Regnskab for Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001"

Transkript

1 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK 16,6 mia., en stigning på 34 pct. EBITDA på DKK 13,0 mia., en stigning på 5,5 pct. Resultat pr. aktie, inklusive engangsposter, stigning fra DKK 17,34 til DKK 41,98. Antal kunder ved udgangen af året på 11,5 mio., en stigning på 26 pct.

2 Hovedtal for TDC DKK mio. Ekskl. engangsposter Inkl. engangsposter Vækst (%) 2000 Vækst (%) Nettoomsætning , ,6 Indtægter i alt , ,6 Driftsudgifter i alt (28.139) (33.786) (20,1) (33.786) (20,1) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) , ,5 Af- og nedskrivninger (5.583) (6.178) (10,7) (6.178) (10,7) Engangsposter UM Resultat af primær drift (EBIT) , ,9 Finansielle poster (215) (612) (184) (612) (184) Resultat før skat (4,9) ,9 Skat af årets resultat (2.685) (2.575) 4,1 (3.240) (20,7) Resultat før minoritetsinteresser (5,4) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (62) (15) UM (15) UM Årets resultat (4,3) Resultat pr. aktie DKK 17,34 16,59 (4,3) 41, Hovedtal for 2000 KØBENHAVN, den 22. februar 2001 TDC 1 har i dag offentliggjort, at nettoomsætningen for 2000 udgør DKK mio., hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) beløber sig til DKK mio. Det er en stigning på 5,5 pct. i forhold til Resultat af primær drift (EBIT), opgjort eksklusive engangsposter, udgør DKK mio., svarende til en stigning på 1,2 pct. Engangsposter har i 2000 resulteret i en fortjeneste efter skat på DKK mio., og årets resultat er steget til DKK mio., hvilket er en fremgang på 142% har været et spændende år for TDC med en betydelig omsætningsvækst og kundetilgang. I løbet af de seneste 10 år har vi positioneret koncernen som en konkurrencedygtig international udbyder af kommunikationsløsninger i Europa. I 2000 har vi gennemført flere vigtige tiltag. Vi har omstruktureret for at opnå større fokus og vækst ved at skabe dynamiske, fleksible og proaktive forretningsenheder, der kan udnytte de fremtidige forretningsmuligheder i vores branche, og vi har omdøbt koncernen til TDC. Desuden har vi erhvervet aktiemajoriteten i sunrise/diax og herved skabt det næststørste teleselskab i Schweiz, udtaler bestyrelsesformand Knud Heinesen. TDC s nettoomsætning udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket svarer til en stigning på DKK mio. eller 17 pct. i forhold til Denne fremgang kan især henføres til 1 Det registrerede selskabsnavn for holdingselskabet er Tele Danmark A/S. Vi forventer, at navnet bliver ændret til TDC A/S på generalforsamlingen den 26. april I denne meddelelse vil navnet TDC blive brugt som betegnelse for hele gruppen. Side 2 af 23

3 vækstområderne mobiltelefoni og Internettjenester, hvor nettoomsætningen steg med henholdsvis 35 pct. og 42 pct. I 2000 kom 32 pct. af TDC s nettoomsætning fra mobiltelefoni og Internettjenester, og vækstraterne understreger tillige med en stigning på 52 pct. i antallet af mobilkunder, opgjort på pro rata-basis - TDC s solide position på disse dynamiske vækstmarkeder. I 2000 deltog TDC i opkøb af UMTS licenser i Østrig, Holland, Polen og Schweiz. Licenserne blev erhvervet til betydeligt lavere priser end i andre europæiske lande. Nettoomsætningen fra de udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder steg med 35 pct. til DKK 21,7 mia. i De udenlandske forretninger tegnede sig i 2000 for 49 pct. af koncernens nettoomsætning mod 42 pct. i TDC tog i december 2000 de første skridt til en fusion af sunrise/diax ved at øge sin aktiepost i sunrise med 34 procentpoint til 78 pct. Dette er afspejlet i årsregnskabet for Når bortses fra engangsposter, lå årets resultat lidt under resultatet for Den finansielle udvikling i 2000 er imidlertid påvirket af en række ændrede ejerandele. TDC Påvirkning af indtjening i 2000 som følge af ændrede ejerandele DKK mio. EBITDA Årets resultat ElTele Øst akkvisition (75) (84) sunrise forøgelse af ejerandel (19) (60) Ben reduktion af ejerandel Andre ændringer 29 (41) I alt (4) (120) Resultatet blev derudover påvirket af særlige forhold såsom engangsbevægelser i de finansielle poster, nedsættelser af samtrafikpriserne og udvidelsen af de europæiske mobilaktiviteter. Disse forhold blev delvist opvejet af et fald i udskudt skat som følge af sænkningen af den danske selskabsskat fra 32 pct. til 30 pct. samt af frasalg af aktiver. Når virkningerne af de anførte forhold udelades, steg årets resultat og resultat pr. aktie med 3 pct. i 2000 sammenlignet med Side 3 af 23

4 TDC Årets resultat, normaliseret vækst 1999/2000 DKK mio. Beløb Pct. Vækst i årets resultat, før engangsposter (162) (4,3) Engangsforforskydninger i finansielle poster 1 (87) - Påvirkning fra fald i samtrafikpriser (151) - Påvirkning som følge af ændrede (120) - ejerandelsforhold Europæiske mobiloperationer 2 (293) - Sænkning af skattesats Salg af aktiver 94 - Særlige forhold, i alt (279) - Årets resultat, normaliseret vækst 117 3,1 (1) Primært valutakursreguleringer. (2) Ændringer i årets resultat i udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder i TDC Mobile International i forbindelse med en stigning på 70 pct. i antallet af mobilkunder Den øgede fokus på hovedforretningsområderne og optimeringen af de udenlandske forretninger førte i 2000 til frasalg og nedbringelser af en række ejerandele. Dette har resulteret i engangsposter, som forbedrede nettoresultatet med DKK 5,5 mia. Der er her blandt andet tale om salg af TDC s aktieposter på 20,4 pct. i NetCom ASA, 33,3 pct. i Telenordia AB og 25 pct. i NSAB (Nordiska Satellitaktiebolaget) samt frasalget af Tele Danmark Marine. Hertil kommer nedbringelsen af TDC's ejerandel i Ben samt Belgacoms salg af X.com. Engangsposter relateret til omstruktureringsomkostninger, nedskrivninger og fratrædelsesgodtgørelser udgjorde før skat DKK (479) mio. TDC Engangsposter DKK mio. Res. før skat Årets resultat Fra salg og ændringer af ejerandele Omstruktureringer, nedskrivninger samt (479) (486) fratrædelsesgodtgørelse Engangsposter, i alt Nogle af de gode resultater, som TDC opnåede i 2000, kan opsummeres således: en stigning i antallet af nye ISDN2-abonnenter i den indenlandske forretning på 48 pct. vækst i nettoomsætningen fra international transittrafik på 132 pct. 21 pct. s vækst i den indenlandske fastnettrafik Side 4 af 23

5 stigning i nettoomsætningen fra mobiltjenester på 35 pct., herunder en vækst i nettoomsætningen fra det tyske marked på 39 pct. en stigning i antallet af mobilkunder, opgjort på pro rata-basis, på 52 pct. vækst i antallet af sendte SMS-beskeder på 190 pct. 21 pct. s vækst i nettoomsætningen fra Internettrafik stigning i antallet af Internet dial-up kunder, opgjort på pro rata-basis, på 89 pct. vækst i nettoomsætningen fra forlagsvirksomhed på 35 pct. som følge af den succesfulde udvidelse af forlagsaktiviteterne i Sverige. Nedenfor gennemgås de enkelte forretningsenheders resultater for 2000: TDC Tele Danmark DKK mio Ændring i pct. Nettoomsætning Fastnettelefoni ,6 Mobiltelefoni ,2 Servicetelefontjenester ,2 Datakommunikation ,8 Terminaler, installationer mv (4,5) Internettjenester ,1 Udleje af faste kredsløb ,1 Andre aktiviteter ,7 Nettoomsætning i alt ,0 Danske forretninger ,3 Udenlandske forretninger ,2 EBITDA (9,0) Danske forretninger (7,9) Udenlandske forretninger (82) (158) (93) TDC Tele Danmark omfatter primært den danske fastnetforretning. Nettoomsætningen udgør DKK mio. i 2000, hvilket er en stigning på 4,0 pct. i forhold til Væksten kan primært henføres til en markant fremgang på 41 pct. i nettoomsætningen fra internationale dattervirksomheder samt en omsætningsvækst på 132 pct. i den internationale transittrafik. Omsætningen fra danske fastnetabonnementer steg 5,6 pct. til DKK mio., hvilket især skyldes en rebalancering af priserne. Omsætningen fra indenlandsk fastnettrafik udgør DKK mio. Dette svarer til et fald på 9,4 pct.. Antallet af solgte trafikminutter udgjorde 26,1 mia., hvilket er en stigning på 21 pct. Den lavere omsætning fra fastnettrafikken afspejler en lavere markedsandel og en rebalancering af priserne. Side 5 af 23

6 Omsætningen fra udlandstrafik beløber sig til DKK mio. Dette er en stigning på 22 pct. i forhold til 1999, der primært skyldes omsætningsvæksten på hele 132 pct. i den internationale transittrafik. TDC s priser for almindelig telefoni, herunder abonnementer og trafik, reguleres ved et såkaldt maksimalprissystem, som indebærer, at en gennemsnitskundes telefonregning skal falde med 4 pct. minus inflation hvert år i perioden Koncernen har i de senere år rebalanceret priserne ved at hæve abonnementspriserne og nedsætte samtalepriserne, under samtidig opfyldelse af de regulatoriske prisreduktionskrav. Nettoomsætningen fra indenlandske servicetelefontjenester er steget med 3,2 pct. til DKK 669 mio. i Heri indgår omsætningen fra servicetelefontjenester leveret til andre TDC selskaber såsom TDC Mobil. Nettoomsætningen fra datakommunikation i Danmark er steget 9,8 pct. til DKK 773 mio. i Nettoomsætningen fra datakommunikationstjenester er påvirket af et skift fra smalbåndstjenester, som f.eks. Datex og Datapost, til nye tjenester såsom ADSL. Nettoomsætningen fra salg af terminaler, installationer mv. er faldet med 4,5 pct. til DKK mio. i Omsætningen hidrører fra en bred vifte af aktiviteter, herunder salg og installation af teleudstyr, der spænder fra håndholdte terminaler til store omstillingsanlæg, samt servicesalg og outsourcingaftaler, hvor TDC leverer kommunikationsløsninger af høj kvalitet til kunderne. Nettoomsætningen fra udleje af faste kredsløb er steget med 12 pct. til DKK mio. i Væksten skyldes primært ElTele Øst, som i 2000 indgår med et helt regnskabsår. TDC Tele Danmarks regnskab indeholder endvidere omsætning fra mobiltelefoni og Internettjenester, der hidrører fra Duét abonnementer og trafik samt Internetindtægter fra sunrise. EBITDA for TDC Tele Danmark er faldet med 9,0 pct. til DKK mio. Dette skyldes især nedsættelser af samtrafikpriserne og øget konkurrence på det danske marked inden for fastnetkommunikationsløsninger. Ved udgangen af 2000 havde TDC Tele Danmark 3,4 mio. indenlandske kunder, heraf 2,8 mio. fastnetabonnenter, ISDN2-abonnenter og Duét-abonnenter. Antallet af IN-abonnementer, dvs. kunder med værdiforøgende tjenester som f.eks. Vis Nummer og Besked Service, er steget med 23 pct. til 1,5 mio. Side 6 af 23

7 TDC Mobile International DKK mio Ændring i % Nettoomsætning Mobiltelefoni ,7 Fastnettelefoni ,4 Terminaler, installationer mv (44,6) Internettjenester UM Andet UM Nettoomsætning i alt ,6 Danske forretninger ,0 Udenlandske ,3 EBITDA ,7 Danske forretninger ,8 Udenlandske ,6 TDC Mobile Internationals aktiviteter omfatter primært mobilaktiviteter som TDC Mobil A/S, der er den førende mobiloperatør i Danmark, Talkline, Polkomtel, Bité, Ben, UMC og Connect Austria. TDC Mobile Internationals regnskabstal indeholder udover mobilomsætning tillige omsætning fra fastnettelefoni og Internettjenester, hvilket hidrører fra Talklines aktiviteter. I 2000 er nettoomsætningen i TDC Mobile International steget med 34 pct. til DKK mio. TDC Mobil realiserede en nettoomsætning på DKK mio., svarende til en stigning på 9,0 pct. Omsætningen fra abonnementer er steget med 7,8 pct. til DKK 650 mio., mens omsætningen fra mobiltrafik er steget med 30 pct. til DKK mio. Kundeantallet er gennem året blevet forøget med 35 pct. til 1,4 mio. ultimo 2000, hvoraf taletidskunder udgør 33 pct. Trafikvolumen er steget med 13 pct. til mio. minutter, og antallet af sendte SMSbeskeder steg med 190 pct. til 212 mio. Omsætningen i Talkline, den 100 pct. ejede udbyder af mobil-, Internet- og fastnettjenester i Tyskland, er steget markant med 40 pct. til DKK mio. Dette er resultatet af en fremgang på 34 pct. i mobilomsætningen til DKK mio. og en fremgang på 52 pct. i omsætningen fra fastnettjenester til DKK mio. Talkline opnåede et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) på DKK 267 mio., hvilket er et fald på 29 pct. Dette svarer til en overskudsgrad på 2,7 pct. i 2000 mod 5,4 pct. i Denne udvikling hænger sammen med øgede markedsføringsomkostninger, som har ført til en stigning på 71 pct. i antallet af mobilkunder. Ved udgangen af 2000 havde Talkline 1,706 mio. mobilkunder, fastnetkunder med fast operatørvalg og Internet dial-up kunder. Bité, den 100 pct. ejede GSM-mobiloperatør i Litauen, opnåede en omsætning på DKK 278 mio., eller en stigning på 66 pct., og et resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Side 7 af 23

8 på DKK 66 mio., hvilket svarer til et fald på 11 pct. Antallet af kunder steg med 44 pct. til Andre mobilaktiviteter, der omfatter vores ejerandele i Polkomtel på 19,6 pct., i Ben på 14,7 pct., i UMC på 16.3 pct. og i Connect Austria på 15 pct., gav en omsætning på DKK mio. og EBITDA på DKK 57 mio., opgjort på pro rata-basis. Kundeantallet for disse selskaber, ligeledes opgjort på pro rata-basis, var ved årets udgang , svarende til en fremgang på 74 pct. TDC Internet DKK mio Ændring i pct. Nettoomsætning ,7 Danske forretninger ,7 Udenlandske forretninger 0 8 UM EBITDA (321) (351) (9,4) Danske forretninger (310) (331) (6,8) Udenlandske forretninger (11) (20) (81,8) TDC Internets aktiviteter består overvejende af danske Internet dial-up kunder, web-tjenester som web-hosting og sikkerhed, hvortil kommer ejerskabet af selskaberne Contactel og DanNet A/S. Der har været en kraftig vækst i nettoomsætningen i TDC Internet på 48 pct. til DKK 601 mio. i 2000, hvilket især skyldes en solid vækst i antallet af danske Internet dial-up kunder. DanNet A/S, der er den førende udbyder af clearing af data i forbindelse med EDI og GSM roaming, opnåede en omsætning på DKK 191 mio. og en EBITDA på DKK 31 mio. Det er en stigning på henholdsvis 9,2 pct. og 29 pct. DanNet er godt positioneret til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter dataclearing fra GSM og UMTS operatører i hele verden. Andre forretningsenheder TDC Forlags nettoomsætning udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket er en stigning på 47 pct. EBITDA steg markant med 51 pct. til DKK 570 mio. Denne fremgang kan først og fremmest tilskrives fortsat vækst på det danske marked samt en succesfuld yderligere ekspansion i Sverige, hvor i forvejen Lokaldelen i 2000 indgår med et helt regnskabsår. TDC Forlags omsætning fra de danske forretninger steg med 18 pct. til DKK 948 mio., mens omsætningen fra de udenlandske forretninger steg med 290 mio. til DKK 407 mio. Ligeledes bidrog EBITDA fra de danske forretninger med DKK 461 mio., eller en stigning på 39 pct., mens EBITDA fra de udenlandske forretninger udgjorde DKK 109 mio., hvilket er en stigning på 140 pct. Disse resultater er opnået både ved organisk vækst og ved virksomhedsopkøb. De foretagne virksomhedsopkøb i 2000, som omfatter Teknisk Forlag A/S i Danmark og Mediaförlaget i Sverige, understreger koncernens ekspansionsstrategi, den førende markedsposition i Danmark og positioneringen som den næststørste udbyder af telefonbøger på det svenske marked. Side 8 af 23

9 Nettoomsætningen fra TDC Kabel TV udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket er en stigning på 31 pct. Det afspejler højere gennemsnitlige salgspriser for Kabel TV s programpakker. Som følge af en omfattende og afsluttet omstrukturering i 2000 af Kabel TV-forretningen faldt EBITDA fra DKK (8 mio.) i 1999 til DKK (58 mio.) i TDC Services opnåede en nettoomsætning på DKK mio., eller en stigning på 7,8 pct. Tilsvarende steg EBITDA med 14 pct. til mio. TDC Services leverer tjenesteydelser til TDC s øvrige forretningsenheder inden for fakturering, logistik, lønadministration og IT. TDC har endvidere en indirekte aktiepost på 16,5 pct. i Belgacom igennem ADSB, som er et konsortium bestående af SBC, Singapore Telecom, TDC og en række belgiske finansielle institutioner. I 2000 realiseredes på pro rata-basis en nettoomsætning fra Belgacom på DKK mio., svarende til en stigning på 12 pct. i forhold til 1999, og et EBITDA på DKK mio., svarende til en stigning på 4,7 pct. Af- og nedskrivninger TDC s afskrivninger udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999, hvilket svarer til en stigning på DKK 595 mio. eller 11 pct. Udover afskrivninger på telenet kan stigningen henføres til afskrivninger på goodwill i forbindelse med udenlandske virksomhedsopkøb. Afskrivningerne i TDC Tele Danmark steg med DKK 122 mio. eller 5 pct. fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i Stigningen kan primært henføres til afskrivninger på investeringer i ElTele Øst og Internordia. For TDC Mobile International udgjorde afskrivningerne i alt DKK mio. i 2000 mod DKK 949 mio. i Det svarer til en stigning på DKK 290 mio. eller 31 pct., der primært vedrører Bité, Connect Austria, Polkomtel, Ben og Talkline samt de danske telenet. Resultat af primær drift før engangsposter Resultat af primær drift før engangsposter udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999 svarende til en stigning på DKK 78 mio. eller 1,2 pct. Engangsposter Engangsposter før skat udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket har påvirket nettoresultatet med DKK mio. Der var ingen engangsposter i TDC opnåede i 2000 en fortjeneste før skat på DKK mio. gennem frasalg, hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. TDC afhændede således: ejerandelen på 20,4 pct. i NetCom ASA for DKK 4,2 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. Side 9 af 23

10 ejerandelen på 33,3 pct. i Telenordia AB for DKK 2,3 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK mio. ejerandelen på 25 pct. i NSAB for DKK 0,5 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK 260 mio. Tele Danmark Marine for DKK 0,9 mia., hvilket påvirkede nettoresultatet med DKK 296 mio. Dertil kommer en resultatpåvirkning på DKK 268 mio. afledt af Belgacoms salg af aktieposter i X.com. Endvidere påvirkede nedbringelsen af TDC s aktiepost i Ben årets resultat med DKK mio., idet dette beløb dog er baseret på et foreløbigt estimat. Andre engangsposter i 2000 omfatter nedskrivning af aktiver, omstruktureringsomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser, der beløber sig til DKK (479) mio. før skat, og som påvirker nettoresultatet med i alt DKK (486) mio. Resultat af primær drift Resultatet af primær drift (EBIT), inklusive engangsposter, steg fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i 2000, hvilket svarer til en vækst på 93 pct. Finansielle poster Finansielle poster ændredes væsentligt i 2000, idet de finansielle nettoudgifter steg fra DKK 215 mio. i 1999 til DKK 612 mio. i Hovedparten af denne stigning kan relateres til stigende gæld, mens DKK 128 mio. er engangsbevægelser, der omfatter en fortjeneste i 1999 i Telecom Invest og valutakursreguleringer i både 1999 og Finansielle indtægter i 2000 udgjorde i alt DKK mio. mod DKK mio. i Denne stigning kan primært henføres til større renteindtægter fra swapaftaler og bankindeståender. Finansielle udgifter i 2000 udgjorde i alt DKK mio. mod DKK mio. i Denne stigning kan henføres til større renteudgifter fra swapaftaler og nye langfristede lån, der er optaget for at finansiere udenlandske investeringer, samt større renteudgifter i udenlandske selskaber, primært i Polkomtel, sunrise, Talkline, Connect Austria og Ben. Resultat før skat af kapitalandele i andre associerede virksomheder faldt fra DKK 51 mio. i 1999 til DKK 14 mio. i 2000, hvilket primært kan henføres til engangsfortjenesten i Telecom Invest i Årets resultat Årets resultat, inklusive engangsposter, udgjorde i 2000 DKK mio. mod DKK mio. i 1999, hvilket svarer til en stigning på 142 pct. Årets resultat, eksklusive engangsposter, udgjorde i 2000 DKK mio., hvilket svarer til et fald på 4 pct. sammenlignet med Side 10 af 23

11 Resultat pr. aktie steg tilsvarende med 142 pct., inklusive engangsposter, men faldt med 4 pct., eksklusive engangsposter. Resultatet for 2000 er påvirket af udvidelsen af de europæiske mobilaktiviteter samt en række nedsættelser af samtrafikpriserne. Det er endvidere påvirket af engangsbevægelser i de finansielle poster, salg af aktiver, ændringer i ejerandele samt sænkningen af den danske selskabsskatteprocent. Balance TDC s balance udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2000, svarende til en stigning på DKK mio. i forhold til ultimo Stigningen i aktiver kan henføres til goodwill på DKK mio. som følge af især erhvervelsen af sunrise, vækst i tilgodehavender på DKK 565 mio. samt stigninger i telekommunikationsanlæg på DKK mio. Likvide beholdninger steg med DKK mio., hvilket primært kan henføres til salg af aktiver og ændrede ejerandele. Langfristet gæld i alt steg med DKK mio., mens kortfristet gæld i alt steg med DKK mio. Egenkapitalen udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2000, hvilket svarer til en stigning på DKK mio. sammenlignet med ultimo Væksten kan hovedsagelig henføres til årets resultat for 2000 på DKK mio. efter fradrag af foreslået udbytte på DKK mio. Soliditetsgraden, der er beregnet som egenkapitalen i procent af de samlede passiver, udgjorde ved udgangen af ,5 pct., hvilket er en stigning på 1,9 procent point i forhold til Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster steg i 2000 til DKK mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i Stigningen på DKK 434 mio. i forhold til 1999 kan primært henføres til en øget driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i Faldet kan primært henføres til frasalg af aktiver, som modsvares delvist af erhvervelsen af aktier i sunrise. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i Stigningen i 2000 kan hovedsagelig henføres til øget langfristet lånoptagelse. TDC s likvider steg med DKK mio. til DKK mio. pr. 31. december Anlægsinvesteringer TDC s anlægsinvesteringer steg med DKK mio. i 2000 til DKK mio., hvilket først og fremmest kan henføres til en stigning i de udenlandske investeringer fra DKK mio. i 1999 til DKK mio. i Side 11 af 23

12 TDC s internationale satsning illustreres af de store investeringer på i alt DKK 17,3 mia. i Schweiz som annonceret i november Af dette beløb blev DKK 5,7 mia. investeret i TDC Anlægsinvesteringer DKK mio Indland Udland I alt Indland Udland I alt TDC Tele Danmark TDC Mobil international TDC Internet TDC Kabel TV TDC Forlag TDC Services Øvrige TDC Køb af ejerandele i andre selskaber TDC, ekskl. køb af ejerandele Med indenlandske investeringer på DKK mio. står TDC Tele Danmark for 64 pct. af TDC s samlede indenlandske anlægsinvesteringer. TDC Tele Danmarks anlægsinvesteringer vedrører hovedsagelig fastnet og datanet, herunder ISDN- og ADSL-tilslutninger, og med betydelig fokus på aktiviteter vedrørende IP-teknologi. TDC Tele Danmark målretter investeringerne mod vækstområder og intensiverer aktiviteterne inden for bredbåndsdataløsninger til både erhvervs- og privatkundemarkedet. Inklusive udenlandske investeringer på DKK 735 mio. udgjorde TDC Tele Danmarks samlede investeringer DKK mio., hvilket svarer til 17 pct. af TDC Tele Danmarks indtægter i alt. Anlægsinvesteringer i alt i TDC Mobile International udgjorde DKK mio., eller 26 pct. af indtægter i alt. Som følge af den store satsning på mobilaktiviteter, især mobilt Internet og mobildatatransmission, er anlægsinvesteringerne i det danske mobilnet steget med mere end 50 pct. til i alt DKK 815 mio. Udenlandske anlægsinvesteringer i TDC Mobile International udgjorde DKK mio. TDC Internet har udvidet aktiviteterne inden for basale Internettjenester med indenlandske anlægsinvesteringer på DKK 58 mio. og udenlandske investeringer på DKK 96 mio. Anlægsinvesteringer i TDC Kabel TV udgjorde DKK 148 mio. i 2000 med fokus på vækst inden for Internetaktiviteter. Anlægsinvesteringerne i TDC Forlag udgjorde DKK 137 mio. i 2000, hvilket relaterer sig til udenlandske investeringer og web-baserede tjenester. Øvrige anlægsinvesteringer på DKK mio. i 2000 kan primært henføres til investeringer i Belgacom samt investeringerne i de schweiziske selskaber. Side 12 af 23

13 Efterfølgende begivenheder Den 12. november 2000 indgik TDC en aftale med de øvrige aktionærer i den schweiziske fastnet- og Internetudbyder, sunrise, og den schweiziske mobil- og fastnetoperatør, diax. Denne aftale dannede grundlaget for TDC s erhvervelse af British Telecoms aktiepost i sunrise på 34,4 pct. ultimo november 2000, samt den afsluttende handel den 23. januar Hermed blev sunrise og diax fusioneret, og TDC øgede ved erhvervelsen af en yderligere aktiepost sin ejerandel til 78,5 pct. i det fusionerede selskab, der blev omdøbt til TDC Schweiz. Bestyrelsen i det nye selskab har 9 medlemmer, hvoraf TDC udpeger de 7. TDC Forlag har den 2. februar 2001 underskrevet en aftale om at købe 100 pct. af FöretagsFakta i Sverige. FöretagsFakta udgiver kataloger til business-to-business segmentet. Med dette opkøb øger TDC Forlag sin markedsandel på det svenske marked for business-tobusiness kataloger fra 23 pct. til 48 pct., baseret på et foreløbigt estimat, og selskabet fremstår herefter som markedsleder på dette marked. Dette forhold styrker samtidig TDC s business-tobusiness Internet aktiviteter og gør det muligt for koncernen at trænge hurtigere ind på dette marked. TDC Internet har d. 13. februar 2001 indgået en aftale om at købe 51 pct. af 6 polske Internetvirksomheder af Softbank Poland, der er et førende polsk software- og ITintegrationsselskab. Virksomhederne tilbyder Internetadgang, hosting og portal-tjenester til hele det polske marked, og kundebasen består hovedsagelig af erhvervskunder i både den private og offentlige sektor. Forventninger til 2001 Oplysningerne i dette afsnit om forventninger er i sagens natur forbundet med visse risici, som er nærmere beskrevet i regnskabsberetningens safe harbor erklæring. I det følgende gennemgås og forklares forventningerne for 2001 for TDC efterfulgt af de generelle forventninger til 2002 til Generelt er årets resultat opgjort eksklusive engangsposter. TDC s finansielle udvikling fra 2000 til 2001 er påvirket af de betydelige investeringer i Schweiz i december 2000 og januar Disse investeringer vil øge omsætningen og væsentligt forringe årets resultat i 2001 delvist som følge af afskrivninger på goodwill samt finansieringsomkostninger. Indtægter i alt forventes at udgøre DKK 57,5 mia., hvilket er en stigning på mere end 20 pct. i forhold til EBITDA forventes at udgøre DKK 12,8 mia., hvilket er på linie med Som følge af afskrivninger på goodwill og renteudgifter vedrørende investeringerne i Schweiz forventes årets resultat i 2001 at blive DKK 0,6 mia., hvilket er betydeligt lavere end i Side 13 af 23

14 TDC Finansielle forventninger til 2001 (ekskl. engangsposter) DKK mia Vækst 00/01 (%) TDC Tele Danmark Indtægter i alt 21,0 22,0 21,3 (3) EBITDA 7,5 6,9 6,9 1 TDC Mobile International Indtægter i alt 12,9 16,9 19,3 14 EBITDA 1,2 1,9 2,3 20 TDC Internet Indtægter i alt 0,4 0,6 1,3 106 EBITDA (0,3) (0,4) (0,6) (71) TDC Kabel TV Indtægter i alt 0,8 1,1 1,2 8 EBITDA (0,0) (0,1) (0,1) UM TDC Forlag Indtægter i alt 0,9 1,4 1,7 24 EBITDA 0,4 0,6 0,5 (12) TDC Services Indtægter i alt 3,1 3,4 3,6 6 EBITDA 0,9 1,0 1,0 (1) TDC Switzerland Indtægter i alt UM UM 8,2 UM EBITDA UM UM (0,4) UM Årets resultat 1 UM UM (2,5) UM TDC Indtægter i alt 40,4 46,8 57,5 23 EBITDA 12,3 13,0 12,8 (1) Årets resultat 2 3,8 3,6 0,6 (83) 1 Inkluderer afskrivninger på goodwill på DKK 0,9 mia. 2 Inkluderer renteudgifter i 2001 vedrørende erhvervelsen af aktieposter i sunrise/diax på DKK 0,6 mia. efter skat. Indtjeningen kan forventes at blive bedre i anden halvdel af 2001 end i første, delvist som følge af udviklingen i TDC Switzerland. TDC Tele Danmark vil satse på at udbygge kunderelationerne, introducere ny teknologi og udvikle integrerede løsninger og derved styrke selskabets position som den førende udbyder af kommunikationsløsninger i Danmark. Forventningerne til 2001 omfatter indtægter i alt på DKK 21,3 mia. og EBITDA på DKK 6,9 mia. Det forventede fald i indtægter i alt på 3 pct. påvirkes af frasalget af Telenordia og ændringen fra pro rata til equity konsolidering af sunrise. Når der ses bort fra dette, er der tale om en forventet stigning på 4 pct. EBITDA på linie med 2000 er en forbedring sammenlignet med udviklingen fra 1999 til Forbedringen kan blandt andet henføres til implementeringen af et effektiviseringsprogram, som skal reducere medarbejderstaben og forbedre produktiviteten. Side 14 af 23

15 I TDC Mobile International forventes indtægter i alt at udgøre DKK 19,3 mia., og EBITDA forventes at blive DKK 2,3 mia., hvilket er stigninger på henholdsvis 14 pct. og 20 pct. Disse forventninger til udviklingen hænger sammen med de udenlandske investeringer, der er foretaget i løbet at de seneste 5 år, samt den finansielle påvirkning fra den øgede konkurrence på det tyske marked. TDC Internet vil søge at leve op til sin ambition om at blive en af de hurtigst voksende udbydere i Europa af Internettjenester, herunder både basale løsninger og mere avancerede tjenester som f.eks. bredbåndsløsninger. TDC Internet koncernen forventer vækst gennem organisk vækst og virksomhedsopkøb bl.a. af Softbank Poland, som er den seneste erhvervelse. Indtægter i alt i 2001 forventes derfor at blive DKK 1,3 mia. og EBITDA-resultat DKK (0,6) mia. Den forventede vækst i omsætning i alt på omtrent 100 pct. afspejler stigende salg i 2001, hvorimod det lavere EBITDA kan henføres til indtjeningspåvirkningen fra Softbank Poland. I TDC Kabel TV forventes indtægter i alt at udgøre DKK 1,2 mia. og EBITDA DKK (0,1) mia. Med den økonomiske indvirkning fra omstruktureringen af kabel-tv forretningen er TDC Kabel TV nu rustet til fremtidige udfordringer og kan således drage fordel af vækstmulighederne. Indtægter i alt i TDC Forlag forventes at blive DKK 1,7 mia. og EBITDA DKK 0,5 mia. i 2001, hvilket primært kan henføres til en fortsættelse af væksten på det svenske marked. Denne vækst er forstærket af den nylige erhvervelse af det svenske forlag FöretagsFakta, der udgiver business-to-business fagbøger på det svenske marked. TDC Forlag planlægger yderligere ekspansion i Sverige og har som mål at levere telefonbøger, der tilsammen dækker hele Sverige. TDC Services forventer i 2001 med sin specialiserede logistikstyring at opnå indtægter i alt på DKK 3,6 mia. og EBITDA på DKK 1,0 mia. TDC Switzerland forventes at opnå indtægter i alt på DKK 8,2 mia. og EBITDA på DKK (0,4) mia. i Forventningerne er baseret på et stigende antal kunder inden for fastnet-, Internet- og mobiltelefoni i løbet af 2001 samt en realisering af synergieffekter både med hensyn til omsætning og omkostninger. Årets resultat inklusive afskrivninger på goodwill forventes at udgøre DKK (2,5) mia. Årets resultat i 2000 var påvirket af salg af ejerandele, hvilket afspejler den værditilvækst, som vores internationale portefølje medfører. En fortsat skærpet fokusering på hovedforretningsområderne og strømliningen af vores forretninger kan resultere i lignende frasalg i 2001, hvilket vil kunne resultere i en stigning i årets resultat, inklusive engangsposter, i en størrelsesorden på omkring DKK 4 mia. Over perioden 1996 til 2000 beløber erhvervelser af ejerandele, hovedsageligt i udenlandske virksomheder, sig til i alt DKK 13,6 mia., når bortses fra erhvervelsen i december 2000 af aktierne i sunrise. Når købet af aktieposter i TDC Switzerland på DKK 17,3 mia. medregnes, beløber de samlede erhvervelser sig til i alt DKK 30,9 mia. Side 15 af 23

16 Som følge af udviklingen af de nye forretninger forventes de finansielle resultater for at udvise en betydelig forbedring sammenlignet med 2000 og Ved at styrke TDC s konkurrenceevne og med en skærpelse af fokus på vækstområderne, forventes der at kunne opnås en organisk årlig vækst i indtægter i alt på ca. 10 pct. og i en årlig vækst i EBITDA på omkring 15 pct. Endelig forventes afskrivninger og finansielle poster at stige betydeligt mindre end EBITDA, og selskabsskatten forventes at ligge på samme niveau i den nævnte 3-års periode. Årets resultat forventes således at stige til et niveau på mindst DKK 4 mia. i 2004 og med fortsat stor vækst i indtjeningen. Bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen har på sit møde i dag godkendt TDC s regnskab for Bestyrelsen foreslår en udbytteforhøjelse på 5,0 pct. fra DKK 10,00 til DKK 10,50 pr. aktie. Det forventes, at TDC's Årsberetning for 2000 vil blive udsendt efter 30. marts Regnskabet kan hentes på Internettet på følgende adresse: Den ordinære generalforsamling holdes 26. april 2001 i København. 22. februar, 2001 Knud Heinesen Formand for Bestyrelsen Henning Dyremose Administrerende direktør og koncernchef * * * TDC inviterer til deltagelse i en telefonkonference i dag kl CET. Konferencen vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen og foregår på engelsk. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på På telefonkonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse slides inden telefonkonferencens begyndelse. Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til Investor Relations på telefon Side 16 af 23

17 Resultatopgørelse TDC DKK mio Ændring i % Fastnettelefoni ,2 Mobiltelefoni ,2 Terminaler, installationer mv (4,6) Internettjenester ,6 Udleje af faste kredsløb ,0 Servicetelefontjenester (2,9) Telefonbøger ,9 Datakommunikation ,8 Kabel TV ,2 Andre aktiviteter (inkl. Belgacom) ,8 Nettoomsætning ,6 heraf omsætning fra danske forretninger ,4 heraf omsætning fra udenlandske forretninger ,6 Indtægter i alt ,6 Driftsudgifter i alt (28.139) (33.786) (20,1) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,5 heraf danske forretninger ,3 heraf udenlandske forretninger ,2 Af- og nedskrivninger (5.583) (6.178) (10,7) heraf afskrivning på goodwill (716) (869) (21,4) Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter ,2 Engangsposter UM Resultat af primær drift (EBIT) ,9 Finansielle poster, netto (215) (612) (185) Resultat før skat ,9 Skat af årets resultat (2.685) (3.240) (20,7) - Skat vedrørende ordinært resultat (2.685) (2.575) 4,1 - Skat vedrørende engangsposter 0 (665) UM Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (62) (15) 75,8 Årets resultat Side 17 af 23

18 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Tele TDC Mobile TDC Internet TDC Kabel TV Danmark International Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (13.494) (15.124) (11.665) (15.011) (753) (981) (848) (1.169) EBITDA (321) (351) (8) (58) Af- og nedskrivninger (2.625) (2.747) (949) (1.239) (25) (53) (270) (273) Resultat af primær drift før engangsposter (346) (404) (278) (331) Anlægsaktiver ,200 1,014 Omsætningsaktiver Hensættelser og gæld (10.092) (10.730) (6.398) (8.026) (125) (764) (352) (499) Egenkapital Anlægsinvesteringer TDC Forlag TDC Services Andre 1 TDC Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (5.135) (5.795) - - Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (547) (799) (2.232) (2.381) (28.139) (33.786) EBITDA Af- og nedskrivninger (28) (82) (520) (502) (1.166) (1.282) (5.583) (6.178) Resultat af primær drift før engangsposter Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Hensættelser og gæld (830) (659) (581) (640) (17.954) (21.151) (36.332) (42.469) Egenkapital Anlægsinvesteringer Inkl. Belgacom og elimineringer Side 18 af 23

19 Balance pr. 31. december 2000 TDC (DKK mio.) Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt heraf rentebærende aktiver Aktiver i alt Passiver og egenkapital Egenkapital Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Minoritetsinteressers andel af egenkapital Hensættelser og Gæld i alt heraf rentebærende gæld Passiver i alt Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (11.283) (7.476) (33,7) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter ,3 Ændring i likvider UM Likvider pr. 31. december UM Side 19 af 23

20 Statistikker TDC s abonnementer Abonnementer ( 000) Ændring i % Danske abonnementer: Fastnetabonnementer, inkl. branchesalg (0,3) Mobilabonnementer inkl. Duét ,4 Internet dial-up abonnementer ,1 Kabel-tv abonnementer (3,0) Danske abonnementer (pro rata) i alt ,5 Udenlandske abonnementer: Fastnetabonnementer ,5 Mobilabonnementer ,2 Internet dial-up abonnementer Udenlandske abonnementer (pro rata) i alt ,2 Abonnementer i alt ,9 Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter): Ændring i % Indenlandsk fastnettrafik ,8 International trafik ,9 Mobiltrafik ,8 Antal medarbejdere TDC samt 100 pct. ejede dattervirksomheder Ændring i % Antal medarbejdere ,1 Side 20 af 23

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere