Regnskab for 1. halvår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 1. halvår 2010"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for 1. halvår august 2010

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for første halvår 2010 og tak for jeres interesse. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker traditionen tro for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Jeg vil først se på hovedtendenserne i halvåret. Herefter går Tonny mere i detaljer med regnskabets tal. Resultat for 1. halvår 2010: Resultatforbedringen fortsætter Danske Bank koncernen fik i årets første seks måneder et samlet resultat efter skat på 1,7 mia. kr. Det er 1 mia. kr. over niveauet for 1. halvår i 2009 og på niveau med nettoresultatet for hele Vi må dog indrømme, at resultatet stadig er lavere end det, man med rette kan forvente af Danske Bank. Det er der flere grunde til. Økonomierne og forretningsaktiviteten er stadig træg. Og regnskabet er i første halvår 2010 belastet med ca. 2 mia. kr. i betaling vedr. Bankpakke I. Men samlet set går det fremad for Danske Bank koncernen, selvom der stadig er udfordringer. Blandt lyspunkterne i regnskabet er, at vores samlede nedskrivninger fortsætter med at falde kvartal for kvartal og er halveret sammenlignet med første halvår Flere af vores bankaktiviteter viser igen overskud især fordi nedskrivningerne i flere lande nu er tilbage på mere normale niveauer. Det gælder Finland, Sverige og Norge og faktisk også de baltiske lande. De samlede udlån er det seneste kvartal steget i både Danmark og på koncernniveau. I første halvår havde vi i Danmark nye udlån for 26,7 mia. kr. Heraf var 13,6 mia. kr. til privatkunder og 13,1 mia. kr. til erhvervskunder. 2

3 Det er tilfredsstillende, at vores omkostninger falder med mere end 2 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Korrigeret for goodwillafskrivninger sidste år er der tale om et fald på 5 pct. Det er en konsekvens af systematisk fokus på omkostninger. På negativsiden tæller at Irland og Danmark stadig døjer med høje nedskrivninger nogenlunde på samme niveau som i 1. halvår I Irland er det fortsat ejendomssektoren, der bløder. I Danmark har mange små- og mellemstore virksomheder det meget svært, selvom de kæmper hårdt. Den gruppe tegner sig for ca. halvdelen af nedskrivningerne i Danmark. Lidt om det økonomiske klima vore forretninger er påvirket af. gældskrise deltog Danske Bank sammen med 90 andre europæiske banker i en EU-stresstest. Danske Bank klarede stresstesten godt og kom ud i den bedste fjerdedel på niveau med de andre danske og nordiske banker der deltog. Selv i det værste scenarie i testen ligger Danske Banks kapital 40 mia. kr. over myndighedernes minimumskrav. Det er med til at underbygge, at vi selv under en alvorligt forværret økonomisk krise vil være i stand til at understøtte vores kunder og låne penge ud til gode projekter. Danske Bank havde ved udgangen af 1. halvår 2010 en høj solvens- og kernekapitalprocent på henholdsvis 17,2 og 13,7 ultimo juni, hvilket er blandt de bedste i Europa. Forbedret makroøkonomi, men vækst er fortsat Den økonomiske udvikling bevæger sig i den rigtige retning, hvis vi sammenligner med katastrofeåret Men de økonomiske nøgletal er stadig blandet læsning. Makroøkonomien har det seneste halve år vist, at vi må indstille os på en verden med betydelige udsving og risiko for tilbagefald. Vi mener, det er fornuftigt at sikre transparens omkring det europæiske finansielle system, og vi støtter op om at gennemføre en offentlig test. Man kan allerede se, at den generelt har skabt større tillid til de europæiske banker. I øvrigt gennemfører Danske Bank i forvejen en ret omfattende stresstest, som vi offentliggør i vores årsrapport og i vores årlige Risk Management rapport. Globalt ser Asien ud til at fortsætte en stærk vækst, USAs økonomi er på vej ud af krisen stimuleret af meget offensiv finanspolitik. I Europa trækker Tyskland op med stærk forbrugertillid og stigning i eksporten. En række andre europæiske lande har dog problemer med at få gang i væksten og kæmper med høj gældsætning og store budgetunderskud. Revideret Basel III forslag er et skridt i den rigtige En logisk konsekvens af finanskrisen er en ny og strammere regulering af den finansielle sektor. Danske Bank støtter, at kravene til finansielle virksomheders kapitalgrundlag øges. Vi støtter også, at likviditetskrav skærpes og tilsynsmyndigheder styrkes. I det lys klarer de nordiske lande sig ganske pænt. På Danske Banks nordiske markeder ser vi igen realvækst. I Baltikum letter presset lidt efter en historisk hård krise, og der er nu forventning om positiv vækst i Estland. Irsk økonomi er i langsom bedring, men stadig presset efter de senere års nedsmeltning. Samlet set må vi indstille os på en længere periode med beskeden økonomisk vækst, og det indretter vi så Danske Bank efter. Det ændrede forslag til Basel III-reglerne, der netop er blevet fremlagt, er generelt fornuftige og har imødekommet en række væsentlige kritikpunkter i forhold til det oprindelige forslag. Men der er vigtige områder, der ikke er taget hånd om endnu. Forslaget imødekommer ikke de krav, vi har i Danmark, for at realkreditsystemet kan fungere. Det er især problematisk, hvis beholdningen af egne realkredit-obligationer ikke tillægges fuld værdi i bankernes likviditetsbeholdning. Danske Bank klarer sig godt i EUs stresstest, med Den største turbulens på de finansielle markeder i halvåret var krisen i Grækenland. I kølvandet på den græske Det vil give færre købere til obligationerne, og det vil give en højere rente til de danske boligejere og virksomheder. Det forhold at mængden af realkreditobligationer er fire gange 3

4 større end mængden af statsobligationer, gør at de fortsat bør være en central del af de danske bankers likviditet. Dansk realkredit har fungeret fremragende i 200 år, er meget likvidt og er kommet sikkert gennem finanskrisen. Realkreditobligationer bør efter vores opfattelse tillægges samme kvalitative vægt som statsobligationer. Danske Banks betaling for Bankpakke I Finanskrisen har været dyr. Og i mange lande diskuteres, om bankerne skal betale en særlig skat for oprydningen efter finanskrisen. Her er det særlige ved Danmark, at bankerne allerede har betalt en meget stor regning. Den danske finanssektor betaler mange mia. kr. under Bankpakke I for statsgarantien og for at dække tab i banker, der afvikles via Finansiel Stabilitet. For Danske Banks vedkommende har vi på nuværende tidspunkt betalt ca. 1 mia. kr. i kvartalet for at deltage i Bankpakke I. Det svarer til i alt 7,2 mia. kr. siden For statslånet under Bankpakke II betaler vi i øvrigt 2,5 mia. kr. årligt. Vi mener stadig, at bankpakkerne var godt politisk håndværk. Men de er dyre. Og danske banker har i forhold til banker i andre lande betalt en høj pris til staten for assistancen. Det svækker naturligvis den danske finansielle sektor i forhold til andre. Derfor er der ikke nogen økonomisk saglig begrundelse for at indføre yderligere en særskat oveni den nyligt forhøjede særlige lønsumsafgift, danske banker betaler som de eneste i Norden. En ekstraskat vil svække de danske bankers internationale konkurrencedygtighed og forringe evnen til at servicere privat- og erhvervskunder med konkurrencedygtige priser og produkter. Styrket kundefokus og mere effektiv bank Udsigterne til svag makroøkonomisk vækst og vanskeligere rammebetingelser stiller store krav til bankvirksomheden. I Danske Bank har vi sat os to overordnede mål: Vi vil styrke vores kundeservice yderligere, og vi vil være en endnu mere effektiv bank. Vi har store ambitioner. Vi vil være den bank i Norden, hvor privatkunderne får den nemmeste, hurtigste og mest kvalificerede løsning til en konkurrencedygtig pris. Vi vil være banken, hvor mindre virksomheder har hurtig og direkte telefonisk adgang til specialistviden, når de har behov for det, og nemt kan styre deres virksomhedsøkonomi i vores online-systemer. Vi vil være den mest sofistikerede nordiske bank for mellemstore virksomheder og private banking-kunder. Det vil sige, at kunder med kompleks privat- eller virksomhedsøkonomi kan få rådgivning, produkter og systemer, der kommer hele vejen rundt. Og vi vil være førende i Norden i vores betjening af store virksomheder, inden for kapitalforvaltning og i vores kapitalmarkedsaktiviteter. Vi mener, vi har et godt udgangspunkt for at nå målene. Vi har dygtige medarbejdere, og vi har en betydelig kapacitet inden for it-udvikling, som vi i en årrække har brugt til at integrere købte bankers systemer i vores. Den opgave er færdig, og kræfterne i it-musklen bruges nu til at udvikle den måde, Danske Bank møder kunderne på. Sagt på it-jargon, så går vi fra at fokusere på platform til at fokusere på kundeinterface. Vi investerer i udvikling af netbank, online-services og udvikling af nye teknologiske platforme. Kunderne forventer i dag, de kan møde banken, hvor, hvornår og på den måde det passer dem online, over telefonen eller fysisk. Formålet med investeringerne er bedre service, højere kundetilfredshed, enklere arbejdsprocesser og lavere driftsomkostninger. Forbedringer der gør det muligt at fastholde skarpe priser og fortsætte med at investere i nyudvikling. To konkrete eksempler på vores arbejde er indførelse af digitale underskrifter i netbanken og indførelsen af et nyt rådgivningskoncept for mindre virksomheder. 4

5 Digitale underskrifter er hurtigt blevet taget i brug Digitale underskrifter gør det muligt for kunderne at få eksempelvis en kassekredit på plads langt nemmere og hurtigere end før. I dag kan man ringe til vores kundelinje, få bevilget en kredit, få sendt dokumenterne til sin netbank, underskrive online og have pengene til rådighed med det samme. Tidligere ville det vare nogle dage og kræve besøg i filialen og på posthuset. I dag kan man klare det samme dag via telefon og netbank. Hvis man ser på den gennemsnitlige ekspeditionstid, så sparer kunderne flere dage sammenlignet med tidligere. Vi undgår at skulle behandle papirerne manuelt, forsende og arkivere, og kan bruge ressourcerne på kundeservice i stedet for på papirgange. Vi introducerede digitale underskrifter i Danmark i maj Kunderne har hurtigt taget det til sig og sætter stor pris på muligheden. Mig bekendt er vi den eneste bank i Danmark, der tilbyder digital aftaleindgåelse på mange forskellige dokumenter. Erhverv Direkte et nyt rådgivningskoncept Et andet nyt tiltag er, at vi er i færd med at introducere Erhverv Direkte i Danmark. Det er et koncept, hvor mindre erhvervskunder bliver betjent telefonisk af specialister i fire rådgivningscentre, der de fleste dage har åbent fra kl til 18 og en enkelt dag til kl. 21. Det er typisk enkeltmandsvirksomheder frisører, selvstændige håndværkere, butiksejere, revisorer, advokater og andre hvor bankforretningerne tit skal ordnes på andre tidspunkter end mellem 9 og 16. Formålet er, at give kunderne direkte adgang til rådgivning fra erhvervsspecialister, som de jo ikke kan få i enhver filial, og levere en hurtigere og mere effektiv rådgivning, på tidspunkter der passer ind i kundernes hverdag. De fleste har taget godt imod konceptet. 67 % er positive, kun 8 % er negative. Erhverv Direkte fungerer allerede i Norge og Sverige og er også ved at blive rullet ud i Finland. Kundetilfredshed stigende og over 2008 niveau De initiativer, jeg har nævnt, samt dem vi har indført de seneste år, forventer vi vil styrke kundetilfredsheden yderligere. Vi har i det hele taget sat kundetilfredshed i centrum og gjort det til et af de væsentligste målepunkter i performanceaftalerne med vores øverste chefer i de enkelte bankaktiviteter. Det er glædeligt at se at eksempelvis Danske Bank i Danmarks meget stærke fokus på kundetilfredshed ser ud til at gøre en forskel. Den seneste tilfredshedsmåling peger på, at den fokuserede indsats har haft en tydelig, positiv effekt. Kundetilfredsheden blandt de private kunder, der har været til kundemøde, er i perioden fra Q og frem til og med Q steget markant - med 2½ indeks points. Der skal stadig gøres en stor indsats for at bedre kundetilfredsheden, men vi mener, vi er på rette vej. Og nu giver jeg ordet til Tonny, der vil gennemgå regnskabstallene mere i detaljer. Tonny Thierry Andersen - Koncernøkonomidirektør Indtægterne falder som forventet med 25% Tak for det. Jeg vil nu vende tilbage til regnskabet, og give de tørre tal lidt mere saft og kraft. Hvis vi begynder med indtægterne, så faldt de godt nok med 25 pct. eller med ca. 8 mia. kr. Det lyder af meget, men det er faktisk helt som vi havde forventet. Handelsindtægterne nu på et mere normalt niveau Det er især handelsindtægterne som er årsagen til faldet, da de nu er kommet tilbage på et mere naturligt niveau. Indtjeningen sidste år lå jo på et helt usædvanlig højt niveau. I år blev handelsindtægterne på 5,2 mia. og det er faktisk slet ikke så dårligt, når man tænker på at kapitalmarkederne i maj og juni var meget urolige på grund af usikkerheden i Sydeuropa. Resultatet i år inkluderer en gevinst på knap 700 mio. kr. fra fusionen mellem PBS og norske Nordito. Nettorenteindtægterne falder på grund af lavere Derudover blev nettorenteindtægterne ca. 2,2 mia. kr. lavere, et fald på ca. 16 pct. Det er et resultat af flere forhold. De to vigtigste er, at den korte rente i Europa og i særdeleshed i 5

6 Danmark er faldet, og at optagelsen af længereløbende funding koster. afspejlet i dette halvårsregnskab, hvor omkostningerne er faldet med lidt over 2 mia. kr., svarende til et fald på 14 pct. Når den korte rente falder, følger renterne på både ud- og indlån med ned. Det har alle kunder mærket i det seneste halvandet år i form af lavere renter. Danske Bank har siden november 2008 nedsat udlånsrenten hele 8 gange med i alt op til 3,75 procent-point. Det har vi også gjort på en del indlån, men for en dels vedkommende er det ikke muligt, da renten var lavere end den samlede nedsættelse. Det betyder, at vores indtjening på indlån er faldet markant og det påvirker nettorenteindtægterne. Krisen har medført at det er blevet dyrere for alle banker at låne på de internationale markeder. Selvom Danske Banks samlede behov for lån er faldet, er omkostningerne alligevel steget. Hertil kommer rentebetalingen for statslånet på 26 mia. kr. som vi hjemtog i maj måned Begge dele har øget vores renteomkostninger. Ser man bort fra goodwillnedskrivninger sidste år, er faldet på 5 pct. Det betyder at det har været muligt ikke alene at neutralisere løn- og prisstigninger, men også yderligere at reducere omkostningerne. Det er vi godt tilfredse med, men vi er ikke færdige endnu. Planen er at omkostningsbesparelserne skal fortsætte helt indtil udgangen af Allerede fra 4. kvartal i år får vi herudover en betydelig lettelse i omkostningerne ved at Bankpakke I udløber. Det vil på en gang lette vores omkostninger med knap 10 procent. Nedskrivninger: Domineres af erhvervskunder Nedskrivningerne endte på 7,8 mia. kr., og det er cirka halvdelen af beløbet i 1. halvår sidste år. Målt kvartalsvis, er nedskrivningerne nu faldet 6 kvartaler i træk. Når vi var valgt at hjemtage længereløbende lån, koster det lidt mere, men samtidig styrker det bankens likviditet også på længere sigt. Forsikring: Høj præmievækst og stigende indtjening. Resultatet af vores forsikringsaktiviteter i Danica steg med 200 mio. kr. til 756 mio. kr. Det er et fornuftigt resultat, fordi vores investeringsafkast blev negativt påvirket af uroen på obligationsmarkederne, og vi derfor måtte udskyde en lille del af vores normale risikotillæg til et senere tidspunkt. Det er forretningsmæssigt meget positivt, at præmierne stiger med hele 25 pct. Det er især vores ret unikke markedsprodukter i Danmark, Sverige og Norge som bidrager til væksten. De samlede pensionspræmier overstiger nu 12 mia. kr. for halvåret og værdien af kundernes opsparing udgør nu omkring 250 mia. kr. Samtidig er Danica i gang med en omfattende digitalisering af arbejdsgangene. Det betyder at kunderne får mulighed for bedre og hurtigere service samtidig med der skal betales mindre til administration. Stort omkostningsfald, der mere end opvejer Lad os gå i dybden med driftsomkostningerne. Vi har ved tidligere lejligheder omtalt, at vi siden foråret 2009 har haft ekstra fokus på koncernens omkostningsbase. Det er også Det er fortsat de små og mellemstore erhvervskunder, der står for den største del af nedskrivningerne, mens de private kun udgør omkring 25 pct. Vi har i halvåret hensat ca. 900 mio. kr. til nødlidende banker under Finansiel Stabilitet, og samlet set er vi oppe på næsten 3 mia. kr. i hensættelser til andre banker. Nedskrivninger er størst i Irland Trods faldet er niveauet for nedskrivninger fortsat højt, og over hvad man kan forvente som gennemsnit, men det er glædeligt at de fleste af vores bankaktiviteter nu har nedbragt niveauet til noget der er tæt på det normale. Det gælder ikke kun de øvrige nordiske lande, Norge, Sverige, Finland, men også til en vis grad Nordirland og Baltikum. Det øvrige Norden ser altså ud til at komme fornuftigt gennem den økonomiske krise, og Baltikum ser ud til at være ovre det værste. Her har vi endda betydelige uudnyttede porteføljenedskrivninger, der kan dække, hvis der skulle ske forværringer. I fem af vores syv primære bankaktiviteter går det således fornuftigt. Tilbage er som nævnt Danmark og Irland, hvor der fortsat er betydelige nedskrivninger, og hvor niveauet stort set er uændret i forhold til 1. halvår I Irland er over 80 pct. af vores nedskrivninger relateret til erhvervsejendomsmarkedet, hvor hovedparten af alle de 6

7 irske bankers problemer ligger. Når vi sammenligner os med de store irske bankers nedskrivninger, kan vi nu se, at vi ligger på nogenlunde samme niveau. Så vores tab er ikke specielle for os, men er et sektorproblem. Hele den irske banksektor er under rekonstruktion med overførsel af dårlige lån til en statsejet bad bank og rekapitalisering af flere banker. Vi har valgt at re-fokusere National Irish Bank så den står godt rustet til at servicere udvalgte kundesegmenter i de kommende år. Det indebærer blandt andet lukning af 25 filialer og indførelse af kasseløse filialer overalt i Irland. Udlån stiger igen, primært i Norden Efter at udlånene i 2009 faldt som følge af den negative økonomiske vækst, kan vi nu i 2. kvartal se en lille vækst igen. Det er dels udtryk for et stigende aktivitetsniveau og dels stigende valutakurser. Indlånene har vist en stigende tendens i det sidste års tid, når man bortser fra en bevidst reduktion i vores indlån på det professionelle aftalemarked. Reduktionens skyldes at koncernen har hjemtaget betydelige beløb i anden og længereløbende funding, som har lettet behovet for sådanne indlån, der typisk er særdeles rentefølsomme. I Danmark er det en række forskellige sektorer, som er ramt, men i første halvår kan man især pege på landbrug, erhvervsejendomme og andelsboligforeninger samt små forretningsdrivende. Vi synes dog der er en række makroøkonomiske tendenser som peger i den rigtige retning, så som en positiv økonomisk vækst, stigende eksport, stigende huspriser og en svagt faldende arbejdsløshed. Det gør at man måske snart kan begynde at være lidt optimistisk igen. Vi kan i hvert fald se, at kreditkvaliteten gradvis forbedres. Men det hviler på et skrøbeligt grundlag, så det er usikkert hvor hurtigt det går. Likviditeten er yderligere forbedret i 2010 Vi har faktisk aldrig haft så stærk likviditet som nu. Vi skelner mellem den korte likviditet og den mere langsigtede. Vi har hentet al den langsigtede funding vi har behov for i hele 2010, og alle lån er optaget uden individuel statsgaranti. Ser man på de såkaldte CDS spreads, viser de at Danske Bank kan låne til priser som er blandt de absolut laveste i EU. Fundingbehovet i 2011 er på et meget behersket niveau og banken har uudnyttet covered bond kapacitet, der kan bruges til dette. Endelig er det også værd at nævne, at i Danske Markets har vi tilbageført nogle nedskrivninger, fordi udviklingen især på det amerikanske boligmarked har øget værdien af nogle af vore sikkerheder og dermed reduceret tabsrisikoen. I og med at nedskrivningerne fortsat er på et højt niveau, ligger der også en meget betydelig kilde til fremgang på koncernens bundlinie i takt med at nedskrivningerne falder. Resultaterne på hovedmarkederne viser overskud Ser man på fordelingen af halvårsresultatet på de enkelte bankaktiviteter, kan man se, at kun de to irske banker havde underskud i første halvår, mens resten viste positive resultater. I Danmark dog korrigeret for udgifter til Bankpakke I. Af de fem lande er resultaterne i Norge og Sverige tilfredsstillende, mens der stadig er plads til forbedringer i de andre lande. Den korte likviditet er også blevet styrket i år. Faktisk kan vi holde til ikke at have adgang til kapitalmarkederne i 36 måneder og stadig have en positiv likviditet. Kapital- og solvensprocenter er markant forbedret Til sidst et par ord om vores kapital. Koncernens solvensnøgletal har holdt sig på et historisk højt niveau gennem 1. halvår, med en samlet solvens på 17,2 pct. og en kernekapitalprocent på 13,7 pct. Det viser, at koncernen er i topform til at imødegå et eventuelt alvorligt økonomisk tilbageslag, selvom det ikke er det scenarie vi forventer. Den meget robuste kapitalposition betyder også at vi selv i en hård økonomisk situation kan støtte op om vores kunders lånebehov, og dermed den økonomiske vækst i samfundet. Set i forhold til 2009, hvor kun 3 lande havde overskud, er der tale om en fremgang. Forventninger: Moderat økonomisk udvikling Med baggrund i en fortsat moderat økonomisk vækst i det meste af Europa, er vi forsigtig optimistiske for resten af Vi forventer at den positive tendens, som tallene for 1. 7

8 halvår viste, kan videreføres og forstærkes. Men det skal understreges at det er en skrøbelig udvikling, som gør usikkerheden stor. Tilbagetrækningen af såvel offentlige stimulanser som ekspansiv pengepolitik kommer med en pris. Nemlig potentielt lavere økonomisk vækst. En ting er dog temmelig sikker. Den danske statsgaranti og dermed Bankpakke I udløber med udgangen af september måned. Vi har i år haft udgifter på ca. 1 milliard kroner pr kvartal, som vi ikke længere skal betale efter 1. oktober, og det vil påvirke vores resultat særdeles positivt fra den dato. Fremgangen i vores bankaktiviteter forventer vi vil fortsætte, blandt andet på grund af de stabile og robuste indtægter. Derimod venter vi stadig at 2010 vil vise lavere indtægter fra både Danske Markets og Danica, uden man dermed kan konkludere at de vil få dårlige resultater. Udover faldende udgifter til Bankpakke I, vil vi fortsætte med den intense fokus på omkostningerne, der vil være lavere end i 2009, ligesom vi vil fortsætte med fokus på vores betjening af kunder. Nedskrivninger er faldet i 1. halvår, og det forventer vi også vil være tilfældet for hele 2010, men samlet set vil de også blive høje i år. Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens regnskab for første halvår af 2010 og en række tilhørende emner. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. 8

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011 Pressemøde Halvårsregnskab 2011 9. august 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012 Pressemøde Årsregnskab 2011 9. februar 2012 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DET TALTE ORD GÆLDER Verdensøkonomien er i fremgang. Opsvinget er forsigtigt, og selv om nøgletallene

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen Tale pressemøde Danske Banks køb af Sampo Bank 9. november 2006 Presseafdelingen TALE Peter Straarup- Danske Bank - CEO Forside Velkommen til vores pressemøde om købet af Sampo Bank, Finlands tredjestørste

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere