og repræsentationer: SRab: Mogens Ehrich, Lillian Wong og Erling H. Jensen NSK: Erling H. Jensen samt 1 suppleant Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Medlemspleje: Vera Marcher, Terapeutgruppen: Moorggan A. V. Gersdorff tlf LNS administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international s standard, DS/EN ISO 9001:2008 Nr

3 (Helsedage). Ring, kom og kig. Af bestyrelsen Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner. Tlf LNS tilbyder en gruppeansvarsforsikring Bestyrelsen Vi har længe haft et ønske om at kunne tilbyde vores medlemmer en forsikringsordning. Nu har LNS truffet aftale med Forsikringsmæglerne DFM om en professionel gruppeansvarsforsikring, der også omfatter ansvaret ved behandling og rådgivning. Det er klinikmedlemmer af LNS, der kan tilbydes denne forsikring. Herunder medlemmer af medlemsforeninger, der har tilsluttet sig LNS Forum for Kvalitetsudvikling, der ved at tilmelde sig Tilfredshedsportalens løbende registrering af klienternes tilfredshed, der kan tilbydes denne forsikring. Kontakt Mogens Ehrich, hvis du ønsker at høre mere om ordningen på KULLERUP KURSER Kullerup Byvej 2 A, 5853 Ørbæk Psykoterapi (Samtale, Gestalt, Familieopstilling), Kreativdage, Vegetar/veganerkost, Biodynamik, Livsvisdom, Martinus Kosmologi, Cirkeldans, Mazdaznan (Helsedage). Ring kom og kig. Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner. Tlf Tillykke Vi har trukket lod blandt de af LNS medlemmer, som har stemt til generalforsamlingen Den heldige vinder er Ingolf Plesner, Kullerup Kurser. Vi ønsker Ingolf tillykke med et års gratis medlemskab af LNS. Velkommen til nye medlemmer i 2014 Kamilla Kølle, Klinik for fodterapi Birthe Rasmussen, BR-Udviklingscenter Lene Boilesen, KST-klinik-Thorning Lars Erik Linderod Erik Weihrauch Ingelise Serup Jenny Krogh Rasmussen Nina Marie Koch Camilla Vestergård Madsen Claus B. Henriksen, Barfodet I/S Dorthe Gransøe, Klinik for Fodterapi Greta Bering Liisberg Dina Petersen, Kranie Sakral Terapeut Nr

4 Bestyrelsen REFERAT FRA LNS GENERALFORSAMLING Vera Marcher overrækker æresmedlemsdiplom til Jytte Holbech Bendixen 4 lørdag d. 5. april 2014 kl på Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre Generalforsamlingen åbnedes af formanden Annette Kurtzmann, som bød de 18 deltagere velkommen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere - Erling H. Jensen blev dirigent, Vera Marcher referent og Steen Braase og Karen Bloch-Frederiksen stemmetællere. - De indkomne brevstemmer på 52 og 1 fuldmagt afleveredes til dirigenten. I f.m. invitationen til generalforsamlingen var det også opstarten til, at alle medlemmer har haft mulighed for at stemme online. 97 har ikke stemt, 52 har stemt og 11 har tilmeldt sig generalforsamlingen. - Dagsordenen var udvidet med punktet Æresmedlemmer, som vi indledte med Der var 3 personer indstillet og motiveringerne blev fremlagt af Vera Marcher. Jytte Holbech Bendixen har ydet en stor indsats med oprettelsen af vores omfangsrige medlemsregister, ajourføring, rådgivning og forbedring gennem årene som vi værdsætter utroligt højt. Klavs Nicholson har været en uvurderlig hjælp i LNS Fagligt Råd i opstartsfasen fra registrering til fornyelse af de faglige autorisationsbeviser til LNS naturterapeuter. Han satte hele proceduren i system og var garant for, at alt opbevaredes sikkert og forsvarligt. Adé Ojeniyi blev takket for sin indsats for alternativ sundhed og det løft, han i en svær periode gav LNS gennem vort Fagligt Råd og ikke mindst som unik foredragsholder og budbringer af alternativ sundhed. Kun Jytte var til stede og kunne personligt modtage æresbeviset, og hun takkede mange gange, fordi vi havde tænkt på hende. 2. Bestyrelsens beretning - webind/2014-ak beretning-handlingsplan-lns-gf.pdf Formanden berettede fyldestgørende om årets begivenheder. LNS er stadig i fuld vigør i arbejdet såvel politisk, kvalitetsmæssigt og i forhold til de foreninger, vi samarbejder med på området. Forsamlingen Nr

5 takkede hver enkelt med store applauser. Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Etisk råds beretning Der har ikke været sager at behandle i den forløbne periode, og derfor ikke noget at godkende. 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab Kasserer Kirsten Kragh fremlagde årsregnskabet, der viste et overskud på 1000 kr. Arrangementerne er vellidte, og Henrik Lindholm CF forklarede om et nyt koncept. Regnskabet blev vedtaget. 5. Fremlæggelse af budget for den kommende periode Mogens Ehrich gennemgik budget for Der var kun få spørgsmål og bemærkninger, og budgettet blev godkendt. 6. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode Handleplanen blev fremlagt af Annette Kurtzmann. Vi vil styrke vore visioner og overordnede mål og har derfor drøftet at afholde et seminar eller en workshop med ekstern konsulent for at brande og planlægge fremtiden. Forsking: For 1 md siden fik vi en aftale om en prof. erhvervsforsikring i stand. En alternativ behandlers klinik vil være dækket ved evt. skade. Behandleren skal tilmelde sig tilfredshedsportalen og få en løbende info fra klienterne om behandlingsforløbet og dermed kvalitetssikring. Forsikring og rådgivning er det, det handler om. I andre foreninger kan RAB registrerede også bruge denne forsikringsform. LNS vil bygge en certificering på basis af kundetilfredsheden og således genoptage ønsket om en branchecertificering, som vi kan tilbyde vore medlemmer med de krav, der p.t. stilles. Måske skal brancheforeninger, skoler o. lign certificeres. Tilfredshedsportalen er lidt kompliceret, men kan forbedres og forenkles. Hensigten er, at vi skal kunne tilbyde bl.a. en certificering, der køres via LNS. Et vigtigt element skal være, at det er godt for kunden. Et seminar herom er under planlægning. Kvalitetsforum vil kunne indplaceres, så der bliver én fælles holdning, der rummer de enkelte organisationers og behandleres kvaliteter. Portalen indeholder p.t. statistikker, der indeholder virkningsgraden, hvilket burde kunne indplaceres henad vejen. Den bagved liggende motor skal rumme forskning osv. Det Mogens har programmeret kan generelt tilgodese ønskerne, dog er forskningsdelen den sværeste, men den følger gældende krav. At den kommer tættere på ISO 9000 er et stort ønske, og det vi vil arbejde hen imod. Ledelsesansvarsforsikring er også dækket og gælder for LNS og medlemmers medlemsforeninger. Den vil indgå i vores kvalitetspakke. Efter en udmærket dialog og diskussion af en række delemner godkendtes handleplanen med applaus Forlængelse af kontingent eller lodtrækning om et gratis år: - Et bestyrelsesmedlem havde fremsat dette forslag: Da det betyder meget for organisationens troværdighed, at mange medlemmer stemmer ved generalforsamlingen, foreslås det, at gyldigheden af kontingentindbetalingen forlænges med en uge for dem, der stemmer. (Forslaget skal først være gældende, når bestyrelsen har fået tekniske hjælpemidler, som gør, at det kan administreres) Resten af bestyrelsen havde stillet dette modforslag: Blandt dem, der stemmer ved generalforsamlingen, trækkes der lod om et kontingentfrit år. Vedtaget og træder i kraft efter generalforsamlingen. 9. Fastsættelse af kontingent. De nuværende kontingentsatser fortsætter uændret: Personligt medlem 200, organisation 600, terapeutgruppen 900, abonnent 150. Vi tilføjede 100 kr. for studerende, (som var faldet ud af listen). Nr

6 Bestyrelsen Valg for to år til bestyrelsen på min. 5 og max. 7 medlemmer Ikke på valg: Mogens Ehrich, Moorggan Gersdorff, Vera Marcher, Lillian Wong På valg: Michael Brown (pt. bestyrelsesmedlem), Annette Kurtzmann (pt. formand) Alle opstillede blev valgt med flertal og applaus. 11. Valg for et år af suppleanter til bestyrelsen Annie Thygesen Andersen (genopstiller), Astrid Wiig (genopstiller), Birgitte Bendjellal (genopstiller), Camilla Madsen (nyopstiller), Ditte Lustrup (genopstiller), Erling Helmer Jensen (genopstiller), Poul Feilberg (nyopstiller), Henrik Isager (genopstiller), John Boel (genopstiller), Joseph I. Blytner (genopstiller), Karin Siff Munck (genopstiller), Kirsten Kragh (genopstiller), Lars Erik Linderod (nyopstiller), Lena Pultz (genopstiller), Rita Pommer (genopstiller), Steen Braase (genopstiller), Søren Refstrup (genopstiller), Søren Skogstad Nielsen (genopstiller) De opstillede blev valgt med flertal og applaus. 12. Valg af revisor Reg. Revisor Finn Erik Rasmussen genopstiller. Revisoren blev genvalgt med applaus. 13. Valg til etisk råd Ikke på valg: Casper Caspersen På valg: Kirsten Thagaard Jensen, Anni Klint (begge genopstiller) Begge blev genvalgt med applaus. 14. Eventuelt og afslutning En kort præsentation af de tilstedeværende. - Formanden for Forening for Danske Aromaterapeuter, Kerstin Rutschko, ville gerne ved denne lejlighed præsentere sin forening. Der er 2 skoler i DK, 1 i Aarhus og 1 i Roskilde. Sidstnævnte er 3 år gammel. Koncentrationen har ligget på at udbrede basal viden om aromaterapi med æteriske olier fra planter, der skal anvendes med omhu. Der er op til 400 forskellige muligheder. Rådgivning om uddannelse. Afholder kurser og temadage i foreningen. Har været med i LNS i 2 år. De mangler hænder, men håber på større fokus som medlem i LNS. Samarbejdspartnere og kontakter udefra er nødvendige for at højne niveauet, så der ligger et pionerarbejde foran. Der kommer løbende forskningsresultater især fra Tyskland. De har rettet blikket mod nord, for at se, hvad der sker der. I Norge er der én aromaterapeutforening via NNH. Hvad kan LNS gøre for dem? Markedsføring. (kurser evt. laves i vort regi). - Formanden for Clairvoyant Foreningen, Birgit Boye Friis blev derpå opfordret til at komme med en kort præsentation af sin forening, der bl.a. arbejder med klarhøring og klarsyn. Den startede Arbejder med at forbedre optagelseskriterierne i foreningen, så uddannelsesniveauet systematiseres. Fremover vil det styrke clairvoyanternes faglige baggrund. Det har de brug for, da udvikling og formidling på et bevidst niveau er nødvendigt til gavn for klienten. CF har et klageorgan, der hjælper til med at forbedre opfattelsen og dialogen mellem klient og behandler. I LNS regi er det spiritualiteten, der vægter, og som skal kombineres med mangfoldigheden af behandlerne og deres viden. Kl. lidt i 18 var generalforsamlingen slut, og formanden takkede for deltagelsen og den spændende dialog, der var foregået. Tak til Mogens og Kirsten, som stod for det praktiske arrangement og tak til dirigenten, som mente, at fællesenergien var skabt allerede ved værtsparrets indsats. Vi afsluttede i ro og mag. Nr

7 Et godt tilbud! Bestyrelsen På Sund Livsstil messen i Øksnehallen i 2013 fil vi i LNS lov til at indrette fællesstand med flere af vores medlemmer, hvilket var en kæmpe succes. I sidste blad meddelte vi, at alle medlemspladserne på messen d september 2014 var udsolgte, men vi har i mellemtiden fået lov til at udvide standen yderligere. Du får en adskilt plads á 3 m 2 som det mindste mål. Der vil være en afskærmning med et banner i 1 meters bredde fra gulv til loft. Der er ikke noget i vejen for at lave indbyrdes aftaler, så flere deles om en plads. Kravet er dog et vist proffessionelt engagement, og at samme stand har samme facade udadtil i mindst 2 af de 3 messedage. Kontakt LNS som formidler og koordinerer. Prisen per m 2 er 1.687,- kr incl. moms. En anderledes mulighed for service og promovering. Kontakt LNS på tlf LNS kontingentsatser for 2014 inkl. NaturHelse: Terapeutgruppen inkl. Koda-Gramex: Terapeutgruppen klinikker kr. Terapeutgruppen skoler kr. Andre medlemstyper: Skolemedlem ervhervs-, brancheorganisations- og foreningsmedlem..600 kr. Personligt medlem kr. Studerende kr. Bladabonnent (ingen medlemsrettigheder).150 kr. Brug bankkonto eller kode På gensyn i LNS - det naturlige samlingssted Lille indsats stor effekt! Nr

8 Artikler Forbrugerne er bestemt ikke ligeglade med GMO 8 Et medlem, Søren Refstrup, har kommenteret TV udsendelsen 24. marts om GMO soya til kyllingefoder Bitz og Frisk om GMO kyllinger. Efter Sørens mening synes der generelt ikke at eksistere nogen videnskabsmand eller anden person med viden på området, der stiller spørgsmålstegn ved kemien i GM afgrøder i forhold til naturens egne afgrøder. Det finder han yderst uforståeligt og skriver videre: Gener er jo en samling af de kemiske byggestene kaldet aminosyrer, som er ordnet i bestemte rækkefølger, og som derved giver planterne deres specifikke egenskaber. Når man ændrer i disse aminosyresekvenser og derved opnår fx resistens overfor specifikke sprøjtemidler, er det jo indlysende, at man har ændret i nogle af de kemiske forbindelser/sammensætninger, der findes i plantematerialet. Når man tænker på, at planteriget og dyreriget (herunder menneskekroppen) er udviklet i samspil gennem mio af år, samt at der foregår i tusindvis af komplekse kemiske reaktioner og omdannelser i kroppen, som langt fra alle er kortlagte og beskrevet, kan man da slet ikke være sikre på, om nogle af disse omdannelser, vil gå i stå eller være anderledes end normalt i naturen. Og selv om man ikke umiddelbart kan se konsekvenser på helbred eller performance på kyllinger, kan man da slet ikke være sikre på, at den ændrede kemi ikke også er at finde i menneskekroppen, efter vi har spist kyllingerne. Og hvad den ændrede kemi kan betyde for vores helbred specielt på længere sigt, må da nødvendigvis være fuldstændig uforudsigeligt. Og så er der nogle eksperter, der påstår, at der ikke er nogen forskel i den kemiske opbygning af GMO og ikke-gmo planter. Jamen, det kan jo ikke passe, for hvordan skulle den ene ellers kunne være resistent, og den anden ikke? Det er jo indlysende, at der er en forskel. Og hvis man ønsker at kunne finde forskellen vha laboratorietests, er det jo et spørgsmål om at finde frem til den analysemetode, der kan afsløre forskellen. De kemiske opbygninger og omdannelser i planter og dyr er så komplekse og mangeartede, at ingen af os har tilnærmelsesvis et fuldstændigt overblik over dem, samt over hvad de hver især betyder for funktion og helbred. Derfor synes jeg, det er indlysende, at man kun kan betegne det blot at gå igang med at ændre på det - uden tilbundsgående viden som er tilfældet idag - er at spille russisk roulette med vores fremtidige helbred som race. Mvh Søren Refstrup, civ. ing. kemi Den 1. april satte Madmagasinet så fokus på det GM-foder, som langt størstedelen af de ikke-økologiske husdyr i Danmark bliver fodret med. Hvis forbrugerne vil undgå GMO- Nr

9 fødevarer af animalsk oprindelse, har de i dag eet valg - det økologiske. LNS medieafdeling fandt udsendelsen om GM soja i virkelighedens verden enestående god og informativ, så vi skrev følgende til Madmagasinet: Det er ganske utroligt, at vi som forbrugere kan købe kødprodukter i supermarkederne, uden at der er gjort en indsats for at gøre os bekendt med, at dyrene er fodret med GM soja. Og det især når den soja, dyrene fodres med, indeholder en vis mængde af ukrudtsmidlet Roundup, som i korrekt koncentration slår planter ihjel. Det fremgik af jeres program, at eksperterne påstår, at GM sojaen i sig selv er uproblematisk som føde for mennesker og dyr. Vi vil imidlertid stå fast på, at denne udtalelse er baseret på overbevisning eller tro, fordi ingen kender de tusindvis af kemiske omdannelser, der foregår i kroppen, til bunds. Godt nok er det rigtigt, at de kemiske grundelementer, der indgår i GMO og ikke-gmo, er identiske, men der er jo forskelle, når en GM plante kan modstå en plantegift, som den samme ikke-gm plante dør af. Med andre ord de omdannelsesveje, som plantematerialet gennemgår i en krop, er så omfattende og komplekse, at ingen har et fuldstændigt overblik over dem, hvilket betyder, at nogle omdannelser af GM materiale muligvis kan resultere i ændringer i kroppens kemi, som svækker helbred eller skaber sygdom. Sygdomme eller svækkelser, som måske først klart viser sig efter lang tid. Idet sådanne ændringer i kroppens kemi ikke kan udelukkes, ville det mest sikre jo være at undlade at anvende GM planter. Men hvilke instanser i vort samfund vil påtage sig at trodse det faktum, at GMO reducerer de umiddelbare udgifter til de fødevarer, vi i dag kan købe i supermarkederne? Med venlig hilsen LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Søren Refstrup, Civ Ing Kemi Jens Kristian Frederiksen Middelfartvej Asperup Tlf Kan også være hos dig. LivsVejledning * Formår meget mere - end traditionelle Klarsyn Kursus * Oplev, Erkend, Virkeligheden * Skeende igennem Svane Energien - Intet der skal * Huskes - Brugsformes - Trænes op - Vedligeholdes * Direkte skeende, i dig - igennem din egen indre erkendelse * Derfor direkte virkende Har udgivet 11 bøger - om min brugsgjort virkelighed - der også kan blive din Bevidstologi * er at kunne erkende - direkte respekterende, den kraft der binder alt oplevbart sammen * Det erkendbare [fysisk & ufysisk] vil altid være direkte frigivende, til mennesket, om egen virkelighed - direkte /konkret brugbar Nr

10 Organisationsmedlemmer SKOLER 2200 København N Salon Prana, Sundhedscafé , 2610 Rødovre ClearVision Lederudvikling v. Lone Thomsen , Albertslund SJÆLSRO SKOLEN v. Helle Nemborg , Charlottenlund Alfa-Omega Instituttet Anne-Grete Hav Hermansen , Nyrup Annalise Stourup de Molade, Hjertets Vej Lejre - Osted Skolen på Møllegården Mogens Ehrich og Kirsten Kragh , Langebæk MOORGGAN GitteIbi & Moorggan Amadeus V. Gersdorff , Asperup Bakke-Gaarden Jens Kristian Frederiksen , Assens Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby Ebbe Pedersen , Nyborg ABC Center v. Clauss Jøren Paaske , Ørbæk - Kullerup Kullerup Kurser v. Ingolf Plesner Vegetarisme, åndsvidenskab m.m , Ansager Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen, Thisted Else M. Skammelsen Nielsen Malling Gitte Larsen, Healingcenter Aarhus , 9850 Hirtshals Dansk Skole for Tankefelt Terapi og EFT , ERHVERV 1165 København K Klinik Aotearoa v. Joanna Wilder Ansigtszoneterapi, tibetansk nakketerapi , 1520 København V HUMAN BALANCE ApS v. Morten Krabbe , København S Danplus ApS , Forlaget Klitrose, Ole Bidsted , 2400 København NV Uforklarbar v. Anja Kristine Lysholm , 10 Nr

11 Organisationsmedlemmer 2650 Hvidovre NONI v. Kenneth Anderson , 2800 Kgs. Lyngby VITAL-ARKITEKTEN Ruth Landbo Henriksen , 3460 Birkerød De Place Laboratorierne Diane og Toren de Place , 3500 Værløse Wiig-sundhed Frugt-Grønt-Bær Slangerup Panacea ApS, Tommy Kobberskov , Frederikssund Z companion - Livsstil og Sundhed Karin Linda Nørgaard , Bjæverskov PRE-JET v. Preben Jensen , Vordingborg JUHLDAL/COSMEDICCARE , Hørning Natur-Drogeriet A/S, Peer Christiansen , 8600 Silkeborg Astro-Design , 8740 Brødstrup Barfodet I/S , Vadum Stoffrit Danmark Søren Refstrup , FORENINGER 4930 Maribo - Hunseby Inspirations Center Maribo Henning Jørgensen , BRANCHEFORENINGER 2400 København NV Miljø- og Jordstråleforening Danmark Kurt Brøndal, Hvidovre Afvikler-terapeut-foreningen Jack Yilmaz, Brønshøj Urtemedicinsk Forening, Lillian Wong , Måløv Clairvoyant Foreningen, Birgit Boye Friis , 3320 Skævinge Natur-Balance-Huset NBH, hovedkontor , Frederikssund Foreningen for Danske Aromaterapeuter v/kerstin Rutschko, Grenaa Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Inge-Lis Marchant, NATURTERAPEUTER Faglig kontaktperson: Moorggan Gersdorff, Tlf København K Helse og Velvære , Nr

12 Organisationsmedlemmer 1364 København K Klinik for fodterapi, Connie R. Raftesgaard , København V YINGYANG HEALING CENTER Lene Nielsen , 2000 Frederiksberg Yin & Yang Massage, Dijana Vucelic , 2100 København Ø Klinik for fodterapi, Vibeke Voss, statsaut , Kiia Remond Rasmussen Klinik For Fodterapi , 2300 København S Fodklinikken Let på Fod Winnie Pretzmann Hansen , 2500 Valby Lp-massage, Lena Pultz, , Glostrup Clear Life Living Aps Lykke Conjadia Thorup-Hansen , Rødovre Ronesfelt , Sun-Hair, Helle Lone Sørensen , Albertslund Helle Nemborg Clairvoyance, Rådgivning , 2630 Taastrup Kranio-Sakral Terapi Charlotte Schmidt Nielsen Solrød Strand Klinik for Fodterapi Susanne Wencke Brintlev , 2900 Hellerup Coaching, Consulting, Wellness Agneta Mei Hytten , Helsingør Helsingør Team Birgitte Stürup & T. Jelager , Levin TCM Massage og Akupunktur , Hillerød Alternativ Klinikken, Lisa Nøhr Karlsson , Fredensborg Klinik for tarmskylning og biopati , Værløse Jetthe Rosann , Vera Illona Kristensen , 3600 Frederikssund Frederikssund Holistisk Klinik Inger Dantoft , NIYAMA YOGACENTER ApS Malika L. Baladi , Rønne Gittes Massage, Fodpleje & Kropsterapi Slagelse Fodterapeuthuset, Hanne Hallebye-Hansen Nr

13 Organisationsmedlemmer 4241 Vemmelev Klinik Pluto, Bente Agnete Andersen , 4400 Kalundborg Dorthe Regnersgaard Fødder & Velvære , 4450 Jyderup Jyderup Fysioterapi v. Ulrik Nyhave , 4600 Køge Klinik for fodterapi, Anne-Rebecca Wessel , 4690 Haslev Mette Roesen, Livsglæde Akademiet , 4800 Nykøbing F Anni Poulsen Helsam Nykøbing F. ApS , 5210 Odense NV Lena Rasmussen, fodplejer , 5220 Odense SØ Ulla Theil Nielsen , 5230 Odense M Birte Albertsen, Helhedsterapi , 5240 Odense NØ Clinique Creme Face Jette Kongstad , 5250 Odense SV Anja Godske Hud og fodplejer Agedrup Ann Charlotte Holm Anns Fodterapi , Asperup JKF-Bevidsthed, Jens Kristian Frederiksen , Langeskov Clinique Puella Jane Rusbjerg , 5560 Årup Klinik for manuel Terapi, Birger Feldt , 5560 Aarup Ellen Trankjær Kranio-Sakral Terapi & NLP Psykoterapi , Nørre Aaby Klinik for Fodterapi, Kira Holst , 5690 Tommerup Massøren i Brylle, Diane Nielsen , 5700 Svendborg Terapeut Inger Kruchov , Kamilla Kølle - Klinik for fodterapi , 5985 Søby Ærø Lise Munk Monsen, Rødekro Gurli Toft Sieljacks, Idrætsskadeterapeut , 6621 Gesten Klinik for Fodterapi, Hanne Jette Malcho , Brørup Tove Jeppesen , 7000 Fredericia Marianne Raunsgaard Stoklund Sundhedspleje , Nr

14 Organisationsmedlemmer 7100 Vejle HypnoseKompagniet, Pia Gemmer , Brande Anni Holm Hansen Anni s Zone- & Fodklinik Thyholm Dortea Olsen, Hjertelyz Århus C Lillian Dalgaard, Kranio-Sakral Terapi RAB , 8200 Århus N Birgitte Bæk , 8240 Risskov Peter Svane, Klinik for Fodterapi , 8250 Egå Astma Care Danmark & Biorespons , & Dorte Fulgsang Engelsfelt Statsaut. Fodterapeut , 8400 Ebeltoft Susanne Kirstine Sommer RAB phytoterapeut Naturmedicinsk Klinik Djursland , 8464 Galten Preben Valeur Jensen, Sol Healing , 9530 Støvring Stedet v/ Kim Notholm-Larsen , Frederikshavn Spirituelt Udviklings Center I/S v/mette og Erik Abrahamsen , 9990 Skagen Anne-Marie Diget, Intuitiv Healing , NATUR-BALANCE-HUSET Se aktuelle arrangementer på NBH Valby Kulturhus 3. torsdag i måneden kl.19.00, entre 70 kr. Rita Kristensen, NBH Brøndbyøster Kulturhuset Kilden. 1. tirsdag i måneden kl Susan Mai-Li Almbjørn, NBH Skovlunde Kulturhus Hver 2. onsdag i måneden kl Gaveentre på 20 kr modtages gerne. Kirsten Busk, NBH Søborg, Borgernes Hus Hver mandag kl. 19. Gaveentre på 20 kr modtages gerne. Gerda Brown, Bus nr. 42,43, Herning, Kulturellen Mandage og torsdage kl , entre 50 kr. Anni Klint tlf, , Silkeborg Dina Petersen, Kranie Sakral Terapeut 8620 Kjellerup KST-klinik-Thorning , 14 Nr

15 Har du lyst til at hjælpe andre? Drømmer du om at blive terapeut? Så er uddannelsen til Smerte- og Energiterapeut måske noget for dig? Uddannelsen der primært er bygget op omkring nålefri akupunktur (energi/akupunkturplastre) er på 60 lektioner og veksler mellem teori og praktisk undervisning. Uddannelsen henvender sig både til nye behandlere samt som supplement for zoneterapeuter, akupunktører, fysioterapeuter, massører m.v. Du skal i løbet af uddannelsesforløbet selv skaffe minimum 20 personer/dyr, som du skal kunne afhjælpe for nogle af nedenstående problemstillinger: - stress - smerter fra gigt, ryg, knæ, fibromyalgi, piskesmæld m.v. - søvnproblemer - manglende energi - vægtregulering Selve undervisningen og kursusmaterialet får du gratis du skal kun købe de akupunkturplastre m. v., du skal bruge til dine klientbehandlinger. Tager du betaling for disse, er den med til at dække dine udgifter. Du skal ved kursets start påregne selv at skulle købe energiplastre m.v. for ca. kr , afhængig af dollerkursen. Under hele dit uddannelsesforløb vil du have mulighed for sparring og support. Uddannelsen afsluttes med mundtlig samt skriftlig eksamen udarbejdet af Smerteklinikken. Efter endt uddannelse får du et uddannelsesbevis fra Smerteklinikken, v/psykoterapeut samt Smerte- og Energiterapeut Karin Maria Svendsen. Uddannelsen kan med fordel suppleres med enkeltfagsundervisning i Klinikvejledning, Tankefeltterapi, Åndedrætsterapi samt Psykologi. Hvis du synes, at det lyder til at være noget for dig og du har lyst til at hjælpe andre mennesker eller dyr til en bedre livskvalitet så ring og hør nærmere til uddannelsen, eller kom med til informationsmøder i bl.a. Den Sorte Diamant samt Roskilde Kongrescenter Kontakt Smerteklinikken: Telefon Psykoterapeut samt Smerte- og Energiterapeut Karin Maria læs om energiplastrene samt 72 kliniske forsøg Nr

16 Alle foredrag er i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Tilmelding senest dagen før på eller Hvad e-sansen kan bruges til. Det foredrager Mogens Ehrich tirsdag den 16. august kl v. Vi siger, de er sensitive og kalder det energisans, eller blot e-sans. For de fleste er det en gave, men for nogen er det svært at være i fred for andres følelser og tanker. De fleste bruger kun en lille del af e-sansens muligheder. F.eks. ved vi, at mange clairvoyante kan kigge ind i fremtiden. Det er lidet kendt, at alle med e-sans kan lære dette, og helt ukendt at de ofte kan forbedre på fremtiden. Indlægget har 3 hovedpunkter: 1. E-sansens forekomst og indhold. 2. Vi ved, hvor synssans og høresans sidder, men hvor sidder e-sansen? 3. Vi drøfter noget af det, e-sansen ogs, og som kan læres. Det er der meget lidt viden fremme om. Tilmelding nødvendig senest dagen før. Mere øverst på siden. Medlemmer 80, andre 100 kr. Se kurser i brugen af sanseevnen for finere energier på "20 spørgsmål til dowseren" med Johnny Wulff Seminar lørdag den 23. august kl Et causeri om den alternative og spirituelle verden, som vi alle er en del af. Johnny delagtiggør os i sin viden og erfaringer D y bø R - healing, pendulering, krystalhealing, mobil- og jordstråling og dæmpning heraf, vitaliseret vand, bioresonans, blodtypekost, åndernes magt, pyramidekraft, ley-lines og tankespor. En udfordring for deltagerne, der kan spørge ind til de mange emner. Johnny besvarer, Vera Marcher er ordstyrer. Medlemmer 80, andre 100 kr Se tilmelding og sted øverst på siden. Læs om dowsing på Vil du have inspiration til brug af råvarer i vegetarisk madlavning? Aftal nærmere på august i Sct. Mathias Centret, Sct. Mathias Gade 38, 8800 Viborg. LNS har fællesstand for medemmer i Øksnehallen september Kontakt snarest hvis du er interesseret i at deltage! 16 Nr

17 Af Sarah Grube Jensen Flere studier viser, at uvaccinerede børn er sundere end vaccinerede Artikler Er der solide beviser på, at vacciner er så sikre som sundhedsmyndigheder udgiver dem for at være? Noget tyder på at udsagnet er modsætningsfyldt, hvis man kigger litteraturen igennem. I 2012 var der endnu ikke lavet kliniske forsøg i USA, som præcist kunne måle helbredsudfaldet af vaccinerede børn versus uvaccinerede børn. På trods af dette, er der stadig mange andre studier, som tyder på, at vaccinerede børn er sundere end uvaccinerede (1). Siden 1990 erne har der været tilgængelige data, som sammenligner vaccinerede og ikkevaccinerede børns helbred i forskellige verdensdele. En undersøgelse fra New Zealand i 1992 viste, at uvaccinerede børn har langt færre kroniske børnesygdomme end vaccinerede børn (2). I et andet studie fra New Zealand, hvor 1265 børn indgik, fandt man, at der ikke var nogen af de uvaccinerede børn, der havde astma eller allergiske reaktioner. I modsætning hertil så man hos de vaccinerede børn, at 23,1% havde episoder med astma, 22,5% havde været til astma konsultationer og 30 % havde været til konsultationer for andre allergier (3). I 2011 blev en tysk undersøgelse offentliggjort, hvor man havde kigget på 8000 børn i alderen 0-19 år. Denne undersøgelse viste også, at vaccinerede børn har 2-5 gange større risiko for at få flere sygdomme og lidelser, end uvaccinerede (4). Undersøgelsen er stadig i gang og har nu data fra over børn (5). Et studie i Hong Kong fra 2012 har tilsvarende vist, at børn der havde fået influenza-vaccinen havde en væsentlig større risiko for at udvikle respiratoriske sygdomme (6). 1. studies-outside-the-u-s-show-unvaccinated-children-healthier-than-vaccinated-children/ 2. stories/ias1992study.pdf new-study-vaccinated-children-have- 2-to-5-times-more-diseases-and-disorders-than-unvaccinated-children/ early/2012/03/13/cid.cis307 Nr

18 VACCINATION TØR VI? TØR VI LADE VÆRE? TIDSPUNKT: Søndag kl. 14:00 17:00 STED: Valby Kulturhus Valgårdsvej 4 8, 2500 Valby BILLETTER: 100 kr. Bestil her eller betal ved døren, men du kan risikere, der er udsolgt. ANN-CHARLOTTE STEWART Ph.D er tidligere international kræftforsker fra Sverige, som deltog i de indledende udviklingsfaser af det, der senere blev til HPV-vaccinerne Gardasil og Cervarix. Hun arbejdede 10 år i industrien med fokus på HPV. Efter sin Ph.D.-afhandling i 1993 ved Department of Medical Genetics ved Universitetet i Uppsala i Sverige arbejdede hun ved The Cancer Center ved University of New Mexico, Alberquerque, USA, hvor hun fortsatte studiet af HPV og dets formodede rolle i forhold til livmoderhalskræft. 18 CARSTEN VAGN-HANSEN Radiodoktoren er læge, sundhedskonsulent og tv-læge på DK4. Han har ofte kritiseret overdreven brug af medicin på grund af de uerkendte bivirkninger og på grund af den passivitet, der ledsager medicineringen. Hans anbefalinger af naturlige behandlingsformer har gjort ham upopulær i sundhedsvæsenet, men populær og velanset i det folkelige Danmark. Nr

19 FOREDRAG (på engelsk; Power Point på dansk udleveres) Afslørende viden om bl.a. HPV-vaccinens virkninger og bivirkninger vil blive fremlagt af Ann-Charlotte Stewart, der har været med til at udvikle vaccinen. Desuden vil foredraget handle om børnevaccinationsprogrammet i Danmark sammenlignet med andre landes, samt om der er mulighed for at hjælpe nogle af dem, der er hårdt ramt af bivirkninger. Henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om vacciner: Familier, der står over for et valg om deres børns vaccination samt alternative behandlere og læger, der får spørgsmål om vaccinationer. Ann-Charlotte Stewart er meget kritisk over for den information, befolkningen får af sundhedsmyndighederne om vacciner. Vi får at vide, at vacciner er sikre og effektive - men er de virkelig det? Lægemiddelproducenterne fortæller åbent og klart om de mange og ofte alvorlige bivirkninger, som er knyttet til vaccinerne. Men vore sundhedsmyndigheder fejler overordnet ved at undlade at give oplysningerne videre til patienterne om disse kendte og alvorlige farer. PANELDEBAT (på dansk) med: Ann-Charlotte Stewart og Carsten Vagn-Hansen, Else Jensen fra Vaccinations Forum og Heidi Riishøj fra Sundhedsrådet samt en HPV- vaccineskadet person. Fire danske organisationer er gået sammen om at arrangere denne spændende begivenhed med forsker Ann-Charlotte Stewart, der for første gang besøger Danmark og præsenterer sin opsigtsvækkende og enestående viden om vacciner og vaccinationer. GÅ IKKE GLIP AF DENNE EVENT I tvivl om vaccination? - din vej til et informeret valg Nr

20 Helseklummen Ved Marianne Kirkskov, speciallæge, DK-kinesiolog & healer Spiritualitet & Sundhed -og trædestenene derimellem Marianne Camille Tiffanie Kirkskov er uddannet læge i 1993, speciallæge i 2000, og har arbejdet på hospitaler, i praksis samt nu de seneste ca. 10 år i egen komplementære klinik - Stjernebroen Lægecenter for Heling. Hun anvender både healing, kinesiologi og energimedicinske teknikker, og derudover er tilkommet kanalisering og inddragelse af højere energier i behandling af klienter. Her i klummen videregiver hun erfaringer og strømninger i vadestedet mellem Spiritualitet & Sundhed ud fra egne fornemmelser. Bemærk: Information fra denne klumme kan ikke træde i stedet for lægebesøg. De nye smukke, sensitive børns kald til dig er om at tage vare på dig Dine børn og verdens kommer med kærlighedsbudskaber til os! Disse budskaber kommer ikke altid retvendt. Mange børn er meget sensitive, og det betyder, at de ikke har noget andet valg end at vise det, de bliver fyldt op af. Og det de bliver fyldt op af kan godt være de følelser, som du ikke selv tager dig af (endnu ) Børnenes adfærd fortæller os om os selv Små børn i vores nærhed vores egne eller andres fortæller os en masse om os selv. Specielt den adfærd, som virkeligt går os på, oprører os, gør os vrede eller kede af det. På en måde kan børnene hjælpe os med at se det, som vi ellers er tilbøjelig til at feje ind under gulvtæppet hos os selv. Så hver eneste gang vi føler os oprørte over noget, et barn gør, er der grund til at sende en MASSE kærlighed af sted til det oprørte sted indeni os selv... Ofte kan der være tale om uønskede eller forbudte følelser ifølge vores egne, familiens eller kulturens normer. Og hverken du eller barnet er lost Vi har alle prøvet ikke at blive hørt, at føle os overset, vrede, skuffede eller kede af det. Det er ganske menneskeligt og helt normalt! Sådan er det selvfølgelig også for børnene de undertrykker det bare ikke Så GLÆD dig hver eneste gang, du føler dig OPRØRT over et barns udbrud, for så VED du hvilken følelse, du har brug for at lukke ud af dit system så ved du, hvad det er, du med fordel kan sende KÆRLIGHED til indeni dig! Så ved du hvad, DU måske går rundt og savner. Savner du din egen omsorg? Så vil det formentlig suge livet ud af dig hvis du føler, at dit barn er meget omsorgskrævende Jeg har ikke tid nok til at tage mig af mig selv Kender du den undskyldning? Det er fordi du tror, det tager TID. Men du kan altid indefra det inderste holde INTENTIONEN om at være kærlig overfor dig selv LIGE NU, at trække vejret dybt, at være MED dig selv i 20 Nr

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller)

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller) DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 9. marts 2013 kl 14. Generalforsamlingen afholdes i Værløse Kirke, Kingo-salen, Højeloft Vænge 20. Vi beder om din tilmelding på Lns@Lnsnatur.dk hvis du deltager. Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 - der foregår fra d. 14 marts på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirke, Ingemannsalen lørdag d. 14 april kl 14. Justeringer kan forekomme ind til

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne og takker alle jer, der som medlemmer og annoncører støtter

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 2. www.lnsnatur.dk. GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand?

28. årgang 2013 nr. 2. www.lnsnatur.dk. GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand? 28. årgang 2013 nr. 2 www.lnsnatur.dk GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand? Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ lokalafdelinger og samarbejdende skoler

Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ lokalafdelinger og samarbejdende skoler Velkommen til nyheder samt mange spændende arrangementer og oplevelser! FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2016 FDZ udgiver igen et omfattende katalog med en masse spændende kurser og efteruddannelsesmuligheder.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 5. APRIL 2014

BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 5. APRIL 2014 BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 5. APRIL 2014 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne, og jeg takker alle jer, der som medlem og annoncører støtter LNS. Hovedformålet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl

Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl. 13.30-17 Generalforsamlingen afholdtes hos Mogens Ehrich og Kirsten Kragh på Møllegården i Osted, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre. Før vi gik over til den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2015 Søren Hauge Martin Guldberg Marianne Tiffanie Kirkskov Robby Curdorf Thomas Breinholt Christian Viborg Vild Spiritualitet Liv og død i Johann Sebastian

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12-2015: Nu kan jeg se min datter igen tabt på gulvet med

Læs mere