Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften"

Transkript

1 Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler det med tråde om lige netop dette emne. Faktisk bliver der talt om dette, næsten lige så meget som on selve ankerne. Jeg vil, i denne artikel, prøve at give en oversigt over tandemankring og svare på nogle af de mest almindlige spørgsmål. Brug af mere end en anker er ret sædvanligt og der findes forskellige variationer til brug under forskellige forhold. Eksempelvis er en for-og-hæk arrangement tit brugt til at holde en båd i store bølger for at minimisere rulning, eller en Bahamas Y arrangement som er brugt i områder med store tidevands strømninger. Et tandemankerarrangements formål er ganske enkelt at forøge holdekraften. Den afhjælper ikke meget komplekse situationer, hvor et andet system sandsynligvis ville gøre mere gavn og som regel har de største virkningsgrad nå vinden kommer fra kun en retning. Et punkt som vi skal være opmærksom på, er at et tandemarrangement introducere et uønsket kompleksitet i ankringen. Dit hovedanker bør være af en sådan beskaffenhed at det vil holde i alle undtagen de meste ekstreme situationer. Hvis det ikke er så skaf dig et andet anker. Lad mig lige gentage dette. Det er en fejltagelse at tænke på tandemankring under normale forhold. Du skal have et hovedanker der har den rigtige størrelse og beskaffenhed for din båd. Har du ikke en sådan køb en. En formodning Gennem hele denne artikel, formoder jeg at et enkelt anker, uanset grund, ikke kan klare opgaven. Naturligvis er der ingen grund til at lave tandem hvis en enkelt krog kan klare det. Det er vigtigt at holde fast i denne tanke, da det så bliver implicit at et hvilken som helst anker i et tandem arrangement vil slippe hvis hele bådens belastning lægges på det ene anker. Oversigt og terminologi Et tandem system er der hvor to ankre bliver forbundet i en line med hinanden, på en enkelt kæde(reb eller lig.), som starter ved båden. System omfatter hele systemet som er i vandet, ankre, kæde, sjækler, osv.

2 I denne artikel vil jeg bruge terminologien som følger: det primær anker er det tættest på båden, tandemanker er det længst væk fra båden. Ankerkæden dels i to begreber: den primær kæde er den mellem det primær anker og båden, tandemkæden er den mellem det primær anker og tandemankeret. Alternativet I en Bahamas system, hvor to ankre er udlagt i en Y eller V form, hvilken tillader at båden hænger på begge samtidigt, er ofte brugt i stedet for en tandem system. Bahamas systemet har den fordel at den kan afhjælpe svingninger og sejlning ved anker da begge ankre udøver en del lateral begrænsninger på bådens bevægelse. Hvis vi taler om holdekraft, giver den en fornemmelse af falsk sikkerhed. Det er næsten umuligt at på belastningen ligeligt fordelt på begge ankre, selv når vinden er i nøjagtigt den retning ankerne var sat til. Belastningen kan derfor flytte sig fra det ene anker til det andet, hvilken medføre at det kan ende med at ankerne går med vinden indtil de støder sammen. Denne arrangement er også ubrugeligt ved skiftene vinde. Hvis den overhoved overlever en drastisk vindretningsskift, vil luv ankeret nu få hele belastningen, typisk løsne sig (du har jo sat to anker fordi en ikke kan klare opgaven alene), og ende i en lige linje med det andet anker. Denne proces vil fortsætte indtil de to anker løber ind i hinanden, hvorved ingen af dem holder.

3 Yderligere en ulempe er at der skal bruges to identiske anker, ellers er vi nød til at acceptere at systemet kun holder så godt som det mindste anker. Hvis vi, eksempelvis, bruge et 20kg. og et 30kg. anker is sådan et system, vil den maksimale kapacitet blive defineret af 20kg. ankeret og den formodet ekstra holdekraft af en 30 kg. anker vil være spildt. Bahamas systemet kan dog bruges der hvor vi anker op i stærk strøm der skifter 180 grader. Her sættes de to anker diametral modsat og i en lige linjen med båden (båden ligger nu midt i mellem de to ankre). Som strømmen skifter belaster vi først de ene, henholdsvis det andet anker. Dette er dog ikke et tandem system da vi aldrig belaster mere end et ankrer af gangen. Teoretiske betragtninger Har vi først besluttet os for at bruge et tandem system er der nogle rigtige måder at gøre det på - og nogle forkerte. Desværre eksistere der meget lidt videnskabeligt materiale desangående, og meget er von hørensagen fra tvivlsomme kilder. Nedenstående er grupperet de basale regler, samt den teori de er opbygget på. Forbind aldrig tandemkæden til forenden af dit primær anker Med mindre, naturligvis dit primær anker er designet til lige netop dette. Dvs. den har et dedikeret punkt som er beregnet til dette brug. De fleste anker har et hul i eller nær ved knækket i deres skaft. Dette er ikke et hul til brug for at forbinde et tandemanker! Det er til brug for at sætte en bøje så du ved hvor dit anker er. Bruger du dette til et tandemanker, vil du sandsynligvis ødelægge balancen i det primær anker. Desuden har dette punkt sjældent den fornøden styrke til at holde til et tandemanker. Ankre som ikke har en umiddelbar forbindelsespunkt for et tandem anker er: CQR, BRUCE, Delta, Spade, og Danforth. Det eneste anker der har en tandem forbindelsespunkt er Rocna. Designeren ønsket at have et sådan punkt når han sejlet i antarktisk og ved Chiles kyster. Har ankeret ikke et sådan dedikeret forbindelsespunkt skal tandemkæden forbindes til den primærkæde nøjagtigt som det primær anker. I praksis betyder dette at man flytter primær ankeret op ad den primær kæde og forbinder så tandemankeret for enden. Ulempen ved dette er, at kæden der nu fører fra den primær ankers forbindelsespunkt skal passere ved siden af det primær ankers skaft, hvor de kan vikle sig ind i hinanden.

4 Udover at bruge identiske (eller næsten identiske) ankre, skal man aldrig bruge et ankre som ikke er pålideligt i at sætte sig. Der er ingen gavn i at du skal bruge 10 meter i bakgear for at sætte dit primær anker, og så håbe at dit tandem anker gør det samme. Det kan være den skal bruge 100 meter før den sætter sig. Traditionelle anker typer er ikke særlige pålideligt i at sætte sig. Plov typer som CQR skal tit bruge flere forsøg før de bider. Delta, med sin faste skaft er bedre. Klo anker såsom Bruce er endnu bedre end plov, men kan i hård sand, ende med at ligge på ryggen, og derved ikke bide. Danforth og Fortress typer bør aldrig bruges i tandem systemer. Den nye generation af ankre, Spade, Bulwagga, Rocna og lignende har vist at de bider pålideligt. Brug altid det største anker som dit primær Hvis der er en forskel i dine ankres størrelse, brug da det største tættest på båden. Begrundelsen her at mens det primær anker kun skal døje med dens andel af det horisontale træk, så skal den håndtere 100% af det lodrette træk (tandemankeret har kun et vandret træk). Det tungeste af de to vil håndtere dette bedre. Brug altid kæde mellem de to ankre Mens intet er totalt rigid, set rent videnskabeligt, så skal forbindelsen mellem de to ankre være så rigid som muligt. Dette, fordi det skal gerne være sådan, at når det primær anker bliver udsat for en belastning, vil belastningen bliver fordelt på begge ankre så hurtigt som muligt. Den bedste metode til at sikre dette er at bruge kæde mellem de to ankre, aldrig reb. Kæde er desuden mere resistent mod slitage fra havbunden der muligvis er af sten eller koral. Der er ingen fordele ved en catenary (kædelinje) mellem de to anker. Derfor kan kæden mellem de to være så let som muligt (hvor den stadig overholder styrke behovet). Brug den rigtige længde kæde fra primær til tandemankeret

5 En god tommefingerregel er, at kædelængden mellem de to anker skal være lige så lang som din båd. Et par meter er ikke nok, da der skal være noget slæk som vil tillade din primær at sætte sig først før tandemen. En længere kæde vil også lade systemet klare sig bedre hvis der kommer en pludselige retningsændring i trækket pga. vindskifte. En hurtig træk i den forkerte retning kan betyde at det primær ankre bliver slæbt forbi tandemankret og de to vil da blive viklet ind i hinanden. Sæt altid det primær først Jeg omtaler dette igen længere nede, men der er et teoretiske element også. For at et anker skal sætte korrekt, skal trækket være linear og så tæt på horisontalt som muligt. Det primær anker vil ikke sætte sig hvis tandemankeret allerede er sat, uanset hvordan systemet er sat sammen. Sætter man tandemankeret først, vil det yde en holdekraft som vil betyde at det primær anker skal have et endnu større træk for at sætte sig. Dette vi betyde at der introduceres en lodret træk, hvilken ellers ikke vil ske. Sådan lodret kraft kan betyde at det primær anker slet ikke vil bide. Det er teoretisk muligt at sætte begge ankre samtidigt, men lader sig næppe gøres fra en gyngende båd i praksis. Den dobbelte holdekraft betyder en længere kæde

6 Dette betyder ikke at kædelængden skal fordobles, men den skal maksimeres. Teoretisk, hvis den ikke fordobles, vil du ikke opnå den fulde potentiale af at have to ankre. Eksempelvis; hvis du sætter et 20 kg. anker med en kædelængde af 7:1, vil systemet opnå en given holdekapacitet. Sætter vi anker nummer to i tandem vil vi opnå den dobbelte holdekapacitet ikke sandt? Nej. Som bemærket ovenstående, skal det primær anker håndtere hele det lodrette træk. Det er ikke muligt at fordele dette træk mellem de to ankre, og med mindre de to ankre er sat på stranden i samme plan som båden vil der altid være et lodret træk. Den eneste måde at håndtere dette, er ved at forlænge kæden. Den maksimale trækvinkel på det primær ankre skal minimeres. Jo længere kæde jo bedre, dog i praksis vil en kæde længde længere end 8:1 bidrage mindre og mindre. Endvidere, tro ikke at tungere kæde hjælper. Catenary i systemet vil, for det meste, være ikke eksisterende, da kæden vil tilbringe det meste af sin tid fuldkommen tot (ellers var der jo ikke brug for et tandem system). Det er vigtigt at den primer kæde (og reb) er kraftig og lang nok. For mere om Catenary og længde, læs da venligst artiklen Catenary og kædelængde i ankersystemer. Glem brugen af ankervægte Ankervægte formodes at forøge holdekraften af et ankersystem ved at holde kæden lavt og derved få trækvinklen tæt på idealen ved at holde kæden parallel til havbunden. I praksis er deres effekt, selv når de er sat på det optimale punkt tæt på ankeret, minimal. Desuden vil den høje belastning, som kan forventes der hvor der tandemankers, hurtigt negligere en hvilken som helst virkning de ellers måtte have, da kæden forventes at være tot. For flere oplysninger angående ankervægte læse venligst artiklen, Ankervægte gør de gavn?.

7 I effektivitetssammenhæng er en ankervægt en tvivlsom investering. At bruge vægtens masse som investering is større anker er en meget bedre ide. Figur 7 viser et ankringssystem med 35 meter 10mm kæde, en 10 kg. ankervægt (firkantet symbol) og en belastning på 500 dan(lig med 510 kg.) på kæden. Et anker for dette system burde være på 15 kg. og et sådan anker, selv alene, vil kunne modstå denne belastning, og mere. Ved en tandem, væsentligt mere. Ved at undlade brugen af en ankervægt og samtidigt øge ankerets størrelse til 25 kg. vil hele systemet bevare den samme vægt, mens der vil være en massivt forøgelse af holdekraften. Dine tandem kan muligvis holde bedre end en stor anker af samme vægt Her er en interessant punkt i teorien. Et ankers holdekraft er proportionalt med den mængde jordbund den fortrænger og dermed dens masse. Dette forhold, er dog ikke helt linear. Når der laves beregninger over holdekraften af større anker som baseres på vægt og dens virkningsgrad, bliver faktoren tættere på 0,9 end 1. Dette betyder, teoretisk, at to små ankre kan holde mere end en stor med samme vægt. Dog er forskellen minimal. Realiteten: denne teori er ikke helt konsistent med mindre ankre, hvilken jo er dem der interessere os her. Et kontra-argument til denne faktor er at et større anker vil tit kunne grave sig længere ned i bunden og få fat i et hårde lag end to mindre. Fejlopfattelse En almindlige fejlopfattelse er at tandemankre skal undgås, da tandemankeret ikke vil holde så godt i den fuge som det primær har lavet. Dette argument byder på at det primær har pløjet havbunden og efterladt en samling løse sten, sand, mudder eller ler, hvilken ikke kan holde så godt.

8 Dette er en logisk fejlopfattelse. Hvis begge ankre har flyttet sig så langt at tandemankeret er kommet ind i fugen den primær har lavet så er hele ankringen mislykket under alle omstændigheder. Er tandemkæden den korrekte længde vil ovenstående ikke blive et problem. Endvidere er det ikke nødvendigvis sikkert at en pløjet havbund udgør en mindre sikre sætning. Hvis havbunden er meget hård, kan det være at tandemankeret bider dybere. Praksis I forhold til teorien, er denne afsnit en del kortere, men kun fordi så meget af teorien er direkte til brug i praksis. Here er listede nogle punkter som er til brug i den virkelige verden, og som ikke kan simuleres matematisk eller på en computer. Husk at det at udsætte eller hjemtage en tandemsystem er væsentligt sværere end et solosystem, især hvis dit fordæk og ankerspil ikke er forberedt på det. Udsættelsen Her er nogle metoder til at udsætte et tandem system. Du vil blive nødt til at tilpasse dem din båd og din situation. To anker ruller er en nødvendighed med mindre ankerne er meget lette (hvilken de ikke burde være hvis du bruger tandemanker ellers kunne du jo bare erstatte dem en et stort). Klamper på både styrbord-og-bagbordsside er også nødvendigt, samt et ankerspil der kan håndtere både reb og kæde. Før du sætte dem ud, læg da ankerne i deres respektive ankerruller. Kan de ikke være der, så lad tandem ankeret just hænge ud over kanten. Tandemkæden skal være på plads, enten sjæklet til det primær anker eller som forlængelse af den primær kæde. Denne kædelængde skal være udenfor pulpitten, parat til at blive sat i vandet. En flydende line sjækles på tandemankeret (dette for at kunne hive tandemankeret ud af vandet senere). Den anden ende af denne line sættes på det primær anker eller endda nogle meter tættere på båden på den primær kæde. Du er nu klar til at sætte begge ankre.

9 Lad tandem kæden nu hænge frit og derefter lad tandemankeret gå i vandet, imens du lader båden drive langsomt baglæns. Det vil nu hænge fra det primær anker (i praksis vil det nok have ramt bund, med mindre du er i dyb vand). Lad nu det primær anker gå over siden. Sikre at båden har drevet langt nok tilbage at det primær anker ikke vil ramme tandemankeret, men samtidigt må tandemkæden ikke blive for stramt. Der må gerne være lidt slæk mellem de to. Gør nu arbejdet færdigt ved at lægge den fulde længde kæde ud som du har id sinde at anker ved. Få dem til at bide Prøv aldrig at sætte et tandem anker med mindre end den hele kædelængde. At gøre dette vil næsten altid resultere i et dårligt sat system. Efter at have gjort ovenstående, brug bakgearet og sæt dit primær anker som normalt. Gør det hårdt og sikre at det har bidt sig ordentligt fast. Hvis bunden er hård vil du nok ikke kunne trække det primær over bunden i bakgear med mindre du har en meget kraftige motor. Det er vigtigt at vide at tandemankeret vil sætte sig når det er nødvendigt og dit primær ankerets opførelse vil vise dette. Er bunden blød vil du kunne trække det primær anker gennem bunden, og dette burde du gøre indtil tandemankeret har bidt. Så er dit system udlagt. Vindskift I en del af de omstændigheder hvor du kunne ønske at tandemanker, såsom orkaner, vil vindretningsskift være uundgåelige. Større ændringer i trækretningen vil gøre hele ankringen meget mere vanskeligt. En fejl eller smutvej vil uundgåeligt føre til ulykke. Forudsætter vi at et enkelt anker ikke er nok, er det nødvendigt at det primær anker er direkte mellem tandemankeret og båden. Dette betyder at hvis trækretningen ændres er det vigtigt at det primær anker trækker sig selv ind i den nye linje. Ankeret skal være rulle-stabil, dvs. det kan slæbes uden at give slip på havbunden. Og et som vil forblive sat mens det vrides, er

10 kritisk. Disse typer anker er ikke almindlige, og de fleste ældre type anker, såsom plov eller klø anker opfylder ikke kravene. Det skal tillige noteres, at mens kædelængden skal kalkuleres på længden af den primær kæde skal bådens maksimale svingradius kalkuleres på den totale kæde længde. Optage Nu kommer den optageline vi sat tidligere i brug. Træk det primær anker op indtil du kan få fat i optagelinen. Brug dette til at trække dit tandemanker op. Den maksimale vægt du trækker her er tandemankers vægt samt halvdelen af tandemkæden. Når tandemankeret er oppe, bindes det fast og nu optages det primær anker. Kæde og udstyr styrke Tandemankring betyder at hele systemet udsættes for mere stress. Teoretisk kan den primær kæde være udsat for det dobbelte belastning som den ville hvis der kun var et anker. Dette betyder at hele systemets sikkerheds faktor skal betragtes. F.eks. er kædens sikkerhedsfaktor stadig højere end den maksimale belastning? Sjækler osv., som typisk er de svageste led, skal kigges efter. Støddæmper, i form af nylon reb bør altid bruges, men når der tandemankres er det en god ide at forlænge dem. Drejeled bruges nogen gang på anker. Det er ikke en god ide ved tandemankring. Dels er et tandemankringssystem ikke i stand til at klare 360 graders svingninger og dels indsættes der yderligere et svagt punkt i systemet. Konklusion Før du forsøger at bruge et tandem anker er det vigtigt at du forstår teorien. Hvis man vi bruge et sådan system er overligger sat højt. Formentligt højere end de fleste sejlere nogensinde vil opleve. Optræder der en fejl, vil det sandsynligvis være for sent, når fejlen opdages. Ud over at forstå teorien, er det bedst at øve en del gange, hvis du tror du kommer i situationer hvor et tandemsystem vil være nødvendigt. Jeg er taknemlige til Peter Smith for denne diskussion angående tandem ankring. Ønsker du at læse materialet i sin helhed (på engelsk) findes den her:

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere