kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet"

Transkript

1 kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

2 Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til udlån, forbrugsgoder og støtte til køb af bil... 3 Generel kvalitetsstandard for hjælpemidler til udlån... 6 Generel kvalitetsstandard for forbrugsgoder... 8 Generel kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Genbrugshjælpemidler Badebræt, skammel, baderyglæn og -sæde Badekar/badekarsindsats Badestole med hjul Barnevogne og klapvogne Bruseleje Forhøjerklodser og forhøjerben Ganghjælpemidler Gangvogne stol Glidebræt, glidemåtte og vendelagen Hjælpemotorer til manuelle kørestole Hovedgærde Hæl- og fodbeskyttere Høretekniske hjælpemidler Kørestole el-kørestol med manuel styring Kørestole el-kørestol med motoriseret styring Kørestol komfort Kørestol manuel aktiv Kørestol transportkørestol Kompressionsudstyr Personløftere mobile Personløftere mobile ståløftere Løftesejl Løftestropper Nødkaldeapparat Pusleborde Ramper Rollator Senge med motoriseret indstilling Sengebord Sengetilbehør galger, rebstiger og støtte håndtag til senge Stokke Stole- arbejdsstole Stole Hvile- og lænestole Stole Katapultstole Stole Siddepuder og underlag... 79

3 Stole specielle stole til børn Synshjælpemidler Støttehåndtag badekar Toiletforhøjere Toiletstole Toiletsæde Toiletsædeløftere Trehjulede cykler - foddrevne Trehjulet knallert Trykaflastende madrasser Tøj og sko køreposer og regnslag Tøj og sko - seler, bælter og veste Småhjælpemidler Bestik Bækkener Gribetang Hårvaskebassin Kamme og hårbørster Knappekroge Køkkenredskaber Neglebørster, neglesakse og negleklippere Spise- og drikkehjælpemidler Strømpepåtagere, og af- og påklædningskroge og pinde Svampe og børster med holder, skaft eller greb Tandbørsteholder Toiletpapirtang Urinkolbe

4 Generel information for hjælpemidler til udlån, forbrugsgoder og støtte til køb af bil Hjælpemiddelområdet beskæftiger sig med 112, 113 og 114 i lov om social service. Lovgivningen tager afsæt i 5 grundlæggende principper: Solidaritetsprincippet Sektoransvarlighedsprincippet Subsidiaritetsprincippet Kompensationsprincippet Proportionalitetsprincippet Solidaritetsprincippet som beskriver, at alle har ansvar for den enkelte og den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie. Samfundet tilbyder hjælp og støtte, hvis der opstår behov herfor. Det betyder blandt andet, at hjælpemidler og forbrugsgoder som udgangspunkt ikke er afhængig af indkomst, men bevilges efter grad af funktionsnedsættelse. Der er dog særlige regler for g støtte til køb af bil. Sektoransvarlighedsprincippet beskriver, at alle områder har pligt til, at sikre alle mennesker adgang til den ydelse, de tilbyder. Det betyder for eksempel, at skoler skal sikre børns hjælpemidler til skolebrug. Ovenstående forstærkes af subsidiaritetsprincippet, der angiver, at lov om social service altid anvendes, som sidste mulighed. Kompensationsprincippet beskriver retten til at blive kompenseret for følgerne af en funktionsnedsættelse, hverken mere eller mindre, mens proportionalitetsprincippet foreskriver, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel. Ovenstående principper danner grundlaget i lovgivningen og skaber baggrund som myndighedsudøvelsen på hjælpemiddelområdet skal læne sig op af. Lovgivningen retter sig mod alle aldersgrupper og tager udgangspunkt i funktionsnedsættelser og ikke i diagnoser. Formål Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler og forbrugsgoder, og der tages udgangspunkt i den enkeltes aktiviteter og dagligdag. Ydelserne skal medvirke til, at borgere får mulighed for at føre en så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig omfang gøre dem uafhængig af andres hjælp. Sundhed og trivsel skal bevares og der skal gives mulighed for at man kan klare den almindelige daglige livsførelse Ydelserne kan også sikre at borgere får mulighed for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet eller fungere i sit eget hjem. Udgangspunktet er, at personen og dennes familie lever et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Kvalitetsstandarderne har til formål at skabe en standard for myndighedsudøvelsen på området. Disse skal sikre borgerne, at lovgivningen overholdes og sagsbehandlingen ensartes i hele Guldborgsund Kommune. 3

5 Personkreds Personkredsen omfatter både børn og voksne med varigt nedsat fysiske eller psykisk funktioner. De nedsatte funktioner skal være en følge af et medfødt eller senere opstået handicap, en sygdom eller ulykke, som medfører, at et hjælpemiddel eller forbrugsgode er nødvendigt. Borgere med almindelig svækkelse på grund af alder er ikke omfattet af målgruppen. Der skal være tale om en varige nedsatte funktioner, hvis konsekvenser har en indgribende karakter i den daglige tilværelse. Normalt skal de nedsatte funktioner være en belastning resten af livet. Tildelingen Tildelingen er afhængig af, at kommunen har foretaget en samlet vurdering af behovene samt anlagt en konkret individuel helhedsvurdering. Kommunen afgør i den enkelte sag, hvilket hjælpemiddel eller forbrugsgode, der er bedst og billigst egnet. Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og vejleding om de muligheder personen har for at få hjælp til det, der søges om. Der bevilges normalt kun ét hjælpemiddel. Det vil være beskrevet i den enkelte standard, hvis dette kan fraviges. Som udgangspunkt er tildeling af hjælpemidler uden udgifter for borgerne. Der er dog enkelte undtagelser og de vil være beskrevet i den konkrete kvalitetsstandard. Indgåede kontrakter på området Til at sikre borgerne de bedste hjælpemidler inden for de givne økonomiske rammer anvender Guldborgsund Kommune leverandøraftaler. Guldborgsund Kommune har valgt, at indgå kontrakt med Zealand Care til udlån, tilpasning, udbringning og servicering af hjælpemidler til udlån Foruden leverandøraftaler indgår hjælpemiddelområdet samarbejde med Synscentralen og Videnscentret for SpecialPædagogik (ViSP). Begge institutioner har erfaring med og viden om henholdsvis syns-, høre- og kommunikationshjælpemidler, som Guldborgsund Kommunes borgere og sagsbehandlere kan nyde fordel af. Sagsbehandlingstider: Der er for de enkelte områder angivet en sagsbehandlingstid, som er den tid, der kan gå fra modtagelsen af en ansøgning, til der er truffet en afgørelse (bevilling eller afslag). Frit valg af hjælpemidler: Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør for alle hjælpemidler. Det betyder i praksis, at borger kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen ønsker at bruge eller har indgået leverandøraftale med. Kommunen kan dog kun refundere et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til i forhold til den indgåede leverandøraftale. Borger kan også mod egen merbetaling vælge et dyrere hjælpemiddel, hvis det stadig kompensere for funktionsnedsættelsen. Retten til frit valg ændrer ikke på reglen om, at kommunen skal yde støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 4

6 Hjemmet som arbejdsplads Når borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen skal personalet sikres et sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø efter arbejdsmiljølovens 15 stk. 1. For at arbejdet kan udføres under sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, vil din leverandør vurdere hjemmwt som arbejdsplads. Det vurderes bl.a. om der er behov for hjælpemidler til personalet. Det er kommunen, der i de enkelte tilfælde vurderer, hvornår et hjælpemiddel bevilges henholdsvis efter serviceloven eller arbejdsmiljøloven. Hjælpemidler, som tilgodeser plejepersonalets arbejdsmiljø, er ikke omfattet af muligheden for frit valg af hjælpemidler og leverandør. Det er et udlån fra kommunen. Afgrænsning mellem forbrugsgoder og hjælpemidler Forskellen mellem et hjælpemiddel og et forbrugsgode er, at hjælpemidler er fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, mens forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug og med den almindelige befolkning som målgruppe. Støtten ydes til køb af et forbrugsgode. I modsætning til det egentlige hjælpemiddelområde får brugeren således ejendomsretten til produktet, og brugeren kan efter eget valg af leverandør købe det produkt, han eller hun ønsker. Der er også mulighed for, at pågældende kan købe et dyrere produkt mod selv at betale ekstraudgifterne. Hjælpen ydes som udgangspunkt med et kontant beløb svarende til 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt af den type, der er behov for til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne. Ved fastlæggelsen af et almindeligt standardprodukt må prisen på et gennemsnitsprodukt af den pågældende type lægges til grund. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter og hjælpen ydes som udlån Maj

7 Generel kvalitetsstandard for hjælpemidler til udlån Hjælpemidler til udlån Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Formålet med hjælpen efter serviceloven er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie Hjælpemidler skal: I væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet Være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv Formålet med hjælpemidler efter Arbejdsmiljøloven er at sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold Der henvises til de enkelte ydelsesbeskrivelser Sager afsluttes normalt inden for 10 hverdage Ved behov for indhentning af yderligere information kan sagsbehandlingstiden forlænges Anmodninger om hjælpemidler, der sættes på en venteliste, behandles inden for 3 måneder Borgeren modtager kvitteringsbrev, når anmodning om hjælpemiddel sættes på venteliste Basishjælpemidler udbringes på nærmeste følgende køredag eller efter aftale Øvrige hjælpemidler udbringes på nærmeste følgende køredag, når leverandøren har det på deres depot Hjælpemidler kan i ganske særlige tilfælde leveres samme dag eller hverdagen efter Der er indgået kontrakt med firmaet Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet gives efter arbejdsmiljøloven 6

8 Hvad koster Ved frit valg af hjælpemiddel kan egenbetaling komme på tale Driftsudgifter og almindelig vedligeholdelse påhviler borgeren Der henvises til de enkelte ydelsestyper Kommunen yder befordringsgodtgørelse ved ansøgning og ydelse af hjælpemidler, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for borgere der modtager social pension Der kan ydes befordringsgodtgørelse til ledsager, når ledsagelse er absolut påkrævet på grund af ansøgeres helbredstilstand eller alder. Ved frit leverandørvalg er kommunen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have været fundet sted. Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet sig, inden bevilling er givet Der ydes hjælp til udskiftning og reparation efter behov Borgeren har ansvaret for at hjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand Hjælpemidlet skal forblive i borgerens varetægt. Salg, pantsætning, udlejning og udlån er ikke tilladt Borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet Borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Borgeren har ansvaret for at henvende sig hvis forhold som har betydning for bevillingen ændres Ved frit valg af hjælpemidler og leverandør er borgeren forpligtigelser de samme som ved udlån af hjælpemidlet fra kommunen Hvis borgeren ønsker at benytte sig af frit valg på området henvises til kommunens informationsskrivelse om frit valg af hjælpemidler og leverandør Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven. 7

9 Generel kvalitetsstandard for forbrugsgoder Forbrugsgoder Lov om social service 1 og 113 med gældende Borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Formålet med hjælpen efter serviceloven er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie Hjælpemidler skal: I væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet Være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv Der henvises til de enkelte ydelsesbeskrivelser Sager afsluttes normalt inden for 10 hverdage Ved behov for indhentning af yderligere information kan sagsbehandlingstiden forlænges Anmodninger om forbrugsgoder, der sættes på en venteliste, behandles inden for 3 måneder borgeren modtager kvitteringsbrev, når anmodning om forbrugsgode sættes på venteliste Der henvises til de enkelte ydelsestyper Hvad koster Der henvises til de enkelte ydelsestyper Der er ikke frit valg af leverandør, når forbrugsgodet bevilges som et hjælpemiddel Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen de nødvendige merudgifter 8

10 Særlige forhold Klagemulighed Driftsudgifter og almindelig vedligeholdelse påhviler borgeren Kommunen yder befordringsgodtgørelse ved ansøgning og ydelse af forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for borgere der modtager social pension Der kan ydes befordringsgodtgørelse til ledsager, når ledsagelse er absolut påkrævet på grund f ansøgeres helbredstilstand eller alder. Ved frit leverandørvalg er kommunen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen af forbrugsgodet efter kommunens sædvanlige praksis ville have været fundet sted. Der kan normalt ikke ydes støtte til forbrugsgoder, som ansøger selv har anskaffet sig, inden bevilling er givet Der ydes ikke hjælp til udskiftning og reparation af forbrugsgoder, som er et standardprodukt og som ikke udelukkende fungerer som et hjælpemiddel Er der tale om et forbrugsgode, der er dyrere end et standardprodukt, ydes der ved udskiftning hjælp til betaling af forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt og prisen på det bedst egnede og billigste produkt. Hjælp til reparation ydes med halvdelen af udgiften Fungerer forbrugsgodet udelukkende som et hjælpemiddel, ydes der hjælp til udskiftning og reparation efter behov Der ydes hjælp til udskiftning og reparation af særlig Indretning Når forbrugsgodet bevilges som et hjælpemiddel gælder nedenstående: Borgeren har ansvaret for at forbrugsgodet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand Forbrugsgodet skal forblive i borgerens varetægt. Salg, pantsætning, udlejning og udlån er ikke tilladt Borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af forbrugsgodet Borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis forbrugsgodet ikke anvendes Borgeren har ansvaret for at henvende sig til kommunen hvis forhold som har betydning for bevillingen ændres Der er ikke frit valg af leverandør 9

11 Generel kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Støtte til køb af bil Særlig indretning Tilskud til kørekort Afgiftsfritagelse Afdragsfritagelse under uddannelse Lov om social service 1 og 114 med gældende r Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 1) Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil 2) Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil 3) Forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor borgeren har aktiviteter uden for hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel med bil At gøre ansøger selvhjulpen og/eller give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. Helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold, det konkret daglige kørselsbehov og behov for særlige indretninger. Kørselsbehov skal ikke kunne dækkes på anden vis Der træffes afgørelse om borgeren er berettiget til det søgte inden for 30 uger fra modtagelsen af ansøgningen. Ved behov for indhentning af yderligere information kan sagsbehandlingstiden forlænges Førstegangsansøgninger fra borgere som søger støtte til køb af bil på erhvervs- eller uddannelsesgrundlag prioriteres først Resten af ansøgningerne sagsbehandles i rækkefølge efter modtagelsen Afprøvning og udmåling af støtten foretages indenfor 12 uger efter afgørelse om berettigelse er truffet Der er ikke indgået leverandøraftaler på området 10

12 Kommunen skal godkende valg af bil i henhold til egnethed Hvad koster Ved almindeligt lån ydes et rentefrit lån indtil kr.(2011 niveau) inkl. moms, dog højest bilens pris. Halvdelen af lånet (den afdragspligtige del) tilbagebetales over 6 år. Den anden halvdel af lånet (den afdragsfrie del) nedskrives tilsvarende Hvis indkomstgrundlaget overstiger kr. årligt (2011 niveau) forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger det fastsatte beløb på kr. Den afdragsfrie del nedsættes tilsvarende Udvidet lån er et rente- og afdragsfrit lån, som ydes til betaling af forskellen mellem det almindelige lån og anskaffelsesprisen på den billigst egnede bil, når der er vurderet behov for en større og dyrere bil Særlig indretning ydes som tilskud Der ydes kr. (2011 niveau) til automatgear Køreundervisning af ansøger eller person, der skal være chauffør for en person under 18 år, køreprøve og helbredsmæssig køretest, kan ydes som tilskud, når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt Lægeerklæring i forbindelse ansøgning samt fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, når betingelse for støtte til bil er opfyldt Hvis køreundervisning skal finde sted i ansøgers egen bil, kan der ydes tilskud til betaling af på- og afmontering af skolepedaler Der kan ydes støtte til afgiftsfritagelse/nedsættelse svarende til udgiften til en benzindreven bil Udgifter til drift, vedligeholdelse, kasko- og lovpligtig ansvarsforsikring påhviler borgeren Der kan efter ansøgning ydes betaling til reparation af den særlige indretning Ansøger skal sørge for at bilen er kaskoforsikret for bilens fulde værdi (inklusiv særlige indretninger) Særlige forhold Kommune skal godkende valg af bil i henhold til egnethed Kommunen kan overlade afprøvningen af bil til borgeren i samarbejde med bilforhandler eller anden privat aktør, der besidder den tekniske ekspertise på området Ved genbevilling kan kommunen bede om en tro- og loveerklæring på, at ansøger kørselsbehov og funktionsnedsættelse er uforandret. Borger er ikke forpligtiget til at underskrive denne erklæring Bilen skal forblive i borgerens varetægt. Pantsætning, udlejning og udlån er ikke tilladt Borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af bilen Borgeren har ansvaret for at henvende sig til kommunen, hvis forhold som har betydning for bevillingen ændres 11

13 Hvis vilkårene for afdrag ikke overholdes kan kommunen træffe afgørelse om at lånet skal opsiges og at afgiftsfritagelsen skal bortfalde Kommunen træffer afgørelse om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån ved manglende betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed m.v. Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for den der modtager støtte Salg kan kun ske: Ved almindelig udskiftning. Der er særlige regler for provenuet ved udskiftning. Kommunen kan orientere om det i den konkrete sag Når lånet er afviklet og borgeren ikke ønsker, at søge om støtte til udskiftning Ved dødsfald Længerevarende ophold i udlandet Klagemulighed 12

14 Genbrugshjælpemidler Badebræt, skammel, baderyglæn og sæde Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Badebænk/taburet med og uden ryglæn Badebræt til kar Badekarsæde Badekarsæde drejeligt Borgere med nedsat ståfunktion og/eller nedsat bevægelighed At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i badesituationen At lette arbejdet for sundhedspersonalet. Borgere, som ikke kan stå op og udføre personlig hygiejne Borgere, som har svært ved at sætte sig og/eller rejse sig fra, gå op i og ud af badekarret og som ikke har andre muligheder. At borgeren siddende kan varetage personlig hygiejne At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån 13

15 Særlige forhold Der ydes ikke badetaburet ved alm. alderssvækkelse og utryghed ved at bade. Hjælpemiddeln 19 Stk. 6. Der ydes ikke hjælp efter denne bestemmelse til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx almindelige stole, borde, senge, telefoner, Tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere m.v., som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven 14

16 Genbrugshjælpemidler. Badekar/badekarsindsats. Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Badekar på stel Badekarsindsats Børn, der ikke har alderssvarende selvstændig siddefunktion At barnet kan bades sikkert At sikre hjælpers/sundhedspersonalets arbejde Børn, der ikke har alderssvarende selvstændig siddefunktion At barnet kan bades sikkert At sikre hjælpers/sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Der kan ikke bevilges badekar til varmtvandsbadning og massage - ikke velvære og behandling 15

17 Klagemulighed Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til personale efter arbejdsmiljøloven 16

18 Genbrugshjælpemidler Badestole med hjul Hvad indgår i Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Badestol med hjul Badestol med hjul og kipfunktion Badestol med drivhjul Borgere, med nedsat gangfunktion og/eller nedsat styrke, bevægelighed og balance At borgeren kan klare bad selvstændigt eller med hjælper At lette arbejdet for sundhedspersonalet Borgere med nedsat gangfunktion, som ikke kan forflytte sig til badebænk Badestol med drivhjul kan bevilges til borgere, der derved selvstændigt kan udføre bad, herunder forflytning Badestol med kipfunktion kan bevilges til borgere med nedsat styrke og bevægelighed, og hvor borger ikke har siddende balance Badestol med kipfunktion kan bevilges, når det ikke er muligt at forflytte borgeren til almindelig badestol At borgeren kan komme i bad At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven 17

19 Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Der kan udlignes dørtrin, når der er behov for kørsel med badestol og når alle andre muligheder er forsøgt. Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven. 18

20 Genbrugshjælpemidler Barnevogne og klapvogne Hvad indgår i Speciel klapvogn Børn, som har væsentligt nedsat eller ingen gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed Børn, der ikke har kørestol At barnet kan køres uden for hjemmet Der er behov for transport flere gange om ugen Der er behov for individuel tilpasning Der er særligt behov for korrektion af siddestilling Der er behov for kropsstøtte Behovet kan ikke dækkes af almindelige klapvogn At give barnet mulighed for at blive kørt uden for hjemmet og samtidig have god siddekomfort og kropsstøtte Zealand Care Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Særlige forhold Det er en forudsætning, at klapvognen benyttes hele året. Klagemulighed 19

21 20

22 Genbrugshjælpemidler Bruselejer Lov om social service 1 og 112 Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Bruselejer med hjul Borgere der kun kan bades liggende At borgeren kan bades sikkert. At lette arbejdet for sundhedspersonalet. Borgere, som ikke kan benytte badestol og som har betydelig nedsat siddefunktion og balance At borgeren kan få bad sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til funktionsniveau. At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet ydes efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Klagemulighed Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven 21

23 Genbrugshjælpemidler Drejeskiver Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Drejeskive Drejetårne Borgere, som har en ståfunktion, men nedsat gangfunktion Borgere, der får hjælp af hjemmeplejen/hjælper, og hvor der er brug for hjælpemidler til forflytning At borgeren kan forflyttes At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Borgeren skal kunne samarbejde Borgeren skal kunne holde med mindst en arm og have kræfter i begge arme Borgeren skal have god balance At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold 22

24 Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven. 23

25 Genbrugshjælpemidler Forhøjerklodser og forhøjerben. Arbejdsmiljølovens 15, stk. 1 Hvad indgår i Sengeklodser Stoleklodser Borgere, som har nedsat kraft og bevægelighed i benene. At borgeren bliver selvhjulpen i forhold til, at rejse sig fra seng og/eller stol. At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Borgere, som ikke kan rejse sig fra eller sætte sig i møbler, som i øvrigt må betragtes som egnede. At borgeren bliver helt eller delvis selvhjulpen i forhold til at rejse sig og sætte sig. At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet bevilges efter arbejdsmiljøloven. Hvad koster Ydes som udlån. Ved frit valg kan egen udgift komme på tale. Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven, ydes udelukkende som udlån. 24

26 Særlige forhold Der ydes et sæt klodser til en seng og/eller en dagligt anvendt siddeplads. Hvis borgeren ikke har en egnet stol skal borgeren selv anskaffe en egnet stol. Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 25

27 Genbrugshjælpemidler Ganghjælpemidler - gangbuk Hvad indgår i gangbuk Borgere, som har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer At borgeren kan gå selvstændigt, primært indendørs Borgere, der ikke kan anvende en almindelig stok eller albuestok Borgere, som har faldrisiko Borgere, som bliver selvstændig ved gang, primært indendørs Borgere, som ikke kan anvende rollator At borgeren kan gå selvstændigt Zealand Care Hvad koster Særlige forhold Klagemulighed Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der kan bevilges en ekstra gangbuk hvis: Borgeren ikke ved egen hjælp kan få gangbuk fra en etage til en anden eller ind/ud af bolig, Det Sociale Nævn i Region Sjælland. 26

28 Genbrugshjælpemidler Gangvogne -stol Hvad indgår i Gangstol Gangvogne Borgere, som har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer At borgeren kan færdes selvstændigt ude og inde Borgere, der ikke kan anvende en almindelig stok eller albuestok, gangstativ eller rollator Borgere, som har faldrisiko og/eller nedsat gangfunktion Borgere, som bliver selvstændig ved gang At borgeren kan gå selvstændigt Zealand Care Hvad koster Klagemulighed Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale 27

29 Genbrugshjælpemidler Glidebræt, glidemåtte og vendelagen. Arbejdsmiljøloven 15 stk.1 Hvad indgår i Glidebræt Drejepude Glidepude Vendelagen Glidemadras Glidestykke Borgere, som har nedsat evne til at forflytte sig Borgere, som ikke har ståfunktion Borgere, der får hjælp af hjemmeplejen/hjælper, og hvor der er brug for hjælpemidler til forflytning At borgeren selvstændigt kan forflytte sig At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold Borgere, der har behov for hjælp til selv at kunne forflytte sig f.eks. i seng, i bil eller fra seng til kørestol At hjælper har brug for hjælpemidler til forflytning At borgeren selvstændigt kan forflytte sig At sikre sundhedspersonales arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån 28

30 Særlige forhold Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 29

31 Genbrugshjælpemidler Hjælpemotorer til manuelle kørestole Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Hjælpemotor Borgere, som har et væsentligt dagligt behov for selv eller af hjælper at komme rundt over længere afstande, og hvor borgeren selv eller hjælper ikke kan magte at køre kørestolen At borgeren selv eller hjælper ikke bliver overbelastet ved at skulle køre til nødvendige destinationer Borgere, hvor alt andet er forsøgt og afprøvet, og hvor borgeren eller hjælper overbelastes. At borgeren selv eller hjælper kan komme mellem nødvendige destinationer Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet gives efter arbejdsmiljøloven. Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold For bevilling efter 112 gælder, at det er en forudsætning, at borgeren kan betjene og køre forsvarligt med hjælpemotoren 30

32 Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 31

33 Genbrugshjælpemidler Hovedgærde Myndighed Social og Arbejdsmarked Hvad indgår i Hovedgærde, manuel Hovedgærde, elektrisk Borgere, som har nedsat en funktion, hvor elevation af hovedgærde er nødvendig. Borgere som ved hjælp af indstilleligt ryglæn selvstændigt kan komme ud og ind af seng. At elevere overkrop. At der er et dokumenteret behov for elevation. At der ikke kan bevilges plejeseng At funktionsnedsættelsen ikke kan afhjælpes med puder, galge eller lignende. At give borgeren mulighed for elevation af hovedgærde så søvnen og den daglige tilværelse forbedres Zealand Care Hvad koster Særlige forhold Ydes som udlån. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Borgere med tryksår eller risiko herfor bevilges plejeseng m. trykaflastende madras. Borgerens seng skal passe til løst hovedgærde Borgeren skal selv anskaffe velegnet seng eller madras. 32

34 Klagemulighed 33

35 Genbrugshjælpemidler Hæl- og fodbeskyttere Hvad indgår i Hæl- og fod beskyttere Borgere med nedsat kredsløb i underekstremiteten Borgere, som af andre årsager er i risiko for eller har udviklet tryksår At forebygge og behandle tryksår. Borgere med behov for yderligere trykaflastning end det, der kan opnås med en madras Borgere, som anvender kørestol og derved er i risiko for, at udvikle eller har tryksår som følge af kontakt mellem kørestol og fod Borgere, som er i risiko for at udvikle tryksår Borgere, der har udviklet tryksår Forebygge eller behandle tryksår. Kommunens eget depot. Hvad koster Klagemulighed Ydes som udlån. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. 34

36 Genbrugshjælpemidler Høretekniske hjælpemidler. Hvad indgår i Teleslynge Telepude Kommunikationsforstærkere Vække- og varslingssystemer Telefoner Borgere, som har moderat eller svær hørenedsættelse Borgere der er berettiget til høreapparat At borgeren bliver kompenseret for sit høretab Borgere, som ikke kompenseres tilstrækkeligt med høreapparat At borgeren bliver kompenseret for sit høretab Privat leverandør Hvad koster Særlige forhold Ydes som udlån. Ved frit valg kan egen betaling komme på tale. Behovet afdækkes og vurderes af hørekonsulenterne på VISP Klagemulighed 35

37 36

38 Genbrugshjælpemidler Kørestole - El-kørestole med manuel styring Lov om social service 1 og 113 med gældende Hvad indgår i Trehjulede el-kørestole Firehjulede el-kørestole Borger, som har væsentlig nedsat gangdistance og har et væsentligt kørselsbehov At borgeren kan opretholde selvstændige aktiviteter uden for hjemmet Borgeren, skal ikke hverken med eller uden brug af andre hjælpemidler kunne opfylde formålet om at fastholde aktiviteter uden for hjemmet. Behovet for transport skal ikke kunne dækkes på anden vis eks. ved at benytte to- eller trehjulet cykel, tohjulet knallert, egen bil, Flextrafik eller offentlige transportmidler Borgeren skal kunne færdes helbreds- og færdselsmæssigt forsvarligt i trafikken Borgeren, skal have behov for transport flere gange om ugen med det formål at fastholde aktiviteter uden for hjemmet At borgeren får mulighed for at færdes uden for hjemmet. Efter eget valg. Efter 113 stk. 5 bevilges som udlån af kommunen Nej, ved bevilling som udlån efter 113 stk. 5 37

39 Hvad koster For bevilling efter 113 stk.1-4 gælder: Der bevilges 50 % af det billigst egnede produkt Det resterende beløb betales af borgeren. Borgeren har herefter ejendomsretten til el-køretøjet og skal afholde alle reparationsudgifter. Ved behov for et dyrere produkt betaler kommunen dog 50% af udgifterne til reparationer Der kan ikke ske en genbevilling. Ved behov for specialindretning: Kommunen betaler de nødvendige merudgifter og disse kan genbevilges. Særlige forhold Det er en forudsætning at el-kørestolen bruges hele året Udgifter til drift og vedligeholdelse afholdes af borgeren selv herunder dæk og slanger Det anbefales, at borgeren tegner abonnement til borgertransport og transport af el-køretøj til værksted, da kommunen ikke yder hjælp til dette. Der kan bevilges stikkontakt til lader, når det skønnes nødvendigt. Der bevilges ikke overtræk/ blød garage til elkørestolen I særlige tilfælde kan el-køretøj bevilges som hjælpemiddel, og køretøjet ydes da som udlån. Alle nødvendige reparationsudgifter afholdes af kommunen. Genbevilling kan komme på tale. Klagemulighed 38

40 Genbrugshjælpemidler Kørestole - El-kørestole med motoriseret styring Hvad indgår i El-kørestol, med joystick til indendørs brug El-kørestol, med joystick til kombineret inden- og udendørs brug El-kørestol, med joystick til udendørs brug Borgere, som har væsentlig nedsat eller ophævet gangdistance og nedsat funktion i arme og overkrop At borgeren kan komme rundt i og uden for hjemmet Der er et dagligt behov for kørestol Der kan være behov for individuel tilpasning Der kan være behov for korrektion og eller ændring af siddestilling i løbet af dagen Der kan være særligt behov for god siddestilling og kropsstøtte Behovet kan ikke dækkes af transportkørestol, aktivkørestol eller komfortkørestol. På baggrund af borgerens funktionsniveau tages stilling til: Behov for el-funktion til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Anden specialtilpasning Det er en betingelse, at borgeren kan køre elkørestolen på helbreds- og færdselsmæssig forsvarlig måde At borgeren kan komme rundt i og uden for hjemmet. Zealand Care 39

41 Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Særlige forhold Det er en forudsætning at kørestolen benyttes hele året Der kan være behov for boligændringer som følge af bevilling af kørestol Der bevilges ikke overtræk til kørestolen Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse - herunder dæk og slanger Klagemulighed 40

42 Genbrugshjælpemidler Kørestole - komfort Hvad indgår i Komfort kørestol Komfort kørestol, med el-betjening Borgere, som har væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion og nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen At borgeren får mulighed for at komme rundt Borgere, der har et dagligt behov for en kørestol, med mulighed for individuel tilpasning Borgeren skal have behov for korrektion og ændring af siddestilling i løbet af dagen Borgeren skal have særlig behov for god siddestilling og kropsstøtte Behovet skal ikke kunne dækkes af anden kørestol kombineret med egen hvilestol og/eller seng Der kan kun bevilges el-funktion, hvis behovet ikke kan dækkes af almindelig komfortkørestol At borgeren opnår god siddestilling og kropsstøtte Zealand Care Hvad koster Særlige forhold Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der skal tages stilling til evt. behov for boligindretning, som følge af bevilling af kørestol. 41

43 Der kan være behov for særligt tilbehør som eks. nakkestøtte, trykaflastende puder og kørestolsbord Komfort kørestol kan ikke bevilges som erstatning for at komme ned at ligge i en seng Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse, herunder dæk og slanger. Klagemulighed 42

44 Genbrugshjælpemidler Kørestol manuel aktiv Hvad indgår i Aktiv kørestol, krydsramme Aktiv kørestol, fastramme Borgere, som har væsentlig nedsat gangdistance eller ophævet gangfunktion Borgere, der har behov for specielt tilpasset kørestol At borgeren kan komme rundt selvstændigt Borgere, der har dagligt behov for kørestol og derved selvstændigt kan klare daglige aktiviteter Behovet skal ikke kunne dækkes af ganghjælpemidler At give borger mulighed for selvstændigt at komme rundt Zealand Care Hvad koster Særlige forhold Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der tages stilling til mulige behov for boligindretning, som følge af bevilling af kørestolen Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse herunder dæk og slanger Klagemulighed 43

45 44

46 Genbrugshjælpemidler Kørestol transportkørestol Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Standard kørestol (transportkørestol) Borgere, der har kort gangdistance At borgeren får mulighed for at komme uden for hjemmet Borgere, der har behov for at komme uden for hjemmet mindst 3 gange om ugen ved egen eller andres hjælp. Borger, der ikke selv kan køre stolen og skal have en hjælper til at køre Behovet skal ikke kunne dækkes af ganghjælpemidler At give borgere mulighed for at komme uden for hjemmet Zealand Care Hvad koster Særlige forhold Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Det er en forudsætning at kørestolen bruges hele året Der bevilges ikke i alle situationer siddepude til kørestolen Ved kørsel til center eller behandling skal vognmand stille kørestol til rådighed Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse - herunder dæk og slanger 45

47 Klagemulighed 46

48 Genbrugshjælpemiddel Kompressionsudstyr Hvad indgår i Kompressionsapparater - elektriske kompresser Pulserende kompressionssystemer arm Pulserende kompressionssystemer ben Borgere med kronisk lymfeødem uden dette skyldes udsæd fra brystkræft og sygehusbehandling er ophørt Modvirke følgerne af kronisk lymfeødem Der skal foreligge en lægelig dokumentation for ophør af behandling og effekt Der skal være dokumentation for at almindelig kompression ikke er tilstrækkelig Mindske gener ved kredsløbslidelser Der er ikke indgået leverandøraftale Hvad koster Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Apparatet er til udlån og skal leveres tilbage ved endt brug Klagemulighed 47

49 Genbrugshjælpemidler Personløftere - mobile Myndighed Social og Arbejdsmarked Arbejdsmiljøloven 15 stk.1 Hvad indgår i Mobile personløftere Borgere, som ikke har ståfunktion og/eller ikke kan samarbejde om forflytning At borgeren kan forflyttes At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Borgere som ikke kan forflytte sig selvstændigt Borgere som har ophævet ståfunktion og/eller ikke kan samarbejde om forflytning At borgeren forflyttes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Når der er væg til væg tæppe, kan der midlertidigt udleveres plexiglasplade til gulv På længere sigt, skal væg til væg tæppet fjernes. Dette kan ikke bevilges efter Lov om social Service

50 Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 49

51 Genbrugshjælpemidler Personløftere Mobile ståløftere Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Mobile ståløftere Borgere, som har sikker ståfunktion, men med nedsat gangfunktion At borgeren kan forflyttes At sikre sundhedsmedarbejders arbejdsmiljø Borgere skal have sikker ståfunktion på mindst ét ben og kræfter i begge arme Borgere skal kunne holde med mindst én arm og kræfter i begge ben Borgere skal kunne samarbejde Borgere skal have den fornødne balance Borgeren skal have god muskelstyrke i skulder og arm Borgere, som ikke kan anvende drejetårn, drejeskive At borgeren forflyttes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån 50

52 Særlige forhold Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 51

53 Genbrugshjælpemidler Løftesejl. Arbejdsmiljøloven 15 stk.1 Hvad indgår i Helsejl Toiletsejl Badesejl Amputationssejl Halvsejl Sidde/Komfortsejl Sejl til ståløfter (brystsejl) Borgere, der er bevilget lift At borgeren kan forflyttes At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold borgerens funktionsniveau er afgørende for, hvilket sejl der bevilges At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån 52

54 Særlige forhold Ved hyppig behov for vask kan der bevilges ekstra sejl Der kan være behov for bevilling af forskellige sejltyper Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 53

55 Genbrugshjælpemidler Løftestropper Myndighed Social og Arbejdsmarked Arbejdsmiljøloven 15 stk.1 Hvad indgår i Overflytningsbånd Benstrop Overflytningsbælter Borgere, som har nedsat balance og bevægelighed At borgeren kan forflytte sig selvstændigt eller med person assistance At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø At borgeren kan samarbejde At borgeren kan deltage aktivt i forflytningen At borgeren kan blive delvis eller helt selvhjulpen ved forflytning At borgeren kan forflytte sig selvstændigt eller med person assistance At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån 54

56 Særlige forhold Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven. 55

57 Genbrugshjælpemidler Nødkaldeapparater Hvad indgår i Nødkaldeapparat til 2 vejs kommunikation Sender Borgere, som i kritiske situationer (f.eks. fald) ikke kan anvende mobil-, trådløs-, og fastnettelefon eller handicapegnet telefon Borgere, som ikke kan give udtryk for deres behov for hjælp via mobil-, trådløs-, og fastnettelefon eller handicapegnet telefon At give borgeren mulighed for, at tilkalde akut hjælp. Borgere som i kritiske situationer ikke kan anvende mobil-, trådløs-, og fastnettelefon eller handicapegnet telefon Borgere, som ikke kan give udtryk for deres behov for hjælp via mobil-, trådløs-, og fastnettelefon eller handicapegnet telefon Borgere, hvor faldrisikoen ikke kan minimeres med andre hjælpemidler, boligændringer, behandling Borgere der ikke kan rejse sig selv efter fald og ikke kan kalde hjælp på anden måde. Nødkaldet skal give borgeren mulighed for, at tilkalde akut hjælp. Guldborgsund kommune Hvad koster Ydes som udlån. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale 56

58 Særlige forhold Det forudsættes at borgeren kan anvende nødkaldet efter hensigten. Hvis der ikke forefindes en egnet telefonforbindelse, betaler kommunen for oprettelse af fastnetforbindelsen. Borgeren betaler selv for abonnement og samtaler. Aktuelt er en fastnetforbindelse den eneste egnede forbindelse til nødkald Der etableres nøgleboks ved opsætning af nødkald. Der kan ikke bevilges nødkald grundet ensomhed eller behov for tryghed. Ved misbrug af nødkaldet, vil bevillingen blive revurderet. Ved kørsel 1 (akutkørsel) gælder særlige regler: Præhospitalslægen i Regionen skal godkende, at kommunen rekvirerer Falck til kørslen. Der laves en alm. forholdsordre med kørsel 1 til Falck. Forholdsordren sendes til Falck Holbæk, Distriktsservice og Vitaris. Der skal opsættes nøgleboks med kode. Klagemulighed 57

59 Genbrugshjælpemidler Pusleborde Arbejdsmiljøloven 15 stk. 1 Hvad indgår i Pusleborde, eleverbare med hjul Pusleborde, fast højde med/uden hjul Primært børn, med betydeligt nedsat funktionsniveau, som ikke er alderssvarende kontinente Primært børn, der kun kan af- og påklædes liggende At borgeren kan blive skiftet og påklædt At sikre hjælperens/sundhedspersonalets arbejde Borgere, der ikke kan anvende toilet eller toiletstol og som ikke kan stå op ved personlig hygiejne Borgere, der har behov for liggende af- og påklædning At borgeren kan af- og påklædes samt skiftes sikkert At sikre hjælpers/sundhedspersonalets arbejdsmiljø Zealand Care Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter arbejdsmiljøloven Hvad koster Ydes som udlån. Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Hjælpemidler udleveret efter Arbejdsmiljøloven ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Der kan ikke bevilliges pusleborde, hvis personlig hygiejne kan foregå i eleverbar seng. 58

60 Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven 59

61 Genbrugshjælpemidler/boligændringer Ramper Myndighed Social og Arbejdsmarked Lov om social service 1, 112 og 116 med gældende. Arbejdsmiljøloven 15,stk 1 Hvad indgår i Ramper, faste Ramper, løse Personer, som ikke kan komme over niveauforskelle At borgeren kan komme over niveauforskelle med eller uden hjælp. At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø 112 Løse ramper: Når der er behov for at medtage ramper for at kunne komme ind hos andre, flere gange ugentlig I situationer, hvor der ikke kan etableres fast rampe Hvor personen har kort levetid tilbage 116 Faste ramper: Ved behov for at komme over en niveauforskel i boligen flere gange ugentlig Der bevilges ikke ramper, såfremt der er en anden anvendelig adgang. At borgeren kan komme ind og ud af egen og andres bolig. At borgeren kan komme rundt i egen bolig Guldborgsund Kommune Nej, hvis gives efter Arbejdsmiljøloven 60

62 Hvad koster Ydes som lån Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling. Hjælpemidler udleveret efter Arbejdsmiljøloven, ydes udelukkende som udlån Særlige forhold Borgeren og/eller hjælper skal kunne komme over rampen og /eller kiler med kørestol på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Rampen skal kunne opfylde gængse målkrav Der ydes rampe ved èn adgangsvej til boligen Klagemulighed Der kan ikke klages over hjælpemidler der er udleveret til sundhedspersonalet efter Arbejdsmiljøloven. 61

63 Genbrugshjælpemidler Rollator Hvad indgår i Rollator Borgere, som har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer At borgeren kan færdes selvstændigt ude og inde Borgere, der ikke kan anvende en almindelig stok eller albuestok Borgere, som har faldrisiko og/eller nedsat gangfunktion Borgere, som bliver selvstændig ved gang Borgere, der kan betjene rollator på forsvarlig måde At borgeren kan gå selvstændigt Zealand Care Hvad koster Særlige forhold Ydes som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der kan bevilges en ekstra rollator, hvis: Borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollator fra en etage til en anden eller ind/ud af bolig Der kan bevilges: Stokkeholder, kurv, bakke, iltflaskeholder, underarmsstøtter 62

64 Der kan ikke bevilges: Ekstra rollator pga. snavsede hjul Overtræk til rollator Der bevilges ikke automatisk: Kiler til/fjernelse af dørtrin Klagemulighed 63

65 Genbrugshjælpemidler Senge med motoriseret indstilling. Myndighed Social og Arbejdsmarked Arbejdsmiljøloven 15,stk 1 Hvad indgår i Plejesenge med el-funktioner og tilbehør Forhøjede sengeheste Sengehestovertræk borgere, der har behov for pleje i seng borgere, der har behov for elektriske indstillingsmuligheder af seng At sikre sundhedsmedarbejderes arbejdsmiljø At give elektriske indstillingsmuligheder i sengen Borgeren har behov for omfattende pleje i sengen Borgeren borger har brug for indstillingsmuligheder i sengen for at kunne komme ind og ud af denne At sikre sundhedsmedarbejders arbejdsmiljø At sikre at borgeren selvstændigt kan indstille sengen efter behov. Zealand Care Nej, hvis der er tale om et arbejdsredskab til plejepersonalet Hvad koster Ydelsen leveres som udlån Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven,ydes udelukkende som udlån 64

66 Særlige forhold Der kan ikke bevilges plejeseng, alene af den grund, at der ikke forefindes en almindelig seng i hjemmet. Forhøjede sengeheste kan anvendes når der er vekseltryksmadras i sengen. Sengehestovertræk kan anvendes når borger ligger uroligt og har særlig risiko for at komme til skade på sengehesten. Til børn med flere faste opholdssteder, kan der ydes en ekstra seng. Der kan ydes en ekstra seng ved længerevarende ophold, udenfor folkeregisteradresse. Klagemulighed Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til sundhedspersonalet efter Arbejdsmiljøloven. 65

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere