04/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken"

Transkript

1 RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 04/2014

2 BESTYRELSEN Formand /Jacob Svendsen Næstformand /Torkild Hansen Kasserer /Kurt Sjøholm Bestyrelsesmedlem /Birger Olsen Bestyrelsesmedlem /Hans-Jørn Krogh Hansen Bestyrelsesmedlem /Roar B. Schou Bestyrelsesmedlem /Hans-Aage Steenberg Sekretær /Birgit Zoffmann Schou Adresse /Strandvejen 23, 3700 Rønne Hjemmeside /www.roennehif.dk Version 04/2014 Udgivet af Rønne Håndværker- og Industriforening Layout og tryk niveau2

3 INDHOLD /03 Formanden har ordet /04 Virksomhedsbesøg /05 Styr på pensionen /06 Naturrun Vang Granit /08 Arkiv /11 niveau2 /12 Studietur december 2014 /14 Velkommen/ RHI byder velkommen til nye medlemmer: /niveau2, reklame- og kommunikationsbureau /Jørgen Dreyer, STEENBERGs tegnestue aps

4 04/ FORMANDEN HAR ORDET /af Jacob Svendsen, Direktør, Flemming Svendsens VVS ApS 3. Kvartal af 2014 er gået. Man varslede i foråret, at opsvinget var på vej, og at 2014 skulle være året, hvor krisen sluttede. Hvordan er det så gået? Spørger man bornholmske virksomheder, er der nok delte meninger om det. Enkelte synes at have travlt, andre slet ikke. På landsplan slog opsvinget ikke igennem. På et netop afholdt formandsmøde i Silkeborg, var netop opsvinget, og manglen på samme, en af mange punkter på dagsordenen. Håndværksrådet efterlyste også tiltag fra folketinget, bl.a.: til vedvarende vækst, lempelser i bankerne - som gør det muligt for Smv erne at låne til udvikling, lavere afgifter på nyere og energirigtige firmabiler, at Boligjob-ordningen bibeholdes og udvides til fradrag på kr ,-, samt om klarere mål for udbudsandele hos kommunerne, og evt. at hæve udbudsandelen med 2 % om året. Bornholm blev i den forbindelse nævnt, som foregangskommune, i forbindelse med udbuddet af rengøring. På mødet deltog også Mads Rørvig, Folketingets skatteudvalgsformand. Mads Rørvig fortalte om, hvad Venstre ville arbejde for at få igennem: Boligjob-ordningen skal bibeholdes, der skal være byrdestop for smv erne, bedre rammer for generationsskifte, kun 2 gange om året må der ændres på erhvervslovgivningen, og kommer der en ny regel i erhvervslovgivningen, så skal der også en regel ud. Mads Rørvigs indlæg blev efterfulgt af et indlæg fra Jyske banks ordførende direktør, Anders Dam. Anders efterlyste at forbrugerne fik gang i deres opsparede penge. Bankerne bugner af penge, fordi folk holder på dem. For at få gang i væksten, skal pengene i omløb. Mht. lån til smv erne, så mente han udsigterne er lange. De nye regler omkring bankernes likviditet gør, at der ikke lånes penge ud. Så længe finanstilsynet kom rendende hele tiden, og stillede urimelige krav, så vil bankerne ikke låne penge ud. Anders råd til virksomhederne var: husk en fornuftig drift i virksomhederne, og hold på pengene. Til vores medlemmer skal jeg erindre om, at man allerede nu kan indstille til årets lærling/elev, som offentliggøres på dette års generalforsamling. Efteråret I Rønne Håndværk og Industri byder på et arrangement om pensionsordninger og en endags studietur til København. På bestyrelsens vegne, velkommen til nye medlemmer.

5 Virksomhederne er vores udviklingsdynamo. Bornholm har en massiv udfordring. Det er vækst og udvikling. Venstres svar er, at vækst begynder i det private erhvervsliv. Vækst i vores virksomheder er forudsætningen for flere arbejdspladser. I kraft af sin størrelse er Regionskommunen selvsagt et vigtigt hjemmemarked for de mange små og mellemstore virksomheder på Bornholm. Det er et hjemmemarked, der skal vokse både til gavn for vores beskæftigelse og til gavn for virksomhedernes eksportmuligheder. Derfor skal Regionskommunen efter Venstres opfattelse i videst muligt omfang have mere fokus på at være serviceudbyder i stedet for leveran- Foto: KL I 2014 vil flere kommunale opgaver blive sendt i udbud. Kommunalbestyrelsen b i budgetforhandlingerne at styrke samarbejdet med private aktører. VIRKSOMHEDSBESØG /05 Et formål med udbud er, at det er almindelig sund fornuft at afprøve alle mulighe få de kommunale opgaver løst bedst og //af eller Steen billigst Colberg, inden gruppeformand for de for givne Venstre økonom mer. I udbud skabes ofte større sammenhæng mellem kvalitet og pris. Et andet formål med udbud kan naturligvis også være, at kommunen ikke selv h tet dør til af at den løse kommunale opgaven eller service. forhindret Den Hvordan på grund ser vilkårene af lovmæssig ud i virksomhederne? Hvordan understøtter vi bedst barriere. udvikling fik vi løftet i budgetforhandlingerne fleste for af et Regionskommunens år siden, og fulgt op virksomheder på en positiv har udvikling? muligheder Hvilke for mulighe- at sende opg De i budgetforhandlingerne i år. Derfor er der er der for et tættere samarbejde bud og samarbejde med private aktører. Hvis det ikke er muligt, kan det skylde samarbejdet mellem de private virksomheder og Regionskommunen vokgionskommunen? Det er konstruktivt mellem den private virksomhed og Re- sige begrænsninger, eller at der er tale om myndighedsopgaver, hvor der udsted forbud, set. Samtidig tilladelser, er den godkendelser anden side af den og lignende. at høre og Lokale se, hvordan konkurrenceforhold, verden ser ud mang lificerede kommunale leverandører, mønt, at Regionskommunen at tænker ikke alle vækst opgaver og beskæftigel- er velegnede virksomhedsbesøg til en licitation. hver uge. opgavens størrelse i virksomhederne. eller eventuelle Vi forsøger følgeomkostninger at nå to gøre, se i sine beslutninger for at skabe de Men bedst der mulige er behov rammebetingelser. for et overblik. Derfor bliver kommunale driftsområder nu sc udbudsmuligheder. Mens andre kommuner øger udliciteringen, er det gået til udlicitering For at nå målene på Bornholm. er det vigtigt, Den retning at vi er efter vores opfattelse i Venstre helt fo er er et i tæt kernepunkt dialog med for virksomhederne. os at få rettet op på det. Vi skal bruge alle de redskaber, d vækst Det er på baggrunden Bornholm. for en besøgsrunde i virksomhederne. Det er vi i gang med, og det er meget nyttigt at få talt Vækst og udvikling er en helhed, og vækst begynder i det private erhvervsliv. D om, hvad det er, vi på den kommunale arbejdsmarked front skal satse på. skaber grundlaget for mere beskæftigelse. Regionskommunen skal vælge de udbudsformer, som giver bornholmske virksom bedste Jeg besøger vilkår virksomhederne for at byde ind. sammen Kommunen skal fokusere mere på vækst og udviklin virksomheder. med kommunaldirektør Laila Kildesgaard, så vi både har de politiske og administrative øjne på, hvad Regionskommunen skal have fokus på for at Laila sætte mere skub i vækst og udvikling. Kildesgaard

6 06/ STYR PÅ PENSIONEN /Af Lars Kvistskov Larsen, direktør Pension for Selvstændige I dette efterår er der mange ting at holde styr på inden for pensionsområdet - og mange ting at tage stilling til. Det drejer sig både om de offentlige ydelser under forandring, ændrede skatteregler, generationsskifteudfordringen og det faktum, at vi lever længere og længere og bliver længere og længere på arbejdsmarkedet. Da det kan have afgørende betydning for den selvstændiges økonomi også at have overblik over disse ting, har Pension for Selvstændige igangsat en særlig oplysningskampagne. Offentlige ydelser under forandring De offentlige ydelser er under forandring med den nuværende førtidspensionsreform og dertil kommer en reform af sygedagpengeområdet. Målet er som udgangspunkt godt, nemlig at sikre så få som muligt ender i passiv forsørgelse på en førtidspension og dermed, at flest muligt bliver fastholdt på arbejdsmarkedet; også selv om de kun har ganske få timers arbejdskraft om ugen i sig. Ændringer som disse sætter endnu større fokus på nødvendigheden af selv at have en ordentlig og tilstrækkelig Tab af Erhvervsevne forsikring, der kan supplere den støtte, der måtte komme fra det offentlige. Tidligere regnede man mere naturligt med, at man med stor sandsynlighed ville få en førtidspension, hvis man blev alvorligt syg og mistede en pæn del af sin erhvervsevne, og så skulle forsikringen dække det sidste op til den hidtidige indtægt. Markant fald I dag er førtidspensionen tæt på afskaffet for personer under 40 år, og også for dem over 40 år vil antallet af førtidspensionstilkendelser falde markant. Derfor er det, mere end nogensinde før, afgørende vigtigt at sikre sig økonomisk med en tilstrækkelig Tab af Erhvervsevne forsikring. Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af alle selvstændige slet ingen pension har og dermed heller ingen forsikringsdækninger mod sygdom og dødsfald. Har man som selvstændig ingen Tab af Erhvervsevne forsikring, så vil man alene være overladt til de ydelser, det offentlige kan give. Og selv hvis man skulle få tilkendt førtidspension, som er den højeste ydelse, vil det for langt de fleste selvstændige betyde mere end en halvering af indkomsten fra den ene måned til den anden. Det værste er, at rigtig mange selvstændige slet ikke har tænkt tanken eller ved, hvad der kan gøres for at undgå en sådan økonomisk lussing. Derfor sætter vi i Pension for Selvstændige særlig fokus på dette i øjeblikket. Vi bliver ældre og ældre Som det også er beskrevet i aviser og tv, så lever vi længere og længere. Vi

7 /07 bliver altså ældre og ældre dermed endda flere år med et godt helbred og en aktiv tilværelse. Det kræver ofte en større økonomi end tidligere, hvor vi hurtigere blev nedslidt. I takt med at vi lever længere og længere, så arbejder vi også i en højere alder end tidligere. Denne udvikling skal pensionsydelserne og -produkterne naturligvis tilpasses til. Pension for Selvstændige forlængede i 2012 vores Velfærdspakker fra 62 til 65 år, og senest har vi netop forlænget forsikringerne yderligere til 67 år. Denne ekstra forlængede dækning får alle vores medlemmer automatisk del i. Fortsætter du din virksomhed, kan du endda fortsætte din Sundhedssikring helt frem, til du bliver 70 år. Bør du indbetale ekstra til pensionen i år? I år er det sidste år, hvor du som selvstændig erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud direkte på en Ratepension. Det er vigtigt at udnytte denne mulighed og den beslutning skal træffes inden årsskiftet. I praksis kan du godt vente med at indbetale beløbet til efter årsskiftet, men du skal have lavet en forhåndsaftale med pensionsselskabet inden årsskiftet. Informationsmøde Som det fremgår, så er der mange ting at tage stilling til på dette område, og der er som oftest brug for god rådgivning. I Pension for Selvstændige er det vores mål, at du skal kunne få rådgivning og produkter, der er til at forstå til en pris, der er til at betale. Vi er naturligvis lokalt repræsenteret og har af flere omgange tidligere afholdt informationsmøder her på øen. Og nu gør vi det igen. Sammen med Rønne Håndværker og Industriforening har vi sammensat en god palette af vigtige emner og inviterer foreningens medlemmer til et orienteringsmøde med chefrådgiver Thomas Jørgensen fra Rønne torsdag den 20. november kl på Hotel Fredensborg. (invitation følger) På mødet, hvor du er velkommen til at tage din ægtefælle eller samlever med, vil vi - ud over at servere lidt til ganen og maven give en gennemgang af de områder, man skal tage stilling til på pensionsområdet. På mødet er der også mulighed for at bestille et personligt møde og pensionstjek af Thomas Jørgensen.

8 08/ NATURRUM VANG GRANIT Ingen rette vinkler Det nye Naturrum og udsigtspunkt i Vang granitbrud er indpasset i et dramatisk kulturlandskab af frilagte klippesider og bygningslevn fra stenbrydningens tid. Naturrummet består af træflader der vinkler rundt og danner plateauer, trin, bænke, ryglæn, rækværk, tag, facader samt et udhæng med udsigtspunkt. Bygningsudtrykket henter sin inspiration i klippernes brudte granitflader, i mødet mellem det rå kulturlandskab og skovens bløde materialer. Rummet i Naturen Projektet definerer et nyt samlingssted i området. Et opholdssted med mulighed for både korte pauser og længerevarende ophold, i læ og ly for vestenvinden, med udsigt til landskab og granitbrud. Her er grillplads og mulighed for at en skoleklasse eller mindre grupper kan overnatte, både på Naturrummets overdækkede amfiopbygning, samt på udsigtspunktets trædæk der skyder sig ud fra betonkælderen i skrænten. Betonkælderen udgør de sidste rester af et tidligere sorteringsanlæg fra granitproduktionens tid. Konstruktion Nybyggeriets formsprog og kompleksitet har krævet stor faglig ekspertise og et godt håndelag hos de implicerede håndværkere. Det væsentlige i udførelsen af projektet har været principperne i konstruktionen med de vinklede tagflader der møder hinanden skarpt og præcist, opsat med skiftende beklædningsretninger i hver flade, for at opnå et krystallisk udtryk. Hovedkonstruktionen til naturrummet er opbygget i træ på punktfundamen-

9 Stort billede: Gelænder Indsat: Længdesnit af Naturrum /09

10 10/ ter, samt en betonstøttemur til at optage landskabets niveauspring i bagkanten. Alle flader, indvendig og udvendig, er beklædt med spejlskåret sibirisk rødgran. Tagkonstruktionen er udført med undertag i krydsfiner, tagbeklædning i tagpap samt udvendig træbeklædning. Der er etableret en åbning i rummets bagerste del til lysindtag og udkig med en skydeskodde for at skærme mod vind og vejr. Udhængsplatformens konstruktion er udført i stål og fastmonteret til den eksisterende betonkonstruktion, beklædningen af selve fladen er her udført i egetræ med tanke på holdbarhed og sikkerhed. Byggeriet er gennemført som led i samarbejdsprojektet Mulighedernes Land et partnerskabssamarbejde mellem Realdania og blandt andre Bornholms Regionskommune, og er en del af projektet Nyt liv i Vang granitbrud. Arkitekt/Landskabsarkitekt:GWITT/ATSITE Ingeniør: Steenbergs Tegnestue ApS Statik: Steenbergs Tegnestue ApS + MOE A/S Bygherre: Bornholms Regionskommune Entreprenører: HJB Byggeforretning ApS + Brdr. Anker Hasle ApS Budget: inkl. kulturformidling og klima- og handicaptilpasset vejadgang: 2,6 mio. kr. heraf byggeri (Naturrum + udsigtspunkt) ca. 1,8 mio. kr. m2: Overdækket areal 47 m 2

11 FRA ARKIVET /11 /Af Kurt Sjøholm, Seniorkonsulent, Knudsker El Aps Når man ser i det gamle arkiv, møder man ofte firmaindehavere, som har doneret et beløb til bestyrelsen for Rønne Håndværker- og Industriforeningen. Her er et eksempel på et beløb fra et mange årigt medlem af foreningen. Hvorefter bestyrelsen har forvaltet beløbet. Kurt Sjøholm har igen været i arkivet og har fundet dette interessante dokument.

12 12/ NIVEAU2 niveau2 er blevet et full service reklame- og kommunikationsbureau niveau2 er et datterselskab under Bornholms Tidende og har typisk taget sig af alle de opgaver, som ikke havde noget at gøre med selve produktionen af Bornholms Tidende. Det vil sige grafisk produktion og tryk af f.eks. visitkort, foldere, plakater, roll-ups med mere. Nye tider Gennem de sidste tre-fire måneder har vi været igennem en udviklingsproces, hvor målsætningen har været at gå fra at være et firma primært med fokus på grafisk produktion, tryk og efterbehandling til at være et full service reklame- og kommunikationsbureau. Den regulære slagstyrke på Lillevangsvej 6C i udkanten af Rønne består af fire personer. Mads Dellgren er afdelingsleder, mens Mette Absalon, Christina Skovmose og Michael Thunberg sørger for den grafiske produktion. Det vigtige netværk Vi har derfor i løbet af sommeren og efteråret etableret et netværk af lokale, professionelle kompetencer med de rigtige værktøjer: journalister, tekstforfattere, grafiske designere, fotografer, reklame-, kommunikationsog webmennesker. Det betyder, at niveau2 er blevet leveringsdygtig i en meget bred vifte af skræddersyede kommunikative og grafiske løsninger. Der er med andre

13 /13 Michael Thunberg Grafiker Mads Dellgren Afdelingsleder Christina Skovmose Grafiker Mette Absalon Grafiker ord kommet flere varer på hylden: F.eks. årsberetninger fra a-z, opbygning af hjemmesider, vedligehold og drift af hjemmesider, produktbilleder, profilmagasiner, reklamekampagner, strategisk kommunikationsrådgivning, emballage, Facebook, LinkedIn med mere. niveau2 tager sig også af reklamefolie til biler, skilte i alle mulige kvaliteter og udformninger samt etiketter til alskens formål. Typisk begynder processen med, at opgaven skal defineres: Hvad er det, der skal laves? Så graves i netværket: Finder f.eks. den rigtige skribent, finder den rigtige fotograf, sørger for at finde den rigtige grafiske designer til illustrationer og layout, laver en tidsplan, sætter opgaven i gang, sender til tryk - og distribuerer for dig. Læs evt. mere på:

14 14/ STUDIETUR DECEMBER 2014 Juleekskursion tirsdag den 9. december 2014 Bestyrelsen for Rønne Håndværker og Industriforening har valgt at gentage succesen fra 2012 med en endagsekskursion til København i gen i år. Det bliver igen en endagstur, men også en heldagstur med streg under hel! Allerede kl er der opsamling på P-pladsen ved Velkomstcenteret på vi kan nå afgangen til Ystad kl og vi tager først hjem med den sene færge fra Ystad og er i Rønne kl Vi kører som sædvanligt med Jan-Ole s Turisttrafik Ud over besøg på en række spændende byggerier, skal vi også besøge Den nye bæredygtige bydel, der er på vej i Københavns Nordhavn. Området dækker ca. 300 ha. Og der forventes at blive plads til beboere og lige så mange arbejdspladser fordelt på 11 rektangulære holme med hver sin særlige identitet. Vi besøger udstillingen om Nordhavnen med efterfølgende tur i området ved Århusgade. Industriens Hus På en af landets mest attraktive adresser har Industriens Hus fået en markant ansigtsløftning fra tung 70 er-facade til et mere nutidigt udtryk med glas fra top til bund. I den nye bygning har man valgt at bryde med den tunge og lukkede facade - helt og holdent. Det nye hus står som en ren glasfacade i et spinkelt ophæng af stålrammer. Rammerne er drejet 45 grader og tegner et harlekinmønster hele vejen rundt om bygningen. Vi bliver vist rundt i bygningen af en person fra Rambøll, der har været rådgiver på denne spændende ombygning. Turen slutter i SticksNSushi på toppen af Tivoli Hotel (det er en meget sjov oplevelse og de har andet end sushi - også varme sticks af kød og andre lækre menuer). Her er virkelig en fantastisk indretning. Kl skal vi tilbage til bussen, så vi kan nå færgen kl Der vil blive lagt vægt på god professionel guidning ved alle besøg. Der vil snarest blive udsendt udførligt program til alle foreningens medlemmer, med oplysning om tilmelding og pris.foreningen bidrager som sædvanligt med et tilskud til rejsen. Der er maksimalt plads til 50 passagerer i bussen og deltagelsen foregår efter først til mølle princippet.

15 /15 MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N Telefon MOGENS Telefon 5695 ELMER 0804 A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Bornholms Byggeforretning Bornholms ApS Tlf. Byggeforretning ApS Tlf MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon

16

01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2015

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING 03 /2013» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt.

Læs mere

03/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

03/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 03/2014

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. BESTYRELSEN

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen Vores BORNHOLM 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle 7 Charlotte Berg fra banken til banen 8 Bornholms rovfugleshow - bliv dus med fuglene 10 gratis køreundervisning til endnu

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere