Purulent meningitis hos børn og unge mellem 4 uger - 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Purulent meningitis hos børn og unge mellem 4 uger - 18 år"

Transkript

1 Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Tovholders navn og mail: Purulent meningitis hos børn og unge mellem 4 uger 18 år Allan Bybeck, Dorthe Grosen, Ulla Hartling, Mette Holm, Lise Jensen, Kim Kristensen, Ulrikka Nygaard, Juri Lindy Pedersen, Birgitte Smith, Jesper Thaarup, Marie-Louise von Linstow Infektionsmedicinsk udvalg Purulent meningitis hos børn og unge mellem 4 uger - 18 år Indholdsfortegnelse Resumé 1 Baggrund 1 Symptomer og objektive fund 1 Udvalgte differentialdiagnoser 2 Diagnostik og behandling 2 Monitorering 6 Diagnosekoder 6 Ved udskrivelsen 7 Referencer 7 Interessekonflikter 7 Appendiks 7 Resumé Formålet med denne vejledning er at understøtte ensartet diagnostik og behandling af bakteriel meningitis hos børn og unge efter neonatalperioden i Danmark. Baggrund Meningitis er en infektion i hinderne omkring hjernen og rygmarven. Særligt meningokoksygdom kan debutere med meningitis, sepsis eller en kombination. Der forekommer ca tilfælde årligt i Danmark (1 måned-15 år) hovedsageligt forårsaget af Streptococcus pneumoniae og Neisseria meningitidis. Symptomer og objektive fund Feber (eller feber inden for de sidste 24 timer), hovedpine, opkastning, fotofobi, påvirket bevidsthed, ændret adfærd, kramper, hudblødninger og/eller nakke-rygstivhed. Desuden kan stærke ekstremitetssmerter forekomme ved samtidig sepsis. Spædbørn kan debutere med irritabilitet, apnø, slaphed, sløvhed, bleghed og evt. spændt fontanelle. Hudblødninger er karakteristisk for meningokoksygdom, men udslættet ses kun hos 50-75%. Risikoen for meningokoksygdom er markant forøget, hvis hudblødningerne er over 2 mm i diameter og har et karakteristisk udseende med uregelmæssig kant. Størstedelen af de børn, som har feber og petekkier under 2 mm, har selvlimiterende viral sygdom. Ikke alle upåvirkede, febrile børn med petekkier skal behandles for meningokoksygdom (bilag 1). Godkendelsesdato: september 2019 Side 1 af 7

2 Udvalgte differentialdiagnoser Viral meningitis, sepsis, encephalitis, akut dissemineret encephalomyelitis (ADEM), neuroborreliose, gastroenteritis, Schönlein-Henochs purpura, status epilepticus, influenza, mastoiditis, tonsillitis, cervikal lymfadenitis, TB meningitis, hjernetumor Diagnostik og behandling Figur 1 (bogstaver A - H i figuren refererer til afsnit i den efterfølgende tekst). Bogstaver nedenfor refererer til figur 1 (ovenfor) A. Præhospitalsbehandling Anbefaling til indlæggende læge: penicillin IE (60 mg)/kg (max. 5 mio IE/3 g) i.v./i.m./i.o., eller penicillin i forhold til alder: Under 1 år: 1 mio IE (0,6 g) 1-9 år: 2 mio IE (1,2 g) Godkendelsesdato: September 2019 Side 2 af 7

3 10-14 år: 4 mio IE (2,4 g) Over 14 år: 5 mio IE (3 g) Ved penicillinallergi gives ceftriaxon 50 mg/kg i.v. eller i.m. (max. 2 g). Barnet lægeledsages til hospital/sygehus. B. Blodprøver (kan ofte trækkes ved dropanlæggelse) Bloddyrkning Syrebasestatus (inkl. BS, laktat, hb og elektrolytter) (følg straks op på svar hvis ABC ustabil; obs. forhøjet laktat) Leuko+diff, trombocytter, CRP, kreatinin, faktor II-VII-X Evt. APTT, D-dimer og fibrinogen; blodtype + forlig (BAC/BAS-test) ved hudblødning/septisk shock Evt. blod til meningokok og pneumokok DNA (1 ml i EDTA- eller citratglas, gemmes evt. i køleskab) C. Lumbalpunktur Udføres straks ved mistanke om meningitis, hvis der ikke er en af følgende kontraindikationer: ABC ustabil Udbredte hudblødninger større end 2 mm eller anden mistanke om koagulopati Mistanke om truende incarceration (bl.a. GCS under 9, hastigt faldende GCS (over 2 point) og/eller fokale neurologiske udfald) Kramper, hvor barnet efterfølgende ikke er kommet til bevidsthed NB! Beslutning om lumbalpunktur træffes alene udfra den kliniske tilstand, da en normal CTscanning ikke kan udelukke forhøjet intrakranielt tryk ved purulent meningitis. Sederede børn, hvor GCS ikke kan vurderes, bør ikke lumbalpunkteres. Spinalvæske: 4-5 glas til (retningslinjer for prøveindsamling følges lokalt, da de kan variere): Mikroskopi og D+R. Bringes efter forudgående telefonisk advisering straks til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (akut mikroskopi udføres ved forhøjet celletal, også i vagten) Glucose og protein Celletælling (glasset med mindst blodtilblanding; oftest det sidst udtømte). Skal analyseres inden 30 minutter. Ekstra glas gemmes i køleskab på afdelingen til evt. supplerende undersøgelser (f.eks. PCR for enterovirus, parechovirus, HSV 1+2, VZV, meningokokker, pneumokokker, 16S PCR, multiplex PCR) afhængig af klinik. PCR for bakterier er særligt indiceret hvis der er givet antibiotika inden lumbalpunktur. Tolkning af spinalvæskefund: Se bilag 2. Godkendelsesdato: September 2019 Side 3 af 7

4 D. Antibiotika - initialbehandling Ceftriaxon 100 mg/kg i.v. (max. 4 g) x 1 (injektion over 2-3 minutter) Administreres hurtigst muligt og senest inden for 1 time NB! Inden for 15 minutter ved mistanke om meningokoksygdom (hudblødninger større end 2 mm). Evt. i.o./i.m. Ampicillin gives ikke rutinemæssigt kun ved specifik mistanke om Listeria (f.eks. kendt fødevareudbrud eller febril gastroenteritis) og til børn med primær eller sekundær immundefekt eller børn med underliggende systemisk sygdom, f.eks. diabetes, lever- eller nyresygdom (100 mg/kg (max. 3 g) x 4 i.v.). Aciclovir gives ikke rutinemæssigt til børn over 1 måned, men påbegyndes ved mistanke om encephalitis (f.eks. fokale kramper, fokale neurologiske udfald, konfusion, ændret adfærd) Fortsat antibiotikabehandling og behandling efter dyrkningssvar fremgår af bilag 4. E. Dexamethason Dexamethason gives kun ved (skal opfylde alle 3 krav): 1) Alder over 3 måneder, 2) ingen hudblødninger og 3) spinalvæske, der bekræfter høj risiko for purulent meningitis, dvs. spinalvæske, der er skyet, eller spinalvæske med leukocytter over mio/l, eller spinalvæske med protein over 1 g/l og pleocytose, eller spinalvæske med bakterier ved akut mikroskopi Dosis er 0,15 mg/kg (max. 10 mg) i.v. og gives senest 4 timer efter antibiotika. Antibiotika må ikke afvente beslutning om dexamethason. Hvis barnet ikke lumbalpunkteres, undlades dexamethason. Dexamethason gives ikke rutinemæssigt til børn og unge, da der ikke er sikker evidens for effekt på sequelae for andre bakterier end Haemophilus influenzae serotype b (ekstremt sjældent pga. vaccination). Der er ikke evidens for effekt af steroid ved meningokoksygdom. Hvis dexamethason er påbegyndt efter ovenstående kriterier og der findes vækst/pos. PCR af Haemophilus influenzae eller pneumokokker gives dexamethason 0,15 mg/kg x 4 i 4 døgn. Ved andre typer meningitis seponeres dexamethason. F. Behandling for septisk shock Ved meningitis, og samtidigt septisk shock, prioriteres behandling af septisk shock (figur 1). Intensiv afdeling tilkaldes mhp. overflytning. Ved fortsat tegn på septisk shock efter 2. bolus NaCl (i alt 40 ml/kg) påbegyndes vasoaktive stoffer i samarbejde med intensiv afdeling, samtidig med 3. væskebolus. Inotropi må gerne startes op i et perifert venekateter: Adrenalininfusion 0,1 µg/kg/min Alternativt anvendes dopamin 5 µg/kg/min Godkendelsesdato: September 2019 Side 4 af 7

5 Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC): DIC mistænkes ved hudblødninger større end 2 mm kombineret med septisk shock. Ved aktiv blødning (udover hudblødninger) overvejes FFP og ved svær trombocytopeni trombocytsuspension (i samarbejde med intensiv afdeling og evt. koagulationslab.) Biokemisk DIC (påvirkede koagulationstal uden aktiv blødning) behandles ikke. G. Truende inkarceration Ved symptomer på truende inkarceration, herunder GCS under 9 (eller GCS fald over 2 point), kramper, patologisk pupilrespons, fokale neurologiske udfald eller en kombination af faldende puls og stigende BT, vurderes patienten af intensiv afdeling mhp. intubation og respiratorbehandling, og patienten konfereres med neurokirurgisk afdeling mhp. overflytning og akut behandling. Initial håndtering af truende inkarceration: Hold luftvejen fri og giv ilt på maske med reservoir (10-15 l/min). Intubation og kontrolleret ventilation ved GCS under 9 (eller GCS fald på over 2 point). Overkroppen eleveres (30 grader; cave hypotension) og hovedet midtstilles Hyperton NaCl (1 mmol/ml) kan sænke det intrakranielle tryk. Dosis: 2 mmol/kg som bolus (kan gentages efter 5-15 min). Gives uanset plasma-na, som dog altid holdes over 137 mmol/l. Mannitol anvendes ikke Husk BS: Hvis under 3 mmol/l gives glucose 10 % 2 ml/kg (bolus). BS kontrolleres. Der kan være indikation for CT-scanning efter den initiale stabilisering mhp. differentialdiagnostik, f.eks. ved encefalopati og fokale neurologiske udfald. Antibiotika skal gives inden evt. CTscanning. Profylakse til pårørende og husstandskontakter Ved erkendt eller klinisk mistanke om meningokoksygdom skal der tilbydes forebyggende behandling til personer, der bor eller har sovet hos patienten, inden for de sidste 10 døgn. "Kyssekærester" ligeså. Behandlingen aftales mellem den behandlingsansvarlige læge og læge i Styrelsen for Patientsikkerhed ifm. telefonisk anmeldelse (se nedenfor). Øvrige kontakter og institutioner vil blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed mhp. stillingtagen til profylaktisk behandling. Der gives som udgangspunkt ikke profylakse til involveret personale. Ciprofloxacin (éngangsdosis) ved meningokoksygdom (ikke kontraindiceret til børn, ammende kvinder eller ved epilepsi): Voksne 500 mg; børn 20 mg/kg (maks 500 mg) Hvis ciprofloxacin skønnes kontraindiceret (f.eks. graviditet eller allergi) vælges én af nedenstående: Rifampicin Børn 1-12 år: 10 mg/kg (max. 600 mg) p.o. x 2 i 2 dage Børn under 1 år: 5 mg/kg p.o. x 2 i 2 dage eller Godkendelsesdato: September 2019 Side 5 af 7

6 Ceftriaxon: Voksne 250 mg i.m., børn 125 mg i.m. (éngangsdosis) Anmeldelse til SSI og Styrelsen for Patientsikkerhed Ved erkendt eller mistanke om meningokoksygdom samt ved purulent meningitis, skal dette i henhold til lovgivningen straks anmeldes telefonisk hele døgnet til Styrelsen for Patientsikkerhed og senere skriftligt (på Sundhedsstyrelsens formular 1515) til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut af behandlende læge på hospitalet (vagthavende børnelæge). Hverdage dagtid på telefonnr: Døgnvagt Øst: Døgnvagt Vest: Det aftales mellem den behandlingsansvarlige læge og læge i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvem der skal tilbydes forebyggende behandling i forlængelse af en telefonisk anmeldelse. Behandling af nære kontakter Det er den behandlende læge i den kliniske afdeling der skal sikre, at de afgrænsede nære kontakter bliver behandlet med antibiotikaprofylakse. Dette omfatter bl.a. at organisere, hvor disse kan få udleveret antibiotika, f.eks. i afdelingen, Akutmodtagelsen eller i lægevagten. Opsporing samt information af større kreds af nære kontakter Drejer det sig om en større personkreds (f.eks. institution, skoleklasse, skibus) vil Styrelsen for Patientsikkerhed, efter aftale med behandlende læge, forestå opsporingen og information af disse. Herunder informere om, det af regionen udpegede sted, hvor de skal henvende sig for at modtage behandling. Befinder nære kontakter sig i en anden region, kan Styrelsen for Patientsikkerhed forestå kontakten for behandlende læge mhp. at organisere, hvor behandlingen skal udleveres. Monitorering H. Efter initialbehandling Tæt observation med Pediatric Early Warning Score (PEWS)/Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) tilpasset den kliniske tilstand. Vanskelighed ved at måle BT kan skyldes hypotension. Før væskeskema og monitorér diureser. Ved CNS-påvirkning, respiratorisk påvirkning eller kredsløbspåvirkning indlægges barnet på intensiv afdeling til overvågning Obs. plasma-na skal tilstræbes holdt over 137 mmol/l for alle børn med meningitis, hvorfor hypotone væsker, som f.eks. Glucose Darrow/KNAG, er kontraindiceret Dyrkning fra andre potentielle foci incl. svælg (aftales med KMA) Otologisk tilsyn ved ukendt fokus Evt. røntgen af thorax Ved behandling af purulent meningitis er vurdering af behandlingsrespons vigtigt. Manglende behandlingsrespons kan være tegn på sjældnere bakterier. Isolation: Alle børn, som mistænkes for meningokoksygdom skal isoleres. Isolationen kan ophæves efter 24 timers antibiotisk behandling. Godkendelsesdato: September 2019 Side 6 af 7

7 Ved udskrivelsen Afsluttende objektiv undersøgelse, opfølgning på prøvesvar og skriftlig anmeldelse til SSI. Hvis ingen positiv ætiologi, kan MAT test gentages mhp. titerstigning (alternativt ved ambulante efterkontrol). Alle børn med purulent meningitis henvises til audiologisk afdeling mhp. hørescreening inden for 4 uger. Vurdér behov for opfølgning i andre specialer (f.eks. ortopædi, brandsår, nefrologi) Tid til ambulant kontrol 4-6 uger efter udskrivelse. Diagnosekoder DG009A Meningitis purulenta UNS DG009 Bakteriel meningitis UNS DG03.9 Meningitis UNS Desuden specifikke diagnosekoder såfremt agens er velkendt. F.eks. DA39.0 Meningitis forårsaget af meningokokker Referencer Cochrane Library, Corticosteroids for acute bacterial meningitis, 4 June 2013, Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis, Clin Microbiol Infect 2016; 22: S37 S62, 2016 European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Published by Elsevier Ltd. Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.m. af 14. april 2000 Nelson Textbook of Pediatrics 19 th Edt. Editors Behrman, Kliegman, Jenson. Publisher Saunders/Elsevier Science 2011 U Nygaard, N Vissing, M Steensen et al. Akut meningokoksygdom hos børn og unge. Ugeskr Læger 2017;179:V Sundhedsstyrelsen, Meningokoksygdom ( Statens Serum Institut ( NICE guidelines 2010, updated 2015 Meningitis (bacterial) and meningococcal septicaemia in under 16s: recognition, diagnosis and management Interessekonflikter Ingen Appendiks Bilag 1 Flowchart til håndtering af børn og unge med feber og hudblødninger Bilag 2 Tolkning af spinalvæskefund hos børn over 3 måneder Bilag 3 Initialbehandling og behandling efter dyrkningssvar og resistensbestemmelse Bilag 4 Efterundersøgelse og vaccination efter purulent meningitis Godkendelsesdato: September 2019 Side 7 af 7

Forebyggelse af tidligt indsættende neonatal GBS sygdom

Forebyggelse af tidligt indsættende neonatal GBS sygdom Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Håndtering af børn i risiko for udvikling af neonatal GBS sygdom Signe Bødker Thim, Stine Yde, Rikke Helmig, Ole Pryds, Tine Brink Henriksen Neonatologi

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

ELI-vejledning. Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit

ELI-vejledning. Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) December 2016

Læs mere

Rekommandationer for initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne

Rekommandationer for initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne Rekommandationer for initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne Udgiver: Dansk Selskab for Infektionsmedicin Arbejdsgruppe: Anne-Mette Lebech, Birgitte Rønde Hansen, Christian Brandt, Hans

Læs mere

Initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne

Initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne Initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne Dansk Selskab for Infektionsmedicin Indhold Målgruppe...3 Initial behandling...3 Ad initial antibiotisk behandling...5 Ad steroidbehandling...5

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Jesper Damsgaard, projektlæge ved Forskningsenheden, Infek:onsmedicinsk afd. Q, AUH, Skejby 19/03-2014 Disposi'on (lærebogsstof)

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Målgruppe modtagelse Læge og sygeplejersker Beskrivelse Antibiotikaguiden er udarbejdet

Læs mere

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd.

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Indlæggelsesdiagnose Meningitis purulenta Symptomer Feber Meningealia:

Læs mere

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe Initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter, regional retningslinje Udgiver Region Midtjylland Fagligt ansvarlig Merete Storgaard/MERSTO/RegionMidtjylland

Læs mere

MENINGITIS SYMPOSIUM. Per Höllsberg Mogens Kilian. Institut for Biomedicin

MENINGITIS SYMPOSIUM. Per Höllsberg Mogens Kilian. Institut for Biomedicin MENINGITIS SYMPOSIUM Per Höllsberg Mogens Kilian Institut for Biomedicin Purulent meningitis Nakke-rygstivhed Hovedpine Påvirket bevidsthed Meningitis kliniske symptomer Fokale neurologiske udfald (manglende

Læs mere

Evt Furosemid mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. NG sublingualt 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov (OBS patienter i behandling for erektil dysfunktion*) 3. IV-adgang: Evt. morfin 5-10 mg

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Meningitis. Overvågning, diagnose, behandling

Meningitis. Overvågning, diagnose, behandling Meningitis Overvågning, diagnose, behandling 2011 Titel: Meningitis Overvågning, diagnose, behandling Patientombuddet, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom BESLUTNINGSALGORITME PTOKS Score Minimums observationsinterval Beslutningsalgoritme 0 Hver 12. time 1-2 Hver 6. time 3-5 Hver 4. time 6 Hver 2. time 7-8 Hver

Læs mere

Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling

Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling I.v. væsker er medicin med virkninger og bivirkninger. I.v. væsker kan underdoseres, overdoseres og ændre plasma-natriumkoncentrationen (P-Na). Hyponatriæmi

Læs mere

Neonatal sepsis og meningitis

Neonatal sepsis og meningitis Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Tovholders navn og mail: Neonatale infektioner: Sepsis og meningitis Hristo Stanchev, Jesper Fenger-Grøn, Maria Simonsgaard Neonatologi Hristo Stanchev,

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Antibiotikavejledning

Antibiotikavejledning Antibiotikavejledning Anbefalet initial antibiotika af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Januar 2018 2. udgave Akutafdelingen og medicinsk afdeling

Læs mere

Neonatal sepsis og meningitis

Neonatal sepsis og meningitis Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Tovholders navn og mail: Neonatale infektioner: Sepsis og meningitis Hristo Stanchev, Jesper Fenger-Grøn, Maria Simonsgaard, Emma Malchau, Ulrikka

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Meningitis Serosa Instruks & Guideline

Meningitis Serosa Instruks & Guideline Meningitis Serosa Instruks & Guideline 29-08-2016 Region Hovedstaden, Infektionsmedicinsk afdeling, Amager Hvidovre hospital Instruks Meningitis Serosa/Forfattere Charlotte Ibsen & Anne Mette Lebech/2016/revurderes

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Urinvejsinfektioner og katetre set fra mikrobiologens perspektiv

Urinvejsinfektioner og katetre set fra mikrobiologens perspektiv Urinvejsinfektioner og katetre set fra mikrobiologens perspektiv Valeria Antsupova Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Herlev og Gentofte Hospital FSUIS Landskursus 2018 Hvem skal behandles?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

KLAGER I FORBINDELSE MED

KLAGER I FORBINDELSE MED Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende KLAGER I FORBINDELSE MED MENINGITIS 2000-2007 December 2007 Fuldmægtig, cand. jur. Alexia Jensen Fuldmægtig, cand. jur. Katrine

Læs mere

Neonatal sepsis og meningitis

Neonatal sepsis og meningitis Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Tovholders navn og mail: Neonatale infektioner: Sepsis og meningitis Hristo Stanchev, Jesper Fenger-Grøn, Maria Simonsgaard, Emma Malchau, Ulrikka

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: infektionsmedicin Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af

Læs mere

Årsrapport 2017: Luftvejsinfektioner og meningitis

Årsrapport 2017: Luftvejsinfektioner og meningitis Årsrapport 2017: Luftvejsinfektioner og meningitis Infektionsberedskabet - Bakterier, Parasitter og Svampe Årsrapport for modtagne isolater i 2017 ved afsnit for Luftvejsinfektioner og Meningitis (indeholder

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt Antibiotikaguide Anbefalet initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Maj 2016 1. udgave Akutafdelingen Regionshospitalet

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

UNDERBILAG 18G TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN GAMLE

UNDERBILAG 18G TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN GAMLE UNDERBILAG 18G TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN GAMLE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den gamle Historie Gurli

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Børn født af HIV-positive mødre

Børn født af HIV-positive mødre Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Tovholders navn og mail: Børn født af HIV-positive mødre Mette Holm, Jens Veirum, Thomas Hoffmann, Sannie Nordly, Alexandra Kruse, Niels Fisker, Dorthe

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Neonatal dehydrering

Neonatal dehydrering Neonatal dehydrering Disposition Væske status hos nyfødte Dehydrering Symptomer og tegn på neonatal dehydrering Intervention på hospital i Dublin mhp forebyggelse af dehydrering Sygehistorier 1 Væske status

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 Styrelsen for Patientsikkerheds rolle i det nationale smitteberedskab Anne Hempel-Jørgensen overlæge Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) Hvem er STPS? Embedslægeinstitutionerne og tilsyn samt autorisation

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

Ti skarpe om herpesinfektioner

Ti skarpe om herpesinfektioner Hvordan diagnosticeres og behandles herpesinfektioner? Få svar her på ti skarpe om herpesinfektioner til infektionsmedicineren. Ti skarpe om herpesinfektioner Af Trine Hyrup Mogensen Kontakt trinmoge@rm.dk

Læs mere

Samarbejdsflader mellem Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Akutmedicin

Samarbejdsflader mellem Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Akutmedicin Samarbejdsflader mellem Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Akutmedicin -et holdningspapir 5. april 2019 Baggrund I rapporten Styrket akutberedskab fra 2007 beskrev Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH Case 1 74-årig pensioneret mand, tidligere rask, 1 døgn øresmerter, feber, hovedpine I løbet af få

Læs mere

Tre-trins-raket: sikring af nedre luftvejssekret. Anne Dalgaard, Akutmodtagelsen & Akutklinikken Team: Herlev og Gentofte Hospital

Tre-trins-raket: sikring af nedre luftvejssekret. Anne Dalgaard, Akutmodtagelsen & Akutklinikken Team: Herlev og Gentofte Hospital Tre-trins-raket: sikring af nedre luftvejssekret Anne Dalgaard, Akutmodtagelsen & Akutklinikken Team: Herlev og Gentofte Hospital IGANGVÆRENDE PROJEKT: NEDRE LUFTVEJSSEKRET Problem: Kun ca. 50% af patienter

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

CPO - temadag. 15. November 2018

CPO - temadag. 15. November 2018 CPO - temadag 15. November 2018 Eftermiddagens program 20-11-2018 Infektionshygiejnisk Enhed, AUH 20-11-2018 Infektionshygiejnisk Enhed, AUH Hvorfor: Vejledningen Stigende globalt problem med resistente

Læs mere

CRP. Klyngepakke. Introduktion

CRP. Klyngepakke. Introduktion Introduktion Hver dag bliver der i almen praksis målt CRP hos rigtig mange patienter. Men hvornår er det relevant at måle CRP og hvad en den kliniske betydning og konsekvens af målingen? Disse og andre

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler Udredning og behandling af gastroskopisk verificeret ulcus i ventrikel eller duodenum med afkrydsning i rubrikkerne "Afkryds en af følgende 2 tilstande" (svar "Akut

Læs mere

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen!

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Hvad er Akuttilbud Aalborg? Akuttilbuddet består af: - 10 Akutpladser og 13 selvindskrivningspladser. - Udekørende funktion, hvor praktiserende læger eller hjemmesygeplejersker

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

Sydvestjysk Sygehus Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner Sydvestjysk Sygehus Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner SVS Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner Bidrage til det at nå det regionale mål om nedbringelse

Læs mere

Adrenalin, antihistamin, sprøjter, nåle og oversigt med doser til anafylaksi er på sygeplejekontoret hvor SCIT gives.

Adrenalin, antihistamin, sprøjter, nåle og oversigt med doser til anafylaksi er på sygeplejekontoret hvor SCIT gives. SCIT instruks Udarbejdet April 2018 Revideres næste gang April 2021 Ansvarlig KNS/JHH Formål Behandle høfeber, pollen og insektallergi ved langsomt at øge immunsystemets tolerance overfor pollen, støv

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Specialeansøgning. Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin. Dato: 27. maj 2009

Specialeansøgning. Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin. Dato: 27. maj 2009 Specialeansøgning Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin Dato: 27. maj 2009 Specialeansøgning for Region Midtjylland vedr. IM: Infektionsmedicin 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Introduktion for nyansatte læger og sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors

Introduktion for nyansatte læger og sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors Introduktion for nyansatte læger og sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors Plantegning - akutbygningen Akutmodtagelse Én indgang til Sygehus Thy- Mors for akutte patienter 24/ 7/ 365 Specialisten mest mulig

Læs mere

Det akutte barn. DEMC 8, Aarhus 2018

Det akutte barn. DEMC 8, Aarhus 2018 DEMC 8, Aarhus 2018 Det akutte barn L A S S E H Ø G H A N D E R S E N B Ø R N E A N Æ S T E S I O L O G, R I G S H O S P I TA L E T P R Æ H O S P I TA L A K U T L Æ G E, R E G I O N H O V E D S TA D E

Læs mere

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 SPONDYLITIS Ebbe Stender Hansen Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 Spondylitis infektion i Vertebrae Disci Paravertebralt Epiduralt M. psoas Patogenese 1 - bakteriæmi Sår, abcesser UVI Øvre luftveje Stiknarkomani

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Blærebetændelse, cystitis, pyelonefritis, urinvejsinfektion (UVI) Kompliceret UVI, se nedenfor.

Blærebetændelse, cystitis, pyelonefritis, urinvejsinfektion (UVI) Kompliceret UVI, se nedenfor. Urindyrkning Synonymer Blærebetændelse, cystitis, pyelonefritis, urinvejsinfektion (UVI) Indikation Kompliceret UVI, se nedenfor. Der er ikke rutinemæssigt indikation for urindyrkning ved cystitis hos

Læs mere

tirsdag den 5. april 2011 Herning

tirsdag den 5. april 2011 Herning Herning 5.4.2011 Viden om hvilke produkter der er til rådighed. Kendskab til anbefalet transfusionsstrategi ved: 1. Kontrollabel blødning 2. Ukontrollabel blødning Nacl 9 g/l (Isotonisk) Ringer Lactat

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

Samarbejde med det kommunalt sygeplejefaglige personale om den ældre, svækkede borger hvordan kan praksispersonalet bidrage?

Samarbejde med det kommunalt sygeplejefaglige personale om den ældre, svækkede borger hvordan kan praksispersonalet bidrage? Praksispersonalet kan arbejde med at skabe bedre sektorovergange. Her kommer nogle bud på, hvordan det kan gøres, fx med en besøgsplanlægger. Af Anita Mink. Grafik: Heidi Borg Samarbejde med det kommunalt

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter som

Læs mere