DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja"

Transkript

1 TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ej end om mens beliggenhed Billedtekst Huset set fra vest Oversigtsbilleder 19. december 214 1:16 Sagen lukket 1

2 Huset set fra syd Gavl mod øst med anneks i baggrunden. Indgang til overdækket terrasse der ligger nordøst for huset. Genereret HE-nr Kontrolrapport Status Side 19. december214 1:16 Sagen lukket 2

3 Overdækket terrasse Carport med udhus rivhus Sag sfo ri øb ato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 1-okt-14 7:49 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 1-okt-14 7:49 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 13-okt-14 16:53 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 19. december214 1:16 Sagen lukket 3

4 13-okt-14 16:53 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 17-okt-14 16:29 Kontrolbesøget blev aflyst i 7-okt-i 4 16:29 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 17-okt-14 16:29 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 17-okt-14 16:47 Syn-og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 17-okt-14 16:47 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 22-okt-14 1: Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 23-okt-14 18:35 Kontrolrapport udarbejdet 27-okt-14 9:39 Kontrolrapport udarbejdet 29-okt-14 9:59 Høring iværksat 4-nov-14 11:38 Bygningssagkyndig kommenteret høring 1-nov-14 15:29 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 18-nov-14 15:52 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 19-nov-14 15:52 Kontrolrapport godkendt af NS 24-nov-14 15:29 Indstilling til nævn 25-nov-14 11:4 Indstilling til nævn 9-dec-14 12:32 Indkaldelse til nævnsmøde 17-dec-14 13:37 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger ] er foreligger ikke tidligere energimærke er forlå intet tegningsmateriale af bygningen ved besigtigelsen. 19. december214 1:16 Sagen lukket 4

5 Byg ningsbeskrivelse 19. december 214 1:16 Sagen lukket 5

6 Boligtype Fejlangivelse Enfamilieshus Hustype Typehus Ejendommen Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 1 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning 1 år eller længere Undertag taget er opført uden undertag lnddæj 1 år eller længere Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1972 i i B Beboelse I Overdækket terrasse C Anneks Carportludhus B8 Bygningssagkyndlg Nævnets afgørelse Beskrivelse af mangel: På ejendommen er opført et drivhus på Ca. 6 kvm. Begrundelse for fejl: Bygningen er ikke registreret i rapporten. Jf. håndbogen side 35 omfatter bygningsgennemgangen samtlige bygninger på ejendommen. og skal bygninger under 4 kvm uden rand eller punktfundamenter ikke registreres. rivhuset her er Ca. 6 kvm og med betonfundament og betonguiv med gulvafløb. Fejlens vægt: er er tale om et nyere drivhus med en værdi oå niveau B. en saakvndiae har ikke kommenteret dette ounkt. Set et er nævnets vurdering at drivhusets værdi ikke med sikkerhed er over 1., hvorfor fejlens vægt B8 reduceres til A3 B8 19. december 214 1:16 Sagen lukket 6

7 Eventuelle Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? i i 2. Bygningsdele, der Ja: A - Gulve under belægning stue, værelser og fordelingsgang er ikke besigtiget pga. væg til væg ikke kunne besigtiges? tæpper. Gulve under løse tæpper og møbler samt vægge bag møbler er ej besigtiget. Fejlangivelse Bemærkning: A3 1. er er tale om en typisk gulvkonstruktion med undergulv på strøer og fastholdte væg til væg tæpper. 2. Forbeholdet overfor besigtigelsen af gulve og vægge er for generelt udformet. Jf. håndbogen står der på side 6: Beskrivelsen af det der ikke er besigtiget skal være helt klart og entydigt stedfæstet, så der ikke kan rejses tvivl om, hvad der er besigtiget, hvis bygningsdelene på et senere tidspunkt bliver tilgængelige, f.eks. fordi indbo fjernes i forbindelse med fraflytning. Her er tale om et helt normalt møbleret hus uden løse tæpper eller større møbler der dækker væsentlige områder af bygningsdele, så det er SSK vurdering, at forbeholdet er unødvendigt og ikke bør tages. Begrundelse for fejl: 1. a tæppet således er en fast del af konstruktionen, skal der ikke tages forbehold for bygningsdele under tæpperne. BS bør være opmærksom på, at ved denne type forbehold kan der være risiko for at ejerskifteforsikringen afviser dækning af eventuelle skader i den skjulte gulvkonstruktion. 2. Forbeholdet er upræcist og kan ved en tvist give anledning til tvivl om hvad der er besigtiget og hvad der har været skjult. I dette hus er det SSK s vurdering, at der ikke er risiko for, at der gemmer sig skader bag det løse inventar, og derfor bør der ikke tages forbehold. Fejlens vægt: På niveau A. Bygningssagkyndig Forbehold vedr, underliggende gulvkonstruktion med fastholdt væg til væg tæppe, er taget da det ikke er klart, om undergulvet eksempelvis er blindgulv (spånplader) eller det er parketgulv. er foreligger ikke tegningsmateriale som beskriver forholdet. er ville derfor kunne opstå tvivl, hvis tæppet fjernes, om et evt. parketgulv er besigtiget. Forbeholdet er ligeledes specificeret til enkelte rum i boligen mht. væg til væg tæppe. Forbeholdet vurderes derfor som relevant, for at undgå tvivl. et er netop det der er sagen. Væg til væg tæpper er en del af konstruktionen og A3 bygningsdele under dise skal ikke angives som utilgængelige. En bygningsdel betragtes som skjult, hvis der er behov for et destruktivt bygningsindgreb for at foretage en besigtigelse, og ved den type konstruktioner skal der ikke tages forbehold. Se side 36 Håndbogen. 3. Bemærkninger til Ja: A - synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. a vejrforhold og termoruder? snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: -_Carport/skur_er_større_end_anført_på_BBR. 19. december214 1:16 Sagen lukket 7

8 Bygning A (Beboelse - 147m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1 1 K3: Ved skortrende mod sydøst, nær tagrende er der revne i tagpiade. Note: Forholdet medfører risiko Tagbelægning/rygning for vandindtrængen med følgeskader på underliggende konstruktioner. i 1.4 Hætter/Aftræk Kl: Aftrækskanal fra emhætte mangler kondensisolering tagrum. Note: kondens_og_dermed_fugt_i_tagrum/tagkonstruktion. Forholdet medfører risiko for Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Al Som i rapporten Karakter/note: K3 Note: Forholdet medfører kondensdannelse indvendig i aftræksrøret og dermed risiko for fugt i loftkonstruktionen. Begrundelse for fejl: Når BS vurderer, at der er risiko for skader på andre bygningsdele, bør karakteren være K3. et er forkert at skrive det er i tagrum/tagkonstruktion der er risiko for skader, det må være kondens inden i aftræksrøret, der så løber ned i loftkonstruktionen og der giver risiko for en skade. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: På niveau A og trin 1 da forholdet er registreret. en sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Set Al 19. december 214 1:16 Sagen lukket B

9 Genereret HE-nr Kontrorapport status Side 19. december214 1:16 Sagen lukket 9

10 1.15 Andet Fejlangivelse B8 Beskrivelse af skade/mangel: et kan konstaterers, at efter en tagrensning er der efterladt striber af asbestslam på isoleringen. Karakter/note: Kl Note: Størknet asbestsiam i urørt tilstand har ingen eller begrænset skadevirkning. Hvis man vil erne slammen uden profesionelt udstyr og -metode, kan det være forbundet med personrisiko. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke registreret i rapporten. er er tale om skærpende omstændigheder, da det ikke kan forventes, at brugerne har kendskab til håndtering at skaden, og at der kan være personrisiko ved en forkert håndtering ved afhjælpning af skaden. Bygningssagkyndig I Fejlens vægt: Væates nå niveau B der svarer til en onrensnina af slammet. en saakvndiae har ikke kommenteret dette nunkt Bemærkninger til I Kl: er er mindre forvitring i fuger på skorsten. skorsten 1.16 Bemærkninger til skorsten ok K2: På skorstensafdækning er der større afskalning på hjørner. BB 19. december214 1:16 Sagen lukket 1

11 2. Ydervægge i bygning A 2. Ydervægge Ingen bemærkninger 19. december214 1:16 Sagen lukket 11

12 Fejlangivelse A3 JJEL 19. december214 1:16 Sagen lukket 12

13 T J_ ::4 [:1 Beskrivelse af skade/mangel: I sydvendt gavl ses en del huller i mørtelfugerne især i studsfugerne. Og enkelte ses også i gavlen mod øst. Ligesom fugen over skabet til elmåleren er faldet ud. Karakter/note: K2 Note: Skaderne kan på sigt medføre at huller udvides på grund af fugt og frost. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke registreret i rapporten. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Pà niveau A en sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ok 2.3 Læmure K2: Læmur omkring terrasse mod sydvest er generelt frostskadet. A3 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer 1(2: Blyindfattet rude mod syd er punkteret. Note: Forholdet kan give nedsat udsyn. 19. december 214 1:16 Sagen lukket 13

14 4. Fundament/sokler i bygning A 19. december 214 1:16 Sagen lukket 14

15 1 - (31 a I ci 5. > M Q - 7ç-,ç- W ø ø cn

16 godkendte 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.4 Gulvafløb Fejlangivelse K3: Gulvafløb i badeværelse samt gæstetoilet er udført med forhøjerrammer, hvilket kan medføre risiko for utæthed. Note: Forholdet medfører risiko for vandindtrængen i gulvkonstruktionen, da skaden er indenfor vådzone(vandbelastet område), med dertilhørende risiko for skader på indstøbte A5 Beskrivelse af skade/mangel: Gulvafløb på badeværelse og gæstetoilet er udført med forh øjelsesrammer. På badeværelset er samlingerne mellem rammerne ikke udført korrekt og er utætte. Og ved gulvafløbet ved toilettet på badeværelset er der rusttæringer i støbejerrisskålen. Karakter/note: K3 Note: Skaden medfører risiko for vandindtrængning i gulvkonstruktionen som kan føre til udvaskning af materiale i det kapillarbrydende lag. Og til tæringer i støbejernsafløbsskålen og eventuelle indstøbte installationsdele. Begrundelse for fejl: a det er tilladt at montere VA - forhøjelsesrammer, er det ikke en fejl i sig selv at disse er anvendt. Så i denne situation som BS beskriver bør skadeangivelsen udgå, så sælger ikke påføres et tab ved eventuelt at skulle give et nedslag i prisen på grund af denne registrering. et er en fejl at BS ikke har registreret de engentlige skader (utæt samling at rammerne og tæring i afløbsskålen). Fejlens vægt: Vægtes på niveau A, men skærpet fordi der er tale om fagligt svigt og oversete skader. 19. december214 1:16 Sagen lukket 16

17 Cl) -4-2) 2) 1 ( ( - p ( ) I ( ( :3 :3 :3 :3 :3 3 a3 :3 :3 I-. Ci) Ci) o:i :3 3 a3 I- 2) ( 2) Cl, (i, -. ( ( m WO C- o ø ( ( Cl) ( ( ( ( ) G) c Ci) to :3 :3 3 G) Cl) -I ( ( ( ( 1 M I :3 :3 c 3 (i, 3 :3 Cl) :3 :3 :3 Cl) :1

18 Bygning B (Beboelse! Overdækket terrasse - 21m2) 19. december 214 1:16 Sagen lukket 16

19 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved tag 19 december 214 1:16 Sagen lukket 19

20 Fejlangivelse Beskrivelse Sternbrædderne er ikke afdækket foroven. et gælder alle tre sider. Karakter/note: Note: en manglende afddækning kan medføre opfugtning/nedbrudt træ i sternkonstruktionen. Begrundelse for fejl: 19. december214 1:16 Sagen lukket 2

21 Forholdet er ikke registreret i rapporten. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Fejlen vægtes på niveau A en sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. ok A3 1.6 Tagrender/tagnedløb K3: er mangler tagrende mod øst. Note: Forholdet medføre øget fugt på facaden med evt. nedbrydning til følge. Nedbør skal ligeledes holdes på egen grund. Fejlangivelse Bygningssagkyndig Bemærkning: et bliver vanskeligt at holde nedbøren på egen grund! et må være afvanding fra taget der bør holdes på egen grund. en sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. ok 2. Ydervægge i bygning B 2. Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 19. december 214 1:16 Sagen lukket 21

22 2.2 Beklædninger Fejlangivelse I, A3 Beskrivelse af skade/mangel: Træbeklædningen på bygningen står ned i terræn, især på siden mod nabo. Karakter/note: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke registreret i rapporten. Bygningssagkyndig Fej ens vægt: På niveau A en sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ok A3 4. Fundament/sokler i bygning B 14. Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger II 19. december214 1:16 Sagen lukket 22

23 Bygning C (Anneks - 25m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning 1. Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning 2.2 Beklædninger Kl: ererstedvis mindre forvitring i bunden af beklædning bla. mod syd ved dør. 3. Vinduer og døre i bygning 3. Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning 4. Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 19. december 214 1:16 Sagen lukket 23

24 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning C 6.1 Gulvkonstruktion/ belægning Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Som rapporten Karakter/note: Kl Note: Enkelte klinker lyder svagt hult ved prøvebankning, men der skønnes ikke risiko for fugtskader på underliggende konstruktioner, da alle fuger er tætte og ingen klinker er løse. Badeværelset er udført i 21 jf. sælgeroplysningerne, så det må påregnes at der er udført vådrumsmembran, og derved ingen risiko for fugt til underliggende konstruktioner. Begrundelse for fejl: Ved denne skade skønnes der ikke risiko for svigt i vandtætheden som kan medføre skader på underliggende konstruktioner, så karakteren bør være Kl. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: På niveau A. a forholdet vedr. klinker med delvist manglende vedhæftning er placeret i umiddelbar nærhed til gulvafløb i bruseniche, vurderes dette område at være et høj risiko område grundet vandbelastning. et vurderes derfor at være en K3 skade, grundet placeringen. Klinkerne kan ved belastning give anledning til revnedannelse i fuger med yderligere skade tilfølge. 19. december214 1:16 Sagen lukket 24

25 Nævnets afgørelse 6.2 Vægkonstruktion/ belægning Fejlangivelse Her er ikke nærliggende risiko for skader på underliggende konstruktioner da der må antages at være en forskriftsmæssig vådrumssikring, så det er en fejl at karakterisere forholdet med K3. Fejlangivelsen fastholdes. Fejlangivelsen A3 fastholdes, idet nævnet bemærker, at ved vurdering af udviklingsrisikoen ved vådrumsskader skal den bygningssagkyndige anføre, hvorvidt der forudsættes at være udført vådrumsmembran (jf. håndbogen 5.3.2, stk. 6). Ingen bemærkninger A3 Al Beskrivelse af skade/mangel: Mellem vægge og gulv udenfor brusenichen er der ikke udført fugning. Karakter/note: Kl Note: er gives karakteren Kl fordi det skønnes, at der er begrænset risiko for fugtskader på andre konstruktioner, blandt andet fordi det påregnes, at der er udført vådrumsmembran, da badeværelset er indrettet i 21. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke registreret i rapporten. Bygningssagkyndig Fej ens vægt: På niveau A oa trin i da udoiften til afhiælonina er minimal. en saakvndiae har ikke kommenteret dette nunkt. Ok Al 19. december214 1:16 Sagen lukket 25

26 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning 7. Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning 8.2 Vægbeklædninger KO: er mangler indvendig inddækning omkring vindue mod nord. Note: Skaden skønnes uden konstruktiv betydning. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning 9. IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser I 1. VVS-installationer i bygning C 11. VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger 19. december214 1:16 Sagen lukket 26

27 Bygning (Carport/udhus - 36m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning 1.6 Taqrender/taqnedløb K2: Taqrende ved hjørne mod nordvest er placeret forkert i forhold til taqflade. Fejlangivelse Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Ved taghjørnet mod nordvest er tagpladerne ført ud over tagrenden. Karakter/note: Kl Note: Ved regn og ved tøbrud efter sne vil vandet løbe ud på naboens ejendom. a der er åben væg under tagrenden, er der ikke nærliggende risiko for skader på andre konstruktioner. Begrundelse for fejl: BS bør angive mere præcist hvad skaden indebærer, og hvilke konsekvenser der er. Karakteren K2 er forkert i dette tilfælde. der er jo ingen skade på tagrenden. et er konsekvenserne ved den forkerte placering der skal vurderes. Hvis overløbet kan medføre skader på underliggende konstruktioner bør karakteren være K3, men da der i dette tilfælde er tale om en åben konstruktion under tagrenden bør karakteren være Kl. Fejlens vægt: a skaden er reaistreret væates feilen å trin I Forholdet er givet en K2 pg det er en fejlkonstruktion, som gør at taget afleder afvandninq ind på naboens grund. Ja, men uden konsekvenser for nogen bygningsdele, derfor Kl. SSK vil medgive, at der er svigt ved funktionen (vand løber ind til naboen) så en K2 kan være ok. Fejlangivelsen rettes. Al 2. Ydervægge i bygning 2. Ydervægge IB: Ingen bemærkninger ig. december 214 1:16 Sagen lukket 27

28 2. Ydervæaae Ir Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Forneden den nærmeste stolpe ved udhusdelen carporten kan der konstateres nedbrudt træ. Karakter/note: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke registreret. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: På niveau A Forholdet vurderes at være Kl, da stolpen kun har lidt nedbrydning i overflade træet, uden_påvirkning_af_stolpens_bæreevne. Hvis det var tilfældet (svigt i bæreevnen) ville det jo være en K3! A3 Lidt nedbrydning har en tendens til at udvikle sig på kort tid! Fejlangivelsen fastholdes. 3. Vinduer og døre i bygning 3. Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 19. december214 1:16 Sagen lukket 28

29 - vinduer - lofter - gulve? nu 4. Fundament/sokler i bygning 4. Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 13 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? maj Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Badeværelse i anneks Ca. 21. udskiftet tag, ernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad /toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Ombygget/renoveret carport/skur/værksted 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge I skillevægge? Nej / døre? Nej / etageadskillelser? Nej Ja, Køkkengulv skiftet efter utæt opvaskemaskine 21- forår. -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (feks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Samling af tagrender ved terrasse. Er udbedret. 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 19. december214 1:16 Sagen lukket 29 Nej

30 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Ja, Måske.. i stuen, ved øst-væg. tæpper, møbler eller andet inventar? Kan ikke huske om der var en misfarning af gulv fra tidligere. 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, Blyindfattet rude i stue. 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofter tageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 1. VVS-installationer 1.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej, Fylder altid efter ved overgang fra sommer og vinter. Ca. 3 sek. 1.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Ved ikke udført af personer uden autorisation? 1.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 1.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 1.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej, e skal lige motioneres men 11. VVS-installationer virker fint herefter. Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A Sadeltag A Gitterspær A Taghældning grader A Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Tagfiade er blevet overfladebehandlet, A Skorsten - Muret B Ensidigt fald B Bjælkespær B Taghældning grader B Tagbelægning - Plastplader C Built-up C C C Bjælkespær Taghældning - grader Tagbelægning - Ensidigt fald Bjælkespær Tagpap/tagduge Genereret HE-nr Kontrolrapport statua Side 19. december 214 1:16 Sagen lukket 3

31 C,- o ø C ø C.C(j).

32 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 46 15% 15% Skønsmand Ved en ejendom af denne karakter og type vil reduktionsprocenten normalt ligge på 15 %. Bygningssagkyndig 4% ikke angivet ikke angivet Syns- og 45 15% 15% Ved en ejendom af 38 Skønsmand denne karakter og type vil red uktionsp rocenten normalt ligge på 15 %. Syns- og 4% ikke angivet ikke angivet Skønsmand Syns- og 4% ikke angivet ikke angivet Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Forholdene vurderes at være tilsvarende som ved huseftersynet. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Forholdene vurderes at være tilsvarende som ved huseftersynet. Ikke angivet Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold 19. december214 1:16 Sagen lukket 32

33 Nævnets afgørelse 19. december 214 1:16 Sagen lukket 33

34 ato: 17. december214 J. nr.: XX Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten XX et er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejibehæftet. et er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig XX tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: en reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig XX den 1. september 214. XX har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 19. november 214. Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand XX og afsluttet den 19. november 214. isciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 214. XX der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: et er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under bygningsbeskrivelse er vægten B8 reduceret til A3, da værdien af drivhuset ikke skønnes at overstige 1.. Under punkt 6.4 bygnings A er vægten A5 reduceret til A3, da den mangelfulde skadesregistrering ikke skønnes at medføre skær pet belastning for brugerne. Under punkt 6.1 bygning C bemærker Under punkt 6.1 bygning C fastholdes fejlangivelsen A3, idet nævnet bemærker, at ved vurdering af udviklingsrisikoen ved våd rumsskader skal den bygningssagkyndige anføre, hvorvidt der forudsættes at være udført vådrumsmembran (jf. håndbogen 5.3.2, stk. 6). Tilstandsrapporten XX vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. er foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 19. december214 1:16 Sagen lukket 34

35 19. december 214 1:16 Sagen lukket 35

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 27-11-2010. Lb. nr. H-10-02034-0112. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 27-11-2010. Lb. nr. H-10-02034-0112. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Inger Johanne Primdahl dresse Birkens Kvarter 2, Osted Postnr. 4320 Dato 27-05-2010 By Lejre Udløbsdato 27-11-2010 H-10-0-0112 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-008466 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: 7. december 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: rnst Claus Clausen dresse Poppelvej 11 Postnr. 3600 Dato 18-08-2009 By Frederikssund Udløbsdato 18-02-2010 Kommunenr./jendomsnr. 250-2518 Matrikel/jerlav: 1D Frederikssund Markjorder

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til TEKNISK REV SION I AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG OR OESKIKJEDE BYGNNGSAGKYNWGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 15.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Karin og Claus Vecht dresse Sankelmarksvej 4 Postnr. 8600 Dato 22-08-2008 By Silkeborg Udløbsdato 22-02-2009 H-08-00-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-13514 Matrikel/Ejerlav: 412EØ

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I.0R BOUKKEOE BYGNNGSSAGKYNDC-g Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kesorn Jakobsen og Jørgen Rye Jacobsen. By Lejre. Udløbsdato 01-08-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kesorn Jakobsen og Jørgen Rye Jacobsen. By Lejre. Udløbsdato 01-08-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Kesorn Jakobsen og Jørgen Rye Jacobsen dresse Holmegårdsvej 22 Postnr. 4320 Dato 01-02-2011 y Lejre Udløbsdato 01-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-9367 Matrikel/Ejerlav: 13DQ llerslev

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere