Vesthimmerlands Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø Rådhus Fraværende: Erik Nielsen, Referat Indholdsfortegnelse 25. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i Teknisk udvalg 26. Kloakforsyning, vedtægter og regulativer 27. Kloakforsyning, takster og tømningsordninger 28. Vandforsyning, regulativ 29. Kloakforstyning, Danpo Aars A/S, vandafledningsbidrag 30. Udkast til vedtægtsændringer - Renovest 25. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i Teknisk udvalg J. nr Ved dannelsen af Vesthimmerlands Kommune blev det besluttet, at formålet med sammenlægningen af de 4 gamle kommuner er at skabe en stærk udviklingsorienteret og bæredygtig kommune. Den fælles kommuneplan bliver udviklingsplanen, der samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder i Vesthimmerlands kommune. I foråret 2006 startede Vesthimmerlands Kommune et visionsforløb for SLU og forvaltningschefer med en bustur rundt i den nye kommune med fokus på muligheder og udfordringer. Et efterfølgende visionsseminar på Vitskøl Kloster med deltagelse af fremtidsforsker Anne Marie Dahl og en temadrøftelse i SLU har indtil videre udmøntet sig i følgende udsagn: Visionen samler sig i 3 hovedspor nemlig Gode liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed Virkelyst Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: ü bæredygtig planlægning

2 ü respekt for områdets natur- og kulturværdier ü et tæt samspil med borgerne Vesthimmerlands Kommune har (mindst) 3 verdener: Kysten, Landet og Byen. De enkelte udvalg skal nu ud fra ovenstående konkretisere visionen indenfor eget udvalgsområde. Dette sker ved, at udvalgene opstiller mål og diskuterer tiltag og handlinger for en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den overordnede vision. Diskussionerne skal tage udgangspunkt i oplistede ansvarsområder i vedlagte bilag. Udvalgsarbejdet forventes at foregå i tidsrummet oktober til og med ultimo december I løbet af efteråret/vinter 2006 samles alle oplæg fra de enkelte udvalg og sammenskrives af visionsgruppen. Herefter vil vi i begyndelsen af 2007 afholde en 3. visionsdag, hvor vi vil invitere Anne Marie Dahl til at deltage. På denne dag skal vi forsøge at sammenholde arbejdet fra dagen på Vitskøl med de resultater, som udvalgene efterfølgende har udarbejdet. Forslag til tidsplan for udvalgsbehandling: Udvalg Udvalgsmøde Teknisk udvalg 7/11 og 7/12, Børne- og skoleudvalg 24/10, 21/11 Socialudvalg 4/10, 15/11 Sundhedsudvalg 7/11, 5/12 Kultur- og fritidsudvalg 9/11, 11/12 Beskæftigelsesudvalg 30/11, 21/12 Plan- og Miljøudvalg 23/10, 14/12 Økonomiudvalg 30/10, 13/11 - Bilag til udvalgsdrøftelse indenfor Teknisk udvalgs ansvarsområder - at Teknisk udvalg opstiller mål og diskuterer tiltag og handlinger i overensstemmelse med den overordnede vision - at Teknisk udvalg godkender tidsplanen for sagens behandling i udvalget VH Teknisk den 7. november 2006, punkt 25 På baggrund af drøftelserne i udvalget uarbejder "referenterne" i samarbejde med forvaltningen et oplæg til videre drøftelser i udvalget den 7. december 2006.

3 26. Kloakforsyning, vedtægter og regulativer J. nr P24 I henhold til lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsanlæg skal kommunalbestyrelsen udarbejde en betalingsvedtægt, som udgør det juridiske grundlag for opkrævning af kloakbidrag. Som led i kommunesammenlægningen skal der fra 1. januar 2007 anvendes ensartede regler for den kommunale kloakforsyning i hele Vesthimmerlands Kommune Forelæggelse af forslag til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Regulativ for tømning af samletanke og Regulativ for tømning af hustanke. Forslag til: Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Regulativ for tømning af hustanke Regulativ for tømning af samletanke At forslagene godkendes. VH Teknisk den 7. november 2006, punkt 26 Teknisk udvalg indstiller forslagene til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. 27. Kloakforsyning, takster for tømningsordninger J. nr Ø02 De nuværende tømningsordninger i Løgstør og Farsø kommuner videreføres i Vesthimmerlands Kommune. Ordningernes omfang fremgår af Betalingsvedtægten. For 2007 foreslås følgende takster: Hustanke: Tilslutningsbidrag, helårshuse: kr. excl. moms. Tilslutningsbidrag, sommerhuse: kr. excl. moms. Driftsbidrag, helårshuse: 264 kr. excl. moms. Driftsbidrag, sommerhuse: 132 kr. excl. moms Samletanke: Driftsbidrag: 9.50 kr. pr. m3 excl. moms. At forslag til takster godkendes.

4 VH Teknisk den 7. november 2006, punkt 27 Teknisk udvalg indstiller forslag til takster til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. 28. Vandforsyning, regulativ J. nr P24 I henhold til lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning skal kommunalbestyrelsen udarbejde et regulativ for den kommunale vandforsyning. Regulativet skal stadfæstes af miljøministeren. Ved kommunesammenlægningen overtager den kommunale vandforsyning i Vesthimmerland 7 nuværende kommunale vandværker, 5 fra Farsø og 2 fra Aars kommune. Forelæggelse af forslag til Regulativ for den kommunale vandforsyning i Vesthimmerlands Kommune. Forslag til Regulativ for den kommunale vandforsyning i Vesthimmerlands Kommune. At forslaget godkendes. VH Teknisk den 7. november 2006, punkt 28 Teknisk udvalg indstiller forslaget til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. 29. Kloakforsyning, Danpo Aars A/S, vandafledningsbidrag J. nr G02 Efter Sammenlægningsudvalgets vedtagelse af vandafledningsbidraget for 2007 har ledelsen af fjerkræslagteriet Danpo Aars A/S kontaktet Teknisk Forvaltning og anmodet om forhandling med ønske om en differentiering af bidraget. Forvaltningen har rettet henvendelse til centrale institutioner angående spørgsmålet. I henhold til lovgivningen, herunder Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er det ikke tilladt at give rabatter til særlige grupper af brugere eller opretholde forskellige takster for brugerne, alt efter om deres ejendomme er beliggende i den ene eller den anden af de tidligere kommuner. Der er dog mulighed for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for harmonisering af bidrag i tilfælde, hvor harmoniseringen rammer urimeligt hårdt. Udvalgsformanden, Teknisk Chef og Forsyningschefen har den 24. oktober 2006 afholdt møde med Danpos A/S`s produktionsdirektør og fabrikschef, som orienterede om virksomhedens fremtidsplaner, økonomi og det synspunkt, at den henset til takststigningen og vandforbrugets størrelse rammes urimeligt hårdt. Som konklusion på mødet aftaltes, at kommunen søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation.

5 Da virksomheden er inde i den afsluttende budgetfase med en presset tidsplan, er der i samråd mellem de kommunale mødedeltagere indsendt dispensationsansøgning til ministeriet den 25. oktober Imødekommes ansøgningen, kan den manglende indtægt finansieres af det på kloak-budget 2007 ikke-disponerede beløb på ca. 1.7 mio.kr. plus en mindre forskydning af anlægsarbejder. Forelæggelse af ansøgningen. Ansøgning af At ansøgningen godkendes. VH Teknisk den 7. november 2006, punkt 29 Indstillingen godkendt. Fremsendes til økonomiudvalget(forretningsudvalg) til orientering. 30. Udkast til vedtægtsændringer - Renovest J. nr A04 Administrationen på Renovest har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer i forhold til kommunalreformen. Forslagene behandles Renovest's bestyrelse den 19. september 2006 hvorefter disse fremsendes til de respektive kommuner til videre foranstaltning. Det er formelt kommunerne, der skal udarbejde disse. Forslagene forventes at kunne foreligge til udvalgets møde i dag Teknisk udvalg den 21. september 2006, punkt 17 Der fremsendes forslag til formændene for Sammenlægningskommunerne med forslag om at der afholdes et møde med henblik på udarbejdelse af nye vedtægter til Renovest. Sammenlægningsudvalget, den 9. oktober 2006 Sagen sendes tilbage til videre behandling i Teknisk udvalg. Genbehandling. Tillægsdagsorden forventes udleveret på mødet, idet mødet mellem de nye "interessenter" først afholdes den 6. november VH Teknisk den 7. november 2006, punkt 30 Med henvisning til vedlagte mødereferat indstiller teknisk udvalg vedlagte forslag til revision af vedtægter til godkendelse i Sammenlægningsudvalget

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere