Store drømme. Mindre plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store drømme. Mindre plads."

Transkript

1 KONSULENTER FOR STRATEGISK FREMTID Store drømme. Mindre plads. Et vindue mod søgen efter drømmeboligen. O U T L I N E T R E N D R A P P O R T

2 46 DET NORDISKE BOLIGLANDSKAB 6-13 Indhold 5 INTRODUKTION Mona Sloth Nielsen I DENNE RAPPORT En hurtig oversigt over indhold og konklusioner. Store drømme. Mindre plads. Et vindue mod søgen efter drømmeboligen SØGEN EFTER FREMTIDENS BOLIG Hvilke drivkræfter påvirker boligejernes opførsel? 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG Vi har spurgt flere end nordiske boligejere om deres holdning til boligen. DET NORDISKE BOLIGLANDSKAB By eller land? Basis eller stilfuldt? Hvordan ser den ideelle bolig ud? 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG Vi har fundet 7 stærke trends, der vil forme forbrugernes holdning til boligen. KONKLUSIONER: 3 PARADOKSER FOR FREMTIDENS BOLIGER Fremtiden byder på udfordringer og muligheder, da boligejernes behov er noget modsigende. FREMTIDENS UDFORDRINGER OM DENNE RAPPORT SØGEN EFTER FREMTIDENS BOLIG BILAG A: BOLIGLANDSKAB

3 INTRODUKTION Arbejdet med denne trendrapport har været meget spændende. Indtil fornylig er vinduer og døre blevet opfattet som standard byggematerialer, hvor du som boligejer ikke havde nogen ønsker eller præferencer for en specifik løsning, leverandør, udførelse, design osv. Som en af de store brands i Danmark, der leverer vinduer og døre, ved vi, at et vindue ikke bare er et vindue. Det er vores mål at blive bedre til at hjælpe og vejlede forbrugerne, når de skal finde den optimale løsning, og derved sikrer vi en høj tilfredshed og valuta for pengene - en investering, forbrugeren kun skal foretage få gange i sit liv. Outline har designet og fremstillet træbaserede vinduer af høj kvalitet baseret på stolte traditioner med godt, dansk håndværk i de sidste 30 år. Vi er glade for at have så mange meget tilfredse kunder, og sådan skal det blive ved med at være, og derfor følte vi et behov for at se boligen i et bredere perspektiv.. I det sidste årti har vi set flere og flere tegn på forandring. Forandringer af, hvordan forbrugerne ser på deres bolig, deres drømme, deres tid, miljøet, hvad de køber. Ting, de tillægger meget stor værdi. Vores forbrugere fortæller os, at en rummelig, lys og naturligt oplyst bolig er meget vigtig for deres velbefindende og er en del af deres individuelle udtryk. Samtidig flytter flere og flere til byen, hvor der er pladsmangel. Hvad det fortæller os er, at vi må finde nye innovative løsninger og design, som forbinder indendørslivet med udendørslivet, lader lyset flyde ind udefra, mens varmen holdes indenfor dørene. Og selvfølgelig skal det også se flot ud! Outline Trend Rapporten er en manifestation af vores anstrengelser for at beholde førertrøjen og kunne blive ved med at udvikle og levere fantastiske produkter og ydelser. Med forbrugerne i tankerne står vi på tæerne. Denne rapport indeholder nogle overraskende detaljer, som vi håber, du finder interessante. De har helt sikkert fået os til at tænke! God fornøjelse! Mona Sloth Nielsen Administrerende direktør for Outline Vinduer Hvis vi lægger den digitale revolution oveni sammen med nye købe- og søgevaner samt ikke mindst en usikker økonomisk situation, så finder vi nye forbrugervaner, der hele tiden er i forandring. Vi vidste, at tingene forandrer sig og vil blive ved med at forandre sig. Vi vidste bare ikke, hvordan de forandrer sig, og hvordan vi skal imødegå disse forandringer. Her er et eksempel fra rapporten: 4 5

4 I DENNE RAPPORT D E T T E E R E N R A P P O R T O M, H VO R DA N F O R B R U G E R N E O P FAT T E R D E R E S B O L I G, O G H VO R H O L D N I N G E R N E E R PÅ V E J H E N. E F T E R E N I N T R O D U K T I O N TIL BOLIGEN SOM DET NYE STATUSSYMBOL PRÆSENTERER VI 7 D E TA L J E R OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG, A LT S A M M E N R E S U LTAT E R F R A E N K VA N T I TAT I V U N D E R S Ø G E L S E A F B O L I G E J E R E I D E N O R D I S K E L A N D E, HERAF 800 DANSKERE: Boligen som hovedidentitetsskaber Danskerne synes, deres bolig er vigtigere for deres identitet end eksempelvis uddannelse, erhverv, køn og nationalitet. Boligomkostninger er en investering: 70% synes, renovering og boligforbedringer er en investering og ikke en omkostning. Forbrugerne ønsker at spare på energien: Eksempelvis er den vigtigste kvalitet for et vindue, at det sparer på energien. 89% finder dette vigtigt. Selvom rationelle argumenter som fx tendensen med energibesparelse tæller, så mistænker forskerne alligevel den følelsesmæssige motivation for at spille en vigtigere rolle, end forbrugerne selv vil indrømme. Størrelse betyder noget: Når vi skal beskrive vores drømmebolig, er den oftest nævnte kvalitet noget med størrelse, et stort køkken, et stort badeværelse, åbne rum Paradokset frihed boligen som fristed: En vigtig følelse ved det første boligkøb er frihed - selvom det betyder mere snævre rammer for mobilitet og forbrug. Hvorfor får begrænsninger i frihed os til at føle os fri? Drømmeboligen inden for rækkevidde: Når danskerne bliver bedt om at beskrive deres drømmebolig, er de ofte ret beskedne. Drømmeboligerne, der bliver beskrevet, er ikke store fantasier, men inden for forbrugernes rækkevidde (og også virksomhedernes, som skal hjælpe dem!). Lad lyset komme til: 63% af respondenterne synes, at lys, her menes lys i boligen, er absolut afgørende for ens velbefindende. 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 6 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 7

5 I DENNE RAPPORT STORBYLIV A N D E T A FSNIT AF DEN N E R A P P O R T F O KUSER ER PÅ D E T N O R D I S K E BOLIGLANDSKAB. VI VIL PRÆSENTERE 7 ARKET YPER FORBRUGERE MED FOKUS PÅ BOLIG OG LIVSSTIL. S EG M EN T ER N E O G H OV ED KO N K LU S I O N ER N E A F F O R B R U G ER H O L D N I N G ER T I L BOLIGEN KAN SAMMENFATTES I FØLGENDE BOLIGLANDSKAB: BASISBEHOV BOBLEREN HAR ANDRE INTERESSER TRENDSETTEREN DEN SOCIALE FAMILIEHYGGEREN E N E R G I Ø KONOMEN IDENTITETSSKABENDE LANDBOEREN LANDSBYCHARME BOLIGLANDSKABET 7 ARKETYPER FORBRUGERHOLDNINGER 8 OUTLINE TREND RAPPORT BOLIGLANDSKABET 7 ARKETYPER FORBRUGERHOLDNINGER 9

6 I DENNE RAPPORT I T R E DJ E A F S N I T A F D E N N E R A P P O R T P R Æ S E N T E R E R V I 7 TRENDS, DER KARAKTERISERER FREMTIDENS BOLIG: Lys og landskabsvinduer: Når plads bliver en mangelvare, bliver behovet for lys større. Redebygning for samvær: Vi søger tættere sammen for at finde styrke til en omskiftelig fremtid. Smartificering: Teknologien former fremtidens bolig. Mindre boliger: Urbanisering giver kompakte boliger. Rurbaniseringen styrer: Byboere længes efter livet på landet. Håndværk og tradition kommer igen: Det håndlavede og autentiske kommer igen. Energi er den nye valuta: Travle forbrugere vil i stigende grad efterspørge gør-det-let løsninger, der sparer dem for personlig energi. 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 10 OUTLINE TREND RAPPORT 11

7 I DENNE RAPPORT T I L S LU T V I L V I S A M M E N FAT T E R E S U LTAT E R N E I T R E PA R A D O K S E R, D E R OV E R D E N Æ S T E Å R V I L P R Æ S E N T E R E N O G L E U D F O R D R I N G E R ; F O R S ÅV E L F O R B R U G E R N E S O M BOLIGINDUSTRIEN: Behovet for at signalere individualisme kombineret med en trang til at rykke tættere sammen: Hvordan kan forbrugernes behov for at signalere individualisme dækkes, når trangen til at høre til samtidig er så stærk? Behov for plads, når virkeligheden minimerer: Hvordan kan forbrugernes behov for plads dækkes, når udviklingen og andre tendenser peger på flere kompakte boliger? Drømmen om livet på landet i en urbaniseret verden: Hvordan kan forbrugernes længsel efter livet på landet næres, når de demografiske tendenser peger mod, at flere mennesker kommer til at bo i byerne? TRE UDFORDRENDE PARADOKSER 12 13

8 SØGEN EFTER FREMTIDENS BOLIG Prisindeks for villaer i Danmark, Norge og Sverige, 1. kvartal kvartal 2011, udgangsår 1. kvartal 1992 = DANMARK NORGE SVERIGE q q q q q q q q q q. 3. q BOLIGENS FREMGANG SOM STATUSSYMBOL Hvis man ser tilbage i tiden, var boligen et sted, hvor man fandt ly; den opfyldte menneskets basisbehov for fx et sted at lave mad og som beskyttelse mod dårligt vejr. Med den hurtige økonomiske udvikling, der har fundet sted siden midten af det 20. århundrede, er boligen i stigende grad blevet et sted, hvor vores intime liv leves, og hvor vi udtrykker vores identitet. Ud over at være stedet, hvor vi danner relationer, er det også et udtryk for, hvilken type forbruger vi er; kommer til udtryk i vores indretning. Igennem længere tid har man oplevet hidtil usete prisstigninger på huse i Skandinavien (se tabellen ovenfor). Dette kan ses som en af de væsentligste drivkræfter bag boligens dominerende rolle som statussymbol. Igennem årtier har bilen været forbrugersamfundets statussymbol. Den skulle overgå naboens, når den stod parkeret uden for hjemmet, hvis den var prangende og dyr nok. I dag udtrykkes status ikke igennem en prangende bil 1. Forskningen og trendstudier peger på en ændring fra bilen til boligen som det primære statussymbol for forbrugerne. Desuden forskes der nu på internationalt plan i, hvordan forbrugerne opbygger status i deres hjem. 2 Tendensen mod boligen som det dominerende statussymbol i danske hjem kommer også til udtryk i et stort udvalg af tv-programmer som eksempelvis Hammerslag, Velkommen hjem, Han, hun og huset og Liebhaverne. 1 Next practice, study on vehicle attractiveness, Se fx "Status Spotting A Consumer Cultural Exploration into Ordinary Status Consumption of Home and Home Aestethics", Sneistrup, OUTLINE TREND RAPPORT 15

9 SØGEN EFTER FREMTIDENS BOLIG De turbulente 10'ere og et usikkert boligmarked Vi lever i en verden, som forandrer sig hurtigt for at sige det mildt. I 2008 blev de første rapporter offentliggjort, der forudså det næste årti som en vej fuld af forhindringer, og tegn på en forestående rutsjebane som betegnende for 10'erne står nu klart for os. Den globale magt skifter fra Vest til Øst (og Syd!), mens den økonomiske udsigt for Europa ser noget dyster ud. Selvom nødvendigheden af krisehåndtering er tydelig i mange lande, så støtter lokalbefolkningen ikke op om hårde økonomiske reformer, som har ramt individuelle familier og hjem hårdt 3. Desuden har den økonomiske krise fået selv de mest indædte tilhængere af kapitalismen til at stille spørgsmålstegn ved i hvert fald nogle af de berørte markedsregler. 4 Derudover er der også en klimakrise at tage sig af. I disse tider bliver selv fundamentale værdier, som vi tidligere har taget for givet, betvivlet og taget op til revurdering. Den krævende fremtid, der ligger foran os, er således blevet udnævnt til de turbulente 10'ere 5 og består af hårde udfordringer, men også muligheder for dem, der er i stand til at forstå konsekvenserne af en ny æra. I Danmark er huspriserne på det sidste begyndt at falde, og eksperter diskuterer, om faldet vil blive endnu stejlere og er begyndelsen til et mere alvorligt fald, eller om priserne vil stabiliseres. Spørgsmålet er, hvordan denne usikre fremtid vil påvirke forbrugernes syn på boligen. Forpupningens genkomst Der er ingen tvivl om, at forbrugernes holdning og opførsel, hvad angår bolig, vil ændre sig over de kommende år. Forandringer i forbrugernes måde at se deres bolig på over flere år og det sidste årtis boom i interessen for boligen har banet vejen for boligen som det nye statussymbol. Nu, hvor de turbulente 10'ere nærmer sig, vil boligen sandsynligvis stige endnu mere i status blandt forbrugerne. I 90'erne definerede trendanalytiker Faith Popcorn forpupningstendensen som forbrugernes reaktion på hårdere tider efter 1980'erne. Efterhånden som verden bliver mere kompleks og til en vis grad mere skræmmende, har forbrugerne en tendens til at trække sig tilbage til deres bolig. Nu, hvor vi søger struktur, orden, noget at holde fast på den nye norm 6 - når vejen frem er fuld af forhindringer, vil forpupningstendensen sandsynligvis øges og blive stærkere end nogensinde. For forbrugerne vil boligen komme til at spille en afgørende rolle i deres søgen efter stabilitet. Så med udgangspunkt i et allerede højt niveau tyder det på, at boligen som statussymbol får endnu større betydning i den turbulente fremtid. Så selvom priserne går op eller ned i fremtiden, så vil boligen som statussymbol forblive på et højt niveau. Den største udfordring for fremtidens boligindustri vil være at forstå, hvor forbrugerne bevæger sig hen og imødekomme efterspørgslen på enhver tænkelig måde. 3 Da den græske statsminister for eksempel foreslog, at grækerne skulle stemme for den europæiske krisepakke - resulterede det i et europæisk ramaskrig og hans efterfølgende afgang. 4 Financial Times offentliggjorde for eksempel en række artikler i januar 2012 med overskriften Kapitalismen i Krise. 5 Vision 2050, World Business Council for Sustainable development, The Search for the new normal, Kairos Future For mere information om den anvendte metode, se afsnittet Om denne rapport på side 44 Hvordan vil boligforbruget udvikle sig? I sidste ende findes opfattelsen af boligen kun i tankerne på en forbruger i konstant forandring. Det er derfor, vi har brug for hele tiden at følge med og uddybe vores forståelse af, hvor de bevæger sig hen. Det er formålet med denne rapport. Vi ønsker at afdække, hvad der driver forbrugerne i deres søgen efter drømmeboligen, hvad inspirerer dem, og hvilke tendenser vil påvirke forbrugernes boligindretning over de kommende år. Vi har valgt en multimetodisk fremgangsmåde, hvor vi anvender trendresearch, en kvantitativ undersøgelse med flere end respondenter og interview med eksperter. 7 Vores mål var at skabe et billede af folks holdning til boligen, i hvilken retning de bevæger sig, og hvad det betyder for fremtidens bolig. Vi håber at have tilvejebragt nogle tankevækkende facetter af dette emne. REDEBYGNING VÆK FRA EN USIKKER FREMTID REDEBYGNING VÆK FRA EN USIKKER FREMTID 16 17

10 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG T I L D E N N E R A P P O R T H A R V I S P U R G T F L E R E E N D N O R D I S K E B O L I G E J E R E, H E R A F DA N S K E R E, O M D E R E S H O L D N I N G T I L B O L I G E N F O R AT FÅ E T G L I M T A F, H VO R F O R B R U G E R N E S TÅ R I DAG, O G H VO R D E B E VÆ G E R S I G H E N I F R E M T I D E N. H OV E D KO N K LU S I O N E R N E F R A UNDERSØGELSEN PRÆSENTERES NEDENFOR. 1. BOLIGEN ER VIGTIGERE FOR DANSKERNES IDENTITET END ALDER, UDDANNELSE, KØN OG NATIONALITET BOLIGOMKOSTNINGER ER EN INVESTERING... Tæt på 800 af de danske boligejere siger, at de planlægger større boligforbedringer i de kommende 10 år, hvilket er et udtryk for, hvor vigtigt det er for dem at investere i deres bolig. Boligforbedring kan være dyrt. Men helt op til 70% af de danske respondenter ser boligforbedring som en investering og ikke som en Jeg ser boligrenovering og -forbedringer som en investering 70% er enige omkostning. Det fremgår derfor tydeligt, at forbrugerne stadig synes at opfatte boligforbedringer som en sund investering i fremtiden. Utallige tv-programmer om renovering og forbedring af boligen fortæller os, at danskerne elsker at forbedre deres bolig, og undersøgelsesresultaterne viser, at de stadig forventer et fornuftigt afkast af deres investeringer. Selvom hovedkonklusionerne, både hvad angår tendenser og resultater, fra den kvantitative undersøgelse er ens for alle de nordiske lande, så har vi noteret nogle forskelle hos forbrugerne på de forskellige markeder. Boligen er meget vigtig for danskerne, ligesom den er for nabolandene. Danske boligejere ser boligen som vigtigere for deres identitet end fx erhverv, nationalitet, uddannelse og køn. Desuden mener 38% af danske boligejere i undersøgelsen, at folk generelt er meget imponeret over et smukt hjem. 25 % Har du planer om at foretage større boliginvesteringer i de kommende år? 60 % 57 % Hvor vigtigt er følgende for din identitet? 19 % 45 % 30 % 48 % 45 % 40 % 38 % % vælger 5-7 på en skala, hvor 1 = Mindst vigtigt 7 = Mest vigtigt 13 % 6 % 5 % 6 % 11 % 16 % 15 % 0 % 1 % 7 % 0 % Dit hjem Uddannelse Erhverv Nationalitet Køn Ja, men ikke inden for de næste 10 år Ja, om ca år Ja, om ca. 3-5 år Ja, om ca. 2-3 år Ja, om ca. 1 år Ja, inden for et år Vigtigheden af boligen for danske boligejere sammenlignet med andre områder. Danske boligejeres boligforbedringsplaner. 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 18 19

11 3.... DET SPARER VI PÅ EN LAVERE ENERGIREGNING 4. PARADOKSET FRIHED - BOLIGEN SOM FRISTED Der er ét område, hvor danske boligejere synes at være meget opmærksomme på omkostninger - energiforbruget. De fleste ser boligforbedringer som en sjov 25% Mænd siger, at energivenlighed er en af topkvaliteterne ved drømmeboligen opgave - resultatet er ofte fantastisk og får boligen til at stige i pris. Regninger over energiforbrug er til gengæld overhovedet ikke sjove. De anses ofte for at være for høje, og derudover er de udtryk for et miljøfodaftryk (footprint), som er alt for højt. Som eksempel viser skemaet forbrugernes prioriteringer, når de køber vinduer. Så når forbrugerne skal købe vinduer, kigger de mest på energivenlighed. Dette betyder dog ikke, at andre kvaliteter som æstetik ikke er vigtige. Forbrugerne er tværtimod villige til at bruge penge på et smukt vindue, så længe det også sparer på energien! Bemærk eksempelvis forskellen mellem energivenlighed og lave priser. Kort sagt: forbrugerne investerer langsigtet, rationelt og emotionelt i deres bolig. Vi ser også en forskel i køn her. Når der skal vælges fem kvaliteter ved drømmeboligen, så vælger 25% af de danske mænd "energivenlig", mens det kun er 12% af kvinderne. Resultaterne tyder også på, at mænd er mere prisfølsomme. Dette skyldes sandsynligvis, at mænd generelt har en mere "funktionel" tilgang til deres bolig, mens kvinder i større udstrækning ser boligen som et udtryk for identitet. Dette er nogle udfordrende detaljer om fremtidens bolig. Energipriserne tenderer mod stigning i fremtiden, mens energiregningen allerede anses for at være for høj. Der synes at være en stor motivation for at forbedre boligens energivenlighed. Når danske boligejere blev bedt om at sætte ord på, hvad de følte ved at købe deres allerførste bolig, var der én ting, der sprang i øjnene ved respondenternes svar, bortset fra glæde og spænding, og det var følelsen af frihed ved at eje sin egen bolig. Det kan virke ret underligt. Når du køber din første bolig, begrænser du jo egentlig din egen frihed. En bolig stabiliserer og begrænser forbrugernes liv på så mange måder. Som den største udgift i de fleste husholdninger sætter den rammerne for husstandens økonomi. Når vi vælger bolig, vælger vi også, hvilken bil vi har råd til, hvilke ferier vi kan holde, altså den definerer alle poster på husholdningsbudgettet. Valget sætter også den geografiske ramme for forbrugerne, hvad angår nabolag og binder dem op på en særlig social sammenhæng. Men forestil dig en person med millioner af alternativer - er han eller hun mere fri end andre? Sandsynligvis ikke, og dette faktum afspejler den virkelighed, som forbrugerne lever i i dag: et væld af tilbud lige fra slik til pensionsopsparing. At indrette sig i en bolig synes at være vejen til frihed, når alternativerne og mulighederne er så mange. På den måde føles boligen som et fristed - et sted, hvor vi kan lade op og finde ny energi til at gå ud i verden. På mange måder afslører boligejernes historier da også, at et nyt kapitel i deres liv starter der; en anden side af den frihed, som boligen tilsyneladende giver. En af respondenterne definerer denne dobbelte følelse af frihed meget tydeligt: "Følelsen af frihed til at gøre, lige hvad du har lyst til. At vide, at du har fundet lige præcis det sted, hvor du ønsker at se dine børn vokse op. En fantastisk følelse!" 100 % 75 % 50 % 89 % 72 % 57 % 56 % Skemaet viser de vigtigste kvaliteter ved et vindue ifølge danske boligejere. Rationelle argumenter står først, men forskningen viser faktisk, at forbrugerne ofte efterrationaliserer deres beslutninger, hvor de undervurderer den følelsesmæssige påvirkning som fx æstetik. 50 % 46 % 45 % 25 % 35 % 0 % Tekstudsnit af danske respondenters historier om den følelse de havde, da de købte deres første bolig. Der bruges ofte store ord. Energivenlige vinduer Forbedret indeklima Smukke vinduer Minimal vedligeholdelse Indbrudssikring Reducering af støj udefra Lav pris Installation inkluderet 10 % Selvrensende ruder 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 20 21

12 5. DRØMMEBOLIGEN: STØRRELSE BETYDER NOGET 6. LAD LYSET KOMME TIL Når vi beder danske boligejere beskrive deres drømmebolig med egne ord, er det tydeligt, at størrelse betyder noget. Hvis vi kigger på tekstudsnittet nedenfor, er det kvaliteten "stor", der skiller sig ud for drømmeboligen. En forbruger beskriver malende, at hendes drømmebolig ser således ud: "At værelserne er lyse med store vinduer. Et moderne køkken, badeværelse, sauna og bruser, vaskesøjle osv. At huset er stort og rummeligt med masser af skuffer og skabe. Hyggelige værelser med karnapper, der gør værelserne mindre firkantede." Når alt kommer til alt: et skønt hjem falder sjældent inden for kategorien mindre. I hvert fald ikke, når forbrugerne skal beskrive deres ønsker. En følelse af rummelighed er, hvad forbrugerne kigger efter i deres drømmebolig. Dette gælder for samtlige detaljer i boligen, hvad enten det er køkkenet, skabene, badeværelset eller haven. Og dette ønske deles af kvinder, mænd, gamle som unge. Når man tænker på, at flere mennesker flytter ind til byen, hvor plads er en mangelvare, så udgør dette en kæmpe udfordring for boligindustrien. Det er tydeligt, at forbrugerne kan lide pulsen og alt, hvad en større by kan byde på, men de længes stadig efter en større bolig. Når man ser på, hvad danske boligejere siger om deres drømmebolig, så oplever vi, at lys og luft har meget høj prioritet - til dels fordi det kan få en lille bolig til at se mere rummelig ud. Lysindtag i en bolig kan således være en af måderne, man kan møde udfordringen om en mere kompakt livsstil på. Men efterspørgslen efter lys handler ikke kun om plads. Helt op til 63% af danske boligejere i vores undersøgelse siger, at lys er intet mindre end afgørende for deres velbefindende. Det, at vi bor et sted, hvor naturligt lys er begrænset i længere tid af året, skal ikke undervurderes, når vi analyserer efterspørgslen efter lys. Lys fra lamper er ganske enkelt ikke nok - de vil have det autentiske. Det betyder, at målet må være at give forbrugerne så meget naturligt lys som muligt. Som vi kunne læse af resultaterne om drømmeboligen, så spiller vinduer en vigtig rolle, både hvad angår at kunne åbne boligen udad, så den virker mere rummelig, og at lade lyset komme ind udefra og lyse op indendørs. Tekstudsnit af danske respondenters beskrivelse af deres drømmebolig. Der bruges ofte store ord. 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 7 DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG 22 23

13 7. DRØM M EBOLIGEN INDEN FOR R ÆKKEVIDDE Resultaterne fra denne rapport viser, at kravene til bolig er høje. Men - for de fleste mennesker er idealbolig stadig inden for rækkevidde, i hvert fald for størstedelen af middelklassen i de nordiske lande. Drømmeboligen er ikke en herregård i Caribien. Den er rummelig, lys og tæt på børneinstitutioner, job og daglig infrastruktur. Når man tænker på den usikre fremtid, vi går i møde, så er helt-nede-på-jorden billedet af drømmeboligen interessant. Hvad sker der, når så mange af os kan realisere vores drømme og ønsker? Måske er svaret, at mange flere af os rent faktisk går ud og gør det. Som vi vil beskrive i afsnittet om segmentering, så findes der en interessant forbrugergruppe Trendsetteren, der er begejstrede over jagten på den perfekte bolig. Det kommer ikke som en overraskelse, at når det går godt, så vækkes forbrugernes mere ekstravagante fantasier om bolig og frihed til live. For dem er græsset altid grønnere på den anden side... Når tiden byder på udfordringer, er det lettere at sætte pris på, hvad vi har, og hvad vi rent faktisk kan få. Drømmen om den perfekte bolig er dog mulig at realisere ved hårdt arbejde, tålmodighed og en smule held. FRA OVERORDNEDE DETALJER TIL SPECIFIKKE PRÆFERENCER Vi har lært i dette afsnit, at boligen er meget vigtig for danskernes identitet. De ser omkostninger til en forbedret levestand som en investering på trods af nyligt faldende boligpriser. De er motiverede for at spare på energiregningen ved fx at vælge energivenlige vinduer/ boliger. Men ikke ved at vælge mindre vinduer eller boliger; lys og plads er af yderste vigtighed for danskerne! Deres drømmebolig er dog ikke et slot, deres drømme om den ideelle bolig er ganske beskeden og inden for rækkevidde, i hvert fald lidt senere i livet. Dette var de mere overordnede detaljer og konklusioner om danske forbrugere og deres bolig. Vi har oplevet nogle variationer i unge og ældre samt mænd og kvinder. Men de mest interessante variationer i holdning til boligen er ikke køns- eller aldersbetinget, men mere betinget af vores værdier og livsstil generelt. Næste afsnit af denne rapport fokuserer på det nordiske boliglandskab og syv forskellige hovedforbrugersegmenter. DET NORDISKE BOLIGLANDSKAB P ER S P EK T I V ER F O R, H VA D D ER EG EN T LIG ER EN P ER F EK T B O LIG, VA R I ER ER. N O G L E M EN N E S K ER S ER E T S TO R T H U S PÅ L A N D E T S O M D ER E S I D E A L B O LIG, MENS ANDRE FI N D ER F R ED I EN LI L L E L E J LIG H ED I E T S TØJ EN D E BY M I L J Ø. EN A N D EN G R U P P E F O R B R U G ER E G Å R B A R E I K K E S Æ R LIG MEG E T O P I, H VO R D E B O R. D ER ER T Y D ELIGVIS BRUG FO R S T R U K T U R H ER, SÅ L A D O S G R AV E DY B ER E N ED I H OV ED F O R S K ELLEN E I FORBRUGERNES SYN PÅ BOLIG. Når data over bolig præferencer og holdninger analyseres statistisk, dukker der to dimensioner op: dimensionen den landlige charme: Søger storbyens status og puls eller det roligere liv på landet som bolig. dimensionen identitetsskabelse: Den anden vigtige skillelinje drejer sig om, hvilken rolle forbrugerne ønsker, boligen skal spille i deres liv. Nogle siger, at boligen i sig selv ikke er så vigtig; den er først og fremmest et opbevaringssted. Andre svarer helt anderledes, at boligen er en sand genspejling af ens identitet og personlighed. STORBYLIV Ved at kombinere de to skillelinjer kan vi kortlægge holdninger til boligen, så de kan bruges til at finde vej igennem forbrugernes holdningsocean. Alle forbrugere har en position i dette boliglandskab, og det giver brugbar indsigt at afsløre disse positioner. Eksempelvis er dem, der ligger i det øverste højre hjørne af boliglandskabet, mere tilbøjelige til at have en "storbyskøn" bolig som ideal. Dem, der ligger i nederste højre hjørne, vil hellere søge "sikker havn" på landet. Forbrugere, der ligger i det nederste venstre hjørne ønsker et "økonomisk ansvarligt hjem", hvor økonomi er i højsædet, mens dem, der ligger i øverste venstre hjørne er noget usikre og "søger hjem". De ved, at der findes en drømmebolig derude et sted, men de ved endnu ikke, hvad det er. I de næste afsnit kigger vi på syv arketyper forbrugere med forskellige holdninger til boligen, som vi fandt i analysefasen af de indsamlede data. Forbrugerholdninger til drømmeboligen kortlagt som et resultat af multidimensionel skalering 8. BASISBEHOV S Ø G E R HJEM HAR ANDRE INTERESSER Ø KO N O M I S K ANSVARLIGT HJEM S T O R B Y S K Ø N BOLIG S I K K E R HAVN IDENTITETSSKABENDE 8 For mere information om boliglandskabet, se side DETALJER OM FORBRUGERNE OG DERES BOLIG LANDSBYCHARME 24 25

14 DET NORDISKE BOLIGLANDSKAB 7 ARKETYPER FORBRUGERE FOR BOLIG & LIVSSTIL 4. BOBLEREN Motto/position i boliglandskabet: "En dag vil min bolig imponere alle" Født: 70'erne eller senere Læs mere om bobleren på side TRENDSETTEREN Motto/position i boliglandskabet: "Jeg skaber trenden" Født: 70'erne eller senere Læs mere om trendsetteren på side D EN SOCIALE Motto/position i boliglandskabet: "Velkommen til mit hjem!" Født: 70'erne eller senere Læs mere om den sociale på side DEN STØRRE SAMMENHÆNG: SEGMENTER I BOLIGLANDSKABET STORBYLIV Vi har fundet syv interessante forbrugersegmenter baseret på holdninger til boligen. Nutidens forbrugere er multidimensionelle med skiftende roller og værdier alt efter den situation, de står i. Følgende personer er arketyper, hvilket betyder, at de personer, der er beskrevet, næppe eksisterer i deres reneste form. Dog opfører de fleste forbrugere sig efter mønstre og værdier hos flere arketyper. Ikke desto mindre hjælper forbrugersegmenterne os til at forstå behov og motiver for de forskellige typer boligejere. Der er tydeligvis mange forskellige syn på boligens rolle i vores liv. På næste side er segmenterne tegnet ind i et boliglandskab for at give en oversigt over forbrugerholdninger. Enhver forbruger kan sandsynligvis genkende sig selv og deres venner i mindst et af segmenterne. BASISBEHOV BOBLE- REN HAR ANDRE INTERESSER TRENDSETTEREN DEN SOCIALE FAMILIEHYGGEREN E N E R G I Ø KONOMEN LANDBOEREN IDENTITETSSKABENDE Den mest interessante oplysning er måske, at markedet er heterogent og ikke kun består af syv typiske segmenter, men også af adskillige segmenter/stammer inden for samme segment. Jo mere du kigger, jo flere nuancer finder du. Således øges udfordringen i at forstå tendenserne for livsstil og bolig. LANDSBYCHARME I bilagsmaterialet, der starter på side 46, kan du finde en grundig analyse af de syv arketyper forbrugere inden for bolig & livsstil. 3. HAR ANDRE INTERESSER Motto/position i boliglandskabet: Der er vigtigere ting i livet end boligen Født: 50'erne eller 60'erne Læs mere om Har andre interesser på side FAMILIEHYGGEREN Motto/position i boliglandskabet: "Mit hjem er min borg" Født: 50'erne eller 60'erne Læs mere om Familiehyggeren på side LANDBOEREN Motto/position i boliglandskabet: "Virkelig livskvalitet findes på landet" Født: 50'erne eller 60'erne Læs mere om landboeren side ENERGIØKONOMEN Motto/position i boliglandskabet: "Energispild er en dødssynd" Født: 50'erne eller 60'erne Læs mere om energiøkonomen side

15 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG S E LVO M V E J E N F R E M N O K E R UJÆ V N O G U S I K K E R, E R D E R N O G L E S TÆ R K E T E N D E N S E R, D E R KO M M E R T I L AT F O R M E F O R B R U G E R N E S H O L D N I N G T I L B O L I G E N I D E KO M M E N D E Å R. I D E T T E A F S N I T H A R V I UDVALGT SYV TRENDS, DER ANSES FOR AT VÆRE SÆRLIG VIGTIGE. Boligen er først og fremmest et sted, hvor man er sammen med familien og dem, man holder af 76% er enige 1. REDEBYGNING FOR SAMVÆR Med den usikre udsigt til de turbulente 10'ere, der nærmer sig, holder folk fast på de sikre ting i livet som fx familie, venner og boligen. Som nævnt i forrige afsnit betyder det at eje sin egen bolig frihed i en alt for kompleks verden. Ifølge de mere end nordiske boligejere, der har besvaret vores undersøgelse, er boligen først og fremmest et fristed fra verden udenfor. Et sted at føle sig sikker og være sammen med dem, man elsker. Intet slår faktoren at være sammen En udgivelse i "Perspectives of Psychological Science 2010" 9 foreslår en ombygning af Maslow s velkendte behovspyramide. I stedet for at have "selvrealisering" i toppen af de menneskelige behov, foreslår forskerne, at det sidste trin bør være "magesøgning", "magefastholdelse" og "Boligen er et fristed, hvor jeg kan føle mig sikker" 87% er enige "forældreskab". Relationer og samvær synes at være vigtigere end nogensinde. Ifølge en rapport om oplevelser i verdensklasse 10, er oplevelser sammen af største vigtighed for oplevelsesindustrien. Når vi kigger på resultaterne fra vores undersøgelse, så gælder dette også boligindustrien. Trangen til at være sammen drives af vores hektiske livsførelse, hvor vi forsøger at få mest muligt ud af hver eneste tidsenhed, og hvor mange mennesker føler sig i konstant tidsnød. Den tid, vi faktisk tilbringer sammen, er således ekstrem værdifuld. Boligen skal understøtte "tid til samvær" på bedst mulige måde. 11 Let tilgængelig, let at rengøre, og ikke mindst skal den udgøre rammen for, at vi kan bruge mere tid sammen med hinanden. Marimekkos brandmagasin udgav i foråret 2012 et temanummer om disse nye samværsmønstre. 12 Dette fristed skal være beskyttet mod uønskede forstyrrelser. 49% af de nordiske boligejere, som svarede på vores undersøgelse, understreger, at "jeg lægger stor vægt på at have en bolig, der er så beskyttet mod indbrud som muligt". Også når det drejer sig om at købe vinduer, oplyser 47%, at det er vigtigt, at vinduerne beskytter mod indbrud. Boligen er det sted, hvor jeg kan føle harmoni og ro 84% er enige Køkkenet, genvejen til samvær og centrum for opmærksomhed Mens dagligdagens sysler kan være stressende og hårde, så er madlavning noget man kaster sig over i weekenden og andre ledige stunder. Madlavning er udtryk for kærlighed og skaber stærke sociale bånd mellem mennesker - en genvej til samvær! Ifølge en undersøgelse fra Home 13, så mener 44,4% af danskerne, at køkkenet er det vigtigste rum, når de skal beslutte boligkøb. Det er bemærkelsesværdigt, at når deltagerne i vores undersøgelse skal beskrive deres drømmebolig, så er køkkenet det oftest nævnte rum og således af største vigtighed for danske boligejere. 9 Kenrick, Griskevicius, Neuberg og Schaller: Ombygning af behovspyramiden: Contemporary Extensions Built upon Ancient Foundations, Upplevelser i världsklass, Parks og Resorts/Kairos Future, Mere om samværsfaktoren i parker og resorts i Skandinavien: Upplevelser i världsklass, Home s Boligpanel

16 2. MINDRE BOLIGER 3. LYS OG LANDSKABSVINDUER Folk flytter fra landet til byområder. Forudsigelser fra FN viser, at urbaniseringen vil blive endnu stærkere i fremtiden. Der bliver flere mennesker i byerne - en global megatrend, der fører os mod mindre boliger. Trendspottere fra de nordiske lande, fx Kjersti Kviseth fra det norske designfirma 2025Design, forudsiger, at fremtidens bolig vil have færre kvadratmeter. 16 Den velkendte trendguru Li Edelkoort forudsiger ligeledes en stigende tendens til mindre arkitektoniske formater i de kommende år. Mere kompakt livsstil, mangel på plads forstærker arkitektonisk innovation. På grund af behovet for at medtænke omkostninger til plads, energi og transport (udtømning af olieressourcer, global opvarmning), bliver byplanlæggerne nødt til at planlægge mindre boliger. Relativt kompakte lejligheder i byerne bliver den mest attraktive boligform set i det perspektiv. Der er masser af eksempler på hytter, telte, campingvogne, bungalow eller atelierer, der følger denne trend. "The Beetle House" (Terunobu Fujimori) er en lille bolig på toppen af fire søjler, som kun er tilgængelig ad en stige. I Danmark lancerede arkitektfirmaet N55 i 2005 et koncept, de kaldte mikroboliger: flytbare modulsystemer, der kan opbygges på et utal af måder på grund af deres geometri. De kan bygges på land, på vand eller under vand. Strukturerne kan monteres på hjul, så de bliver mobile og giver mulighed for at udvide, nedgradere og dele, alt efter personlige behov. N55 lancerede i 2008 et modulopbygget boligsystem, de kalder "Walking House", som giver mulighed for at ændre beliggenhed efter behov. Boligen har indbyggede solceller og små vindmøller samt et system til opsamling af regnvand. 15 Siemens Trendrapport 2010 Hvis man reflekterer over billedet af drømmeboligen som præsenteret i et tidligere afsnit, hvor den ene ting, der virkelig skiller sig ud som kvalitet, er størrelse, så vil mindre boliger udgøre en stor udfordring for dem, der ønsker at leve drømmen ud. Resultaterne fra den kvantitative undersøgelse viser, at helt op til 59% af de deltagende nordiske boligejere angiver, at lys er afgørende for deres velbefindende. Når man også skal beskrive den bolig, som man så afgjort ikke ønsker at bo i, så er der to kvaliteter, der skiller sig ud, mørk og lille. I Sverige har komikerne Fredrik Lindström og Henrik Schyffert en hel stand-up-comedy, der hedder "lys og frisk", som gør sig tanker om svenskernes besættelse af den helt rigtige lyse fornemmelse i boligen. Dette show blev en kæmpe succes, og denne undersøgelse viser hvorfor - svenskerne (såvel som danskerne!) er ganske enkelt besat af lys og lyse omgivelser. Som en konsekvens af mindre boliger kan vi forvente en stigning i betydningen af store vinduer, der lader lyset og pladsen udefra blande sig med indretningen indenfor og derved danne et behageligt, men energivenligt indendørsklima. For dem, der vælger at bo i attraktive omgivelser, vil vinduet danne rammen om landskabet udenfor. Trendguru Edelkoort kalder dem "landskabsvinduer". At åbne op til omgivelserne er et nyt område inden for arkitektur [ ] Fremtidens vindue handler om at indramme omgivelserne [ ]vinduet fungerer som en ramme [...] du bor inden i rammen! Li Edelkoort fortæller om landskabsvinduer på Berns, Stockholm, 24. november 2011 "Lys er afgørende for at føle sig veltilpas i boligen" 59% er enige Foto: Carl-Johan Paulin/Agent Bauer "The Beetle s house" af Terunobu Fujimori, V&A Museum, London 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 7 TRENDS, DERFOR FORMER FREMTIDENS BOLIG 30 31

17 4. RURBANISERINGEN STYRER Midt i en massiv urbanisering vokser der i stort omfang en længsel efter livet på landet i hele den vestlige verden. Danmark er ingen undtagelse. En "tilbage-til-naturen livsstil" vokser frem i byerne. Livsstilen blander det landlige med bylivet og skaber den "rurbane" stil og holdning. At dyrke sine egne krydderurter i potter i vinduet eller tomater på balkonen er mere trendy end nogensinde. I byerne tager landsbystilens gummistøvler over på gaderne, ikke kun på regnfulde dage. Vi længes efter en forbindelse til enkelheden og friskheden fra det romantiske liv på landet. Grønne hjerter i byen Det er kun et fåtal, der rent faktisk flytter ud af byen og tættere på naturen. For de fleste mennesker forbliver drømmen om livet på landet kun en drøm, da mere taler for at bo i større byer end mod. Men gruppen af bymennesker, der længes efter et liv på landet, er ikke desto mindre af en betydelig størrelse. 18% af nordiske boligejere, der bor i større byer, hævder, at deres ideal er at bo på landet. Blandt dem, der bor på landet, er det kun 6%, der hævder, at deres ideal er at bo i en større by. Urbaniseringstendensen synes at være drevet af Livet som et grønt kompromis Som en følge af denne trend er naturlige materialer som træ, sand, ler, bambus, marmor osv. ved at blive populære inden for arkitektur og indretning. Ud over at repræsentere mere miljøvenlige alternativer bringer disse materialer også varme og velbehag, da de udgør en stærk forbindelse til naturen. Dorte Mandrup, en velanset person inden for dansk arkitektur, forudsiger en stærk fremgang for træ i de nordiske landes arkitektur. Når danske boligejere i vores undersøgelse bliver spurgt om deres foretrukne materiale til vinduesrammer, vælger hovedparten af dem træ eller en kombination af træ og aluminium. Motivationen for valget af træ kan ses nedenfor. Det er tilsyneladende æstetik og det, at træ er et naturligt materiale, der ligger til grund for at vælge det som vinduesramme. Det er tydeligt, at træ er en måde at bibringe boligen en mere landlig fornemmelse. andre faktorer end værdier og holdninger. Når man bor på landet: 6% vil hellere bo i storbyen Når man bor i en storby: 18% vil hellere bo på landet Årsager til at vælge træ som materiale til vinduesrammer. Ideel livsstil i større byer ( indbyggere) og på landet ( indbyggere eller færre) 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 32 33

18 5. HÅNDVÆRK OG TRADITION KOMMER IGEN 6. ENERGI ER DEN NYE VALUTA I en verden fuld af skinnende, kommercielle overflader søger forbrugerne mere og mere efter det autentiske eller den "rigtige sandhed". Forbrugerne i dag er trætte af alt det falske, der omgiver dem og vil have ægte ting. Tradition, historie og langtidsholdbart håndværk er kommet igen de senere år. Inspiration hentes fra en kombination af det traditionelle og nutidens teknik, det Københavner-baserede Søren Rose Studio's Park Avenue-samling i samarbejde med De La Espada eller Whiteout-installationen af "The Danish Cabinmakers". Begge designere bruger en stor del håndværk i deres kreationer. Denne trend viste sig også både ved Atlanta International Gift & Home Furnishings Market trade show 2011 og London Design Festival 2011, hvor gammeldags håndværk, efterbehandlinger og håndlavet belysning var i fokus. Ifølge Per Ellegaard fra den danske indretningsdesignerduo Per & Per skal indretning nu "se håndlavet ud, uanset om det er håndlavet eller ej". Eklekticisme indtager boligen At blande nyt med gammelt i boligen viser en søgen efter autenticitet og ses på internationalt plan. Folk mikser helt nye ting med arvestykker, loppefund eller møbler købt på auktion. Effekter med en historie (fx morfars sofabord, hvor han plejede at lægge sin pibe) har stor værdi. Og tv-programmer som "The Antiques Roadshow" er utrolig populære, selv blandt den bredere befolkning. Det danske program Skattejægerne er meget populært i Danmark og har tæt på seere! "Jeg vil hellere have en ældre bolig, der har brug for en kærlig hånd, end en helt ny bolig" 31% er enige For de fleste forbrugere i de nordiske lande er penge ikke længere den "valuta", de mangler mest. Mangel på tid og energi er vigtigere. Mangel på disse valutaer (som i høj grad påvirker hinanden) ansporer forbrugerne til at undgå komplicerede beslutninger og vælge produkter og ydelser, der sørger for deres behov, samtidig med at de er ligetil. Denne tendens gør 50 % 38 % 25 % 13 % 0 % 29 % 23 % SVERIGE 37 % 26 % 22 % DANMARK 29 % 32 % Levemaksimering, på jagt efter det bedste Det tyder på, at manglen på tid og energi er resultatet af høje forventninger til, hvad vi kan putte ind i hver enkelt tidsenhed. Vi levemaksimerer i vores bestræbelser på at optimere den mængde afslapning eller den mængde oplevelser eller den mængde I hvilken grad føler du, at du mangler følgende? 43 % FINLAND 38 % 27 % 17 % NORGE Energi Penge Tid 24 % Ifølge boligejerne i vores undersøgelse er energi nu lige så vigtigt som tid og penge for forbrugerne. produkter & ydelser, der kræver mindst mulig indsats fra forbrugernes side, mest attraktive, da de derved sparer på valutaen energi. Skemaet viser, at der tilsyneladende er forskelle mellem de forskellige nordiske landes præferencer. Danskere såvel som svenskere sætter tidsnød som den vigtigste mangelvare i deres liv, mens nordmændene sætter energi først. Finske boligejere i undersøgelsen synes, at penge er den vigtigste mangel, og de synes at mangle alle valutaer lidt mere end deres nabolande. opgaver, som vi kan putte ind i hvert afsnit af dagen afhængigt af vores nuværende mål. Hvis afslapning i normal hastighed ikke er effektiv nok, så bestiller vi et spaophold. 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 34 35

19 De yngste oplever den største mangel Når vi ser på de forskellige generationer, er det tydeligt, at de yngre generationer oplever en større mangel på alle tre valutaer, måske fordi de har 50 % endnu højere Oplevet mangel på forbrugervalutaer i forventninger til, hvad de vil have i deres liv. Hvis vi opfatter det som en trend, der afspejler holdninger og værdier mere end faktiske "nødvendigheder", så vil denne trend sandsynligvis fortsætte, da folk sjældent ændrer basisværdier i løbet af deres liv. 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % forskellige generationer blandt undersøgelsens nordiske boligejere. 30s 40s 50s 60s 70s Boligejere i Danmark føler tilsyneladende, at de har svært ved at klare hverdagen. Der skal på en eller anden måde tages hånd om de mangler, der virkelig betyder noget. Enhver forbrugerorienteret virksomhed må tage dette med i sine overvejelser og medtænke, hvordan dagens og morgendagens forbrugere bedst kan støttes i at klare hverdagen. Af denne type produkter og ydelser ser vi rengøring og madudbringning som eksempler, hvorimod andre industrier endnu ikke er fulgt helt med denne trend. Gør-det-let løsninger tiltrækker forbrugerne Et eksempel på kreativitet, hvor kun en middelstor indsats er nødvendig, er websiden IKEA Hackers. Her udveksler folk fra Mangel på tid Mangel på energi Mangel på penge 80s-90s hele verden deres ændringer og genanvendelser af IKEA-produkter, hvilket de selv kalder "hacks". Du kan se bogreoler brugt som tv-borde eller stole med benene savet af stå op ad væggen for blot at nævne nogle få eksempler. De boligejere, der blev interviewet til denne rapport, sagde, at hvad der gør størst indtryk på andre mennesker, når det drejer sig om boligen, er indretning med et markant personligt præg - ofte udført på trods af tidsnød og så meget andet, der skal gøres. Det er tydeligt, at forbrugerne har brug for at sætte deres personlige præg på boligen - men at de ikke er indstillede på at bruge mere energi til det end højst nødvendigt. 7. GØR ALTING SM ART Takket været intelligente gadgets som eksempelvis smarte tv, køleskabe eller robotter vil vi endelig kunne tilbringe mere tid med det, der virkelig betyder noget for os derhjemme: hinanden. For fremtiden kan den smarte bolig passe på os og ikke omvendt. Godt for miljøet, godt for pengepungen Det er et klart ønske blandt forbrugerene at leve bæredygtigt. Fra 1. januar 2012 har Danmark formandskabet for EU, og alle sejl vil blive sat for at skabe et grønt Europa. Forbrugerne er dog ikke altid parate til at leve op til deres idealer og får en regning for det i form af tid, anstrengelser og penge. Smarte boliger kan hjælpe forbrugerne med at gøre en forskel, både hvad angår deres miljøfodaftryk og deres energiregning. Det er allerede muligt at tænde og slukke for de elektriske gadgets derhjemme via mobiltelefonen uden at være hjemme eller justere temperaturen og lyset i hvert værelse efter personlig præference takket være miljøsensorer. The Massachusetts Institute of Technology er allerede i gang med at udvikle et 3D-plastikarmbånd, der kan kommunikere trådløst med sensorer monteret i smarte bygninger alt efter lys- og temperaturpræferencer. Multifunktionsvinduer Når det drejer sig om smarte vinduer, er der sket en del i de sidste 30 år. Der er allerede vinduer på markedet, der kan reflektere sollys væk fra bygninger om sommeren og blive helt transparente om vinteren, men de er meget dyre. Vi har også set HD tv sat ind i vinduer (Winscape app arbejder sammen med Wiimote om et fladskærms-tv). Og vinduer anvendt som filmlærred (Vikuiti er en baggrundsfremviser, som giver dig mulighed for at sætte filmen på glas/akryl og dernæst fremvise filmen for at skabe en visningsskærm). Men den seneste udfordring i brugen af tv og vinduer blev afsløret ved CES 2012 af Samsung. "Det Transparente Smarte Vindue" er en LCD-skærm, som kan anvendes både som computer og som vindue og går således godt i spænd med tendensen mod mindre boliger, som vi har nævnt tidligere i denne rapport. Samsungs tv gør, at forbrugerne kan tjekke deres eller oplysninger om næste flyafgang og dernæst lave selvsamme skærm om til et smart vindue, som lader lyset komme ind og på den måde drage fordel af to nytteværdier i én. Det forventes, at anvendelsen af disse lys- og displayskærme i bygninger vil fordoble på ti år ifølge en af Samsungs forskere. 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 7 TRENDS, DER FORMER FREMTIDENS BOLIG 36 37

20 HVILKE SEGMENTER DRIVER TENDENSERNE? Hvis vi skal pege på det vigtigste segment/arketype (som beskrevet i forrige kapitel), der driver tendenserne 19, så er det vores holdning, at det vigtigste segment for de fleste tendenser er trendsetteren. Hun (ja, det er en hun) er den klassiske foregangskvinde: opdateret, ung og parat til at bruge penge. Bor ofte i byen, ikke parat til at flytte fra det pulserende liv, men stadig med en længsel efter det landlige, hun er parat til at indrette sit byliv på en måde, så det bliver mere landligt. Hun spiller derfor en særlig vigtig rolle for trenden rurbaniseringen styrer. Og boligindustrien har alle muligheder for at hjælpe hende i hendes søgen efter denne landlige følelse. Trendsetteren vil eksempelvis være tilbøjelig til at fange den trend, hvor håndværk og tradition kommer igen på grund af interessen for design. En anden trend, der er meget tæt knyttet til trendsetteren, er trenden mindre boliger. Selvom de bestemt sætter pris på plads, så tvinger den kompakte livsstil i byen dem til at nøjes med mindre boliger. De har selskab af det andet byorienterede segment, Bobleren. Hvordan kan de hjælpes til at få en mindre lejlighed til at virke mere rummelig? Ud over trendsetteren, på grundlag af sit betydelige antal, så betyder segmentet Familiehyggeren også en hel del. Deres første prioritet er at føle sig sikre i deres fristed og være sammen med dem, de er tæt på. Denne gruppe er derfor sandsynligvis det primære segment, der vil drive den massive trend redebygning for samvær sammen med det menneskeorienterede segment Den sociale. Størstedelen af boligejere hører til en af eller begge disse grupper, hvorfor tendensen nok ikke forsvinder i de kommende år. De andre trends og segmenter er sværere at matche intuitivt. Tendensen mod lys og landskabsvinduer vil sandsynligvis blive drevet af et bredt udsnit af forbrugere, da det opfylder et behov for folk over hele Danmark, hvor lys i perioder er en mangelvare. Det vil dog være lidt nemmere at sætte ramme om landskabet på landet, hvorfor Landboeren ligger tæt op ad denne trend. Når det er sagt, så længes bylivets segmenter efter udsigt ud over hustagene og op i himlen. Med sin store trang til at reducere energiregningen kunne Energiøkonomen ride bølgen smartificér alting. Med et ønske om, at det nyeste skal ophøje ham (ja, det er en han), er Bobleren nok også vigtig for fortsættelse af trenden. Uden at nære noget ønske om at lægge ekstra kræfter i boligen, så vil arketypen Har andre interesser nok følge trenden energi er den nye valuta. Bobleren - som er glad for hurtige løsninger - kunne meget vel følge denne trend også. I dette afsnit har vi kradset i overfladen af, hvilke forbrugere der driver udviklingen af vores boliger. Boligindustriens udfordring ligger nu i at lære dem bedre at kende og at få forbindelse med dem. 19 I dette afsnit er konklusionerne ikke baseret på fastslåede sammenhænge udledt af vores undersøgelse. De er mere vores bedste bud baseret på vores erfaringer og det forhåndenværende materiale. Læseren bedes venligst tage det med i sine betragtninger

Store drømme. Mindre plads.

Store drømme. Mindre plads. KONSULENTER FOR STRATEGISK FREMTID Store drømme. Mindre plads. Et vindue mod søgen efter drømmeboligen. O U T L I N E T R E N D R A P P O R T 2 0 1 2 46 DET NORDISKE BOLIGLANDSKAB 6-13 Indhold 5 INTRODUKTION

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 ! " # # $! #! " %#! & & %$ ' $ ( )! $ # " " %! ( * # + KAN MAN FORBEREDE SIG PÅ FREMTIDEN? Er det muligt at finde ud af, hvad kunderne vil

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Jeg har i 20 år arbejdet med boligindretning og udgivet bogen Hjem med hjerte, som du kan læse mere om på min hjemmeside www.steno.nu.

Jeg har i 20 år arbejdet med boligindretning og udgivet bogen Hjem med hjerte, som du kan læse mere om på min hjemmeside www.steno.nu. P R O J E K T B E S K R I V E L S E Jeg har indrettet mange ferieboliger herhjemme og nogle enkelte i Frankrig og Italien...med hjerte, som har givet mig ideen til det projekt, jeg beskriver på de kommende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

På togt mod det autentiske

På togt mod det autentiske På togt mod det autentiske FREMTIDENS TURSEJLADS BLIVER FOLKELIG OG DISKER OP MED EN NY TYPE SEJLERE. FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN FORTÆLLER, AT DE NYE SEJLERE VIL HAVE UNIKKE OPLEVELSER, MEN DE

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Mange af vore sommerhuse trænger til en kærlig hånd. Det ses straks, når man på en vilkårlig hjemmeside for sommerhusudlejning

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Danmarks komplette boligsite til boligejere

Danmarks komplette boligsite til boligejere Danmarks komplette boligsite til boligejere Redaktionel profil Bolius.dk og Bolius nyhedsbreve læses af parret i ejerboligen. Det er boligejere, der ønsker at blive hjulpet, inspireret og klogere omkring

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 FREMTIDENS FØDEVARER SKABES NU Fremtidsbegrebet har altid været omgærdet af mystik, lidt spænding

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

I hvor mange år har du været boligejer?

I hvor mange år har du været boligejer? Nyt hus I hvor mange år har du været boligejer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 21% 12% 13% 11% 9% 5% 5% 1% 3 år eller mindre 4-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 8 www.geberit.dk Urban Design. Geberit Monolith CHd/01.11 by Geberit Vertriebs AG For folk med karakter. Og dem som sætter pris på

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere