Regnskab for 1. halvår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for 1. halvår 2010"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for 1. halvår august 2010

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for første halvår 2010 og tak for jeres interesse. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker traditionen tro for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Jeg vil først se på hovedtendenserne i halvåret. Herefter går Tonny mere i detaljer med regnskabets tal. Resultat for 1. halvår 2010: Resultatforbedringen fortsætter Danske Bank koncernen fik i årets første seks måneder et samlet resultat efter skat på 1,7 mia. kr. Det er 1 mia. kr. over niveauet for 1. halvår i 2009 og på niveau med nettoresultatet for hele Vi må dog indrømme, at resultatet stadig er lavere end det, man med rette kan forvente af Danske Bank. Det er der flere grunde til. Økonomierne og forretningsaktiviteten er stadig træg. Og regnskabet er i første halvår 2010 belastet med ca. 2 mia. kr. i betaling vedr. Bankpakke I. Men samlet set går det fremad for Danske Bank koncernen, selvom der stadig er udfordringer. Blandt lyspunkterne i regnskabet er, at vores samlede nedskrivninger fortsætter med at falde kvartal for kvartal og er halveret sammenlignet med første halvår Flere af vores bankaktiviteter viser igen overskud især fordi nedskrivningerne i flere lande nu er tilbage på mere normale niveauer. Det gælder Finland, Sverige og Norge og faktisk også de baltiske lande. De samlede udlån er det seneste kvartal steget i både Danmark og på koncernniveau. I første halvår havde vi i Danmark nye udlån for 26,7 mia. kr. Heraf var 13,6 mia. kr. til privatkunder og 13,1 mia. kr. til erhvervskunder. 2

3 Det er tilfredsstillende, at vores omkostninger falder med mere end 2 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Korrigeret for goodwillafskrivninger sidste år er der tale om et fald på 5 pct. Det er en konsekvens af systematisk fokus på omkostninger. På negativsiden tæller at Irland og Danmark stadig døjer med høje nedskrivninger nogenlunde på samme niveau som i 1. halvår I Irland er det fortsat ejendomssektoren, der bløder. I Danmark har mange små- og mellemstore virksomheder det meget svært, selvom de kæmper hårdt. Den gruppe tegner sig for ca. halvdelen af nedskrivningerne i Danmark. Lidt om det økonomiske klima vore forretninger er påvirket af. gældskrise deltog Danske Bank sammen med 90 andre europæiske banker i en EU-stresstest. Danske Bank klarede stresstesten godt og kom ud i den bedste fjerdedel på niveau med de andre danske og nordiske banker der deltog. Selv i det værste scenarie i testen ligger Danske Banks kapital 40 mia. kr. over myndighedernes minimumskrav. Det er med til at underbygge, at vi selv under en alvorligt forværret økonomisk krise vil være i stand til at understøtte vores kunder og låne penge ud til gode projekter. Danske Bank havde ved udgangen af 1. halvår 2010 en høj solvens- og kernekapitalprocent på henholdsvis 17,2 og 13,7 ultimo juni, hvilket er blandt de bedste i Europa. Forbedret makroøkonomi, men vækst er fortsat Den økonomiske udvikling bevæger sig i den rigtige retning, hvis vi sammenligner med katastrofeåret Men de økonomiske nøgletal er stadig blandet læsning. Makroøkonomien har det seneste halve år vist, at vi må indstille os på en verden med betydelige udsving og risiko for tilbagefald. Vi mener, det er fornuftigt at sikre transparens omkring det europæiske finansielle system, og vi støtter op om at gennemføre en offentlig test. Man kan allerede se, at den generelt har skabt større tillid til de europæiske banker. I øvrigt gennemfører Danske Bank i forvejen en ret omfattende stresstest, som vi offentliggør i vores årsrapport og i vores årlige Risk Management rapport. Globalt ser Asien ud til at fortsætte en stærk vækst, USAs økonomi er på vej ud af krisen stimuleret af meget offensiv finanspolitik. I Europa trækker Tyskland op med stærk forbrugertillid og stigning i eksporten. En række andre europæiske lande har dog problemer med at få gang i væksten og kæmper med høj gældsætning og store budgetunderskud. Revideret Basel III forslag er et skridt i den rigtige En logisk konsekvens af finanskrisen er en ny og strammere regulering af den finansielle sektor. Danske Bank støtter, at kravene til finansielle virksomheders kapitalgrundlag øges. Vi støtter også, at likviditetskrav skærpes og tilsynsmyndigheder styrkes. I det lys klarer de nordiske lande sig ganske pænt. På Danske Banks nordiske markeder ser vi igen realvækst. I Baltikum letter presset lidt efter en historisk hård krise, og der er nu forventning om positiv vækst i Estland. Irsk økonomi er i langsom bedring, men stadig presset efter de senere års nedsmeltning. Samlet set må vi indstille os på en længere periode med beskeden økonomisk vækst, og det indretter vi så Danske Bank efter. Det ændrede forslag til Basel III-reglerne, der netop er blevet fremlagt, er generelt fornuftige og har imødekommet en række væsentlige kritikpunkter i forhold til det oprindelige forslag. Men der er vigtige områder, der ikke er taget hånd om endnu. Forslaget imødekommer ikke de krav, vi har i Danmark, for at realkreditsystemet kan fungere. Det er især problematisk, hvis beholdningen af egne realkredit-obligationer ikke tillægges fuld værdi i bankernes likviditetsbeholdning. Danske Bank klarer sig godt i EUs stresstest, med Den største turbulens på de finansielle markeder i halvåret var krisen i Grækenland. I kølvandet på den græske Det vil give færre købere til obligationerne, og det vil give en højere rente til de danske boligejere og virksomheder. Det forhold at mængden af realkreditobligationer er fire gange 3

4 større end mængden af statsobligationer, gør at de fortsat bør være en central del af de danske bankers likviditet. Dansk realkredit har fungeret fremragende i 200 år, er meget likvidt og er kommet sikkert gennem finanskrisen. Realkreditobligationer bør efter vores opfattelse tillægges samme kvalitative vægt som statsobligationer. Danske Banks betaling for Bankpakke I Finanskrisen har været dyr. Og i mange lande diskuteres, om bankerne skal betale en særlig skat for oprydningen efter finanskrisen. Her er det særlige ved Danmark, at bankerne allerede har betalt en meget stor regning. Den danske finanssektor betaler mange mia. kr. under Bankpakke I for statsgarantien og for at dække tab i banker, der afvikles via Finansiel Stabilitet. For Danske Banks vedkommende har vi på nuværende tidspunkt betalt ca. 1 mia. kr. i kvartalet for at deltage i Bankpakke I. Det svarer til i alt 7,2 mia. kr. siden For statslånet under Bankpakke II betaler vi i øvrigt 2,5 mia. kr. årligt. Vi mener stadig, at bankpakkerne var godt politisk håndværk. Men de er dyre. Og danske banker har i forhold til banker i andre lande betalt en høj pris til staten for assistancen. Det svækker naturligvis den danske finansielle sektor i forhold til andre. Derfor er der ikke nogen økonomisk saglig begrundelse for at indføre yderligere en særskat oveni den nyligt forhøjede særlige lønsumsafgift, danske banker betaler som de eneste i Norden. En ekstraskat vil svække de danske bankers internationale konkurrencedygtighed og forringe evnen til at servicere privat- og erhvervskunder med konkurrencedygtige priser og produkter. Styrket kundefokus og mere effektiv bank Udsigterne til svag makroøkonomisk vækst og vanskeligere rammebetingelser stiller store krav til bankvirksomheden. I Danske Bank har vi sat os to overordnede mål: Vi vil styrke vores kundeservice yderligere, og vi vil være en endnu mere effektiv bank. Vi har store ambitioner. Vi vil være den bank i Norden, hvor privatkunderne får den nemmeste, hurtigste og mest kvalificerede løsning til en konkurrencedygtig pris. Vi vil være banken, hvor mindre virksomheder har hurtig og direkte telefonisk adgang til specialistviden, når de har behov for det, og nemt kan styre deres virksomhedsøkonomi i vores online-systemer. Vi vil være den mest sofistikerede nordiske bank for mellemstore virksomheder og private banking-kunder. Det vil sige, at kunder med kompleks privat- eller virksomhedsøkonomi kan få rådgivning, produkter og systemer, der kommer hele vejen rundt. Og vi vil være førende i Norden i vores betjening af store virksomheder, inden for kapitalforvaltning og i vores kapitalmarkedsaktiviteter. Vi mener, vi har et godt udgangspunkt for at nå målene. Vi har dygtige medarbejdere, og vi har en betydelig kapacitet inden for it-udvikling, som vi i en årrække har brugt til at integrere købte bankers systemer i vores. Den opgave er færdig, og kræfterne i it-musklen bruges nu til at udvikle den måde, Danske Bank møder kunderne på. Sagt på it-jargon, så går vi fra at fokusere på platform til at fokusere på kundeinterface. Vi investerer i udvikling af netbank, online-services og udvikling af nye teknologiske platforme. Kunderne forventer i dag, de kan møde banken, hvor, hvornår og på den måde det passer dem online, over telefonen eller fysisk. Formålet med investeringerne er bedre service, højere kundetilfredshed, enklere arbejdsprocesser og lavere driftsomkostninger. Forbedringer der gør det muligt at fastholde skarpe priser og fortsætte med at investere i nyudvikling. To konkrete eksempler på vores arbejde er indførelse af digitale underskrifter i netbanken og indførelsen af et nyt rådgivningskoncept for mindre virksomheder. 4

5 Digitale underskrifter er hurtigt blevet taget i brug Digitale underskrifter gør det muligt for kunderne at få eksempelvis en kassekredit på plads langt nemmere og hurtigere end før. I dag kan man ringe til vores kundelinje, få bevilget en kredit, få sendt dokumenterne til sin netbank, underskrive online og have pengene til rådighed med det samme. Tidligere ville det vare nogle dage og kræve besøg i filialen og på posthuset. I dag kan man klare det samme dag via telefon og netbank. Hvis man ser på den gennemsnitlige ekspeditionstid, så sparer kunderne flere dage sammenlignet med tidligere. Vi undgår at skulle behandle papirerne manuelt, forsende og arkivere, og kan bruge ressourcerne på kundeservice i stedet for på papirgange. Vi introducerede digitale underskrifter i Danmark i maj Kunderne har hurtigt taget det til sig og sætter stor pris på muligheden. Mig bekendt er vi den eneste bank i Danmark, der tilbyder digital aftaleindgåelse på mange forskellige dokumenter. Erhverv Direkte et nyt rådgivningskoncept Et andet nyt tiltag er, at vi er i færd med at introducere Erhverv Direkte i Danmark. Det er et koncept, hvor mindre erhvervskunder bliver betjent telefonisk af specialister i fire rådgivningscentre, der de fleste dage har åbent fra kl til 18 og en enkelt dag til kl. 21. Det er typisk enkeltmandsvirksomheder frisører, selvstændige håndværkere, butiksejere, revisorer, advokater og andre hvor bankforretningerne tit skal ordnes på andre tidspunkter end mellem 9 og 16. Formålet er, at give kunderne direkte adgang til rådgivning fra erhvervsspecialister, som de jo ikke kan få i enhver filial, og levere en hurtigere og mere effektiv rådgivning, på tidspunkter der passer ind i kundernes hverdag. De fleste har taget godt imod konceptet. 67 % er positive, kun 8 % er negative. Erhverv Direkte fungerer allerede i Norge og Sverige og er også ved at blive rullet ud i Finland. Kundetilfredshed stigende og over 2008 niveau De initiativer, jeg har nævnt, samt dem vi har indført de seneste år, forventer vi vil styrke kundetilfredsheden yderligere. Vi har i det hele taget sat kundetilfredshed i centrum og gjort det til et af de væsentligste målepunkter i performanceaftalerne med vores øverste chefer i de enkelte bankaktiviteter. Det er glædeligt at se at eksempelvis Danske Bank i Danmarks meget stærke fokus på kundetilfredshed ser ud til at gøre en forskel. Den seneste tilfredshedsmåling peger på, at den fokuserede indsats har haft en tydelig, positiv effekt. Kundetilfredsheden blandt de private kunder, der har været til kundemøde, er i perioden fra Q og frem til og med Q steget markant - med 2½ indeks points. Der skal stadig gøres en stor indsats for at bedre kundetilfredsheden, men vi mener, vi er på rette vej. Og nu giver jeg ordet til Tonny, der vil gennemgå regnskabstallene mere i detaljer. Tonny Thierry Andersen - Koncernøkonomidirektør Indtægterne falder som forventet med 25% Tak for det. Jeg vil nu vende tilbage til regnskabet, og give de tørre tal lidt mere saft og kraft. Hvis vi begynder med indtægterne, så faldt de godt nok med 25 pct. eller med ca. 8 mia. kr. Det lyder af meget, men det er faktisk helt som vi havde forventet. Handelsindtægterne nu på et mere normalt niveau Det er især handelsindtægterne som er årsagen til faldet, da de nu er kommet tilbage på et mere naturligt niveau. Indtjeningen sidste år lå jo på et helt usædvanlig højt niveau. I år blev handelsindtægterne på 5,2 mia. og det er faktisk slet ikke så dårligt, når man tænker på at kapitalmarkederne i maj og juni var meget urolige på grund af usikkerheden i Sydeuropa. Resultatet i år inkluderer en gevinst på knap 700 mio. kr. fra fusionen mellem PBS og norske Nordito. Nettorenteindtægterne falder på grund af lavere Derudover blev nettorenteindtægterne ca. 2,2 mia. kr. lavere, et fald på ca. 16 pct. Det er et resultat af flere forhold. De to vigtigste er, at den korte rente i Europa og i særdeleshed i 5

6 Danmark er faldet, og at optagelsen af længereløbende funding koster. afspejlet i dette halvårsregnskab, hvor omkostningerne er faldet med lidt over 2 mia. kr., svarende til et fald på 14 pct. Når den korte rente falder, følger renterne på både ud- og indlån med ned. Det har alle kunder mærket i det seneste halvandet år i form af lavere renter. Danske Bank har siden november 2008 nedsat udlånsrenten hele 8 gange med i alt op til 3,75 procent-point. Det har vi også gjort på en del indlån, men for en dels vedkommende er det ikke muligt, da renten var lavere end den samlede nedsættelse. Det betyder, at vores indtjening på indlån er faldet markant og det påvirker nettorenteindtægterne. Krisen har medført at det er blevet dyrere for alle banker at låne på de internationale markeder. Selvom Danske Banks samlede behov for lån er faldet, er omkostningerne alligevel steget. Hertil kommer rentebetalingen for statslånet på 26 mia. kr. som vi hjemtog i maj måned Begge dele har øget vores renteomkostninger. Ser man bort fra goodwillnedskrivninger sidste år, er faldet på 5 pct. Det betyder at det har været muligt ikke alene at neutralisere løn- og prisstigninger, men også yderligere at reducere omkostningerne. Det er vi godt tilfredse med, men vi er ikke færdige endnu. Planen er at omkostningsbesparelserne skal fortsætte helt indtil udgangen af Allerede fra 4. kvartal i år får vi herudover en betydelig lettelse i omkostningerne ved at Bankpakke I udløber. Det vil på en gang lette vores omkostninger med knap 10 procent. Nedskrivninger: Domineres af erhvervskunder Nedskrivningerne endte på 7,8 mia. kr., og det er cirka halvdelen af beløbet i 1. halvår sidste år. Målt kvartalsvis, er nedskrivningerne nu faldet 6 kvartaler i træk. Når vi var valgt at hjemtage længereløbende lån, koster det lidt mere, men samtidig styrker det bankens likviditet også på længere sigt. Forsikring: Høj præmievækst og stigende indtjening. Resultatet af vores forsikringsaktiviteter i Danica steg med 200 mio. kr. til 756 mio. kr. Det er et fornuftigt resultat, fordi vores investeringsafkast blev negativt påvirket af uroen på obligationsmarkederne, og vi derfor måtte udskyde en lille del af vores normale risikotillæg til et senere tidspunkt. Det er forretningsmæssigt meget positivt, at præmierne stiger med hele 25 pct. Det er især vores ret unikke markedsprodukter i Danmark, Sverige og Norge som bidrager til væksten. De samlede pensionspræmier overstiger nu 12 mia. kr. for halvåret og værdien af kundernes opsparing udgør nu omkring 250 mia. kr. Samtidig er Danica i gang med en omfattende digitalisering af arbejdsgangene. Det betyder at kunderne får mulighed for bedre og hurtigere service samtidig med der skal betales mindre til administration. Stort omkostningsfald, der mere end opvejer Lad os gå i dybden med driftsomkostningerne. Vi har ved tidligere lejligheder omtalt, at vi siden foråret 2009 har haft ekstra fokus på koncernens omkostningsbase. Det er også Det er fortsat de små og mellemstore erhvervskunder, der står for den største del af nedskrivningerne, mens de private kun udgør omkring 25 pct. Vi har i halvåret hensat ca. 900 mio. kr. til nødlidende banker under Finansiel Stabilitet, og samlet set er vi oppe på næsten 3 mia. kr. i hensættelser til andre banker. Nedskrivninger er størst i Irland Trods faldet er niveauet for nedskrivninger fortsat højt, og over hvad man kan forvente som gennemsnit, men det er glædeligt at de fleste af vores bankaktiviteter nu har nedbragt niveauet til noget der er tæt på det normale. Det gælder ikke kun de øvrige nordiske lande, Norge, Sverige, Finland, men også til en vis grad Nordirland og Baltikum. Det øvrige Norden ser altså ud til at komme fornuftigt gennem den økonomiske krise, og Baltikum ser ud til at være ovre det værste. Her har vi endda betydelige uudnyttede porteføljenedskrivninger, der kan dække, hvis der skulle ske forværringer. I fem af vores syv primære bankaktiviteter går det således fornuftigt. Tilbage er som nævnt Danmark og Irland, hvor der fortsat er betydelige nedskrivninger, og hvor niveauet stort set er uændret i forhold til 1. halvår I Irland er over 80 pct. af vores nedskrivninger relateret til erhvervsejendomsmarkedet, hvor hovedparten af alle de 6

7 irske bankers problemer ligger. Når vi sammenligner os med de store irske bankers nedskrivninger, kan vi nu se, at vi ligger på nogenlunde samme niveau. Så vores tab er ikke specielle for os, men er et sektorproblem. Hele den irske banksektor er under rekonstruktion med overførsel af dårlige lån til en statsejet bad bank og rekapitalisering af flere banker. Vi har valgt at re-fokusere National Irish Bank så den står godt rustet til at servicere udvalgte kundesegmenter i de kommende år. Det indebærer blandt andet lukning af 25 filialer og indførelse af kasseløse filialer overalt i Irland. Udlån stiger igen, primært i Norden Efter at udlånene i 2009 faldt som følge af den negative økonomiske vækst, kan vi nu i 2. kvartal se en lille vækst igen. Det er dels udtryk for et stigende aktivitetsniveau og dels stigende valutakurser. Indlånene har vist en stigende tendens i det sidste års tid, når man bortser fra en bevidst reduktion i vores indlån på det professionelle aftalemarked. Reduktionens skyldes at koncernen har hjemtaget betydelige beløb i anden og længereløbende funding, som har lettet behovet for sådanne indlån, der typisk er særdeles rentefølsomme. I Danmark er det en række forskellige sektorer, som er ramt, men i første halvår kan man især pege på landbrug, erhvervsejendomme og andelsboligforeninger samt små forretningsdrivende. Vi synes dog der er en række makroøkonomiske tendenser som peger i den rigtige retning, så som en positiv økonomisk vækst, stigende eksport, stigende huspriser og en svagt faldende arbejdsløshed. Det gør at man måske snart kan begynde at være lidt optimistisk igen. Vi kan i hvert fald se, at kreditkvaliteten gradvis forbedres. Men det hviler på et skrøbeligt grundlag, så det er usikkert hvor hurtigt det går. Likviditeten er yderligere forbedret i 2010 Vi har faktisk aldrig haft så stærk likviditet som nu. Vi skelner mellem den korte likviditet og den mere langsigtede. Vi har hentet al den langsigtede funding vi har behov for i hele 2010, og alle lån er optaget uden individuel statsgaranti. Ser man på de såkaldte CDS spreads, viser de at Danske Bank kan låne til priser som er blandt de absolut laveste i EU. Fundingbehovet i 2011 er på et meget behersket niveau og banken har uudnyttet covered bond kapacitet, der kan bruges til dette. Endelig er det også værd at nævne, at i Danske Markets har vi tilbageført nogle nedskrivninger, fordi udviklingen især på det amerikanske boligmarked har øget værdien af nogle af vore sikkerheder og dermed reduceret tabsrisikoen. I og med at nedskrivningerne fortsat er på et højt niveau, ligger der også en meget betydelig kilde til fremgang på koncernens bundlinie i takt med at nedskrivningerne falder. Resultaterne på hovedmarkederne viser overskud Ser man på fordelingen af halvårsresultatet på de enkelte bankaktiviteter, kan man se, at kun de to irske banker havde underskud i første halvår, mens resten viste positive resultater. I Danmark dog korrigeret for udgifter til Bankpakke I. Af de fem lande er resultaterne i Norge og Sverige tilfredsstillende, mens der stadig er plads til forbedringer i de andre lande. Den korte likviditet er også blevet styrket i år. Faktisk kan vi holde til ikke at have adgang til kapitalmarkederne i 36 måneder og stadig have en positiv likviditet. Kapital- og solvensprocenter er markant forbedret Til sidst et par ord om vores kapital. Koncernens solvensnøgletal har holdt sig på et historisk højt niveau gennem 1. halvår, med en samlet solvens på 17,2 pct. og en kernekapitalprocent på 13,7 pct. Det viser, at koncernen er i topform til at imødegå et eventuelt alvorligt økonomisk tilbageslag, selvom det ikke er det scenarie vi forventer. Den meget robuste kapitalposition betyder også at vi selv i en hård økonomisk situation kan støtte op om vores kunders lånebehov, og dermed den økonomiske vækst i samfundet. Set i forhold til 2009, hvor kun 3 lande havde overskud, er der tale om en fremgang. Forventninger: Moderat økonomisk udvikling Med baggrund i en fortsat moderat økonomisk vækst i det meste af Europa, er vi forsigtig optimistiske for resten af Vi forventer at den positive tendens, som tallene for 1. 7

8 halvår viste, kan videreføres og forstærkes. Men det skal understreges at det er en skrøbelig udvikling, som gør usikkerheden stor. Tilbagetrækningen af såvel offentlige stimulanser som ekspansiv pengepolitik kommer med en pris. Nemlig potentielt lavere økonomisk vækst. En ting er dog temmelig sikker. Den danske statsgaranti og dermed Bankpakke I udløber med udgangen af september måned. Vi har i år haft udgifter på ca. 1 milliard kroner pr kvartal, som vi ikke længere skal betale efter 1. oktober, og det vil påvirke vores resultat særdeles positivt fra den dato. Fremgangen i vores bankaktiviteter forventer vi vil fortsætte, blandt andet på grund af de stabile og robuste indtægter. Derimod venter vi stadig at 2010 vil vise lavere indtægter fra både Danske Markets og Danica, uden man dermed kan konkludere at de vil få dårlige resultater. Udover faldende udgifter til Bankpakke I, vil vi fortsætte med den intense fokus på omkostningerne, der vil være lavere end i 2009, ligesom vi vil fortsætte med fokus på vores betjening af kunder. Nedskrivninger er faldet i 1. halvår, og det forventer vi også vil være tilfældet for hele 2010, men samlet set vil de også blive høje i år. Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens regnskab for første halvår af 2010 og en række tilhørende emner. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. 8

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010 SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 ÅRSregnskabsmeddelelse 2010 3 BERETNING 3 Hovedtal 4 Overblik 5 Forord 7 Regnskabsberetning 15 Forventninger til 2011 16 Kapitalstyring 25

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2012 14 Forretningsområder 15 Bankaktiviteter 16 Danske Markets

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere