Regnskab for Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001"

Transkript

1 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK 16,6 mia., en stigning på 34 pct. EBITDA på DKK 13,0 mia., en stigning på 5,5 pct. Resultat pr. aktie, inklusive engangsposter, stigning fra DKK 17,34 til DKK 41,98. Antal kunder ved udgangen af året på 11,5 mio., en stigning på 26 pct.

2 Hovedtal for TDC DKK mio. Ekskl. engangsposter Inkl. engangsposter Vækst (%) 2000 Vækst (%) Nettoomsætning , ,6 Indtægter i alt , ,6 Driftsudgifter i alt (28.139) (33.786) (20,1) (33.786) (20,1) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) , ,5 Af- og nedskrivninger (5.583) (6.178) (10,7) (6.178) (10,7) Engangsposter UM Resultat af primær drift (EBIT) , ,9 Finansielle poster (215) (612) (184) (612) (184) Resultat før skat (4,9) ,9 Skat af årets resultat (2.685) (2.575) 4,1 (3.240) (20,7) Resultat før minoritetsinteresser (5,4) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (62) (15) UM (15) UM Årets resultat (4,3) Resultat pr. aktie DKK 17,34 16,59 (4,3) 41, Hovedtal for 2000 KØBENHAVN, den 22. februar 2001 TDC 1 har i dag offentliggjort, at nettoomsætningen for 2000 udgør DKK mio., hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) beløber sig til DKK mio. Det er en stigning på 5,5 pct. i forhold til Resultat af primær drift (EBIT), opgjort eksklusive engangsposter, udgør DKK mio., svarende til en stigning på 1,2 pct. Engangsposter har i 2000 resulteret i en fortjeneste efter skat på DKK mio., og årets resultat er steget til DKK mio., hvilket er en fremgang på 142% har været et spændende år for TDC med en betydelig omsætningsvækst og kundetilgang. I løbet af de seneste 10 år har vi positioneret koncernen som en konkurrencedygtig international udbyder af kommunikationsløsninger i Europa. I 2000 har vi gennemført flere vigtige tiltag. Vi har omstruktureret for at opnå større fokus og vækst ved at skabe dynamiske, fleksible og proaktive forretningsenheder, der kan udnytte de fremtidige forretningsmuligheder i vores branche, og vi har omdøbt koncernen til TDC. Desuden har vi erhvervet aktiemajoriteten i sunrise/diax og herved skabt det næststørste teleselskab i Schweiz, udtaler bestyrelsesformand Knud Heinesen. TDC s nettoomsætning udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket svarer til en stigning på DKK mio. eller 17 pct. i forhold til Denne fremgang kan især henføres til 1 Det registrerede selskabsnavn for holdingselskabet er Tele Danmark A/S. Vi forventer, at navnet bliver ændret til TDC A/S på generalforsamlingen den 26. april I denne meddelelse vil navnet TDC blive brugt som betegnelse for hele gruppen. Side 2 af 23

3 vækstområderne mobiltelefoni og Internettjenester, hvor nettoomsætningen steg med henholdsvis 35 pct. og 42 pct. I 2000 kom 32 pct. af TDC s nettoomsætning fra mobiltelefoni og Internettjenester, og vækstraterne understreger tillige med en stigning på 52 pct. i antallet af mobilkunder, opgjort på pro rata-basis - TDC s solide position på disse dynamiske vækstmarkeder. I 2000 deltog TDC i opkøb af UMTS licenser i Østrig, Holland, Polen og Schweiz. Licenserne blev erhvervet til betydeligt lavere priser end i andre europæiske lande. Nettoomsætningen fra de udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder steg med 35 pct. til DKK 21,7 mia. i De udenlandske forretninger tegnede sig i 2000 for 49 pct. af koncernens nettoomsætning mod 42 pct. i TDC tog i december 2000 de første skridt til en fusion af sunrise/diax ved at øge sin aktiepost i sunrise med 34 procentpoint til 78 pct. Dette er afspejlet i årsregnskabet for Når bortses fra engangsposter, lå årets resultat lidt under resultatet for Den finansielle udvikling i 2000 er imidlertid påvirket af en række ændrede ejerandele. TDC Påvirkning af indtjening i 2000 som følge af ændrede ejerandele DKK mio. EBITDA Årets resultat ElTele Øst akkvisition (75) (84) sunrise forøgelse af ejerandel (19) (60) Ben reduktion af ejerandel Andre ændringer 29 (41) I alt (4) (120) Resultatet blev derudover påvirket af særlige forhold såsom engangsbevægelser i de finansielle poster, nedsættelser af samtrafikpriserne og udvidelsen af de europæiske mobilaktiviteter. Disse forhold blev delvist opvejet af et fald i udskudt skat som følge af sænkningen af den danske selskabsskat fra 32 pct. til 30 pct. samt af frasalg af aktiver. Når virkningerne af de anførte forhold udelades, steg årets resultat og resultat pr. aktie med 3 pct. i 2000 sammenlignet med Side 3 af 23

4 TDC Årets resultat, normaliseret vækst 1999/2000 DKK mio. Beløb Pct. Vækst i årets resultat, før engangsposter (162) (4,3) Engangsforforskydninger i finansielle poster 1 (87) - Påvirkning fra fald i samtrafikpriser (151) - Påvirkning som følge af ændrede (120) - ejerandelsforhold Europæiske mobiloperationer 2 (293) - Sænkning af skattesats Salg af aktiver 94 - Særlige forhold, i alt (279) - Årets resultat, normaliseret vækst 117 3,1 (1) Primært valutakursreguleringer. (2) Ændringer i årets resultat i udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder i TDC Mobile International i forbindelse med en stigning på 70 pct. i antallet af mobilkunder Den øgede fokus på hovedforretningsområderne og optimeringen af de udenlandske forretninger førte i 2000 til frasalg og nedbringelser af en række ejerandele. Dette har resulteret i engangsposter, som forbedrede nettoresultatet med DKK 5,5 mia. Der er her blandt andet tale om salg af TDC s aktieposter på 20,4 pct. i NetCom ASA, 33,3 pct. i Telenordia AB og 25 pct. i NSAB (Nordiska Satellitaktiebolaget) samt frasalget af Tele Danmark Marine. Hertil kommer nedbringelsen af TDC's ejerandel i Ben samt Belgacoms salg af X.com. Engangsposter relateret til omstruktureringsomkostninger, nedskrivninger og fratrædelsesgodtgørelser udgjorde før skat DKK (479) mio. TDC Engangsposter DKK mio. Res. før skat Årets resultat Fra salg og ændringer af ejerandele Omstruktureringer, nedskrivninger samt (479) (486) fratrædelsesgodtgørelse Engangsposter, i alt Nogle af de gode resultater, som TDC opnåede i 2000, kan opsummeres således: en stigning i antallet af nye ISDN2-abonnenter i den indenlandske forretning på 48 pct. vækst i nettoomsætningen fra international transittrafik på 132 pct. 21 pct. s vækst i den indenlandske fastnettrafik Side 4 af 23

5 stigning i nettoomsætningen fra mobiltjenester på 35 pct., herunder en vækst i nettoomsætningen fra det tyske marked på 39 pct. en stigning i antallet af mobilkunder, opgjort på pro rata-basis, på 52 pct. vækst i antallet af sendte SMS-beskeder på 190 pct. 21 pct. s vækst i nettoomsætningen fra Internettrafik stigning i antallet af Internet dial-up kunder, opgjort på pro rata-basis, på 89 pct. vækst i nettoomsætningen fra forlagsvirksomhed på 35 pct. som følge af den succesfulde udvidelse af forlagsaktiviteterne i Sverige. Nedenfor gennemgås de enkelte forretningsenheders resultater for 2000: TDC Tele Danmark DKK mio Ændring i pct. Nettoomsætning Fastnettelefoni ,6 Mobiltelefoni ,2 Servicetelefontjenester ,2 Datakommunikation ,8 Terminaler, installationer mv (4,5) Internettjenester ,1 Udleje af faste kredsløb ,1 Andre aktiviteter ,7 Nettoomsætning i alt ,0 Danske forretninger ,3 Udenlandske forretninger ,2 EBITDA (9,0) Danske forretninger (7,9) Udenlandske forretninger (82) (158) (93) TDC Tele Danmark omfatter primært den danske fastnetforretning. Nettoomsætningen udgør DKK mio. i 2000, hvilket er en stigning på 4,0 pct. i forhold til Væksten kan primært henføres til en markant fremgang på 41 pct. i nettoomsætningen fra internationale dattervirksomheder samt en omsætningsvækst på 132 pct. i den internationale transittrafik. Omsætningen fra danske fastnetabonnementer steg 5,6 pct. til DKK mio., hvilket især skyldes en rebalancering af priserne. Omsætningen fra indenlandsk fastnettrafik udgør DKK mio. Dette svarer til et fald på 9,4 pct.. Antallet af solgte trafikminutter udgjorde 26,1 mia., hvilket er en stigning på 21 pct. Den lavere omsætning fra fastnettrafikken afspejler en lavere markedsandel og en rebalancering af priserne. Side 5 af 23

6 Omsætningen fra udlandstrafik beløber sig til DKK mio. Dette er en stigning på 22 pct. i forhold til 1999, der primært skyldes omsætningsvæksten på hele 132 pct. i den internationale transittrafik. TDC s priser for almindelig telefoni, herunder abonnementer og trafik, reguleres ved et såkaldt maksimalprissystem, som indebærer, at en gennemsnitskundes telefonregning skal falde med 4 pct. minus inflation hvert år i perioden Koncernen har i de senere år rebalanceret priserne ved at hæve abonnementspriserne og nedsætte samtalepriserne, under samtidig opfyldelse af de regulatoriske prisreduktionskrav. Nettoomsætningen fra indenlandske servicetelefontjenester er steget med 3,2 pct. til DKK 669 mio. i Heri indgår omsætningen fra servicetelefontjenester leveret til andre TDC selskaber såsom TDC Mobil. Nettoomsætningen fra datakommunikation i Danmark er steget 9,8 pct. til DKK 773 mio. i Nettoomsætningen fra datakommunikationstjenester er påvirket af et skift fra smalbåndstjenester, som f.eks. Datex og Datapost, til nye tjenester såsom ADSL. Nettoomsætningen fra salg af terminaler, installationer mv. er faldet med 4,5 pct. til DKK mio. i Omsætningen hidrører fra en bred vifte af aktiviteter, herunder salg og installation af teleudstyr, der spænder fra håndholdte terminaler til store omstillingsanlæg, samt servicesalg og outsourcingaftaler, hvor TDC leverer kommunikationsløsninger af høj kvalitet til kunderne. Nettoomsætningen fra udleje af faste kredsløb er steget med 12 pct. til DKK mio. i Væksten skyldes primært ElTele Øst, som i 2000 indgår med et helt regnskabsår. TDC Tele Danmarks regnskab indeholder endvidere omsætning fra mobiltelefoni og Internettjenester, der hidrører fra Duét abonnementer og trafik samt Internetindtægter fra sunrise. EBITDA for TDC Tele Danmark er faldet med 9,0 pct. til DKK mio. Dette skyldes især nedsættelser af samtrafikpriserne og øget konkurrence på det danske marked inden for fastnetkommunikationsløsninger. Ved udgangen af 2000 havde TDC Tele Danmark 3,4 mio. indenlandske kunder, heraf 2,8 mio. fastnetabonnenter, ISDN2-abonnenter og Duét-abonnenter. Antallet af IN-abonnementer, dvs. kunder med værdiforøgende tjenester som f.eks. Vis Nummer og Besked Service, er steget med 23 pct. til 1,5 mio. Side 6 af 23

7 TDC Mobile International DKK mio Ændring i % Nettoomsætning Mobiltelefoni ,7 Fastnettelefoni ,4 Terminaler, installationer mv (44,6) Internettjenester UM Andet UM Nettoomsætning i alt ,6 Danske forretninger ,0 Udenlandske ,3 EBITDA ,7 Danske forretninger ,8 Udenlandske ,6 TDC Mobile Internationals aktiviteter omfatter primært mobilaktiviteter som TDC Mobil A/S, der er den førende mobiloperatør i Danmark, Talkline, Polkomtel, Bité, Ben, UMC og Connect Austria. TDC Mobile Internationals regnskabstal indeholder udover mobilomsætning tillige omsætning fra fastnettelefoni og Internettjenester, hvilket hidrører fra Talklines aktiviteter. I 2000 er nettoomsætningen i TDC Mobile International steget med 34 pct. til DKK mio. TDC Mobil realiserede en nettoomsætning på DKK mio., svarende til en stigning på 9,0 pct. Omsætningen fra abonnementer er steget med 7,8 pct. til DKK 650 mio., mens omsætningen fra mobiltrafik er steget med 30 pct. til DKK mio. Kundeantallet er gennem året blevet forøget med 35 pct. til 1,4 mio. ultimo 2000, hvoraf taletidskunder udgør 33 pct. Trafikvolumen er steget med 13 pct. til mio. minutter, og antallet af sendte SMSbeskeder steg med 190 pct. til 212 mio. Omsætningen i Talkline, den 100 pct. ejede udbyder af mobil-, Internet- og fastnettjenester i Tyskland, er steget markant med 40 pct. til DKK mio. Dette er resultatet af en fremgang på 34 pct. i mobilomsætningen til DKK mio. og en fremgang på 52 pct. i omsætningen fra fastnettjenester til DKK mio. Talkline opnåede et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) på DKK 267 mio., hvilket er et fald på 29 pct. Dette svarer til en overskudsgrad på 2,7 pct. i 2000 mod 5,4 pct. i Denne udvikling hænger sammen med øgede markedsføringsomkostninger, som har ført til en stigning på 71 pct. i antallet af mobilkunder. Ved udgangen af 2000 havde Talkline 1,706 mio. mobilkunder, fastnetkunder med fast operatørvalg og Internet dial-up kunder. Bité, den 100 pct. ejede GSM-mobiloperatør i Litauen, opnåede en omsætning på DKK 278 mio., eller en stigning på 66 pct., og et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Side 7 af 23

8 på DKK 66 mio., hvilket svarer til et fald på 11 pct. Antallet af kunder steg med 44 pct. til Andre mobilaktiviteter, der omfatter vores ejerandele i Polkomtel på 19,6 pct., i Ben på 14,7 pct., i UMC på 16.3 pct. og i Connect Austria på 15 pct., gav en omsætning på DKK mio. og EBITDA på DKK 57 mio., opgjort på pro rata-basis. Kundeantallet for disse selskaber, ligeledes opgjort på pro rata-basis, var ved årets udgang , svarende til en fremgang på 74 pct. TDC Internet DKK mio Ændring i pct. Nettoomsætning ,7 Danske forretninger ,7 Udenlandske forretninger 0 8 UM EBITDA (321) (351) (9,4) Danske forretninger (310) (331) (6,8) Udenlandske forretninger (11) (20) (81,8) TDC Internets aktiviteter består overvejende af danske Internet dial-up kunder, web-tjenester som web-hosting og sikkerhed, hvortil kommer ejerskabet af selskaberne Contactel og DanNet A/S. Der har været en kraftig vækst i nettoomsætningen i TDC Internet på 48 pct. til DKK 601 mio. i 2000, hvilket især skyldes en solid vækst i antallet af danske Internet dial-up kunder. DanNet A/S, der er den førende udbyder af clearing af data i forbindelse med EDI og GSM roaming, opnåede en omsætning på DKK 191 mio. og en EBITDA på DKK 31 mio. Det er en stigning på henholdsvis 9,2 pct. og 29 pct. DanNet er godt positioneret til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter dataclearing fra GSM og UMTS operatører i hele verden. Andre forretningsenheder TDC Forlags nettoomsætning udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket er en stigning på 47 pct. EBITDA steg markant med 51 pct. til DKK 570 mio. Denne fremgang kan først og fremmest tilskrives fortsat vækst på det danske marked samt en succesfuld yderligere ekspansion i Sverige, hvor i forvejen Lokaldelen i 2000 indgår med et helt regnskabsår. TDC Forlags omsætning fra de danske forretninger steg med 18 pct. til DKK 948 mio., mens omsætningen fra de udenlandske forretninger steg med 290 mio. til DKK 407 mio. Ligeledes bidrog EBITDA fra de danske forretninger med DKK 461 mio., eller en stigning på 39 pct., mens EBITDA fra de udenlandske forretninger udgjorde DKK 109 mio., hvilket er en stigning på 140 pct. Disse resultater er opnået både ved organisk vækst og ved virksomhedsopkøb. De foretagne virksomhedsopkøb i 2000, som omfatter Teknisk Forlag A/S i Danmark og Mediaförlaget i Sverige, understreger koncernens ekspansionsstrategi, den førende markedsposition i Danmark og positioneringen som den næststørste udbyder af telefonbøger på det svenske marked. Side 8 af 23

9 Nettoomsætningen fra TDC Kabel TV udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket er en stigning på 31 pct. Det afspejler højere gennemsnitlige salgspriser for Kabel TV s programpakker. Som følge af en omfattende og afsluttet omstrukturering i 2000 af Kabel TV-forretningen faldt EBITDA fra DKK (8 mio.) i 1999 til DKK (58 mio.) i TDC Services opnåede en nettoomsætning på DKK mio., eller en stigning på 7,8 pct. Tilsvarende steg EBITDA med 14 pct. til mio. TDC Services leverer tjenesteydelser til TDC s øvrige forretningsenheder inden for fakturering, logistik, lønadministration og IT. TDC har endvidere en indirekte aktiepost på 16,5 pct. i Belgacom igennem ADSB, som er et konsortium bestående af SBC, Singapore Telecom, TDC og en række belgiske finansielle institutioner. I 2000 realiseredes på pro rata-basis en nettoomsætning fra Belgacom på DKK mio., svarende til en stigning på 12 pct. i forhold til 1999, og et EBITDA på DKK mio., svarende til en stigning på 4,7 pct. Af- og nedskrivninger TDC s afskrivninger udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999, hvilket svarer til en stigning på DKK 595 mio. eller 11 pct. Udover afskrivninger på telenet kan stigningen henføres til afskrivninger på goodwill i forbindelse med udenlandske virksomhedsopkøb. Afskrivningerne i TDC Tele Danmark steg med DKK 122 mio. eller 5 pct. fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i Stigningen kan primært henføres til afskrivninger på investeringer i ElTele Øst og Internordia. For TDC Mobile International udgjorde afskrivningerne i alt DKK mio. i 2000 mod DKK 949 mio. i Det svarer til en stigning på DKK 290 mio. eller 31 pct., der primært vedrører Bité, Connect Austria, Polkomtel, Ben og Talkline samt de danske telenet. Resultat af primær drift før engangsposter Resultat af primær drift før engangsposter udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999 svarende til en stigning på DKK 78 mio. eller 1,2 pct. Engangsposter Engangsposter før skat udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket har påvirket nettoresultatet med DKK mio. Der var ingen engangsposter i TDC opnåede i 2000 en fortjeneste før skat på DKK mio. gennem frasalg, hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. TDC afhændede således: ejerandelen på 20,4 pct. i NetCom ASA for DKK 4,2 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. Side 9 af 23

10 ejerandelen på 33,3 pct. i Telenordia AB for DKK 2,3 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. ejerandelen på 25 pct. i NSAB for DKK 0,5 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK 260 mio. Tele Danmark Marine for DKK 0,9 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK 296 mio. Dertil kommer en resultatpåvirkning på DKK 268 mio. afledt af Belgacoms salg af aktieposter i X.com. Endvidere påvirkede nedbringelsen af TDC s aktiepost i Ben årets resultat med DKK mio., idet dette beløb dog er baseret på et foreløbigt estimat. Andre engangsposter i 2000 omfatter nedskrivning af aktiver, omstruktureringsomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser, der beløber sig til DKK (479) mio. før skat, og som påvirker nettoresultatet med i alt DKK (486) mio. Resultat af primær drift Resultatet af primær drift (EBIT), inklusive engangsposter, steg fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i 2000, hvilket svarer til en vækst på 93 pct. Finansielle poster Finansielle poster ændredes væsentligt i 2000, idet de finansielle nettoudgifter steg fra DKK 215 mio. i 1999 til DKK 612 mio. i Hovedparten af denne stigning kan relateres til stigende gæld, mens DKK 128 mio. er engangsbevægelser, der omfatter en fortjeneste i 1999 i Telecom Invest og valutakursreguleringer i både 1999 og Finansielle indtægter i 2000 udgjorde i alt DKK mio. mod DKK mio. i Denne stigning kan primært henføres til større renteindtægter fra swapaftaler og bankindeståender. Finansielle udgifter i 2000 udgjorde i alt DKK mio. mod DKK mio. i Denne stigning kan henføres til større renteudgifter fra swapaftaler og nye langfristede lån, der er optaget for at finansiere udenlandske investeringer, samt større renteudgifter i udenlandske selskaber, primært i Polkomtel, sunrise, Talkline, Connect Austria og Ben. Resultat før skat af kapitalandele i andre associerede virksomheder faldt fra DKK 51 mio. i 1999 til DKK 14 mio. i 2000, hvilket primært kan henføres til engangsfortjenesten i Telecom Invest i Årets resultat Årets resultat, inklusive engangsposter, udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999, hvilket svarer til en stigning på 142 pct. Årets resultat, eksklusive engangsposter, udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket svarer til et fald på 4 pct. sammenlignet med Side 10 af 23

11 Resultat pr. aktie steg tilsvarende med 142 pct., inklusive engangsposter, men faldt med 4 pct., eksklusive engangsposter. Resultatet for 2000 er påvirket af udvidelsen af de europæiske mobilaktiviteter samt en række nedsættelser af samtrafikpriserne. Det er endvidere påvirket af engangsbevægelser i de finansielle poster, salg af aktiver, ændringer i ejerandele samt sænkningen af den danske selskabsskatteprocent. Balance TDC s balance udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2000, svarende til en stigning på DKK mio. i forhold til ultimo Stigningen i aktiver kan henføres til goodwill på DKK mio. som følge af især erhvervelsen af sunrise, vækst i tilgodehavender på DKK 565 mio. samt stigninger i telekommunikationsanlæg på DKK mio. Likvide beholdninger steg med DKK mio., hvilket primært kan henføres til salg af aktiver og ændrede ejerandele. Langfristet gæld i alt steg med DKK mio., mens kortfristet gæld i alt steg med DKK mio. Egenkapitalen udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2000, hvilket svarer til en stigning på DKK mio. sammenlignet med ultimo Væksten kan hovedsagelig henføres til årets resultat for 2000 på DKK mio. efter fradrag af foreslået udbytte på DKK mio. Soliditetsgraden, der er beregnet som egenkapitalen i procent af de samlede passiver, udgjorde ved udgangen af ,5 pct., hvilket er en stigning på 1,9 procent point i forhold til Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster steg i 2000 til DKK mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i Stigningen på DKK 434 mio. i forhold til 1999 kan primært henføres til en øget driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i Faldet kan primært henføres til frasalg af aktiver, som modsvares delvist af erhvervelsen af aktier i sunrise. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i Stigningen i 2000 kan hovedsagelig henføres til øget langfristet lånoptagelse. TDC s likvider steg med DKK mio. til DKK mio. pr. 31. december Anlægsinvesteringer TDC s anlægsinvesteringer steg med DKK mio. i 2000 til DKK mio., hvilket først og fremmest kan henføres til en stigning i de udenlandske investeringer fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i Side 11 af 23

12 TDC s internationale satsning illustreres af de store investeringer på i alt DKK 17,3 mia. i Schweiz som annonceret i november Af dette beløb blev DKK 5,7 mia. investeret i TDC Anlægsinvesteringer DKK mio Indland Udland I alt Indland Udland I alt TDC Tele Danmark TDC Mobil international TDC Internet TDC Kabel TV TDC Forlag TDC Services Øvrige TDC Køb af ejerandele i andre selskaber TDC, ekskl. køb af ejerandele Med indenlandske investeringer på DKK mio. står TDC Tele Danmark for 64 pct. af TDC s samlede indenlandske anlægsinvesteringer. TDC Tele Danmarks anlægsinvesteringer vedrører hovedsagelig fastnet og datanet, herunder ISDN- og ADSL-tilslutninger, og med betydelig fokus på aktiviteter vedrørende IP-teknologi. TDC Tele Danmark målretter investeringerne mod vækstområder og intensiverer aktiviteterne inden for bredbåndsdataløsninger til både erhvervs- og privatkundemarkedet. Inklusive udenlandske investeringer på DKK 735 mio. udgjorde TDC Tele Danmarks samlede investeringer DKK mio., hvilket svarer til 17 pct. af TDC Tele Danmarks indtægter i alt. Anlægsinvesteringer i alt i TDC Mobile International udgjorde DKK mio., eller 26 pct. af indtægter i alt. Som følge af den store satsning på mobilaktiviteter, især mobilt Internet og mobildatatransmission, er anlægsinvesteringerne i det danske mobilnet steget med mere end 50 pct. til i alt DKK 815 mio. Udenlandske anlægsinvesteringer i TDC Mobile International udgjorde DKK mio. TDC Internet har udvidet aktiviteterne inden for basale Internettjenester med indenlandske anlægsinvesteringer på DKK 58 mio. og udenlandske investeringer på DKK 96 mio. Anlægsinvesteringer i TDC Kabel TV udgjorde DKK 148 mio. i 2000 med fokus på vækst inden for Internetaktiviteter. Anlægsinvesteringerne i TDC Forlag udgjorde DKK 137 mio. i 2000, hvilket relaterer sig til udenlandske investeringer og web-baserede tjenester. Øvrige anlægsinvesteringer på DKK mio. i 2000 kan primært henføres til investeringer i Belgacom samt investeringerne i de schweiziske selskaber. Side 12 af 23

13 Efterfølgende begivenheder Den 12. november 2000 indgik TDC en aftale med de øvrige aktionærer i den schweiziske fastnet- og Internetudbyder, sunrise, og den schweiziske mobil- og fastnetoperatør, diax. Denne aftale dannede grundlaget for TDC s erhvervelse af British Telecoms aktiepost i sunrise på 34,4 pct. ultimo november 2000, samt den afsluttende handel den 23. januar Hermed blev sunrise og diax fusioneret, og TDC øgede ved erhvervelsen af en yderligere aktiepost sin ejerandel til 78,5 pct. i det fusionerede selskab, der blev omdøbt til TDC Schweiz. Bestyrelsen i det nye selskab har 9 medlemmer, hvoraf TDC udpeger de 7. TDC Forlag har den 2. februar 2001 underskrevet en aftale om at købe 100 pct. af FöretagsFakta i Sverige. FöretagsFakta udgiver kataloger til business-to-business segmentet. Med dette opkøb øger TDC Forlag sin markedsandel på det svenske marked for business-tobusiness kataloger fra 23 pct. til 48 pct., baseret på et foreløbigt estimat, og selskabet fremstår herefter som markedsleder på dette marked. Dette forhold styrker samtidig TDC s business-tobusiness Internet aktiviteter og gør det muligt for koncernen at trænge hurtigere ind på dette marked. TDC Internet har d. 13. februar 2001 indgået en aftale om at købe 51 pct. af 6 polske Internetvirksomheder af Softbank Poland, der er et førende polsk software- og ITintegrationsselskab. Virksomhederne tilbyder Internetadgang, hosting og portal-tjenester til hele det polske marked, og kundebasen består hovedsagelig af erhvervskunder i både den private og offentlige sektor. Forventninger til 2001 Oplysningerne i dette afsnit om forventninger er i sagens natur forbundet med visse risici, som er nærmere beskrevet i regnskabsberetningens safe harbor erklæring. I det følgende gennemgås og forklares forventningerne for 2001 for TDC efterfulgt af de generelle forventninger til 2002 til Generelt er årets resultat opgjort eksklusive engangsposter. TDC s finansielle udvikling fra 2000 til 2001 er påvirket af de betydelige investeringer i Schweiz i december 2000 og januar Disse investeringer vil øge omsætningen og væsentligt forringe årets resultat i 2001 delvist som følge af afskrivninger på goodwill samt finansieringsomkostninger. Indtægter i alt forventes at udgøre DKK 57,5 mia., hvilket er en stigning på mere end 20 pct. i forhold til EBITDA forventes at udgøre DKK 12,8 mia., hvilket er på linie med Som følge af afskrivninger på goodwill og renteudgifter vedrørende investeringerne i Schweiz forventes årets resultat i 2001 at blive DKK 0,6 mia., hvilket er betydeligt lavere end i Side 13 af 23

14 TDC Finansielle forventninger til 2001 (ekskl. engangsposter) DKK mia Vækst 00/01 (%) TDC Tele Danmark Indtægter i alt 21,0 22,0 21,3 (3) EBITDA 7,5 6,9 6,9 1 TDC Mobile International Indtægter i alt 12,9 16,9 19,3 14 EBITDA 1,2 1,9 2,3 20 TDC Internet Indtægter i alt 0,4 0,6 1,3 106 EBITDA (0,3) (0,4) (0,6) (71) TDC Kabel TV Indtægter i alt 0,8 1,1 1,2 8 EBITDA (0,0) (0,1) (0,1) UM TDC Forlag Indtægter i alt 0,9 1,4 1,7 24 EBITDA 0,4 0,6 0,5 (12) TDC Services Indtægter i alt 3,1 3,4 3,6 6 EBITDA 0,9 1,0 1,0 (1) TDC Switzerland Indtægter i alt UM UM 8,2 UM EBITDA UM UM (0,4) UM Årets resultat 1 UM UM (2,5) UM TDC Indtægter i alt 40,4 46,8 57,5 23 EBITDA 12,3 13,0 12,8 (1) Årets resultat 2 3,8 3,6 0,6 (83) 1 Inkluderer afskrivninger på goodwill på DKK 0,9 mia. 2 Inkluderer renteudgifter i 2001 vedrørende erhvervelsen af aktieposter i sunrise/diax på DKK 0,6 mia. efter skat. Indtjeningen kan forventes at blive bedre i anden halvdel af 2001 end i første, delvist som følge af udviklingen i TDC Switzerland. TDC Tele Danmark vil satse på at udbygge kunderelationerne, introducere ny teknologi og udvikle integrerede løsninger og derved styrke selskabets position som den førende udbyder af kommunikationsløsninger i Danmark. Forventningerne til 2001 omfatter indtægter i alt på DKK 21,3 mia. og EBITDA på DKK 6,9 mia. Det forventede fald i indtægter i alt på 3 pct. påvirkes af frasalget af Telenordia og ændringen fra pro rata til equity konsolidering af sunrise. Når der ses bort fra dette, er der tale om en forventet stigning på 4 pct. EBITDA på linie med 2000 er en forbedring sammenlignet med udviklingen fra 1999 til Forbedringen kan blandt andet henføres til implementeringen af et effektiviseringsprogram, som skal reducere medarbejderstaben og forbedre produktiviteten. Side 14 af 23

15 I TDC Mobile International forventes indtægter i alt at udgøre DKK 19,3 mia., og EBITDA forventes at blive DKK 2,3 mia., hvilket er stigninger på henholdsvis 14 pct. og 20 pct. Disse forventninger til udviklingen hænger sammen med de udenlandske investeringer, der er foretaget i løbet at de seneste 5 år, samt den finansielle påvirkning fra den øgede konkurrence på det tyske marked. TDC Internet vil søge at leve op til sin ambition om at blive en af de hurtigst voksende udbydere i Europa af Internettjenester, herunder både basale løsninger og mere avancerede tjenester som f.eks. bredbåndsløsninger. TDC Internet koncernen forventer vækst gennem organisk vækst og virksomhedsopkøb bl.a. af Softbank Poland, som er den seneste erhvervelse. Indtægter i alt i 2001 forventes derfor at blive DKK 1,3 mia. og EBITDA-resultat DKK (0,6) mia. Den forventede vækst i omsætning i alt på omtrent 100 pct. afspejler stigende salg i 2001, hvorimod det lavere EBITDA kan henføres til indtjeningspåvirkningen fra Softbank Poland. I TDC Kabel TV forventes indtægter i alt at udgøre DKK 1,2 mia. og EBITDA DKK (0,1) mia. Med den økonomiske indvirkning fra omstruktureringen af kabel-tv forretningen er TDC Kabel TV nu rustet til fremtidige udfordringer og kan således drage fordel af vækstmulighederne. Indtægter i alt i TDC Forlag forventes at blive DKK 1,7 mia. og EBITDA DKK 0,5 mia. i 2001, hvilket primært kan henføres til en fortsættelse af væksten på det svenske marked. Denne vækst er forstærket af den nylige erhvervelse af det svenske forlag FöretagsFakta, der udgiver business-to-business fagbøger på det svenske marked. TDC Forlag planlægger yderligere ekspansion i Sverige og har som mål at levere telefonbøger, der tilsammen dækker hele Sverige. TDC Services forventer i 2001 med sin specialiserede logistikstyring at opnå indtægter i alt på DKK 3,6 mia. og EBITDA på DKK 1,0 mia. TDC Switzerland forventes at opnå indtægter i alt på DKK 8,2 mia. og EBITDA på DKK (0,4) mia. i Forventningerne er baseret på et stigende antal kunder inden for fastnet-, Internet- og mobiltelefoni i løbet af 2001 samt en realisering af synergieffekter både med hensyn til omsætning og omkostninger. Årets resultat inklusive afskrivninger på goodwill forventes at udgøre DKK (2,5) mia. Årets resultat i 2000 var påvirket af salg af ejerandele, hvilket afspejler den værditilvækst, som vores internationale portefølje medfører. En fortsat skærpet fokusering på hovedforretningsområderne og strømliningen af vores forretninger kan resultere i lignende frasalg i 2001, hvilket vil kunne resultere i en stigning i årets resultat, inklusive engangsposter, i en størrelsesorden på omkring DKK 4 mia. Over perioden 1996 til 2000 beløber erhvervelser af ejerandele, hovedsageligt i udenlandske virksomheder, sig til i alt DKK 13,6 mia., når bortses fra erhvervelsen i december 2000 af aktierne i sunrise. Når købet af aktieposter i TDC Switzerland på DKK 17,3 mia. medregnes, beløber de samlede erhvervelser sig til i alt DKK 30,9 mia. Side 15 af 23

16 Som følge af udviklingen af de nye forretninger forventes de finansielle resultater for at udvise en betydelig forbedring sammenlignet med 2000 og Ved at styrke TDC s konkurrenceevne og med en skærpelse af fokus på vækstområderne, forventes der at kunne opnås en organisk årlig vækst i indtægter i alt på ca. 10 pct. og i en årlig vækst i EBITDA på omkring 15 pct. Endelig forventes afskrivninger og finansielle poster at stige betydeligt mindre end EBITDA, og selskabsskatten forventes at ligge på samme niveau i den nævnte 3-års periode. Årets resultat forventes således at stige til et niveau på mindst DKK 4 mia. i 2004 og med fortsat stor vækst i indtjeningen. Bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen har på sit møde i dag godkendt TDC s regnskab for Bestyrelsen foreslår en udbytteforhøjelse på 5,0 pct. fra DKK 10,00 til DKK 10,50 pr. aktie. Det forventes, at TDC's Årsberetning for 2000 vil blive udsendt efter 30. marts Regnskabet kan hentes på Internettet på følgende adresse: Den ordinære generalforsamling holdes 26. april 2001 i København. 22. februar, 2001 Knud Heinesen Formand for Bestyrelsen Henning Dyremose Administrerende direktør og koncernchef * * * TDC inviterer til deltagelse i en telefonkonference i dag kl CET. Konferencen vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen og foregår på engelsk. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på På telefonkonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse slides inden telefonkonferencens begyndelse. Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til Investor Relations på telefon Side 16 af 23

17 Resultatopgørelse TDC DKK mio Ændring i % Fastnettelefoni ,2 Mobiltelefoni ,2 Terminaler, installationer mv (4,6) Internettjenester ,6 Udleje af faste kredsløb ,0 Servicetelefontjenester (2,9) Telefonbøger ,9 Datakommunikation ,8 Kabel TV ,2 Andre aktiviteter (inkl. Belgacom) ,8 Nettoomsætning ,6 heraf omsætning fra danske forretninger ,4 heraf omsætning fra udenlandske forretninger ,6 Indtægter i alt ,6 Driftsudgifter i alt (28.139) (33.786) (20,1) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,5 heraf danske forretninger ,3 heraf udenlandske forretninger ,2 Af- og nedskrivninger (5.583) (6.178) (10,7) heraf afskrivning på goodwill (716) (869) (21,4) Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter ,2 Engangsposter UM Resultat af primær drift (EBIT) ,9 Finansielle poster, netto (215) (612) (185) Resultat før skat ,9 Skat af årets resultat (2.685) (3.240) (20,7) - Skat vedrørende ordinært resultat (2.685) (2.575) 4,1 - Skat vedrørende engangsposter 0 (665) UM Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (62) (15) 75,8 Årets resultat Side 17 af 23

18 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Tele TDC Mobile TDC Internet TDC Kabel TV Danmark International Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (13.494) (15.124) (11.665) (15.011) (753) (981) (848) (1.169) EBITDA (321) (351) (8) (58) Af- og nedskrivninger (2.625) (2.747) (949) (1.239) (25) (53) (270) (273) Resultat af primær drift før engangsposter (346) (404) (278) (331) Anlægsaktiver ,200 1,014 Omsætningsaktiver Hensættelser og gæld (10.092) (10.730) (6.398) (8.026) (125) (764) (352) (499) Egenkapital Anlægsinvesteringer TDC Forlag TDC Services Andre 1 TDC Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (5.135) (5.795) - - Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (547) (799) (2.232) (2.381) (28.139) (33.786) EBITDA Af- og nedskrivninger (28) (82) (520) (502) (1.166) (1.282) (5.583) (6.178) Resultat af primær drift før engangsposter Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Hensættelser og gæld (830) (659) (581) (640) (17.954) (21.151) (36.332) (42.469) Egenkapital Anlægsinvesteringer Inkl. Belgacom og elimineringer Side 18 af 23

19 Balance pr. 31. december 2000 TDC (DKK mio.) Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt heraf rentebærende aktiver Aktiver i alt Passiver og egenkapital Egenkapital Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Minoritetsinteressers andel af egenkapital Hensættelser og Gæld i alt heraf rentebærende gæld Passiver i alt Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (11.283) (7.476) (33,7) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter ,3 Ændring i likvider UM Likvider pr. 31. december UM Side 19 af 23

20 Statistikker TDC s abonnementer Abonnementer ( 000) Ændring i % Danske abonnementer: Fastnetabonnementer, inkl. branchesalg (0,3) Mobilabonnementer inkl. Duét ,4 Internet dial-up abonnementer ,1 Kabel-tv abonnementer (3,0) Danske abonnementer (pro rata) i alt ,5 Udenlandske abonnementer: Fastnetabonnementer ,5 Mobilabonnementer ,2 Internet dial-up abonnementer Udenlandske abonnementer (pro rata) i alt ,2 Abonnementer i alt ,9 Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter): Ændring i % Indenlandsk fastnettrafik ,8 International trafik ,9 Mobiltrafik ,8 Antal medarbejdere TDC samt 100 pct. ejede dattervirksomheder Ændring i % Antal medarbejdere ,1 Side 20 af 23

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. juli Meddelelse nr. 220 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. halvår Nettoomsætningen steg 18,9

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere