Kursuskatalog forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog forår 2013"

Transkript

1 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet

2 Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Redaktion Birgitte Nielsen Cathrin Filip Johansen Louise Rasmussen Opsætning og Layout Simon Bo Madsen Udgiver Center for frivilligt socialt arbejde 2013 Generel informantion Kurser i foråret Praktiske oplysninger 4 Økonomi og fundraising Skriveværksted - få inspiration til din ansøgning 6 Tips og tricks - den gode ansøgning til offentlige puljer 7 Fundraising - fra idé til handling 8 Erhvervssamarbejde og sponsorater 9 Fundraising i større EU-fonde 10 Foreningsregnskab - et grundlæggende bogføringskursus 11 Rekruttering og fastholdelse Få flere frivillige - grundkursus i rekruttering 12 Få flere frivillige - avanceret kursus i rekruttering 13 Foreningens nye kræfter 16 Fasthold dine frivillige med motivationssamtaler 17 Kommunikation og samarbejde How to Youtube - lær at lave videoer til hjemmesider 18 Møder med mening - lær at holde gode møder 19 Kom godt i gang - frivillige i offentlige institutioner 20 Kom videre i praksis - frivillige i offentlige institutioner 21 Ledelse og organisation Bestyrelsesformanden - rollen som ny leder 22 Bestyrelsesarbejdet - opgaver og ansvar 23 Den frivillige organisation under overfladen 24 Netværk Netværk om rekruttering og fastholdelse 25 Netværk for formænd og -kvinder 26 2

3 Kurser i foråret 2013 På Center for frivilligt socialt arbejde byder vi velkommen til en ny sæson med kurser og netværk i relation til det frivillige arbejde. I dette katalog præsenterer vi vores kursustilbud i Foreningshøjskolen og Foreningsfundamentet, der er to ud af i alt tre uddannelsestilbud som Center for frivilligt socialt arbejde tilrettelægger for frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde. Det tredje uddannelsestilbud - der omfatter kurser til frivillige og ansatte i det frivillige arbejde, som er rettet mod brugerne - kan du læse mere om i kataloget Kurser og netværk - Uddannelsespuljen, forår Dette katalog udgiver vi i midten af januar Kurserne i dette katalog er primært for dig, der arbejder med at udvikle og forbedre din forenings eller organisations evne til at skabe gode rammer for frivilligheden og nå sin egen målsætning. I kataloget finder du kurser om fundraising, rekruttering og fastholdelse, kommunikation og samarbejde, ledelse og organisation samt tilbud om deltagelse i forskellige netværk. Det er gratis at deltage i vores kursustilbud inden for temaerne rekruttering, fastholdelse og fundraising, da de er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. På de øvrige kurser og netværkstilbud er der en beskeden deltagerbetaling, som dækker vores udgifter til undervisning og forplejning. Såvel Foreningshøjskolen som Foreningsfundamentet danner ramme om et praksisfællesskab i det frivillige arbejde og kurserne fungerer derfor som mødesteder på tværs af frivillige organisationer. Når du deltager i vores kursusativiteter, får du mulighed for at udveksle erfaringer og få nye ideer og inspiration. Derudover får du mulighed for at stille spørgsmål, standse op og tænke efter og overveje din forenings eller organisations værdier og integritet og blive klogere på de lidt større sammenhænge for det, du gør i det daglige arbejde i den frivillige verden. Vi håber, at du har lyst til at deltage og vi glæder os til at se dig i foråret Bedste hilsner Cathrin Filip Johansen Birgitte Nielsen Center for frivilligt socialt arbejde Cathrin Filip Johansen Uddannelseskonsulent Foreningshøjskolen Birgitte Nielsen Uddannelseskonsulent Foreningsfundamentet 3

4 Praktiske oplysninger 4 I Foreningshøjskolen ønsker vi at give et kvalificeret kursustilbud til frivillige såvel som ansatte i frivillige sociale organisationer. Selvom vores kurser er målrettet aktører i det frivillige sociale arbejde, vil flere af tilbuddene også være relevante for dig, der er frivillig eller ansat i andre dele af foreningslivet det kan være i et frivilligcenter eller inden for kultur, idræts- og fritidsområdet og i det boligsociale arbejde. Vi har også enkelte tilbud, som er målrettet kommunale frivilligkonsulenter og andre aktører, der skal udvikle eller forankre samarbejdet med frivillige organisationer. Kurserne i Foreningshøjskolen har en beskeden deltagerbetaling, som dækker vores udgifter til undervisning og forplejning. en fremgår under hver enkel kursusbeskrivelse. Foreningsfundamentet er et nyt initiativ, som med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi tilbyder gratis kurser i rekruttering, fastholdelse og fundraising. Disse kurser er målrettet dig, der som frivillig eller ansat arbejder med disse temaer i en frivillig aktivitet, forening eller organisation med et socialt formål. Er du ikke en del af denne målgruppe forbeholder vi os ret til at afvise din tilmelding. Flere af kursustilbuddene i dette katalog er grundkurser, som ikke kræver særlige forudsætninger, mens andre kurser kræver, at du har nogen erfaring med emnet for at få det fulde udbytte. I de enkelte kursusbeskrivelser her i kataloget kan du læse mere om, hvem der kan deltage og hvilke forudsætninger, det kræver af dig. Det vigtigste er dog, at du har lyst til at deltage aktivt og bidrage med dine erfaringer og ikke mindst, at du vil anvende det, du lærer på kurset i din egen forening. Tilmelding Du melder dig til i vores kursusoversigt på frivillighed.dk. De fleste kurser har en tilmeldingsfrist 4 uger før kurset begynder. Vær opmærksom på, at din tilmelding til et kursus er bindende, når tilmeldingsfristen udløber. Det betyder, at du efter den dato skal betale den fulde deltagerpris eller et gebyr på 225 kr. for afbud på de gratis kurser, hvis du melder fra eller bliver forhindret i at deltage.

5 Når du skal deltage i et kursus To uger inden kurset begynder, sender vi dig et optagelsesbrev sammen med evt. faktura, program, deltagerliste og information om kursets indhold og kursussted. Hjælp os med at blive bedre Når du har deltaget i et kursus, modtager du et elektronisk spørgeskema. Det er vigtigt for os, at vi får en tilbagemelding fra dig. Vi vil nemlig gerne blive bedre til at tilrettelægge de kurser, som du og andre i den frivillige verden har behov for. Har du ideer eller behov for kursustilbud og aktiviteter, som du ikke kan finde i kataloget, opfordrer vi dig til at kontakte os og fortælle om dine ønsker. Vil du have et kursus ud i dit lokalområde? Kurserne i dette katalog afholdes flere forskellige steder i Danmark, men vi afholder også gerne kurserne i dit lokalområde. Ring til os og hør mere om mulighederne for at få netop det kursus du ønsker ud i dit lokalområde. Har I brug for skræddersyet konsulentbistand? Når du er engageret i en frivillige social forening, organisation, gruppe, netværk eller aktivitet, vil du en gang imellem løbe ind i problemer eller opgaver, som I ikke selv kan løse. Det kan f.eks. være opgaver i forhold til ledelse, strategi, aktivitetsudvikling og kompetenceudvikling af frivillige. I sådanne tilfælde kan det være en god ide at få hjælp udefra. Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder konsulentbistand i form af ny viden, inspiration, sparring, metoder og redskaber, der kan bringe jer videre. Vi målretter og skræddersyer konsulentbistanden efter grundig samtale og afklaring af jeres behov. Vi tager honorar for konsulentopgaver. Honoraret beregner vi ud fra den enkelte opgaves omfang. Kontakt os og hør mere om, hvad I kan få konsulentbistand til eller gå ind på frivillighed.dk og læs mere om, hvad vi kan hjælpe dig og din forening med. Kontakt Har du spørgsmål til kurser og tilbud i dette katalog, er du velkommen til at kontakte Birgitte Møller Andersen i vores kursusadministration. Ring på telefon eller send en mail til 5

6 6 13-C12 Lørdag den 8. juni kl maj Ved fristens udløb er din tilmelding bindende. Best Western Torvehallerne Kirketorvet Vejle Deltagerantal Max. 12 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. Skriveværksted få inspiration til din ansøgning På dette kursus arbejder vi sammen om at udvikle den fonds- eller puljeansøgning, du er i gang med. Skriveværkstedet er en workshop, som er tilrettelagt for dig, som ønsker sparring på din fonds- eller puljeansøgning. Det er en forudsætning for at deltage i kurset, at du arbejder med en konkret ansøgning. Ansøgningen behøver ikke være færdig, men vi anbefaler, at du er godt i gang med skriveprocessen. Hvad lærer du? Workshoppen har fokus på deltagernes egne ansøgninger og giver dig inspiration til, hvordan du kan udvikle og arbejde med ansøgningens røde tråd, hvordan du vinkler den med mere. Som deltager, får du et godt udbytte af sparring med repræsentanter fra andre foreninger og projekter som arbejder med fundraising. Du får indsigt i de øvrige deltageres ansøgninger og projektbeskrivelser og får på den måde god inspiration til dit eget arbejde med at skrive ansøgninger fremover.? Kurset er tilrettelagt som en workshop, hvor du kort præsenterer din ansøgning, projektidé eller finansieringsplan og de spørgsmål eller udfordringer, du oplever i forbindelse med skriveprocessen. Herefter får du sparring på din ansøgning i plenum. Alle deltagere indsender senest 2 uger inden workshoppen deres ansøgning og formulerer kort de udfordringer, som man ønsker at modtage sparring på fra underviser. Når vi har modtaget alle ansøgninger, sendes de herefter til deltagerne, således at alle har mulighed for at gennemlæse materialet. Anita Sørensen er cand.mag. i antropologi og konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde. Anita har stor erfaring med projektansøgning og viden om de forskellige elementer, man skal tænke med i udarbejdelse af ansøgninger.

7 Tips og tricks den gode ansøgning til offentlige puljer På dette kursus får du generel indsigt i puljeansøgning med særligt fokus på offentlige puljer på det sociale område, f.eks. PUF og Tips- & Lottopuljerne. Du kan også få inspiration og ideer til den gode ansøgning. Kurset er for dig, som søger inspiration, tips og tricks til at søge midler fra offentlige puljer. Hvad lærer du? Vi gennemgår forskellige redskaber og metoder til at udarbejde en ansøgning. Du får blandt andet gode råd om: Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan forstår man et ansøgningsskema? Hvad kan man gøre for at målrette ansøgningen til den specifikke pulje, man ønsker at søge? Hvordan arbejder man med den røde tråd i projektbeskrivelsen? Hvad er SMART-mål, forandringsteori og dokumentation? Kurset består af en blanding af oplæg fra underviserne, inddragelse af deltagernes egne erfaringer og diskussion i plenum. Det er ikke en forudsætning, men for at få det bedste udbytte af dagen, må du gerne have en specifik pulje i tankerne til din ansøgning. Anita Sørensen, er cand.mag. i antropologi og etnografi og Mette Hjære, er uddannet cand. oecon. Anita er konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde og har stor erfaring med projektansøgning og viden om de forskellige elementer, man skal tænke med i udarbejdelse af ansøgninger. Mette er også konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde og har mere end 15 års erfaring med projektudvikling, dokumentation og evaluering af frivilligt socialt arbejde. 13-C05 Lørdag den 13. april kl maj Ved fristens udløb er din tilmelding bindende. Best Western Torvehallerne Kirketorvet Vejle Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. 7

8 ØST 13-C07 Modul 1: Lørdag den 20. april, kl Modul 2: Lørdag den 25. maj, kl Modul 3: Lørdag den 15. juni, kl marts DGI-Byen Tietgensgade København C VEST 13-C02 Modul 1: Lørdag den 6. april, kl Modul 2: Lørdag den 4. maj, kl Modul 3: Lørdag den 1. juni, kl marts Ålborg Kongres og Kulturcenter Europa Plads Ålborg Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. 8 Fundraising fra idé til handling På dette kursus, som består af 3 moduler, får du en introduktion til at arbejde med fundraising og du får mulighed for at blive guidet fra projektidé til endelig ansøgning. Kurset er for dig, der er frivillig eller ansat i en mindre eller mellemstor forening og har begrænset erfaring med fundraising. Hvad lærer du? I løbet af de 3 moduler beskæftiger vi os med: Det nødvendige forarbejde: Sådan kommer du godt i gang Finansieringskilder: Primært fonde og puljer - i mindre omfang sponsorater og erhvervssamarbejder med videre Eksempler på hvad andre har gjort fra tanke til handling og i sidste ende til finansiering Den gode ansøgning - og masser af eksempler på forskellige ansøgninger Ansøgningsstrategi og valg af finansieringskilder specielt ift. fonde og puljer Kurset består af 3 moduler af hver en dags varighed. Kurset veksler mellem undervisning, eksempler, øvelser og deltager cases. I perioden mellem de 3 moduler har du mulighed for at arbejde med at udvikle en konkret idé, et projekt, en ansøgning eller andre aktiviteter i din forening, som du ønsker at søge midler eller ressourcer til. På andet og tredje modul er det intentionen, at vi bringer alle deltagernes projektidéer i spil og således giver og udveksler sparring og inspiration. Det er frivilligt om du ønsker at arbejde med egne projektidéer og inddrage din egen forening i kurset, men vi anbefaler det, hvis du vil have fuldt udbytte af kurset. Morten Ryesgaard Larsen er indehaver af Fundraisers, en konsulentvirksomhed der yder rådgivning, hjælp og støtte til udvikling, beskrivelse, netværk og finansiering af nye projekter og ideer. Læs mere på

9 Erhvervssamarbejde og sponsorater find ressourcer i dit lokalområde ØST 13-C06 Torsdag den 18. april kl På dette kursus får du en introduktion og inspiration til hvordan din forening kan samarbejde med lokale virksomheder. Kurset er for dig der, som frivillig eller ansat i en mindre eller mellemstor frivillig forening, ønsker viden, inspiration og praktiske værktøjer til samarbejdet med lokale virksomheder. At samarbejde med det lokale erhvervsliv handler om at finde den rette virksomhed, indgå i dialog og sammen finde en samarbejdsform, som kan gavne begge parter. Hvis du allerede arbejder med eller har erfaring med salg og markedsføring vil kurset ikke give dig det store udbytte. Hvad lærer du? På kurset lærer du, hvordan du finder en egnet virksomhed og om forskellige former for erhvervssamarbejde. Vi fokuserer på de muligheder og løsninger, der egne sig bedst til dig og din forening. Kurset beskæftiger sig med: Hvordan virksomheder tager beslutninger omkring egen markedsføring Hvordan du kommer godt i gang med at samarbejde med lokale virksomheder Hvordan man som forening kan matche egne behov med virksomheders behov De typiske sponsorater og samarbejdsformer der findes mellem foreninger og virksomheder Hvordan man kan finde forskellige virksomheder Kurset er praksisorienteret, hvorfor vi bringer deltagernes egne projekter og udfordringer i spil. Inden kurset begynder, skal du finde en eller to virksomheder i dit lokalområde, som du anser for at være en mulig sponsor og som du ønsker at samarbejde med. Ivan Butler er cand.merc. i organisation og strategi og lektor i markedsføring, ledelse og organisation på University College Nordjylland. 17. marts DGI-Byen Tietgensgade København C VEST 13-C01 Torsdag den 4. april kl Tilmeldningfrist 3.marts Ålborg Kongres og Kultur Center Europa Plads Ålborg Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. 9

10 13-C10 Fundraising i større EU-fonde 10 Torsdag den 16. maj kl april Ved fristens udløb er din tilmelding bindende. DGI-Byen Tietgensgade København C Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. På dette kursus får du inspiration til og viden om, hvad der skal til, når I som organisation ønsker at søge midler til projekter og aktiviteter i større EU-fonde. Kurset er for dig, som er frivillig eller ansat i en større forening med socialt rettede aktiviteter. Kurset er tilrettelagt for dig, som har ingen eller begrænset erfaring med at søge EU fonde og som mangler viden om området, metoder og redskaber til at komme godt i gang med arbejdet. Hvad lærer du? På kurset gennemgår vi opbygningen af de relevante EU programmer. Vi vil tale om, hvilke krav der stilles og hvilke muligheder du har for at søge om midler. Vi vil kort berøre internationale samarbejdspartnere og gennemgå en typisk ansøgningsproces og kravene til dokumentation og statusrapportering. Vi vil også arbejde med dine egne idéer og forsøge at få kortlagt vejen fra ide til projekt. Som deltager skal du være forberedt på at indgå aktivt i undervisningen og dele dine idéer og ønsker. Det er ikke et krav for at deltage på kurset, at man har en færdig projektidé. En uge inden kurset begynder, modtager du en mail med en mindre opgave. Søren Mayland er uddannet cand. scient. pol. og arbejder som konsulent i virksomheden GrowProjekter. Søren har både arbejdet med nationale puljer, fonde og vækstmidler og har stor erfaring med større EU programmer og med professionel fundraising i virksomheder og større sociale foreninger. Læs mere på:

11 Foreningsregnskab et grundlæggende bogføringskursus 13-F14 På dette kursus opnår du de grundlæggende færdigheder, du som kasserer bør have for at bogføre og opstille et mindre foreningsregnskab. Kurset er for dig, der er foreningskasserer og for andre, som har et medansvar for at styre og forvalte foreningens økonomi. Regnskabsmæssige forudsætninger er ikke nødvendige, da der er tale om et grundkursus, der henvender sig til begyndere og letøvede. Hvad lærer du? Kurset vil gøre dig istand til at bogføre og opstille et mindre foreningsregnskab. På kurset vil vi bl.a. arbejde med emner som: Bogføring og afstemninger, herunder principperne i det det dobbelte bogholderi Opstilling af et mindre foreningsregnskab Kurset væksler mellem oplæg, dialog, arbejde med cases og opgaver. Kurset lægger i høj grad op til, at du medvirker aktivt og vil dele dine erfaringer med andre på kurset. Michael Drud, revisor i revisionsfirmaet BDO. Torsdag den 16. maj kl april Ved fristens udløb er din tilmelding bindede. Kursussted oplyses senere. Deltagerantal Max. 16 personer en er 1475 kroner, som dækker udgifter til undervisning, forplejning og materialer. 11

12 ØST 13-C11 Få flere frivillige grundkursus i rekruttering 12 Lørdag den 8. juni kl maj DGI-Byen Tietgensgade København V VEST 13-C09 Lørdag den 4. maj kl april Ålborg Kongres og Kultur Center Europa Plads Ålborg Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. På dette kursus bliver du introduceret og præsenteret for redskaber og metoder til at komme i gang med rekruttering af frivillige. Kurset er for dig, der er frivillig eller ansat i en mindre eller mellemstor forening og som er ny inden for rekruttering eller har begrænset erfaring med emnet. Hvad lærer du? En god rekrutteringsindsats begynder på tegnebrættet, når du overvejer de kendetegn ved frivillige, du ønsker at rekruttere og de arbejdsopgaver du vil bemande. Du sikrer succesen af dine overvejelser, når du er i stand til at motivere de mange nysgerrige og kan følge op med konkrete rekrutteringsmaterialer og oplæg. På dette kursus får du en værktøjskasse som hjælper dig til dette. Vi beskæftiger os bl.a. med: Introduktion til rekruttering og mobilisering af frivillige En god organisering af det frivillige arbejde som udgangspunkt for en skarp rekrutteringsindsats Den gode jobbeskrivelse samt tips og tricks til at tilrettelægge oplæg, hjemmesider og andre rekrutteringsmaterialer Forskellige typer frivillige skal rekrutteres på forskellige måder De rette anledninger for nye frivillige skabes gennem gode rekrutteringsplatforme Undervejs i kurset arbejder vi i praksis med dine egne udfordringer med rekruttering og sammen bruger vi tid på at finde løsninger. Endelig arbejder vi på baggrund af kurset med at udvikle konkrete handleplaner for dit eget arbejde med rekruttering af frivillige. Frederik C. Boll er indehaver af Ingerfair, en kursus- og konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i hvordan foreninger, organisationer og institutioner arbejder med frivillige. Læs mere på

13 Få flere frivillige 13-C04 avanceret kursus i rekruttering På dette avancerede kursus i rekruttering udarbejder vi egne rekrutteringsstrategier og handleplaner, der kan føre din strategi ud i praksis. Kurset er for dig, som er ansat eller frivillig i en mellemstor eller større frivillig forening/ projekt. Du arbejder med rekruttering af frivillige og har minimum 2 års erfaring. Hvad lærer du? Kurset giver dig praktiske redskaber til at organisere og rekruttere frivillige. Du får opskriften på en rekrutteringsstrategi og vi udformer en handleplan, som omsætter din strategi til flere frivillige i din forening. Vi beskæftiger os med: Frivilligkoordinering som faglig disciplin hvad er rammerne for at arbejde med frivillige og hvilke arbejdsområder rummer det? Rekrutteringsstrategi og handleplan for implementering af din strategi Indledende analyse af egen forening og organisering af frivillige, muligheder og barrierer i rekrutteringsindsatsen Målgrupper af frivillige og forskellige rekrutteringstaktikker Rekrutteringsmaterialer og anledninger til at rekruttere nye frivillige Undervejs arbejder vi med dine egne udfordringer med rekruttering. Vi afsætter tid til sparring på arbejdet med at udforme rekrutteringsstrategi og handleplan. Kursusforløbet er inddelt i 2 moduler. På modul 1 sætter vi fokus på din forenings muligheder og udfordringer i rekrutteringsarbejdet. På modul 2 giver de andre deltagere og underviser sparring på din rekrutteringsstrategi og handleplan for implementering. Mellem de to moduler er der en indlagt skrivepause. Frederik C. Boll er indehaver af Ingerfair, en kursus- og konsulentvirksomhed specialiseret i hvordan foreninger, organisationer og institutioner arbejder med frivillige. Læs mere på Modul 1: Onsdag den 10. april, kl Modul 2: Onsdag den 29. maj, kl marts Ved fristens udløb er din tilmelding bindende Best Western Jens Baggesen Batterivej Korsør Deltagerantal Max. 15 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. 13

14 kursuskalender 2013 Kursus Kom godt i gang - frivillige i offentlige institutioner Bestyrelsesformanden - rollen som ny leder Bestyrelsesarbejdet - opgaver og ansvar Den frivillige organisation under overfladen Erhvervssamarbejde og sponsorater - VEST Fundraising - fra idé til handling - VEST Fasthold dine frivillige med motivationssamtaler Kom videre i praksis - frivillige i offentlige institutioner Få flere frivillige - avanceret kursus i rekruttering Tips og tricks - den gode ansøgning til offentlige puljer Netværk for formænd og -kvinder Erhvervssamarbejde og sponsorater - ØST Fundraising - fra idé til handling - ØST Netværk i rekruttering og fastholdelse How to Youtube - lær at lave videoer til hjemmesider Få flere frivillige - grundkursus i rekruttering - VEST Fundraising i større EU-fonde Foreningsregnskab - et grundlæggende bogføringskursus Møde med mening - lær at holde gode møder Foreningens nye kræfter - VEST Foreningens nye kræfter - ØST Få flere frivillige - grundkursus i rekruttering - ØST Skriveværksted - få inspiration til din ansøgning Læs mere og tilmeld dig på

15 Startdato tilmeldingsfrist side kr. 7. marts 7.februar kr. 12. marts 12. februar kr. 14. marts 14. februar kr. 21. marts 21. februar 24 Gratis 4. april 3. marts 9 Gratis 6. april 5. marts 8 Gratis 9. april 8. marts kr. 9. april 8. marts 21 Gratis 10. april 10. marts 13 Gratis 13. april 12. marts kr. 23. april 22. marts 26 Gratis 18. april 17. marts 9 Gratis 20. april 19. marts 8 Gratis 23. april 22. marts kr. 2. maj 2. april 18 Gratis 4. maj 3. april 12 Gratis 16. maj 15. april kr. 16. maj 15. april kr. 23. maj 23. april 19 Gratis 25. maj 25. april 16 Gratis 1. juni 1. maj 16 Gratis 8. juni 7. maj 12 Gratis 8. juni 7. maj 6

16 ØST 13-C14 Foreningens nye kræfter 16 Lørdag den 1. juni kl maj København Kursussted oplyses senere. VEST 13-C13 Lørdag den 25. maj, klokken april Best Western Torvehallerne Kirketorvet Vejle Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. På dette kursus får du inspiration til, hvordan din forening kan arbejde med at tage godt imod nye frivillige. Dette kursus er for dig, der som frivillig eller ansat, arbejder med eller er engageret i foreningsudvikling, på ethvert niveau i foreningen. Der er ingen krav om specifikke forudsætninger. Alle vil blive udfordret. Hvad lærer du? Vi tager udgangspunkt i, hvordan vi tager godt imod og introducerer nye kræfter i vores forening. Vi sætter fokus på foreningsudvikling med afsæt i foreningen, som den er. Vi arbejder med at udfolde foreningens potentiale og se alle muligheder, mens vi er tro mod foreningens traditioner og værdier og samtidig åben for ny energi. Vi beskæftiger os med: Spot potentielle frivillige og inviter dem indenfor Bevar gnisten hos etablerede frivillige Tag godt mod nye frivillige Giv ansvar til foreningstalenterne, som skal føre engagementet videre Skab og bevar engagementet hos frivillige Arbejdsformer er faglige input, individuelle refleksioner, debat i grupper og plenum. Vi vil bede dig om at medbringe foreningens vedtægter og eventuelle værdigrundlag, indsatsområder eller lignende til eget brug samt have formuleret en konkret udfordring du oplever i forbindelse med tiltrækning eller fastholdelse af frivillige. Nanna Muusmann Farmer har siden barnsben været foreningsaktiv og har fulgt foreningslivet på tæt hold gennem en frivillig og professionel indsats i Dansk Ungdoms Fællesråd og Ungdomsringen. Hun er også selvsændig konsulent i en række foreningssammenhænge. Se mere på:

17 Fasthold dine frivillige med motivationssamtaler På dette kursus stifter du bekendtskab med en række teknikker til at afholde anerkendende motivationssamtaler, der kan medvirke til at fastholde frivilliges motivation. Kurset er for dig, der som leder, projektleder eller lignende, arbejder med frivillige og ønsker at få viden, værktøjer og inspiration til at motivere frivillige til at fortsætte deres engagement. Du kan benytte kurset som platform til at arbejde med motivationssamtaler, eller få ny viden og inspiration til dit fortsatte arbejde. Forudsætningen for at deltage er, at du planlægger at afholde motivationssamtaler i foråret og at du i den forbindelse afprøver kursets værktøjer i praksis mellem modul 1 og modul 2 og på den måde får konkrete erfaringer med emnet. Hvad lærer du? Målet med kurset er, at du sikkert og professionelt kan gennemføre individuelle og anerkendende motivationssamtaler med frivillige og at du via arbejdet med værktøjerne selv oplever et motivationsløft og effekten af de værktøjer, du skal hjem og bruge. Vi beskæftiger os med: Hvad er en motivationssamtale og hvordan kan den bruges i forbindelse med frivilliges udviklingssamtaler (FUS) Motivationsteori om motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer: Hvad er den enkelte drevet af? Og hvordan kan dette noget plejes? Systemiske og kommunikative værktøjer til at styre motivationssamtaler, der er anerkendende, vedkommende, inspirerende og lærende Kurset består af 2 moduler. Da træningsaspektet er i centrum på kurset, skal du være indstillet på at bruge dine egne oplevelser i rollespil og dine egne problemstillinger i par-øvelser i samtaleteknik. 13-C03 Modul 1: Tirsdag den 9. april, kl Modul 2: Tirsdag den 4. juni, kl marts Ved fristens udløb er din tilmelding bindende Aarhussalen Skt. Knuds Torv Aarhus C Deltagerantal Max. 18 personer Det er gratis at deltage, da kurset er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. Mette Steenfeldt er cand.phil. i engelsk fra Århus Universitet og NLP udviklingsterapeut fra Dansk NLP Institut i Silkeborg. Læs mere på 17

18 13-F07 How to Youtube lær at lave video til hjemmesider Torsdag den 2. maj kl april Ved fristens udløb er din tilmelding bindende. København Kursussted oplyses senere. Deltagerantal Max. 16 personer en er 1475 kroner, som dækker udgifter til undervisning, forplejning og materialer. De fleste ved, at man med film kan kommunikere på andre og mere effektive måder. Brugen af video som kommunikation på hjemmesider stiger også kraftigt. Når du først kommer i gang med at lave video, vil du opdage, at der er mange muligheder, og at dine budskaber bliver styrket markant. Du vil sikkert gerne fortælle om din forening eller virksomhed, men du kan også lave nærværende og spændende reportager fra arrangementer og events, personlige statements fra brugere og medlemmer, salgsvideoer, deling af viden osv. På dette kursus får du svar på en række spørgsmål som f.eks.: Er det svært, er det dyrt, tager det lang tid, hvad kræver det teknisk, hvad kræver det af mig og min organisation, hvordan forbereder jeg en video? Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset. Medbring egen bærbar pc og har du en smartphone, må du også gerne tage den med. Kurset er baseret på dialog mellem deltagere og underviser. Undervejs vil der være små øvelser, praktiske tips samt teori, som guider dig i forhold til at forberede en video, optage den, oprette en Youtube-kanal, oploade videoen og dele den via sociale medier. Geir Jensen er uddannet TVbilledjournalist og har en videreuddannelse i webjournalistik og mere end 10 års erfaring med TV og webmediet. Frivillige og ansatte i mindre og små foreninger som beskæftiger sig med kommunikationsopgaver og er interesseret i at arbejde med Youtube-video. 18

19 Møder med mening 13-F08 lær at holde gode møder Torsdag den 23. maj kl Tænk, hvis du altid forlod et møde fuld af energi, helt skarp på, hvad det var, I havde besluttet og ivrig efter at komme i gang arbejdet? Eller hvis du følte, at mødet måtte da godt have varet lidt længere, for diskussionen var så spændende og alle følte sig hørt? På dette kursus får du hjælp til at skabe bedre resultater af dine møder, sjovere møder og møder på kortere tid. Gennem oplæg og øvelser får du: Teoretisk indsigt i de udfordringer, der knytter sig til mødeledelse i frivillige foreninger Teknikker til at løse interessekonflikter og finde ud af, hvor hunden egentlig ligger begravet Redskaber til at delegere arbejdet og bevare motivationen hos alle deltagere Praktiske fif og ideer til at planlægge og afvikle dine møder Ansatte eller frivillige, der leder møder og som godt kunne tænke sig at få mere positiv energi og flere resultater ind i deres møder. Dagen består af en vekslen mellem oplæg, øvelser i grupper og hver for sig, og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Malene Sønderskov er partner i konsulentvirksomheden Strategihuset. Malene Sønderskov er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet og har en merkonomgrad i ledelse af frivillige organisationer. 23. april Ved fristens udløb er din tilmelding bindende. Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C. Deltagerantal Max. 16 personer en er 1475 kroner, som dækker udgifter til undervisning, forplejning og materialer. 19

20 13-F01 Torsdag den 7. marts kl Kom godt i gang frivillige i offentlige institutioner og projekter 7. februar Ved fristens udløb er din tilmelding bindende Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C en er 1475 kroner, som dækker udgifter til undervisning, forplejning og materialer. Selv om frivillige igennem flere år på forskellig vis har været en del af arbejdet i kommunale institutioner, er der nu fornyet fokus på, hvad frivillige kan og gør på kommunens matrikel. Der er særligt fokus på, hvordan frivillige kan være en del af løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer og fra flere sider opfordres der til at tænke frivillige ind som en del af den kommunale opgaveløsning. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan frivillige og foreninger kan indgå i kommunernes arbejde, hvilke barrierer og problemer, du skal være opmærksom på, og hvilke muligheder, der ligger i samarbejdet. Vi arbejder med de særlige forhold, der gør sig gældende omkring frivillige i kommunen: Muligheder og barrierer i samarbejdet mellem ansatte og frivillige De frivillige og ansattes roller og opgaver Hvordan kommer vi i gang og videre i praksis? Endelig ser vi på, hvordan du kan skabe gode rammer for frivilligheden, og hvad der skal til for at få et godt samarbejde i stand. Ansatte i offentlige organisationer (kommunale eller regionale forvaltninger og institutioner), der påtænker at få frivillige inddraget eller er i opstartsfasen. Kurset veksler mellem oplæg, debat i plenum, øvelser og gruppearbejde. Du får også mulighed for at udveksle ideer og erfaringer med de øvrige deltagere. Anita Sørensen er cand.mag. i antropologi og etnografi og ansat som konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde. 20

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere