Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April årgang 1

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Matildevej 10, 4200 Slagelse Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Leder... 2 Brev fra Arbejdsstyrelsen... 3 Sikkerhed på taget... 3 Frækkere end politiet tillader... 4 Den rigtige brændeovnsstørrelse... 6 Balancerede aftræk Tætte huse Tønder Energi- og Miljøfond Mærkedage Leder Så er det nye år godt i gang efter de besværligheder, vi alle har haft med vinteren. Det har været en hård kamp at komme igennem for alle skorstensfejere, lærlinge, svende og mestre. Overenskomst Første kvartal har stået i forhandlingens tegn, da en ny 2-årig overenskomst er blevet forhandlet på plads mellem forbundet og lauget. Resultatet har været sendt til godkendelse i de respektive organer, men i skrivende stund mangler resultatet af forbundets urafstemming. Det er min klare opfattelse, at denne overenskomst er et godt stykke arbejde fra begge organisationer, således vi kan bevare og fastholde de gode medarbejdere, vi har i faget, men også samtidig har sikret, at der skabes indtjening i de enkelte virksomheder. Der hersker ikke tvivl om, at begge parter i denne forhandling har udvist stor ansvarlighed overfor faget. Det må i den forbindelse ikke glemmes, at fornuftige løn- og arbejdsforhold giver tilfredse medarbejdere, og at fornuftig indtjening giver bedre muligheder for efteruddannelse, indtag af lærlinge, samt i et vist omfang nye tiltag på arbejdsopgaver. Generelt kan det vel siges, at resultatet ligger i den gode ende af skalaen. Sikkerhed på tage Sikkerheden er et område, som der hele tiden skal arbejdes med, da dette betyder meget for vores hverdag. Lauget har fra Arbejdstilsynet modtaget en skrivelse vedr. disse forhold, og vi har valgt at bringe den i sin helhed. Skrivelsen er i øvrigt også tilsendt forbundet. Oldermanden medgiver laugets betragtninger. Alliker Forår betyder også alliketid. Jeg ved udmærket, at vi ofte kommer ind på dette område i fagbladet, MEN det kan ikke siges/skrives tit nok, at disse fugle er dødsensfarlige, når de med held får tilstoppet aftræk. Vi skal derfor opfordre alle kolleger til at lave artikler i deres lokalaviser for herved at gøre forbrugerne opmærksomme på dette problem. Vi er forpligtede til at gøre opmærksom på problemet, da det drejer sig om borgernes sikkerhed mod forgiftning. Lærlinge Jeg vil også her endnu engang henlede opmærksomheden på, at vi får indtaget nogle flere elever i faget. Det er vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at vi har kvalificeret arbejdskraft nok - og staten yder for tiden tilskud til at tage elever ind. Efteruddannelse I bladet er der artikler vedr. tætte huse og brændeovne, områder, som vi udviser mere og mere opmærksomhed. Fremtiden på disse områder vil give os nye udfordringer at arbejde med. Nok en udfordring findes på oliefyrsområdet. Opsætning og installation af væghængte oliekedler med balanceret aftræk finder sted i større og større omfang. Men rensning af aftræk og kedel på et sådant anlæg er anderledes end på de kedler, vi normalt kender til. Faget er derfor i gang med at efteruddanne på dette område. Der kan opstå særlig fare for forgiftning under drift fra anlægget, da overtryk i fyrboks såvel som indtag af forbrændingsluft udefra kan forekomme. Af gode egenskaber skal nævnes, at anlægget har høj udnyttelse af tilført energi. Men pas på! Har man endnu ikke tilmeldt sig kurset, er det blot med at få det gjort. Til sidst et lille opråb til de brancher, der forestår installeringen: kontakt skorstensfejeren og få sammen med ham lavet en installation, der kan renses. Andetsteds i bladet er der en huskeliste, som bør følges. Lars Michelsen 2

3 Sikring mod nedstyrtning ved skorstensfejerarbejde Brev fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har de seneste måneder fået henvendelser fra husejere, grundejerforeninger m.fl. vedrørende regler for fejning af skorsten, herunder indretningskrav. Der henvises i nogle af henvendelserne til, at parter i branchen har oplyst, at Arbejdstilsynet stiller krav om montage af tagtrin på deres tage. På den baggrund skal Arbejdstilsynet opfordre Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet til at medvirke til at formidle Arbejdsmiljølovens bestemmelser til branchen om imødegåelse af nedstyrtningsfare ved arbejde med fejning af skorstene. Arbejdstilsynets regler Arbejde med fejning af skorstene skal ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens 38. Heraf følger bl.a., at det efter bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse 13 stk. 1 pkt. 1 skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning og lignende. Sådan som bestemmelsen er formuleret, er der ikke specifikke krav til indretning på det enkelte tag eller skorsten. Den enkelte virksomhed kan i samspil med bygningsejeren vælge den konkrete metode til sikring mod nedstyrtning ved arbejdet med fejning af ejendommens skorsten. Det er dog virksomhedens ansvar, at metoden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Efter Arbejdstilsynets regler er der ikke krav om, at der på skorsten eller tag, hvor adgang sker over tag, skal være monteret særlige trin eller andre faste installationer, der kan sikre mod nedstyrtning. Arbejdstilsynet er vidende om, at der efter bygningsreglementets pkt stk. 6, som gælder for nybyggeri er krav om, at der ved skorsten og aftrækssystemer, der er indrettet til rensning fra toppen, skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder til disse skorstene. Ansvaret for håndhævelse af denne bestemmelse ligger hos den enkelte kommune og ikke hos Arbejdstilsynet. Branchevejledning Arbejdstilsynet skal henlede opmærksomheden på de løsningsforslag, der er angivet i branchevejledning fra Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser for skorstensfejerarbejde side 2 til 4, hvor der bl.a. omkring adgangsforhold over tag står, at der kan monteres stigebeslag, trin på taget eller anvendes en transportabel tagstige med rygningsbøjle. Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet velkomne til at kontakte Kell Guldager Petersen på telefon Venlig hilsen Sonja Ploug Jensen Kontorchef Nogen har fjernet min stige. Sikkerhed på taget Af Keld L Jensen Arbejdstilsynet har fremsendt brev til Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet som følge af henvendelser fra husejere og grundejerforeninger. Henvendelserne til Arbejdstilsynet er en konsekvens af skorstensfejeres forsøg på at efterleve Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet påpeger i brevet, at der i Arbejdsmiljøloven ikke er specifikke krav til indretning på det enkelte tag eller skorsten. Med dette menes, at Arbejdstilsynet ikke stiller krav om tagtrin, men henviser til skorstensfejerfagets branchevejledning. I denne er beskrevet, at der - hvad angår adgangsforhold over tag - kan monteres stigebeslag, trin på taget eller anvendes tagstige med rygningsbøjle. Arbejdstilsynet vil altså ikke citeres for, at de forlanger tagtrin. Man bør søge at få en fornuftig dialog med kunden og ad den vej få bedret adgangsforholdene. En god dialog kan løse mange problemer. Anderledes forholder det sig ved nye skorstene, som Arbejdstilsynet også påpeger i brevet. Her er der hjemmel i byggeloven til at forlange sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder. Her vil en god dialog med kunden selvfølgelig også være på sin plads. 3

4 Lav din egen skorsten og sk.. på sikkerheden! Frækkere end politiet tillader Af Martin B. Hansen Som skorstensfejere støder vi af og til på meget kreative og iderige løsninger udtænkt af vore kunder. Ikke sjældent grunder denne kreativitet i et ønske om at spare penge. Her er en historie om en, der nok var lige (u)lovlig kreativ. For nogen tid siden sløjfede manden sin pejseindsats og tilhørende skorsten til fordel for en pillebrændeovn et andet sted i huset. Han adviserede dog ikke os, så først under den efterfølgende skorstensfejning konstaterede vi, at pilleovnen var opsat. Anlægget havde slet ikke nogen skorsten. I stedet var aftrækket simpelthen ført i et spirorør, ud gennem væggen. Kunden fik at vide, at det var ulovligt, og sagen blev indberettet. Han var helt ligeglad og fortsatte ufortrødent fyringen. Men forleden ringede han og fortalte, at nu havde han haft skorstensbrand to gange kort efter hinanden. Han var nu blevet noget nervøs, men mest på grund af den mulige manglende forsikringsdækning. Konen havde også beordret en lovlig skorsten sat op, så vi havde en god lang snak om mulige produkter og løsninger. Dog var det tydeligt, at det helst skulle koste mindst muligt. Da han havde fjernet røret og ville have ny skorsten, var der ingen grund til at besøge ham, før den nye installation skulle synes. Så vidt, så godt. Et par dage senere blev jeg ringet op af en taksator, der lige ville have bekræftet, at jeg havde kasseret kundens skorsten efter en skorstensbrand. Endvidere havde han studset over, at kunden ikke ville have besøg af en taksator. Det viste sig, at kunden havde forklaret sagen sådan: Skorstensfejeren havde efter skorstensbranden ved besøg 4

5 Annoncer på adressen kasseret hans stålskorsten, da inderrøret var brændt i stykker, men nu havde han fundet en ny skorsten i et byggemarked til 7500 kr, så hvis de bare ville sende en check, så behøvede de ikke gøre mere. Jeg måtte forklare sagens rette sammenhæng til taksatoren, og jeg er ret sikker på, at kunden ikke får sin nye skorsten betalt, ligesom han nok kommer lidt under luppen næste gang, han har behov for sit forsikringsselskab. Det er ikke alene dumt at handle således - det er også meget tæt på at være frækkere end politiet tillader at involvere andre (i dette tilfælde mig) i et sådant forsøg på kreative besparelsesforanstaltninger. (Spørgsmål eller kommentarer til artiklen kan sendes til: Skorstensfejersvend SØGES Stabil skorstensfejer søges straks til Jægerspris i det skønne Nordsjælland. Vi søger en god og dygtig kollega til at indgå i et godt team af svende og lærlinge. Ring og hør nærmere Skorstensfejermester Søren Bryde Kirkevænget 9, 3630 Jægerspris Telefon SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 Ovnstørrelsen må aldrig overdrives Den rigtige brændeovnsstørrelse Af Uwe Zielke, Teknologisk Institut I Danmark er der installeret rundt regnet brændeovne. I nyere tid har undersøgelser vist, at nogle af disse ovne i fyringssæsonen bidrager til luftforureningen i byerne. Årsagen er ofte uhensigtsmæssig fyring og forkert ovnstørrelse. I mange tilfælde er brændeovnens termiske ydelse for stor i forhold til boligens opvarmningsbehov. Dette bevirker, at brugeren typisk reducerer ovnens forbrændingslufttilførsel for at sænke temperaturen i opholdszonen. Resultatet bliver en sodende forbrænding med uønskede og miljøskadelige emissioner til følge. Desuden udnyttes brændslet dårligt, og skorstenen belastes med ekstraordinær sodbelægning. Miljøstyrelsens initiativ For at imødegå dette problem har Miljøstyrelsen støttet udviklingen af et dimensioneringsværktøj for brændeovne, som sætter brugeren i stand til at finde den optimale ovnstørrelse til den aktuelle bolig. Projektet har fået støtte under Miljøstyrelsens tilskudsordning for miljøeffektiv brændefyringsteknologi. Der tilstræbes at opretholde en passende komforttemperatur i boligers opholdszone. Boliger påvirkes ustandselig af opvarmningskilder så som radiatorer, solindfald gennem vinduer, beboernes tilstedeværelse og aktivitet, der koges og vaskes op, lyset brænder, TV-apparatet er tændt, og der fyres i brændeovnen. Opsamling og bortledning Samtidig sker der en akkumulering af den tilførte varme i bygningsmaterialer og i boligindretningen. Desuden sker der en varmetransmission fra boligen til omgivelserne, hvilket bidrager til en vedvarende afkøling. Varmen bortledes til det fri, fordi det er koldt udenfor, eller fordi det blæser, men varmen kan også stige op til en overetage, eller den kan blive flyttet til uopvarmede naborum. Hele systemet er i en evig forandring. Systemet er med andre ord dynamisk. Forenklet beregningsmetode Simuleringsprogrammet er opbygget på en sådan måde, at der tages højde for alle disse påvirkninger. For at undgå unødige komplikationer med komplicerede matematiske formler er der søgt at forenkle beregningerne gennem anvendelse af erfaringsværdier fra SBI-anvisninger og anerkendt faglitteratur. Vi begynder med at se på huset, hvor der normalt er en sammenhæng mellem varmeforbrug og opførelsesåret. Denne sammenhæng bruges som første indikation, men der er også taget højde for efterisolering af huset. Varmeforbruget korrigeres for sådan efterisolering og modernisering af vinduer m.v. Dernæst behandles rummet, hvor brændeovnen er opstillet. Den afgørende faktor for opnåelse af komforttemperaturen er rummets størrelse. Men også her er der taget højde for særlige forhold, som fx højt til loftet eller åbne nabolokaler samt beskaffenhed af vægge, gulv og loft. Ventilationens indflydelse En anden væsentlig faktor for bygningers varmeforbrug er ventilation. Her kan 6 der være tale om naturlig ventilation og mekanisk ventilation. Den sidste er defineret ret præcist, hvorimod den naturlige ventilation afhænger af temperaturdifferensen mellem ude og inde, samt husets vindpåvirkning. Her er der anvendt erfaringsværdier fra faglitteraturen, og der er indregnet et ekstra varmetab, når huset har en særlig vindudsat beliggenhed. Alternative interne varmebidrag fra beboere, belysning, apparater m.v. er sat til 500 kw i gennemsnit. Ovnens varmeafgivelse Til sidst er set på, hvordan brændeovnen afgiver varmen til rummet. Her er der regnet med et konstant forhold mellem varmestråling og konvektion. Varmestråling påvirker primært de omkringværende bygningselementer, dvs. strålingen opvarmer vægge, loft og inventar, hvorimod konvektionen primært opvarmer luften i rummet. Forholdet mellem stråling og konvektion er erfaringsmæssigt sat til 60 hhv. 40%. Udover dette er der beregnet en universal specifik effektprofil for brændeovne, som tager højde for var-

7 Miljøstyrelsens beregningsmetoder på internettet Også kunden skal kunne nyde at se på flammerne med god samvittighed. På internettet finder man på Miljøstyrelsens hjemmeside et program til beregning af ovnstørrelse til et givent rum. Ved indtastning af relevante oplysninger ender man med en facitliste over egnede ovnstørrelser. Yder ovnen for stor varmeafgivelse, skruer nogle ned for lufttilførslen - og så har vi en forurenende røg ude og en tilsodet ovn inde. meakkumulering i ovnens konstruktionselementer, skorstenstab m.v. Brugervejledning til program Rapportens sidste afsnit omhandler programmets anvendelse. Her guides brugeren igennem de forskellige programfunktioner (knapper), som er indrettet således, at alle brugere - også dem med meget lidt kendskab til fagområdet - kan anvende programmet problemløst. Når de nødvendige indtastninger er foretaget, kan brugeren kalde en rapport, som indeholder alle væsentlige oplysninger, og hvor hovedresultatet er den optimale brændeovnsstørrelse (nominel effekt) til den aktuelle bolig. Originalprogrammet ligger på en af Teknologisk Instituts servere, hvor der er styr på eventuelle opdateringer mm. De websites, hvor programmet skal være tilgængeligt på, skal bare have indsat en Iframe, der linker til Teknologisk Instituts site. Således kan dimensioneringsværktøjet integreres på en hvilken som helst web-site. 7 Amtmandens kakkelovn i Tønderpalæet

8 Skorstensfejeren Skrot-pigerne afslutter som uvildig og sender rådgiver kedelig hilsen 8

9 Annonce 9

10 Problemløsninger omkring balancerede aftræk Balancerede aftræk Af Skorstensfejermester Kim Laue Christensen, Faaborg Det er altid op til en konkret vurdering af det enkelte anlæg, om der er tilstrækkelig med rensemuligheder, men her er et par eksempler, hvor det må siges, at det ikke kan lade sig gøre at rense betryggende, hvis: aftrækket skal renses fra taget, og der ikke er tagtrin eller anden sikker adgang op til aftrækkets top. aftrækket skal renses fra loftet, og der ikke er anbragt et T-stykke med renselem. aftrækket skal renses nedefra, og der ikke er anbragt bundstykke med renselem. aftrækket skal renses gennem det vandrette stykke. Det må ikke være for langt (omkring 500 mm). aftrækket har mere end ét knæk. Det vil være umuligt at komme ret langt gennem flere 90 graders knæk. Vær særlig opmærksom ved rensning af disse aftræk, da inderrør kan have tilbøjelighed til at skille ad. Er man i tvivl, så foretag en kuliltemåling i luftspalte til forbrændingsluft i skorsten. Det er altid en god ide at foretage en kontrolmåling af anlæg efter rensning. Faglærer Michael Siwertsen og deltagerne Per Knudsen og Klaus Christensen. Der opsættes allerede nu mange balancerede aftræk. Det er sandsynligt, at det nye Bygningsreglement BR 10 strammer kravene hen mod endnu mere energieffektive oliefyrede kedler, og sker det, vil vi i fremtiden sandsynligvis se endnu flere af disse skorstene/aftræk. Der er mange krav til disse aftræk. Skorstensfejeren kender nogle af dem, men installatøren skal kende dem alle!! Han skal bl.a. være opmærksom på, om aftrækssystemet kan renses og efterses, og om aftrækket har den rigtige højde! Som skorstensfejere ser vi af og til opstillede anlæg, hvor vi må konstatere, at der ikke kan være tænkt over disse ting. Her er et par gode råd omkring rensning, eftersyn og opstilling, som man kan bruge, når man installerer og efterser disse aftræk. EN LILLE HUSKELISTE: Er aftrækket CE mærket? (Af designationskoden fremgår afstanden til brændbart materiale). Er der anbragt føler i røgrøret? (Ved visse typer af kedler er det nødvendigt med en føler, der afbryder fyringen, hvis røgtemperaturen bliver for høj). Er højden den rigtige? (Læs fabrikantens opstillingsvejledning, ofte er der en maks. højde, men husk fradrag i højden for modstande). Kan anlægget renses? (Sørg for, at der er anbragt renselemme i bøjninger og bund af aftrækket, hvis det er nødvendigt). Det sidste punkt kan godt være vanskeligt at vurdere for en installatør, og derfor er det altid en god ide at tage skorstensfejeren med på råd, og helst inden anlægget opstilles. 10 Vær i øvrigt sikker på, at kunden er indforstået med, at skorstensfejningen skal foretages inde i huset. Skorstensfejeren skal ved alle nye installationer besigtige anlægget og lave en tilmelding/ildstedsattest. Hvis de her nævnte ting er i orden, vil mange problemer kunne undgås. Balanceret aftræk udført med blød bøjning, hvor rensning af aftræk kan udføres fra. Bemærk de to målepunkter for henholdsvis røggas samt forbrændingsluftstemperatur.

11 Problem med frisk luft i kanalen i tætte huse Tætte huse Af Lars Michelsen Der har været afholdt kursus på vores fagskole omkring problemstillingen i forbindelse med de øgede krav i bygningsreglementet om tætte huse. Jeg skal anbefale alle skorstensfejere at deltage, da det er et spændende og videngivende kursus, som på en praktisk måde fortæller om de problemstillinger, vi kan komme ud for. Ved hjælp af laugets anlæg for tæthedsprøvning af huse bliver der skabt forskellige forhold, som brændeovnene kommer til at arbejde under: overtryk og undertryk i opstillingsrummet. Jeg blev særligt opmærksom på, hvorledes brændeovne med frisklufttilførsel fra det fri opfører sig. Der bliver under arbejdet med brændeovnene foretaget forskellige målinger for at se, hvorledes forholdene forandrer sig, og jeg må sige, at det kom som en overraskelse for mig, at når der måles træk på disse ovne både i røgrør og i friskluftkanalen, så skal der helst kunne måles meget lidt træk i friskluftkanalen. Der måles på mængden af tilført luft i forhold til mængden af røggasser i skorstensrøret. Når den kolde luft kommer gennem forbrændingen, opvarmes den til et langt større rumfang, hvorfor strømmen vil være kraftigere i skorstenen. Min umiddelbare opfattelse var, at vi ville måle den samme træk både i røgrør og friskluftkanal. Den oplysning, synes jeg, er særdeles vigtig for os. Dvs. at vi med vores almindelige trækmåler kan påvise, om det er i friskluftkanalen, fejlen ligger, hvis en husejer med et nyt og tæt hus har problemer med sin brændeovn. Jeg tror, at de fleste skorstensfejere som udgangspunkt ville være af den opfattelse, at her har brændeovnen frisklufttilførsel, ergo får ovnen tilført nok forbrændingsluft. Hvis vi så foretog en trækmåling i frisklufttilførselen, ville vores umiddelbare konklusion sandsynligvis være følgende: Vi måler højt træk, så er det ikke her, der er et problem. Modsat, hvis vi ingen træk måler, så er der et problem. Hvis kanalen tilmed er skjult, kunne man blive af den opfattelse, at den måske var tilstoppet med fare for, at gulvet ville blive hugget op. Det kan derfor ikke siges tydeligt nok - jo lavere træk, der måles i friskluftkanalen, des bedre føder den brændeovnen med luft. Det er derfor vigtigt, at kanalen har den rigtige størrelse og længden ikke er for stor. 11

12 Fondsmidler til forskning og udvikling Tønder Energi- og Miljøfond Ved Lars Michelsen Borgmester Laurids Rudebeck og fondens formand Jim Stjerne Hansen samt et vinderhold. Fondens formål i korthed: Fonden er almennyttig/velgørende og har bl.a. til formål via sit virke at bidrage til besparelser, mere effektiv og mindre skadevirkende udnyttelse af naturens råstoffer. Fonden kan også støtte forsknings- og udviklingsopgaver til opfyldelse af formål, som samfundet ellers ikke ville have haft mulighed for at få udført. Ud fra disse formål uddelte fonden i januar midler for første gang, og uddelingen foregik på Palæet i Tønder. Tønders borgmester, Laurids Rudebeck, og fondens formand, Jim Stjerne Hansen, roste de fire projekter. Der blev her givet støtte til følgende projekter, gengivet i overskrifter: Isolering af væksthuse/drivhuse Her er ideen, at husenes glasareal fyldes med isolering om natten og tømmes om dagen for at holde på varmen, ligesom husene kan fyldes i dagtimer for at holde temperaturen nede om sommeren. Genbrugsmaterialer Her er ideen produktion af mursten ved hjælp af især gips. Borgmester Laurids Rudebeck taler, hvorefter fondens formand, Jim Stjerne Hansen, holder sin tale for vinderholdene. Energiforbrug Udvikling og optimering af varmepumper/solvarmeanlæg, lagring af overskudsvarme i jorden, optimering af strømforbrug, anvendelse af strøm, hvor den bliver billigst produceret. Vandforbrug Reduktion af vandforbrug i brusebade, hvor man kan følge forbruget ved hvert enkelt bad. 12

13 Mærkedage Jubilæum Skorstensfejermester Claus Hansen kunne den 1. januar fejre 10 års jubilæum som skorstensfejermester. Der skal fra klubben lyde et stort tillykke til dig. På vegne af Århus Klub Rene Dahl Nielsen Jubilæum Skorstensfejermester Peter Heilesen, Gladsaxe kan den 1. juli fejre 25 års jubilæum. Peter lærte hos sin far, Børge Heilesen, og efter endt læretid fortsatte han her. Jeg mødte Peter første gang, da han var på mesterskole og jeg på lærlingeskole. Jeg tror ikke, man før eller siden har oplevet et hold mesteraspiranter med så meget gang i, og for os unge lærlinge var det en ekstra oplevelse, der gav Tønderopholdet et ekstra pift. Peter blev skorstensfejermester efter sin far den 1. juli Distriktet dækkede på det tidspunkt halvdelen af Gladsaxe Kommune (Bagsværd). Da Gunnar Christensen få år efter stoppede, overtog Peter også hans del af Gladsaxe Kommune. Peter deltager aktivt i vore klubmøder og arrangementer, hvor han med sit altid gode humør tilfører noget positivt som en god kammerat, man kan stole på. Han er vennernes ven og holder sig aldrig tilbage, når der skal gives en omgang. Peter har svigtet vores Italien og har nu erhvervet sig en dejlig plet i Spanien, hvor Pia og han elsker at være, så snart lejligheden byder sig. Fra klubben skal lyde et STORT tillykke med dagen og god vind fremover. På dagen er der åbent hus på Højvangen 76 B, 2860 Søborg fra kl til? På klubbens vegne, Tom Høeg Andersen Jan Sunds overrakte en vejrstation ved receptionen, for, som han sagde: Så kan du altid være på forkant med vejret, når du nu skal gå tur i gaderne sammen med de andre pensionister. Manfred En stor, hjælpende hånd er gået på pension. Manfred fra Tønder Museum, som de fleste skorstensfejere har set, men måske trods hans højde ikke sådan rigtig har lagt mærke til, har valgt at gå på pension og nyde sit otium. Der skal fra nuværende og tidligere skuekommissioner og formænd for lærlingekontoret lyde en stor tak til dig for alle de år, du har hjulpet os. Du var altid ankermanden, der styrede slagets gang uden for døren ved svendeprøveafslutning, og du er nok ham, der gennem tiden har set flest skorstensfejere. Du har altid haft det store overblik over, hvad der skulle stå på bordet, og du var aldrig bange for at irettesætte os, hvis vi ikke havde pakket tingene godt nok ind. Jo, vi har været meget glade for samarbejdet med dig. Vi håber da, at vi møder dig i Tønder. Lars Michelsen 13 Mener du, at jeg skal søge Manfreds stilling? Ja, Harry. Du ville også blive populær der!

14 Annoncer Redaktionen opfordrer til at man vedhæfter portrætter, når der indsendes meddelelser om kollegers mærkedage. Andre billeder, der kan illustrere indsendte artikler og debatindlæg, er også velkomne - helst som vedhæftede jpg-filer, der ikke er reduceret i dpi - med andre ord: den direkte originaloptagelse fra kameraet uden bearbejdning. Vi klarer resten. 14

15 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

16 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2010 17. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 April 2012 19. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Skorstensfejeren. Marts 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Marts 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2008 15. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE PAKKELØSNINGER Vi har gjort det nemt for dig! I dette katalog finder du en række pakkeløsninger som på en nem og overskuelig måde, fortæller dig hvilke komponenter du skal anvende.

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere