Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften"

Transkript

1 Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler det med tråde om lige netop dette emne. Faktisk bliver der talt om dette, næsten lige så meget som on selve ankerne. Jeg vil, i denne artikel, prøve at give en oversigt over tandemankring og svare på nogle af de mest almindlige spørgsmål. Brug af mere end en anker er ret sædvanligt og der findes forskellige variationer til brug under forskellige forhold. Eksempelvis er en for-og-hæk arrangement tit brugt til at holde en båd i store bølger for at minimisere rulning, eller en Bahamas Y arrangement som er brugt i områder med store tidevands strømninger. Et tandemankerarrangements formål er ganske enkelt at forøge holdekraften. Den afhjælper ikke meget komplekse situationer, hvor et andet system sandsynligvis ville gøre mere gavn og som regel har de største virkningsgrad nå vinden kommer fra kun en retning. Et punkt som vi skal være opmærksom på, er at et tandemarrangement introducere et uønsket kompleksitet i ankringen. Dit hovedanker bør være af en sådan beskaffenhed at det vil holde i alle undtagen de meste ekstreme situationer. Hvis det ikke er så skaf dig et andet anker. Lad mig lige gentage dette. Det er en fejltagelse at tænke på tandemankring under normale forhold. Du skal have et hovedanker der har den rigtige størrelse og beskaffenhed for din båd. Har du ikke en sådan køb en. En formodning Gennem hele denne artikel, formoder jeg at et enkelt anker, uanset grund, ikke kan klare opgaven. Naturligvis er der ingen grund til at lave tandem hvis en enkelt krog kan klare det. Det er vigtigt at holde fast i denne tanke, da det så bliver implicit at et hvilken som helst anker i et tandem arrangement vil slippe hvis hele bådens belastning lægges på det ene anker. Oversigt og terminologi Et tandem system er der hvor to ankre bliver forbundet i en line med hinanden, på en enkelt kæde(reb eller lig.), som starter ved båden. System omfatter hele systemet som er i vandet, ankre, kæde, sjækler, osv.

2 I denne artikel vil jeg bruge terminologien som følger: det primær anker er det tættest på båden, tandemanker er det længst væk fra båden. Ankerkæden dels i to begreber: den primær kæde er den mellem det primær anker og båden, tandemkæden er den mellem det primær anker og tandemankeret. Alternativet I en Bahamas system, hvor to ankre er udlagt i en Y eller V form, hvilken tillader at båden hænger på begge samtidigt, er ofte brugt i stedet for en tandem system. Bahamas systemet har den fordel at den kan afhjælpe svingninger og sejlning ved anker da begge ankre udøver en del lateral begrænsninger på bådens bevægelse. Hvis vi taler om holdekraft, giver den en fornemmelse af falsk sikkerhed. Det er næsten umuligt at på belastningen ligeligt fordelt på begge ankre, selv når vinden er i nøjagtigt den retning ankerne var sat til. Belastningen kan derfor flytte sig fra det ene anker til det andet, hvilken medføre at det kan ende med at ankerne går med vinden indtil de støder sammen. Denne arrangement er også ubrugeligt ved skiftene vinde. Hvis den overhoved overlever en drastisk vindretningsskift, vil luv ankeret nu få hele belastningen, typisk løsne sig (du har jo sat to anker fordi en ikke kan klare opgaven alene), og ende i en lige linje med det andet anker. Denne proces vil fortsætte indtil de to anker løber ind i hinanden, hvorved ingen af dem holder.

3 Yderligere en ulempe er at der skal bruges to identiske anker, ellers er vi nød til at acceptere at systemet kun holder så godt som det mindste anker. Hvis vi, eksempelvis, bruge et 20kg. og et 30kg. anker is sådan et system, vil den maksimale kapacitet blive defineret af 20kg. ankeret og den formodet ekstra holdekraft af en 30 kg. anker vil være spildt. Bahamas systemet kan dog bruges der hvor vi anker op i stærk strøm der skifter 180 grader. Her sættes de to anker diametral modsat og i en lige linjen med båden (båden ligger nu midt i mellem de to ankre). Som strømmen skifter belaster vi først de ene, henholdsvis det andet anker. Dette er dog ikke et tandem system da vi aldrig belaster mere end et ankrer af gangen. Teoretiske betragtninger Har vi først besluttet os for at bruge et tandem system er der nogle rigtige måder at gøre det på - og nogle forkerte. Desværre eksistere der meget lidt videnskabeligt materiale desangående, og meget er von hørensagen fra tvivlsomme kilder. Nedenstående er grupperet de basale regler, samt den teori de er opbygget på. Forbind aldrig tandemkæden til forenden af dit primær anker Med mindre, naturligvis dit primær anker er designet til lige netop dette. Dvs. den har et dedikeret punkt som er beregnet til dette brug. De fleste anker har et hul i eller nær ved knækket i deres skaft. Dette er ikke et hul til brug for at forbinde et tandemanker! Det er til brug for at sætte en bøje så du ved hvor dit anker er. Bruger du dette til et tandemanker, vil du sandsynligvis ødelægge balancen i det primær anker. Desuden har dette punkt sjældent den fornøden styrke til at holde til et tandemanker. Ankre som ikke har en umiddelbar forbindelsespunkt for et tandem anker er: CQR, BRUCE, Delta, Spade, og Danforth. Det eneste anker der har en tandem forbindelsespunkt er Rocna. Designeren ønsket at have et sådan punkt når han sejlet i antarktisk og ved Chiles kyster. Har ankeret ikke et sådan dedikeret forbindelsespunkt skal tandemkæden forbindes til den primærkæde nøjagtigt som det primær anker. I praksis betyder dette at man flytter primær ankeret op ad den primær kæde og forbinder så tandemankeret for enden. Ulempen ved dette er, at kæden der nu fører fra den primær ankers forbindelsespunkt skal passere ved siden af det primær ankers skaft, hvor de kan vikle sig ind i hinanden.

4 Udover at bruge identiske (eller næsten identiske) ankre, skal man aldrig bruge et ankre som ikke er pålideligt i at sætte sig. Der er ingen gavn i at du skal bruge 10 meter i bakgear for at sætte dit primær anker, og så håbe at dit tandem anker gør det samme. Det kan være den skal bruge 100 meter før den sætter sig. Traditionelle anker typer er ikke særlige pålideligt i at sætte sig. Plov typer som CQR skal tit bruge flere forsøg før de bider. Delta, med sin faste skaft er bedre. Klo anker såsom Bruce er endnu bedre end plov, men kan i hård sand, ende med at ligge på ryggen, og derved ikke bide. Danforth og Fortress typer bør aldrig bruges i tandem systemer. Den nye generation af ankre, Spade, Bulwagga, Rocna og lignende har vist at de bider pålideligt. Brug altid det største anker som dit primær Hvis der er en forskel i dine ankres størrelse, brug da det største tættest på båden. Begrundelsen her at mens det primær anker kun skal døje med dens andel af det horisontale træk, så skal den håndtere 100% af det lodrette træk (tandemankeret har kun et vandret træk). Det tungeste af de to vil håndtere dette bedre. Brug altid kæde mellem de to ankre Mens intet er totalt rigid, set rent videnskabeligt, så skal forbindelsen mellem de to ankre være så rigid som muligt. Dette, fordi det skal gerne være sådan, at når det primær anker bliver udsat for en belastning, vil belastningen bliver fordelt på begge ankre så hurtigt som muligt. Den bedste metode til at sikre dette er at bruge kæde mellem de to ankre, aldrig reb. Kæde er desuden mere resistent mod slitage fra havbunden der muligvis er af sten eller koral. Der er ingen fordele ved en catenary (kædelinje) mellem de to anker. Derfor kan kæden mellem de to være så let som muligt (hvor den stadig overholder styrke behovet). Brug den rigtige længde kæde fra primær til tandemankeret

5 En god tommefingerregel er, at kædelængden mellem de to anker skal være lige så lang som din båd. Et par meter er ikke nok, da der skal være noget slæk som vil tillade din primær at sætte sig først før tandemen. En længere kæde vil også lade systemet klare sig bedre hvis der kommer en pludselige retningsændring i trækket pga. vindskifte. En hurtig træk i den forkerte retning kan betyde at det primær ankre bliver slæbt forbi tandemankret og de to vil da blive viklet ind i hinanden. Sæt altid det primær først Jeg omtaler dette igen længere nede, men der er et teoretiske element også. For at et anker skal sætte korrekt, skal trækket være linear og så tæt på horisontalt som muligt. Det primær anker vil ikke sætte sig hvis tandemankeret allerede er sat, uanset hvordan systemet er sat sammen. Sætter man tandemankeret først, vil det yde en holdekraft som vil betyde at det primær anker skal have et endnu større træk for at sætte sig. Dette vi betyde at der introduceres en lodret træk, hvilken ellers ikke vil ske. Sådan lodret kraft kan betyde at det primær anker slet ikke vil bide. Det er teoretisk muligt at sætte begge ankre samtidigt, men lader sig næppe gøres fra en gyngende båd i praksis. Den dobbelte holdekraft betyder en længere kæde

6 Dette betyder ikke at kædelængden skal fordobles, men den skal maksimeres. Teoretisk, hvis den ikke fordobles, vil du ikke opnå den fulde potentiale af at have to ankre. Eksempelvis; hvis du sætter et 20 kg. anker med en kædelængde af 7:1, vil systemet opnå en given holdekapacitet. Sætter vi anker nummer to i tandem vil vi opnå den dobbelte holdekapacitet ikke sandt? Nej. Som bemærket ovenstående, skal det primær anker håndtere hele det lodrette træk. Det er ikke muligt at fordele dette træk mellem de to ankre, og med mindre de to ankre er sat på stranden i samme plan som båden vil der altid være et lodret træk. Den eneste måde at håndtere dette, er ved at forlænge kæden. Den maksimale trækvinkel på det primær ankre skal minimeres. Jo længere kæde jo bedre, dog i praksis vil en kæde længde længere end 8:1 bidrage mindre og mindre. Endvidere, tro ikke at tungere kæde hjælper. Catenary i systemet vil, for det meste, være ikke eksisterende, da kæden vil tilbringe det meste af sin tid fuldkommen tot (ellers var der jo ikke brug for et tandem system). Det er vigtigt at den primer kæde (og reb) er kraftig og lang nok. For mere om Catenary og længde, læs da venligst artiklen Catenary og kædelængde i ankersystemer. Glem brugen af ankervægte Ankervægte formodes at forøge holdekraften af et ankersystem ved at holde kæden lavt og derved få trækvinklen tæt på idealen ved at holde kæden parallel til havbunden. I praksis er deres effekt, selv når de er sat på det optimale punkt tæt på ankeret, minimal. Desuden vil den høje belastning, som kan forventes der hvor der tandemankers, hurtigt negligere en hvilken som helst virkning de ellers måtte have, da kæden forventes at være tot. For flere oplysninger angående ankervægte læse venligst artiklen, Ankervægte gør de gavn?.

7 I effektivitetssammenhæng er en ankervægt en tvivlsom investering. At bruge vægtens masse som investering is større anker er en meget bedre ide. Figur 7 viser et ankringssystem med 35 meter 10mm kæde, en 10 kg. ankervægt (firkantet symbol) og en belastning på 500 dan(lig med 510 kg.) på kæden. Et anker for dette system burde være på 15 kg. og et sådan anker, selv alene, vil kunne modstå denne belastning, og mere. Ved en tandem, væsentligt mere. Ved at undlade brugen af en ankervægt og samtidigt øge ankerets størrelse til 25 kg. vil hele systemet bevare den samme vægt, mens der vil være en massivt forøgelse af holdekraften. Dine tandem kan muligvis holde bedre end en stor anker af samme vægt Her er en interessant punkt i teorien. Et ankers holdekraft er proportionalt med den mængde jordbund den fortrænger og dermed dens masse. Dette forhold, er dog ikke helt linear. Når der laves beregninger over holdekraften af større anker som baseres på vægt og dens virkningsgrad, bliver faktoren tættere på 0,9 end 1. Dette betyder, teoretisk, at to små ankre kan holde mere end en stor med samme vægt. Dog er forskellen minimal. Realiteten: denne teori er ikke helt konsistent med mindre ankre, hvilken jo er dem der interessere os her. Et kontra-argument til denne faktor er at et større anker vil tit kunne grave sig længere ned i bunden og få fat i et hårde lag end to mindre. Fejlopfattelse En almindlige fejlopfattelse er at tandemankre skal undgås, da tandemankeret ikke vil holde så godt i den fuge som det primær har lavet. Dette argument byder på at det primær har pløjet havbunden og efterladt en samling løse sten, sand, mudder eller ler, hvilken ikke kan holde så godt.

8 Dette er en logisk fejlopfattelse. Hvis begge ankre har flyttet sig så langt at tandemankeret er kommet ind i fugen den primær har lavet så er hele ankringen mislykket under alle omstændigheder. Er tandemkæden den korrekte længde vil ovenstående ikke blive et problem. Endvidere er det ikke nødvendigvis sikkert at en pløjet havbund udgør en mindre sikre sætning. Hvis havbunden er meget hård, kan det være at tandemankeret bider dybere. Praksis I forhold til teorien, er denne afsnit en del kortere, men kun fordi så meget af teorien er direkte til brug i praksis. Here er listede nogle punkter som er til brug i den virkelige verden, og som ikke kan simuleres matematisk eller på en computer. Husk at det at udsætte eller hjemtage en tandemsystem er væsentligt sværere end et solosystem, især hvis dit fordæk og ankerspil ikke er forberedt på det. Udsættelsen Her er nogle metoder til at udsætte et tandem system. Du vil blive nødt til at tilpasse dem din båd og din situation. To anker ruller er en nødvendighed med mindre ankerne er meget lette (hvilken de ikke burde være hvis du bruger tandemanker ellers kunne du jo bare erstatte dem en et stort). Klamper på både styrbord-og-bagbordsside er også nødvendigt, samt et ankerspil der kan håndtere både reb og kæde. Før du sætte dem ud, læg da ankerne i deres respektive ankerruller. Kan de ikke være der, så lad tandem ankeret just hænge ud over kanten. Tandemkæden skal være på plads, enten sjæklet til det primær anker eller som forlængelse af den primær kæde. Denne kædelængde skal være udenfor pulpitten, parat til at blive sat i vandet. En flydende line sjækles på tandemankeret (dette for at kunne hive tandemankeret ud af vandet senere). Den anden ende af denne line sættes på det primær anker eller endda nogle meter tættere på båden på den primær kæde. Du er nu klar til at sætte begge ankre.

9 Lad tandem kæden nu hænge frit og derefter lad tandemankeret gå i vandet, imens du lader båden drive langsomt baglæns. Det vil nu hænge fra det primær anker (i praksis vil det nok have ramt bund, med mindre du er i dyb vand). Lad nu det primær anker gå over siden. Sikre at båden har drevet langt nok tilbage at det primær anker ikke vil ramme tandemankeret, men samtidigt må tandemkæden ikke blive for stramt. Der må gerne være lidt slæk mellem de to. Gør nu arbejdet færdigt ved at lægge den fulde længde kæde ud som du har id sinde at anker ved. Få dem til at bide Prøv aldrig at sætte et tandem anker med mindre end den hele kædelængde. At gøre dette vil næsten altid resultere i et dårligt sat system. Efter at have gjort ovenstående, brug bakgearet og sæt dit primær anker som normalt. Gør det hårdt og sikre at det har bidt sig ordentligt fast. Hvis bunden er hård vil du nok ikke kunne trække det primær over bunden i bakgear med mindre du har en meget kraftige motor. Det er vigtigt at vide at tandemankeret vil sætte sig når det er nødvendigt og dit primær ankerets opførelse vil vise dette. Er bunden blød vil du kunne trække det primær anker gennem bunden, og dette burde du gøre indtil tandemankeret har bidt. Så er dit system udlagt. Vindskift I en del af de omstændigheder hvor du kunne ønske at tandemanker, såsom orkaner, vil vindretningsskift være uundgåelige. Større ændringer i trækretningen vil gøre hele ankringen meget mere vanskeligt. En fejl eller smutvej vil uundgåeligt føre til ulykke. Forudsætter vi at et enkelt anker ikke er nok, er det nødvendigt at det primær anker er direkte mellem tandemankeret og båden. Dette betyder at hvis trækretningen ændres er det vigtigt at det primær anker trækker sig selv ind i den nye linje. Ankeret skal være rulle-stabil, dvs. det kan slæbes uden at give slip på havbunden. Og et som vil forblive sat mens det vrides, er

10 kritisk. Disse typer anker er ikke almindlige, og de fleste ældre type anker, såsom plov eller klø anker opfylder ikke kravene. Det skal tillige noteres, at mens kædelængden skal kalkuleres på længden af den primær kæde skal bådens maksimale svingradius kalkuleres på den totale kæde længde. Optage Nu kommer den optageline vi sat tidligere i brug. Træk det primær anker op indtil du kan få fat i optagelinen. Brug dette til at trække dit tandemanker op. Den maksimale vægt du trækker her er tandemankers vægt samt halvdelen af tandemkæden. Når tandemankeret er oppe, bindes det fast og nu optages det primær anker. Kæde og udstyr styrke Tandemankring betyder at hele systemet udsættes for mere stress. Teoretisk kan den primær kæde være udsat for det dobbelte belastning som den ville hvis der kun var et anker. Dette betyder at hele systemets sikkerheds faktor skal betragtes. F.eks. er kædens sikkerhedsfaktor stadig højere end den maksimale belastning? Sjækler osv., som typisk er de svageste led, skal kigges efter. Støddæmper, i form af nylon reb bør altid bruges, men når der tandemankres er det en god ide at forlænge dem. Drejeled bruges nogen gang på anker. Det er ikke en god ide ved tandemankring. Dels er et tandemankringssystem ikke i stand til at klare 360 graders svingninger og dels indsættes der yderligere et svagt punkt i systemet. Konklusion Før du forsøger at bruge et tandem anker er det vigtigt at du forstår teorien. Hvis man vi bruge et sådan system er overligger sat højt. Formentligt højere end de fleste sejlere nogensinde vil opleve. Optræder der en fejl, vil det sandsynligvis være for sent, når fejlen opdages. Ud over at forstå teorien, er det bedst at øve en del gange, hvis du tror du kommer i situationer hvor et tandemsystem vil være nødvendigt. Jeg er taknemlige til Peter Smith for denne diskussion angående tandem ankring. Ønsker du at læse materialet i sin helhed (på engelsk) findes den her:

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens.

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Om anker, kæder og ankring Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Der er fire elementer der har indflydelse

Læs mere

I aften: Ankring Natsejlads Dansk Sejunion tiltag for tursejlere

I aften: Ankring Natsejlads Dansk Sejunion tiltag for tursejlere I aften: Ankring Natsejlads Dansk Sejunion tiltag for tursejlere Carsten Breuning Sejlet i 15 år Yachtskipper 1 LRC Duelighed i motorpasning Indtil for nyligt Tursejlerkonsulent hos Dansk Sejlunion Vi

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Styrketræning for Kajakroere

Styrketræning for Kajakroere Styrketræning for Kajakroere Oktober 2001 Foto: Tekst: Bo Kristensen Christian Madsen Indledning Gennem styrketræning kan du forbedre følgende fire fysiske elementer: 1. Din maksimale styrke 2. Din dynamiske

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Brug og Misbrug af logiske tegn

Brug og Misbrug af logiske tegn Brug og Misbrug af logiske tegn Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012 Trekanter Frank Villa 8. november 2012 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 1.1

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

Knuder af Anders Toft Jensen

Knuder af Anders Toft Jensen Knuder af Anders Toft Jensen Alle typer af monofile kunststofliner har ikke den samme brudstyrke i våd og tør tilstand. Linens brudstyrke angives i lbs (pund) eller kilogram, og er et udtryk for den dødvægt

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Formålet med den halve parade er at afbalancere hesten. Det første, du skal føle, er, at bagbenene træder lidt længere ind under hesten, ryggen

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET

FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET Det understreges at udførelsen af alle øvelser til den fysiske prøve er på ansøgerens eget ansvar. Programmet gennemføres inden for ca. 2 timer, hvor alle ansøgerens

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Instruktør Kapitel 8.5

Instruktør Kapitel 8.5 Paddlefloatredning Denne redningsteknik er beregnet på at roeren selv skal kunne komme op i kajakken efter at være kæntret og have foretaget wet exit. Teknikken diskuteres ofte i litteraturen som sidste

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Pythagoras Sætning. Frank Nasser. 20. april 2011

Pythagoras Sætning. Frank Nasser. 20. april 2011 Pythagoras Sætning Frank Nasser 20. april 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18

Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18 Månedens kajak November 2010 Necky Chatham 17 & 18 (Foto: Michael i hans Necky Chatham 18 - Februar 2010) Det var egentlig ikke fordi, jeg skulle have en ny kajak jeg var bare taget af sted sammen med

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Kære læser Konceptet potentiale" distractions performance Potential Distractions Performance

Kære læser Konceptet potentiale distractions performance Potential Distractions Performance Kære læser I dette skriv, vil vi forklare vores tanker bag, og opsætningen for vores juniorprogram. Vi vil forklarer, hvorfor vi sætter træningen sammen som vi gør, og hvilke ting der er afgørende for

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Nogle opgaver om fart og kraft

Nogle opgaver om fart og kraft &HQWHUIRU1DWXUIDJHQHV'LGDNWLN 'HWQDWXUYLGHQVNDEHOLJH)DNXOWHW $DUKXV8QLYHUVLWHW &HQWUHIRU6WXGLHVLQ6FLHQFH(GXFDWLRQ)DFXOW\RI6FLHQFH8QLYHUVLW\RI$DUKXV Nogle opgaver om fart og kraft Opgavesættet er oversat

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Rygbrud information om påsætning af korset

Rygbrud information om påsætning af korset Rygbrud information om påsætning af korset Generelt Har du behov for hjælp til tilretning af korsettet efter udskrivelse, skal du kontakte Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, telefon nr. 7918 2375.

Læs mere

Opdage styrken ved Bézier maskering

Opdage styrken ved Bézier maskering Opdage styrken ved Bézier maskering Gary Rebholz Tilbage i februar 2007 rate af denne kolonne, jeg talte om at skabe maskering spor i Vegas Pro software. Jeg vil gerne bruge denne måneds kolonne til en

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Kim Leck Fischer. Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse

Kim Leck Fischer. Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse Kim Leck Fischer Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse Indhold Indledning 7 Kapitel 1: Hvad er ledelse? 15 Kapitel 2: Taylor og sandheden om det effektive

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 11. juli 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 11. juli 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Ordbog over Symboler

Ordbog over Symboler Ordbog over Symboler Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Mountain b. Masser af tekniske. 10 tip til bedre teknik på. Stil dig op, når det bliver svært. Læg vægten bagud, når det går stejlt nedad

Mountain b. Masser af tekniske. 10 tip til bedre teknik på. Stil dig op, når det bliver svært. Læg vægten bagud, når det går stejlt nedad 10 tip til bedre teknik på Mountain b At køre på mountainbike handler ikke kun om at have stærke ben og gode lunger. din teknik er mindst lige så vigtig. Ved hjælp af nogle få fif og trick fra vores eksperter

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Studieretningsopgave

Studieretningsopgave Virum Gymnasium Studieretningsopgave Harmoniske svingninger i matematik og fysik Vejledere: Christian Holst Hansen (matematik) og Bodil Dam Heiselberg (fysik) 30-01-2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Interval/tempoløb hvordan skelner jeg?

Interval/tempoløb hvordan skelner jeg? Interval/tempoløb hvordan skelner jeg? Hej Thomas, Jeg læser med stor interesse artiklerne på motiondanmark.dk - herunder dine ugentlige løbepas. Jeg har flere gange forsøgt at finde ud af, hvad definitionen

Læs mere

Instruktioner for Skildpadden

Instruktioner for Skildpadden Instruktioner for Skildpadden Vuggestilling Mave mod mave Den lette og enkle slynge! Masser af muligheder passer alle størrelser voksen og barn! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn! På hoften

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere