ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004"

Transkript

1 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år Hinnerup, den 03. marts 2004 Annette Opstrup Direktør og formand for sikkerhedsudvalget

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Arbejdsmiljømæssige tiltag i Implementering af det nye Ledelsessystem år Arbejdsmiljøcertificering 1.3 Revidering af APBA for stoffer og materialer 1.4 Registreringsdatabase over kemiske stoffer og materialer på INTRANET 1.5 Registreringsdatabase over elværktøj og maskiner m.v. på INTRANET 1.6 Udarbejdelse af kortfattede brugervejledninger på el-værktøj og maskiner 1.7 Forbedring af personlige værnemidler i ÅOT Taske 1.8 Ajourført/forbedret Miljøkasse 1.9 Medarbejderkurser 1.10 Integreret APV på alle arbejdssedler 1.11 Det rummelige arbejdsmarked 1.12 Sundhedsfremme 1.13 Informations søgning (via Intranet på PC) 2.0 Status for sikkerhedsorganisationen 3.0 Ulykker Særlige arbejdsmiljømål for 2004 med handlingsplan 5.0 APV Status pr og Intern audit Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 2

3 Afsnit 1.0 ARBEJDSMILJØMÆSSIGE TILTAG I 2003 I dette afsnit redegør vi kort for de arbejdsmiljømæssige tiltag vi har arbejdet med gennem det sidste år. 1.1 Implementering af det nye Ledelsessystem år 2003 I forventning om, at arbejdsmiljøet bliver et konkurrenceparameter på lige fod med pris, tid og kvalitet udarbejdede ledelsen i foråret 2003 et LEDELSESSYSTEM hvor vi har samlet alle kvalitets-, sikkerheds- og miljøregistreringer i en ledelseshåndbog der har dannet grundlag for vores arbejdsmiljøcertificering efter Arbejdstilsynets Bkg. 923 af og OHSAS Implementeringen er gået over al forventning og alle medarbejdere har bakket op om det nye system. Det har også betydet at sikkerhed er blevet en meget mere naturlig del af vores arbejdsdag. Vi forsøger hele tiden at hjælpe, rådgive og vejlede hinanden, og forsøger også at være på forkant med de sikkerhedsmæssige løsninger. Er vi i tvivl ringer vi altid til Arbejdstilsynet for råd og vejledning. Efter at vi har taget ledelsessystemet i brug, har det vist sig at flere ting var uhensigtsmæssigt tunge at arbejde med. Det har vi naturligvis ændret løbende. Vores nye intranet på vores hjemmeside har vi benyttet meget. Og det vil helt sikkert blive mere i fremtiden. 1.2 Arbejdsmiljøcertificering Ledelsessystemet blev færdigt i maj år 2003 og er løbende blevet implementeret i hos alle medarbejdere. Den 29. maj 2003 blev vi arbejdsmiljøcertificeret som den første og pt. eneste tagdækningsvirksomhed i Danmark. Det er vi meget stolte af, men det har også været hårdt arbejde. 1.3 Revidering af APBA for stoffer og materialer Med baggrund i den nye AT Vejledning nr. C.0.11 af april 2003 Arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer er alle vores arbejdspladsbrugsanvisninger blevet revideret i år Det har dog været en lang og sej kamp da kemidatabasen hos BST har været under kraftige ændringer og det har taget meget længere tid en forventet. Vi har lavet direkte link til kemidatabasen fra vores hjemmeside via intranettet. Og her har vi oprettet vores egen database med de stoffer og materialer vi bruger. Alle reviderede arbejdspladsbrugsanvisninger findes i papirformat i miljøkasse i bilerne. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 3

4 1.4 Registreringsdatabase over kemiske stoffer og materialer på INTRANET Vi har på vores hjemmeside via intranettet samtidig oprettet en ny oversigt over alle de stoffer og materialer vi bruger i dagligdagen. Denne oversigt over arbejdspladsbrugsanvisninger findes også i papirformat i miljøkasse i bilerne. 1.5 Registreringsdatabase over el-værktøj, maskiner mv. på INTRANET Vi har i år 2003 etableret en database på intranettet hvor vi har registeret alt det materiel der skal foretages lovpligtig kontrol af. D.v.s. alt vores el-værktøj, maskiner, faldsikringsudstyr, brandslukningsudstyr, porte, truck m.m er registreret og mærket. Endvidere har vi indlagt historik i databasen så vi altid kan se sidste kontroleftersyns dato og næste kontroldato. Det er en meget stor hjælp for os i dagligdagen, da vi hurtigt kan skaffe os overblik over hvad der står for tur. Og det har lettet vores dagligdag meget i forhold til det system vi udarbejdede i Det er blevet væsentlig lettere at sikre og dokumentere overfor BVQI og AT at kontrollen er gennemført. 1.6 Udarbejdelse af kortfattede brugervejledninger på el-værktøj og maskiner I lighed med registrering af kemiske stoffer og materialer skal der udarbejdes en skriftlig brugsanvisning for brug af maskiner og materiel på basis af leverandørens brugermanual. Det er i dag et lovkrav, at der ikke må indkøbes maskiner og materiel uden at der foreligger en skriftlig dansksproget brugsanvisning fra leverandøren. I materielsektionen under Dansk Byggeri har man færdiggjort en database, hvor leverandører kan indlægge kortfattede arbejdsmiljømæssige informationer i en færdig skabelon. Det er ligeledes muligt at indlægge den komplette leverandørmanual som en pdf-fil. Adgang til databasen sker på adressen: Vi har også etableret link til denne database direkte fra intranettet på vores hjemmeside. Brugervejledningerne bliver løbende udleveret til medarbejderne sammen med den mundtlige instruktion. De opbevares i et grønt A-4 ringbind i alle biler. 1.7 Personlige værnemidler De revisioner vi lavede i år 2002 af vores registreringsskemaer over personlige værnemidler for bl.a. at kunne dokumentere overholdelse af den lovpligtige kontrol har vi revideret igen. De er nu også registeret med numre og lagt ind i databasen på intranettet. Og her kan vi også se sidste kontroldato og næste kontroldato. 1.8 Ajourført/forbedret Miljøkasse Da vi langt om længe fik vi revideret arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer har vi ændret indholdet i miljøkassen. Før havde vi også alle leverandørbrugsanvisninger i miljøkassen. De er fjernet og findes i dag kun på kontoret. Det har halveret papirmængden hos tagdækkerne da de nu kun har relevante arbejdspladsbrugsanvisninger til at ligge i miljøkassen. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 4

5 1.9 Medarbejderkurser I 2003 har alle medarbejdere deltaget i kurset Introduktion til Arbejdsmiljø, Bygge og Anlæg som blev afholdt internt i firmaet over 2 dage. Det var meget spændende og givtigt for alle. Vi kom omkring virkelig mange ting og det har været med til at sætte yderligere fokus på arbejdsmiljøet. Derudover har alle tagdækkere har været på 2 dages Brandkursus på AMU Integreret APV på alle arbejdssedler En af vores entrepriseledere fik en rigtig god ide til hvordan vi kunne sikre os at alle medarbejdere altid havde adgang til en ajourført APV ligegyldigt hvilket job han havde. Det resulterede i at vi indarbejdede APVén i vores arbejdssedler og derved sikrede at tagdækkerne ikke var i tvivl om eller havde glemt hvad de skulle tage særlig højde for på specielt dette job o.s.v. Det har været en stor succes med meget positive tilbagemeldinger fra tagdækkerne og det er lykkedes os at bevare overblikket på arbejdssedlen selvom den kun fylder en A4 side Det rummelige arbejdsmarked I sommeren 2003 ansatte vi en ung indvandrer. Desværre blev vi nødsaget til at hjemsende ham i en kort periode i efteråret da vi pludselig manglede arbejde. Det resulterede desværre i at vi blev nødt til at opsige ham, da der pludselig var mange undskyldninger for ikke at kunne starte igen. Men vi vil fortsat arbejde for bedre integration af indvandrere i fremtiden Sundhedsfremme I foråret 2002 indførte vi en frugtordning på kontoret. Den har vi fået stor succes med i 2003, så den fortsætter. Især fordi vi efter afholdelse af kurset Introduktion til Arbejdsmiljø fik en grundig og levende information om vigtigheden af rigtig kost og ernæring. Om hvor meget det betyder for koncentrationsevnen at hjernen får tilført energi mv. Det bevidste at flere af tagdækkerne er blevet mere bevidste om hvor vigtigt det er at få den rigtige energi f.eks. som frugt. Den aftale vi indgik med en fysiurgisk massør har også vist sig meget populær blandt alle medarbejdere. Og den har været med til at nedsætte sygefraværet på den enkelte sygdom fra flere uger til nogle få dage. Så en god investering for både medarbejdere og firmaet Informations søgning (via Intranet på PC) Vi har opbygget en "Informationsstation", hvor medarbejderne har mulighed for at søge arbejdsmiljømæssige oplysninger, brugsanvisninger m.m. Implementering omkring brug af denne skulle være sket i år Men da det har taget længere tid end forventet bliver det først aktuelt i år Men i forbindelse med kurset Introduktion til arbejdsmiljø har alle medarbejdere fået en introduktion i hvad internettet og intranette kan bruges til. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 5

6 Afsnit 2.0 STATUS FOR SIKKERHEDSORGANISATIONEN 2.1 Generelt Sikkerhedsorganisationen er ansvarlig for følgende aktiviteter: 1. Sikkerheden for ÅOT ansatte 2. Kortlægning af arbejdsprocesser (APV) 3. Brugsanvisninger på stoffer og materialer 4. Brugsanvisninger på anvendelse af maskiner/materiel 5. Skriftlige arbejdsinstruktioner af "farligt" arbejde 6. Medarbejderinddragelse i Risikovurderinger og APV kortlægning 7. Registrering og analyse af ulykker og nær-ved-hændelser. 8. Registrering og opfølgning på lovpligtige uddannelseskrav Der afholdes sikkerhedsmøde 4 gange årligt. I den mellemliggende periode foretager vi interne sikkerhedsrunderinger på vores byggepladser 2-4 gange pr. kvartal. Opfølgning på disse behandles og refereres i sikkerhedsmødereferatet. I sikkerhedsmødereferatet som udleveres til alle medarbejdere beskrives også tiltag eller ændringer som følge af: APV indberetninger, indberettede tæt-på-ulykker, ulykker, el-værktøj og maskiner, nyt materiel, stoffer og materialer, sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsmiljøkampagner, kurser, ny lovgivning og andet af sikkerhedsmæssig karakter som har betydning for vores hverdag. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 6

7 Afsnit 3.0 ULYKKER Nedennævnte opgørelse viser med rette at vi fortsat skal gøre en ekstra anstrengelse for nedsættelse af vores ulykker til det tidligere niveau (0 ulykker) Både Ulykkesfrekvens og fraværsfrekvens kan ikke accepteres ÅOT Arbejdstimer (Timelønnede) Antal ulykker (>1 dags fravær) timelønnede ÅOT Ulykkesfrekvens sammenholdt med landsgennemsnit - BA 0,0 (37,0) 0,0 (34,1) 184,6 (32,1) 144,03 (36,1) Tabte arbejdsdage Fraværstimer (dg x 7,4 timer) ,2 ÅOT fraværsfrekvens sammenholdt med landsgennemsnit - BA 00 (3,7) 0,0 (3,1) 11,4 (3,3) 28,24 (3,6) Ulykkesfrekvens: Fraværsfrekvens: antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer antal fraværstimer pr arbejdstimer Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 7

8 Afsnit 4.0 SÆRLIGE ARBEJDSMILJØMÅL FOR 2004 HANDLINGSPLAN FOR 2004 ARBEJDSMILJØMÅL Nedbringelse af arbejdsulykker. Vores ulykkes- og fraværsfrekvens skal fortsat være lavere. UF: Antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer (antal/arbejdstimer x 1mio) 2002: UF = 185,0 (B & A: 32,1) 2003: UF = 144,0 (B & A: 36,1) FF: Fraværstimer pr arbejdstimer. (fraværstimer/arbejdstimer x 1000) Fraværstimer= fraværsdage x 7,4 time 2002: FF = 11.4 (B & A: 3,3) 2003: FF = 28,4 (B & A: 3,6) HANDLINGSPLAN Fortsat indberetning af nær-ved-hændelser: Sikkerhedsorganisationen skal fortsat medvirke til at medarbejderne indberetter "Nær-ved-hændelser", der derefter behandles i sikkerhedsudvalget "som var det en ulykke". Indberetninger, analyser og opfølgning offentliggøres ved opslag og udleveres hvert kvt. indarbejdet i sikkerhedsmødereferatet. Registreres i Ledelseshåndbogens afsnit 09. Fra år 2004 på Intranettet. SiO, entrepriseledere, timelønnede Tidshorisont: Målrettet opfølgning i dagligdagen og evaluering hvert kvartal i forbindelse med afholdelse af sikkerhedsmøder eksempler inden Uddannelsesplanlægning Kompetanceafklaring og indførelse af medarbejdersamtaler på alle niveauer. Alle medarbejdere skal deltage i møde for udarbejdelse af SWOT analyse. Et projekt om Uddannelsesplanlægning for samtlige medarbejdere. Målet er at få den enkelte til at tage mere ansvar, både for sig selv og andre, samt sikre at medarbejderne har/får den rigtige uddannelse til at udføre deres arbejde. Projektet gennemføres med hjælp fra Teknologisk Institut. Sikkerhedslederen Tidshorisont: Igangsættes primo år 2004 Revidering af vores arbejdsseddel med integreret APV. Et værktøj, som skal sikre tilgængelig APV på ALLE vores opgaver, store som små. Skal være let tilgængelig for entrepriselederne og de timelønnede ved risikovurdering af arbejdsprocesser og arbejdspladser. Udarbejdelse af rullemenuer i worddokumentet Arbejdsseddel med integreret APV for at sikre ensartethed i den udarbejdede APV. Sikkerhedslederen. Tidshorisont: Skemaet skal foreligge inden første kontrolbesøg fra BVQI i år Det rummelige arbejdsmarked ÅOT vil fortsat ansætte nydanskere og virksomheden vil fortsat deltage aktivt i medarbejderens uddannelse samt evt. forbedring af danskkundskaber. Annette Opstrup Tidshorisont: Der skal ansættes mindst en medarbejder i Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 8

9 Sikkerhedsfolder skal udarbejdes. En til tagdækkere og/eller underentreprenører. Det har vist sig at det er MEGET påkrævet overfor bl.a kranførere. Skal næsten altid påtales overfor dem før der hejes. Der udarbejdes udkast til sikkerhedsfolder hvor der skeles meget til andres foldere, men skal naturligvis tilrettes vores arbejdsområde. Gennemgåes på sikkerhedsmøde. Når den er godkendt bliver den sat i trykken og udleveret så alle tagdækkere har eksemplarer i bilen til brug for opbakning. Annette Opstrup og Brian Gravgaard Tidshorisont: Sikkerhedsfolderen skal være færdig ultimo 2004 Sundhedsfremme Afholde kursus i Tunge løft ÅOT vil fortsat tilbyde alle medarbejdere mulighed for behandling hos fysiurgisk massør. Kurset afholdes i samarbejde med BAMCE. Har vist sig at være meget populær og kraftigt medvirkende til at nedbringe antal sygedage. Annette Opstrup Tidshorisont: Kurset skal afholdes inden udgangen af år Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 9

10 Afsnit 5.0 APV Status pr INTERN AUDIT APV Status pr Vi har ændret en del i vores APV arbejde i år Vi har gjort APVén mere levende og aktiv jf. pkt i denne arbejdsmiljøredegørelse. Vores APV handlingsplan skal revideres i år 2004 og vi er klar straks de nye regler om APV er tilgængelige. Vi ved at BAMCE arbejder på en revidering af APVén for Bygge & Anlæg. Og vi venter spændt på at se resultatet. Det er vores mål at alle ansatte skal inddrages i revidering af vores APV handlingsplan, det skal ikke kun foregå i sikkerhedsudvalget som hidtil. Det kan forhåbentlig være med til at sikre større interesse for hvad APVén er til for og forståelse for at den kan hjælpe os alle til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Den reviderede APV handlingsplan offentliggøres af sikkerhedsudvalget på opslagstavlen på kontoret og udleveres til alle medarbejdere via den grønne A4 mappe som findes i bilerne. INTERN AUDIT Vi har i 2003 for første gang gennemført intern audit for efterprøvning af vores ledelsessystem, vores kontor og lager samt vores byggepladser. Den interne audit er udført efter vores auditplan dog med enkelte tidsmæssige forskydelser. Det har været meget begrænset hvad vi har konstateret af problemer. Men vi er blevet enige om at der skal ændres lidt på udformingen af skemaerne og især vores bilag 1421 Korrigerende handlinger og bilag 1420 Intern Audit Rapport skal forenkles en del. Som det ses af ovennævnte er der sket og der vil ske en hel del ændringer af vores system. Vores mål er at al dokumentation vedrørende arbejdsmiljøcertificeringen skal være tilgængelig via vores Intranet på vores hjemmeside. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S på toppen siden 1969 Side 10

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

ARBEJDSMILJØ- LEDELSESHÅNDBOG

ARBEJDSMILJØ- LEDELSESHÅNDBOG 1 af 24 ARBEJDSMILJØ- LEDELSESHÅNDBOG Oktober 2011 Beskrivelse af N.H. Hansen & Søn A/S s Arbejdsmiljøledelsessystem 2 af 24 Forord Side 1.0a Nærværende håndbog er en beskrivelse af N. H. Hansen & Søn

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse. MiljøTeam A\S

Arbejdsmiljøredegørelse. MiljøTeam A\S Arbejdsmiljøredegørelse MiljøTeam A\S 2008/2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 5 Sikkerhedsarbejdet... 7 Organisation... 7 Sikkerhedsudvalget... 7 Opfølgning på arbejdsmiljøet i 2008-2009...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet Promecon Sikker adfærd barrierer begrebet Introduktion Monberg Thorsen a/s, Grundlagt 1919 2001 Fusionere til MT Højgaard a/s 2002 Datterselskab - Promecon a/s 3 faste produktionsadresser. Fredericia,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere