FREMTIDENS AGORA Projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS AGORA Projektforslag - 09.01.2014"

Transkript

1 FREMTIDENS AGORA Projektforslag OG RØRBÆK MØLLER RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

2

3 Projektforslag AGORA P P N Kørende Gående trafik indendørs Busstop P Parkering bilp Parkering P cykel Affald Situationsplan 3. Kvadrant. Tegning ikke målfast. DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 7

4 Projektforslag AGORA fugleperspektiv sydøst DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 31

5 Projektforslag AGORA Eksisterende forhold Eksisterende Ankomstplads Indledning, baggrund, forudsætninger, process AGORA AGORA er betegnelsen for byggeprojektet, der omfatter PowerLabDK, kontorer, uddannelses- og fællesfaciliteter i et samlet, visionært miljø for forskning, uddannelse og innovation med fokus på elektro- og el-teknologi. Det konkrete byggeprojekt er placeret på DTU Lyngby Campus i tilknytning til Elektroinstituttet. Byggeprojektet består dels af et nybyggeri og dels af en renovering af eksisterende bygninger. AGORA har det overordnede formål at skabe til synergi i uddannelse, forskning og innovation; via plads til og samspil mellem teori og praksis, mennesker og viden - på tværs af bygninger, tilhørsforhold og lokationer. Projektet giver desuden mulighed for at tilføre efterspurgte funktioner og miljøer i ligheder, der egner sig til formålet og som understøtter AGORAs formål og vision. For at forstå helheden AGORA er det nødvendigt at kende til og forstå de enkelte elementer i helheden - uddannelsesmiljøet og Elektro faggrupperne ELE og CEE samt kon- DTU, Danmarks Tekniske Universitet sortiet PowerLabDK, hvis unikke eksperimentelle faciliteter er helt centrale som omdrejningspunkt. Forudsætninger AGORAs fysiske rammer vil bestå af delvist renoverede arealer i de eksisterende bygninger 325 og 329, og dels af et samlende nybyggeri, som placeres i mellemmet mellem bygningerne 325, 326 og 329. Bygning 325 (3 etager) og 326 (2 etager) og 329 (2 etager), er alle gulstens-længer med sorte vinduesbånd iht. DTUs overordnede arkitektoniske linjer. Bygning 325 er en stram modulær 100 m. bygning med: - Adgang sydfra centralt og i begge bygningens ender - Vandret fordeling via en inderliggende korridor til kontorer/ møde langs sydfacaden, og kontorer/ labs/ undervisnings og fællesarealer langs nord-facaden - Lodret fordeling sker via trappetårne i bygningens ender og centralt (med eksisterende ) mod nordfacaden. Bygning 329 mer de eksperimentelle faciliteter/labs/ værksteder og er i forbindelse med PowerLab fase 1 renoveret i Bygningen indeholder desuden en mindre 2-etagers kontorfløj mod syd. De tre bygninger er i dag forbundet via en glas-/muret forbindelsesgang. Proces Projektforslaget er den fase hvor hovedgeometrien lægges fast og det besluttes hvad der skal være af installationer og overflader i alle bygninger. Der er foretaget en grundig økonomisk beregning af projektet og der er taget beslutning om hvad der er økonomi til. Der har siden dispositionsforslaget kørt en fortløbende dialog med de respektive brugergrupper, hvor der er afholdt en række møder for at kortlægge behov og krav for hvert enkelt. Der har været nedsat arbejdsgrupper for de respektive kategorier; labs, undervisnings, kontorer, møde og bifunktioner. Der er afholdt møder i alle arbejdsgrupper hvor der er lagt et stort stykke arbejde i at Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS indsamle og udfylde skemaer, der ligger til grund for den indretning projektet har i dag. Der har været en række kommentarer og spørgsmål til projektet undervejs fra styregruppen, følgegruppen for studerende og for brugergrupperne. Disse er fortløbende blevet ført ind i et levende dokument, hvor der for hvert af punkterne er taget stilling og givet svar. Flere af kommentarerne er indarbejdet, og har samlet givet et stærkt projekt. Der blev på sidste styregruppemøde vedtaget at igangsætte et inventarprojekt. Inventarprojektet indbefatter nyt inventar til undervisningslokaler, gruppe, flexzoner og møde samt inventar til fælles opholdsarealer. Køkkeninventar og andet fast inventar er indeholdt i projektet, eksklusivt hårde hvidevarer. Inventarprojektet har fokus på at udvikle inventar til de nye undervisningsfaciliteter, således at de bliver udstyret med inventar der er tilpasset de nye undervisningsformer, samt at AGORA får en variation i opholdszoner der svarer til brugernes ønsker. Dialogen med brugerne vil fortsætte i hovedprojektet, som er næste fase. Ingeniør: Alectia A/S 5

6 Bygn Eksisterende brandvej 2300 Bygn. 325 Funktion med undervisning bevares ikke under byggeperioden. Plade afskærmning 7,8 m. til OK gulv i øverste etage. Bygn. 329 Befæstiget kørevej til brandbil. Funktion med undervisning bevares delvis under hele byggeperioden. 3,0 m. til OK gulv i øverste etage Funktion med undervisning bevares under hele byggeperioden. 4,3 m. til OK gulv i øverste etage. LLYN.B _EX_K01_F01_H1_N10 NOTE: Alle mål er i mm Dette er forslag til indretning af byggepladsen. SIGNATURFORKLARING: Køreplader, 800m³ Stabilgrus, 2000m² Afaldskontainere Møde Mandskabsvogn, 4 pers. B:2280, L:5700, H: Lu ndtoftevej Tegl (uglaseret) Småt brandbart Metaller Bly / asbestholdigt affald Materialekontainere BET. TØ. MU. VVS. EL. Mandskabsvogne TØ. BET. VVS. MU. Materialekontainer, 20 fod B:2468, L:6058, H:2591 Åben kontainer, 20m³ B:2500, L:5500, H:1920 Lukket kontainer, 15m³ B:2250, L:4500, H:2330 Førtstehjælpskasse Flugtvej Lysmast Byggepladshegn Bygning 331, grænseflade, EL-føring Brugsvandsføring Spildevandsføring Mobilkran, Spænderadius Tilkørelsesvej Elektrovej DTU Lyngby WG KJ BO Ing/Ark Tegn. KS Godk. Tekst 1 : 500 Mål Dato _ Udg. DTU Campus Service 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Bygning 325 Byggepladsindretning, FP LLYN.B _EX_K01_F01_H1_N10 Forprojekt Modelfiler: C:\Users\wag\Documents\LLYN.B331_EX_K09_F02_H0_N-BU ILD_wag.rvt DTU, Campus Service, BIM kontoret Nils Koppels Allé 413 Alectia A/S T eknikerbyen 34 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2800 Kgs. Lyngby Tlf Vi Tlf Charlottenlund Tlf Sag Sag Sag

7 Bygn Eksisterende brandvej Plade afskærmning Funktion med undervisning bevares delvis under hele byggeperioden. 3,0 m. til OK gulv i øverste etage Afaldskontainere Møde Lu ndtoftevej Tegl (uglaseret) Småt brandbart Metaller Bly / asbestholdigt affald Materialekontainere BET. TØ. MU. VVS. EL. Mandskabsvogne TØ. BET. VVS. MU. Tilkørelsesvej Elektrovej

8 Projektforslag AGORA view set fra ankomstplads, østfacade DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 43

9 Projektforslag AGORA Lab 1 Skunk Lab Gruppe Audiobar, lille Audiobar, lille Studiebar Elevator,, lille,, stor Studieflex Blade server Server Kopi El lab 4 Recuperation Vareindlevering Opbevaring RTDS lab Kontrol Lab 1 Toilet Gruppe El lab 2 Studielounge Skunk lab Audiobar small Toilet Toilet Audiobar Studenter køkken small Print Studiebar Flex m. Deopt PMU lab Atrium Atrium Lounge Vareindlevering Vindfang Kontrol Atrium Tek. Værksted PowerStudentLab Materiale RPI AtriumCafe 24 Vind fang Ele. Undervisningslab HV lab Kopi Elevator,,,, HV lab S El Lab 3 HV Kontrol depot Toilet Vindfang Lab lounge EL lab 2 Vindfang Toilet Ø 1500 RPI Tek. m. 326 El lab 4 Toilet Lab 3 Vf Port 329 Plan Stueetage Fremtidige forhold - tegning ikke målfast meter DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 33

10 Projektforslag AGORA Møde Møde Flex Flex Print Elevator Studieflex Flex Flex Print Møde Flex Køkken Møde Lab 1 Print / Kopi / Post Flex / køkken El lab 2 Skunk lab Audiobar small Toilet Toilet, HC Toilet Audiobar small Flex Studiebar m. Deopt Tek. Vareindlevering Kontrol Atrium Studiebar MiT Flex 24 Vind fang Ele. Undervisningslab Møde Kopi Elevator Møde RPI Toilet Toilet Tek. m. 326 Studieflex Køkken og gard. Toilet Toilet Ø 1500 El lab 4 Toilet Lab 3 Vf Port 329 Plan 1. sal Fremtidige forhold - tegning ikke målfast meter DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 35

11 Projektforslag AGORA Student lab PhD lab Elevator Køkken Flex/Projekt IC Clean Instr. / Dirty EMC Lab 1 Flex Skunk Audiobar Audiobar Studiebar m. Toilet Toilet Toilet Flex lab small small El lab 2 Deopt Tek. Vareindlevering Kontrol Atrium 24 Vind fang Ele. Undervisningslab RPI 326 Tek. m. Ø 1500 El lab 4 Toilet Lab 3 Vf Port 329 Plan 2. sal Fremtidige forhold - tegning ikke målfast meter DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 37

12 Projektforslag AGORA Aff. Elevator Syge Værksteder, tunge Lab 1 Arkiv Arkiv Kopi El lab 2 Skunk lab Reng. Reng. Toil. Bad Audiobar small Bad Gard. Gard. Audiobar Toilet small Toilet Server Magasiner Studiebar m. Deopt Tek. (CAS) Vareindlevering Kontrol Atrium Gard. (CAS) (CAS) (CAS) (CAS) 24 Ele. Vind fang 25 m² Undervisningslab Aff. Magasiner Magasiner Arkiv Elevator (CAS) (CAS) Syge RPI (CAS) 25 m² Reng. Gard.Gard. Gard. Tek. Toilet Reng. Reng. Gard.Gard. Gard. m. 326 Ø 1500 El lab 4 Toilet Lab 3 Vf Port 329 Plan kælder Fremtidige forhold - tegning ikke målfast meter DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 39

13 Projektforslag AGORA Facadereferencer Facadeudtryk og materialitet Agora er en fortætning af de eksisterende bygninger og deres aktiviteter. Bygningens funktioner er fælles for de tilstødende bygninger, hvis eksisterende ydervægge er med til at danne afgrænsningen af de nye funktioner. Den nye lighed mellem den eksisterende tæthed, omkranses af glasfacader og et transparent udtryk. Ankomstfacaden mod øst, spænder ud mellem bygning 325 og 326. Vestfacaden løber i 1. sal niveau i tilknytning til eksisterende laboratorier i bygning 329. Herved åbnes op for de nye faciliteter, bygningens hovedakse nord / syd understreges og der sikres mest muligt dagslys til eksisterende og nye funktioner. Mod nord - og sydfacaden ligger Ellab og kontorer, som stiller andre krav til facaden og regulering af dagslys, end funktionerne mod øst og vest. Derfor udføres facaderne her, mere lukkede med indbygget vindues og glaspartier. Karakteren af de lukkede overflader vil blive bearbejdet i 42 DTU, Danmarks Tekniske Universitet Voksede betongulve Mineraluldslofter Sorte aluminiumsprodser Materialevalg forbindelse med hovedprojektet De lukkede ydervægge, tilgodeser tillige den samlede energiramme. Bygningen er fra terræn til tagkant svøbt i et filter af aluminiumsrør, som er monteret foran glasfacade og klimaskærm. Derved får Agora et vertikalt og samlende udtryk, en egen karakter, der modsvarer de tilstødende bygningers horisontale facadeudtryk. Rørene er forskellige i diameter og monteret med varieret tæthed, hvilket giver et afvekslende forløb langs facaden. Aluminiumsrørene, tænkes slyngrensede og anodiseret i en grå nuance, hvilket giver et skiftende udseende, i forhold til solens placering. Udformning af facadeafskærmningen vil blive bearbejdet i forbindelse med hovedprojekteringen med fokus på bl.a. drift og vedligehold. I den nye bygning ønskes et gulv der flyder igennem sådan at man har en kontinuitet i overfladen og har den samme overflade både i laboratorierne og de andre. Der er valgt et betongulv der overfladebehandles med voks. Et betongulv har den fordel at det tåler den belastning der kræves i labs og i gangarealer. Her vil der være tungt udstyr der bliver flyttet frem og tilbage. Den voksede betonoverflade er nem at renholde, og betonen har termiske egenskaber der holder på varme. Der er lavet gulv af denne type i bygning 127, der også indeholder labfaciliteter og undervisning. Betongulvet støbes ud med dilatationsfuger der forhindrer revner. I ganglinje i bygning 325 stuen bliver der lagt nyt linoleumsgulv i samme lyse grå farve som man kender i forvejen på DTU. Eksisterende linoleumsgulv i gangarealer i bygning sal og 2. sal samt i bygning 329 bevares og poleres. Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Indvendige overflader i den nye bygning vil består delvist af malede beton- og gipsvægge og delvist af glasvægge der sikre transparens igennem bygningen. I indvendige vertikale arbejdes det med mindre akustiske paneler der spiller sammen med det mønster som dannes i facaden. Panelerne har forskellige størrelser og varierer i tykkelse så der dannes et spil med lys og skygge. De vertikale vægflader bliver dekorative elementer der giver mene karakter og identitet. Alle lofterne i det nye byggeri og i de eksisterende bygninger 325 og 329 skiftes til et nedhængt hvidt mineraluldsloft. Det samme loft bliver brugt i det nye byggeri. De indvendige glasvægge viderefører de mørke aluminiumssprosser der i dag er anvendt i PLDK 1. Ingeniør: Alectia A/S

14 efæstelse Projektforslag AGORA opholdsmiljø nyt træ klippet græs eksisterende træ rampe m ny belægning græs m chaussesten ny trappe op bunddække med forårsløg granitstensbelægning nyt træ Belysnings pullert bunddække med forårsløg forstærket græs m chaussesten klippet græs eksisterende træ nyt træ forstærket græs m chaussesten eksisterende træ ny belysningsmast m projektør ny belysningsmast m projektør klippet græs bunddække med forårsløg cykel parkering Landskabsplan 1: DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S

15 Projektforslag AGORA Tidsplan Byggesag: Agora Sagsnr.: DTU Fase: Igangværende hovedtidsplan Dato: Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 Projektforslag 57 dage ma ti Godkendelse af projektforslag + styregruppemøde 36 dage on on Myndighedsprojekt 20 dage ma fr Myndighedsbehandling 60 dage ma fr Hovedprojekt 65 dage on ti KS af hovedprojekt 5 dage fr to Godkendelse hos Driften 15 dage to on Godkendelse af hovedprojekt + styregruppemøde 6 dage to to EU udbud 200 dage ma fr Udarbejdelse af drejebog 5 dage ma fr Bygherrens inkl. juristers godkendelse af drejebog 5 dage ma fr Endelig udarbejdelse af drejebog 10 dage ma fr Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelsen 5 dage ma fr Bygherrens inkl. juristers godkend. af 10 dage ma fr udbudsbekendtgørelsen 15 Annoncering i EU 0 dage ma ma Ansøgerne udarbejder prækval. matr. 30 dg. 30 dage ma fr Ansøgningsfrist 0 dage fr fr Udvælgelse af egnede tilbudsgivere 10 dage ma fr Udarbejdelse af indstilling af tilbudsgivere 10 dage ma fr Bygherrens inkl. juristers godkendelse af indstill. 5 dage fr to Udsendelse af udbudsmateriale 40 dg. 45 dage fr to Licitation 0 dage ma ma Evaluering af tilbud 5 dage ti ma Udarbejdelse af evalueringsnotat 5 dage ti ma Bygherre inkl. juristers godkendelse af evaluering og 5 dage ti ma indstilling 26 Udsendelse af meddelelse om tilmelding 1 dag ti ti Stand still 10 dage on ti Kontrahering 5 dage ma fr Mobilisering 20 dg. 20 dage ma fr Tømning af 325 og del af dage ti ma Miljøsanering af B dage ti fr Byggestart 261 dage ma ma Byggeperiode eksisterende bygninger B325,326, dage ma fr B325 Mangeludbedring/indregulering 12 dage ma ti Indflytning/overdragelse til brugerne dage on on Byggeperiode, nybygning B dage ma ma B331 Mangeludbedring/indregulering UL 14 dage ti fr Indflytning/overdragelse af undervisnings dage ma ma B331 Mangeludbedring/indregulering PLDK/CEE 15 dage ma fr Overdragelse af hele B331 0 dage fr fr Godkendelse Myndighedsprojekt Godkendelse Godkendelse Rørbæk & Møller Arkitekter ApS Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Myndighedsbehandling Hovedprojektering Godkendelse Udsendelse af udbudsmateriale Godkendelse Meddelse om tilmelding Stand still (10 kalenderdage) Eksist. bygning B325,326, Byggestart Rev. : Dato: DTU, Danmarks Tekniske Universitet Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S 69

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION Tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 >

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 > Troldtekt Kontor og erhverv inspiration Kreativt miljø på Holmen side 8 > Jacob Jensen design: Smuk ramme om verdensberømt design Tectura i Brøndby: Fabrikkens forvandling Kanonbådsskurene: Kanonbådsskure

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION - tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

Integreret kunst bygninger

Integreret kunst bygninger Integreret kunst bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst i byggeri Pilotprojekt, SDU og LIFE. Maj 2011 Kolofon Integreret kunst - bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Etablering af Sundhedshus i Toftlund Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE... 3 1.1 Baggrund...

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere