Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 43 Bilag 9, L 43 A Bilag 9, L 43 B Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt at skrive i "Ivans taxilov" 1) Definitionen: Kom meget gerne med kommentarer spørgsmål og ideer, jeg er åben for alt. Definitionen er blevet moderniseret så den dækker alle aspekter af erhvervsmæssig personbefording og så den også er fremtidssikret så loven kan håndtere alle de nye tjenester og forsøg på samkørsel og delebilsordninger der dukker op, samtidig åbner den for en mere smidig branche, da definitionen internt blødes op til gavn for produktudvikling og konkurrence. Loven klargør endvidere, hvad man maksimalt må tage i betaling for samkørsel - jeg forestiller mig at disse kommer til at læne sig op ad skattevæsenets regler for fradrag for kørsel til/fra arbejde, da disse jo afspejler omkostningerne ved at drive et køretøj. Der er helt klare og hårde retningslinier for straf ved overtrædelse af loven, således at politiet nemmere og mere regelret kan gribe ind overfor piratkørsel og så straffen betyder at det bliver "farligt" at gøre det. 2) Førerkort (Flæskekort) Jeg forestiller mig udstedelsen af førerkort moderniseret så den evt. kan foregå online og centraliseret. Man kunne forestille sig, at man går bort fra den nuværende to deling, så man ikke skal have kode 400 på det røde kort og derudover et blåt førerkort, men at disse udstedes i et trin, som et førerkort til erhvervsmæssig personbefordring. Det er muligt at tilpasse til lokale forhold eller indkorporere lokale forhold i prøven til godkendelse. Dette betyder også, at erhvervsføreretten kan udstedes centralt, f.eks. via borgerservice i kommunerne, politiet eller trafikstyrelsen. Kombinere men et generelt førerkort (se sveriges metode) med ekstra uddannelse fra kørselskontorer for at kunne udføre deres kørsler, kan man både forenkle og opkvalificere værdien af et førerkort og dermed styrke kvaliteten i branchen. En forenkling som ovenfor vil både give mindre bureaukrati, lettere og mere ensartet kontrol og kan derved både spare penge for myndighederne og den der skal have førerkortet. 3) Indførelse af kædeansvar i branchen. Der indføres kædeansvar i branchen, d.v.s. at et bestillingskontor ikke kan have tilknyttet flere vogne end der er omsætning til... dette reguleres via kontrol fra trafikstyrelsen og løbende handleplaner der sikrer at alle der er vognmænd eller ansatte chauffører kan få en ordentlig betaling for deres arbejde, og så serviceniveauet overfor kunderne bevares. Det betyder også at det bliver forbudt for en udbyder (læs f.eks. kommuner og trafikselskaber) at acceptere et bud på en kørselsopgave hvis denne ikke kan aflønne en chauffør og holde en bil kørende. 4) Bevillingen. * Der findes 2 bevillingstyper, de der kun vil køre gadeture (taxier) og de der vil køre begge dele. * Der er ikke behov til tilslutningspligt til kørselskontor, hvilket giver større fleksibilitet. * Trafikstyrelsen og Kørselskontorerne beslutter vogn antal ud fra behov og indtjening. * For at opnå bevilling skal man overholde overenskomster og kædeansvar i branchen.

2 * Det er tilladt for en vognmand at have "egne" kunder og indgå kontrakter og samarbejder om kontraktkørsel, kontrakter skal dog godkendes af Trafikstyrelsen (ankenævn el.lign.) * I koktrakten om bevillingen påtager vognmanden sig også ansvaret for sine ansatte, både, hvad angår løn og de ansattes opførsel (kodeks i branchen). * Vognmænd kan sanktioneres af kørselskontorer/trafikstyrelsen ud fra godkendt regreskatalog. Reelt fjernes grænsen mellem de tre licenstyper der findes i dag, og produkter der udbydes fra kørselskontorene giver istedet muligheder for at udnytte vognparken bedre og mere smidigt. At registrere sin vogn som taxi blive nu ikke længere tvang, men et valg en vognmand kan gøre, alle kan indrette deres vogn til et eller flere radioprodukter, men kun vogne der er indrettet med taglygte og taximeter kan køre gadeture. En vognmand bliver mere fritstillet overfor tilslutning til et kørselskontor, og kan også under tilslutning til et kørselskontor have "egne kunder" ved siden af, dog indenfor et kontrolleret regelsæt, dette betyder større fleksibilitet og større incitament til at blive "god" til sit arbejde. 5) Bestillingskontoret * Et kørselskontor er principielt en Franchisevirksomhed som udbyder et eller flere produkter og som kan prissætte sine produkter under godkendelse fra Trafikstyrelsen. * Bevillingshaverne (vognmændende) er principielt franchisetagere i Kørselskontoret. * Et kørselskontor skal have produktkatalog inkl. priser, selskabsstrukter og regler samt interne priser/gebyrer og regreskatalog overfor vognmænd og chauffører godkendt af Trafikstyrelsen. * Et kørselskontor kan udbyde og byde på alle typer af kørselsopgaver. * Et kørselskontor kan udbyde og tjene penge på andre ydelser, såfremt disse påvirker kontrakten med Trafikstyrelsen. * Et kørselskontor kan "Tjene penge" og generere afkast som en almindelig virksomhed, dog indenfor retningslinierne udstedt af Trafikstyrelsen. * Et kørselskontor kan afskedige/ophæve kontrakt med tilknyttede vognmænd, og kan udelukke chauffører for kørsel under Kørselskontoret. * et Kørselskontor bestemmer selv (i firma konstruktionen) om de skal være demokratisk styret af de tilknyttede vognmænd, eller om det have en selskabsstyring som styringsform. * Et kørselskontor kan ikke være både udbyder og udfører på udbudsopgaver. Disse regler omkring Kørselskontorer betyder at der både bliver større fleksibilitet, konkurrence og tilpasningsevne i branchen. Det bliver muligt at tiltrække kapital til at udvikle branchen og f.eks. teknologi omkring branchen. Kontrol og godkendelse fra Trafikstyrelsen betyder at et kørselskontor ikke kan underbyde eller udkonkurrere på basis af kapital, men bliver nødt til at gøre det på produkter, kvalitet og konkurrence. Kørselskontorerne får en reel chance for at lave kvalitetssikring under godkendelse fra Trafikstyrelsen, og både Kørselskontorer og vognmænd får større mulighed for at "frivillige" ægteskaber. 6) Markedet Gadeture kan stadig kun køres af taxier der er indrettet efter gældende regler og maksimaltakster med taximeter og markeringer som i dag. Dog kan der godt udvikles nye gadeturs produkter, f.eks. fast pris ture, disse skal blot være indrettet så kunden kan stole på prisen og kvaliteten og godkendt af Trafikstyrelsen. Vogne der kører gadeture skal have opslag med prisen udvendig på bilen (på en eller anden måde). Det betyder også, at man i teorien kan køre taxi uden mærker - blot kun til radioture... altså kan taxier gå ind på limousine, sygetransport og OST markedet... eller måske helt nye kørselstyper, og det samme gælder også den anden vej rundt. Dette giver lige konkurrence overalt i branchen og sikrer derved udvikling og fremskridt.

3 Registrering (f.eks. grønne nummerplader eller anden tilsvarende ens mærkning) sikrer at alle, både myndigheder og kunder kan genkende vognene i gadebilledet. Der indføres kædeansvar og der skabes en 100% adskillelse som iøvrigt skal være ifølge licitationsloven og konkurrenceloven, således at man ikke kan være både udbyder og byder, og således at udbyder af en opgave ikke kan være udførende på den... det betyder at den frie konkurrence bliver fri og lige til gavn for alle, mere flere udøvere og større mulighed for produktudvikling vil det forventeligt give billigere priser for udbyder. For at sikre at der også er en taxi at finde i udkantsdanmark, er der mulighed for at lave særordninger for lokale geografiske områder, disse vil blive baseret på "resultatkontrakter", og da det er under kædeansvar, vil kommunerne selv skulle være medfinansierende hvis de vil have vogne på gaden hvor der ikke er kunder. Med en sammeblanding af taxi, Limousine og OST vil det forventet give en bedre taxidækning i udkantsdanmark. Med kommunal medfinansiering menes at kommunerne ikke blot kan give kørslen til et kørselskontor og vente at andre derefter gratis skal dække markedets behov for andre kørselstyper. Man kan altså forestille sig, at en vognmand eller et kørselkontor tilbydes eneret på forskellige sociale kørsler i et område, mod at han til gengæld sørger for at der er vogne på gaden om natten. Konklusion. Med en lov som denne vil staten få sit ønske om en øget liberalisering af brancen, men man vil stadig kunne holde lidt kontrol med branchen og også bruge den aktivt som værktøj i udviklingen af områder og udviklingen af den offentlige transport. Kommunerne sparer penge og administration, vognmændende sparer penge og administration, chaufførerne sparer penge og tid og kørselskontorerne får bedre kontrol med produktet og kan også tjene penge til at udvikle branchen. Loven er rettet mod fremtiden, således at der bliver plads til nye tiltag, men under kontrollerede former, og med kædeansvar således at evt. nye "operatører" på markedet er velkomne, hvis bare de følger reglerne. Med andre ord, bliver branchen mere selvstyrende til gavn for alle, og med forenklingen bliver det også lettere at kontrollere og vedligeholde forholdene i branchen. Jeg svarer naturligvis gerne på alle spørgsmål, og mødes gerne over en kop kaffe enkeltvis eller i grupper, for at diskutere mit indlæg. Skrevet af: Ivan Naurholm Blegdamsvej 12B, 1.tv København N mailto: tlf:

4 Den fulde tekst Definition af erhvervsmæssig personbefordring 1. Personer, som udfører erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, som en eller flere personer, der befordres, råder over, skal have tilladelse hertil. Stk. 2. Ved erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, som en eller flere personer, der befordres, råder over, forstås enhver form for formidlet, bestilt eller aftalt befordring af personer, hvor hovedformålet er at yde transportservice, betalt eller ubetalt, af personer uden nær tilknytning til føreren. Stk. 2. a. Definitionen i stk. 2. gælder også, hvor der er tale om en midlertidig ordning, og hvor kørslen foretages for egen, personlig, virksomheds eller sammenslutnings, vinding, også hvor vindingen er imaginære værdier. Stk. 2. b. Gadeture, hvorved forstås kørsler hvor vognen prajes af kunden fra gaden, må kun udføres af køretøjer indrettet til, og godkendt til taxikørsel. Stk. 3. Ambulancekørsel er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 4. Rådighed over et køretøj, jf. stk. 1, skal omfatte adgang til at lade andre føre dette. Stk. 5. Erhvervsmæssig personbefordring, der udelukkende udføres inden for dansk område med et motorkøretøj, der er indregistreret i udlandet, kan alene udføres i henhold til international aftale eller regler fastsat af transportministeren. Stk. 6. Den, der har tilladelse til taxikørsel og tillige har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, kan efter transportministerens godkendelse i stedet for et motorkøretøj af den i stk. 1 nævnte størrelse anvende et motorkøretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer føreren medregnet til den i denne lov omhandlede kørsel. Stk. 7. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger. Trafikstyrelsen/SKAT udfærdiger retningslinier for godkendte maksimal satser for godtgørelse i.f.m. sådanne ordninger. Stk. 8. Overtrædelse af reglerne i 1 stk. 1-5 straffes med konfiskation af skønnet indtægt samt bøde, og overgivelse til SKAT for beregning af skatter og afgifter. I gentagne tilfælde, grove overtrædelser eller hvor der er tale om organiseret virksomhed som en del af overtrædelsen, eller hvor politimyndigheden bedømmer at dette er nødvendigt for at enten sikre at virksomheden ikke videreføres, eller for at benytte køretøjet som sikkerhed for skatter afgifter og/eller bøde, straffes envidere med konfiskation af køretøjet brugt til udførelsen af den erhvervsmæssige persontransport.

5 Bevillingen 2. Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport meddeles af trafikstyrelsen evt. i samarbejde med kørselskontorerne, til ansøgning skal benyttes særligt skema. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for begrænsningen i brugen af tilladelsen. Stk. 2. a. Ansøgning om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab eller anden juridisk person, der leder et selskab der enten udfører erhvervsmæssig persontransport eller kørselskontor virksomhed, skal ligeledes ske ved benyttelse af et særligt skema. Stk. 2. b.. Ansøgere, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv, skaffe dokumenterede oplysninger om vandel fra tidligere opholdslande, såfremt disse ikke kan fremskaffes rutinemæssigt via danske myndigheder. Stk. 3. Trafikstyrelsen kan efter anmodning udstede tidsbegrænset tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med arrangementer o.lign., en sådan tilladelse vil altid være begrænset af definitionen i Stk. 4, og fritager ikke for krav til førerret til erhvervsmæssig personbefordring. ( jvf. 3.). Stk 3. a. I særlige tilfælde kan Trafikstyrelsen beslutte at der kan udføres kørsel jvf. Stk. 3, uden at føreren har tilladelse jvf. 3, dog skal føreren opfylde betingelserne i 3 for at en sådan tilladelse kan gives, og denne kan kun gives tids- og opgave begrænset. Stk. 4. Trafikstyrelsen kan efter ansøgning udstede begrænset tilladelse til erhvervsmæssig persontransport til brug ved kontraktkørsel el.lign., indenfor et nærmere defineret område indenfor den erhvervsmæssige personbefordring. En sådan tilladelse må udelukkende benyttes til den ansøgte kørsel, og kræver særlig godkendelse af køretøjet der skal benyttes til udførelsen af befordringen. Stk. 5. Trafikstyrelsen kan, bortset fra tilladelser omfattet af stk. 3 og 4, overføre kompetence der er tillagt Trafiksstyrelsen vedr. Udstedelse af licenser til kørselskontorerne som kan udstede licenser efter nærmere af Trafikstyrelsen angivne begrænsninger, herunder overholdelse af kædeansvar i branchen. Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring 3. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, kan meddeles personer, der 1) har bopæl her i landet, 2) er myndige og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, 4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, 5) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens 78, stk. 2, samt 7) i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopæl bortfalder, i det omfang dette følger af international aftale eller regler fastsat af transportministeren.

6 Stk. 3. Nægtelse af tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 6, skal på begæring af ansøgeren eller Kørselskontoret indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former. 4. Tilladelse til erhvervsmæssig personbefording kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når selskabet opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 3-5 og nr. 7, 2. led. Stk. 2. Selskabet skal have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomheden i henhold til denne lov. Denne skal opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, jf. dog 3, stk. 2. Stk. 2. a. I forbindelse med godkendelse af ansvarlig ledelse skal vedtægter for virksomhedens drift medsendes til godkendelse af trafikstyrelsen. Godkendelse af tilladelsen er betinget af at virksomhedens vedtægter godkendes samtidig med godkendelse af den ansvarlige ledelse. Stk. 2. b. Tilladelsen er endvidere afhængig af, at virksomheden overholder bestemmelserne om kædeansvar i branchen. Stk. 3. Der kan under de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser meddeles tilladelse til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, kommanditselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde og andre selvejende institutioner. Der kan meddeles tilladelse til sygetransport til offentlige myndigheder og virksomheder. Stk. 3. a. Tilladelser udstedt under Stk. 3. Kan kun udstedes under begrænsningerne i 2 stk. 3 og 4. Stk. 4. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 3 nævnte art kan meddeles tilladelse, jf. 2, stk. 4 og 5, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af transportministeren. 4 a. Førere af køretøjer der udfører erhvervsmæssig personbefordring kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 6. Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 9. Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af Trafikstyrelsen, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende. Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 3 meddeles af Trafikstyrelsen for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 3 finder 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Stk.6. Godkendte kørselskontorer kan på vegne af Trafikstyrelsen foretage godkendelse jvf 4.a stk. 1. Og stk. 3. der skal løbende indberettes til Trafikstyrelsen om sådanne godkendelser, og eventuelle anmodninger eller påbud vedr. godkendelser skal efterkommes.

7 Stk. 6. a. Udstedelse af tilladelse jvf. 4.a. er også gyldig udover det kørselskontor der har udstedt tilladelsen, dog kan et kørselskontor stille krav om særlig uddannelse i tillæg til den grundlæggende fører tilladelse. 4 b. Den myndighed, der har meddelt en tilladelse eller godkendelse efter denne lov, skal føre tilsyn med, at betingelserne for meddelelsen fortsat er til stede. Tilladelsens indhold m.v. 5. Tilladelser i henhold til denne lov kan gives for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Der kan gives en ansøger flere tilladelser. Stk. 2. Tilladelsen skal til enhver tid medbringes i køretøjet under kørslen, herunder i udlandet. Stk. 2. a. Alle køretøjer der godkendes til erhvervsmæssig personbefording skal være mærket med bevillingsnummer udvendigt jvf. retningslinier udfærdiget af trafikstyrelsen/ Justitsministeriet/politimyndigheden. Stk. 2. b. Såfremt en tilladelseshaver ikke er tilknyttet et kørselskontor skal vognen vøre indrettet til taxikørsel tagskilt, taximeter og udstyr samt mærkning jvf retningslinier udførdiget af Trafikstyrelsen. Stk. 3. Tilladelsen skal udnyttes af den, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre. Trafikstyrelsen kan under særlige omstændigheder gøre undtagelse herfra. Stk. 3.a. Det er ikke tilladt at handle, udleje, forpagte eller på anden vis lade anden person eller virksomhed overtage driften af en bevilling. Stk. 3. b. Der er dog tilladt i forbindelse med virksomhedsophør, at sælge aktiverne i en virksomhed bag en bevilling til en anden bevillingshaver der tilknyttes samme kørselskontor. En sådan handel skal ske til markedsværdi af aktiverne, og den ny bevillingshaver skal være godkendt efter normal procedure for kørselskontoret jvf. 3 og 4. Stk. 3. c. Udstedelse af en tilladelse må ikke betinges af køb af aktiver fra tidligere tilladelseshaver. Stk. 4. Tilladelsen meddeles i øvrigt på nærmere af Kørselskontoret fastsætte, og af Trafikstyrelsen godkendte vilkår for virksomhedens udøvelse, jf. 13. Stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, samt retningslinier for kædeansvar i branchen. Tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse samt bortfald af tilladelser m.v. Stk. 5. a. Indehaveren af tilladelsen er endvidere forpligtet af det kædeansvar som er pålagt alle interessenter i branchen. Stk. 6. Det er tilladt, efter forudgående godkendelse fra Trafikstyrelsen, for et kørselskontor at pålægge en maksimal alder for bevillingshavere samt pålægge krav for opretholdelse af en bevilling under kørselskontoret, sålænge disse retningslinier er ens gældende for alle tilknyttede bevillingshavere. Et kørselskontor kan opsætte regler for flere produkter og tilknytte bevillingshavere til alle eller enkelte af produkterne defineret i kørselskontorets regelsæt.

8 Tilbagekaldelse af Tilladelse 6. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde, eller nægte fornyelse en tilladelse efter begrundet anmodning fra et kørselskontor eller, hvis indehaveren eller den, der har bestemmende indflydelse i virksomheden eller i øvrigt optræder i virksomhedens interesse, groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen, jf. 13, bestemmelserne i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af loven. Stk. 2. Det samme gælder, såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4-7 og 4, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 3-5 og 7, 2. led, for meddelelse af tilladelse ikke længere er til stede. Stk. 3. Godkendelse af ansvarlig leder efter 4, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede. Stk. 4. Godkendelse af førere efter 4 a, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 6 og 7, ikke længere er til stede. Stk. 5. Godkendelse af taxameterkontrollanter efter 4 a, stk. 3, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede. Stk. 6. Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse efter stk. 1-5 sker på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Stk. 7. Alle tilbagekaldelser eller nægtelser af fornyelse af tilladelser jvf. stk. 1. til stk. 5. foretages af Trafikstyrelsen. 7. En afgørelse efter 6 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, fremsættes over for den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg, jf. stk. 1, har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Hvis tilbagekaldelsen eller nægtelsen af fornyelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning. Stk. 3. En afgørelse efter 6 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis ansøgningen afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt tilbagekaldelsen eller nægtelsen af fornyelse er sket indtil videre, og der er forløbet mindst 5 år efter afgørelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

9 Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse truffet efter 6, stk. 2-5, jf. 3, stk. 1, nr. 6, kan forlanges indbragt for domstolene på begæring af den, afgørelsen vedrører, eller af den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. fremgangsmåden i 3, stk Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf afgår ved døden eller ophører med at opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-3, 4, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, eller 4 a, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller 4 a, stk. 3, jf. 3, stk. 1, nr eller undergår betalingsstandsning eller konkurs behandling. En bevilling kan/må ikke bruges som sikkerhedsstillelse. Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der er under rekonstruktionsbehandling, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden med henblik på rekonstruktion, afhændelse, afvikling og lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 6 måneder fra dødsfaldet, rekonstruktionsbehandlingens indledning, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. 9. En tilladelse eller godkendelse, der er tilbagekaldt, nægtet fornyet, frakendt eller bortfaldet, jf. 6-8, skal tillige med andre kendetegn, der er udleveret til brug for virksomhedens udøvelse, straks afleveres til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen. Kørselskontorer 10. En tilladelseshaver er forpligtet til at udføre kørsler for det kørselskontor der har udstedt tilladelsen, dog med undtagelse af tilladelser udstedt efter betingelserne i 2, stk. 3 og 2 stk. 4. Tilladelser udstedt efter 2 stk. 4. Må kun udføre de kørsler til hvilke tilladelsen er udstedt, og kun i det omfang og på de betingelser tilladelsen er udstedt. Det er tilladt for Trafikstyrelsen, i.f.m. udstedels af tilladelse jvf. 2 stk. 3, at betinge at denne tilknyttes et kørselskontor. Stk. 1. a. Det er tilladt for en vognmand at indgå aftaler om kørsler vedr. egne vogn(e) uden kørselskontorets mellemværende, sålænge sådanne aftaler er registreret hos kørselskontoret. Stk. 1. b. Aftaler indgået efter stk. 1.a. fritager ikke for ansvar for overholdelse af regler og retningslinier udstedt af trafikstyrelsen, og fritager heller ikke for betaling af normal aftalt franchise afgift til kørselskontoret vedr. de ydelser som benyttes til afvikling af sådanne ture. Stk. 2. En tilladelseshaver kan kun overflytte sin tilladelse til et andet kørselskontor, såfremt overflyttelsen forud godkendes af det modtagne kørselskontor og Trafikstyrelsen. Stk. 3. Et Kørselskontor kan kun opsige en tilladelseshaver efter forudgående godkendelse fra Trafikstyrelsen. Kan en opsagt tilladelseshaver ikke inden opsigelsesfristen blive tilsluttet et andet Kørselskontor, bortfalder godkendelsen og tilladelsen skal straks afleveres, dog kan Trafikstyrelsen vælge at suspendere tilladelsen

10 midlertidigt eller give dispensation til i en kortvarig periode at foretage kørsel uden tilslutning til et kørselskontor. Stk. 3. a. En bevillingshaver kan fortsætte sin virksomhed uden tilknytning til et kørselskontor under begrænsningerne i 5 stk. 2.b. Stk 4. Et Kørselskontor kan ikke udstede nye tilladelser såfremt der er tilladelseshavere ifølge stk. 2. Som har ansøgt om indtræden i Kørselskontoret, og ansøgeren opfylder betingelserne for tilslutning til Kørselskontoret. Stk. 5. Et kørselskontor skal opslå ledige bevillinger til besættelse offentligt og skal sammen med opslaget af ledige bevillinger opslå betingelserne for at opnå tilladelsen. Stk. 5. a. Ved opslag af nye bevillinger/tilladelser skal der sikres fortrinsret til ansøgere der ikke har en tilladelse i forvejen. Stk. 5. b. Der skal i forbindelse med opslag af nye tilladelser sikres gennem betingelser for opnåelse af en tilladelse, at der er lige rettigheder for alle ansøgere uanset race, religion, overbevisning eller alder. Stk. 5. c. Det skal i forbindelse med et opslag af ledige tilladelser fremgå om tilladelsen kan bestrides af ansøgere med nedsat arbejdsevne, og såfremt dette er tilfældet skal det sikres at disse har lige muligheder for at opnå tilladelsen som fuldt arbejds duelige. Stk. 5 d. Såfremt der er ansøgere jvf. stk. 4. der har ansøgt om tilslutning til et kørselskontor kan dette ske uden opslag jvf. stk En bevillingshaver, jf. 10, stk. 1, kan af bestillingskontorets ledelse pålægges en disciplinærbod/sanktion, såfremt pågældende ikke opfylder betingelserne for opretholdelse af tilladelsen, eller tilladelseshaveren, eller den der udfører kørsel for tilladelseshaveren ikke udfører kørslen ifølge de retningslinier og bestemmelser der findes for kørselskontoret. Stk. 2 Disciplinærbod/sanktion som skal kunne pålægges en tilladelseshaver tilknyttet et kørselskontor skal fremgå af et regres katalog fremstillet af kørselskontoret, og godkendt af trafikstyrelsen. Et sådant regreskatalog skal være udleveret til alle tilknyttede bevillingshavere og disses ansatte chauffører, og det er kørselskontorets ansvar at alle der udfører kørsel for kørselskontoret er bekendt med regreskataloget. Stk. 3. Det er en forudsætning for pålæggelse af disciplinærbod efter stk. 1, at forholdet ikke er af en sådan karakter, at det af myndighederne behandles som en overtrædelse af taxilovgivningen. Stk. 4. dog kan der pålægges restriktioner, enten helt eller delvist, i udførelsen af kørsler, også ved overtrædelse jvf. stk. 3. hvis det skønnes nødvendigt for at sikre kørselskontorets virksomhed eller omdømme eller, sikkerheden for øvrige tilladelseshavere, disses ansatte eller ansatte ved et kørselskontor eller sikkerheden for kunder. Stk. 4. a. Hvis dette kan begrundes i grov og/eller gentagen overtrædelse af et kørselskontors bestemmelser, kan regres inkludere tilbagekaldelse af en tilladelse. Stk. 5. Bodens størrelse eller karakteren af disciplinær tiltagene, fastsættes under hensyn til forseelsens karakter og skal fremgå af kørselskontorets regres katalog som godkendt af Trafikstyrelsen. Bemyndigelsesbestemmelser m.v.

11 12. Transportministeren kan fastsætte regler om 1) anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om erhvervsmæssig personbefordring omfattet af denne lov, 2) afgrænsning mellem taxikørsel og sygetransport og øvrige afgrænsninger af øvrige kørselstyper som en del af godkendelse af produkter der udbydes af et kørselskontor. 3) ansøgningers indhold og dokumentation samt fremgangsmåden ved meddelelse af tilladelser eller godkendelser, herunder om høring af myndigheder og organisationer, 4) de økonomiske og faglige krav, en ansøger skal opfylde. 5) de faglige, aldersmæssige krav m.v., en godkendt fører af et af loven omfattet motorkøretøj skal opfylde, 6) betaling for behandling af ansøgninger og for meddelelse af tilladelser og godkendelser, herunder indeksregulering af sådan betaling, 7) køretøjers benyttelse, afmærkning, indretning og udstyr, herunder vedrørende taxameter, kontrolapparat, printer, mobiltelefon, kontroldokumenter og evt. maksimaltakster for taxikørsel, 8) taxameterkontrollantvirksomhed, herunder vedrørende godkendelse af taxameterkontrollanter, 9) godkendelse og drift af kørselskontorer, herunder tidsbegrænsning af godkendelsen, tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse og bortfald, voldgift, eksklusion og gennemførelse af disciplinærbod og disciplinær tiltag, 10) andre forhold vedrørende erhvervsmæssig personbefording, herunder kontrolforanstaltninger for den kørsel, foretaget efter midlertidig tilladelse samt retningslinier for sygetransport. 11) fører tilsyn med at Kørselskontorerne overholder gældende konkurrenceregler og regler om kartel dannelser. 12) krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for de af loven omfattede køretøjer. Stk. 2. Transportministeren kan af hensyn til kundebetjeningen og på nærmere fastsatte vilkår efter ansøgning og høring af de berørte kommuner godkende, at en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab opnår dispensation til en geografisk særordning i samarbejde med et eller flere kørselskontorer. Stk. 3. Såfremt en under Transportministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution bemyndiges til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt transportministeren, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. Stk. 4. Der er udpantningsret for skyldig betaling efter stk. 1, nr Trafikstyrelsen/Kørselskontoret kan i tilladelsen/bevillingen fastsætte vilkår om 1) udnyttelse af denne i et nærmere bestemt omfang, 2) udnyttelse af denne inden for nærmere fastsatte perioder af året, 3) fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske områder, 4) benyttelse af motorkøretøjer over en vis størrelse (storvogne) eller med særlig indretning (handicapindrettede vogne m.v.) og 5) Trafikstyrelsen kan endvidere fastsætte vilkår for afgivelse af indberetninger til statistisk brug eller som led i kontrolforanstaltninger. Stk. 2. Kørselskontoret skal i et kørselsreglement fastsætte yderligere bestemmelser vedrørende tilsluttede vognes indretning, udstyr og benyttelse. 14. Centralregisteret for Motorkøretøjer skal efter anmodning, i det omfang det er nødvendigt for Trafikstyrelsens-/Kørselskontorets administration af taxilovgivningen give

12 disse enhver oplysning om motorkøretøjers registreringsforhold, dog efter nærmere retningslinier fastsat af trafikstyrelsen. Tv-overvågning 15. Køretøjer, der anvendes til Erhvervsmæssig Personbefordring, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fritage indehavere af tilladelser til erhvervsmæssig personbefording for pligten til at forsyne et køretøj med tv-overvågning, hvis køretøjet hovedsagelig anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt. Straffebestemmelser 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 1, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 1. pkt., 5, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 9, 10, stk. 1, og 15, stk. 1, 2) overtræder vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, 3) overtræder bestemmelser, der er indeholdt i forordninger om taxikørsel fastsat af De Europæiske Fællesskaber. Stk. 2. I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Kapitel 4 Kørselskontorer 17 Alle vogne der udfører erhvervsmæssig personbefordring og som ikke er indrettet jvf 5 stk. 2. b., dog undtaget tilladelser udstedt ifølge 2 stk. 3 og stk. 4. skal være tilknyttet et kørselskontor og udføre kørsler for dette. Såfremt et kørselskontor udbyder flere produkter kan kørselskontoret gennem kontrakt med de tilknyttede bevillingshavere tillade at disse kun udfører bestemte kørselstyper indenfor kørselskontorets produktkatalog. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra tilslutningspligten, hvis lokale eller midlertidige forhold taler for dette, en sådan dispensation kan kun gælde for køretøjer indrettet, og mærket til taxikørsel og kan kun gælde for en tidsbegrænset periode. Stk 2. b. Trafikstyrelsen kan dispensere fra Stk. 2., såfremt der er tale om kontraktkørsel der udføres af en enkelt bevillingshavere eller et antal selvstændige bevillingshavere under en samarbejdsaftale. I tilfælde af en sådan dispensation må kun udføres den kørsel og til de af Trafikstyrelsen godkendte priser som dispensationen er gyldig for. Stk. 3. En vognmand skal ved tilslutning til et kørselskontor tilsvare en tilslutningsafgift der dækker oprettelse, installation af nødvendigt udstyr samt klargøring af køretøjet. Afgiftstørrelsen skal godkendes af Trafikstyrelsen og kørselskontoret må ikke lave økonomisk gevinst på tilslutningsafgiften.

13 Stk. 3. a. Et kørselskontor kan vælge at afholde udgiften til montering af nødvendigt udstyr, evt. tilbyde en finansiering af udstyr og montering, dette skal ske uden økonomisk gevinst for kørselskontoret. Stk. 3. b. Ved en bevillingshavers virksomhedsophør eller overgang til andet kørselskontor skal den del af tilslutningsafgiften som er benyttet til betaling eller depositum for udstyr tilbagebetales, tilbagebetaling sker uden forrentning og med fradrag for evt. misligeholdelse af installeret udstyr. Almindelig slitage kan ikke modregnes. Stk. 4. Det er tilladt en vognmand at være tilknyttet til, eller udføre kørselsopgaver for flere kørselskontorer, dog skal et sådant arrangement godkendes skriftligt af begge/alle kørselskontorer. 18. Oprettelse og drift af et kørselskontor kræver godkendelse af Trafikstyrelsen. Der skal til hvert godkendt bestillingskontor være en godkendt forretningsplan med produkt og pris katalog samt evt. regreskatalog, og med indarbejdet kædeansvar for tilknyttede vognmænd og underleverandører. Stk. 2. Der skal i forbindelse med godkendelse til oprettelse af kørselskontor, samt årligt, indberettes tal for forventet omsætning og antal tilknyttede vognmænd til et kørselkontor. Stk. 2. a. Ved indgåelse af, eller tab af større kontrakter eller på anden måde forventede store ændringer i behovet for antal tilsluttede vognmænd skal der foretages en straks indberetning til trafikstyrelsen med plan for nyt tilslutningstal, samt plan for tilpasning af tilslutningstallet. Trafikstyrelsen skal godkende en sådan forretningsplan inden den iværksættes. Stk. 2. b. Der skal årligt indberettes nøgletal til danmarks statistik vedr. omsætning, antal bevillinger, ansatte o.lign. Indberetningen skal foretages med indhold og efter retningslinier fastsat af trafikstyrelsen på anmodning fra Danmarks Statistik. Stk. 3. Godkendelse udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier fastsat af trafikstyrelsen. Stk. 4. Godkendelse er betinget af, at kørselskontoret har ansat en af trafikstyrelsen godkendt ansvarlig leder, som opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i loven, jf. dog denne bekendtgørelses 9. Godkendelsen af den ansvarlige leder meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelsen af bestillingskontoret. Stk. 5. Endvidere er godkendelsen betinget af, at bestillingskontoret 1) råder over telefon- og radioanlæg/data terminalanlæg eller lignende tur distributions system med døgnbetjening med en i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet, 3) at kørselskontoret overholder retningslinierne for kædeansvar i branchen. 2) sikrer, at der er radio/tele forbindelse mellem kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer, 4) udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer rimeligt omfang, 5) på forlangende indsender nøgletal og budgetter til trafikstyrelsen på anmodning, samt overholder de årlige indberetninger jvf. retningslinier udstedt af trafikstyrelsen.

14 6) i tilfælde, hvor en tilsluttet tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse af kørselskontoret, giver trafikstyrelsen meddelelse herom, samt 7) indsender en årlig fortegnelse over tilsluttede tilladelsesindehavere. 8) skal efter forhandlinger være indstillet på at indgå servicekontrakter med kommuner vedr. sikring af dækningen af behovet for erhvervsmæssig personbefordring i en kommune. Stk. 6. Vilkårene for tilladelsesindehaverens tilslutning til bestillingskontoret skal findes i en vedtægt udarbejdet i overenstemmelse med trafikstyrelsensretningslinier og skal også indeholde oplysninger i bilag om de til enhver tid aktive produkter og services samt prissætning og evt. franchise afgift vedr. de produkter et kørselskontor udbyder. Stk. 6 a. Vilkårene og tilhørende produktkatalog skal endvidere klart og tydeligt udvise udformningen og størrelsen af tilslutningsafgiften som betales ved initial tilslutnings til et kørseslkontor. Stk. 6.b. Vilkårene og tilhørende produktskatalog skal endvidere angive om der betales fast månedlig tilslutningsafgift eller om afgiften betales som en procentvis eller beløbs og antals grundet "franchise" afgift baseret på de enkelte produkter den tilknyttede bevillingshaver udfører for kørselskontoret. 19. I forbindelse med udstedelse af tilladelse til drift at kørselskontor indgås resultatkontrakt med trafiksstyrelsen for at sikre at kørselskonteret lever op til forpligtelser overfor såvel kunder som tilsluttede bevillingshavere. Stk. 2. En godkendelse udstedt i henhold til 18, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af trafikstyrelsen, såfremt en eller flere betingelser fastsat i 18, stk. 4 og 5, ikke opfyldes, og bestillingskontoret ikke uden unødigt ophold har taget skridt til at bringe disse forhold i orden, eller hvis vilkårene for godkendelsen fastsat i medfør af bestemmelserne i loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven groft eller gentagne gange er blevet overtrådt. Stk. 3. Hvis godkendelsen ikke udnyttes i et efter trafikstyrelsens skøn rimeligt omfang, jf. 18, stk. 5, nr. 4, kan trafikstyrelsen i stedet for at tilbagekalde godkendelsen i første omgang lukke for tilgang af nye tilladelsesindehavere til kontoret og, i samarbejde med kontoret udarbejde en plan for genoprettelse af kørselskontorets forhold. Stk. 4. En godkendelse af en ansvarlig leder, jf. 18, stk. 4, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af trafikstyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder bestemmelserne i lovens 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, eller hvis den pågældende groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i loven, denne bekendtgørelse eller andre forskrifter udstedt i medfør af loven. Godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren ophører med at opfylde betingelserne i lovens 3, stk. 1, nr En tilladelse til drift af kørselskontor er normalt landsdækkende, men kan af trafikstyrelsen begrænses regionalt i forbindelse med udstedelse af tilladelsen. Stk. 2. Hvor særlige forhold taler for dette kan trafikstyrelsen tillade at to eller flere kørselskontorer går sammen om at udbyde et produkt eller en service i forbindelse med, men ikke begrænset til, afgivelse af udbud og indgåelse af kontrakt om kørsel under et bestemt produkt.

15 Stk. 3. Trafikstyrelsen fastsætter maksimal takster for gadeture (taxikørsel), gældende for alle kørselskontorer. Sådanne maksimaltakster kan fastsættes efter regionale hensyn til at være gældende for et bestemt geografisk område (en kommune). Stk 3. b. Trafikstyrelsen fastsætter også begrænsninger i udførelsen af gadeture, herunder krav til udstyr og mærkning af køretøjer der udfører gadeture (taxikørsel). Sådanne regler er gældende for alle bevilingshavere og kørselskontorer der udbyder denne kørselstype. 21. Tilladelsesindehavere, som i henhold til lovens 10 ikke er tilsluttet et bestillingskontor, kan af trafikstyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af trafikstyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet. Disciplinærbod og voldgift 22. En tilladelsesindehaver kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod pålagt i medfør af lovens 11 for en af parterne nedsat voldgiftsret, jf. lov om voldgift. Stk. 2. Omkostningerne ved voldgiftsrettens behandling af en sag om disciplinærbod, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer, afholdes af bestillingskontoret, hvis tilladelsesindehaveren får medhold. I andre tilfælde træffer voldgiftsretten afgørelse om afholdelse af sagens omkostninger. Stk. 3. De nærmere regler om disciplinærbod og voldgift skal fremgå af bestillingskontorets vedtægt og være udformet i overensstemmelse med litra C i den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt. Øvrige forhold vedr. drift af et bestillingskontor. 23 Ved oprettelsen af et kørselskontor skal der tages beslutning om tilknyttede bevillingshaveres demokratiske indflydelse på styring og drift af kørselskontoret uanset hvilken virksomhedsform kørselskontoret drives efter. Stk. 2. Såfremt der er besluttet demokratisk indflydelse fra tilknyttede bevillingshavere, skal dette indføres kørselskontorets regelsæt således at dette ikke senere kan fraviges, hverken ved generalforsamlingsbeslutning eller ved anden for virksomhedens beslutningsorgans bestemmelse. Stk. 2. a. Ved udvidelse af et driftskontors kapitalgrundlag gennem extern kapitaltilgang skal den demokratiske beslutningsret jvf. 23 stk. sikres. 24 Såfremt en del af driften af et kørselskontors formål er at skabe afkast til investorer, skal det sikres at dette gennem godkendelse af afkast af trafikstyrelsen forud for udmelding af dette, at udbetaling af evt. udbytte ikke skader de tilknyttede bevillingshavere og således at det gennem budgetter og forretningsplaner er klargjort at en sådan udbetaling af udbytte ikke kan få negativ indflydelse på driften af kørselskontoret og de tilknyttede bevillingshavere. 25 Det er tilladt et kørselskontor at udbyde andre services, produkter eller anden virksomhed som kan skabe indtægt, såfremt dette ikke har nogen indflydelse på, eller på anden vis negativt kan påvirke kørselskontorest primære formål.

16 26 Det er ikke tilladt for et kørselskontor at drive investeringsvirksomhed eller på anden vis via spekulation eller investering af kunne bringe kørselskontorets drift eller de tilknyttede bevillingshaveres forretning i fare eller påvirke disse øknomisk negativt. 27 Det er ikke tilladt et kørselskontor at byde på udbud af kørsel hvor kørselskontoret selv er involveret i kørslen, enten som administrator eller udbyder. Stk. 2. Der skal jvf. retningslinier for kædeansvar være en klar og entydig adskillelse mellem udbyder og byder i såvel kontraktforhold som udførelse af udbudt kørsel under denne lov. Stk. 3. Udbud skal udformes således at de overholder kriterierne for kædeansvar i branchen. Ankenævn og klagemulighed denne paragraf er ikke skrevet, men der skal laves en klageinstans/et uvildigt ankenævn der hurtigt kan behandle både kundeklager og klager fra udøvere i branchen, f.eks. bevillingshavere, chauffører og kørselskontorer.

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336. Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. april 2016 7. april 2016. Nr. 336. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil Herved bekendtgøres lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring.

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring. Taxatilladelse Skive Kommune opslår hermed 1 taxatilladelse. Tilladelsen udstedes til: Storvogn, type 5, med lift, plads til 2 kørestole/8 passagerer. Ansøgningen skal fremsendes til: Teknisk Forvaltning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr 711 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune

Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune 1. marts 2007 Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune. I medfør af lov om taxikørsel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017.

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017 Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for erhvervsmæssig persontransport

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere