Kvalitetsstandarder 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2012"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr P23 1

2 J. nr P23 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BAGGRUND LÆSEVEJLEDNING DOKUMENTATION AF BORGERENS BEHOV VISITATIONSKRITERIER VISITATION TIL YDELSER LOVGIVNING OG MÅLGRUPPE LOVGIVNING LOVGIVNINGSMÆSSIGE VISITATIONSKRITERIER FRIT VALG AF HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING MÅLGRUPPEN FOR TILBUD VÆRDIGRUNDLAGET FOR HJÆLPEMIDDELOMRÅDET KRAV OG FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDERNE KROPSBÅRNE/PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DIABETESMATERIALER TIL TABLETBEHANDLEDE DIABETIKERE DIABETESMATERIALER TIL INSULINBEHANDLEDE DIABETIKERE KOMPRESSIONSSTRØMPER TIL BEN OG ARME BROKBIND LÆNDEBÆLTE/STØTTEKORSETTER HALSKRAVE/NAKKESTØTTE SKULDER-ALBUE-HÅNDLEDS-HÅND SKINNER BRYSTPROTESER PARYKKER BEN- OG FODSKINNER ARM- OG BENPROTESER ORTOPÆDISK FODTØJ OG FODINDLÆG KØREPOSE OG REGNSLAG UNDERTØJ/HELDRAGT BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD HJÆLPEMIDLER TIL HOVEDBESKYTTELSE STOMIMATERIALER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK HJÆLPEMIDLER TIL FORFLYTNING VED SENG OG KØRESTOL DREJETÅRN GLIDELAGEN, GLIDEMADRAS, LØFTE- OG VENDEPUDER STÅLØFTER PERSONLØFTERE, MOBILE MED LØFTESEJL BADE- OG BRUSESTOLE (MED OG UDEN HJUL) BRUSELEJER VASKETOILET (TOILET/TOILETSÆDE MED SKYLLE-TØRREFUNKTION) HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MOBILITET STÅSTØTTE-STATIVER STOKKE J. nr P23 3

4 4.3. MOBILITYSTOK OG MARKERINGSSTOK KLAPVOGNE/BØRN ROLLATORER GANGBUKKE GANGVOGNE/GANGSTOLE/GANGBORDE NF-WALKER SPECIELT GANGSTATIV TIL BØRN CYKLER, TREHJULEDE CYKLER, TREHJULEDE HÅNDDREVNE CYKLER, TREHJULEDE MED EL-HJÆLPEMOTOR CYKLER, TANDEM HÅNDCYKLER KØRESTOLE, MANUELLE STANDARD KØRESTOLE, MANUELLE AKTIV KØRESTOLE, MANUELLE KOMFORT KØRESTOLE, MANUELLE MED STÅFUNKTION KØRESTOLE, MANUELLE - ÉNHÅNDS-BETJENT HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, INDENDØRS EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK TIL KOMBINERET INDEN- OG UDENDØRS BRUG EL-SCOOTER TREHJULET BENZINDREVET KNALLERT KØRSEL TIL FRITIDSUNDERVISNING OG KLUBBER KØRSEL TIL BEHANDLING KØRSEL TIL ARBEJDE STØTTE TIL KØB AF BIL FØRERHUND HJÆLPEMIDLER TIL DAGLIG HUSFØRELSE FLYTBARE TOILETSTOLE (MED OG UDEN HJUL) TOILETFORHØJER TOILETLØFTER, ELEKTRISK ARMLÆN SOM MONTERES PÅ TOILETTET PERSONVÆGT MED SYNTETISK TALE BAGEVÆGT MED SYNTETISK TALE/PUNKTAFMÆRKNING ARMBÅNDSURE OG LOMMEURE BORDE ARBEJDSSTOLE HVILESTOLE TERAPI- OG REHABSTOLE TIL BØRN SÆDER, SÆDEPUDER, UNDERLAG OG ABDUKTIONSKLODSER FORBRUGSGODER, FREMSTILLET TIL DEN ALMINDELIGE BEFOLKNING ENKELTKONTAKTER (KONTAKTER MED EN FUNKTION) FJERNBETJENINGSSYSTEMER/OMVERDENSKONTROL RULLEBORDE SMÅHJÆLPEMIDLER INDRETNING AF HJEMMET OG DETS OMGIVELSER, HERUNDER MØBLER BADEKAR, HØJDEINDSTILLELIGT BELYSNING INDENDØRS/UDENDØRS BARNESENGE J. nr P23 4

5 6.4. PLEJESENG MED EL-FUNKTIONER SENGELØFTERE RYGLÆN, INDSTILLELIGE PERSONLØFTERE, LOFT- ELLER VÆGMONTERET FORHØJERKLODSER, SOKLER OG FORHØJERBEN GELÆNDERE STØTTEHÅNDTAG TOILETARMSTØTTER DØRÅBNERE VINDUESÅBNERE SAMTALEANLÆG MED EL-SLUTBLIK BLANDINGSBATTERIER HÅNDVASKE BRUSEPLADS DØRTRIN LØFTEPLATFORME TRAPPELIFTE TIL KØRESTOLE TRAPPELIFTE MED STOLESÆDE TRAPPEKØRERE/HJÆLPERMANØVRERET RAMPER, TRANSPORTABLE RAMPER, FASTE SKRIDSIKRE MATERIALER TIL GULVE OG TRAPPER KØKKENELEMENTER, HØJDEINDSTILLELIGE TV-SKÆRM-LUP PUDER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE MADRASSER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE KUGLEDYNE KOMPRESSIONSUDSTYR KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER SKRIVEMASKINE, PUNKTSKRIFT BLADVENDERE LÆSESTATIV LYDOPTAGER OG -AFSPILLER FORSTÆRKERTELEFON HØREAPPARATER, KROPSBÅRNE TELESLYNGER OG TRÅDLØSE FM SYSTEMER HALSSLYNGE TIL MOBILTELEFON STEMMEFORSTÆRKER TELEFONER MED SPECIELLE FUNKTIONER SYNS-, HØRE- OG KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE RELEVANTE PARAGRAFFER I LOV OM SOCIAL SERVICE HJÆLPEMIDDELDEPOTET INDEKS J. nr P23 5

6 J. nr P23 6

7 1. Indledning 1.1.Baggrund Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Gladsaxe Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemidler til borgere med samme behov. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelt sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de hjælpemidler (ydelser), som Gladsaxe Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. På det administrative niveau retter kvalitetsstandarderne sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne giver et godt grundlag for en synlig visitation og tjener dermed som et væsentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Kvalitetsstandarderne afspejler det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og fungerer som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Dette sikrer, at bevillingsniveauet er afpasset den budgetmæssige ramme. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Denne reviderede udgave af kvalitetsstandarder træder i kraft pr. 1. januar Sagsbehandlingen foregår så hurtigt som muligt og ved akut behov leveres hjælpemidlet samme dag eller dagen efter. Som hovedregel leveres de mindre hjælpemidler indenfor maksimalt en uge. Leveringstiden kan således variere fra få timer til dage og uger. Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet, og er maksimale sagsbehandlingstider: Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler må ikke overstige 2 uger Sagsbehandlingstiden for tekniske hjælpemidler må ikke overstige 8 uger. Undtaget er el-kørestole og boligindretninger, hvor sagsbehandlingstiden ikke må overstige 12 uger. Sagsbehandlingstiden for støtte til køb af bil må ikke overstige 25 uger. 1.2.Læsevejledning Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over alle de ydelser (hjælpemidler), som Gladsaxe Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og visitationskriterier bliver beskrevet. Alle ydelserne er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Ydelsens navn n Hvad indgår i ydelsen? Lov og paragraf Hvilke behov hos borgeren, skal ydelsen dække? Hvilke formål har Gladsaxe Kommune med ydelsen? Specificering af, hvilke yderligere elementer, der indgår i ydelsen Specificering af, hvilke elementer, der ikke indgår i J. nr P23 7

8 Hvem leverer ydelsen? Hvad koster ydelsen for borgeren? ydelsen. Beskrivelse af, hvem der kan få tildelt ydelsen Beskrivelse af de forhold, som er afgørende for, om borgeren kan få tildelt en ydelse. Beskrivelse af, hvem der leverer ydelsen Beskrivelse af, om borgeren kan vælge mellem forskellige leverandører eller om Gladsaxe Kommune har indgået en fast leverandøraftale Beskrivelse af, om ydelsen er gratis for borgeren Beskrivelse af, hvordan der følges op på ydelsen Beskrivelse af eventuelle forhold, der i særlige tilfælde kan gøre sig gældende Beskrivelse af, om bevillingen af ydelsen almindeligvis afføder behov for andre ydelser Kvalitetsstandarderne er således tænkt som et opslagsværk hvor borgere, pårørende, ansatte i kommunen m.fl. kan læse nærmere om de ydelser, som kommunen leverer på området. Gladsaxe Kommune har indgået leverandøraftaler på følgende områder: Ortopædisk fodtøj/-indlæg Tilretning og reparation af ortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj Kompressionsstrømper Brystproteser Høretekniske hjælpemidler Diabetesprodukter Standardhjælpemidler, f.eks. senge, kørestole, ganghjælpemidler, toilethjælpemidler Handicapkørsel Service på lifte 1.3. Dokumentation af borgerens behov Udgangspunktet for visitationen på hjælpemiddelområdet er en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at borgerens samlede situation ligger til grund for vurderingen. Vurderingen af borgerens behov har til hensigt at afdække det man kalder borgerens funktionsevne. Begrebet funktionsevne angiver relationen mellem en persons nedsatte kropslige eller intellektuelle funktion og muligheder i det omliggende samfund. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgerens behov. Forskellen på at fokusere på funktionsevnen frem for funktionsnedsættelsen kan illustreres ved hjælp af følgende eksempel: To borgere, som begge er gangbesværet søger hver især om en el-kørestol med manuel styring. De har begge en gangdistance på 100 m (det vil sige, at de kan gå 100 m). Borger A begrunder ansøgningen med, at el-kørestolen primært skal bruges, når han skal på indkøb. Borger B oplyser, at el-kørestolen skal bruges til at foretage indkøb, deltage i udendørs aktiviteter og besøge familie og venner. Borger A fortæller, at hans lokale supermarked ligger 50 m. fra bopælen. Han har fået bevilget manuel kørestol og handicapbil. Borger B fortæller, at hendes nærmeste indkøbsmulighed ligger 200 m. fra bopælen. De to borgere har således præcis den samme funktionsnedsættelse en gangdistance på 100 m. men deres situationer er alligevel vidt forskellige. A s behov for en kørestol er mindre, idet hans behov er afhjulpet ved J. nr P23 8

9 hjælp af manuel kørestol og handicapbil. For borger B er kørestolen afgørende for hendes mulighed for at kunne deltage i samfundslivet. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen Visitationskriterier Visitationskriterier er en præcisering af, hvilke forhold som er udslagsgivende for, om borgeren kan få tildelt en ydelse. For at få bevilget en manuel kørestol skal borgeren f.eks. være afhængig af en kørestol som mobilitetshjælpemiddel. Nærværende kvalitetsstandarder indeholder visitationskriterier for samtlige ydelser. Visitationskriterierne fremgår af de to rubrikker og Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelser?. For nogle af ydelserne gælder dog, at såvel personkredsen som visitationskriterierne udelukkende er beskrevet på et overordnet plan, idet det alene er den individuelle vurdering, der ligger til grund for afgørelsen Visitation til ydelser Den almindelige procedure er, at borger, hospital eller andre samarbejdspartnere henvender sig til hjælpemiddelgruppen i Social- og Sundhedsforvaltningen ved behov for et hjælpemiddel. Jf. ovenstående vurderer sagsbehandler på baggrund af borgerens funktionsevne og aktuelle situation i det hele taget, hvilket hjælpemiddel kommunen kan tilbyde borgeren Lovgivning og målgruppe Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, boligindretning og individuel befordring sker pr efter servicelovens 112, 113, 114, 116 og omhandler egentlige hjælpemidler, dvs. produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. 113 omhandler forbrugsgoder som er defineret ved at være produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Differentieringen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder skyldes, at der er fastsat en egenbetaling på forbrugsgoder. Egenbetalingen bygger på princippet om, at ansøgeren skal kompenseres for merudgifterne, som er en følge af den nedsatte funktionsevne, men at den pågældende ikke skal kompenseres for den del af udgifterne, den pågældende selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget en nedsat funktionsevne. I enkelte tilfælde vil forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. 114 omhandler støtte til køb af bil 116 omhandler boligindretning 117 omhandler støtte til individuel befordring. 1 Afsnittet om lovgivning og målgruppe er udarbejdet på baggrund af Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v (vejledning nr. 6 til Serviceloven) og Schultz Lovguide J. nr P23 9

10 Specialundervisning for voksne sagsbehandles i henhold til Lov om specialundervisning, bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 og vejledning nr af Lovgivningsmæssige visitationskriterier Betingelserne for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme og er opregnet i stk. 1, hvor det fremgår, at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. De grundlæggende tildelingskriterier er således begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed og bedst og billigst. Med varighed forstås, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet. Hvis ikke, vil der ofte være tale om et behandlingsredskab udleveret af sygehusvæsenet. Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at ansøgeren kan udøve et erhverv. Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning er udover at der er tale om personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at der er tale om en nødvendig boligindretning. Hjælpen må anses for nødvendig, når en boligændring eller et boligskift set i forhold til ansøgerens funktionsevne skønnes at kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem Frit valg af hjælpemidler og boligindretning Fra 1. oktober 2010 er der indført frit valg på hjælpemidler og boligindretning, bevilget efter servicelovens Hvis en borger opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler eller boligindretning, har borgeren to muligheder. Borgeren kan enten vælge at benytte kommunens tilbud om hjælpemiddel eller boligindretning, eller benytte retten til frit at vælge et andet produkt, mod betaling af en eventuel merpris. Borgeren har ikke ret til frit valg, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det hjælpemiddel, borgeren selv har valgt, Arbejdsredskaber/plejehjælpemidler er ikke omfattet af frit valg. På boligindretningsområdet gælder det at, borgeren frit kan vælge anden leverandør/håndværker eller andre materialer, men der er ikke frit valg på løsninger. J. nr P23 10

11 Målgruppen for tilbud Målgruppen for støtte på hjælpemiddelområdet er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones, at det ikke er funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion Værdigrundlaget for hjælpemiddelområdet Jf. servicelovens 1 er Gladsaxe Kommunes formål med at yde hjælp at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og den tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Endvidere besluttede Socialudvalget , at arbejdet med indførelse af kvalitetsstandarder tager udgangspunkt i følgende værdigrundlag for handicapområdet: Borgernes egne ressourcer skal inddrages og udvikles så meget som muligt Borgeren skal støttes og fastholdes i at tage ansvar for eget liv og udnytte egne ressourcer. Det indebærer, at rådgivning, vejledning og træning af borgeren går forud for tilbud om mere omfattende støtte. Familie og øvrige netværk er en vigtig del af borgerens ressourcer Der skal prioriteres lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at udnytte disse ressourcer. Borgere har forskellige ønsker og behov Der skal udvikles løsningsmuligheder, der kan afpasses borgerens individuelle behov. Tilbuddene skal være fleksible og indrettes efter borgeren. Ikke omvendt. Der skal lægges vægt på, at borgeren skal deltage så aktivt som muligt i forbindelse med formulering af mål og valg af tilbud. Borgerens behov kræver ofte flerstrengede løsninger Der skal ydes en både helhedsorienteret og målrettet indsats. Der skal være sammenhæng og fagligt begrundede mål med de ydelser, den enkelte borger tilbydes. Med værdigrundlaget, der er formuleret i overensstemmelse med FN s standardregler om lige muligheder for handicappede, er der fokus på borgerens ressourcer, og at forvaltningen skal arbejde ud fra et udviklingsperspektiv og med det mål for øje, at den enkelte borger skal opnå størst mulig integration i samfundet. Fokus skal således være på udvikling, ressourcer og selvstændigt liv samt integration i samfundet. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet tager udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Det indebærer, at der bevilges ydelser, der i høj grad involverer og understøtter borgerens mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. I forbindelse med sagsbehandlingen får borgeren rådgivning og vejledning om træning i anvendelsen af relevante hjælpemidler herunder afprøvning, og der tages jævnligt konkret stilling til om borgerens ændrede tilstand medfører behov for revurdering. 1.7.Krav og forventninger til medarbejderne For at kunne visitere ud fra kvalitetsstandarder stiller det generelle krav til medarbejderne i hjælpemiddelgruppen. Medarbejderne har som ansvarsområde at afdække borgernes behov for et hjælpemiddel. Dette stiller krav til den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetence. Medarbejderne skal kunne rådgive og vejlede borgerne, kunne afdække deres behov, kunne arbejde systematisk og kende den lovgivning, der arbejdes inden for. Der stilles også forventninger om personlige kompetencer som at kunne samarbejde, kunne tale med borgere og inddrage borgeres egne ønsker i løsningen af problemet. Derudover skal medarbejderne kunne kommunikere tydeligt til borgeren om deres rettigheder og kommunikere beslutninger på en for borgeren forståelig måde. 2 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. 2006, s.6 J. nr P23 11

12 2. Kropsbårne/personlige hjælpemidler Diabetesmaterialer 2.1. Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? Teststrimler Lancetter til fingerprikker Tabletter Blodsukkermåleapparat Diabetiker, der har behov for tabletbehandling Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale. Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Der kan max ydes 150 stk. årligt J. nr P23 12

13 Diabetesmaterialer 2.2. Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere At dække borgerens behov for den insulin, som kroppen ikke selv kan producere At borgeren kan måle sit blodsukker, og dermed selv kontrollere sin diabetes At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? Insulinpen Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler/insuflon til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler/ketonstix Lancetter til fingerprikker Blodsukkermåleapparat Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede Insulin og tabletter Diabetikere, der har behov for insulin, eller som er i kombinationsbehandling med andet godkendt injektionspræparat end insulin. Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale Er der valg mulighed m.h.t. leverandør? Blodsukkermåleapparat dækkes med 50% af udgiften De øvrige ydelser er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren. J. nr P23 13

14 Hjælpemidler til cirkulationsbehandling 2.3. Kompressionsstrømper til ben og arme Hvilke hjælpemidler indgår i ydelsen? Hvilke hjælpemidler indgår ikke i ydelsen? At kompensere for svære ødemer At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Kompressionsstrømper til: Arme ben hænder Reparation Borgere med svære, varige kredsløbslidelser At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling Varige følger efter blodprop i arme/ben Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig funktion af vener Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale Er der valg mulighed m.h.t. leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Der vil normalt være behov for reservestrømper Gummihandsker eller Easy-Slide bevilges til påtagning af strømper J. nr P23 14

15 Brokbehandling 2.4. Brokbind At kompensere for de gener en brok giver At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Borgere med varige gener som følge af brok Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Borgeren har frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren. J. nr P23 15

16 Spinale ortosesystemer 2.5. Lændebælte/støttekorsetter Hvad indgår i ydelsen? Lændebælte Støttekorset Reparation At kompensere for en nedsat rygfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Støttekorsetter, der ydes som led i behandling Borgere med svære varige ryglidelser. Der vil som udgangspunkt ikke kunne ydes støtte til muskellidelser Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Borgeren har frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 16

17 Spinale ortosesystemer 2.6. Halskrave/nakkestøtte Hvad indgår i ydelsen? Halskrave Nakkestøtte At kompensere for en nedsat nakke-/halsfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Borgere, der har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne spise og drikke Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Borgeren har frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 17

18 Skinner og bandager 2.7. Skulder-albue-håndleds-hånd skinner At kompensere for borgerens nedsatte kraft og bevægelighed At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? Funktionsskinner Reparation Skinner til brug ved sportsudøvelse Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ved genansøgning skal det altid undersøges om reparation af skinne er tilstrækkeligt Borgeren har frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 18

19 Proteser 2.8. Brystproteser At erstatte et manglende bryst At give borgeren selvværd Hvad indgår i ydelsen? Protese eller delprotese Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Protesebrystholder Badedragt Brystproteser, der indopereres Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster eller foretaget brystbevarende operation. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren. J. nr P23 19

20 Hjælpemidler til hårpleje 2.9. Parykker Hvad indgår i ydelsen? At kompensere for hårtab At give borgeren selvværd Paryk fabriksfremstillet/individuelt fremstillet Toupe fabriksfremstillet/individuelt fremstillet Der ydes ikke paryk eller toupe til midlertidigt hårtab som følge af behandling samt almindelig forekommende hårtab. Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Borgeren har frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld. Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. Særlige forhold kan medføre hyppigere udskiftning. J. nr P23 20

21 Benortosesystemer Ben- og fodskinner At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? Helbensskinne/ortose (omfatter knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Reparation Skinner til brug ved sport Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren... Don-Joy skinne bevilges kun i særlige tilfælde Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidigt skal bevilges tilretning af sko til formålet J. nr P23 21

22 Proteser Arm- og benproteser Hvad indgår i ydelsen? At kompensere for borgerens manglende eller mangelfuldt udviklede arm eller ben. At borgerens mobilitet bliver forbedret, så borgeren kan fungere i dagligdagen og således i videst muligt omfang varetage daglige funktioner. Individuelt fremstillet protese eller delprotese Ekstra protese til brug udelukkende for sport/fritid Borgere der på grund af amputation/ eller medfødt mangler en finger, arm eller ben eller dele heraf. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov. Ved førstegangsansøgning af protese deltager kommunens leverandør i en eventuel protesekonference på hospitalet, med henblik på vurdering af egnet protesetype. Der findes et stort udvalg af proteser og materialer. Ved valg af protese tages udgangspunkt i det aktivitetsniveau, borgeren havde før amputationen. Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren. Finger- eller armproteser leveres gennem Sahva. J. nr P23 22

23 Ortopædisk fodtøj Ortopædisk fodtøj og fodindlæg At kompensere for borgerens foddeformitet At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? Fabriksfremstillet fodtøj Håndsyet fodtøj Bandagesko Forsåling/udbedring Forhøjelser Reparation Gængesål Ortopædisk fodindlæg Hjemmesko Borgere hvor generne af en foddeformitet kan afhjælpes Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale De til enhver tid gældende takster på det sociale område. Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Ved førstegangsbevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 18. måned. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Ved ortopædisk værnefodtøj afholder arbejdsgiveren et beløb svarende til den sædvanlige udgift til værnefodtøj J. nr P23 23

24 Særlige beklædningsgenstande Kørepose og regnslag At kompensere for at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklædning At borgeren kan komme udendørs med kørestol/klapvogn Hvad indgår i ydelsen? Kørepose og regnslag til børn Kørepose og regnslag til voksne Køreslag Almindeligt regnslag til cykler Borgere, der på grund af nedsat kraft- og bevægelighed, ikke er i stand til at benytte termotøj eller almindeligt regntøj til brug udendørs. Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af normalt udendørs tøj/regntøj. Private leverandører efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen Ydelsen bevilges som merudgift til særlige beklædningsgenstande. Der er en egenbetaling, der følger de til enhver tid gældende satser. Borgeren har ejendomsretten til beklædningen J. nr P23 24

25 Særlige beklædningsgenstande Undertøj/heldragt Hvad indgår i ydelsen? At borgeren ikke fjerner bleen i løbet af natten Sikre borgere med psykisk nedsat funktion en rolig nattesøvn Heldragt med speciel lukning Almindeligt undertøj - nattøj Borgere, som på grund af psykisk nedsat funktion ikke har forståelse for, at der er behov for ble. Det skal være godtgjort, at der er tale om et behov, der ikke kan løses på anden vis end med en heldragt. Private leverandører efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen Ydelsen bevilges som merudgift til særlige beklædningsgenstande. Der er en egenbetaling, der følger de til enhver tid gældende satser.. Borgeren har ejendomsretten til beklædningen J. nr P23 25

26 Særlige beklædningsgenstande Beskyttelsesbukser til bad Hvad indgår i ydelsen? Hvem leverer ydelsen?(leverandør) At kompensere for inkontinens i svømmehal At kunne deltage i aktiviteter i svømmehal Beskyttelsesbukser til bad Borgere der er inkontinente Der skal foreligge lægelig dokumentation for at lidelsen er varig Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelgruppen. Ydelsen bevilges som en merudgift til særlige beklædningsgenstande. Der er en egenbetaling, der følger de til enhver tid gældende satser. Borgeren har ejendomsretten til beklædningen J. nr P23 26

27 Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Hjælpemidler til hovedbeskyttelse At beskytte hovedet ved fald At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer Hvad indgår i ydelsen? Beskyttelseshjelm - fabriksfremstillet Beskyttelseshjelm individuel fremstillet Reparation Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktion. Borgere som ikke kan benytte et gangredskab hensigtsmæssigt og som derfor har stor risiko for fald. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelafdelingen Ydelsen er gratis for borgeren. J. nr P23 27

28 2.17. Stomimaterialer At kompensere for en nedsat tarmfunktion Sikre at borgeren kommer af med sine udskillelser. Hvad indgår i ydelsen? Stomiposer Stomibælte Stomipasta Hudbeskyttende cremer Hudbeskyttende ringe Vatpinde Plast- eller gummihandsker Hudservietter Normale hudcremer Affaldsposer Borgere, der har fået foretaget én af følgende operationer: Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen) Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) Urostomi (kunstig udføring af urinveje) Hvilke kriterier indgår for til deling af Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. ydelsen? Gladsaxe kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør Ydelsen er gratis for borgeren Ved valg af anden leverandør, afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 28

29 3. Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler til hårpleje 3.1. Hjælpemidler til hårvask At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktion At borgeren kan få vasket hår af hjælper Hvad indgår i ydelsen? Hårvaskebakke til sengebrug Hårvaskebakke på stativ Reparation Fysisk handicappede borgere Borgeren er afhængig af sengebad Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 29

30 Forflytningshjælpemidler 3.2.Hjælpemidler til forflytning ved seng og kørestol Hvad indgår i ydelsen? Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Opstemmer Glidebrædt At kompensere for nedsat muskelkraft og/ eller nedsat standfunktion At borgeren kan klare at skifte stilling i sengen eller klare forflytning til/ fra seng Fysisk handicappede borgere Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig f.eks. fra seng til kørestol eller skifte stilling i sengen Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 30

31 Forflytningshjælpemidler 3.3. Drejetårn Hvad indgår i ydelsen? At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Drejetårn Fysisk handicappede Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig f.eks. fra seng til kørestol. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 31

32 Vendehjælpemidler 3.4. Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet At borgeren kan blive hjulpet med at blive vendt eller flyttet i sengen Hvad indgår i ydelsen? Glidestykker Glidepuder Glidelagen Glidemadras Vende- og flyttebrætter Vendelagen m/el-motor Fysisk handicappede Borgeren har ingen eller kun meget ringe standfunktion. Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i stand til at vende sig i sengen. For et vendelagen med el-motor gælder følgende kriterier: Borgeren skal være ude af stand til at vende sig i sengen. Borgeren har på grund af smerter og /eller risiko for udvikling af tryksår behov for at kunne vende sig i sengen og det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler. Borgeren kan ved egen hjælp anvende et vendelagen. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 32

33 Løftehjælpemidler 3.5. Ståløfter Hvad indgår i ydelsen? Ståløfter Standardløftesejl Specialtilpassede løftesejl At kompensere for nedsat gangfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Borgere med nedsat standfunktion Borgeren er ikke i stand til at klare forflytning på anden måde. Borgeren kan samarbejde om forflytningen. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn J. nr P23 33

34 Løftehjælpemidler 3.6. Personløftere, mobile med løftesejl At kompensere for en nedsat gang- og standfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Hvad indgår i ydelsen? Standardløftesejl Specialtilpassede løftesejl Borgere uden stand eller gangfunktion Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler. Borgeren kan ikke medvirke til forflytningen. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn J. nr P23 34

35 Hjælpemidler til vask og bad 3.7. Bade- og brusestole (med og uden hjul) At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælper Hvad indgår i ydelsen? Badestol med hjul Badestol med hjul, kipfunktion Badestol med hjul, eleverbar Badestol uden hjul Badebænk/taburet Badebræt til kar Badekarindsats Badekarsæde, drejeligt Bruseklapsæde Specialtilpasning/tilbehør Reparation Badetaburet uden håndgreb Et-trins skammel Borgere med nedsat funktionsevne Borgeren kan kun tage/få bad siddende Hjælpemiddeldepotet, hvis hjælpemidlet bruges selvstændigt Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin J. nr P23 35

36 Hjælpemidler til vask og bad 3.8. Bruselejer At borgeren kan få bad trods nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade med hjælp af 1 eller 2 personer Hvad indgår i ydelsen? Bruseleje med hjul fast højde/højdeindstillelig Bruseleje uden hjul fast højde/højdeindstillelig Tilbehør Reparation Borgere med nedsat gang/ståfunktion Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved badestol/bademåtte Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 36

37 Hjælpemidler til toiletbesøg 3.9. Vasketoilet (toilet/toiletsæde med skylle-tørrefunktion) At borgerne kan klare den intime hygiejne i forbindelse med toiletbesøg At borgeren kan klare toiletbesøg uden personhjælp, og dermed blive selvhjulpen. Hvad indgår i ydelsen? Toiletsæde med skylle-tørrefunktion Toilet med skylle-tørrefunktion, hvis toiletsædet ikke er egnet til borgerens størrelse og vægt Montering af toiletsæde eller toilet Reparation Fysisk handicappede og/eller borgere med en særlig problematik omkring den intime hygiejne Borgerens behov skal med et vasketoilet være væsentligt afhjulpet i forhold til toiletbesøg. Borgeren skal således kunne klare alle funktioner ved toiletsituationen selvstændigt og uden behov for personstøtte. Hvis borgeren ikke kan klare toiletbesøg uden personhjælp, kan der i særlige tilfælde bevilges vasketoilet, hvis dette medfører, at borgeren kan klare sig med personhjælp i mindre omfang. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren. Toilettet/toiletsædet skal tilsluttes el og vand J. nr P23 37

38 4. Hjælpemidler til personlig mobilitet 4.1. Ståstøtte-stativer At kompensere for en nedsat/ophævet standfunktion At modvirke fejlstillinger og dermed forbedre borgerens fordøjelse Hvad indgår i ydelsen? Fast ståstøtte-stativ Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion Reparation Fortrinsvis svært fysisk handicappede børn med nedsat/ophævet standfunktion Borgeren kan ikke benytte gangredskab til understøttelse Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 38

39 Ganghjælpemidler 4.2. Stokke At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs Hvad indgår i ydelsen? Indstillelig sygestok med anatomisk greb Albuestokke, enkeltindstillelige Albuestokke, dobbeltindstillelige Underarmsstokke Fire- eller fempunktsstokke Dupsko til stokke og albuestokke Tilbehør/specialtilpasning Reparation Indstillelig stok med standardgreb Sammenklappelig stok Udskiftning af dupsko Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Der skal være tale om et behov flere gange om ugen. Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af en spadserestok købt i almindelig handel Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 39

40 Orienteringshjælpemidler 4.3. Mobilitystok og markeringsstok Hvad indgår i ydelsen? Mobilitystok Markeringsstok At kompensere for nedsat syn At borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer og niveauforskelle, og derved kunne færdes selvstændigt udendørs Blinde og svagsynede borgere Borgeren er ikke i stand til at færdes sikkert inde eller udendørs Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 40

41 Andre køretøjer 4.4. Klapvogne/børn At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs Hvad indgår i ydelsen? Specialklapvogn Specialtilpasning Tilbehør Reparation Standardklapvogn og - udstyr Fysisk og psykisk handicappede børn Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig handel på grund af manglende krops- og/eller hovedstøtte Barnet er ikke i stand til at gå ture udendørs og er over den alder, hvor børn normalt benytter klapvogn Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren J. nr P23 41

42 Ganghjælpemidler 4.5. Rollatorer At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Rollatorer med 2 hjul Rollatorer med 4 hjul Èn-håndsrollator Tilbehør til rollator Reparation Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs uden risiko for fald. Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs. Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte ved gang. Ved tvivl om funktionsniveauet, motiveres/anbefales borgeren dagcenterophold med henblik på gangtræning, før der tages stilling til bevilling af rollator. Ekstra rollator kan bevilges: I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde og udendørs, men hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en udendørs rampe. Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind/ud af boligen. Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin for at mindske faldrisikoen J. nr P23 42

43 Ganghjælpemidler 4.6. Gangbukke At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt primært indendørs Hvad indgår i ydelsen? Højdeindstillelig gangbuk (faste eller sammenklappelige) Reparation Borgere med nedsat gangfunktion Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald. Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok. Hvis boligen er i flere plan, kan der efter behov, bevilges gangbuk til brug på hver etage. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Der kan blive tale om fjernelse af dørtrin for at nedsætte faldrisikoen J. nr P23 43

44 Ganghjælpemidler 4.7. Gangvogne/gangstole/gangborde At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs - og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Gangvogne med kropsstøtte Tilbehør Reparation Borgere med svært nedsat gangfunktion/balance Borgere, der har behov for meget støtte af kropsvægten og som skal aflaste ved hjælp af armene Borgeren kan ikke færdes inde eller udendørs uden risiko for fald Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs med gangbuk eller rollator. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin for at mindske faldrisikoen J. nr P23 44

45 Ganghjælpemidler 4.8. NF-walker specielt gangstativ til børn Hvad indgår i ydelsen? NF-walker Tilbehør Reparation 112 i lov om social service At kompensere for manglende gang- og standfunktion, så barnets uhensigtsmæssige gangmønster korrigeres og barnet sikres fuld vægtbæring. At give det handicappede barn mulighed for at bevæge sig og stå på en funktionel måde, så barnet motiveres for at deltage i leg og andre aktiviteter med jævnaldrende børn Drift og vedligeholdelse Børn med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan opnå en funktionel gangfunktion ved hjælp af øvrige gangstativer. Barnet skal være ca cm. høj og veje max. 40 kg. Før en eventuel afprøvning skal det sikres: At NF-walkeren skal bruges i hjemmet og ikke kun på en institution som led i et behandlingstilbud. At NF-walkeren bliver det primære gangredskab. At forældrene indgår aktivt i brugen af NFwalkeren og kan se målet. At der er de nødvendige ressourcer til at placere barnet i NF-walkeren (uden uhensigtsmæssig arbejdsbelastning) At NF-walkeren er et kombineret gangredskab og ståstativ. At der er de nødvendige fysiske rammer i boligen og andre steder, hvor barnet opholder sig meget. At der foreligger en fysioterapeuts vurdering, hvor det konkluderes, at barnet har en aktiv ledet gangfunktion. At NF-walkeren ikke er et midlertidigt gangredskab. At der ikke er andre gangredskaber, der dækker behovet. At barnet kan benytte NF-walkeren i en årrække. At barnet i det daglige udviser initiativ til aktiviteter og handlinger. At NF-walkeren dagligt kan medbringes til og fra børnehave/skole. Under afprøvning skal det sikres: At kvaliteten i barnets gangfunktion bliver bedre end i en anden type gangredskab. At barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så gang over længere distancer er mulig og J. nr P23 45

46 NF-walkeren kan betegnes som reelt gangredskab. At barnet kan dreje og vende i NF-walkeren. At placeringen i NF-walkeren er mulig uden uhensigtsmæssig arbejdsbelastning og med de daglige menneskelige ressourcer, der er i hjemmet. At NF-walkeren vil blive benyttet dagligt i længere tid. At barnet selv tager initiativ til gang og handlinger, når det er placeret i NF-walkeren. At det vurderes, at der ikke er tale om en midlertidig løsning. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. For at NF-walkeren skal fungere optimalt, bør den justeres ca. hver tredje til fjerde måned. Der kan være behov for fabriksfremstillet fodtøj udelukkende til brug i NF-walkeren J. nr P23 46

47 Cykler 4.9. Cykler, trehjulede At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs -og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul Specialtilpasning Tilbehør Reparation Almindelig drift og vedligeholdelse Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. For børn gælder, at de skal være over den alder, hvor der normalt bruges støttehjul på cyklen. Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande. Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, handicapkørsel ud fra lov om trafikselskaber eller i egen bil. Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel med/uden støttehjul. Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få motion. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 47

48 Cykler Cykler, trehjulede hånddrevne At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs - og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Trehjulet hånddrevet cykel Specialtilpasning Reparation Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. Borgere med gode kræfter i arme og overkrop. Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande. Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, handicapkørsel ud fra lov om trafikselskaber eller i egen bil. Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel med/uden støttehjul. Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få motion. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 48

49 Cykler Cykler, trehjulede med el-hjælpemotor At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Trehjulet cykel med el-hjælpemotor Specialtilpasning Reparation Almindelig drift og vedligeholdelse Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion, kombineret med nedsat gangfunktion. Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande, og hvor behovet ikke kan dækkes med el-scooter. Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, handicapkørsel ud fra lov om trafikselskaber eller i egen bil. Borgeren er på grund af et fysisk handicap ikke i stand til at benytte tohjulet cykel med/uden støttehjul eller trehjulet cykel. Hjælpemiddeldepotet Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af anden leverandør, eller produkt afholdes en eventuel merudgift af borgeren.. J. nr P23 49

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner

Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner EFTER OPERATIONEN Efter operationen hjælper plejepersonalet dig op at sidde på sengekanten, samt op og stå og gå, hvis det

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

INDSATSKATALOG. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger

INDSATSKATALOG. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger INDSATSKATALOG Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger 2016 INDSATSKATALOG 2016 Katalogets opbygning KATALOGET ER OPDELT I TRE AFSNIT. Afsnit 1 er en generel vejledning om kommunens serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere