01/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken"

Transkript

1 RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2014

2 BESTYRELSEN Formand /Jacob Svendsen Næstformand /Torkild Hansen Kasserer /Kurt Sjøholm Bestyrelsesmedlem /Birger Olsen Bestyrelsesmedlem /Hans-Jørn Krogh Hansen Bestyrelsesmedlem /Roar B. Schou Bestyrelsesmedlem /Hans-Aage Steenberg Sekretær /Birgit Zoffmann Schou Adresse /Strandvejen 23, 3700 Rønne Hjemmeside /www.roennehif.dk Version 01//2014 Udgivet af Rønne Håndværker- og Industriforening Layout og tryk niveau2

3 INDHOLD /03 Formanden har ordet /04 Generalforsamling /05 Firmaportræt /06 Licitationsformer - Entrepriseformer /08 Håndværkerfradrag /10 Fra arkivet /13 Hjemmeside /12 Velkommen/ RHI byder velkommen til nye medlemmer: /Rådg. Ingeniør Jesper Møller-Hansen Riskcon, Østergade 48, 3700 Rønne /Farvehandler Thorsen, Sadolin Farveland, Søndergade 48, 3700 Rønne /Malefirmaet John Lundt, Enebærløkken 4, 3700 Rønne /Andersens Murerforretning, Rønnevej 119, Nylars, 3700 Rønne /Lasses Tømrerforretning, Byledsgade 7, 3700 Rønne /Henrik Alfreds Murerforretning Pederskervejen 126, 3720, Aakirkeby

4 04/ FORMANDEN HAR ORDET /af Jacob Svendsen, Direktør, Flemming Svendsens VVS ApS Rønne Håndværker- og Industriforening, er en del af Håndværksrådet, som er den eneste hovedorganisation, som alene kæmper for de små og mellemstore virksomheder (smv). Dansk erhvervsliv består langt overvejende af små og mellemstore virksomheder, det er os, som skaber jobbene og praktikpladserne. Godt nytår. Med et veloverstået kommunalvalg skal de folkevalgte nu i arbejdstøjet. Rønne Håndværker- og Industriforening har udtrykt begejstring over, at brug af bornholmsk arbejdskraft var så fremherskende et tema i valgkampen. Vi har siden udbuddet på Snorrebakken etape 1, slået til lyd for, at BRK s bygge og anlægsopgaver bliver udbudt på en måde, så vores medlemmer har en reel mulighed for at byde på opgaverne. Bornholm har dygtige håndværkere, der løbende gør en stor indsats for gennem efteruddannelse at sikre et højt fagligt niveau i den lokale byggebranche. Som bekendt ligner aldersfordelingen for faglærte bornholmske håndværkere den øvrige demografi for Bornholm. Det er derfor også vigtigt, at byggeerhvervet fremstår spændende og attraktivt, så det kan tiltrække unge mennesker til at tage over, når de ældre går på pension. Vi er i Rønne Håndværker- og Industriforening meget tilfredse med, at fremtiden byder på flere fagentreprise-projekter på BRK s kommende byggerier. Af aktiviteter siden sidst kan nævnes: Udarbejdelse af ny hjemmeside, deltagelse i fødselsdag og afskedsreception for Varelotteriudvalgets formand Steen Frey, planlægning af forestående generalforsamling, deltagelse i get together i Young Interprise, deltagelse i Varelotteriets udvalgsmøde, samt deltagelse i Håndværker- og Industriforeningernes samarbejdsudvalg. Jeg vil samtidig byde velkommen til de nye medlemmer.

5 Generalforsamling /05 /Af Birgit Zoffmann Schou, sekretær RHI Et af højdepunkterne i Rønne Håndværker- og Industriforening er den årlige generalforsamling, som normalt finder sted i marts-april. Her aflægger formanden beretning om det arbejde, bestyrelsen har gjort i løbet af året, og det er her, man kan stille spørgsmål til bestyrelsen og komme med ideer til fremtidige tiltag. Der afholdes valg af bestyrelse for det kommende år. Mens medlemmerne holder generalforsamling, bliver der serveret en kop kaffe for deres ledsagere i et tilstødende lokale. Jacob Kofod modtager årets pris som årets lærling 2013 af den daværende formand Birger Olsen. Foto: Jens-Erik Larsen Efter generalforsamlingen er der gerne et indlæg af en person, som kan fortælle om et emne, der er oppe i tiden og fremme i dagspressen. Hvis der er en rejse på programmet i det kommende år, bliver der fortalt om den. Der bliver trukket lod om varelotterisedler og værker af bornholmske kunstnere og kunsthåndværkere. Årets lærling eller årets elev bliver hyldet og tildelt en pris. Årets lærling/elev er af bestyrelsen blevet udpeget blandt de personer, der er indstillet til prisen af deres mester eller lærer. Medlemmernes ledsager er velkomne til at deltage i alt på nær den indledende generalforsamling. Ligesom de selvfølgelig også deltager i middagen med den traditionelle menu; gule ærter og pandekager med is.

6 06/ Firmaportæt /af Hans-Jørn Krogh Hansen, Direktør, KH Maskinværksted Robotsvejsning til Volvo lastbiler, samt transportbanesystemer til bagagehåndtering i lufthavne. KH Maskinværksted blev startet i 1985 af Hans-Jørn Krogh Hansen med arbejdsopgaver primært inden for olie og benzinanlæg. Igennem tiderne har arbejdsopgaverne udviklet sig til i dag også at omfatte fremstilling af stålkonstruktioner, procestekniske løsninger, specialprodukter til medicinalindustrien og andre former for underleverandørarbejde. For at kunne servicere kunder indenfor fødevareindustrien er KH maskinværksted underlagt Fødevarestyrelsens kontrol vedr. fremstilling af genstande og maskiner der er bestemt til kontakt med fødevarer. KH beskæftiger i dag ca. ti medarbejdere og har en til to lærlinge. KH maskinværksted udfører laserskæring, klipning, bukning, svejsning og robotsvejsning, i stål, rustfritstål, aluminium, plast samt andre former for pladeemner. KH Maskinværksted servicerer også i dag maskiner indenfor industrien, trykluftanlæg, autolifte og benzinstationer på Bornholm. KH s primære kundesegment er Industrivirksomheder, entreprenører, håndværksmestre, tankstationer, autoværksteder, institutioner, hoteller, restaurationer og private. KH indretter skånejob arbejdspladser, der er udstyret med tekniske hjælpemidler, specialkonstruerede løfte- og håndteringsanordninger, ergonomisk tilpasset arbejdsborde, stole og andre former for aflastningsforanstaltninger. Kørestolsramper og andet udstyr

7 /07 til gangbesværede. Specialprodukter i rustfrit stål til fødevare- og medicinalindustrien. Terminalbygning til Danske Færger A/S på Samsø.

8 08/ LICITATIONSFORMER - /af Hans-Aage Steenberg, STEENBERGs tegnestue aps Der snakkes for tiden meget om det hensigtsmæssige i at benytte den ene eller den anden licitationsform ved udbud af anlægs- og byggeopgaver. Der er i den forbindelse mange begreber at holdestyr på. Nedenfor har jeg meget kort forsøgt at lave en oversigt, der forhåbentligt kan skabe lidt klarhed over begreberne om udbuds- og entrepriseformer. Der findes to hovedformer for licitationer: 1. Licitationer, der udbydes på et af bygherren udarbejdet projektmateriale. 2. Licitationer, der udbydes på et af bygherren udarbejdet program. I dette tilfælde overlades projekteringen til entreprenøren, der så, hvis han ikke selv råder over en projekteringsafdeling, indgår en aftale med en rådgiver. Denne udbudsform kaldes Totalentreprise. ad. 1 Licitationer udbudt på et hovedprojekt kan udbydes som: a. Offentlige licitationer også benævnt åben licitation b. Indbudte licitationer også benævnt bunden licitation Begge disse hovedformer kan udbydes i fagentreprise, storentreprise eller hovedentreprise. ad a. ad. b. Ved offentlige licitationer inviteres håndværkere via annoncer i dagblade, herunder eventuelt i det landsdækkende dagblad Licitation. Ved store licitationer over en fastsat tærskelværdi skal offentliggørelse ske i hele EU. Ved denne licitationsform får alle interesserede mulighed for at afgive tilbud på det udbudte arbejde. Ved indbudt licitation indbydes en række udvalgte håndværkere til at give tilbud på det udbudte arbejde. Udvælgelsen af disse håndværkere (som hovedregel mellem 3 og 5) sker efter forskellige kriterier det er som regel håndværkere, som bygherre eller dennes rådgiver kender i forvejen og har tillid til. Ofte tages hensyn til geografisk placering f.eks. vælges ofte nogle fra lokalområdet suppleret med nogle udefra.

9 ENTREPRISEFORMER /09 Fagentreprise: Her udbydes hvert fag for sig: For eksempel murerarbejdet, vvs-arbejdet, tømrer- og snedkerarbejdet, el-arbejdet, malerarbejdet etc. Hovedentreprise: Her udbydes hele arbejdet under et. I dette tilfælde entrerer hovedentreprenøren så med en række underentreprenører. Storentreprise: Ad.2 Er i princippet en blanding af ovenstående, idet f.eks. beton, murer og tømrer (råhus) kan være samlet i en entreprise og færdiggørelsesarbejder kan være samlet i en anden. Ved en totalentreprise varetager entreprenøren den samlede byggeopgave. Kontrakten indgås på et tidligt tidspunkt hvor bygherren alene har udarbejdet et program. Det betyder, at projekteringen overlades til entreprenøren, der så, hvis han ikke selv råder over en projekteringsafdeling, indgår en aftale med en rådgiver. Totalentreprenøren har endvidere oftest en række underentreprenører til at udføre arbejder indenfor de fag, har ikke selv kan udføre.

10 10/ Håndværkerfradrag /af Statsautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen, Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer. Det såkaldte håndværkerfradrag fra 2013 er som en del af Væksplan DK forlænget til også at gælde i 2013 og Derudover er ordningen udvidet til også at gælde for fritidsboliger i et vist omfang, herunder fritidsboliger i udlandet. I lighed med tidligere kan du få håndværkerfradrag for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl for op til kr. om året inklusive moms. Dette svarer til en besparelse i skatten på ca kr. Er der flere personer i hustanden, kan personerne i husstanden få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Ægtefæller og samlevende med fællesøkonomi kan dog fratrække hver deres del af udgiften, selvom den ene har betalt regningen. Hvis børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren.hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv. For fritidsboligere er det kun ejerne og deres ægtefæller), der kan få fradrag. Håndværkerfradrag i 2013 og 2014 Fradraget henføres som udgangspunkt til det år, hvor der er betalt for arbejdet. Betales arbejdet inden 1. marts i året efter det år, hvor arbejdet er udført, bliver fradraget dog henført til udførelsesåret. Dvs. skal du have fradrag for arbejde udført i 2013 skal regningen være betalt senest 1. marts Betales regningen for arbejde udført i 2013 senere end 1. marts 2014 vil du først få fradrag i Er der tale om et større vedligeholdelsesarbejde som påbegyndes i 2013 og afsluttes i 2014 vil du i 2013 kunne få forholdsmæssigt fradrag for den del af arbejdslønnen som vedrører 2013, såfremt denne del er faktureret og betalt senest 1. marts Tilsvarende kan du godt få håndværkerfradrag for 2013, selvom arbejdet først udføres i 2014, hvis arbejdet er forudbetalt senest den 31. december Arbejdet skal være udført inden udgangen af Indberetning af håndværkerfradrag for 2011 og 2012 Du kan stadig indberette håndværkerfradrag for 2011 og Der kan gå op til 14 dage, før du får en ny årsopgørelse, hvor fradraget er på. Igen skal arbejde udført i 2012 være betalt senest den 28. februar 2013 for at give fradrag i Skader på grund af storm Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, for eksempel på grund af en storm, og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.

11 (servicefradrag) - nu også til fritidsboliger /11 Fritidsboliger er omfattet af håndværkerfradraget Fra den 22. april 2013 er fritidsboliger også omfattet af fradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på kr. Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag. Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - fx søskende eller venner der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt. Hvis fritidsboligen er udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Samtidig skal du betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen for at være omfattet. Det betyder f.eks. at de fleste kolonihaver ikke er omfattet af ordningen. Særligt for fritidsboliger i udlandet Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udfører arbejdet, været momsregistreret. Ligger den i et ikke-eu-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde. Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner. Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag for. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson) Almindelig rengøring Vask og aftørring af flader i boligen Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Opvask, tøjvask og strygning Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m. Vinduespudsning Indvendig Udvendig.

12 12/ Børnepasning Børnepasning i hjemmet Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter. Almindeligt havearbejde m.m. Græsslåning Klipning af hæk Lugning Beskæring af buske og træer Snerydning. B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed) Boligens ydre rammer Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m. Reparation, maling og isolering af ydervægge Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Installation af solfangere Installation af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt fra og med dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes. Boligens indre rammer Reparation eller fornyelse af køkken og bad Gulvarbejder Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer Installation eller forbedring af ventilation Installation eller forbedring af afløbsinstallationer Reparation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper) Maler- og tapetsererarbejde.

13 FRA ARKIVET /13 /Af Kurt Sjøholm, seniorkonsulent, Knudsker El ApS Kurt Sjøholm har igen været i arkivet og har fundet dette interessante dokument.

14 14/ HJEMMESIDE /af Torkild Hansen, Næstformand i RHIs bestyrelse er vel overstået, og et nyt år er startet. Nytår er altid det tidspunkt, hvor man ser tilbage på, hvad der er sket i det gamle år; har vi nået vores målsætninger? I Rønne Håndværker- og Industriforening havde vi i 2013 en målsætning om, at vi ville være mere synlige. Vi lavede en strategi for, hvordan vi kunne blive mere synlige. Et af målene i den proces var, at vi skulle have en ny hjemmeside. Den skulle være nem tilgængelig og overskuelig og indeholde en beskrivelse af, hvem vi var, og hvad vi lavede. Vi er nu kommet i luften med vores nye hjemmeside og synes selv, at vi har nået vores mål. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget og komme til at indeholde flere nye ting, såsom tilmelding til arrangementer. Her kan blandt andet nævnes, at man som medlem i foreningen kan købe reklame på hjemmesiden med link til ens egen hjemmeside. Det koster kun kr. 350,- om året. Håber I synes godt om vores nye tiltag og vil følge os på hjemmesiden i fremtiden. Se mere på Rønne Håndværker- og Industriforening en forening i bevægelse.

15 MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon Bornholms Byggeforretning ApS Tlf

16

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

02/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

02/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 02/2014

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. BESTYRELSEN

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING 03 /2013» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt.

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2015

Læs mere

Sort arbejde eller vennetjeneste?

Sort arbejde eller vennetjeneste? Sort arbejde eller vennetjeneste? Med denne guide hjælper Berlingske dig dels til at forstå lovpakken mod sort arbejde, og hvilke konsekvenser den har for dig. Dels til at få et overblik over hvilke ydelser,

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

04/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

04/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 04/2014

Læs mere

02/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

02/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 02/2015

Læs mere

BoligJobordningen. Evaluering

BoligJobordningen. Evaluering BoligJobordningen Evaluering Rapport 12. maj 2015 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Nærmere om rapportens indhold... 4 2. BoligJobordningen historik og regelsæt... 6 2.1

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011

LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011 LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011 Privat udlejning LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Bornholmsk lejer vandt 59.000 kr I stedet for at lejeren skulle betale 49.000 kr til udlejeren

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 Kapitalejerlån og selvfinansiering... side 3-4 Fradrag for service og vedligeholdelse... side 5-7 Skattefritagelse for personalegoder... side 8-9 Skybrud og it... side

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner Fotograf: Jan Pedersen DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Agurketid... side 5 Adgang for alle...

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

03/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

03/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 03/2015

Læs mere

03/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

03/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 03/2014

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere