åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 144. Budget for Vesthimmerlands Kommune Opkrævningspolitik - ændring Takst for driftorienteret tilsyn Takster renovationsordninger Takster kommunal vandforsyning Forslag til byggesagsgebyrer i Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering Beretning nr. 3 - Revision af årsregnskabet for 2007 for Vesthimmerlands Kommune Mødekalender for byrådet i Klimakommune. Forslag fra Torben Duelund Forslag om vejledende folkeafstemning om Uhrehøj Plantages fremtid Budget 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S Tillæg til spildevandsplan for sommerhusområde ved Trend syd, anden etape Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere Forslag til placering af sikret institution i Vesthimmerland Godkendelse af ny forretningsorden for Lokalt Beskæftigelsesråd Godkendelse af Beskæftigelsesplan Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter, del Ansøgning om godkendelse af vedtægter for Johannes V. Jensen Museum Sundhedsaftale for valgperiode 1. januar december 2009, 2. 2

3 version Styrelsesvedtægt for 10. klassecentret i Vesthimmerlands Kommune Retningslinier for handicap- og specialkørsel Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægten for den selvejende institution Aagades Børnehave i Aalestrup Aftale vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne Anlægsbevilling erhvervelse af Peder Stubsvej 2, 9600 Aars Lukket - Sagen om afsked af skoleleder ved Strandby Skole 364 3

4 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing Ib Nøhr Johansen Asger Andersen 4

5 Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 144. Budget for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 08/18741 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: 61926/08 Åben Bilagsfortegnelse over udskrevne bilag 62201/08 Åben Plan og Miljøudvalget (bilag til ØK) 62219/08 Åben Teknisk udvalg (bilag til ØK) 62224/08 Åben Kultur og fritidsudvalget (bilag til ØK) 62241/08 Åben Børne og skoleudvalget (bilag til ØK) 62245/08 Åben Beskæftigelsesudvalget (bilag til ØK) 62293/08 Åben Socialudvalget (bilag til ØK) 62302/08 Åben Økonomiudvalget (bilag til ØK) 62307/08 Åben Budgetalternativ (bilag til ØK) 62316/08 Åben Resultatbudget for budget 2008 (bilag til ØK) 62474/08 Åben Sundhedsudvalget (bilag ØK) 64274/08 Åben Budget 2009 i balance 65271/08 Åben Samlet opgørelse over budgetalternativer Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2008 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag, herunder om fristen også gælder ændringsforslag fra Økonomiudvalget. Efter 3, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2009 Grundlaget for budgetforslaget er materialet fra budgetseminaret den 23. juni 2008 suppleret med det materiale, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. august 2008 (pkt. 169). Endvidere har udvalgene arbejdet videre med budgettet siden budgetseminaret. Disse ændringer er også indarbejdet i budgetmaterialet. De samlede ændringer til budgettet fremgår af følgende tabel, der samtidigt viser den totale ubalance, der herefter udgør 40,482 mill. kr. før evt. besparelser samt indregning af drifts- og anlægsønsker fra de enkelte udvalg kr. Indtægter Skatter og tilskud Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

7 7 Indtægter i alt Drift og refusion Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Renter og afdrag Anlæg Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Anlæg i alt Forsyningsvirksomhed Netto drift Netto anlæg Forsyningsvirksomhed netto -752 Låneoptagelse Balanceforskydninger 966 Kassehenlæggelse Ubalance Udmeldt spareramme Ubalance efter spareramme Udvalgene har i forhold til budgetseminaret opskrevet driftsbudgettet med i alt kr. fordelt som følger: Driftsbudget / kr. Budgetseminar Revideret pr. Ændring 3/ Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

8 Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg incl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget vedr. de enkelte udvalgs basisbudgetter - markeret med gråtoner. Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud til vanskeligt stillet kommuner Der er indregnet 17,994 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune svarende til det beløb, som er udmeldt fra Velfærdsministeriet den 27. august 2008 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag Skatteprocent Udskrivningsgrundlag kommune 26,9 % kr. Statsgaranteret kr. kirke 1,18% kr. Det er forudsat at skatteprocenten i 2009 er uændret i forhold til 2008, samt at der vælges selvbudgettering. Provenu ved selvbudgettering er opjusteret med 10 mio. kr., idet der er taget højde for at den lokale indkomstudvikling oversigter KL s landstal. Endvidere er der fortsat en fremgang i befolkningstallet. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2009 er skønnet til Provstiet har frist indtil den 16. september 2008 med at fremsende forslag til kirkeskat, men ifølge opringning til Provstiet, forventes uændret kirkeskatteprocent. Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier grundskyldspromille Afgiftspligtig grundværdi Landbrug m.v. 12, kr. Øvrige ejendomme 22, kr kr. Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes, at grundskyldspromillen for landbrug maximalt må fastsættes til 12,30 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen 8

9 Servicerammen for 2009 er fastsat til kr. De samlede driftsudgifter excl. forsyningsvirksomhed udgør i 2009 jfr. ovenfor Heraf overførselsudgifter Serviceudgifterne andrager før evt. besparelser Overskridelse af servicerammen før besparelser udgør 26,812 mill. kr. Dispensation for lån Vesthimmerlands Kommune søgte den 4. august 2008 om en andel på 25 mill. kr. af den ordinære lånepulje i 2009 på 200 mill. kr. Velfærdsministeriet har ved skrivelse den 29. august 2009 bevilget en låneramme på 7 mill. kr. Vesthimmerlands Kommune søgte den 4. august 2008 om en andel på 9 mill. kr. (kræver samlede anlægsudgifter for 18 mill. kr.) fra den særlige lånepulje til skoleinvesteringer på i alt 500 mill. kr. Velfærdsministeriet har ved skrivelse den 29. august 2009 bevilget en låneramme på 4,5 mill. kr. Velfærdsministeriet bemærker, at en reduktion af anlægsudgifterne vil medføre en tilsvarende reduktion af låneadgangen Budgetalternativer Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. august 2008 (pkt. 169), at der udarbejdes budgetalternativer for 28,5 mio. kr. fordelt på de enkelte udvalg som vist nedenfor. De enkelte udvalg er forpligtet til at fremkomme med besparelsesforslag der svarer til 150% af ovenstående rammer. Der foreligger følgende indstillinger fra forvaltningerne og udvalgene: Mio. kr. Udvalg 9 ØK udmelding af sparekrav d. 13. august 2008 Forvaltningernes samlede spareforslag Indstilling fra fagudvalget 150 % af sparekrav Beskæftigelse 2,000 3,000 3,155 2,270 Børn- og Skole 3,000 4,500 13,498 4,500 Kultur og Fritid Plan og Miljø 0,500 0,500 Social 2,000 3,000 3,115 2,000 Sundhed 18,000 27,000 23,183 1,375 Teknisk Økonomi 3,500 5,250 6,250 Møde 10/9 Sum 28,500 42,750 49,701 10,645 Anlæg Udvalgene har fremsat anlægsønsker for i alt 111,386 mill. kr. Anlægsønskerne fordeler sig på de enkelte udvalg således:

10 Mio. kr. Udvalg Udvalgets samlede indstilling til anlæg Anlægsønsker Beskæftigelse Børn- og Skole 17,720 17,720 Kultur og Fritid 9,279 20,008 Plan og Miljø 0,000 anbefalet Social Sundhed 20,664 Prioriteret med 19 mill. som 1. prioritet Teknisk 27,958 27,958 Teknisk - forsyning 26,700 26,700 Økonomi 2,550 Møde 10/9 Sum 104, ,386 Idræts- motions og Ikke musikcenter i Blære 5,892 udvalgsbehandlet Sum i alt 110,763 Det skal bemærkes, at en del af anlægsudgifterne i forvejen er optaget i basisbudgettets samlede anlægsramme på det skattefinansierede område på 39,413 mill. kr og 21,109 mill. kr. på det brugerbetalte område Ønsker til driften De enkelte udvalg har udarbejdet ønsker til driften på i alt 66,761 mill. kr. Beløbet fordeler sig som følger: Mio. kr. Udvalg Ønsker Indstillet Beskæftigelse 0,145 0,145 Børn- og Skole 12,743 1,554 Kultur og Fritid 4,808 2,308 Plan og Miljø 0 Social 0 Sundhed 22,365 Prioriteret med 2,3 mill. kr. som 1. pr. Ældrerådet 0,046 Ikke prioriteret Handicaprådet 0 Teknisk 15,850 15,850 Økonomi Møde 10/9 Med-hovedudvalg 7,500 Møde 10/9 Sum 66,761 22,157 10

11 Det skal bemærkes, at af Med-Hovedudvalgets ønsker for 7,5 mill. kr. er 2,0 mill. kr. ligeledes optaget som ønske under Økonomiudvalget. Kassehenlæggelse Af hensyn til overholdelse af kassekreditreglen skal Vesthimmerlands Kommune over de 3 næste år konsolidere sig betydeligt. Der er derfor indlagt forventning om, at der i perioden foretages følgende årlige konsolidering: ,586 mill. kr ,599 mill. kr ,391 mill. kr. Forsyningsområdet I forhold til det nuværende budgetforslag fra udvalgene, udviser forsyningsområdet p.t. et overskud på kr. Kommunen har i forvejen et skyldigt beløb til forsyningsområdet på 37,7 mill. kr. Det skal endvidere bemærkes, at Teknisk Udvalg på mødet den 1. september 2008 har behandlet forslag til takster for Det fremgår heraf, at der forventes en reduktion af denne gæld, idet der forventes yderligere anlæg iværksat på forsyningsområdet. Det skal bemærkes, at forskydninger i gæld til forsyningsområdet påvirker den totale balance, idet reduktionen af gælden fordrer forbrug af den likvide kapital. Teknisk Udvalg har ønsket samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet på 26,7 mill. kr. mod basisbudgettets ramme på 21,109 mill. kr. (en forhøjelse på 5,6 mill. kr.). Kvalitetsfonden Vesthimmerlands Kommunes andel af kvalitetsfonden udgør ca. 6,9 mill. kr. Der foreligger p.t. ingen nærmere præcision af hvilke krav der stilles til kommunerne, for at dette beløb kan udbetales. Beløbet er derfor ikke medtaget i det foreliggende budgetforslag. Takstoversigt På Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2008 vil takstoversigten på basis af budgetforslaget blive fremlagt. Takstoversigten vil derfor indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet. Budgetoverslagsårene for Budgetoverslagene for årene viser efter nødvendig kassehenlægge følgende ubalance : ,386 mill. kr ,816 mill. kr ,391 mill. kr. Det skal til resultatet i overslagsårene bemærkes:

12 - at der ikke er indregnet tilskud til vanskeligt stillede kommuner (optaget med 0 kr.) - at der er foretaget mængdefremskrivning på enkelte konti. Bl.a. er udgifterne til førtidspension hævet med ca. 12 mill. kr. pr. år. - at indtægterne er indregnet efter KL s indtægtsprognosemodel - at udgifterne er indregnet efter KL s skøn over pris- og lønudvikling - uændret befolkningstal i forhold til 1. januar 2009 Høringssvar Høringssvar for de forskellige interessenter er endnu ikke endelig klar. De vil blive fremlagt på prioriteringsseminaret. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller at Økonomiudvalget oversender et budget incl. overslagsårene i balance til Byrådets 1. behandling på mødet den 18. september 2008, idet der i budgetforslaget indarbejdes en kassehenlæggelse på 22,586 mill. kr. at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til fredag, den 3. oktober 2008, kl Fristen er fastsat, idet der bliver mulighed for administrativt at gennemgå ændringsforslagene. Fristen gælder dog ikke for Økonomiudvalget, der kan fremsætte ændringsforslag frem til 2. behandling af budgettet. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret at der på baggrund af prognoserne primo september måned 2008 vælges selvbudgettering. Spørgsmålet om selvbudgettering eller statsgaranti vil blive revurderet i forbindelse med prioriteringsseminaret. at Økonomiudvalget på møde den 1. oktober 2008 vil udarbejde et ændringsforslag til budgettet på baggrund af de politiske udmeldinger fra prioriteringsseminaret at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 1. oktober 2008 og efterfølgende fremlægges i forbindelse med budgettets 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den tilføjelse, at det på mødet udleverede bilag "Budget 2009 i Balance" - dateret 10. september medtages som udgangspunkt for at budget 2009 er i balance. Datoen for fremsendelse af ændringsforslag ændres til 1. oktober 2008 kl Beslutning i Byrådet den

13 Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 13

14 145. Opkrævningspolitik - ændring Sagsnr.: 08/18405 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling I Sammenlægningsudvalgets møde den 9. oktober 2006 (pkt. 158) godkendte Sammenlægningsudvalget en fælles opkrævningspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Opkrævningspolitikken indeholder bl.a. Opkrævningsporcedure Rykker procedure Rente- og gebyrpolitik Afskrivninger Byrådet har på møde den 21. august 2008 (pkt. 133) fremrykket betalingsfristerne for Ejendomsskat Børnehave, dagpleje og skolefritidsordning For ejendomsskat er forfaldstidspunktet blevet ændret og generelt er sidste rettidige betalingsdag rykket frem til den 5. i måneden - både for ejendomsskat og børnehave, dagpleje og skolefritidsordning. Som opkrævningspolitikken er udformet vil det betyde, at på nogle krav er sidste rettidige betaling den 5. i måneden, mens det for øvrige er den 10. i måneden og for forbrugsafgifter den 20. i måneden. Det foreslås derfor, at den generelle sidste rettidige betalingsdag er den 5. i måneden for samtlige krav, der skal betales til Vesthimmerlands Kommune. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Likviditeten bliver påvirket positivt - ellers ingen økonomiske konsekvenser Administrationen indstiller 14

15 at sidste rettidige betaling for alle kommunale krav fastsættes til den 5. i måneden gældende fra den 1. januar 2009 at opkrævningspolitikken justeres i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med Byrådets beslutning på mødet den 21. august 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 146. Takst for driftorienteret tilsyn Sagsnr.: 08/11517 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Folketinget har den 24. april vedlaget L 72 A, som omhandler takst for driftorienteret tilsyn. Formålet med loven er at skabe størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem de private, herunder selvejende institutioner, regionale og kommunale tilbud efter serviceloven. Tilsynskommunen udregner en gennemsnitspris (taksten) for omkostningerne af tilsynet. Gennemsnitsprisen for Vesthimmerland Kommune er udregnet på de faktiske udgifter samt den godkendte tilsynsmanual (mødet den 10. juni 2008) Vesthimmerlands Kommune er der udregnet en gennemsnits udgiftspris opgjort pr. sted pr. år til kr ,-. Her ud over er der for opholdssteder og botilbud med flere afdelinger udregnet priser. Udgift til Solhaven i alt pr. år kr ,- Udgift til Skjoldborghus i alt pr. år kr ,- Udgifter til HRC i alt pr. år kr ,- Administrationen indstiller - at taksten oversendes til økonomiudvalget med anbefaling. Beslutning i Socialudvalget den Punktet udsættes. Beslutning i Socialudvalget den Det er under mødet oplyst at udgifter til Himmerlandsskolen i alt pr. år er ,- kr. Socialudvalget indstiller taksten til økonomiudvalgets godkendelse. 16

17 Palle Jensen, Bent Sloth og Ole B. Sørensen var alle fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 147. Takster renovationsordninger Sagsnr.: 08/17673 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster i 2009 for de kommunale renovationsordninger. Taksterne for renovationsordninger fastsættes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Dagrenovation Ved takstfastsættelsen er lagt til at grund, at anvisnings- og indsamlingsordninger på affaldsområdet skal være harmoniseret pr. 1. januar 2009 og at taksterne i naturligt følge heraf også skal være ensartede. På dagrenovationsområdet vil der endnu pr. 1. januar 2009 være små forskelle i de ordninger, der p.t. fungerer indenfor hver af de fire gamle kommune-områder. Den endelige harmonisering vil ske i forlængelse af vedtagelsen af et nyt fælles regulativ for dagrenovation i løbet af Renovest s pris for dagrenovation til forbrænding bibeholdes i 2008 uændret med 200 kr. pr. ton ekskl. moms. Statsafgiften på forbrænding forbliver også uændret i 2009 med 330 kr. pr. ton ekskl. moms. Med baggrund i den uændrede forbrændingsafgift og renovationsfondens beholdning på ca. 5,7 mio. kr. foreslås 2008-taksterne under ét bibeholdt uændrede i 2009, idet der dog som nævnt fastsættes én fælles takst for hver beholdertype. Taksten for de mest almindelige beholderstørrelser foreslås herefter til følgende: Priser ekskl. moms (kr.) Gennemsnitlig pris 2008 Takstforslag 2009 Sæk/ugetømning (by) 722,72 736, ltr./ugetømning (by) 878,50 884, ltr./ugetømning (by) 1.134, , ltr./ugetømning (by) 1.464, , ltr./14 dage (land og by) 727,53 736,00 18

19 Genbrugsordninger Ordningerne omfatter genbrugspladser, storskrald og papirindsamling. Renovest I/S har besluttet, at de kommunale kunder fra og med 2008 skal betale til de nævnte ordninger på baggrund af de faktiske omkostninger, der kan henføres - henholdsvis fordeles - til hver enkelt kommune. Hidtil har der været et væsentligt element af solidarisk betaling på tværs af de tilsluttede kommuner. Det ændrede betalingsprincip betyder, at kommunerne ikke længere afregner til Renovest efter en forlods fastsat enhedspris. Kommunernes endelige betaling kan først fastslås når Renovest s årsregnskab foreligger. Omlægningens økonomiske konsekvens for Vesthimmerlands Kommune er p.t. lidt usikker dog synes det sandsynligt med en mindre gevinst. Med baggrund i uvisheden omkring omkostninger ved genbrugsordningerne og den voksende beholdning i renovationsfonden foreslås, at taksterne bibeholdes uændrede i 2009: Storskrald 90,00 kr. (112,50 kr. inkl. moms) Storskrald, sommerhuse 45,00 kr. (56,25 kr. inkl. moms) Genbrugsplads 550,00 kr. (687,50 kr. inkl. moms) Genbrugsplads, sommerhuse 275,00 kr. (343,75 kr. inkl. moms) Papirindsamling 114,00 kr. (142,50 kr. inkl. moms) Bidrag vedr. beredskab m.v. for farligt affald (Mokana-ordning) Der foreligger endnu ikke oplysninger om kommunens betaling til Mokana i Taksten foreslås bibeholdes uændret på 105 kr. (131,25 kr. inkl. moms). Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Renovationsfondens samlede beholdning (tilgodehavende hos kommunen) voksede i 2007 med 1,3 mio. kr. til 5,7 mio. kr. primo Med de foreslåede gennemsnitlige (uændrede) takster forventes dette mellemværende reduceret med ca. 1 mio. kr. i Administrationen indstiller - at de foreslåede takster indstilles til godkendelse Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 148. Takster kommunal vandforsyning Sagsnr.: 08/17165 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster i 2009 for den kommunale vandforsyning. Driftsbidrag Taksterne er i forhold til 2008 fremskrevet med gennemsnitligt ca. 4% eller lidt mindre end den forventede generelle prisudvikling. Priser ekskl. moms (kr.) Takst 2008 Takstforslag 2009 Fast årligt bidrag pr. ejendom: Vestrup Vandværk 702,50 720,00 Øvrige kommunale vandværker 257,00 270,00 Bidrag pr. kbm vandforbrug: Vestrup Vandværk 5,05 5,30 Øvrige kommunale vandværker 6,20 6,40 Statsafgift 5,00 5,00 Øvrige kommunale vandværker omfatter forsyningerne i Ertebølle, Fredbjerg, Gatten/Øje Sø, Gunderup og Stistrup. Med de foreslåede takster vil en forbruger med et årligt vandforbrug på 120 kbm i Vestrup have en årlig vandudgift (inkl. statsafgift og moms men ekskl. vandafledning), på kr. Tilsvarende vil udgiften for en forbruger i f.eks. Stistrup være kr. I begge tilfælde vil brugerne opleve en procentvis stigning på omkring 3% - altså mindre end ovennævnte takststigning - idet statsafgiften forbliver uændret i Tilslutningsbidrag Taksterne er i forhold til 2008 fremskrevet med 7,17% svarende til det seneste års stigning i omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde. Priser ekskl. moms (kr.) Vestrup Vandværk: Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger Takst 2008 Takstforslag , ,00 21

22 Stikledning, målerbrønd, stohane og vandmåler faktisk udgift faktisk udgift Øvrige kommunale vandværker: Ejendom i landområde , ,00 Ejendom i byområde , ,00 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Vandforsyningens beholdning (tilgodehavende i kommunekassen) var primo 2008 ca. 1,65 mio. eller ca. 0,2 mio. kr. større end primo I investeringsoversigten foreslås afsat 0,2 mio. kr. pr. år i , bl.a. til renovering og udbygning af Stistrup Vandværk i perioden. Forslagene til takster indebærer, at vandforsyningens tilgodehavende i kommunekassen forventes reduceret en smule i budgetoverslagsperioden. Administrationen indstiller - at de anførte takstforslag indstilles godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg den Indstillingen godkendt. Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 149. Forslag til byggesagsgebyrer i 2009 Sagsnr.: 08/17706 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: 60437/08Åben Bilag, byggesagsgebyr Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt takstblad for byggesagsbehandling i Gebyret er reguleret med den vedtagne gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 4.7, dog med undtagelse af mindstegebyret for vindmøller. Ovennævnte gebyrer er nedrundet til nærmeste "hele" kr. Lovgrundlag Byggelovens 28. stk. 1 samt BR-08 kap Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Med en fremskrivning på 4,7 % kan der forventes en merindtægt på kr Administrationen indstiller - at taksterne godkendes i Plan- og Miljøudvalget og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 150. Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering Sagsnr.: 07/6233 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune kan opkræve et gebyr for behandlingen af sager, der vedrører anlæggelse af nye vandløb, private udpumpningsanlæg til brug for afvanding og anlæggelse af broer, overkørsler eller lignende. Der kan opkræves et gebyr på ikke over 2 % af anlægsudgiften, dog mindst kr. Mindstegebyret er gældende fra 1. oktober 1983 og reguleres hvert årsskifte på grundlag af et nettoprisindeks. Gebyret forfalder til betaling, når sagen fremmes, det vil sige når, der offentliggøres en meddelelse om projektet i stedlige blade. Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering mv. kan der opkræves et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsen kapitel 2-4: Kapitel 2 vedrører regulering af vandløb mv. Kapitel 3 vedrørende anlæg med digeanlæg til afvanding og bevanding Kapitel 4 vedrørende broer, opstemningsanlæg, flodmål mv. 24 Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget/Byrådet. Økonomi Gebyrindtægterne afhænger af antallet af ansøgninger samt størrelse på de ansøgte projekter. Det skønnes, at der på pr. år vil være mellem 5 og 15 ansøgninger, der skal behandles efter ovennævnte bekendtgørelse. Gebyrindtægter skønnes derfor til ca. kr ,- til kr ,- pr. år. Administrationen indstiller - at der opkræves et gebyr på 2 % af anlægsudgiften for behandling af sager i henhold til bekendtgørelsen dog mindst kr. (niveauet oktober 1983) i dag svarende til 5.715,19 kr. (juni 2008). - at der ikke opkræves gebyr for behandling af mindre sager, som vedrører

25 anlæggelse af nye vandløb, anlæggelse af broer, overkørsler eller lignende, der ikke vurderes at kræve offentliggørelse. - at sagen fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 25

26 151. Beretning nr. 3 - Revision af årsregnskabet for 2007 for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 08/16995 Fraværende: Henrik Degn, Martin Glerup Bilag: 55851/08Åben Beretning 3 Årsregnskab 2007 Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har afsluttet revisionen af Vesthimmerlands Kommunes regnskab for året 2007 og har den 11. juli 2008 afgivet følgende påtegning til det samlede regnskab: "Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsanalyse, egenkapitalforklaring og noter. Årsregnskabet aflægges efter Velfærdsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Kommunens administrative og politiske ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der givet et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der givet et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisonsskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 26

27 konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser". Revisionen har givet anledning til 2 revisionsbemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden 27 Den særlige regel om likviditet i forhold til mellemværende med forsyningsvirksomhederne ses ikke overholdt for 2007 Det er revisors opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse i årsregnskabet for anlægsprojekter har været mangelsfuldt. Der henvises til afsnit 2.2 i beretningen. Likviditetsregler Vesthimmerlands Kommune er fuldt ud klar over den likviditetsmæssige situation, der bl.a. har medført, at de specielle regler omkring mellemværende med forsyningsselskaber ikke er overholdt. Vesthimmerlands Kommune har kommunikeret med Velfærdsministeriet herom og har opnået dispensation fra kassekreditreglen. Der er sammen med Velfærdsministeriet udarbejdet en genopretningsplan. Efter denne plan vil Vesthimmerlands Kommune ved udgangen af 2011 have en gennemsnitlig likviditet på 3% af drifts- og anlægsbudgettet. Vesthimmerlands Kommune har en gæld til forsyningsselskaberne på omkring 37 mio. kr. Den særlige regel om opgørelse af likviditet vil blive opfyldt, når kommunes likviditet ved udgangen af 2011 er forbedret som anført i genopretningsplanen. Regnskabsaflæggelse vedrørende anlægsprojekter Revisionen anfører, at der efter deres opfattelse har været en mangelfuld regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter i årsregnskabet. På baggrund af revsionens bemærkning, vil lay-out og opstilling i kommunens regnskab omkring anlæg blive ændret i overensstemmelse med revisionens anbefaling.

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere