ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004"

Transkript

1 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år Hinnerup, den 03. marts 2004 Annette Opstrup Direktør og formand for sikkerhedsudvalget

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Arbejdsmiljømæssige tiltag i Implementering af det nye Ledelsessystem år Arbejdsmiljøcertificering 1.3 Revidering af APBA for stoffer og materialer 1.4 Registreringsdatabase over kemiske stoffer og materialer på INTRANET 1.5 Registreringsdatabase over elværktøj og maskiner m.v. på INTRANET 1.6 Udarbejdelse af kortfattede brugervejledninger på el-værktøj og maskiner 1.7 Forbedring af personlige værnemidler i ÅOT Taske 1.8 Ajourført/forbedret Miljøkasse 1.9 Medarbejderkurser 1.10 Integreret APV på alle arbejdssedler 1.11 Det rummelige arbejdsmarked 1.12 Sundhedsfremme 1.13 Informations søgning (via Intranet på PC) 2.0 Status for sikkerhedsorganisationen 3.0 Ulykker Særlige arbejdsmiljømål for 2004 med handlingsplan 5.0 APV Status pr og Intern audit Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 2

3 Afsnit 1.0 ARBEJDSMILJØMÆSSIGE TILTAG I 2003 I dette afsnit redegør vi kort for de arbejdsmiljømæssige tiltag vi har arbejdet med gennem det sidste år. 1.1 Implementering af det nye Ledelsessystem år 2003 I forventning om, at arbejdsmiljøet bliver et konkurrenceparameter på lige fod med pris, tid og kvalitet udarbejdede ledelsen i foråret 2003 et LEDELSESSYSTEM hvor vi har samlet alle kvalitets-, sikkerheds- og miljøregistreringer i en ledelseshåndbog der har dannet grundlag for vores arbejdsmiljøcertificering efter Arbejdstilsynets Bkg. 923 af og OHSAS Implementeringen er gået over al forventning og alle medarbejdere har bakket op om det nye system. Det har også betydet at sikkerhed er blevet en meget mere naturlig del af vores arbejdsdag. Vi forsøger hele tiden at hjælpe, rådgive og vejlede hinanden, og forsøger også at være på forkant med de sikkerhedsmæssige løsninger. Er vi i tvivl ringer vi altid til Arbejdstilsynet for råd og vejledning. Efter at vi har taget ledelsessystemet i brug, har det vist sig at flere ting var uhensigtsmæssigt tunge at arbejde med. Det har vi naturligvis ændret løbende. Vores nye intranet på vores hjemmeside har vi benyttet meget. Og det vil helt sikkert blive mere i fremtiden. 1.2 Arbejdsmiljøcertificering Ledelsessystemet blev færdigt i maj år 2003 og er løbende blevet implementeret i hos alle medarbejdere. Den 29. maj 2003 blev vi arbejdsmiljøcertificeret som den første og pt. eneste tagdækningsvirksomhed i Danmark. Det er vi meget stolte af, men det har også været hårdt arbejde. 1.3 Revidering af APBA for stoffer og materialer Med baggrund i den nye AT Vejledning nr. C.0.11 af april 2003 Arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer er alle vores arbejdspladsbrugsanvisninger blevet revideret i år Det har dog været en lang og sej kamp da kemidatabasen hos BST har været under kraftige ændringer og det har taget meget længere tid en forventet. Vi har lavet direkte link til kemidatabasen fra vores hjemmeside via intranettet. Og her har vi oprettet vores egen database med de stoffer og materialer vi bruger. Alle reviderede arbejdspladsbrugsanvisninger findes i papirformat i miljøkasse i bilerne. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 3

4 1.4 Registreringsdatabase over kemiske stoffer og materialer på INTRANET Vi har på vores hjemmeside via intranettet samtidig oprettet en ny oversigt over alle de stoffer og materialer vi bruger i dagligdagen. Denne oversigt over arbejdspladsbrugsanvisninger findes også i papirformat i miljøkasse i bilerne. 1.5 Registreringsdatabase over el-værktøj, maskiner mv. på INTRANET Vi har i år 2003 etableret en database på intranettet hvor vi har registeret alt det materiel der skal foretages lovpligtig kontrol af. D.v.s. alt vores el-værktøj, maskiner, faldsikringsudstyr, brandslukningsudstyr, porte, truck m.m er registreret og mærket. Endvidere har vi indlagt historik i databasen så vi altid kan se sidste kontroleftersyns dato og næste kontroldato. Det er en meget stor hjælp for os i dagligdagen, da vi hurtigt kan skaffe os overblik over hvad der står for tur. Og det har lettet vores dagligdag meget i forhold til det system vi udarbejdede i Det er blevet væsentlig lettere at sikre og dokumentere overfor BVQI og AT at kontrollen er gennemført. 1.6 Udarbejdelse af kortfattede brugervejledninger på el-værktøj og maskiner I lighed med registrering af kemiske stoffer og materialer skal der udarbejdes en skriftlig brugsanvisning for brug af maskiner og materiel på basis af leverandørens brugermanual. Det er i dag et lovkrav, at der ikke må indkøbes maskiner og materiel uden at der foreligger en skriftlig dansksproget brugsanvisning fra leverandøren. I materielsektionen under Dansk Byggeri har man færdiggjort en database, hvor leverandører kan indlægge kortfattede arbejdsmiljømæssige informationer i en færdig skabelon. Det er ligeledes muligt at indlægge den komplette leverandørmanual som en pdf-fil. Adgang til databasen sker på adressen: Vi har også etableret link til denne database direkte fra intranettet på vores hjemmeside. Brugervejledningerne bliver løbende udleveret til medarbejderne sammen med den mundtlige instruktion. De opbevares i et grønt A-4 ringbind i alle biler. 1.7 Personlige værnemidler De revisioner vi lavede i år 2002 af vores registreringsskemaer over personlige værnemidler for bl.a. at kunne dokumentere overholdelse af den lovpligtige kontrol har vi revideret igen. De er nu også registeret med numre og lagt ind i databasen på intranettet. Og her kan vi også se sidste kontroldato og næste kontroldato. 1.8 Ajourført/forbedret Miljøkasse Da vi langt om længe fik vi revideret arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer har vi ændret indholdet i miljøkassen. Før havde vi også alle leverandørbrugsanvisninger i miljøkassen. De er fjernet og findes i dag kun på kontoret. Det har halveret papirmængden hos tagdækkerne da de nu kun har relevante arbejdspladsbrugsanvisninger til at ligge i miljøkassen. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 4

5 1.9 Medarbejderkurser I 2003 har alle medarbejdere deltaget i kurset Introduktion til Arbejdsmiljø, Bygge og Anlæg som blev afholdt internt i firmaet over 2 dage. Det var meget spændende og givtigt for alle. Vi kom omkring virkelig mange ting og det har været med til at sætte yderligere fokus på arbejdsmiljøet. Derudover har alle tagdækkere har været på 2 dages Brandkursus på AMU Integreret APV på alle arbejdssedler En af vores entrepriseledere fik en rigtig god ide til hvordan vi kunne sikre os at alle medarbejdere altid havde adgang til en ajourført APV ligegyldigt hvilket job han havde. Det resulterede i at vi indarbejdede APVén i vores arbejdssedler og derved sikrede at tagdækkerne ikke var i tvivl om eller havde glemt hvad de skulle tage særlig højde for på specielt dette job o.s.v. Det har været en stor succes med meget positive tilbagemeldinger fra tagdækkerne og det er lykkedes os at bevare overblikket på arbejdssedlen selvom den kun fylder en A4 side Det rummelige arbejdsmarked I sommeren 2003 ansatte vi en ung indvandrer. Desværre blev vi nødsaget til at hjemsende ham i en kort periode i efteråret da vi pludselig manglede arbejde. Det resulterede desværre i at vi blev nødt til at opsige ham, da der pludselig var mange undskyldninger for ikke at kunne starte igen. Men vi vil fortsat arbejde for bedre integration af indvandrere i fremtiden Sundhedsfremme I foråret 2002 indførte vi en frugtordning på kontoret. Den har vi fået stor succes med i 2003, så den fortsætter. Især fordi vi efter afholdelse af kurset Introduktion til Arbejdsmiljø fik en grundig og levende information om vigtigheden af rigtig kost og ernæring. Om hvor meget det betyder for koncentrationsevnen at hjernen får tilført energi mv. Det bevidste at flere af tagdækkerne er blevet mere bevidste om hvor vigtigt det er at få den rigtige energi f.eks. som frugt. Den aftale vi indgik med en fysiurgisk massør har også vist sig meget populær blandt alle medarbejdere. Og den har været med til at nedsætte sygefraværet på den enkelte sygdom fra flere uger til nogle få dage. Så en god investering for både medarbejdere og firmaet Informations søgning (via Intranet på PC) Vi har opbygget en "Informationsstation", hvor medarbejderne har mulighed for at søge arbejdsmiljømæssige oplysninger, brugsanvisninger m.m. Implementering omkring brug af denne skulle være sket i år Men da det har taget længere tid end forventet bliver det først aktuelt i år Men i forbindelse med kurset Introduktion til arbejdsmiljø har alle medarbejdere fået en introduktion i hvad internettet og intranette kan bruges til. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 5

6 Afsnit 2.0 STATUS FOR SIKKERHEDSORGANISATIONEN 2.1 Generelt Sikkerhedsorganisationen er ansvarlig for følgende aktiviteter: 1. Sikkerheden for ÅOT ansatte 2. Kortlægning af arbejdsprocesser (APV) 3. Brugsanvisninger på stoffer og materialer 4. Brugsanvisninger på anvendelse af maskiner/materiel 5. Skriftlige arbejdsinstruktioner af "farligt" arbejde 6. Medarbejderinddragelse i Risikovurderinger og APV kortlægning 7. Registrering og analyse af ulykker og nær-ved-hændelser. 8. Registrering og opfølgning på lovpligtige uddannelseskrav Der afholdes sikkerhedsmøde 4 gange årligt. I den mellemliggende periode foretager vi interne sikkerhedsrunderinger på vores byggepladser 2-4 gange pr. kvartal. Opfølgning på disse behandles og refereres i sikkerhedsmødereferatet. I sikkerhedsmødereferatet som udleveres til alle medarbejdere beskrives også tiltag eller ændringer som følge af: APV indberetninger, indberettede tæt-på-ulykker, ulykker, el-værktøj og maskiner, nyt materiel, stoffer og materialer, sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsmiljøkampagner, kurser, ny lovgivning og andet af sikkerhedsmæssig karakter som har betydning for vores hverdag. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 6

7 Afsnit 3.0 ULYKKER Nedennævnte opgørelse viser med rette at vi fortsat skal gøre en ekstra anstrengelse for nedsættelse af vores ulykker til det tidligere niveau (0 ulykker) Både Ulykkesfrekvens og fraværsfrekvens kan ikke accepteres ÅOT Arbejdstimer (Timelønnede) Antal ulykker (>1 dags fravær) timelønnede ÅOT Ulykkesfrekvens sammenholdt med landsgennemsnit - BA 0,0 (37,0) 0,0 (34,1) 184,6 (32,1) 144,03 (36,1) Tabte arbejdsdage Fraværstimer (dg x 7,4 timer) ,2 ÅOT fraværsfrekvens sammenholdt med landsgennemsnit - BA 00 (3,7) 0,0 (3,1) 11,4 (3,3) 28,24 (3,6) Ulykkesfrekvens: Fraværsfrekvens: antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer antal fraværstimer pr arbejdstimer Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 7

8 Afsnit 4.0 SÆRLIGE ARBEJDSMILJØMÅL FOR 2004 HANDLINGSPLAN FOR 2004 ARBEJDSMILJØMÅL Nedbringelse af arbejdsulykker. Vores ulykkes- og fraværsfrekvens skal fortsat være lavere. UF: Antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer (antal/arbejdstimer x 1mio) 2002: UF = 185,0 (B & A: 32,1) 2003: UF = 144,0 (B & A: 36,1) FF: Fraværstimer pr arbejdstimer. (fraværstimer/arbejdstimer x 1000) Fraværstimer= fraværsdage x 7,4 time 2002: FF = 11.4 (B & A: 3,3) 2003: FF = 28,4 (B & A: 3,6) HANDLINGSPLAN Fortsat indberetning af nær-ved-hændelser: Sikkerhedsorganisationen skal fortsat medvirke til at medarbejderne indberetter "Nær-ved-hændelser", der derefter behandles i sikkerhedsudvalget "som var det en ulykke". Indberetninger, analyser og opfølgning offentliggøres ved opslag og udleveres hvert kvt. indarbejdet i sikkerhedsmødereferatet. Registreres i Ledelseshåndbogens afsnit 09. Fra år 2004 på Intranettet. SiO, entrepriseledere, timelønnede Tidshorisont: Målrettet opfølgning i dagligdagen og evaluering hvert kvartal i forbindelse med afholdelse af sikkerhedsmøder eksempler inden Uddannelsesplanlægning Kompetanceafklaring og indførelse af medarbejdersamtaler på alle niveauer. Alle medarbejdere skal deltage i møde for udarbejdelse af SWOT analyse. Et projekt om Uddannelsesplanlægning for samtlige medarbejdere. Målet er at få den enkelte til at tage mere ansvar, både for sig selv og andre, samt sikre at medarbejderne har/får den rigtige uddannelse til at udføre deres arbejde. Projektet gennemføres med hjælp fra Teknologisk Institut. Sikkerhedslederen Tidshorisont: Igangsættes primo år 2004 Revidering af vores arbejdsseddel med integreret APV. Et værktøj, som skal sikre tilgængelig APV på ALLE vores opgaver, store som små. Skal være let tilgængelig for entrepriselederne og de timelønnede ved risikovurdering af arbejdsprocesser og arbejdspladser. Udarbejdelse af rullemenuer i worddokumentet Arbejdsseddel med integreret APV for at sikre ensartethed i den udarbejdede APV. Sikkerhedslederen. Tidshorisont: Skemaet skal foreligge inden første kontrolbesøg fra BVQI i år Det rummelige arbejdsmarked ÅOT vil fortsat ansætte nydanskere og virksomheden vil fortsat deltage aktivt i medarbejderens uddannelse samt evt. forbedring af danskkundskaber. Annette Opstrup Tidshorisont: Der skal ansættes mindst en medarbejder i Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 8

9 Sikkerhedsfolder skal udarbejdes. En til tagdækkere og/eller underentreprenører. Det har vist sig at det er MEGET påkrævet overfor bl.a kranførere. Skal næsten altid påtales overfor dem før der hejes. Der udarbejdes udkast til sikkerhedsfolder hvor der skeles meget til andres foldere, men skal naturligvis tilrettes vores arbejdsområde. Gennemgåes på sikkerhedsmøde. Når den er godkendt bliver den sat i trykken og udleveret så alle tagdækkere har eksemplarer i bilen til brug for opbakning. Annette Opstrup og Brian Gravgaard Tidshorisont: Sikkerhedsfolderen skal være færdig ultimo 2004 Sundhedsfremme Afholde kursus i Tunge løft ÅOT vil fortsat tilbyde alle medarbejdere mulighed for behandling hos fysiurgisk massør. Kurset afholdes i samarbejde med BAMCE. Har vist sig at være meget populær og kraftigt medvirkende til at nedbringe antal sygedage. Annette Opstrup Tidshorisont: Kurset skal afholdes inden udgangen af år Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 9

10 Afsnit 5.0 APV Status pr INTERN AUDIT APV Status pr Vi har ændret en del i vores APV arbejde i år Vi har gjort APVén mere levende og aktiv jf. pkt i denne arbejdsmiljøredegørelse. Vores APV handlingsplan skal revideres i år 2004 og vi er klar straks de nye regler om APV er tilgængelige. Vi ved at BAMCE arbejder på en revidering af APVén for Bygge & Anlæg. Og vi venter spændt på at se resultatet. Det er vores mål at alle ansatte skal inddrages i revidering af vores APV handlingsplan, det skal ikke kun foregå i sikkerhedsudvalget som hidtil. Det kan forhåbentlig være med til at sikre større interesse for hvad APVén er til for og forståelse for at den kan hjælpe os alle til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Den reviderede APV handlingsplan offentliggøres af sikkerhedsudvalget på opslagstavlen på kontoret og udleveres til alle medarbejdere via den grønne A4 mappe som findes i bilerne. INTERN AUDIT Vi har i 2003 for første gang gennemført intern audit for efterprøvning af vores ledelsessystem, vores kontor og lager samt vores byggepladser. Den interne audit er udført efter vores auditplan dog med enkelte tidsmæssige forskydelser. Det har været meget begrænset hvad vi har konstateret af problemer. Men vi er blevet enige om at der skal ændres lidt på udformingen af skemaerne og især vores bilag 1421 Korrigerende handlinger og bilag 1420 Intern Audit Rapport skal forenkles en del. Som det ses af ovennævnte er der sket og der vil ske en hel del ændringer af vores system. Vores mål er at al dokumentation vedrørende arbejdsmiljøcertificeringen skal være tilgængelig via vores Intranet på vores hjemmeside. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 10

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen Arbejdstilsynet, 11. maj 2006 INDHOLD Baggrund.............................................

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere