Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Trivsel. Abonnementsvilkår"

Transkript

1 Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan abonnementet ændres 5 Vi værner om medarbejderes oplysninger 1. Akutberedskab Hvilken hjælp får din virksomhed? Med et abonnement på Falck Trivsel Akutberedskab får din virksomhed adgang til alle de tjenester, som er beskrevet i disse abonnementsvilkår. Guide til sundhedsvæsenet Din virksomheds medarbejdere kan ringe ubegrænset til en sundhedskoordinator og få klar besked om deres muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet i Danmark, så længe der er tale om arbejdsrelaterede skader og problemstillinger. De kan ringe mandag til fredag mellem klokken 8.00 og på telefon Hvad kan medarbejderne stille spørgsmål om? Medarbejderne kan få telefonisk rådgivning om følgende: Ventelister Behandlingsgaranti Frit sygehusvalg Information om behandlingssteder Aktindsigt Kommunikation Klageprocedurer Offentlig sygetransport Medicintilskud Genoptræning Hjemmehjælp Opkald modtages på et landsdækkende rådgivningscenter, hvor rådgiverne er specialuddannede i rettigheder og procedurer i det offentlige og private sundhedsvæsen. Der stilles ikke diagnose eller second opinion i telefonen. Hurtig Diagnose Den offentlige behandlingsgaranti træder først i kraft, når du har fået stillet en diagnose. Det kan tage lang tid at få en diagnose med ventetiden i det offentlige system. Vi sikrer, at du straks bliver undersøgt hos en speciallæge. Vi guider dig også videre til behandling, når diagnosen er stillet. Med Falck Trivsel er du garanteret: Speciallæge inden for 10 hverdage Kontakt din læge og få en henvisning til en speciallæge. Den skal du sende til: Falck Healthcare A/S, Polititorvet 1, 1780 København V. Vedlæg en samtykkeerklæring. Mærk kuverten Falck Trivsel. Vi garanterer, at du kommer til en speciallæge inden for 10 hverdage, som stiller diagnosen eller henviser dig til videre undersøgelser. Kan en offentlig læge tilbyde en tid inden for de 10 dage, vælger vi den læge før en privat læge. Adgang til alle lægespecialer Du kan bruge os som et supplement til det offentlige diagnose- og behandlingssystem. Vi kan garantere dig hurtig diagnose, fordi vi har et stort, landsdækkende netværk af speciallæger på private klinikker og privathospitaler. Her kan vi med kort eller ingen ventetid skaffe adgang til stort set alle lægespecialer. Speciallægen vil vurdere behov for røntgen, ultralydsscanning, CT-scanning, MR scanning, blodprøver eller anden speciallæge med henblik på at stillen en diagnose, dette er indeholdt i abonnementet Med en henvisning fra Hurtig diagnose dækker fysisk genoptræning i op til 2 måneder, såfremt kommunen ikke kan efterkomme genoptræning i overensstemmelse med den lovpligtige genoptræningsplan. Hurtig diagnose dækker den del af udgifterne, som den offentlige sygesikring ikke dækker. Din koordinator guider dig undervejs Under diagnoseforløbet har du kontakt til den samme koordinator. Koordinatoren er en sygeplejerske med bred klinisk erfaring. Koordinatoren sikrer, at du kommer til speciallæge inden for 10 hverdage og guider dig videre til flere undersøgelser eller behandling i det offentlige system. Behandlingsgaranti Hvis din diagnose viser, at du skal i behandling, hjælper vi dig med at gøre ventetiden kort. Det offentlige giver behandlingsgaranti på 30 dage*, men alligevel er det tit svært at få en hurtig tid til operation i det offentlige. Kan du ikke få det, betaler det offentlige for privat behandling. Din koordinator hjælper dig med det praktiske ved at komme videre til behandling. *Behandlingsgarantien gælder per januar 2012, men den kan ændre sig, hvis lovgivningen gør det. Spørg din koordinator, om den offentlige behandlingsgaranti på 30 dage stadig gælder. Hurtig Diagnose Basis dækker ikke akutte undersøgelser, som ikke kan vente op til 10 dage før første speciallægebesøg. Hvis den akutte undersøgelse viser, at du skal have flere undersøgelser (som godt kan vente 10 dage), er de undersøgelser dog dækket. Er du allerede inde i et andet undersøgelses- og behandlingsforløb med din sygdom, er du ikke dækket. Psykologisk hotline Hvis medarbejderne har akutte, psykologiske problemer eller spørgsmål, kan de anonymt ringe til den psykologiske hotline. Medarbejderne kan få hjælp til alle psykosociale problemer, der er arbejdsrelaterede. Akut, psykologisk førstehjælp Når medarbejderne ringer, får de psykologisk førstehjælp. Vi giver hurtigt hjælp over telefonen, så det er ikke en erstatning for et langt psykologisk forløb. I telefonen laver vi en vurdering af, om medarbejderne har brug for mere hjælp. Er det tilfældet, hjælper vi med at finde frem til mulighederne for at anmelde psykologiske sager og søge hjælp i det offentlige system. Professionelle psykologer Hotlinen er bemandet med højt kvalificerede psykologer fra Falck Healthcares Rådgivningscenter. Psykologerne har naturligvis en bred erfaring med arbejdsrelaterede, psykologiske problemer. Side 1/4

2 Ring hele døgnet, året rundt: Medarbejderne kan ringe på telefonnummer døgnet rundt, alle årets dage. Hvis medarbejderne ringer på hverdage mellem klokken 18 og 8 eller i weekender og helligdage, kan de dog kun få hjælp til akut opståede, voldsomme hændelser. Ledelsesrådgivning Ledere i din virksomhed kan ringe til Falck Healthcares rådgivere på telefonnummer og få gode råd og sparring om personaleledelse og andre erhvervspsykologiske spørgsmål. Det kan eksempelvis være afskedigelse og organisationsændringer. Socialfaglig rådgivning: Ved socialfaglige spørgsmål får lederne hjælp af de socialrådgivere, som er ansat i Falck Healthcares Rådgivningscenter. Hvis problemet kræver specialviden og -kompetencer, kan vi også bruge en ekstern socialrådgiver fra vores netværk. Juridisk rådgivning Ved juridiske spørgsmål får lederne hjælp af vores advokater. De vejleder lederne om deres lovmæssige rettigheder og muligheder for at komme videre med sagen. Advokaterne kan dog ikke tilbyde at være bisiddere, føre retssager eller udarbejde sagsdokumenter. Rådgiverne går generelt ikke ind i sagsbehandling og vil derfor heller ikke udarbejde skrivelser, dokumenter eller andet materiale til lederne. 2. Klippekort abonnement Hvilken hjælp kan din virksomhed få på klippekort? Med et Falck Trivsel-abonnement har din virksomhed også adgang til en række ekstra tjenester, som medarbejderne kan bruge med klip abonnementet. Læs mere om klippekort længere fremme. Fysisk tværfaglig behandling Med fysisk tværfaglig behandling samarbejder vores specialister om at give den enkelte medarbejder et kort, effektivt behandlingsforløb: Led, muskler og sener Medarbejderne kan få hjælp til at få behandlet og forebygget arbejdsrelaterede problemer i led, muskler og sener. Det kan eksempelvis være problemer i ryg, nakke, iskias, arme, ben, knæ, albuer, håndled og hovedpine. Vi behandler kun problemer, der skyldes arbejdsbelastning. Vi behandler både gamle og akut opståede problemer. Vi behandler ikke organproblemer, velværeproblemer, allergier eller ikke-arbejdsrelaterede problemer og sygdomme. Fire typer behandling ét sted Medarbejderne får et kort behandlingsforløb med et professionelt, tværfagligt behandlerteam hos Falck Healthcare. Teamet består af en kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør, som samarbejder om at give den optimale og mest effektive behandling. Færdigbehandling Vi kan ikke garantere, at medarbejdernes skader bliver færdigbehandlet med det antal behandlinger, der er i abonnementet. Din virksomhed kan til enhver tid bestille ekstra behandlinger ved at ringe til Falck Erhverv på telefon: Hvis vi vurderer, at der er komplikationer med en medarbejders behandling, kan vi stoppe behandlingen og henvise medarbejderen til egen læge. Vi tager forbehold for behandling af børn og unge, som ikke er fuldt udvokset. Bestil nemt tid via telefonen Hvis medarbejderne vil i behandling, skal de ringe til Falck Healthcare på telefon Telefonen er åben alle hverdage mellem klokken 8.00 og Når behandlingsforløbet er sat i gang, aftaler medarbejderen og behandleren tid fra gang til gang. Hvis medarbejderne har spørgsmål til forløbet, kan de altid ringe til Falck Healthcare. Afbestilling Medarbejderen kan afbestille sin behandling frem til 24 timer før behandlingens start. Medarbejderen skal ringe til Falck Healthcare på telefon indenfor åbningstiden. Afbestiller medarbejderen for sent, er tiden tabt, og det vil tælle for én udført behandling. Samtidig bliver medarbejderens fremtidige bookinger automatisk slettet. Ifølge Persondataloven kan vi ikke oplyse, hvilke medarbejdere der har aflyst behandling. Vi har ret til at aflyse behandlingstider, hvis behandlerne bliver syge eller i en anden akut situation. Vi forsøger dog altid at finde en afløser. Vi kan i særlige tilfælde afvise behandling, hvis en medarbejder eksempelvis allerede er under behandling, eller hvis behandle ren er i tvivl om skadens omfang og oprindelse. Vi kan bede om dokumentation for, at medarbejdere er dækket af abonnementet. APR Individuel Med en APR (arbejdspladsrevision) kan medarbejdere få indstillet deres arbejdsplads ergonomisk korrekt, så de undgår slid i led, muskler og sener og forebygger større skader. Med en APR får din virksomhed: Ergonomisk indstilling af arbejdsplads Vi justerer medarbejdernes arbejdsborde, stole og computere, så det passer til netop dem. Vi indstiller også lyset ved arbejdspladserne. Præsentation Vii giver medarbejderne en præsentation, så de forstår, hvor vigtigt det er at have en ergonomisk korrekt arbejdsplads hele livet. Muskeltræning: Hvis medarbejdernes arbejdspladser er åbenlyst usunde, kan vi give dem gode råd om at træne deres muskler og undgå skader ved langvarigt ensidigt arbejde. Kun 20 minutter og efter behov En APR tager cirka 20 minutter per medarbejder, og den kan gennemføres ud fra din virksomheds behov. Dog skal Falck have besked fire uger før en planlagt APR. Din virksomhed kan ikke bestille færre end to timer i sammenhæng per dag. Planlægning forud 14 dage før APR en bliver din virksomhed kontaktet af en fysioterapeut. Det er din virksomheds ansvar at sikre, at fysioterapeuten kan kontakte medarbejderne direkte og planlægge APR en med dem. 14 dage før APR en sender vi også en skriftlig ergonomisk tjekliste til din virksomhed. Den skal I udlevere til de medarbejdere, som skal have en APR. Afbestilling Din virksomhed kan aflyse en APR frem til to uger før den planlagte dato. Aflyser din virksomhed senere end det, vil det tælle som én afholdt APR, og klippene vil være brugt. En APR er kun en del af den samlede, lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering), som vurderer alle forhold på arbejdspladsen. Psykologisk telefontid Hvis medarbejderne har et arbejdsrelateret psykisk problem eller et misbrugsproblem, kan de hurtigt få en telefonisk konsultation hos Falck Healthcares erfarne psykologer, misbrugsrådgivere og social- og sundhedsfaglige konsulenter. Psykologisk konsultation Medarbejdere med arbejdsrelaterede, psykiske problemer vil blive tilbudt en telefontid hos en autoriseret psykolog med erfaring i krisepsykologi inden for 72 timer. Hvis medarbejdere har et akut behov, kan de få telefonisk kriserådgivning af en psykolog inden for fire timer. Hvis psykologen vurderer, at medarbejdere har behov for mere behandling, kan de aftale flere samtaler. Tit vil det Side 2/4

3 være samtaler med samme psykolog. Medarbejderes nærmeste familie kan få en telefontid med en psykolog, hvis det drejer sig om et arbejdsrelateret dødsfald. Misbrugsrådgivning Den dækkede samt deres pårørende tilbydes telefonisk rådgivning angående den ansattes eventuelle problemer med alkohol, medicin, illegale stoffer og spillelidenskab. Medarbejderen kan rekvirere støttende samtaler med en misbrugskonsulent til sig selv. Kolleger og ledere kan anmode om hjælp til at gennemføre samtalen med en medarbejder med misbrugsproblemer samt blive orienteret om behandlingsmuligheder. Betalingskrævende behandling er ikke inkluderet i aftalen, men Falck sikrer akut adgang til en række behandlingssteder. Udgangspunktet er 5 timers bistand per forløb. Sundhedsprofil Med en sundhedsprofil kan din virksomheds medarbejdere få overblik over deres egen sundhedstilstand. Test og målinger: Falck Healthcare hjælper medarbejderne med at vurdere deres sundhed ved at teste og måle medarbejdernes: Total-kolesterol Blodsukker Blodtryk Vægt Fedtprocent BMI Taljemål Livsstilssamtale Efter testen taler medarbejderne med en fysioterapeut eller sygeplejerske, som giver råd og vejledning samt udarbejder en handlingsplan for at få en sundere livsstil. Sundhedsprofilen tager kun 20 minutter. Vi kan besøge din virksomhed: Sundhedsprofilen foregår hos din virksomhed. Det er et krav, at lokalet har en stikkontakt, et skrivebord og mindst to stole. Hvis det passer din virksomhed bedre, kan sundhedsprofilen også foregå på et Falck Healthcare sundhedscenter. Du kan få oplyst det nærmeste sundhedscenter på eller ved at ringe til os på telefon: Når det passer jer Vi forsøger naturligvis at planlægge sundhedsprofilen, så det passer ind i din virksomheds kalender. Der kan dog være op til seks ugers ventetid på en sundhedsprofil, da vi er afhængige af underleverandører til at løse opgaven. Afbestilling Din virksomhed kan aflyse en hel dags sundhedsprofil frem til en uge før den planlagte dato. Aflyser din virksomhed senere end det, vil det tælle som en afholdt dag, og alle klip vil være brugt. Hvis en medarbejder udebliver eller afmelder sin sundhedsprofil senere end 48 timer før den aftalte tid, vil det også tælle for én afholdt sundhedsprofil. Falck Healthcare har ret til at aflyse sundhedsprofiler, hvis vores fysioterapeuter eller sygeplejersker eksempelvis bliver syge. Vi vil dog altid gøre vores bedste for at finde en afløser. Aflyser vi sundhedsprofiler, vil de naturligvis blive afholdt hurtigst muligt efter aflysningen. Din virksomhed skal tilmelde mindst fem medarbejdere for at få en sundhedsprofil. Kurser Din virksomhed kan også få tre forskellige kurser, som kan hjælpe medarbejderne til en sundere hverdag. Trivsel i hverdagen forebygger stress Kurset giver medarbejderne et indblik i stress og psykisk belastning. De lærer at genkende signaler på stress og mistrivsel hos dem selv og deres kollegaer eller ledere. Kurset varer 3-4 timer, og det består både af faglige indlæg og tid til debat. Underviseren er en erfaren psykolog. Mad, motion og sund fornuft Kurset lærer medarbejderne, hvordan sund og usund mad påvirker deres kroppe godt og skidt. De får at vide, hvad der er myter og sandhed om sundhed og motion. Og de bliver undervist i en praktisk tilgang til anbefalingerne om sund kost. Kurset varer cirka 2 timer. Vejen til mere energi og overskud Medarbejderne får humoristisk inspiration og gode fif til at ændre deres kost og hverdag, så de får mere energi og overskud. De får også opskrifter og henvisninger til sunde hjemmesider og bøger, der kan hjælpe dem med at holde energien oppe efter kurset. Underviseren er uddannet sygeplejerske og kostvejleder. Kurset varer ca. 2 timer. 3. Din virksomheds dækning Hvem er dækket? Når din virksomhed bestiller abonnementet, oplyser din virksomhed på tro-og-love, at antallet af tilmeldte medarbejdere svarer til antallet af ansatte i din virksomhed. Falck Trivsel Akutberedskab dækker alle medarbejdere i din virksomhed, og klippekort kan bruges af de medarbejdere, der har brug for det. Falck kan altid bede om en ny tro-og-love-erklæring, som dokumenterer antallet af medarbejdere. Hvordan er din virksomhed forsikret? Alle Falck Healthcares behandlere er dækket af en ansvarsforsikring, der omfatter behandleransvar ved fejlbehandling. Falck er selvstændigt dækket af en erhvervsforsikring, som også dækker rådgivning. Vi sørger for, at disse forsikringer er etableret og dækker helt indtil tre måneder efter, dit abonnement slutter. 4. Sådan kan abonnementet ændres Kan din virksomhed skifte til et større abonnementet? Din virksomhed kan til enhver tid forhøje abonnementet fra eksempelvis 12 til 24 klip. Din virksomhed skal bare kontakte Falck Kundeservice på telefon: Det forhøjede abonnement træder i kraft efter, din virksomhed har kontaktet os. Kan din virksomhed få et mindre abonnement? Din virksomhed kan til enhver tid nedsætte abonnementet fra eksempelvis 24 til 12 klip. Det skal ske med mindst en måneds varsel til udløbet af den nuværende abonnementsperiode. Din virksomhed skal bare ringe til Falck Kundeservice på telefon: Hvad hvis der kommer flere medarbejdere? Hvis der sker ændringer i din virksomheds medarbejderantal, skal det oplyses til os, før abonnementet dækker alle i din virksomhed. Hvordan kan din virksomhed opsige abonnementet? Din virksomhed kan opsige abonnementet skriftligt med en måneders varsel til udløbet af den nuværende abonnementsperiode. 5. Vi værner om medarbejderes oplysninger Hvordan er medarbejderes journaldata beskyttet? Falck Healthcare videregiver ingen journaldata til tredje part, heller ikke til Falck Danmark A/S, uden dit forudgående samtykke Hvordan får medarbejderne deres journal udleveret? Falck Healthcare fører løbende behandlingsjournaler. Dem kan medarbejderne få udleveret ved at skrive til: Falck Healthcare A/S, Polititorvet 1, 1780 København V. Mærk kuverten: Side 3/4

4 Journaludskrift og vedlæg kopi af sygesikringskort. Journalen vil blive sendt til medarbejderens folkeregisteradresse. For at medarbejdere kan få behandling, videregiver Falck Danmark A/S disse informationer om medarbejderne til Falck Healthcare: Abonnementsnummer Virksomhedsnavn Antal af medarbejdere i virksomheden Adresse Telefonnummer v Falck Danmark A/S Falck Danmark A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Kontakt Falck Erhverv Falcks sundhedskoordinator: Kundeservice: Side 4/4

5 Abonnementsvilkår Generelle abonnementsvilkår Erhverv Generelle abonnementsvilkår for Erhverv: 1 Sådan er din virksomhed dækket 2 Sådan kan abonnementet ændres 3 Sådan kan abonnementet opsiges 4 Pris og betaling 5 6 Det dækker din virksomheds abonnement ikke 1. Sådan er din virksomhed dækket Hvad kan din virksomhed få hjælp til? Din virksomhed kan få hjælp til alt det, der står i din virksomheds abonnementskontrakt og disse generelle abonnementsvilkår. Vi kan hjælpe din virksomhed overalt i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland. Din virksomhed kan også få hjælp andre steder i verden, hvis det står i virksomhedens abonnementskontrakt. Hvornår træder abonnementet i kraft? Din virksomheds abonnement træder i kraft den dag, det er blevet tegnet medmindre virksomheden har aftalt en anden dato med os. Abonnementet fornys hvert år indtil det opsiges af virksomheden eller Falck. 2. Sådan kan abonnementet ændres Hvordan ændrer din virksomhed abonnementet? Din virksomhed kan frit ændre abonnementskontrakten. Virksomheden skal sende de ønskede ændringer til Falck skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af den nuværende abonnementsperiode. Kan Falck ændre abonnementet? Falck kan også ændre abonnementskontrakten skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Hvis din virksomhed ikke ønsker at fortsætte abonnementet efter ændringerne, skal virksomheden give os besked om det skriftligt senest 14 dage efter, virksomheden har fået information fra os om ændringerne. I så fald fortsætter abonnementet uændret, indtil den nuværende abonnementsperiode udløber og herefter ophører det. 3. Sådan kan abonnementet opsiges Hvordan kan din virksomhed opsige abonnementet? Din virksomhed kan frit opsige abonnementet. Virksomheden skal kontakte os skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af den nuværende abonnementsperiode. Abonnementet løber i perioder på mindst 12 måneder ad gangen. Virksomheden kan se abonnementsperioden på abonnementskontrakten eller få den oplyst ved at ringe på telefon: eller skrive til: falck.dk. Særlig opsigelses- og fortrydelsesret for private dækninger under erhvervsabonnementet Har din virksomhed tegnet et abonnement med private dækninger er den private del af abonnementet uopsigeligt i fem måneder efter, det er trådt i kraft. Herefter kan virksomheden eller Falck opsige abonnementet skriftligt med én måneds varsel til udløbet af en måned. Abonnementet gælder altså i mindst seks måneder. På private dækninger har virksomheden 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har modtaget abonnementskontrakten. Hvis din virksomhed fortryder aftalen for private abonnementsdækninger, skal virksomheden give skriftlig meddelelse til: Falck Danmark A/S, Kundeservice Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Aarhus C. Virksomheden kan også skrive til: Hvis vi helt eller delvist har leveret en tjeneste til din virksomhed inden fortrydelsesrettens udløb, skal virksomheden betale for den til de gældende priser. Kan Falck opsige abonnementet? Falck kan også opsige abonnementskontrakten skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Kan Falck ophæve abonnementet? Falck har til enhver tid ret til at ophæve virksomhedens abonnement skriftligt, hvis din virksomhed misligholder abonnementet. Det kan for eksempel være, hvis virksomheden ikke betaler abonnementet senest 14 dage efter forfaldsdatoen. Eller hvis vi kan bevise, at din virksomhed har givet os forkerte oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som er relevante. 4. Pris og betaling Hvordan kan din virksomhed betale? Din virksomhed skal tilmelde abonnementet til Betalingsservice. Virksomheden kan vælge at betale for abonnementet hvert halve eller hele år. Hvis din virksomhed vælger at betale halvårligt, koster det et tillæg på fem procent af den årlige abonnementspris. Abonnementet forfalder hel- eller halvårligt den næstsidste bankdag i måneden før din virksomheds næste abonnementsperiode. Hvis virksomheden betaler for sent, kan vi opkræve rykkergebyr og morarente efter rentelovens regler. Hvis virksomheden ikke betaler 14 dage efter forfaldsdatoen, kan vi ophæve abonnementet med skriftligt varsel og bede virksomheden om at betale for de tjenester, vi giver virksomheden efter abonnementets forfaldsdato. Så længe virksomheden ikke har betalt for abonnementet, kan Falck undlade at udføre assistancer. Din virksomhed er ikke berettiget til at kræve afslag i abonnementsbetalingen eller godtgørelse for ikke udførte assistancer i denne periode. Gebyrer Vi opkræver et gebyr for de omkostninger, der er ved indbetalinger via Betalingsservice og giro. Vi kan ændre gebyret som følge af stigende omkostningerne forbundet med opkrævningen. Du kan også se ændringer på og på fakturaen for den nye abonnementsperiode. Falck kan også opkræve gebyr ved ekstraordinære fravigelser fra disse generelle abonnementsvilkår. Gebyret dækker de omkostninger der er forbundet med fravigelserne og kan ændres i forbindelse med at omkostningerne stiger. Kan Falck ændre prisen på din virksomheds abonnement? Vi kan regulere prisen én gang om året, uanset om din virksomhed har valgt hel- eller halvårlig betaling. Din virksomhed kan altid se priserne på fakturaen for den nye abonnementsperiode. Priserne træder i kraft, når virksomheden går ind i en ny abonnementsperiode. Det sker tidligst den første dag i måneden efter, virksomheden har modtaget fakturaen. Side 1/2

6 Hvis din virksomhed ikke vil fortsætte abonnementet til den nye pris, skal virksomheden opsige det skriftligt senest 14 dage efter, virksomheden modtog fakturaen. Vi standser abonnementet med virkning fra, vi har fået opsigelsen dog tidligst når den gamle abonnementsperiode udløber. Modtager vi ikke virksomhedens opsigelse rettidigt, fortsætter abonnementet til de nye priser. Kan din virksomhed få erstatning? Falck er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i vores abonnementsvilkår. Vi har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, vi har givet din virksomhed. Vi har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab. Falcks samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til højst fem millioner kroner. Har virksomheden fået skader på grund af os, skal det anmeldes det til os hurtigst muligt. Hvis vi skal hjælpe din virksomhed under ekstraordinære eller meget vanskelige forhold, hvor vi må bruge særlige hjælpemidler, har vi ikke ansvar for at erstatte de skader, der opstår under eller efter assistancen. De nævnte vilkår for ændring af din virksomheds abonnementspris gælder dog ikke hvis, virksomheden har givet os urigtige oplysninger eller fortiet vigtige oplysninger for abonnementet. 5. Hvorfor skal din virksomhed give os en adresse? Din virksomhed skal give os en adresse, når virksomheden tegner abonnementet. -adressen bruger vi til at sende opdateringer om abonnementet, nyheder og gode tilbud inden for eksempelvis vejhjælp, brandslukning, sundhed, sikring og kurser til virksomheden. Kan din virksomhed sige nej tak til s? Når din virksomhed har tegnet og betalt abonnementet, kan virksomheden til enhver tid sige nej tak til at få sendt nyheder og tilbud via . Virksomheden kan bare kontakte Falcks kundeservice eller framelde sig i de s, vi udsender. 6. Det dækker din virksomheds abonnementet ikke Hvad dækker abonnementet ikke? Det dækker ikke de behov, din virksomhed havde, da virksomheden tegnede abonnementet. Falck kan sende din virksomhed en faktura for særligt indkøbte materialer eksempelvis reservedele og brændstof, som vi har indkøbt for at kunne hjælpe. Din virksomhed skal også betale de gældende markedspriser, hvis virksomheden får hjælp fra os eller vores samarbejdspartnere, til tjenester som ikke er en del af abonnementet. Din virksomhed skal bestille alle assistancer via Falck. Vi har ikke pligt til at dække assistancer, som virksomheden selv har bestilt hos andre leverandører uden om Falck. Din virksomhed kan ikke få hjælp i krigs-, konflikt- og katastrofeområder. Force Majeure Det er ikke vores ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe virksomheden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder. v Falck Danmark A/S Falck Danmark A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Kontakt Falck Erhverv Falck Vagtcentral: Kundeservice: Side 2/2

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Falck Køreklar Erhverv

Falck Køreklar Erhverv ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Køreklar Erhverv Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1262 Specifikation

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Falck Erhvervskøretøjer

Falck Erhvervskøretøjer FALCK ERHVERVSKØRETØJER (Dækningsgruppe 14-16) Almindelige bestemmelser Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet:

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet: Sundhedssikring God behandling, når du har allermest brug for det Sundhedsforsikring - til både børn og voksne Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår.

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Dansk Byggeri eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning. Sundhedsordningen

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Sundhedsordning for Skanderborg Kommune. Book tid til behandling på FalckMyCare.dk

Sundhedsordning for Skanderborg Kommune. Book tid til behandling på FalckMyCare.dk Sundhedsordning for Skanderborg Kommune Book tid til behandling på FalckMyCare.dk Sundhedsordning i Skanderborg Kommune Kære medarbejder Skanderborg Kommune ønsker at prioritere sundhed, trivsel og arbejdsglæde

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Højt engagement og lav stress

Højt engagement og lav stress Højt engagement og lav stress Dorthe Rønnau 2014 HR Direktør ISS Facility Services A/S 2011-2014 Global Director of Human Resources Coloplast A/S 2009-2011 Director of HR Global Operations Coloplast A/S

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD)

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Hvad dækker Trygs sundhedsforsikring? Med Trygs Sundhedsforsikring får du hurtig og nem

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Tidlig Indsats et tilbud til medarbejdere og ledere ved fravær

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring [Manchet] Nr. [# #] Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2. Rådgivning... 2 2. Forsikringens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb

Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb Indhold Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb... 1 Supervision... 1 Booking af datoer... 1 Praktiske

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere