Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1

2 Indhold 1.0 INDLEDNING KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE HVEM KAN FÅ HJÆLP OG TIL HVAD? HVORDAN SØGES OM HJÆLPEMIDLER/HVORDAN ER SAGSGANGEN? SYN-, KOMMUNIKATIONS OG HØREHJÆLPEMIDLER PEJLESYSTEM - GPS BASERET ORIENTERINGSHJÆLPEMIDDEL TIL DEMENTE UDBRINGNING OG REPARATIONER FRIT VALG AF HJÆLPEMIDDEL FORBRUGSGODER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE HVEM KAN FÅ HJÆLP OG TIL HVAD? DRIFT, UDSKIFTNING OG REPARATION KRAV TIL BORGEREN GENEREL DEL BORGERENS RETTIGHEDER OG PLIGTER MIDLERTIDIGE HJÆLPEMIDLER FERIE/MIDLERTIDIGT OPHOLD FLYTNING TIL: FORSIKRING AFGØRELSE OM AFSLAG PÅ ANSØGNINGER OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER/FORBRUGSGODER KLAGE YDELSESBESKRIVELSER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE BADEBRÆT TIL BADEKAR BADETABURET BADE- OG TOILETSTOL SUPPORTER (TOILETSÆDE MED ARMLÆN) TOILET FORHØJER M/U ARMLÆN TOILETLØFTER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK HJÆLPEMIDLER TIL PÅKLÆDNING MOBILITETSHJÆLPEMIDLER ALBUESTOK

3 5.2.2 FIRE-PUNKT STOK ROLLATOR GANGSTATIV/GANGBUK TRANSPORTKØRESTOL MANUEL STANDARDKØRESTOL MED TILPASNINGSMULIGHEDER AKTIV KØRESTOL MED TILPASNINGSMULIGHEDER KOMFORTKØRESTOL ELEKTRISK KØRESTOL MED JOYSTICK PUDER, HERUNDER TRYKAFLASTENDE SIDDEPUDER KØRESTOLSBORD KØREPOSE/KUSKESLAG HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL TOHJULET EL-CYKEL TREHJULET CYKEL TREHJULET EL-SCOOTER TREHJULET BENZINDREVEN KNALLERT HJÆLPEMIDLER TIL INDRETNING OG TILPASNING AF BOLIGEN ARBEJDSSTOL MED BREMSEFUNKTION ELLER GLIDSKO FORHØJERKLODSER/BEN ELEVERBART HOVEDGÆRDE FRITSTÅENDE GALGE GLIDEBRÆT GLIDELAGEN LEJRINGSPUDER TRYKAFLASTENDE MADRAS SENG MED EL-FUNKTIONER SOM HJÆLPEMIDDEL SANSESTIMULERENDE HJÆLPEMIDLER HJÆLPEMIDLER TIL KOMMUNIKATION OG INFORMATION TELEFON MED HÅNDFRI BETJENING NØDKALD HJÆLPEMIDLER TIL HÅNDTERING OG TRANSPORT AF PRODUKTER OG VARER GRIBETANG LÆSESTATIV RULLEBORD APV HJÆLPEMIDLER: DREJESKIVE DREJETÅRN FORFLYTNINGSBÆLTE GLIDEBRÆT PLEJESENG SOM ARBEJDSREDSKAB STÅLIFT PERSONLIFT STATIONÆR PERSONLØFTER (LOFTLIFT) SYNS-, HØRE OG KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER MOBILITYSTOK / MARKERINGSSTOK LYDOPTAGER OG AFSPILLER ARMBÅNDSUR/LOMMEUR MED TALE OPTISKE HJÆLPEMIDLER

4 5.7.5 SYNSHJÆLPEMIDLER TIL DAGLIG HUSFØRELSE SYNSHJÆLPEMIDLER TIL FORSTØRRELSE FØRERHUND FORSTÆRKER TELEFON KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER HJÆLPEMIDLER TIL AT SKABE STRUKTUR PÅ HVERDAGEN PEJLESYSTEM GPS BASERET ORIENTERINGSHJÆLPEMIDDEL

5 1.0 Indledning 1.1 Kvalitetsstandarden et redskab for kommunen og borgerne Denne kvalitetsstandard beskriver de ydelser, som Visitationsenheden i Glostrup Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som der er politisk ønske om på områderne for: Tekniske hjælpemidler, Servicelovens 112. Forbrugsgoder, Servicelovens 113. Kvalitetsstandarden henvender sig til både dig som borger i kommunen, ansatte i kommunens visitation samt kommunale eller private leverandører af hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandarden kan give dig eller dine pårørende et overblik over, hvilke ydelser Glostrup Kommune tilbyder, og hvordan du kan få dem tildelt. Du kan bruge kvalitetsstandarden som en kilde til information om, hvordan man søger om tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder. Ved at give svar på disse spørgsmål, giver kvalitetsstandarden et overblik over kommunens tilbud og praksis på området. Ansatte i kommunen kan bruge kvalitetsstandarden som et referencepunkt for det serviceniveau, der er politisk vedtaget i kommunen. Internt i kommunen er kvalitetsstandarden et værktøj til løbende at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de forventninger, der er til serviceniveauet, levering af hjælpen, og de midler der er afsat på budgettet. De hjælpemidler, der bevilges og leveres til kommunens borgere, skal leve op til de kvalitets- og værdimæssige krav, kvalitetsstandarden beskriver. Kvalitetsstandarden bliver revurderet én gang hvert andet år. Ændringer i standarderne skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Kvalitetsstandarden er inddelt i to hovedafsnit. Indledningen beskriver, hvilke regler der generelt gælder for tildeling af tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder. Andet afsnit består af ydelsesbeskrivelser for de enkelte typer af hjælpemidler og forbrugsgoder. 1.2 Visitation en generel vejledning Generel vejledning i forbindelse med visitation efter Lov om social service 112 og 113. Visitation til hjælpemidler efter 112 i Lov om social service (Serviceloven). Hjælpemidler defineres som produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Visitation til forbrugsgoder efter 113 i lov om social service (Serviceloven). Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. 5

6 Hverdagsrehabilitering Glostrup Kommune ligger vægt på, at du får mulighed for at kunne klare dig selv i hverdagen og tilbyder derfor hverdagsrehabilitering Bevar min hverdag. Der kan i den forbindelse stilles hjælpemidler til rådighed for dig, hvis det er nødvendigt. 2.0 Tekniske hjælpemidler efter lov om social service Hvem kan få hjælp og til hvad? Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Tildeling af et hjælpemiddel skal samtidig sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne, efter eget ønske, får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddrag af lov om social service, 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemme eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Det indebærer, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet. Ad. 1) Væsentlighed Hjælpemidlet eller forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglig tilværelse i hjemmet. Vurderingen heraf er konkret og individuel, og væsentlighedskravet fastlægges ud fra en samlet vurdering af hjælpemidlets betydning i forhold til at kunne afhjælpe din funktionsevnenedsættelse. Ad. 2) Den daglige tilværelse I vurderingen af hjælpemidlets lettelse i hverdagen, lægges der vægt på hjælpemidlets funktion og vigtighed i forbindelse med dit ophold i hjemmet. Der kan lægges vægt på hjælpemidlets betydning i forhold til, at du kan klare dig uden hjælp fra andre. Endvidere vurderes din mulighed for at klare dig og forblive i eget hjem. Desuden vurderes hjælpemidlets funktion for andre, der hjælper dig i det daglige i hjemmet. De sociale forhold, herunder om du har ægtefælle og børn, tages i betragtning ved vurderingen. Det forventes som udgangspunkt, at f.eks. din ægtefælle eller dine børn medvirker ved udførelse af praktiske opgaver i hjemmet. 6

7 Ad. 3) Udøvelse af erhverv Ved vurderingen lægges vægt på om hjælpemidlet er nødvendigt, for at du kan være i erhverv. Hjælpemidlet skal således være en forudsætning for, at du overhovedet kan være i erhverv og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hjælpemidler ydes efter Aktivlovens 78, hvis hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan bestride en konkret arbejdsproces. Der kan normalt ikke ydes hjælp til hjælpemidler og forbrugsgoder, der er anskaffet inden bevilling er givet. 2.2 Hvordan søges om hjælpemidler/hvordan er sagsgangen? Ansøgning om hjælpemidler skal som udgangspunkt foregå digitalt. Du kan gå ind på kommunes hjemmeside eller på Her kan findes ansøgningsskema til Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Du kan også kontakte Visitationsenheden i Glostrup Kommune. Fra kommunalbestyrelsens side er fastlagt en frist for, hvornår der senest skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal du have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Tidsfristen for behandling af hastesager er 10 hverdage og omfatter bl.a.: Terminale (døende) borgere Udskrivelse fra sygehus Fald i hjemmet/bevilling af nødkald Børn Hjælpernes arbejdsmiljø. Tidsfristen for behandling af sager der ikke haster, er fastsat til 3 måneder. Når ansøgningen er modtaget i Visitationsenheden, vurderes om: det er en ansøgning, som kan behandles administrativt. Sagen er ukompliceret og de nødvendige oplysninger fremgår allerede af sagen der skal aflægges et hjemmebesøg hos dig med henblik på at belyse og indhente relevante sagsoplysninger. det er en ansøgning, der skal behandles som en hastesag, eller om den kan vente. I så fald vil du blive kontaktet om at din sag er på venteliste, og der laves en aftale om, hvornår der kan aflægges hjemmebesøg. Tildeling af hjælp foregår efter en konkret og individuel vurdering. 2.3 Syn-, kommunikations og hørehjælpemidler Optiske hjælpemidler Synshjælpemidler Kommunikationshjælpemidler IT-hjælpemidler Høretekniske hjælpemidler 7

8 Glostrup Kommune har et samarbejde med Kommunikationscentret Region Hovedstaden og blindekonsulent fra Dansk Blindesamfund i forhold til udredning og afprøvning. Som udgangspunkt er det dem, der foretager din udredning og afprøvning og sender indstilling til Glostrup Kommune. Kommunen står for den endelige bevilling. Kommunikationscentrets/blindekonsulentens anbefaling gives på baggrund af en vurdering af, hvorvidt hjælpemidlet er afprøvet med et godt resultat. Det betyder ikke nødvendigvis, at du opfylder betingelserne for at kunne få hjælp efter Serviceloven 112. Glostrup Kommune har indgået leverings- og serviceaftaler med Kommunikationscentret på udvalgte hjælpemidler til syn og kommunikation. Det betyder, at hjælpemidler som CCTV, forstørrelsesprogrammer til PC, talemaskine etc. udleveres, repareres/ udskiftes og afhentes af kommunikationscentret. 2.4 Pejlesystem - GPS baseret orienteringshjælpemiddel til demente. Hvis du er dement og ikke er i stand til at orientere dig, når du færdes i lokalområdet på forsvarlig vis for dig og dine omgivelser, kan der udlånes en GPS. En GPS er en lille sender, som f.eks. kan bæres i snor om halsen. GPS en er koblet op sammen med en smartphone eller computer, og her kan dine pårørende finde dig, hvis du ikke kommer hjem som aftalt. Uddrag af love om Social Service 125. Alarm- og pejlesystemer. Stk. 1 Alarm- eller pejlesystemer kan udelukkende anvendes, når der er risiko for, at borgeren udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. For at opnå tilladelse til at anvende alarm- eller pejlesystem, skal det være sandsynliggjort, at borgeren ikke vil være i stand til at overskue at færdes uden for boligen på egen hånd for eksempel på grund af manglende forståelse for trafikale eller geografiske forhold. De lokale fysiske rammer spiller en afgørende rolle ved afgørelsen af, om det er tilladt at anvende alarm- eller pejlesystemer. Der skal være tale om personlige systemer, og der skal altid foretages en konkret afvejning af hensyn til borgerens selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed. Der er intet, der forbyder aflåsning inde fra af hoved- og gadedøre, i det omfang man normalt holder disse døre låst i almindelig beboelse for at hindre tyveri m.v. Det afgørende er, at borgeren kan komme ud eller få hjælp til at komme ud, når han eller hun ønsker det. Stk. 2 For borgere, hvor den nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, for eksempel demens, hvor tilstanden ikke forbedres over tid, kan det være vanskeligt at opnå samtykke. I disse situationer kan der anvendes personlige alarm- og pejlesystemer uden 8

9 forudgående myndighedsafgørelse, hvis ikke borgeren direkte modsætter sig anvendelsen. Et alarm- og pejlesystem kan medvirke til, at en borger findes, inden vedkommende kommer til skade. et er ikke at overvåge, men at medvirke til, at borgeren kan opretholde sin bevægelsesfrihed, samtidig med at det bliver muligt at forhindre, at borgeren forvilder sig bort og udsætter sig selv for skade. Modsætter en borger sig at bære et personligt alarm- eller pejlesystem, vil en eventuel afgørelse om, at pågældende alligevel skal bære systemet, kræve en myndighedsafgørelse. Vil du ansøge om en GPS, skal du rette henvendelse til demenskonsulenten i kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne herfor. Det er også demenskonsulenten, der udleverer og instruerer i brugen af GPS. 2.5 Udbringning og reparationer Hjælpemiddelcentret i Glostrup Kommune varetager som udgangspunkt udbringninger og reparationer. Der kan ydes hjælp til nødvendige reparationer af eller udskiftning af hjælpemidlet efter forudgående Under reparation kan der, efter en konkret vurdering, evt. udlånes andet egnet hjælpemiddel, hvis der er et ledigt på Hjælpemiddelcentret. 2.6 Frit valg af hjælpemiddel Kommunen bevilger det billigste og bedst egnede hjælpemiddel, der kompenserer for din funktionsnedsættelse. Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, kan du vælge: At kommunen leverer hjælpemidlet som et udlån fra Hjælpemiddelcentret At benytte dig af din ret til frit at vælge et tilsvarende hjælpemiddel iht. fritvalgsordningen Hjælpemidler, der stilles til rådighed af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø (APV-hjælpemidler), er ikke omfattet af fritvalgsordningen. Når du benytter dig af kommunens tilbud: Kommunen indkøber, leverer og indstiller hjælpemidlet uden omkostninger for dig. Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftaler vedrørende udvalgte hjælpemidler Reparation af hjælpemidlet udføres af Glostrup Kommunes hjælpemiddelcenter uden udgift for dig Du skal dog selv afholde eventuelle udgifter til og af hjælpemidlet. 9

10 Når du benytter dig af fritvalgsordningen: Du modtager en skriftlig bevilling fra kommunen. Heri vil fremgå, hvilke krav og specifikationer hjælpemidlet skal opfylde, og hvilken pris kommunen selv kan anskaffe hjælpemidlet til Du skal selv betale den eventuelle merudgift, som hjælpemidlet koster i forhold til kommunens anskaffelsespris Det er dit eget ansvar, at finde en anden leverandør til det bevilgede hjælpemiddel Det er dit ansvar at sikre, at det hjælpemiddel du vælger, opfylder de krav, der er opstillet i kommunens bevilling Hjælpemidlet skal være CE-mærket Du skal selv afholde udgifterne i forbindelse med det frie valg, f.eks. til levering Er der lang leveringstid på det hjælpemiddel, du har valgt, kompenserer kommunen ikke med et andet hjælpemiddel i ventetiden Når du har fundet frem til det ønskede hjælpemiddel, skal du kontakte Visitationsenheden, der vil vurdere om betingelserne for at yde støtte er opfyldt Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe, bortfalder muligheden for frit leverandørvalg. Betaling Du køber selv hjælpemidlet hos den valgte leverandør Leverandøren af hjælpemidlet afregner din andel med dig Leverandøren af hjælpemidlet afregner kommunens andel direkte med kommunen Leverandøren oplyser i den forbindelse, om hjælpemidlet opfylder de krav, der er opstillet i kommunens bevilling Leverandøren af hjælpemidlet skal være momsregistreret, og skal kunne fakturere elektronisk. Ejerforhold Hjælpemidlet er kommunens ejendom, selv om du har benyttet dig af frit valg, og har haft en egenbetaling Du skal levere hjælpemidlet tilbage til kommunen, når du ikke længere har brug for det. Du har ansvaret for at vedligeholde hjælpemidlet Du kan søge om hjælp til reparation af hjælpemidlet Hvis du har tilkøbt en særlig funktion til hjælpemidlet, skal du selv afholde udgiften til reparation af denne Hvis det frie valg medfører ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppige udskiftninger, skal du selv afholde udgifterne hertil. Rådgivning og vejledning Visitationsenheden yder ikke råd og vejledning til at finde et alternativ til det bevilgede hjælpemiddel Visitationsenheden yder ikke udvidet vejledning, hvis du køber et hjælpemiddel med funktioner, der rækker ud over dem, som findes i det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 10

11 Ønskes yderligere oplysninger om frit valg kan du kontakte Visitationsenheden på Forbrugsgoder efter lov om social service Hvem kan få hjælp og til hvad? Uddrag af lov om social service, 113 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Der kan ydes hjælp til forbrugsgoder, når betingelserne i 112 stk. 1 er Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, som f.eks. almindelige borde, stole, senge, telefoner mv., som findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften til forbrugsgodet overstiger 500 kr. Hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt ( 19, stk. 1). Såfremt det skønnes nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis din nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, yder kommunen støtte til de nødvendige merudgifter ( 19, stk. 2). Forbrugsgodet er din ejendom. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel til at afhjælpe din nedsatte funktionsevne, yder kommunen støtte til den fulde anskaffelsespris. Hjælpen kan i det tilfælde også ydes som udlån ( 19, stk. 3). 3.2 Drift, udskiftning og reparation Der ydes ikke støtte til af forbrugsgoder. Der ydes ikke hjælp til udskiftning og reparation af forbrugsgoder, der er anskaffet med hjælp efter 19, stk. 1. Der kan dog ydes hjælp til udskiftning og reparation af forbrugsgoder med særlig kvalitet eller kapacitet og/eller med en særlig indretning. Hjælpen ydes som støtte til forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt, og prisen på det bedst egnede og billigste produkt. Der ydes hjælp til reparation af forbrugsgoder med en særlig indretning ved betaling af reparationsudgiften vedrørende den særlige indretning med 50% af udgiften. 11

12 Hjælp til udskiftning af forbrugsgoder, der udelukkende fungerer som hjælpemidler, ydes ved betaling af den fulde anskaffelsespris på det bedst egnede og billigste produkt. Ved reparation ydes der støtte til den fulde reparationsudgift. 3.3 Krav til borgeren Du har efter Retssikkerhedslovens 10 pligt til at medvirke til sagens oplysning. Du skal være i stand til at håndtere hjælpemidlet på forsvarlig vis. Du er forpligtiget til at opbevare, vedligeholde, rengøre og behandle hjælpemidlet forsvarligt. Du er forpligtiget til at meddele kommunen, hvis hjælpemidlet går i stykker, ikke længere svarer til behovet, eller ikke benyttes længere. Hjælpemidlet må ikke udlånes til andre. 4.0 Generel del 4.1 Borgerens rettigheder og pligter Aktindsigt Du har ret til aktindsigt i din sag jf. Forvaltningslovens Bisidder Du har ret til at møde med en bisidder ved alle samtaler Du har ret til at give din fuldmagt til en anden til at varetage dine interesser jf. Forvaltningslovens Borgerens medvirken Du skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sag i henhold til Retssikkerhedslovens Indhentning af oplysninger Du giver tilsagn om tilladelse til, at myndigheden kan indhente relevante oplysninger, f.eks. lægeoplysninger, for at kunne behandle din ansøgning Notatpligt Forvaltningsmyndigheden har pligt til at notere oplysninger ned, som gives mundtligt i forhold til en sags afgørelse. Det gælder for alle oplysninger, som omhandler sagens faktiske omstændigheder, og med betydning for afgørelsen jf. Offentlighedslovens Oplysning af sagen Iht. Retssikkerhedslovens 11 kan myndigheden anmode dig, der søger hjælp om: At medvirke til at få oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp, du er berettiget til. 12

13 At lade dig undersøge eller blive indlagt til observation og behandling Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen jf. Retssikkerhedslovens Partshøring Partshøring foretages, hvis myndigheden er i besiddelse af oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er til ugunst for dig, og disse oplysninger har væsentlig betydning for afgørelsen, jf. Forvaltningslovens 19. (I praksis vil denne bestemmelse sjældent komme til anvendelse inden for hjælpemiddelområdet, idet afgørelserne som regel er baseret på dine oplysninger). 4.2 Midlertidige hjælpemidler Sygehuset er i henhold til til Sundhedsaftalen ansvarlig for at tildele de nødvendige hjælpemidler ved udskrivelse efter en indlæggelse, hvis behovet for hjælpemidler er af kortere varighed (3-6 måneder). Kommunen og Regionen har udarbejdet et Snitfladekatalog der beskriver ansvarsfordelingen mellem Regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler. Parterne har ligeledes aftalt retningslinjer for, hvordan det daglige samarbejde skal foregå. 4.3 Ferie/midlertidigt ophold Kommunen stiller de nødvendige hjælpemidler til rådighed ved længerevarende ferie eller ophold i anden kommune, hvis hjælpemidlerne ikke kan medbringes. 4.4 Flytning til: Anden kommune: Ved flytning til anden kommune kan du medbringe bevilgede hjælpemidler, som du fortsat har behov for. Hvis et hjælpemiddel er ydet som udlån, skal det tilbageleveres til den oprindelige kommune uden omkostninger for dig Anden bolig: Du er selv ansvarlig for at flytte hjælpemidler fra en bolig til en anden. Flytter du i en ældrebolig eller på plejehjem, medbringes de nødvendige hjælpemidler, som ikke stilles til rådighed i ældreboligen/plejehjemmet. Midlertidig bolig: Du medbringer så vidt muligt de nødvendige hjælpemidler, som ikke stilles til rådighed i den midlertidige bolig. 4.5 Forsikring Der stilles ikke krav om, at du forsikrer hjælpemidlet. Hvis du har tegnet en indboforsikring, vil hjælpemidler bevilget af kommunen, som regel være omfattet heraf. Ved bevilling af større og dyrere hjælpemidler er det hensigtsmæssigt, at du orienterer dit forsikringsselskab herom. Ved tyveri af et hjælpemiddel vil en evt. selvrisiko på forsikringen, blive betalt af kommunen. 13

14 4.6 Afgørelse om afslag på ansøgninger om tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Du har krav på en skriftlig afgørelse der indeholder: Begrundelse for afgørelsen, herunder hvilke oplysninger der ligger til grund for afgørelsen, og hvordan oplysningerne er vægtet Klagevejledning med oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over afgørelsen. 4.7 Klage Såfremt du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage mundtligt eller skriftligt. Klagen skal være Glostrup Kommune i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Glostrup Kommune er forpligtet til at revurdere en afgørelse ved modtagelse af klage. Er der ikke nye oplysninger i sagen, og kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen i Ålborg. Fristen er 4 uger fra Glostrup Kommune modtager klagen til den videresendes til Ankestyrelsen. 14

15 5.0 sbeskrivelser 5.1 Hjælpemidler til personlig pleje Badebræt til badekar At du bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at tage bad. Du er ikke i stand til at benytte badekarret på normal vis som følge af f.eks. udtrætning, luftvejsproblemer eller smerter, og derfor har behov for at sidde ned under badning Du er i stand til siddende at svinge benene op i badekarret Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for dig og for evt. hjælper at benytte badebrættet. Badebræt kan fås i forskellige modeller og udformninger. Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Badetaburet At du bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at tage bad. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har nedsat ståfunktion eller balanceproblemer Du har behov for at sidde ned under badning på grund af f.eks. udtrætning, luftvejsproblemer og smerter 15

16 Badetaburet er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø. Badetaburetten findes i forskellige bredder. Højden er justerbar, og skal tilpasses den enkelte borger. Ekstraudstyr: Ryglæn. Du er ansvarlig for den almindelige der bl.a. omfatter udskiftning af dupsko. Bemærkninger Den daglige leder i hjemmeplejen er ansvarlig for arbejdsmiljøet i hjemmet Badetaburet kan bevilliges som APV hjælpemiddel APV hjælpemidler er ikke omfattet af fritvalgsordningen Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området Bade- og toiletstol At du bliver i stand til med/uden personhjælp at tage bad At du bliver i stand til med/uden personhjælp at komme på toilettet. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt at forflytte dig over på badetaburet/toilet Du har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt for dig selv at komme ud på toilettet. Problemet kan evt. udelukkende dreje sig om toiletbesøg om natten Du har nedsat siddende balance, så det ikke er muligt at sidde på toilet/badetaburet De eksisterende toiletforhold ikke er anvendelige på grund af adgangsforhold/trange pladsforhold. Bade/toiletstolen kan leveres med og uden hjul. Er højderegulerbar og forsynet med en aftagelig spand. Eksempler på ekstraudstyr: Eleverbare benstøtter samt lægpuder Nakkestøtte, kropstøtte, tværbøjle Kipfunktion 16

17 Sæde med intimudskæring Polstret pude til trykaflastning Drivhjul. Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Den daglige leder i hjemmeplejen er ansvarlig for arbejdsmiljøet i hjemmet Bade/toiletstol kan bevilliges som APV hjælpemiddel APV hjælpemidler er ikke omfattet af fritvalgsordningen Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området Supporter (toiletsæde med armlæn) At du bliver i stand til at forflytte dig selvstændigt til og fra toilet. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har nedsat styrke, bevægelighed eller smerter og har svært ved at rejse dig fra toilettet. Toiletsæde med armlæn leveres som standard med opklappelige armlæn med fast armlænshøjde. Ekstraudstyr: Toiletpapir holder Polstring til toiletsæde Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Der kan bevilges mere end en supporter, hvis der benyttes toilet på flere etager. Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området. 17

18 5.1.5 Toiletforhøjer m/u armlæn Lovgrundlag Servicelovens 112. At du bliver i stand til at forflytte dig selvstændigt til og fra toilet. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har på grund af nedsat styrke, bevægelighed eller smerter, svært ved at rejse dig fra toilettet Du kan på grund af bevægeindskrænkning ikke sidde ned ved normal toilethøjde Toiletforhøjer leveres i forskellige højder. Standardhøjde er 6 cm eller 10 cm Toiletforhøjeren kan leveres med armlæn, hvis du har behov for ekstra støtte ved forflytning til/fra toilet. Toiletforhøjeren kan i særlige tilfælde fås i en udgave, der kan skråtstilles. Ekstraudstyr: Toiletpapirholder Polstring til toiletsæde Du er ansvarlig for den almindelige Toiletløfter At du bliver i stand til selvstændigt at forflytte dig til/fra toilet. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har nedsat styrke, bevægelighed eller smerter og er ikke i stand til at rejse/sætte dig på toilettet Det er en betingelse, at du bliver selvhjulpen, og behovet ikke kan afhjælpes på anden måde. vedligeholdel- Hydraulisk toiletløfter Elektrisk toiletløfter. Du er ansvarlig for den almindelige. 18

19 se Bemærkninger Hjælpemidler til personlig pleje At du bliver helt eller delvist selvhjulpen med hensyn til den personlige pleje eller dele af den personlige pleje. Du har nedsat kraft eller halv-sidig lammelse efter f.eks. apopleksi Du har bevægeindskrænkninger i arme/hænder Du har nedsat finmotorik Du har nedsat styrke i hænderne. n omfatter eksempelvis: Neglebørster på sugekopper Neglefil og negleplader Negleklipper på plade (3-i-ener) Badebørster med vinklet skaft Kamme og børster på skaft. Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Der ydes ikke hjælp til hjælpemidler, der kan købes i almindelig handel Der kan ydes hjælp til forbrugsgoder med 50 % af udgiften af et standardprodukt, hvis prisen overstiger 500 kr Hjælpemidler til hårvask 19

20 At du kan få vasket hår af en hjælper. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være At du er afhængig af sengebad At du ikke er i stand til at komme ud på badeværelset. Der findes flere modeller: Oppustelige hårvaskebakke til brug i sengen. Hårvaskebakke på stativ. Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Den daglige leder i hjemmeplejen er ansvarlig for arbejdsmiljøet i hjemmet APV hjælpemidler er ikke omfattet af fritvalgsordningen Hjælpemidler til hårvask kan bevilliges som APV hjælpemiddel Hjælpemidler til påklædning At du bliver helt eller delvist selvhjulpen med påklædning. Du har nedsat eller manglende funktion i ryg, knæ eller hofter Du har balanceproblemer Du har nedsat bevægelighed, styrke og finmotorik i hænder/fingre. Af- og påklædningskrog: Fås i forskellige udformninger som kan bruges til underbukser, bukser og til at tage strømper af med. Strømpepåtager: Fås i forskellige udformninger til både strømpebukser og til enkelt strømper. Der findes modeller både til almindelige strømper samt til støttestrømper. 20

21 Knappekrog: Fås med kuglegreb, almindeligt eller udbygget greb, samt til store og små knapper. Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Der ydes ikke hjælp til hjælpemidler, der kan købes i almindelig handel Der kan ydes hjælp til forbrugsgoder med 50 % af udgiften af et standardprodukt, hvis prisen overstiger 500 kr. Hjælpemidler kan bevilges i forbindelse med Bevar min Hverdag. 5.2 Mobilitetshjælpemidler Albuestok At kompensere for nedsat gangfunktion og balance, samt øge din mobilitet, så du kan færdes selvstændigt inden- og udendørs. Du har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer. Der kan bevilges en eller to albuestokke alt efter behov Stokkene er indstillelige i højden og kan leveres med et almindeligt greb eller et anatomisk udformet greb til henholdsvis højre eller venstre hånd. Du er ansvarlig for den almindelige, der bl.a. omfatter udskiftning af dupsko. Bemærkninger Der bevilges ikke almindelige håndstokke Der bevilges ikke is-dupsko. 21

22 Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området Fire-punkt stok At kompensere for nedsat gangfunktion og balance samt øge din mobilitet, så du kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Du har betydelig nedsat funktion i den ene arm/hånd, f.eks. i forbindelse med halv-sidig lammelse efter en apopleksi. Ved en fire-punkt stok forstås et ganghjælpemiddel, der er udformet med 4 ben som støttepunkter. Stokkene er indstillelige i højden og kan leveres både til højre eller venstre hånd. Du er ansvarlig for den almindelige der bl.a. omfatter udskiftning af dupsko. Bemærkninger Rollator At du bliver i stand til at færdes selvstændigt inden- og udendørs. Du har nedsat gangfunktion og/eller balance Du ikke er i stand til at færdes uden risiko for fald Du har behov for at hvile, på grund af nedsat lungefunktion, smerter og/eller nedsat kræft. 22

23 Der kan bevilges ekstra rollator, hvis du benytter rollator både ude og inde og ikke selv er i stand til at få rollator ind og ud af boligen pga. trapper, eller hvis boligen er indrettet, så du må færdes på flere etager. Rollator har ét sæde og fås i flere højder. Leveres som standard med kurv og 4 massive hjul. Højden på håndtagene kan indstilles, og Hjælpemiddelcentret vil ved levering tilpasse højden dig. Ekstraudstyr omfatter: Bakke Stokkeholdere En-håndsbetjening af bremsefunktionen Underarmsstøtte Lufthjul på enkelte modeller Slæbebremse Holder til iltflaske Presenning Du er ansvarlig for den almindelige af rollatoren. Hvis der er luftfyldte hjul på rollatoren omfatter det bl.a. lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger. Bemærkninger Glostrup Kommune søger boligselskabet om tilladelse til at opbevare rollatoren i opgangen og opsætte en krog, så den kan aflåses. Hvis opgangen er aflåst, opsættes der ikke krog Hvis boligselskabet ikke giver tilladelse til at opbevare rollator i opgangen, må den stå udendørs evt. dækket med presenning. Hvis der ikke er aflåsningsmulighed, søges om tilladelse til at opsætte krog Du skal selv indkøbe en lås. Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området Gangstativ/gangbuk At du bliver i stand til at færdes selvstændigt, fortrinsvis indendørs. 23

24 Bemærkninger Du har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Du kan ikke færdes uden risiko for fald Du kan ikke færdes sikkert med stok Du kan ikke anvende en rollator. Gangbukken er højdeindstillelig, evt. med kurv. Du er ansvarlig for den almindelige. En gangbuk er bedst egnet til indendørs brug. Ommøblering af dit hjem kan være nødvendigt, samt evt. fjernelse af dørtrin og løse gulvtæpper Transportkørestol At øge din mobilitet så du får mulighed for at færdes uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Du har nedsat eller ophævet gangfunktion og/eller balanceproblemer i forbindelse med færden over længere afstande Du udtrættes i forbindelse med færden over længere afstande Du har jævnligt behov for at færdes over længere afstande. Sammenklappelig krydsrammestol. Der er forskellig sædebredde og højde, og den leveres som standard med almindelig pude, fodstøtter, armlæn og skubbehåndtag. Hjulene er let aftagelig med quick-release. Du er ansvarlig for den almindelige af kørestolen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger 24

25 Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning mod dokumentation for tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole du har. Hvis der er leveret en brugt kørestol fra Glostrup Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes, at den leveres med nye dæk og slanger. Er det tilfældet vil dæk og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. Bemærkninger En transportkørestol er ikke tilpasset specielt til dig, da den kun er beregnet til ture udendørs. Hvis du får permanent behov for kørestol, skal der rettes henvendelse til Visitationsenheden med henblik på at få tilpasset en kørestol. Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området. : Manuel standardkørestol med tilpasningsmuligheder Lovgrundlag: Serviceloven 112. : Visitationskrite rier: At øge din mobilitet og give mulighed for at kunne færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Du har nedsat eller ophævet gangfunktion, dårlig balance Du er aktiv med et mobilitetsbehov inden- og udendørs Du har behov for individuel tilpasning af kørestolens funktioner Du har svært ved at forflytte dig, og anvender kørestolen som stol i løbet af dagen Hvis kørestolen ofte skal løftes ind og ud af bil, kan der tages højde for stolens vægt. : Krydsrammestol Specialtilpasning Som standardudstyr leveres kørestol med: Pude 25

26 Standardfodstøtter Armlæn Skubbehåndtag Anti-tipstøtte Hjulene er let aftagelig med quick-release Ekstraudstyr: Bremseforlænger Kørestolsbord Alternative fodstøtter Komfort ryg Stokkeholder Du er ansvarlig for den almindelige af kørestolen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning mod dokumentation for tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole du har Hvis der er leveret en brugt kørestol fra Glostrup Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes, at den leveres med nye dæk og slanger. Er det tilfældet vil dæk og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. Bemærkninger Der kan evt. stilles en reservestol til rådighed under reparationen. Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området Aktiv kørestol med tilpasningsmuligheder At øge din mobilitet og give mulighed for at kunne færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Du er permanent kørestolsbruger med væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion Du er meget aktiv med et stort mobilitetsbehov 26

27 Du har behov for en kørestol med specielt lette køreegenskaber for ved egen hjælp at kunne betjene kørestolen og dermed blive selvhjulpen Du har behov for individuel tilpasning af kørestolens funktioner. Hvis kørestolen ofte skal løftes ind og ud af bil, kan der tages højde for stolens vægt. Fastramme kørestol Specialtilpasning. Som standardudstyr leveres kørestol med: Pude Standardfodstøtter Armlæn, skubbehåndtag Anti-tipstøtte Hjulene er let aftagelige med quick-release. Du er ansvarlig for den almindelige af kørestolen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning mod dokumentation for tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole du har Hvis der er leveret en genbrugskørestol fra Glostrup Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes, at den leveres med nye dæk og slanger. Er det tilfældet, vil dæk og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. Bemærkninger Kørestolen skal afprøves og tilpasses sammen med dig, evt. i samarbejde med konsulent fra hjælpemiddelfirma og/eller specialrådgivning. Det kan være meget vanskeligt at indfri alle krav i én og samme kørestol, men målet er den bedst mulige kørestol for dig. En aktiv kørestol stiller krav til dig om god kropsbalance Hvis du er meget afhængig af din kørestol for at kunne fungere i din dagligdag kan der bevilges reservehjul/ reservestol. 27

28 5.2.8 Komfortkørestol At øge din mobilitet og give dig mulighed for at kunne deltage i aktiviteter i og udenfor hjemmet, selvstændigt eller med personhjælp. Du er permanent kørestolsbruger uden gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen Du har behov for særlig komfort og kropsstøtte Du har behov for korrektion af siddestillingen i løbet af dagen Du er ikke selv i stand til at skifte stilling i kørestolen, og har behov for regulering af sæde og ryg. Fastramme kørestol med bruger eller hjælper betjening til sæde og ryg Specialtilpasning. Som standardudstyr leveres kørestol med: Pude Fodstøtter Armlæn Skubbehåndtag Anti-tipstøtte. Ekstraudstyr: Nakkestøtte Kropsstøtter Kørestolsbord Alternative fodstøtter Bremseforlænger El betjening til sæde og ryg Du er ansvarlig for den almindelige af kørestolen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning mod dokumentation for tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole du har Hvis der er leveret en genbrugskørestol fra Glostrup Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes, at den leveres med nye dæk og slanger. 28

29 Er det tilfældet, vil dæk og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. Der kan evt. stilles en reservestol til rådighed under reparationen. Bemærkninger Kørestolen skal afprøves og tilpasses sammen med dig, evt. i samarbejde med konsulent fra hjælpemiddelsfirma og/eller specialrådgivning Det kan være meget vanskeligt at indfri alle ønsker og behov i én og samme kørestol, men målet er at få tilpasset kørestolen bedst muligt til dig Glostrup Kommune har indgået indkøbsaftale på området Elektrisk kørestol med joystick At øge din mobilitet og give mulighed for, at du kan færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Du er permanent kørestolsbruger med væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion Du har væsentlig nedsat funktion i arme/overkrop, der vanskeliggør brug af en manuel betjent kørestol Du er aktiv med et stort mobilitetsbehov El-kørestolen er nødvendig for, at du kan færdes selvstændigt og i væsentlig grad medvirker til en større grad af selvhjulpenhed Det er en betingelse, at du er i stand til at betjene og manøvrere el-kørestolen på forsvarlig vis El-kørestolen skal kunne opbevares indendørs. El-kørestol med joystick og diverse el-funktioner, der bevilges efter en konkret vurdering af borgerens behov. F.eks. indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter Specialtilpasning. Opladning: El-kørestolen skal oplades med medfølgende lader, som tilsluttes en almindelig stikkontakt. 29

30 Opladning skal ske regelmæssigt, f.eks. hver nat. Dermed sikres kapaciteten og holdbarhed på batterierne. Du er ansvarlig for den almindelige af kørestolen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger Du er ansvarlig for den almindelige der bl.a. omfatter jævnlig opladning af kørestolen Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning mod dokumentation for tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole du har Hvis der er leveret en genbrugskørestol fra Glostrup Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes, at den leveres med nye dæk og slanger. Er det tilfældet, vil dæk og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. Der ydes hjælp til udskiftning af batterier efter behov Der kan ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående Bemærkninger Kørestolen skal afprøves og tilpasses sammen med dig, evt. i samarbejde med konsulent fra hjælpemiddelfirma og/eller specialrådgivning Det kan være meget vanskeligt at indfri alle ønsker og behov i én og samme kørestol, men målet er at få tilpasset kørestolen bedst muligt til dig. Forsikring: El-kørestolen vil som regel være omfattet af en familie- og indboforsikring. Kommunen kan ikke stille krav om, at borgeren tegner forsikring Kommunen yder ikke hjælp til hjemtransport af elkørestolen eller dig, hvis el-kørestolen får en defekt og ikke længere kan køre Puder, herunder trykaflastende siddepuder At forebygge tryksår. Trykaflastning af tryksår fra kategori 1-4. At korrigere siddestillingen. 30

31 Der er tegn på, at du er ved at udvikle tryksår, eller du har allerede tryksår kategori 1-4 Du har en lidelse eller nedsat funktion, der giver øget risiko for udvikling af tryksår Du er ikke i stand til at flytte dig eller mærke tryk bagpå pga. lammelse og nedsat følesans Der foretages en sygeplejefaglig vurdering af risiko for tryksår/tryksåret ud fra Braden skalaen samt klinisk vurdering med henblik på at vurdere, hvilken kategori tryksåret er samt hvor på kroppen. Ud fra ovenstående vurderes, hvilken type pude du har behov for Du har svære smerter, der kun kan afhjælpes med specialpude Du kan ved brug af pude opnå en acceptabel og funktionel siddestilling. Der findes forskellige puder alt efter, hvilket formål de skal afhjælpe, bl.a.: Skumpuder Luftpuder Puder til positionering Artrodesepude Puderne anvendes fortrinsvis i kørestol. Puderne fås i forskellige størrelser. Ekstra tilbehør: Inkontinensbetræk Ekstra betræk Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger Kørestolsbord At give dig mulighed for god siddestilling og for at kunne udføre aktiviteter, der kræver bordplads. 31

32 Bemærkninger Du har behov for god understøttelse af armene, for at opnå en god siddestilling Du skal kunne transportere mindre ting Du ikke kan komme ind til et almindeligt bord på grund af kørestolen. Kørestolsbord der passer til den bevilgede kørestol. Du er ansvarlig for den almindelige. Bordet skydes på plads ved hjælp af skinner under armlæn. Bordet kan fås i flere udformninger Kørepose/kuskeslag At du beskyttes mod vejr og vind, når du benytter kørestol eller specialklapvogn Du kan få bevilget kørepose/kuskeslag når du har fået bevilget en kørestol, el-kørestol eller specialklapvogn Det er en betingelse, at den nedsatte funktionsevne gør det vanskeligt for dig at benytte almindelig beklædning til udendørs brug. Kørepose/kuskeslag. Du er ansvarlig for den almindelige. Bemærkninger 32

33 Hjælpemotor til manuel kørestol At give dine pårørende mulighed for at køre med dig udendørs i kørestol i forbindelse med daglige aktiviteter og ture. Dine pårørende har ikke kræfter til at skubbe en tung kørestol Du har et væsentlig kørselsbehov i kørestol udendørs Hjælpemotor monteres på manuel kørestol. Du er ansvarlig for den almindelige Hjælpemotorens batteri skal oplades med jævne mellemrum. Der kan ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden Der kan ydes hjælp til udskiftning af batteri. Bemærkninger Hjælpemotor kan være tung at af- og påmontere Kørestolen bliver tungere for dig at køre, når hjælpemotoren er påmonteret Tohjulet el-cykel Lovgrundlag Serviceloven 113. At du bliver i stand til at færdes uden for hjemmet over længere afstande og opretholder en aktiv tilværelse. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være Du har en væsentlig nedsat gangfunktion udendørs Du har en væsentlig nedsat hjerte eller lungekapacitet Du har et regelmæssigt behov for transport, dvs. flere gange om ugen. Tidligere aktivitetsniveau tages i betragtning El-cyklen indebærer en væsentlig grad af selvhjulpenhed og bryder isolation Du kan tåle vejrpåvirkninger såsom kulde, rystelser og lignende i forbindelse med kørsel med el-cykel Det er en betingelse, at du er i stand til at færdes på forsvarlig vis i trafikken. 33

34 Bevilling: Visitationsenheden fremsender en bevilling på el-cykel til dig. Her vil det fremgå, hvilke betingelser der gælder vedr. ejerforhold, reparation og udskiftning af din el-cykel. Samtidig fremgår det, hvordan der skal afregnes mellem forhandleren og kommunen. Visitationsenheden har vurderet, at et standard produkt er en almindelig god el-cykel, der kan køre op til 25 km/time og har en batterikapacitet med kørestrækning på ca km på en opladning. I det nedenstående er bevilling af El-cykel som forbrugsgode delt op efter, hvordan el-cyklen bevilges. El-cykel som standardprodukt stk. 3: Anskaffelse: Der ydes en økonomisk støtte på 50% af udgifterne til et standardprodukt El-cyklen er din ejendom. : Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning af elcyklen Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batteri. El-cykel med særlig indretning eller kapacitet - 113, stk. 4. Anskaffelse: Hvis det er nødvendigt at anskaffe en el-cykel, der er dyrere end et standardprodukt, eller det er nødvendigt med særlig indretning, ydes der støtte til den del af udgifterne, der overstiger udgifterne til et standardprodukt jf. 113, stk. 2 Egenbetalingen udgør 50% af udgifterne til et standardprodukt El-cyklen er din ejendom. Reparation af el-cykel med særlig kapacitet. Hjælp til reparation af en el-cykel, der er dyrere end et standardprodukt ydes med 50% af udgiften. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batterier. Udskiftning af el-cykel med særlig kapacitet. Der ydes hjælp til udskiftning af el-cykel, der er dyrere end et standardprodukt. Hjælpen udgør forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt, og prisen på det bedst egnede og billigste produkt. Reparation af el-cykel med særlig indretning. Hjælp til reparation af el-cykel med særlig indretning 34

35 omfatter alene reparationsudgiften til den særlige indretning. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batterier. Udskiftning af el-cykel med særlig indretning: Der ydes kun hjælp til merudgiften til den særlige indretning i forbindelse med udskiftning. El-cykel, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel - 113, stk. 5. En el-cykel kan bevilges som et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel, når din psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelse er ganske betydelig, og el-cyklen efter en konkret og individuel vurdering træder i stedet for et hjælpemiddel. Anskaffelse: Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigste og bedst egnende produkt, og hjælpen ydes som udlån El-cyklen er kommunes ejendom Kommunen kan til enhver tid foretage revurdering, hvis der sker ændringer i funktionsniveauet og/eller kørselsbehovet. Vedligeholdelse: Du er ansvarlig for den almindelige af elcyklen, der bl.a. omfatter lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger Hvis der er leveret en el-cykel fra Glostrup Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes, at den leveres med nye dæk og slanger. Er det tilfældet, vil dæk og slanger blive udskiftet første Gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år. : Der kan ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden Der kan ydes hjælp til udskiftning af batterier. Udskiftning Der ydes hjælp til udskiftning efter behov. Bemærkninger Ekstra tilbehør: Stokkeholder El-cyklen vil som regel være dækket af en familie- og/eller indboforsikring, hvis borgeren har en sådan. Kommunen stiller dog ikke krav om dette Trehjulet cykel 35

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger:

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger: Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 18-04 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Kvalitetsstandard 2012

Kvalitetsstandard 2012 Kvalitetsstandard 2012 Servicelovens 112 Hjælpemidler 113 Forbrugsgoder 116 Boligindretning 1 af 103 1. INDLEDNING... 5 1.1. KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2. VISITATION

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere