Uge maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge 22 2015 29. maj 2015"

Transkript

1 Ny NYHEDSBREV Uge maj Tillykke til Elouise 2. Sidste skoledag med 3g 3. AT 3 4. Nyt fra bestyrelsesmødet 5. Nyt vedr. personalesituationen 6. Nyt fra personalemødet d. 28. Maj med ønske om en konstruktiv dialog 7. Mit pædagogikumsår læringsstafetten v. EH 1. Tillykke til Elouise Torsdag d. 30/4 bestod FGs pædagogikumkandidat Elouise Holm sit praktiske pædagogikum i tysk og matematik. Hun har nu også afleveret sin teoretiske opgave stort tillykke fra os alle! 2. Sidste skoledag med 3g Tirsdag d. 19. Maj havde 3g erne sidste skoledag på Faaborg Gymnasium. Det blev fejret med den traditionsrige fodboldkamp, hvor et stærkt lærerhold spillede mod et endnu stærkere 3g elevhold. Bagefter blev vi underholdt af 3g ernes elevrevy om dagligdagen på Faaborg Gymnasium. Mens 3g erne holdt fest udenfor, havde Frederikke og Stine sørget for et hyggeligt Grill-arrangement for personalet. Tak for det!

2 3. AT 3 Man møder dem alle steder i kantinen, i A-fløjen, på vej til folkeskolerne og sågar uden for Føtex. De hårdtarbejdende 1g-elever, som er i fuld gang med at udtænke løsningsforslag til de store udfordringer, som borgmester Christian Thygesen under sit besøg d. 21. maj ikke lagde skjul på er en del af kommunens virkelighed. At kommunen er glade for elevernes indspark bekræftes af, at projektet er blevet skrevet ind i udviklingsstrategien: (klip fra kommunens udviklingsstrategi) Som bekendt arbejder eleverne innovativt ved hjælp af indekskompasset, som fungerer som et styringsværktøj for innovative processer ud fra følgende model: Eleverne holdes fast i de forskellige faser, som modellen visualiserer. Således sikres, at de eksempelvis i Forståfasen må sætte sig grundigt ind i den tilgængelige viden om den valgte udfordring for i Formgivfasen at kunne formulere en projektbeskrivelse som fundament for udvikling af ideer og løsningsdesign. I den efterfølgende proces er der bl.a. blevet anvendt en uanet mængde af Post-it, vatkugler, piberensere, legoklodser og modellervoks i udformningen af en prototype på løsningsforslag. I Færdiggør-fasen producerer eleverne det præsentationsmateriale, som for de bedstes vedkommende sikrer dem en plads ved den endelige konkurrence med Midtfyns Gymnasium torsdag d. 4. juni kl i Byrådssalen i Ringe. Her deltager repræsentanter fra fagsekretariaterne og medlemmer fra kommunalbestyrelsen i udvælgelsen af den endelige vinder. Kryds fingrer for FG-eleverne de er i hvert fald i fuld gang med at dygtiggøre sig inden for den innovative genre! BV

3 4. Nyt fra bestyrelsesmødet Mandag d. 18. maj blev der afholdt bestyrelsesmøde på Faaborg Gymnasium, hvor blandt andet Faaborg Gymnasiums nye visions og strategipapir med overskriften Læring og vækst i fællesskab blev godkendt. Vedhæftet referat fra bestyrelsesmødet til orientering. 5. Nyt vedr. personalesituationen Vi har været i gang med ansættelsessamtaler og kan meddele, at vi har tilbudt fastansættelse til: Kristian (samf-fi) Frederik (id-da) starter i pædagogikum i det kommende skoleår Liv (ty-mu) Anja (id-bi) Agnete (eng-hi) Derudover har vi tilbudt vikartimer til: Maja (samf-da) Derudover har vi haft samtaler vedr. den ledige studiesekretærstilling. Vi har tilbudt ansættelse til Susanne, der blandt andet har en fortid som lægesekretær. Vi glæder os til at byde alle nyansatte velkommen til Faaborg Gymnasium! 6. Nyt fra personalemødet d. 28. Maj med ønske om en konstruktiv dialog En væsentlig grund til at indkalde til personalemødet er for at fortælle jer, at jeg og resten af ledelsen ligesom I ønsker en god og konstruktiv dialog, så vi løbende kan løse de udfordringer sammen, vi uundgåeligt vil støde ind i. Skibet på det oprørte hav Lad mig bruge skibet på det åbne hav som et billede på vores fælles udfordringer. På dækket Jeg ved godt, at den proces vi er i gang med lige nu som følge af nødvendige besparelser og omstruktureringer kan give en følelse af frustration og utryghed, som også kan give en følelse af manglende fodfæste, når man befinder sig på dækket af skibet i oprørte vande med høj bølgegang midt i et stormvejr, som man måske oplever rejser sig ud af ingenting og bedst som man samvittighedsfuldt er i gang med at løse sine kerneopgaver.

4 Fra broen Fra broen kan udsynet være et andet. Det er vores opgave som ledelse på broen at sørge for, at klargøre skibet før det stævner ud, så det er klar til en sikker, solid og stabil drift, hvor lasten er sikret også når vi sejler ind i stormvejr. Vi kan samtidig se de tordenskyer og andre forhindringer, der samler sig i horisonten, som kriser og overraskelser, som vi er nødt til at forholde os til og som vi kan se forskelligt på, fordi udsynet og blikretningen fra broen og dækket kan være forskelligt. Forhindringerne i horisonten kan være økonomiske besparelseskrav, der nok kan være varslede, men som alligevel på dækket kan opleves som lyn fra en klar himmel. Det kan være personalemæssige forhold, hvor der er en naturlig grænse for, hvor mange informationer vi kan dele, hvornår, med hvem og i hvilket omfang dels af menneskelige hensyn til den enkelte og dennes retssikkerhed og dels af hensyn til tavshedspligten generelt. Jeg kan også forsikre jer om, at vi nu har truffet de nødvendige beslutninger i forhold til de besparelseskrav, vi kan se i horisonten. I kan altså alle føle jer trygge ved, at der ikke kommer til at ske flere afskedigelser inden for den horisont, vi kan se ind i. Samtidig er det også vores opgave på broen at sørge for, at vi alle på skibet holder fast i et begrænset antal prioriterede mål, som er en del af det vigtige løbende vedligeholdelsesarbejde på skibet, som sikrer, at skibets maskine ikke mangler vigtige reservedele, og at skibet fungerer som en velsmurt maskine, der holder retningen med en sikker kurs. Når vi sætter de fokuserede og prioriterede mål skal vi selvfølgelig have fokus på de dele, der ikke kører godt nok, og som vi har et behov for gennem en fælles koordineret indsats at gøre bedre, så skibet holder retningen, så lasten når sikkert i havn. Der kan være mange spændende ting som Bounty øer med sol og drinks og havfruer, der kan virke tillokkende, som fx nye initiativer fra UVM, som kan udfordre den prioriterede kurs. Men der er det, vi må holde fast på kursen, som er bestemt af det, der er relativt mere vigtigt at gøre noget ved end andre vigtige ting i forhold til skibets kerneopgave, som er bedst mulig undervisning og læring for eleverne. At sætte kursen og sikre lasten I arbejdet med at udvælge de få prioriterede mål som skal bestemme kursen for skibet, det næste lange stykke tid, der har jeg, som I ved, både haft samtaler med alle jer og med eleverne i klasserne. Jeg vil lige fremhæve nogle af de kernebudskaber, der kom ud i forbindelse med disse samtaler: På plussiden fremhæver stort set alle medarbejdere især, at de sætter pris på de rare unge mennesker, et godt socialt miljø, et lille og trygt sted med en positiv relation til lokalsamfundet, og at det er en lille arbejdsplads med en god stemning mellem alle kolleger og kort afstand fra gulv til top med aktive elever i elevråd og udvalg. Og dette plus er vi helt enige om, at vi skal værne om! Af de hovedudfordringer, som der trænger til at blive gjort noget ved, blev der i mange af samtalerne med jer alle nævnt nogle generelle udfordringer, der gik på dels skoleniveau, lærerniveau og elevniveau: På skoleniveau: Det har været et turbulent år i forhold til ledelsen. Behov for en frisk start hvor alle er på samme hold kollektiv team-spirit, understøtte fællesskabet med rummelighed for forskellighed og rum til uenighed/modstand Behov for tydelig kommunikation, der lægger vægt på at forklare meningen og logikken bag forskellige tiltag kommunikationskanalerne har været lidt tilsandede Behov for åbenhed, dialog, kommunikation, holde fast og vende tilbage til ting, evaluere tiltag der har været afprøvet rigtig mange ting behov for fokus i den overordnede retning og holde fast i de projekter, der bliver sat i gang Formulere klare strategiske udviklingsmål og udnytte lærerressourcer bedre

5 På lærerniveau: På elevniveau: Organisere rum til fælles forberedelse af blandt andet tværfagligt samarbejde, savner tid til koordinering fx skemalagt tid til fælles planlægning hjælp til at strukturere videndeling og samarbejde fx flere interne workshops til videndeling, hvor man kan lære af hinanden ved at dele hvad det helt konkret er man går og laver i undervisningen Behov for at lærerne sætter sig sammen og evaluerer på fx NV, AP, AT, SRP og egne forløb i fagene og deler deres erfaringer med andre opbygning af vidensbank også af hensyn til unge kolleger. (Det bliver indholdet på den pædagogiske formiddag d. 25. juni, hvor vi kigger tilbage og evaluerer årets forløb/tiltag og samler erfaringer, som kan bruges i planlægningen af næste skoleår) Sikre bedre løfteevne for elevernes læring der er et stykke vej og der er mange elever fra gymnasiefremmede hjem Stor spredning i elevmassen behov for mere fokus på og efteruddannelse i differentiering. Det kan være svært at få alle med, sørge for at alle får et optimalt udbytte selvom lærerne er gode til at forsøge at finde skæve indgange og inddrage alle elever, så de føler, at alle bidrag tæller Eleverne vil gerne have mere hjælp til at vide, hvordan de skal evaluere deres eget arbejde både skiftligt og i timerne Vi er meget enige med jer og eleverne om disse udsagn på både skole, lærer og elevniveau og for at nå disse mål og komme sikkert i havn med vores last, har vi ladet os inspirere af den New Zealandske uddannelsesforsker Viviane Robinson og hendes forskning i elevcentreret skoleledelse, der tager udgangspunkt i, hvad der virker og giver anvisninger på hvordan. Hendes grundfilosofi, der skal gennemsyre alt i skolens prioriteringer, er et dedikeret fokus på elevernes læring og det er helt i tråd med de tilbagemeldinger, vi har fået fra jer. Det er derfor, vi i det nye vision, værdi og strategi-papir, som nu er godkendt af bestyrelsen, lægger vægt på værdier som tydelighed, tillid og samarbejde. Og at vores vision er, at vi vil være førende i læring og vækst i fællesskab. De strategiske målsætninger vi vil satse på, for at nå vores vision er: Opbygge stærke relationer Synliggøre læring Udvikle den enkelte Udvikle kvaliteten Udnytte ressourcer bedre Vi er også enige med jer og har også taget det meget alvorligt, at I har ønsket færre skibe i søen og mere vedholdenhed, fokus, opfølgning og retning. Vi får dels hjælp udefra af Martin Renton, som er en engelsk lærer og uddannelsesforsker, der på skoler i Nordirland har undersøgt, hvordan man ved hjælp af metakognitive strategier kan synliggøre læringen for eleverne og derigennem hjælpe eleverne med at blive dygtigere og mere studieparate. Martin Renton kommer og afholder en hel pædagogisk dag med os d. 7. august og igen d. 4. november og d. 11. januar. Samtidig har vi masser af kompetencer i huset, som vi i fællesskab skal udnytte, så vi bliver bedre til at dele viden om, hvad der virker i praksis i forhold til at synliggøre læringen for eleverne og gøre dem mere studieparate. Den nyeste forskning af Dufour og Marzano viser, at vi løfter bedst i flok i det, de benævner som professionelle læringsfællesskaber. Vi anerkender også, at der lige nu især er brug for, at bølgerne lægger sig, og at der kommer ro på skibet. Derfor vil vi også lige nu stille udviklingsgruppens arbejde i bero og takke gruppen for deres input som i øvrigt hænger rigtig godt sammen med den forskning og viden, der findes på området og så tager vi fat på

6 arbejdet med at udarbejde en 3 årig handleplan for, hvordan vi kommer i mål med at synliggøre læringen for eleverne og opbygge stærke professionelle læringsfællesskaber efter sommerferien. Jeg håber, at vi alle kan samles om og have tillid til, at vi alle sammen har det samme overordnede formål med at være om bord på skibet nemlig at vi ønsker den bedst mulige skole med den bedst mulige læring for eleverne. Og så vil jeg gerne understrege, at jeg virkelig ønsker en åben og konstruktiv dialog med jer om, hvordan vi løser de komplekse opgaver og udfordringer, vi vil støde ind i på vores skibsrejse sammen på en ordentlig måde med gensidig respekt for hinanden. 7. Mit pædagogikumsår læringsstafetten v. EH Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om mit pædagogikumforløb. Jeg vil først fortælle lidt om pædagogikumets struktur, da den fra august 2014 i nogen grad blev ændret. Derudover vil jeg også komme ind på, hvordan jeg har oplevet den praktiske del, som har omfattet undervisningsobservation og tre besøg med tilsyn. Til sidst vil jeg kort fortælle, hvad jeg har beskæftiget mig med i teopæd-opgaven, som indgår i den teoretiske del af pædagogikumet. Som I ved har der været en del kurser i forbindelse med pædagogikumet. Der har været fem 1-dags workshops, som hver havde et tema. Det har fx været temaer som evaluering, undervisningsdifferentiering, digital dannelse og undervisning gennem vejledning. Til hver workshop har der været en hjemmeopgave, som vi har arbejdet grundigt med og diskuteret til workshoppen. Jeg har som hjemmeopgave fx lavet små elevinterviews med fokus på læring, beskrevet egne undervisningsforløb, lavet små interviews med kolleger om karaktergivning, lavet forskellige former for undervisningsevaluering og produceret vodcasts til min undervisning. Disse opgaver har været meget brugbare og lærerige, da de i høj grad har taget udgangspunkt i kandidaternes planlægning og udførelse af undervisningen. Ud over workshops har der været to tre-dags kurser i almen didaktik, et i begyndelsen af forløbet og et i slutningen af forløbet. I januar deltog jeg i kurset fagenes samspil, hvor vi fx skulle bedømme og diskutere konkrete SRP-opgaver. Der har i løbet af året også været et tre-dags fagdidaktisk kursus i hvert af mine fag, som primært har fokuseret på den praktiske del, herunder planlægning af undervisning og bedømmelse af eksamensopgaver. Jeg synes, at det er meget interessant at overføre de idéer, jeg har afprøvet i det ene fag, til min andet fag. Derfor endte det faktisk også med, at jeg ugen efter tyskkurset brugte idéer fra kurset i matematikundervisningen. Til hverdag forsøger jeg meget at bruge mine didaktiske overvejelser i begge fag, selvom indholdet i fagene er meget forskellige. Den praktiske del af pædagogikumet, må jeg indrømme, har været allermest givende og berigende. Jeg har nydt rigtig meget at arbejde tæt sammen med mine vejledere Inga, Søren og Stig og kursusleder Birthe. Vores samarbejde har været unikt, og de har i hele forløbet støttet og vejledt mig i den bedste retning og formået at skabe ro omkring mig som lærer og i min undervisning. Jeg har ofte oplevet, at uroen og usikkerheden i mig er forsvundet efter gode samtaler med dem. Birthe og jeg har flere gange afholdt walkand-talk-møder i den skønne natur omkring gymnasiet, hvilket har medvirket til fornyet god energi, klarhed i hovedet og et tæt samarbejde. Så jeg vil opfordre jer alle til at bruge vores skønne omgivelser noget mere. På grund af vores tætte samarbejder har jeg også været meget rolig i forbindelse med de tre besøg, for jeg har på forhånd afklaret med dem alle, hvad mine tanker med besøget var. Roen har den tilsynsførende også bemærket, for hun undrede sig til sidste besøg over, at jeg havde appetit til at spise inden og mellem de to modulobservationer. Det var hun ikke vant til at se blandt kandidater.

7 Teopæd-opgaven skrev jeg har i begyndelsen af maj, og jeg valgte at beskæftige mig med det overordnede tema studiekompetence og metalæring. Jeg tog udgangspunkt i et forløb om differentialregning på mit 2g matematikhold på B-niveau. Jeg undersøgte, hvordan læreren kan tilrettelægge matematikundervisning, således at eleverne motiveres til at engagere sig i og tage ansvar for deres egen læreproces. Først analyserede jeg holdets elevtyper for at få et billede af elevernes faglige tilgang. Denne analyse blev anvendt som begrundelse for didaktiske valg i forløbet. Jeg udvalgte tre konkrete undervisningstiltag, som jeg analyserede i forhold til den valgte problemstilling. Tiltagende vedrørte elevaktiverende undervisning og selvevaluering i forhold til elevernes målsætning. En af mine konklusioner var, at en god faglig lærer-elevrelation motiverer eleverne til at engagere sig i faget og i deres læreproces. Jeg håber, at denne beskrivelse af mit år har været interessant for jer. Til slut vil jeg gerne sige af hjertet tak for alle kollegers støtte, opbakning og interesse i mit pædagogikumsår. Og en ganske særlig tak til Birthe, Inga, Søren og Stig for et skønt samarbejde. EH

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere