Regnskab for Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001"

Transkript

1 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK 16,6 mia., en stigning på 34 pct. EBITDA på DKK 13,0 mia., en stigning på 5,5 pct. Resultat pr. aktie, inklusive engangsposter, stigning fra DKK 17,34 til DKK 41,98. Antal kunder ved udgangen af året på 11,5 mio., en stigning på 26 pct.

2 Hovedtal for TDC DKK mio. Ekskl. engangsposter Inkl. engangsposter Vækst (%) 2000 Vækst (%) Nettoomsætning , ,6 Indtægter i alt , ,6 Driftsudgifter i alt (28.139) (33.786) (20,1) (33.786) (20,1) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) , ,5 Af- og nedskrivninger (5.583) (6.178) (10,7) (6.178) (10,7) Engangsposter UM Resultat af primær drift (EBIT) , ,9 Finansielle poster (215) (612) (184) (612) (184) Resultat før skat (4,9) ,9 Skat af årets resultat (2.685) (2.575) 4,1 (3.240) (20,7) Resultat før minoritetsinteresser (5,4) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (62) (15) UM (15) UM Årets resultat (4,3) Resultat pr. aktie DKK 17,34 16,59 (4,3) 41, Hovedtal for 2000 KØBENHAVN, den 22. februar 2001 TDC 1 har i dag offentliggjort, at nettoomsætningen for 2000 udgør DKK mio., hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) beløber sig til DKK mio. Det er en stigning på 5,5 pct. i forhold til Resultat af primær drift (EBIT), opgjort eksklusive engangsposter, udgør DKK mio., svarende til en stigning på 1,2 pct. Engangsposter har i 2000 resulteret i en fortjeneste efter skat på DKK mio., og årets resultat er steget til DKK mio., hvilket er en fremgang på 142% har været et spændende år for TDC med en betydelig omsætningsvækst og kundetilgang. I løbet af de seneste 10 år har vi positioneret koncernen som en konkurrencedygtig international udbyder af kommunikationsløsninger i Europa. I 2000 har vi gennemført flere vigtige tiltag. Vi har omstruktureret for at opnå større fokus og vækst ved at skabe dynamiske, fleksible og proaktive forretningsenheder, der kan udnytte de fremtidige forretningsmuligheder i vores branche, og vi har omdøbt koncernen til TDC. Desuden har vi erhvervet aktiemajoriteten i sunrise/diax og herved skabt det næststørste teleselskab i Schweiz, udtaler bestyrelsesformand Knud Heinesen. TDC s nettoomsætning udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket svarer til en stigning på DKK mio. eller 17 pct. i forhold til Denne fremgang kan især henføres til 1 Det registrerede selskabsnavn for holdingselskabet er Tele Danmark A/S. Vi forventer, at navnet bliver ændret til TDC A/S på generalforsamlingen den 26. april I denne meddelelse vil navnet TDC blive brugt som betegnelse for hele gruppen. Side 2 af 23

3 vækstområderne mobiltelefoni og Internettjenester, hvor nettoomsætningen steg med henholdsvis 35 pct. og 42 pct. I 2000 kom 32 pct. af TDC s nettoomsætning fra mobiltelefoni og Internettjenester, og vækstraterne understreger tillige med en stigning på 52 pct. i antallet af mobilkunder, opgjort på pro rata-basis - TDC s solide position på disse dynamiske vækstmarkeder. I 2000 deltog TDC i opkøb af UMTS licenser i Østrig, Holland, Polen og Schweiz. Licenserne blev erhvervet til betydeligt lavere priser end i andre europæiske lande. Nettoomsætningen fra de udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder steg med 35 pct. til DKK 21,7 mia. i De udenlandske forretninger tegnede sig i 2000 for 49 pct. af koncernens nettoomsætning mod 42 pct. i TDC tog i december 2000 de første skridt til en fusion af sunrise/diax ved at øge sin aktiepost i sunrise med 34 procentpoint til 78 pct. Dette er afspejlet i årsregnskabet for Når bortses fra engangsposter, lå årets resultat lidt under resultatet for Den finansielle udvikling i 2000 er imidlertid påvirket af en række ændrede ejerandele. TDC Påvirkning af indtjening i 2000 som følge af ændrede ejerandele DKK mio. EBITDA Årets resultat ElTele Øst akkvisition (75) (84) sunrise forøgelse af ejerandel (19) (60) Ben reduktion af ejerandel Andre ændringer 29 (41) I alt (4) (120) Resultatet blev derudover påvirket af særlige forhold såsom engangsbevægelser i de finansielle poster, nedsættelser af samtrafikpriserne og udvidelsen af de europæiske mobilaktiviteter. Disse forhold blev delvist opvejet af et fald i udskudt skat som følge af sænkningen af den danske selskabsskat fra 32 pct. til 30 pct. samt af frasalg af aktiver. Når virkningerne af de anførte forhold udelades, steg årets resultat og resultat pr. aktie med 3 pct. i 2000 sammenlignet med Side 3 af 23

4 TDC Årets resultat, normaliseret vækst 1999/2000 DKK mio. Beløb Pct. Vækst i årets resultat, før engangsposter (162) (4,3) Engangsforforskydninger i finansielle poster 1 (87) - Påvirkning fra fald i samtrafikpriser (151) - Påvirkning som følge af ændrede (120) - ejerandelsforhold Europæiske mobiloperationer 2 (293) - Sænkning af skattesats Salg af aktiver 94 - Særlige forhold, i alt (279) - Årets resultat, normaliseret vækst 117 3,1 (1) Primært valutakursreguleringer. (2) Ændringer i årets resultat i udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder i TDC Mobile International i forbindelse med en stigning på 70 pct. i antallet af mobilkunder Den øgede fokus på hovedforretningsområderne og optimeringen af de udenlandske forretninger førte i 2000 til frasalg og nedbringelser af en række ejerandele. Dette har resulteret i engangsposter, som forbedrede nettoresultatet med DKK 5,5 mia. Der er her blandt andet tale om salg af TDC s aktieposter på 20,4 pct. i NetCom ASA, 33,3 pct. i Telenordia AB og 25 pct. i NSAB (Nordiska Satellitaktiebolaget) samt frasalget af Tele Danmark Marine. Hertil kommer nedbringelsen af TDC's ejerandel i Ben samt Belgacoms salg af X.com. Engangsposter relateret til omstruktureringsomkostninger, nedskrivninger og fratrædelsesgodtgørelser udgjorde før skat DKK (479) mio. TDC Engangsposter DKK mio. Res. før skat Årets resultat Fra salg og ændringer af ejerandele Omstruktureringer, nedskrivninger samt (479) (486) fratrædelsesgodtgørelse Engangsposter, i alt Nogle af de gode resultater, som TDC opnåede i 2000, kan opsummeres således: en stigning i antallet af nye ISDN2-abonnenter i den indenlandske forretning på 48 pct. vækst i nettoomsætningen fra international transittrafik på 132 pct. 21 pct. s vækst i den indenlandske fastnettrafik Side 4 af 23

5 stigning i nettoomsætningen fra mobiltjenester på 35 pct., herunder en vækst i nettoomsætningen fra det tyske marked på 39 pct. en stigning i antallet af mobilkunder, opgjort på pro rata-basis, på 52 pct. vækst i antallet af sendte SMS-beskeder på 190 pct. 21 pct. s vækst i nettoomsætningen fra Internettrafik stigning i antallet af Internet dial-up kunder, opgjort på pro rata-basis, på 89 pct. vækst i nettoomsætningen fra forlagsvirksomhed på 35 pct. som følge af den succesfulde udvidelse af forlagsaktiviteterne i Sverige. Nedenfor gennemgås de enkelte forretningsenheders resultater for 2000: TDC Tele Danmark DKK mio Ændring i pct. Nettoomsætning Fastnettelefoni ,6 Mobiltelefoni ,2 Servicetelefontjenester ,2 Datakommunikation ,8 Terminaler, installationer mv (4,5) Internettjenester ,1 Udleje af faste kredsløb ,1 Andre aktiviteter ,7 Nettoomsætning i alt ,0 Danske forretninger ,3 Udenlandske forretninger ,2 EBITDA (9,0) Danske forretninger (7,9) Udenlandske forretninger (82) (158) (93) TDC Tele Danmark omfatter primært den danske fastnetforretning. Nettoomsætningen udgør DKK mio. i 2000, hvilket er en stigning på 4,0 pct. i forhold til Væksten kan primært henføres til en markant fremgang på 41 pct. i nettoomsætningen fra internationale dattervirksomheder samt en omsætningsvækst på 132 pct. i den internationale transittrafik. Omsætningen fra danske fastnetabonnementer steg 5,6 pct. til DKK mio., hvilket især skyldes en rebalancering af priserne. Omsætningen fra indenlandsk fastnettrafik udgør DKK mio. Dette svarer til et fald på 9,4 pct.. Antallet af solgte trafikminutter udgjorde 26,1 mia., hvilket er en stigning på 21 pct. Den lavere omsætning fra fastnettrafikken afspejler en lavere markedsandel og en rebalancering af priserne. Side 5 af 23

6 Omsætningen fra udlandstrafik beløber sig til DKK mio. Dette er en stigning på 22 pct. i forhold til 1999, der primært skyldes omsætningsvæksten på hele 132 pct. i den internationale transittrafik. TDC s priser for almindelig telefoni, herunder abonnementer og trafik, reguleres ved et såkaldt maksimalprissystem, som indebærer, at en gennemsnitskundes telefonregning skal falde med 4 pct. minus inflation hvert år i perioden Koncernen har i de senere år rebalanceret priserne ved at hæve abonnementspriserne og nedsætte samtalepriserne, under samtidig opfyldelse af de regulatoriske prisreduktionskrav. Nettoomsætningen fra indenlandske servicetelefontjenester er steget med 3,2 pct. til DKK 669 mio. i Heri indgår omsætningen fra servicetelefontjenester leveret til andre TDC selskaber såsom TDC Mobil. Nettoomsætningen fra datakommunikation i Danmark er steget 9,8 pct. til DKK 773 mio. i Nettoomsætningen fra datakommunikationstjenester er påvirket af et skift fra smalbåndstjenester, som f.eks. Datex og Datapost, til nye tjenester såsom ADSL. Nettoomsætningen fra salg af terminaler, installationer mv. er faldet med 4,5 pct. til DKK mio. i Omsætningen hidrører fra en bred vifte af aktiviteter, herunder salg og installation af teleudstyr, der spænder fra håndholdte terminaler til store omstillingsanlæg, samt servicesalg og outsourcingaftaler, hvor TDC leverer kommunikationsløsninger af høj kvalitet til kunderne. Nettoomsætningen fra udleje af faste kredsløb er steget med 12 pct. til DKK mio. i Væksten skyldes primært ElTele Øst, som i 2000 indgår med et helt regnskabsår. TDC Tele Danmarks regnskab indeholder endvidere omsætning fra mobiltelefoni og Internettjenester, der hidrører fra Duét abonnementer og trafik samt Internetindtægter fra sunrise. EBITDA for TDC Tele Danmark er faldet med 9,0 pct. til DKK mio. Dette skyldes især nedsættelser af samtrafikpriserne og øget konkurrence på det danske marked inden for fastnetkommunikationsløsninger. Ved udgangen af 2000 havde TDC Tele Danmark 3,4 mio. indenlandske kunder, heraf 2,8 mio. fastnetabonnenter, ISDN2-abonnenter og Duét-abonnenter. Antallet af IN-abonnementer, dvs. kunder med værdiforøgende tjenester som f.eks. Vis Nummer og Besked Service, er steget med 23 pct. til 1,5 mio. Side 6 af 23

7 TDC Mobile International DKK mio Ændring i % Nettoomsætning Mobiltelefoni ,7 Fastnettelefoni ,4 Terminaler, installationer mv (44,6) Internettjenester UM Andet UM Nettoomsætning i alt ,6 Danske forretninger ,0 Udenlandske ,3 EBITDA ,7 Danske forretninger ,8 Udenlandske ,6 TDC Mobile Internationals aktiviteter omfatter primært mobilaktiviteter som TDC Mobil A/S, der er den førende mobiloperatør i Danmark, Talkline, Polkomtel, Bité, Ben, UMC og Connect Austria. TDC Mobile Internationals regnskabstal indeholder udover mobilomsætning tillige omsætning fra fastnettelefoni og Internettjenester, hvilket hidrører fra Talklines aktiviteter. I 2000 er nettoomsætningen i TDC Mobile International steget med 34 pct. til DKK mio. TDC Mobil realiserede en nettoomsætning på DKK mio., svarende til en stigning på 9,0 pct. Omsætningen fra abonnementer er steget med 7,8 pct. til DKK 650 mio., mens omsætningen fra mobiltrafik er steget med 30 pct. til DKK mio. Kundeantallet er gennem året blevet forøget med 35 pct. til 1,4 mio. ultimo 2000, hvoraf taletidskunder udgør 33 pct. Trafikvolumen er steget med 13 pct. til mio. minutter, og antallet af sendte SMSbeskeder steg med 190 pct. til 212 mio. Omsætningen i Talkline, den 100 pct. ejede udbyder af mobil-, Internet- og fastnettjenester i Tyskland, er steget markant med 40 pct. til DKK mio. Dette er resultatet af en fremgang på 34 pct. i mobilomsætningen til DKK mio. og en fremgang på 52 pct. i omsætningen fra fastnettjenester til DKK mio. Talkline opnåede et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) på DKK 267 mio., hvilket er et fald på 29 pct. Dette svarer til en overskudsgrad på 2,7 pct. i 2000 mod 5,4 pct. i Denne udvikling hænger sammen med øgede markedsføringsomkostninger, som har ført til en stigning på 71 pct. i antallet af mobilkunder. Ved udgangen af 2000 havde Talkline 1,706 mio. mobilkunder, fastnetkunder med fast operatørvalg og Internet dial-up kunder. Bité, den 100 pct. ejede GSM-mobiloperatør i Litauen, opnåede en omsætning på DKK 278 mio., eller en stigning på 66 pct., og et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Side 7 af 23

8 på DKK 66 mio., hvilket svarer til et fald på 11 pct. Antallet af kunder steg med 44 pct. til Andre mobilaktiviteter, der omfatter vores ejerandele i Polkomtel på 19,6 pct., i Ben på 14,7 pct., i UMC på 16.3 pct. og i Connect Austria på 15 pct., gav en omsætning på DKK mio. og EBITDA på DKK 57 mio., opgjort på pro rata-basis. Kundeantallet for disse selskaber, ligeledes opgjort på pro rata-basis, var ved årets udgang , svarende til en fremgang på 74 pct. TDC Internet DKK mio Ændring i pct. Nettoomsætning ,7 Danske forretninger ,7 Udenlandske forretninger 0 8 UM EBITDA (321) (351) (9,4) Danske forretninger (310) (331) (6,8) Udenlandske forretninger (11) (20) (81,8) TDC Internets aktiviteter består overvejende af danske Internet dial-up kunder, web-tjenester som web-hosting og sikkerhed, hvortil kommer ejerskabet af selskaberne Contactel og DanNet A/S. Der har været en kraftig vækst i nettoomsætningen i TDC Internet på 48 pct. til DKK 601 mio. i 2000, hvilket især skyldes en solid vækst i antallet af danske Internet dial-up kunder. DanNet A/S, der er den førende udbyder af clearing af data i forbindelse med EDI og GSM roaming, opnåede en omsætning på DKK 191 mio. og en EBITDA på DKK 31 mio. Det er en stigning på henholdsvis 9,2 pct. og 29 pct. DanNet er godt positioneret til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter dataclearing fra GSM og UMTS operatører i hele verden. Andre forretningsenheder TDC Forlags nettoomsætning udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket er en stigning på 47 pct. EBITDA steg markant med 51 pct. til DKK 570 mio. Denne fremgang kan først og fremmest tilskrives fortsat vækst på det danske marked samt en succesfuld yderligere ekspansion i Sverige, hvor i forvejen Lokaldelen i 2000 indgår med et helt regnskabsår. TDC Forlags omsætning fra de danske forretninger steg med 18 pct. til DKK 948 mio., mens omsætningen fra de udenlandske forretninger steg med 290 mio. til DKK 407 mio. Ligeledes bidrog EBITDA fra de danske forretninger med DKK 461 mio., eller en stigning på 39 pct., mens EBITDA fra de udenlandske forretninger udgjorde DKK 109 mio., hvilket er en stigning på 140 pct. Disse resultater er opnået både ved organisk vækst og ved virksomhedsopkøb. De foretagne virksomhedsopkøb i 2000, som omfatter Teknisk Forlag A/S i Danmark og Mediaförlaget i Sverige, understreger koncernens ekspansionsstrategi, den førende markedsposition i Danmark og positioneringen som den næststørste udbyder af telefonbøger på det svenske marked. Side 8 af 23

9 Nettoomsætningen fra TDC Kabel TV udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket er en stigning på 31 pct. Det afspejler højere gennemsnitlige salgspriser for Kabel TV s programpakker. Som følge af en omfattende og afsluttet omstrukturering i 2000 af Kabel TV-forretningen faldt EBITDA fra DKK (8 mio.) i 1999 til DKK (58 mio.) i TDC Services opnåede en nettoomsætning på DKK mio., eller en stigning på 7,8 pct. Tilsvarende steg EBITDA med 14 pct. til mio. TDC Services leverer tjenesteydelser til TDC s øvrige forretningsenheder inden for fakturering, logistik, lønadministration og IT. TDC har endvidere en indirekte aktiepost på 16,5 pct. i Belgacom igennem ADSB, som er et konsortium bestående af SBC, Singapore Telecom, TDC og en række belgiske finansielle institutioner. I 2000 realiseredes på pro rata-basis en nettoomsætning fra Belgacom på DKK mio., svarende til en stigning på 12 pct. i forhold til 1999, og et EBITDA på DKK mio., svarende til en stigning på 4,7 pct. Af- og nedskrivninger TDC s afskrivninger udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999, hvilket svarer til en stigning på DKK 595 mio. eller 11 pct. Udover afskrivninger på telenet kan stigningen henføres til afskrivninger på goodwill i forbindelse med udenlandske virksomhedsopkøb. Afskrivningerne i TDC Tele Danmark steg med DKK 122 mio. eller 5 pct. fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i Stigningen kan primært henføres til afskrivninger på investeringer i ElTele Øst og Internordia. For TDC Mobile International udgjorde afskrivningerne i alt DKK mio. i 2000 mod DKK 949 mio. i Det svarer til en stigning på DKK 290 mio. eller 31 pct., der primært vedrører Bité, Connect Austria, Polkomtel, Ben og Talkline samt de danske telenet. Resultat af primær drift før engangsposter Resultat af primær drift før engangsposter udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999 svarende til en stigning på DKK 78 mio. eller 1,2 pct. Engangsposter Engangsposter før skat udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket har påvirket nettoresultatet med DKK mio. Der var ingen engangsposter i TDC opnåede i 2000 en fortjeneste før skat på DKK mio. gennem frasalg, hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. TDC afhændede således: ejerandelen på 20,4 pct. i NetCom ASA for DKK 4,2 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. Side 9 af 23

10 ejerandelen på 33,3 pct. i Telenordia AB for DKK 2,3 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. ejerandelen på 25 pct. i NSAB for DKK 0,5 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK 260 mio. Tele Danmark Marine for DKK 0,9 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK 296 mio. Dertil kommer en resultatpåvirkning på DKK 268 mio. afledt af Belgacoms salg af aktieposter i X.com. Endvidere påvirkede nedbringelsen af TDC s aktiepost i Ben årets resultat med DKK mio., idet dette beløb dog er baseret på et foreløbigt estimat. Andre engangsposter i 2000 omfatter nedskrivning af aktiver, omstruktureringsomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser, der beløber sig til DKK (479) mio. før skat, og som påvirker nettoresultatet med i alt DKK (486) mio. Resultat af primær drift Resultatet af primær drift (EBIT), inklusive engangsposter, steg fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i 2000, hvilket svarer til en vækst på 93 pct. Finansielle poster Finansielle poster ændredes væsentligt i 2000, idet de finansielle nettoudgifter steg fra DKK 215 mio. i 1999 til DKK 612 mio. i Hovedparten af denne stigning kan relateres til stigende gæld, mens DKK 128 mio. er engangsbevægelser, der omfatter en fortjeneste i 1999 i Telecom Invest og valutakursreguleringer i både 1999 og Finansielle indtægter i 2000 udgjorde i alt DKK mio. mod DKK mio. i Denne stigning kan primært henføres til større renteindtægter fra swapaftaler og bankindeståender. Finansielle udgifter i 2000 udgjorde i alt DKK mio. mod DKK mio. i Denne stigning kan henføres til større renteudgifter fra swapaftaler og nye langfristede lån, der er optaget for at finansiere udenlandske investeringer, samt større renteudgifter i udenlandske selskaber, primært i Polkomtel, sunrise, Talkline, Connect Austria og Ben. Resultat før skat af kapitalandele i andre associerede virksomheder faldt fra DKK 51 mio. i 1999 til DKK 14 mio. i 2000, hvilket primært kan henføres til engangsfortjenesten i Telecom Invest i Årets resultat Årets resultat, inklusive engangsposter, udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999, hvilket svarer til en stigning på 142 pct. Årets resultat, eksklusive engangsposter, udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket svarer til et fald på 4 pct. sammenlignet med Side 10 af 23

11 Resultat pr. aktie steg tilsvarende med 142 pct., inklusive engangsposter, men faldt med 4 pct., eksklusive engangsposter. Resultatet for 2000 er påvirket af udvidelsen af de europæiske mobilaktiviteter samt en række nedsættelser af samtrafikpriserne. Det er endvidere påvirket af engangsbevægelser i de finansielle poster, salg af aktiver, ændringer i ejerandele samt sænkningen af den danske selskabsskatteprocent. Balance TDC s balance udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2000, svarende til en stigning på DKK mio. i forhold til ultimo Stigningen i aktiver kan henføres til goodwill på DKK mio. som følge af især erhvervelsen af sunrise, vækst i tilgodehavender på DKK 565 mio. samt stigninger i telekommunikationsanlæg på DKK mio. Likvide beholdninger steg med DKK mio., hvilket primært kan henføres til salg af aktiver og ændrede ejerandele. Langfristet gæld i alt steg med DKK mio., mens kortfristet gæld i alt steg med DKK mio. Egenkapitalen udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2000, hvilket svarer til en stigning på DKK mio. sammenlignet med ultimo Væksten kan hovedsagelig henføres til årets resultat for 2000 på DKK mio. efter fradrag af foreslået udbytte på DKK mio. Soliditetsgraden, der er beregnet som egenkapitalen i procent af de samlede passiver, udgjorde ved udgangen af ,5 pct., hvilket er en stigning på 1,9 procent point i forhold til Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster steg i 2000 til DKK mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i Stigningen på DKK 434 mio. i forhold til 1999 kan primært henføres til en øget driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i Faldet kan primært henføres til frasalg af aktiver, som modsvares delvist af erhvervelsen af aktier i sunrise. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i Stigningen i 2000 kan hovedsagelig henføres til øget langfristet lånoptagelse. TDC s likvider steg med DKK mio. til DKK mio. pr. 31. december Anlægsinvesteringer TDC s anlægsinvesteringer steg med DKK mio. i 2000 til DKK mio., hvilket først og fremmest kan henføres til en stigning i de udenlandske investeringer fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i Side 11 af 23

12 TDC s internationale satsning illustreres af de store investeringer på i alt DKK 17,3 mia. i Schweiz som annonceret i november Af dette beløb blev DKK 5,7 mia. investeret i TDC Anlægsinvesteringer DKK mio Indland Udland I alt Indland Udland I alt TDC Tele Danmark TDC Mobil international TDC Internet TDC Kabel TV TDC Forlag TDC Services Øvrige TDC Køb af ejerandele i andre selskaber TDC, ekskl. køb af ejerandele Med indenlandske investeringer på DKK mio. står TDC Tele Danmark for 64 pct. af TDC s samlede indenlandske anlægsinvesteringer. TDC Tele Danmarks anlægsinvesteringer vedrører hovedsagelig fastnet og datanet, herunder ISDN- og ADSL-tilslutninger, og med betydelig fokus på aktiviteter vedrørende IP-teknologi. TDC Tele Danmark målretter investeringerne mod vækstområder og intensiverer aktiviteterne inden for bredbåndsdataløsninger til både erhvervs- og privatkundemarkedet. Inklusive udenlandske investeringer på DKK 735 mio. udgjorde TDC Tele Danmarks samlede investeringer DKK mio., hvilket svarer til 17 pct. af TDC Tele Danmarks indtægter i alt. Anlægsinvesteringer i alt i TDC Mobile International udgjorde DKK mio., eller 26 pct. af indtægter i alt. Som følge af den store satsning på mobilaktiviteter, især mobilt Internet og mobildatatransmission, er anlægsinvesteringerne i det danske mobilnet steget med mere end 50 pct. til i alt DKK 815 mio. Udenlandske anlægsinvesteringer i TDC Mobile International udgjorde DKK mio. TDC Internet har udvidet aktiviteterne inden for basale Internettjenester med indenlandske anlægsinvesteringer på DKK 58 mio. og udenlandske investeringer på DKK 96 mio. Anlægsinvesteringer i TDC Kabel TV udgjorde DKK 148 mio. i 2000 med fokus på vækst inden for Internetaktiviteter. Anlægsinvesteringerne i TDC Forlag udgjorde DKK 137 mio. i 2000, hvilket relaterer sig til udenlandske investeringer og web-baserede tjenester. Øvrige anlægsinvesteringer på DKK mio. i 2000 kan primært henføres til investeringer i Belgacom samt investeringerne i de schweiziske selskaber. Side 12 af 23

13 Efterfølgende begivenheder Den 12. november 2000 indgik TDC en aftale med de øvrige aktionærer i den schweiziske fastnet- og Internetudbyder, sunrise, og den schweiziske mobil- og fastnetoperatør, diax. Denne aftale dannede grundlaget for TDC s erhvervelse af British Telecoms aktiepost i sunrise på 34,4 pct. ultimo november 2000, samt den afsluttende handel den 23. januar Hermed blev sunrise og diax fusioneret, og TDC øgede ved erhvervelsen af en yderligere aktiepost sin ejerandel til 78,5 pct. i det fusionerede selskab, der blev omdøbt til TDC Schweiz. Bestyrelsen i det nye selskab har 9 medlemmer, hvoraf TDC udpeger de 7. TDC Forlag har den 2. februar 2001 underskrevet en aftale om at købe 100 pct. af FöretagsFakta i Sverige. FöretagsFakta udgiver kataloger til business-to-business segmentet. Med dette opkøb øger TDC Forlag sin markedsandel på det svenske marked for business-tobusiness kataloger fra 23 pct. til 48 pct., baseret på et foreløbigt estimat, og selskabet fremstår herefter som markedsleder på dette marked. Dette forhold styrker samtidig TDC s business-tobusiness Internet aktiviteter og gør det muligt for koncernen at trænge hurtigere ind på dette marked. TDC Internet har d. 13. februar 2001 indgået en aftale om at købe 51 pct. af 6 polske Internetvirksomheder af Softbank Poland, der er et førende polsk software- og ITintegrationsselskab. Virksomhederne tilbyder Internetadgang, hosting og portal-tjenester til hele det polske marked, og kundebasen består hovedsagelig af erhvervskunder i både den private og offentlige sektor. Forventninger til 2001 Oplysningerne i dette afsnit om forventninger er i sagens natur forbundet med visse risici, som er nærmere beskrevet i regnskabsberetningens safe harbor erklæring. I det følgende gennemgås og forklares forventningerne for 2001 for TDC efterfulgt af de generelle forventninger til 2002 til Generelt er årets resultat opgjort eksklusive engangsposter. TDC s finansielle udvikling fra 2000 til 2001 er påvirket af de betydelige investeringer i Schweiz i december 2000 og januar Disse investeringer vil øge omsætningen og væsentligt forringe årets resultat i 2001 delvist som følge af afskrivninger på goodwill samt finansieringsomkostninger. Indtægter i alt forventes at udgøre DKK 57,5 mia., hvilket er en stigning på mere end 20 pct. i forhold til EBITDA forventes at udgøre DKK 12,8 mia., hvilket er på linie med Som følge af afskrivninger på goodwill og renteudgifter vedrørende investeringerne i Schweiz forventes årets resultat i 2001 at blive DKK 0,6 mia., hvilket er betydeligt lavere end i Side 13 af 23

14 TDC Finansielle forventninger til 2001 (ekskl. engangsposter) DKK mia Vækst 00/01 (%) TDC Tele Danmark Indtægter i alt 21,0 22,0 21,3 (3) EBITDA 7,5 6,9 6,9 1 TDC Mobile International Indtægter i alt 12,9 16,9 19,3 14 EBITDA 1,2 1,9 2,3 20 TDC Internet Indtægter i alt 0,4 0,6 1,3 106 EBITDA (0,3) (0,4) (0,6) (71) TDC Kabel TV Indtægter i alt 0,8 1,1 1,2 8 EBITDA (0,0) (0,1) (0,1) UM TDC Forlag Indtægter i alt 0,9 1,4 1,7 24 EBITDA 0,4 0,6 0,5 (12) TDC Services Indtægter i alt 3,1 3,4 3,6 6 EBITDA 0,9 1,0 1,0 (1) TDC Switzerland Indtægter i alt UM UM 8,2 UM EBITDA UM UM (0,4) UM Årets resultat 1 UM UM (2,5) UM TDC Indtægter i alt 40,4 46,8 57,5 23 EBITDA 12,3 13,0 12,8 (1) Årets resultat 2 3,8 3,6 0,6 (83) 1 Inkluderer afskrivninger på goodwill på DKK 0,9 mia. 2 Inkluderer renteudgifter i 2001 vedrørende erhvervelsen af aktieposter i sunrise/diax på DKK 0,6 mia. efter skat. Indtjeningen kan forventes at blive bedre i anden halvdel af 2001 end i første, delvist som følge af udviklingen i TDC Switzerland. TDC Tele Danmark vil satse på at udbygge kunderelationerne, introducere ny teknologi og udvikle integrerede løsninger og derved styrke selskabets position som den førende udbyder af kommunikationsløsninger i Danmark. Forventningerne til 2001 omfatter indtægter i alt på DKK 21,3 mia. og EBITDA på DKK 6,9 mia. Det forventede fald i indtægter i alt på 3 pct. påvirkes af frasalget af Telenordia og ændringen fra pro rata til equity konsolidering af sunrise. Når der ses bort fra dette, er der tale om en forventet stigning på 4 pct. EBITDA på linie med 2000 er en forbedring sammenlignet med udviklingen fra 1999 til Forbedringen kan blandt andet henføres til implementeringen af et effektiviseringsprogram, som skal reducere medarbejderstaben og forbedre produktiviteten. Side 14 af 23

15 I TDC Mobile International forventes indtægter i alt at udgøre DKK 19,3 mia., og EBITDA forventes at blive DKK 2,3 mia., hvilket er stigninger på henholdsvis 14 pct. og 20 pct. Disse forventninger til udviklingen hænger sammen med de udenlandske investeringer, der er foretaget i løbet at de seneste 5 år, samt den finansielle påvirkning fra den øgede konkurrence på det tyske marked. TDC Internet vil søge at leve op til sin ambition om at blive en af de hurtigst voksende udbydere i Europa af Internettjenester, herunder både basale løsninger og mere avancerede tjenester som f.eks. bredbåndsløsninger. TDC Internet koncernen forventer vækst gennem organisk vækst og virksomhedsopkøb bl.a. af Softbank Poland, som er den seneste erhvervelse. Indtægter i alt i 2001 forventes derfor at blive DKK 1,3 mia. og EBITDA-resultat DKK (0,6) mia. Den forventede vækst i omsætning i alt på omtrent 100 pct. afspejler stigende salg i 2001, hvorimod det lavere EBITDA kan henføres til indtjeningspåvirkningen fra Softbank Poland. I TDC Kabel TV forventes indtægter i alt at udgøre DKK 1,2 mia. og EBITDA DKK (0,1) mia. Med den økonomiske indvirkning fra omstruktureringen af kabel-tv forretningen er TDC Kabel TV nu rustet til fremtidige udfordringer og kan således drage fordel af vækstmulighederne. Indtægter i alt i TDC Forlag forventes at blive DKK 1,7 mia. og EBITDA DKK 0,5 mia. i 2001, hvilket primært kan henføres til en fortsættelse af væksten på det svenske marked. Denne vækst er forstærket af den nylige erhvervelse af det svenske forlag FöretagsFakta, der udgiver business-to-business fagbøger på det svenske marked. TDC Forlag planlægger yderligere ekspansion i Sverige og har som mål at levere telefonbøger, der tilsammen dækker hele Sverige. TDC Services forventer i 2001 med sin specialiserede logistikstyring at opnå indtægter i alt på DKK 3,6 mia. og EBITDA på DKK 1,0 mia. TDC Switzerland forventes at opnå indtægter i alt på DKK 8,2 mia. og EBITDA på DKK (0,4) mia. i Forventningerne er baseret på et stigende antal kunder inden for fastnet-, Internet- og mobiltelefoni i løbet af 2001 samt en realisering af synergieffekter både med hensyn til omsætning og omkostninger. Årets resultat inklusive afskrivninger på goodwill forventes at udgøre DKK (2,5) mia. Årets resultat i 2000 var påvirket af salg af ejerandele, hvilket afspejler den værditilvækst, som vores internationale portefølje medfører. En fortsat skærpet fokusering på hovedforretningsområderne og strømliningen af vores forretninger kan resultere i lignende frasalg i 2001, hvilket vil kunne resultere i en stigning i årets resultat, inklusive engangsposter, i en størrelsesorden på omkring DKK 4 mia. Over perioden 1996 til 2000 beløber erhvervelser af ejerandele, hovedsageligt i udenlandske virksomheder, sig til i alt DKK 13,6 mia., når bortses fra erhvervelsen i december 2000 af aktierne i sunrise. Når købet af aktieposter i TDC Switzerland på DKK 17,3 mia. medregnes, beløber de samlede erhvervelser sig til i alt DKK 30,9 mia. Side 15 af 23

16 Som følge af udviklingen af de nye forretninger forventes de finansielle resultater for at udvise en betydelig forbedring sammenlignet med 2000 og Ved at styrke TDC s konkurrenceevne og med en skærpelse af fokus på vækstområderne, forventes der at kunne opnås en organisk årlig vækst i indtægter i alt på ca. 10 pct. og i en årlig vækst i EBITDA på omkring 15 pct. Endelig forventes afskrivninger og finansielle poster at stige betydeligt mindre end EBITDA, og selskabsskatten forventes at ligge på samme niveau i den nævnte 3-års periode. Årets resultat forventes således at stige til et niveau på mindst DKK 4 mia. i 2004 og med fortsat stor vækst i indtjeningen. Bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen har på sit møde i dag godkendt TDC s regnskab for Bestyrelsen foreslår en udbytteforhøjelse på 5,0 pct. fra DKK 10,00 til DKK 10,50 pr. aktie. Det forventes, at TDC's Årsberetning for 2000 vil blive udsendt efter 30. marts Regnskabet kan hentes på Internettet på følgende adresse: Den ordinære generalforsamling holdes 26. april 2001 i København. 22. februar, 2001 Knud Heinesen Formand for Bestyrelsen Henning Dyremose Administrerende direktør og koncernchef * * * TDC inviterer til deltagelse i en telefonkonference i dag kl CET. Konferencen vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen og foregår på engelsk. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på På telefonkonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse slides inden telefonkonferencens begyndelse. Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til Investor Relations på telefon Side 16 af 23

17 Resultatopgørelse TDC DKK mio Ændring i % Fastnettelefoni ,2 Mobiltelefoni ,2 Terminaler, installationer mv (4,6) Internettjenester ,6 Udleje af faste kredsløb ,0 Servicetelefontjenester (2,9) Telefonbøger ,9 Datakommunikation ,8 Kabel TV ,2 Andre aktiviteter (inkl. Belgacom) ,8 Nettoomsætning ,6 heraf omsætning fra danske forretninger ,4 heraf omsætning fra udenlandske forretninger ,6 Indtægter i alt ,6 Driftsudgifter i alt (28.139) (33.786) (20,1) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,5 heraf danske forretninger ,3 heraf udenlandske forretninger ,2 Af- og nedskrivninger (5.583) (6.178) (10,7) heraf afskrivning på goodwill (716) (869) (21,4) Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter ,2 Engangsposter UM Resultat af primær drift (EBIT) ,9 Finansielle poster, netto (215) (612) (185) Resultat før skat ,9 Skat af årets resultat (2.685) (3.240) (20,7) - Skat vedrørende ordinært resultat (2.685) (2.575) 4,1 - Skat vedrørende engangsposter 0 (665) UM Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (62) (15) 75,8 Årets resultat Side 17 af 23

18 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Tele TDC Mobile TDC Internet TDC Kabel TV Danmark International Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (13.494) (15.124) (11.665) (15.011) (753) (981) (848) (1.169) EBITDA (321) (351) (8) (58) Af- og nedskrivninger (2.625) (2.747) (949) (1.239) (25) (53) (270) (273) Resultat af primær drift før engangsposter (346) (404) (278) (331) Anlægsaktiver ,200 1,014 Omsætningsaktiver Hensættelser og gæld (10.092) (10.730) (6.398) (8.026) (125) (764) (352) (499) Egenkapital Anlægsinvesteringer TDC Forlag TDC Services Andre 1 TDC Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (5.135) (5.795) - - Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (547) (799) (2.232) (2.381) (28.139) (33.786) EBITDA Af- og nedskrivninger (28) (82) (520) (502) (1.166) (1.282) (5.583) (6.178) Resultat af primær drift før engangsposter Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Hensættelser og gæld (830) (659) (581) (640) (17.954) (21.151) (36.332) (42.469) Egenkapital Anlægsinvesteringer Inkl. Belgacom og elimineringer Side 18 af 23

19 Balance pr. 31. december 2000 TDC (DKK mio.) Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt heraf rentebærende aktiver Aktiver i alt Passiver og egenkapital Egenkapital Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Minoritetsinteressers andel af egenkapital Hensættelser og Gæld i alt heraf rentebærende gæld Passiver i alt Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (11.283) (7.476) (33,7) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter ,3 Ændring i likvider UM Likvider pr. 31. december UM Side 19 af 23

20 Statistikker TDC s abonnementer Abonnementer ( 000) Ændring i % Danske abonnementer: Fastnetabonnementer, inkl. branchesalg (0,3) Mobilabonnementer inkl. Duét ,4 Internet dial-up abonnementer ,1 Kabel-tv abonnementer (3,0) Danske abonnementer (pro rata) i alt ,5 Udenlandske abonnementer: Fastnetabonnementer ,5 Mobilabonnementer ,2 Internet dial-up abonnementer Udenlandske abonnementer (pro rata) i alt ,2 Abonnementer i alt ,9 Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter): Ændring i % Indenlandsk fastnettrafik ,8 International trafik ,9 Mobiltrafik ,8 Antal medarbejdere TDC samt 100 pct. ejede dattervirksomheder Ændring i % Antal medarbejdere ,1 Side 20 af 23

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere