åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 144. Budget for Vesthimmerlands Kommune Opkrævningspolitik - ændring Takst for driftorienteret tilsyn Takster renovationsordninger Takster kommunal vandforsyning Forslag til byggesagsgebyrer i Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering Beretning nr. 3 - Revision af årsregnskabet for 2007 for Vesthimmerlands Kommune Mødekalender for byrådet i Klimakommune. Forslag fra Torben Duelund Forslag om vejledende folkeafstemning om Uhrehøj Plantages fremtid Budget 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Tillæg til spildevandsplan for sommerhusområde ved Trend syd, anden etape Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere Forslag til placering af sikret institution i Vesthimmerland Godkendelse af ny forretningsorden for Lokalt Beskæftigelsesråd Godkendelse af Beskæftigelsesplan Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter, del Ansøgning om godkendelse af vedtægter for Johannes V. Jensen Museum Sundhedsaftale for valgperiode 1. januar december 2009, 2. 2

3 version Styrelsesvedtægt for 10. klassecentret i Vesthimmerlands Kommune Retningslinier for handicap- og specialkørsel Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægten for den selvejende institution Aagades Børnehave i Aalestrup Aftale vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne Anlægsbevilling erhvervelse af Peder Stubsvej 2, 9600 Aars Lukket - Sagen om afsked af skoleleder ved Strandby Skole 364 3

4 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing Ib Nøhr Johansen Asger Andersen 4

5 Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 144. Budget for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 08/18741 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: 61926/08 Åben Bilagsfortegnelse over udskrevne bilag 62201/08 Åben Plan og Miljøudvalget (bilag til ØK) 62219/08 Åben Teknisk udvalg (bilag til ØK) 62224/08 Åben Kultur og fritidsudvalget (bilag til ØK) 62241/08 Åben Børne og skoleudvalget (bilag til ØK) 62245/08 Åben Beskæftigelsesudvalget (bilag til ØK) 62293/08 Åben Socialudvalget (bilag til ØK) 62302/08 Åben Økonomiudvalget (bilag til ØK) 62307/08 Åben Budgetalternativ (bilag til ØK) 62316/08 Åben Resultatbudget for budget 2008 (bilag til ØK) 62474/08 Åben Sundhedsudvalget (bilag ØK) 64274/08 Åben Budget 2009 i balance 65271/08 Åben Samlet opgørelse over budgetalternativer Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2008 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag, herunder om fristen også gælder ændringsforslag fra Økonomiudvalget. Efter 3, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2009 Grundlaget for budgetforslaget er materialet fra budgetseminaret den 23. juni 2008 suppleret med det materiale, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. august 2008 (pkt. 169). Endvidere har udvalgene arbejdet videre med budgettet siden budgetseminaret. Disse ændringer er også indarbejdet i budgetmaterialet. De samlede ændringer til budgettet fremgår af følgende tabel, der samtidigt viser den totale ubalance, der herefter udgør 40,482 mill. kr. før evt. besparelser samt indregning af drifts- og anlægsønsker fra de enkelte udvalg kr. Indtægter Skatter og tilskud Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

7 7 Indtægter i alt Drift og refusion Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Renter og afdrag Anlæg Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Anlæg i alt Forsyningsvirksomhed Netto drift Netto anlæg Forsyningsvirksomhed netto -752 Låneoptagelse Balanceforskydninger 966 Kassehenlæggelse Ubalance Udmeldt spareramme Ubalance efter spareramme Udvalgene har i forhold til budgetseminaret opskrevet driftsbudgettet med i alt kr. fordelt som følger: Driftsbudget / kr. Budgetseminar Revideret pr. Ændring 3/ Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

8 Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg incl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget vedr. de enkelte udvalgs basisbudgetter - markeret med gråtoner. Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud til vanskeligt stillet kommuner Der er indregnet 17,994 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune svarende til det beløb, som er udmeldt fra Velfærdsministeriet den 27. august 2008 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag Skatteprocent Udskrivningsgrundlag kommune 26,9 % kr. Statsgaranteret kr. kirke 1,18% kr. Det er forudsat at skatteprocenten i 2009 er uændret i forhold til 2008, samt at der vælges selvbudgettering. Provenu ved selvbudgettering er opjusteret med 10 mio. kr., idet der er taget højde for at den lokale indkomstudvikling oversigter KL s landstal. Endvidere er der fortsat en fremgang i befolkningstallet. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2009 er skønnet til Provstiet har frist indtil den 16. september 2008 med at fremsende forslag til kirkeskat, men ifølge opringning til Provstiet, forventes uændret kirkeskatteprocent. Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier grundskyldspromille Afgiftspligtig grundværdi Landbrug m.v. 12, kr. Øvrige ejendomme 22, kr kr. Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes, at grundskyldspromillen for landbrug maximalt må fastsættes til 12,30 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen 8

9 Servicerammen for 2009 er fastsat til kr. De samlede driftsudgifter excl. forsyningsvirksomhed udgør i 2009 jfr. ovenfor Heraf overførselsudgifter Serviceudgifterne andrager før evt. besparelser Overskridelse af servicerammen før besparelser udgør 26,812 mill. kr. Dispensation for lån Vesthimmerlands Kommune søgte den 4. august 2008 om en andel på 25 mill. kr. af den ordinære lånepulje i 2009 på 200 mill. kr. Velfærdsministeriet har ved skrivelse den 29. august 2009 bevilget en låneramme på 7 mill. kr. Vesthimmerlands Kommune søgte den 4. august 2008 om en andel på 9 mill. kr. (kræver samlede anlægsudgifter for 18 mill. kr.) fra den særlige lånepulje til skoleinvesteringer på i alt 500 mill. kr. Velfærdsministeriet har ved skrivelse den 29. august 2009 bevilget en låneramme på 4,5 mill. kr. Velfærdsministeriet bemærker, at en reduktion af anlægsudgifterne vil medføre en tilsvarende reduktion af låneadgangen Budgetalternativer Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. august 2008 (pkt. 169), at der udarbejdes budgetalternativer for 28,5 mio. kr. fordelt på de enkelte udvalg som vist nedenfor. De enkelte udvalg er forpligtet til at fremkomme med besparelsesforslag der svarer til 150% af ovenstående rammer. Der foreligger følgende indstillinger fra forvaltningerne og udvalgene: Mio. kr. Udvalg 9 ØK udmelding af sparekrav d. 13. august 2008 Forvaltningernes samlede spareforslag Indstilling fra fagudvalget 150 % af sparekrav Beskæftigelse 2,000 3,000 3,155 2,270 Børn- og Skole 3,000 4,500 13,498 4,500 Kultur og Fritid Plan og Miljø 0,500 0,500 Social 2,000 3,000 3,115 2,000 Sundhed 18,000 27,000 23,183 1,375 Teknisk Økonomi 3,500 5,250 6,250 Møde 10/9 Sum 28,500 42,750 49,701 10,645 Anlæg Udvalgene har fremsat anlægsønsker for i alt 111,386 mill. kr. Anlægsønskerne fordeler sig på de enkelte udvalg således:

10 Mio. kr. Udvalg Udvalgets samlede indstilling til anlæg Anlægsønsker Beskæftigelse Børn- og Skole 17,720 17,720 Kultur og Fritid 9,279 20,008 Plan og Miljø 0,000 anbefalet Social Sundhed 20,664 Prioriteret med 19 mill. som 1. prioritet Teknisk 27,958 27,958 Teknisk - forsyning 26,700 26,700 Økonomi 2,550 Møde 10/9 Sum 104, ,386 Idræts- motions og Ikke musikcenter i Blære 5,892 udvalgsbehandlet Sum i alt 110,763 Det skal bemærkes, at en del af anlægsudgifterne i forvejen er optaget i basisbudgettets samlede anlægsramme på det skattefinansierede område på 39,413 mill. kr og 21,109 mill. kr. på det brugerbetalte område Ønsker til driften De enkelte udvalg har udarbejdet ønsker til driften på i alt 66,761 mill. kr. Beløbet fordeler sig som følger: Mio. kr. Udvalg Ønsker Indstillet Beskæftigelse 0,145 0,145 Børn- og Skole 12,743 1,554 Kultur og Fritid 4,808 2,308 Plan og Miljø 0 Social 0 Sundhed 22,365 Prioriteret med 2,3 mill. kr. som 1. pr. Ældrerådet 0,046 Ikke prioriteret Handicaprådet 0 Teknisk 15,850 15,850 Økonomi Møde 10/9 Med-hovedudvalg 7,500 Møde 10/9 Sum 66,761 22,157 10

11 Det skal bemærkes, at af Med-Hovedudvalgets ønsker for 7,5 mill. kr. er 2,0 mill. kr. ligeledes optaget som ønske under Økonomiudvalget. Kassehenlæggelse Af hensyn til overholdelse af kassekreditreglen skal Vesthimmerlands Kommune over de 3 næste år konsolidere sig betydeligt. Der er derfor indlagt forventning om, at der i perioden foretages følgende årlige konsolidering: ,586 mill. kr ,599 mill. kr ,391 mill. kr. Forsyningsområdet I forhold til det nuværende budgetforslag fra udvalgene, udviser forsyningsområdet p.t. et overskud på kr. Kommunen har i forvejen et skyldigt beløb til forsyningsområdet på 37,7 mill. kr. Det skal endvidere bemærkes, at Teknisk Udvalg på mødet den 1. september 2008 har behandlet forslag til takster for Det fremgår heraf, at der forventes en reduktion af denne gæld, idet der forventes yderligere anlæg iværksat på forsyningsområdet. Det skal bemærkes, at forskydninger i gæld til forsyningsområdet påvirker den totale balance, idet reduktionen af gælden fordrer forbrug af den likvide kapital. Teknisk Udvalg har ønsket samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet på 26,7 mill. kr. mod basisbudgettets ramme på 21,109 mill. kr. (en forhøjelse på 5,6 mill. kr.). Kvalitetsfonden Vesthimmerlands Kommunes andel af kvalitetsfonden udgør ca. 6,9 mill. kr. Der foreligger p.t. ingen nærmere præcision af hvilke krav der stilles til kommunerne, for at dette beløb kan udbetales. Beløbet er derfor ikke medtaget i det foreliggende budgetforslag. Takstoversigt På Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2008 vil takstoversigten på basis af budgetforslaget blive fremlagt. Takstoversigten vil derfor indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet. Budgetoverslagsårene for Budgetoverslagene for årene viser efter nødvendig kassehenlægge følgende ubalance : ,386 mill. kr ,816 mill. kr ,391 mill. kr. Det skal til resultatet i overslagsårene bemærkes:

12 - at der ikke er indregnet tilskud til vanskeligt stillede kommuner (optaget med 0 kr.) - at der er foretaget mængdefremskrivning på enkelte konti. Bl.a. er udgifterne til førtidspension hævet med ca. 12 mill. kr. pr. år. - at indtægterne er indregnet efter KL s indtægtsprognosemodel - at udgifterne er indregnet efter KL s skøn over pris- og lønudvikling - uændret befolkningstal i forhold til 1. januar 2009 Høringssvar Høringssvar for de forskellige interessenter er endnu ikke endelig klar. De vil blive fremlagt på prioriteringsseminaret. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller at Økonomiudvalget oversender et budget incl. overslagsårene i balance til Byrådets 1. behandling på mødet den 18. september 2008, idet der i budgetforslaget indarbejdes en kassehenlæggelse på 22,586 mill. kr. at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til fredag, den 3. oktober 2008, kl Fristen er fastsat, idet der bliver mulighed for administrativt at gennemgå ændringsforslagene. Fristen gælder dog ikke for Økonomiudvalget, der kan fremsætte ændringsforslag frem til 2. behandling af budgettet. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret at der på baggrund af prognoserne primo september måned 2008 vælges selvbudgettering. Spørgsmålet om selvbudgettering eller statsgaranti vil blive revurderet i forbindelse med prioriteringsseminaret. at Økonomiudvalget på møde den 1. oktober 2008 vil udarbejde et ændringsforslag til budgettet på baggrund af de politiske udmeldinger fra prioriteringsseminaret at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 1. oktober 2008 og efterfølgende fremlægges i forbindelse med budgettets 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den tilføjelse, at det på mødet udleverede bilag "Budget 2009 i Balance" - dateret 10. september medtages som udgangspunkt for at budget 2009 er i balance. Datoen for fremsendelse af ændringsforslag ændres til 1. oktober 2008 kl Beslutning i Byrådet den

13 Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 13

14 145. Opkrævningspolitik - ændring Sagsnr.: 08/18405 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling I Sammenlægningsudvalgets møde den 9. oktober 2006 (pkt. 158) godkendte Sammenlægningsudvalget en fælles opkrævningspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Opkrævningspolitikken indeholder bl.a. Opkrævningsporcedure Rykker procedure Rente- og gebyrpolitik Afskrivninger Byrådet har på møde den 21. august 2008 (pkt. 133) fremrykket betalingsfristerne for Ejendomsskat Børnehave, dagpleje og skolefritidsordning For ejendomsskat er forfaldstidspunktet blevet ændret og generelt er sidste rettidige betalingsdag rykket frem til den 5. i måneden - både for ejendomsskat og børnehave, dagpleje og skolefritidsordning. Som opkrævningspolitikken er udformet vil det betyde, at på nogle krav er sidste rettidige betaling den 5. i måneden, mens det for øvrige er den 10. i måneden og for forbrugsafgifter den 20. i måneden. Det foreslås derfor, at den generelle sidste rettidige betalingsdag er den 5. i måneden for samtlige krav, der skal betales til Vesthimmerlands Kommune. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Likviditeten bliver påvirket positivt - ellers ingen økonomiske konsekvenser Administrationen indstiller 14

15 at sidste rettidige betaling for alle kommunale krav fastsættes til den 5. i måneden gældende fra den 1. januar 2009 at opkrævningspolitikken justeres i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med Byrådets beslutning på mødet den 21. august 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 146. Takst for driftorienteret tilsyn Sagsnr.: 08/11517 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Folketinget har den 24. april vedlaget L 72 A, som omhandler takst for driftorienteret tilsyn. Formålet med loven er at skabe størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem de private, herunder selvejende institutioner, regionale og kommunale tilbud efter serviceloven. Tilsynskommunen udregner en gennemsnitspris (taksten) for omkostningerne af tilsynet. Gennemsnitsprisen for Vesthimmerland Kommune er udregnet på de faktiske udgifter samt den godkendte tilsynsmanual (mødet den 10. juni 2008) Vesthimmerlands Kommune er der udregnet en gennemsnits udgiftspris opgjort pr. sted pr. år til kr ,-. Her ud over er der for opholdssteder og botilbud med flere afdelinger udregnet priser. Udgift til Solhaven i alt pr. år kr ,- Udgift til Skjoldborghus i alt pr. år kr ,- Udgifter til HRC i alt pr. år kr ,- Administrationen indstiller - at taksten oversendes til økonomiudvalget med anbefaling. Beslutning i Socialudvalget den Punktet udsættes. Beslutning i Socialudvalget den Det er under mødet oplyst at udgifter til Himmerlandsskolen i alt pr. år er ,- kr. Socialudvalget indstiller taksten til økonomiudvalgets godkendelse. 16

17 Palle Jensen, Bent Sloth og Ole B. Sørensen var alle fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 147. Takster renovationsordninger Sagsnr.: 08/17673 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster i 2009 for de kommunale renovationsordninger. Taksterne for renovationsordninger fastsættes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Dagrenovation Ved takstfastsættelsen er lagt til at grund, at anvisnings- og indsamlingsordninger på affaldsområdet skal være harmoniseret pr. 1. januar 2009 og at taksterne i naturligt følge heraf også skal være ensartede. På dagrenovationsområdet vil der endnu pr. 1. januar 2009 være små forskelle i de ordninger, der p.t. fungerer indenfor hver af de fire gamle kommune-områder. Den endelige harmonisering vil ske i forlængelse af vedtagelsen af et nyt fælles regulativ for dagrenovation i løbet af Renovest s pris for dagrenovation til forbrænding bibeholdes i 2008 uændret med 200 kr. pr. ton ekskl. moms. Statsafgiften på forbrænding forbliver også uændret i 2009 med 330 kr. pr. ton ekskl. moms. Med baggrund i den uændrede forbrændingsafgift og renovationsfondens beholdning på ca. 5,7 mio. kr. foreslås 2008-taksterne under ét bibeholdt uændrede i 2009, idet der dog som nævnt fastsættes én fælles takst for hver beholdertype. Taksten for de mest almindelige beholderstørrelser foreslås herefter til følgende: Priser ekskl. moms (kr.) Gennemsnitlig pris 2008 Takstforslag 2009 Sæk/ugetømning (by) 722,72 736, ltr./ugetømning (by) 878,50 884, ltr./ugetømning (by) 1.134, , ltr./ugetømning (by) 1.464, , ltr./14 dage (land og by) 727,53 736,00 18

19 Genbrugsordninger Ordningerne omfatter genbrugspladser, storskrald og papirindsamling. Renovest I/S har besluttet, at de kommunale kunder fra og med 2008 skal betale til de nævnte ordninger på baggrund af de faktiske omkostninger, der kan henføres - henholdsvis fordeles - til hver enkelt kommune. Hidtil har der været et væsentligt element af solidarisk betaling på tværs af de tilsluttede kommuner. Det ændrede betalingsprincip betyder, at kommunerne ikke længere afregner til Renovest efter en forlods fastsat enhedspris. Kommunernes endelige betaling kan først fastslås når Renovest s årsregnskab foreligger. Omlægningens økonomiske konsekvens for Vesthimmerlands Kommune er p.t. lidt usikker dog synes det sandsynligt med en mindre gevinst. Med baggrund i uvisheden omkring omkostninger ved genbrugsordningerne og den voksende beholdning i renovationsfonden foreslås, at taksterne bibeholdes uændrede i 2009: Storskrald 90,00 kr. (112,50 kr. inkl. moms) Storskrald, sommerhuse 45,00 kr. (56,25 kr. inkl. moms) Genbrugsplads 550,00 kr. (687,50 kr. inkl. moms) Genbrugsplads, sommerhuse 275,00 kr. (343,75 kr. inkl. moms) Papirindsamling 114,00 kr. (142,50 kr. inkl. moms) Bidrag vedr. beredskab m.v. for farligt affald (Mokana-ordning) Der foreligger endnu ikke oplysninger om kommunens betaling til Mokana i Taksten foreslås bibeholdes uændret på 105 kr. (131,25 kr. inkl. moms). Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Renovationsfondens samlede beholdning (tilgodehavende hos kommunen) voksede i 2007 med 1,3 mio. kr. til 5,7 mio. kr. primo Med de foreslåede gennemsnitlige (uændrede) takster forventes dette mellemværende reduceret med ca. 1 mio. kr. i Administrationen indstiller - at de foreslåede takster indstilles til godkendelse Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 148. Takster kommunal vandforsyning Sagsnr.: 08/17165 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster i 2009 for den kommunale vandforsyning. Driftsbidrag Taksterne er i forhold til 2008 fremskrevet med gennemsnitligt ca. 4% eller lidt mindre end den forventede generelle prisudvikling. Priser ekskl. moms (kr.) Takst 2008 Takstforslag 2009 Fast årligt bidrag pr. ejendom: Vestrup Vandværk 702,50 720,00 Øvrige kommunale vandværker 257,00 270,00 Bidrag pr. kbm vandforbrug: Vestrup Vandværk 5,05 5,30 Øvrige kommunale vandværker 6,20 6,40 Statsafgift 5,00 5,00 Øvrige kommunale vandværker omfatter forsyningerne i Ertebølle, Fredbjerg, Gatten/Øje Sø, Gunderup og Stistrup. Med de foreslåede takster vil en forbruger med et årligt vandforbrug på 120 kbm i Vestrup have en årlig vandudgift (inkl. statsafgift og moms men ekskl. vandafledning), på kr. Tilsvarende vil udgiften for en forbruger i f.eks. Stistrup være kr. I begge tilfælde vil brugerne opleve en procentvis stigning på omkring 3% - altså mindre end ovennævnte takststigning - idet statsafgiften forbliver uændret i Tilslutningsbidrag Taksterne er i forhold til 2008 fremskrevet med 7,17% svarende til det seneste års stigning i omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde. Priser ekskl. moms (kr.) Vestrup Vandværk: Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger Takst 2008 Takstforslag , ,00 21

22 Stikledning, målerbrønd, stohane og vandmåler faktisk udgift faktisk udgift Øvrige kommunale vandværker: Ejendom i landområde , ,00 Ejendom i byområde , ,00 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Vandforsyningens beholdning (tilgodehavende i kommunekassen) var primo 2008 ca. 1,65 mio. eller ca. 0,2 mio. kr. større end primo I investeringsoversigten foreslås afsat 0,2 mio. kr. pr. år i , bl.a. til renovering og udbygning af Stistrup Vandværk i perioden. Forslagene til takster indebærer, at vandforsyningens tilgodehavende i kommunekassen forventes reduceret en smule i budgetoverslagsperioden. Administrationen indstiller - at de anførte takstforslag indstilles godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 149. Forslag til byggesagsgebyrer i 2009 Sagsnr.: 08/17706 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: 60437/08Åben Bilag, byggesagsgebyr Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt takstblad for byggesagsbehandling i Gebyret er reguleret med den vedtagne gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 4.7, dog med undtagelse af mindstegebyret for vindmøller. Ovennævnte gebyrer er nedrundet til nærmeste "hele" kr. Lovgrundlag Byggelovens 28. stk. 1 samt BR-08 kap Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Med en fremskrivning på 4,7 % kan der forventes en merindtægt på kr Administrationen indstiller - at taksterne godkendes i Plan- og Miljøudvalget og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 150. Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering Sagsnr.: 07/6233 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune kan opkræve et gebyr for behandlingen af sager, der vedrører anlæggelse af nye vandløb, private udpumpningsanlæg til brug for afvanding og anlæggelse af broer, overkørsler eller lignende. Der kan opkræves et gebyr på ikke over 2 % af anlægsudgiften, dog mindst kr. Mindstegebyret er gældende fra 1. oktober 1983 og reguleres hvert årsskifte på grundlag af et nettoprisindeks. Gebyret forfalder til betaling, når sagen fremmes, det vil sige når, der offentliggøres en meddelelse om projektet i stedlige blade. Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering mv. kan der opkræves et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsen kapitel 2-4: Kapitel 2 vedrører regulering af vandløb mv. Kapitel 3 vedrørende anlæg med digeanlæg til afvanding og bevanding Kapitel 4 vedrørende broer, opstemningsanlæg, flodmål mv. 24 Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget/Byrådet. Økonomi Gebyrindtægterne afhænger af antallet af ansøgninger samt størrelse på de ansøgte projekter. Det skønnes, at der på pr. år vil være mellem 5 og 15 ansøgninger, der skal behandles efter ovennævnte bekendtgørelse. Gebyrindtægter skønnes derfor til ca. kr ,- til kr ,- pr. år. Administrationen indstiller - at der opkræves et gebyr på 2 % af anlægsudgiften for behandling af sager i henhold til bekendtgørelsen dog mindst kr. (niveauet oktober 1983) i dag svarende til 5.715,19 kr. (juni 2008). - at der ikke opkræves gebyr for behandling af mindre sager, som vedrører

25 anlæggelse af nye vandløb, anlæggelse af broer, overkørsler eller lignende, der ikke vurderes at kræve offentliggørelse. - at sagen fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 25

26 151. Beretning nr. 3 - Revision af årsregnskabet for 2007 for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 08/16995 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: 55851/08Åben Beretning 3 Årsregnskab 2007 Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har afsluttet revisionen af Vesthimmerlands Kommunes regnskab for året 2007 og har den 11. juli 2008 afgivet følgende påtegning til det samlede regnskab: "Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsanalyse, egenkapitalforklaring og noter. Årsregnskabet aflægges efter Velfærdsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Kommunens administrative og politiske ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der givet et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der givet et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisonsskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 26

27 konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser". Revisionen har givet anledning til 2 revisionsbemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden 27 Den særlige regel om likviditet i forhold til mellemværende med forsyningsvirksomhederne ses ikke overholdt for 2007 Det er revisors opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse i årsregnskabet for anlægsprojekter har været mangelsfuldt. Der henvises til afsnit 2.2 i beretningen. Likviditetsregler Vesthimmerlands Kommune er fuldt ud klar over den likviditetsmæssige situation, der bl.a. har medført, at de specielle regler omkring mellemværende med forsyningsselskaber ikke er overholdt. Vesthimmerlands Kommune har kommunikeret med Velfærdsministeriet herom og har opnået dispensation fra kassekreditreglen. Der er sammen med Velfærdsministeriet udarbejdet en genopretningsplan. Efter denne plan vil Vesthimmerlands Kommune ved udgangen af 2011 have en gennemsnitlig likviditet på 3% af drifts- og anlægsbudgettet. Vesthimmerlands Kommune har en gæld til forsyningsselskaberne på omkring 37 mio. kr. Den særlige regel om opgørelse af likviditet vil blive opfyldt, når kommunes likviditet ved udgangen af 2011 er forbedret som anført i genopretningsplanen. Regnskabsaflæggelse vedrørende anlægsprojekter Revisionen anfører, at der efter deres opfattelse har været en mangelfuld regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter i årsregnskabet. På baggrund af revsionens bemærkning, vil lay-out og opstilling i kommunens regnskab omkring anlæg blive ændret i overensstemmelse med revisionens anbefaling.

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere