Regnskab for 1. halvår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 1. halvår 2010"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for 1. halvår august 2010

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for første halvår 2010 og tak for jeres interesse. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker traditionen tro for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Jeg vil først se på hovedtendenserne i halvåret. Herefter går Tonny mere i detaljer med regnskabets tal. Resultat for 1. halvår 2010: Resultatforbedringen fortsætter Danske Bank koncernen fik i årets første seks måneder et samlet resultat efter skat på 1,7 mia. kr. Det er 1 mia. kr. over niveauet for 1. halvår i 2009 og på niveau med nettoresultatet for hele Vi må dog indrømme, at resultatet stadig er lavere end det, man med rette kan forvente af Danske Bank. Det er der flere grunde til. Økonomierne og forretningsaktiviteten er stadig træg. Og regnskabet er i første halvår 2010 belastet med ca. 2 mia. kr. i betaling vedr. Bankpakke I. Men samlet set går det fremad for Danske Bank koncernen, selvom der stadig er udfordringer. Blandt lyspunkterne i regnskabet er, at vores samlede nedskrivninger fortsætter med at falde kvartal for kvartal og er halveret sammenlignet med første halvår Flere af vores bankaktiviteter viser igen overskud især fordi nedskrivningerne i flere lande nu er tilbage på mere normale niveauer. Det gælder Finland, Sverige og Norge og faktisk også de baltiske lande. De samlede udlån er det seneste kvartal steget i både Danmark og på koncernniveau. I første halvår havde vi i Danmark nye udlån for 26,7 mia. kr. Heraf var 13,6 mia. kr. til privatkunder og 13,1 mia. kr. til erhvervskunder. 2

3 Det er tilfredsstillende, at vores omkostninger falder med mere end 2 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Korrigeret for goodwillafskrivninger sidste år er der tale om et fald på 5 pct. Det er en konsekvens af systematisk fokus på omkostninger. På negativsiden tæller at Irland og Danmark stadig døjer med høje nedskrivninger nogenlunde på samme niveau som i 1. halvår I Irland er det fortsat ejendomssektoren, der bløder. I Danmark har mange små- og mellemstore virksomheder det meget svært, selvom de kæmper hårdt. Den gruppe tegner sig for ca. halvdelen af nedskrivningerne i Danmark. Lidt om det økonomiske klima vore forretninger er påvirket af. gældskrise deltog Danske Bank sammen med 90 andre europæiske banker i en EU-stresstest. Danske Bank klarede stresstesten godt og kom ud i den bedste fjerdedel på niveau med de andre danske og nordiske banker der deltog. Selv i det værste scenarie i testen ligger Danske Banks kapital 40 mia. kr. over myndighedernes minimumskrav. Det er med til at underbygge, at vi selv under en alvorligt forværret økonomisk krise vil være i stand til at understøtte vores kunder og låne penge ud til gode projekter. Danske Bank havde ved udgangen af 1. halvår 2010 en høj solvens- og kernekapitalprocent på henholdsvis 17,2 og 13,7 ultimo juni, hvilket er blandt de bedste i Europa. Forbedret makroøkonomi, men vækst er fortsat Den økonomiske udvikling bevæger sig i den rigtige retning, hvis vi sammenligner med katastrofeåret Men de økonomiske nøgletal er stadig blandet læsning. Makroøkonomien har det seneste halve år vist, at vi må indstille os på en verden med betydelige udsving og risiko for tilbagefald. Vi mener, det er fornuftigt at sikre transparens omkring det europæiske finansielle system, og vi støtter op om at gennemføre en offentlig test. Man kan allerede se, at den generelt har skabt større tillid til de europæiske banker. I øvrigt gennemfører Danske Bank i forvejen en ret omfattende stresstest, som vi offentliggør i vores årsrapport og i vores årlige Risk Management rapport. Globalt ser Asien ud til at fortsætte en stærk vækst, USAs økonomi er på vej ud af krisen stimuleret af meget offensiv finanspolitik. I Europa trækker Tyskland op med stærk forbrugertillid og stigning i eksporten. En række andre europæiske lande har dog problemer med at få gang i væksten og kæmper med høj gældsætning og store budgetunderskud. Revideret Basel III forslag er et skridt i den rigtige En logisk konsekvens af finanskrisen er en ny og strammere regulering af den finansielle sektor. Danske Bank støtter, at kravene til finansielle virksomheders kapitalgrundlag øges. Vi støtter også, at likviditetskrav skærpes og tilsynsmyndigheder styrkes. I det lys klarer de nordiske lande sig ganske pænt. På Danske Banks nordiske markeder ser vi igen realvækst. I Baltikum letter presset lidt efter en historisk hård krise, og der er nu forventning om positiv vækst i Estland. Irsk økonomi er i langsom bedring, men stadig presset efter de senere års nedsmeltning. Samlet set må vi indstille os på en længere periode med beskeden økonomisk vækst, og det indretter vi så Danske Bank efter. Det ændrede forslag til Basel III-reglerne, der netop er blevet fremlagt, er generelt fornuftige og har imødekommet en række væsentlige kritikpunkter i forhold til det oprindelige forslag. Men der er vigtige områder, der ikke er taget hånd om endnu. Forslaget imødekommer ikke de krav, vi har i Danmark, for at realkreditsystemet kan fungere. Det er især problematisk, hvis beholdningen af egne realkredit-obligationer ikke tillægges fuld værdi i bankernes likviditetsbeholdning. Danske Bank klarer sig godt i EUs stresstest, med Den største turbulens på de finansielle markeder i halvåret var krisen i Grækenland. I kølvandet på den græske Det vil give færre købere til obligationerne, og det vil give en højere rente til de danske boligejere og virksomheder. Det forhold at mængden af realkreditobligationer er fire gange 3

4 større end mængden af statsobligationer, gør at de fortsat bør være en central del af de danske bankers likviditet. Dansk realkredit har fungeret fremragende i 200 år, er meget likvidt og er kommet sikkert gennem finanskrisen. Realkreditobligationer bør efter vores opfattelse tillægges samme kvalitative vægt som statsobligationer. Danske Banks betaling for Bankpakke I Finanskrisen har været dyr. Og i mange lande diskuteres, om bankerne skal betale en særlig skat for oprydningen efter finanskrisen. Her er det særlige ved Danmark, at bankerne allerede har betalt en meget stor regning. Den danske finanssektor betaler mange mia. kr. under Bankpakke I for statsgarantien og for at dække tab i banker, der afvikles via Finansiel Stabilitet. For Danske Banks vedkommende har vi på nuværende tidspunkt betalt ca. 1 mia. kr. i kvartalet for at deltage i Bankpakke I. Det svarer til i alt 7,2 mia. kr. siden For statslånet under Bankpakke II betaler vi i øvrigt 2,5 mia. kr. årligt. Vi mener stadig, at bankpakkerne var godt politisk håndværk. Men de er dyre. Og danske banker har i forhold til banker i andre lande betalt en høj pris til staten for assistancen. Det svækker naturligvis den danske finansielle sektor i forhold til andre. Derfor er der ikke nogen økonomisk saglig begrundelse for at indføre yderligere en særskat oveni den nyligt forhøjede særlige lønsumsafgift, danske banker betaler som de eneste i Norden. En ekstraskat vil svække de danske bankers internationale konkurrencedygtighed og forringe evnen til at servicere privat- og erhvervskunder med konkurrencedygtige priser og produkter. Styrket kundefokus og mere effektiv bank Udsigterne til svag makroøkonomisk vækst og vanskeligere rammebetingelser stiller store krav til bankvirksomheden. I Danske Bank har vi sat os to overordnede mål: Vi vil styrke vores kundeservice yderligere, og vi vil være en endnu mere effektiv bank. Vi har store ambitioner. Vi vil være den bank i Norden, hvor privatkunderne får den nemmeste, hurtigste og mest kvalificerede løsning til en konkurrencedygtig pris. Vi vil være banken, hvor mindre virksomheder har hurtig og direkte telefonisk adgang til specialistviden, når de har behov for det, og nemt kan styre deres virksomhedsøkonomi i vores online-systemer. Vi vil være den mest sofistikerede nordiske bank for mellemstore virksomheder og private banking-kunder. Det vil sige, at kunder med kompleks privat- eller virksomhedsøkonomi kan få rådgivning, produkter og systemer, der kommer hele vejen rundt. Og vi vil være førende i Norden i vores betjening af store virksomheder, inden for kapitalforvaltning og i vores kapitalmarkedsaktiviteter. Vi mener, vi har et godt udgangspunkt for at nå målene. Vi har dygtige medarbejdere, og vi har en betydelig kapacitet inden for it-udvikling, som vi i en årrække har brugt til at integrere købte bankers systemer i vores. Den opgave er færdig, og kræfterne i it-musklen bruges nu til at udvikle den måde, Danske Bank møder kunderne på. Sagt på it-jargon, så går vi fra at fokusere på platform til at fokusere på kundeinterface. Vi investerer i udvikling af netbank, online-services og udvikling af nye teknologiske platforme. Kunderne forventer i dag, de kan møde banken, hvor, hvornår og på den måde det passer dem online, over telefonen eller fysisk. Formålet med investeringerne er bedre service, højere kundetilfredshed, enklere arbejdsprocesser og lavere driftsomkostninger. Forbedringer der gør det muligt at fastholde skarpe priser og fortsætte med at investere i nyudvikling. To konkrete eksempler på vores arbejde er indførelse af digitale underskrifter i netbanken og indførelsen af et nyt rådgivningskoncept for mindre virksomheder. 4

5 Digitale underskrifter er hurtigt blevet taget i brug Digitale underskrifter gør det muligt for kunderne at få eksempelvis en kassekredit på plads langt nemmere og hurtigere end før. I dag kan man ringe til vores kundelinje, få bevilget en kredit, få sendt dokumenterne til sin netbank, underskrive online og have pengene til rådighed med det samme. Tidligere ville det vare nogle dage og kræve besøg i filialen og på posthuset. I dag kan man klare det samme dag via telefon og netbank. Hvis man ser på den gennemsnitlige ekspeditionstid, så sparer kunderne flere dage sammenlignet med tidligere. Vi undgår at skulle behandle papirerne manuelt, forsende og arkivere, og kan bruge ressourcerne på kundeservice i stedet for på papirgange. Vi introducerede digitale underskrifter i Danmark i maj Kunderne har hurtigt taget det til sig og sætter stor pris på muligheden. Mig bekendt er vi den eneste bank i Danmark, der tilbyder digital aftaleindgåelse på mange forskellige dokumenter. Erhverv Direkte et nyt rådgivningskoncept Et andet nyt tiltag er, at vi er i færd med at introducere Erhverv Direkte i Danmark. Det er et koncept, hvor mindre erhvervskunder bliver betjent telefonisk af specialister i fire rådgivningscentre, der de fleste dage har åbent fra kl til 18 og en enkelt dag til kl. 21. Det er typisk enkeltmandsvirksomheder frisører, selvstændige håndværkere, butiksejere, revisorer, advokater og andre hvor bankforretningerne tit skal ordnes på andre tidspunkter end mellem 9 og 16. Formålet er, at give kunderne direkte adgang til rådgivning fra erhvervsspecialister, som de jo ikke kan få i enhver filial, og levere en hurtigere og mere effektiv rådgivning, på tidspunkter der passer ind i kundernes hverdag. De fleste har taget godt imod konceptet. 67 % er positive, kun 8 % er negative. Erhverv Direkte fungerer allerede i Norge og Sverige og er også ved at blive rullet ud i Finland. Kundetilfredshed stigende og over 2008 niveau De initiativer, jeg har nævnt, samt dem vi har indført de seneste år, forventer vi vil styrke kundetilfredsheden yderligere. Vi har i det hele taget sat kundetilfredshed i centrum og gjort det til et af de væsentligste målepunkter i performanceaftalerne med vores øverste chefer i de enkelte bankaktiviteter. Det er glædeligt at se at eksempelvis Danske Bank i Danmarks meget stærke fokus på kundetilfredshed ser ud til at gøre en forskel. Den seneste tilfredshedsmåling peger på, at den fokuserede indsats har haft en tydelig, positiv effekt. Kundetilfredsheden blandt de private kunder, der har været til kundemøde, er i perioden fra Q og frem til og med Q steget markant - med 2½ indeks points. Der skal stadig gøres en stor indsats for at bedre kundetilfredsheden, men vi mener, vi er på rette vej. Og nu giver jeg ordet til Tonny, der vil gennemgå regnskabstallene mere i detaljer. Tonny Thierry Andersen - Koncernøkonomidirektør Indtægterne falder som forventet med 25% Tak for det. Jeg vil nu vende tilbage til regnskabet, og give de tørre tal lidt mere saft og kraft. Hvis vi begynder med indtægterne, så faldt de godt nok med 25 pct. eller med ca. 8 mia. kr. Det lyder af meget, men det er faktisk helt som vi havde forventet. Handelsindtægterne nu på et mere normalt niveau Det er især handelsindtægterne som er årsagen til faldet, da de nu er kommet tilbage på et mere naturligt niveau. Indtjeningen sidste år lå jo på et helt usædvanlig højt niveau. I år blev handelsindtægterne på 5,2 mia. og det er faktisk slet ikke så dårligt, når man tænker på at kapitalmarkederne i maj og juni var meget urolige på grund af usikkerheden i Sydeuropa. Resultatet i år inkluderer en gevinst på knap 700 mio. kr. fra fusionen mellem PBS og norske Nordito. Nettorenteindtægterne falder på grund af lavere Derudover blev nettorenteindtægterne ca. 2,2 mia. kr. lavere, et fald på ca. 16 pct. Det er et resultat af flere forhold. De to vigtigste er, at den korte rente i Europa og i særdeleshed i 5

6 Danmark er faldet, og at optagelsen af længereløbende funding koster. afspejlet i dette halvårsregnskab, hvor omkostningerne er faldet med lidt over 2 mia. kr., svarende til et fald på 14 pct. Når den korte rente falder, følger renterne på både ud- og indlån med ned. Det har alle kunder mærket i det seneste halvandet år i form af lavere renter. Danske Bank har siden november 2008 nedsat udlånsrenten hele 8 gange med i alt op til 3,75 procent-point. Det har vi også gjort på en del indlån, men for en dels vedkommende er det ikke muligt, da renten var lavere end den samlede nedsættelse. Det betyder, at vores indtjening på indlån er faldet markant og det påvirker nettorenteindtægterne. Krisen har medført at det er blevet dyrere for alle banker at låne på de internationale markeder. Selvom Danske Banks samlede behov for lån er faldet, er omkostningerne alligevel steget. Hertil kommer rentebetalingen for statslånet på 26 mia. kr. som vi hjemtog i maj måned Begge dele har øget vores renteomkostninger. Ser man bort fra goodwillnedskrivninger sidste år, er faldet på 5 pct. Det betyder at det har været muligt ikke alene at neutralisere løn- og prisstigninger, men også yderligere at reducere omkostningerne. Det er vi godt tilfredse med, men vi er ikke færdige endnu. Planen er at omkostningsbesparelserne skal fortsætte helt indtil udgangen af Allerede fra 4. kvartal i år får vi herudover en betydelig lettelse i omkostningerne ved at Bankpakke I udløber. Det vil på en gang lette vores omkostninger med knap 10 procent. Nedskrivninger: Domineres af erhvervskunder Nedskrivningerne endte på 7,8 mia. kr., og det er cirka halvdelen af beløbet i 1. halvår sidste år. Målt kvartalsvis, er nedskrivningerne nu faldet 6 kvartaler i træk. Når vi var valgt at hjemtage længereløbende lån, koster det lidt mere, men samtidig styrker det bankens likviditet også på længere sigt. Forsikring: Høj præmievækst og stigende indtjening. Resultatet af vores forsikringsaktiviteter i Danica steg med 200 mio. kr. til 756 mio. kr. Det er et fornuftigt resultat, fordi vores investeringsafkast blev negativt påvirket af uroen på obligationsmarkederne, og vi derfor måtte udskyde en lille del af vores normale risikotillæg til et senere tidspunkt. Det er forretningsmæssigt meget positivt, at præmierne stiger med hele 25 pct. Det er især vores ret unikke markedsprodukter i Danmark, Sverige og Norge som bidrager til væksten. De samlede pensionspræmier overstiger nu 12 mia. kr. for halvåret og værdien af kundernes opsparing udgør nu omkring 250 mia. kr. Samtidig er Danica i gang med en omfattende digitalisering af arbejdsgangene. Det betyder at kunderne får mulighed for bedre og hurtigere service samtidig med der skal betales mindre til administration. Stort omkostningsfald, der mere end opvejer Lad os gå i dybden med driftsomkostningerne. Vi har ved tidligere lejligheder omtalt, at vi siden foråret 2009 har haft ekstra fokus på koncernens omkostningsbase. Det er også Det er fortsat de små og mellemstore erhvervskunder, der står for den største del af nedskrivningerne, mens de private kun udgør omkring 25 pct. Vi har i halvåret hensat ca. 900 mio. kr. til nødlidende banker under Finansiel Stabilitet, og samlet set er vi oppe på næsten 3 mia. kr. i hensættelser til andre banker. Nedskrivninger er størst i Irland Trods faldet er niveauet for nedskrivninger fortsat højt, og over hvad man kan forvente som gennemsnit, men det er glædeligt at de fleste af vores bankaktiviteter nu har nedbragt niveauet til noget der er tæt på det normale. Det gælder ikke kun de øvrige nordiske lande, Norge, Sverige, Finland, men også til en vis grad Nordirland og Baltikum. Det øvrige Norden ser altså ud til at komme fornuftigt gennem den økonomiske krise, og Baltikum ser ud til at være ovre det værste. Her har vi endda betydelige uudnyttede porteføljenedskrivninger, der kan dække, hvis der skulle ske forværringer. I fem af vores syv primære bankaktiviteter går det således fornuftigt. Tilbage er som nævnt Danmark og Irland, hvor der fortsat er betydelige nedskrivninger, og hvor niveauet stort set er uændret i forhold til 1. halvår I Irland er over 80 pct. af vores nedskrivninger relateret til erhvervsejendomsmarkedet, hvor hovedparten af alle de 6

7 irske bankers problemer ligger. Når vi sammenligner os med de store irske bankers nedskrivninger, kan vi nu se, at vi ligger på nogenlunde samme niveau. Så vores tab er ikke specielle for os, men er et sektorproblem. Hele den irske banksektor er under rekonstruktion med overførsel af dårlige lån til en statsejet bad bank og rekapitalisering af flere banker. Vi har valgt at re-fokusere National Irish Bank så den står godt rustet til at servicere udvalgte kundesegmenter i de kommende år. Det indebærer blandt andet lukning af 25 filialer og indførelse af kasseløse filialer overalt i Irland. Udlån stiger igen, primært i Norden Efter at udlånene i 2009 faldt som følge af den negative økonomiske vækst, kan vi nu i 2. kvartal se en lille vækst igen. Det er dels udtryk for et stigende aktivitetsniveau og dels stigende valutakurser. Indlånene har vist en stigende tendens i det sidste års tid, når man bortser fra en bevidst reduktion i vores indlån på det professionelle aftalemarked. Reduktionens skyldes at koncernen har hjemtaget betydelige beløb i anden og længereløbende funding, som har lettet behovet for sådanne indlån, der typisk er særdeles rentefølsomme. I Danmark er det en række forskellige sektorer, som er ramt, men i første halvår kan man især pege på landbrug, erhvervsejendomme og andelsboligforeninger samt små forretningsdrivende. Vi synes dog der er en række makroøkonomiske tendenser som peger i den rigtige retning, så som en positiv økonomisk vækst, stigende eksport, stigende huspriser og en svagt faldende arbejdsløshed. Det gør at man måske snart kan begynde at være lidt optimistisk igen. Vi kan i hvert fald se, at kreditkvaliteten gradvis forbedres. Men det hviler på et skrøbeligt grundlag, så det er usikkert hvor hurtigt det går. Likviditeten er yderligere forbedret i 2010 Vi har faktisk aldrig haft så stærk likviditet som nu. Vi skelner mellem den korte likviditet og den mere langsigtede. Vi har hentet al den langsigtede funding vi har behov for i hele 2010, og alle lån er optaget uden individuel statsgaranti. Ser man på de såkaldte CDS spreads, viser de at Danske Bank kan låne til priser som er blandt de absolut laveste i EU. Fundingbehovet i 2011 er på et meget behersket niveau og banken har uudnyttet covered bond kapacitet, der kan bruges til dette. Endelig er det også værd at nævne, at i Danske Markets har vi tilbageført nogle nedskrivninger, fordi udviklingen især på det amerikanske boligmarked har øget værdien af nogle af vore sikkerheder og dermed reduceret tabsrisikoen. I og med at nedskrivningerne fortsat er på et højt niveau, ligger der også en meget betydelig kilde til fremgang på koncernens bundlinie i takt med at nedskrivningerne falder. Resultaterne på hovedmarkederne viser overskud Ser man på fordelingen af halvårsresultatet på de enkelte bankaktiviteter, kan man se, at kun de to irske banker havde underskud i første halvår, mens resten viste positive resultater. I Danmark dog korrigeret for udgifter til Bankpakke I. Af de fem lande er resultaterne i Norge og Sverige tilfredsstillende, mens der stadig er plads til forbedringer i de andre lande. Den korte likviditet er også blevet styrket i år. Faktisk kan vi holde til ikke at have adgang til kapitalmarkederne i 36 måneder og stadig have en positiv likviditet. Kapital- og solvensprocenter er markant forbedret Til sidst et par ord om vores kapital. Koncernens solvensnøgletal har holdt sig på et historisk højt niveau gennem 1. halvår, med en samlet solvens på 17,2 pct. og en kernekapitalprocent på 13,7 pct. Det viser, at koncernen er i topform til at imødegå et eventuelt alvorligt økonomisk tilbageslag, selvom det ikke er det scenarie vi forventer. Den meget robuste kapitalposition betyder også at vi selv i en hård økonomisk situation kan støtte op om vores kunders lånebehov, og dermed den økonomiske vækst i samfundet. Set i forhold til 2009, hvor kun 3 lande havde overskud, er der tale om en fremgang. Forventninger: Moderat økonomisk udvikling Med baggrund i en fortsat moderat økonomisk vækst i det meste af Europa, er vi forsigtig optimistiske for resten af Vi forventer at den positive tendens, som tallene for 1. 7

8 halvår viste, kan videreføres og forstærkes. Men det skal understreges at det er en skrøbelig udvikling, som gør usikkerheden stor. Tilbagetrækningen af såvel offentlige stimulanser som ekspansiv pengepolitik kommer med en pris. Nemlig potentielt lavere økonomisk vækst. En ting er dog temmelig sikker. Den danske statsgaranti og dermed Bankpakke I udløber med udgangen af september måned. Vi har i år haft udgifter på ca. 1 milliard kroner pr kvartal, som vi ikke længere skal betale efter 1. oktober, og det vil påvirke vores resultat særdeles positivt fra den dato. Fremgangen i vores bankaktiviteter forventer vi vil fortsætte, blandt andet på grund af de stabile og robuste indtægter. Derimod venter vi stadig at 2010 vil vise lavere indtægter fra både Danske Markets og Danica, uden man dermed kan konkludere at de vil få dårlige resultater. Udover faldende udgifter til Bankpakke I, vil vi fortsætte med den intense fokus på omkostningerne, der vil være lavere end i 2009, ligesom vi vil fortsætte med fokus på vores betjening af kunder. Nedskrivninger er faldet i 1. halvår, og det forventer vi også vil være tilfældet for hele 2010, men samlet set vil de også blive høje i år. Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens regnskab for første halvår af 2010 og en række tilhørende emner. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. 8

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2013

Delårsrapport för första kvartalet 2013 TILLÄGG AV DEN 15 MAJ 2013 (DIARIE NR 13-5139) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere