Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune om støtte til gennemførelse af projektet i Lars Hajslund Turistdirektør, VisitHerning VisitHerning Mediehuset Østergade 21 DK-7400 Herning Tlf.: Fax: CVR BANK: Handelsbanken Konto: IBAN: DK Swiftadresse: HANDDKKK

2 Fakta om turistorganisationen VisitHerning VisitHerning En interesseorganisation for 300 lokale virksomheder VisitHerning er en interesseorganisation funderet som en forening bestående af ca. 300 virksomheder i Herning-området. Foreningens medlemmer findes inden for følgende brancher: Hoteller B&B/Vandrerhjem Campingpladser Attraktioner Museer Detailhandel Kulturinstitutioner Restauranter Transportører Private turistinteresserede Øvrige private virksomheder Ledelsen af VisitHerning består af en bestyrelse bredt repræsenterende foreningens medlemmer samt en repræsentant fra henholdsvis Herning Kommune, Idrætsrådet og byens hoteller. Foreningen har ansat en direktør til at varetage den daglige drift og beskæftiger derudover ca. 9 fuldtidsansatte. Foreningen har indgået en resultatkontrakt med Herning Kommune, hvortil der også rapporteres om foreningens almindelige driftsopgaver f.s.v.a. resultatkontraktens oplistede opgaver. VisitHerning har domicil i Østergade 21 i Herning. VisitHerning: Mission, vision og værdigrundlag I forbindelse med den debat i Herning om blandt andet byens fremtidige satsningsområder inden for de forskellige grene af turismen (erhvervsturisme, eventturisme, ferieturisme mfl.), er der i foråret 2010 sket en reorganisering af VisitHerning og herunder en tydeliggørelse af VisitHernings idégrundlag, visioner, værdier og strategier. [2]

3 Missionen VisitHernings mission er at sikre, at: Turismen skaber resultater for byen og regionen ved at positionere Herning som en passioneret oplevelsesby med koordinerede kvalitetsoplevelser for byens borgere og områdets gæster. Byens borgere sendes trygge af sted på besøg i andre nationale eller internationale byer og regioner. Vision VisitHernings vision er at bidrage til, at: Herning skal manifesteres internationalt og nationalt som en af de bedste byer at være gæst i samt arbejde, studere og bo i. Herning skal gennem succesrige totalarrangementer indenfor oplevelsesindustrien være et naturligt sted for afholdelse af nationale og internationale arrangementer. VisitHerning hjælper borgerne i Herning-området godt af sted til oplevelser i ind- og udlandet. VisitHerning er stedet, hvor borgeren søger relevant rådgivning. Værdigrundlag Værdigrundlaget for VisitHerning er, at: Vi skaber muligheder: VisitHerning skal sætte retningen for at tiltrække flere gæster til byen. Vi nyder at skabe værdi: VisitHerning skal gennem en bredere forståelse af turismebegrebet bringe alle byens styrkepositioner i samspil og udfolde Herning som en attraktiv oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for både borgere og gæster. Vi er ansvarlige: VisitHerning skal søge at skabe de bedste vilkår for aktører indenfor kongres-, erhvervsog ferieturismen. [3]

4 VisitHerning: 9-punktsplanen Med udgangspunkt i ovenstående har VisitHerning formuleret en 9-punktsplan (overordnet strategiplan) til at realisere visionen: 1. at skabe Danmarks bedste turistbureau - med gæsten i centrum. 2. at sikre tilstedeværelsen af en proaktiv turistenhed som tør og vil sætte en dagsorden. 3. at sikre en samlet og koordineret indsats overfor byens gæster uanset med hvilket oprindeligt formål gæsten kommer her til. 4. at sikre, at gæsten oplever, at man i Herning får den bedste service og de bedste oplevelser. Herning er stedet, hvor man har tænkt hele vejen rundt om gæsten. 5. at koordinere samarbejder på tværs af turismens mange interessenter og skabe opbakning og medejerskab til fælles strategier og indsatser fra alle interessenter i Herning. 6. at sikre et vedvarende fokus på såvel erhvervsturismens som ferieturismens betydning for vores områdes udvikling. 7. at være stedet hvor lokale borgere søger rådgivning og information, når de skal besøge andre steder såvel nationalt som internationalt. 8. at repræsentere relevante informationer på udvalgte sprog (dansk, engelsk og tysk) via relevante medieplatforme. 9. at være den forening som skaber gode vilkår for turismens aktører i lokalområdet, herunder repræsenterer turismens aktører i relevante fora; fx Kommune, Region, nationalt og internationalt. For VisitHerning er en af grundpillerne i at realisere visionen og skabe fremdriften for turismens aktører i området og dermed beskæftigelsen i denne vigtige sektor en fortsat udvikling af Projekt Byservice med titlen Projekt Best City. [4]

5 1. Projekt Byservice opsamling 1. Projekt Byservice Projekt Byservice har skabt nogle langsigtede løsningsmodeller for påvirkning af vækst, opkvalificering og beskæftigelse. Der er tale om resultater, som allerede er synlige for og integreres i erhvervet sideløbende med nyidentificerede igangsatte processer. Projektet er et resultat af det atypiske samarbejde mellem turisme og beskæftigelse og har påvist flere fokusområder og strategiske tiltag end forventet ved projektets opstart. De igangsatte processer er en vigtig del i den livsnerve, som oplevelses- og turistbranchen skal overleve på fremadrettet. Projekt Byservice skal betragtes som et kontinuerligt projekt, der kan styrke potentialet for vækst, opkvalificering og beskæftigelse og derved fortsat kombinere opstart, udvikling og faktisk driftsstatus. Destinationens aktører er blevet mere bevidste om nødvendigheden af udvikling, men det er fortsat en proces, da erhvervet har brug for støtte og rådgivning. Et ophør af projektet, videreudvikling og vedligeholdelse af processerne vil derfor være to skridt frem og et tilbage. Vidensindsamlingen er baseret på gæstens oplevelse og ønsker til byen. Projekt Herning har på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau arbejdet med optimering og målrettede indsatser. Værtskab tog afsæt i at være til stede, personlige relationer samt opkvalificering via udviklingen for den enkelte medarbejder/leder og funktioner på tværs. AU i Oplevelsesøkonomi opkvalificerer branchen til at imødekomme gæsternes adfærdsog behovsmønstre og derved sikre vækst og bæredygtig konkurrence for destinationen. En opsamling og beskrivelse af projektets resultater angives i nedenstående delafsnit. 1.1 Vidensindsamling I 2011 blev det grundlæggende analysearbejde udviklet, etableret og implementeret. Fra erhvervet var der et stærkt ønske om at afdække gæsternes besøgsmønstre i henhold til overnatning, restauration og detailhandel, herunder bookingadfærd/køb, demografi, tilkøb og efterspørgsel samt personalebehov. Vidensindsamlingen er baseret på hotellernes, restauratørernes og detailhandlens vurdering og observation samt gæsternes egne udsagn til udvalgte events. Fokus har været på de større events i byen, som derfor har resulteret i analyser af udvalgte koncerter i Jyske Bank BOXEN. Ud fra en analyse-database udarbejdes en rapport, som netop systematiserer den indsamlede viden. Hertil er der tilknyttet en konkret handlingsplan med inspiration til tiltag og fokus på de indsatsområder, man bør vælge som aktør. Vidensindsamlingen er suppleret af de oplysninger, som er fremkommet i andre regi blandt andet Projekt Herning, hvor repræsentanterne fra de tilknyttede erhverv giver en status på observationer, statistik samt forventninger til deltagerne og gæsterne. [5]

6 Vidensindsamlingen understøttes især af uddannelsen i værtskab. En opsamling indikerer tydeligt, at der arbejdes med de tillærte teknikker og tænkes i nye optimerende baner. Herved har projektet taget et skridt i at sikre gæsterne en fair deal og mødte forventninger. Tilknyttet analysemålinger på byens gæster er der lagt kræfter i at følge turismeerhvervets udvikling og de retningslinjer, som er vigtige indikatorer for destinationens udvikling. En stor udfordring har været og er fortsat adgang til gæsterne, hvilket kræver et bredt samarbejde med de parter, som har de lovlige kontaktpunkter. Samarbejde med eksterne partnere hertil er påbegyndt og har derved udvidet det oprindelige delprojekt. Opsamling Resultaterne har styrket merværdien og er integreret i Projekt Byservices øvrige fokusområder. Jo mere viden der bliver og er blevet integreret i hele Projekt Byservice, jo mere er det lokale vækst- og beskæftigelsespotentiale kommet til sin ret. Potentialet understøttes af resultater, som viser, at der hos flere aktører opstår et behov for mere arbejdskraft ved events i byen. Ligeledes at udvikling, kompetenceløft og målrettede tiltag er nødvendige for en positiv og øget udvikling indenfor oplevelses- og turistbranchen. Vidensindsamlingen er afgørende for sikring af byens helhed og parathed til at stå sammen for at sikre vækst og beskæftigelse. Forståelsen herfor er skabt, men er endnu ikke automatisk i aktørernes bevidsthed. VisitHerning tog ansvaret for testforløbene, men byens værdikæde er stor og processen tager tid, da der er tale om ændring af holdning og ansvarstagen. Vidensindsamlingen har dog påvist nødvendigheden af at udvikle processer og udnytte flere værktøjer end hidtil. Det indebærer et tæt samarbejde med eventarrangører, udvikling af information til hele værdikæden samt udvikling af persona og fakta, hvilket er påbegyndt. Integration og finansiering Vidensindsamlingen er overgået fra en simpel platform til et bredt og mere komplekst område, som derfor integreres i andre regi udover Projekt Byservice for at sikre kontinuiteten. På erhvervsturismedelen er analyser og viden delvist integreret i et nyt projekt (Business Relation + Market). Finansieringsmæssigt trækkes der på midler tilknyttet projektet. Analyse og målgruppeudvikling er blevet integreret i VisitHernings daglige opgaver og finansieres derved delvist gennem VisitHerning. Hertil er MCH, Seismonaut og Midtjysk Turisme inddraget udviklingsmæssigt og økonomisk i det fortløbende arbejde. Projekt Best City skal tage det overordnede ansvar for at udvikle og føre vidensindsamlingens nye fokusområder til reel drift; der henvises til afsnit 2 Projekt Best City, delprojekt II. [6]

7 1.2 Projekt Herning Projekt Herning møder er blevet afholdt kvartalvist med fokus på de problemstillinger, som branchens repræsentanter er stødt på i henhold til gæsterne. Det vil sige, at gruppen opererer på både strategisk, taktisk og operationelt niveau afhængig af de indkomne problemstillinger. Et andet aspekt har været at være på forkant med kommende events i byen. Det gælder videregivelse af informationer (se afsnit 1.1: vidensindsamling) samt diskussion af udnyttelsen af målrettede marketing-platforme og target marketing. Ved store koncerter og udvalgte messer har koordinatoren sørget for at formidle aktiviteter videre til MCH s informationsark og på visitherning.com, hvor information søges. Det har været et led i at skabe opmærksomhed omkring brugen af byen udover koncerten og messen. Ved større events som UEFA U21-EM og Giro d Italia er de ansvarlige arrangører altid en del af Projekt Herning for at sikre synergi og helhed for byens gæster. En eventuel opgavefordeling på det taktiske og operationelle niveau finder sted her. Nye koncepter er en stor del af Projekt Herning; blandt andet afterparty tilknyttet koncerterne og outlet-koncepter tilknyttet events og messer, som har potentiale til at holde på gæsterne i byen og derved påvirke forbruget. Pakketilbud til gæsterne er blevet udviklet og markedsført over for gæsterne. Og der er taget positivt imod tiltagene fra gæsterne. At det er fornuftigt, nemt og et godt tilbud er de stærkeste argumenter fra gæsterne til køb, hvilket tangeres af netop helhedsoplevelsen. VisitHerning har kørt en del testforløb og taget ansvar for udvikling og drift. En udfordring for Projekt Herning har været at skabe overgangen til direkte drift hos destinationens aktører, da flere faktorer spiller ind, herunder mangel på egen idéudvikling og endelig implementering. Opsamling Resultaterne fra Projekt Herning har skabt en forståelse for, hvor vigtigt det er at have helheden med i oplevelses- og turistbranchen. De tilbud, som i større og større grad udvikles til gæsterne, har skabt ikke blot en økonomisk gevinst for byen, men lige så vigtigt et bedre image for at tage et ophold i forbindelse med events. Dog har det nuværende Projekt Herning vægtet det operationelle niveau for højt, idet de nødvendige ressourcer til drift ikke ligger her. Gruppen er gjort bevidst herom, og den kommende funktion for gruppen er fremlagt på det seneste afholdte møde. Projekt Herning bliver derfor revurderet, og strategi prioriteres; der henvises til afsnit 2 Projekt Best City, delprojekt III. Fra det beskæftigelsesmæssige perspektiv er en proces igangsat, som med kommende resultater og udvikling forventes at skabe flere jobmuligheder. [7]

8 1.3 Værtskab I 2011 var opstart og udvikling afgørende for uddannelsen af turismeerhvervet i værtskab. Som et vigtigt led i opstartsfasen blev aktørerne taget med på råd om de udfordringer, som de stødte på i hverdagen og de ressource- /værktøjsmæssige mangler, som fremkom heraf. AOF Midt gødede jorden og afdækkede den enkelte virksomheds interesse og muligheder og derigennem kortlagde den enkelte virksomheds forretningspotentiale. VisitHerning styrkede processen ved indsamling af viden om de konkrete behov. Værtskabsuddannelsen har haft et skarpt fokus på at målrette indholdet til deltagernes virkelighed. Kompetenceudvikling i form af den personlige rejse og nye værktøjer blev koblet sammen med muligheden for netværk på tværs indenfor turisme- og oplevelsesbranchen. Det skabte det manglende led, som er altafgørende for, at gæstens oplevelse bærer præg af helheden i byens ydelser og oplever nærværet, personligheden og trygheden. For at sikre at værtskab bliver en kontinuerlig proces hos de deltagende virksomheder, bliver der evalueret på de indsatser og fremskridt, som virksomhederne arbejder med. Hertil skal en opsamlingsdag finde sted, som styrker netværksdannelsen og sikrer, at den røde tråd og helhedsoplevelsen af Herning fortsat er en afgørende parameter. Samarbejdet blev kørt mellem VisitHerning, AOF Midt og Meng & Company og værtskabsforløbene mundede ud i skræddersyede løsninger, som ligger klar til drift. Opsamling Efterspørgslen på uddannelsen oversteg kapaciteten. Det lykkedes at skabe forståelse for, hvorfor det er vigtigt at betragte og arbejde med værtskab som en kontinuerlig proces. Opkvalificeringen har gjort turisme- og oplevelseserhvervet i stand til at imødekomme gæster mere intenst end hidtil samtidigt med, at der skabes en tættere synergi internt. Værtskabsuddannelsen har for alvor bidraget til merværdien for den enkelte gæst og byen som helhed. Værktøjer og erfaringer fra uddannelsen er blevet integreret i deltagernes hverdag, og de forstår at iscenesætte sig selv som vært frem for ren servicemedarbejder. På ledelsesniveau er der skabt klarhed om, hvordan forholdet mellem ledelse og medarbejderne er altafgørende for alles værtskabsroller. Der er fokus på de områder, som skal udvikles på flere niveauer og betydningen af kontinuerlig kompetenceløft. På medarbejderniveau er der skabt den nødvendige opmærksomhed på og brug af de værktøjer, som medarbejderne skal benytte i hverdagen til at hæve værtskabsniveauet hele vejen rundt om gæsten. Værtskabsforløbet har gødet jorden for vikarbureauernes medlemmer og de indsatser, der kan igangsættes for denne gruppe. Nuværende erfaringer viderebringes til Erhvervsturismeakademiet, som startes under Business Relation + Competence finansieret af EU s Socialfond. [8]

9 Integration og finansiering Projekt Byservice har ydet udviklings- og driftsdelen på værtskabsuddannelsen realiseret i 2012, og nye værtskabsforløb kan fremadrettet igangsættes uden udviklingsomkostninger. Værtskabsforløbene udviklet via midlerne fra LBR har ikke blot lagt grundlaget for kontinuerlige værtskabsforløb i Herning, men ligeledes påvirket realiseringen af Erhvervsturismeakademiet, som skal styrke hele erhvervsturismen. Da flere projekter og derved finansieringskilder er igangsat siden Projekt Byservices start vil finansierings- og driftsdelen fremadrettet afhænge af, hvorvidt der er tale om erhvervs- eller event-/ferieturisme og tilknyttede erhverv. Værtskab for erhvervsturismen skal fremadrettet finansieres og driftes gennem Erhvervsturismeakademiet, som kan samle store grupper indenfor erhvervsturismen. For event-/ferieturismen og tilknyttede erhverv skabes værtskabsforløbene delvist i VisitHernings regi og delvist i de interesserede parters regi. Finansieringsdelen vil udelukkende hvile på de parter, som ønsker at benytte sig af tjenesten. Herning City efterspørger i skrivende stund nye forløb for hele sin medlemsgruppe. [9]

10 1.4 Oplevelsesøkonomi I 2011 fik VisitHerning i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest godkendt opstarten af en 3-årig AU i Oplevelsesøkonomi på deltid. Uddannelsen blev godkendt på højeste niveau af Uddannelsesstyrelsen, hvilket blandt andet skal betragtes som resultatet af et turisme- og oplevelseserhverv i Midt- og Vestjylland, som står sammen om en fælles sag. Uddannelsen har opstart september 2012 og vil indholdsmæssigt være en passende kombination af teori og konkret praksis. Det er en klar holdning, at man ikke kan uddannes i oplevelsesøkonomi uden at have styret et projekt og arbejdet med reelle problemstillinger. For at sikre uddannelsens kvalitetsniveau og lokale relevans vil et Advisory Board blive oprettet. Det er her, hvor medlemmerne af denne gruppe er med til at præge uddannelsen i den retning, som erhvervet efterspørger og derved bevare områdets værdier. Opsamling Herning har bevist, at såvel byen som Midt- og Vestjylland har et vækstpotentiale og en styrke, som er afgørende for vores konkurrenceevne globalt set. Uddannelsen vil ikke alene være med til at styrke eksisterende virksomheders konkurrenceevne, men kan også bidrage til at bæredygtige servicevirksomheder etableres og vækster. Konkrete resultater kan ikke synliggøres, før de første aktører gennemfører et uddannelsesforløb. Dette vil ske tidligst medio 2014 og med fuldt udført uddannelse medio Dog forventes det, at deltagernes udvikling under uddannelsen vil præge erhvervet tidligere i processen. Uddannelsens kvalitet og derved resultat vil blive sikret ved at stille kvalitetskrav til de tilmeldtes engagement og deltagelse. Integration og finansiering Uddannelsen AU i Oplevelsesøkonomi er overgået til ren drift og varetages fremadrettet af Erhvervsakademi MidtVest, hvor uddannelsen udbydes. VisitHerning agerer sparringspartner i de tilfælde, hvor det falder naturligt, men har ikke et ansvar for drift og finansiering. Finansieringsdelen ligger hos deltagerne og eventuelle uddannelsesfonde. [10]

11 2. Projekt Best City - udvikling med vilje Projekt Byservice har skabt nogle langtidssigtede løsningsmodeller for påvirkning af vækst, opkvalificering og beskæftigelse, men afslørede samtidig nye områder essentielle for Hernings vækst. Projekt Best City er ét projekt, hvis resultat hviler på tre tværgående delprojekter inspireret af Projekt Byservice. De tre delprojekter er nødvendige handlinger, som samlet har potentiale til at påvirke de udfordringer, Herning må se i øjnene. Herning står overfor store udfordringer: Global konkurrence om og kamp for at tiltrække turister, kongresser, investeringer, og talenter for at sikre lokal indtjening og vækst. Uden videreudvikling på oplevelsesområdet taber vi turismeindtjening og vækst. Traditionelle jobs forsvinder. Herning mangler højtuddannede projektledere. Innovation og events er nøgleområder for vækst, ellers taber vi markedsandele. Højtuddannede studerende bosætter sig ikke i området efter endt uddannelse. Projekt Best City tager fat på disse udfordringer med en bredspektret indsats. Forventningen er, at vi med rettidige, målrettede tiltag kan sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien - en udvikling, som også smitter positivt af på de brancher, som allerede i dag nyder godt at det omsætningsflow, der skabes i turist og oplevelsesindustrien. Projekt Best City handler om at udnytte det vækst- og beskæftigelsespotentiale, som ligger ligefor. Projekt Best City trækker på de tidligere skabte resultater, erfaringer og processer, men går i nye retninger. En projektleder vil have til ansvar at realisere det samlede projekt. Projektet har skarpt fokus på at udvikle med vilje. Skal Herning handle på udfordringerne og være foretrukken event- og erhvervsdestination, skal fremadrettede tiltag udføres med innovativ procestænkning for at påvirke merværdien. Vi ønsker at beskytte og øge vækst og job i et udfordret turisme- og oplevelseserhverv, der risikerer at stagnere og tabe markedsandele, såfremt vi ikke sikrer innovation og stærkere netværk. En øget koordination og et styrket netværk på tværs af flere grupper ventes at højne oplevelsesøkonomiens effekt på beskæftigelsesvækst og kontinuerligt gøre Herning attraktivt for arbejdsgivere, arbejdstagere, studerende, bosættelse og investeringer. Målet er at tackle udfordringerne nu, således at effekterne kan påvirke erhvervet rettidigt og gøre det muligt at fastholde eksisterende og tiltrække nye jobs og løfte kompetenceniveauet. Projektet rummer derfor målrettet handling for innovation og netværk på tværs af nye grupper, som vil styrke matchet mellem de kommende krav for overlevelse i turisme- og oplevelsesbranchen og fremadrettet vækst. Forudsætningerne for at nå målet er: Projektudvikling og netværksdannelse mellem erhverv og studerende. Udvikling af målgrupperne indenfor event- ferie- og erhvervsturisme og analyse samt kompetenceudvikling og videregivelse af informationsflow til erhvervets aktører. Koordinering af aktiviteter og strategiudvikling for byen som helhed. [11]

12 Projektet skaber synergi med de strategier og satsningsområder indenfor bl.a.: Business Relation + Market Projektet skal blandt andet tiltrække flere møde- og messegæster til Herning og øge antallet af overnatninger. Det skaber en smittende effekt på brugen af byen og herved positiv effekt på beskæftigelsesområdet. Det forventes, at projektet skaber jobmuligheder for både faglærte og ufaglærte, idet behovet for idéudvikling og praktisk implementering vil opstå. Partnerne heri er VisitHerning, MCH, Herning Kommune, VisitAarhus, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Business Relation + Competence Projektet sætter fokus på kompetenceudvikling indenfor erhvervsturismen, som netop er et essentielt satsningsområde for Herning. Kompetenceløftet skal skabes blandt såvel VisitHerning som erhvervsturismeaktørerne i regionen. Der skal sikres vidensdeling med fokus på intern/ekstern kommunikation gennem blandt andet afholdelse af seminarer, opbygning af et intranet, udvikling af mødeplanlægningsværktøj samt udarbejdning af uddannelseskatalog. Herning Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi Projekt Best City er i tråd med Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi indenfor oplevelsesøkonomi og udvikling, tværgående samarbejde, netværk og uddannelse. At skabe dynamik for vækst og anerkende oplevelsesøkonomi som et erhverv med mulighed for beskæftigelsesvækst, er netop tankegangen bag Projekt Best City. Projektets formål At sikre en professionalisering og udvidelse af erhvervet i Herning med det formål at skabe vækst og udnytte det lokale beskæftigelsespotentiale. At udnytte oplevelsesøkonomiens styrker og skabe rammerne for en bedre samlet gæsteoplevelse i Herning. Projektets indhold Delprojekt I: Analyse og aktørudvikling Delprojekt II: Projekt Herning og strategi Delprojekt III: Eventsjæle.com [12]

13 Sammenhængen mellem de tre delprojekter Projekt Best City er en bredspektret indsats med tre delprojekter, som ikke kan stå alene. Delprojekt I og II ligger som afgørende faktorer for realiseringen af viden, strategi og vækst, hvor delprojekt III er det nyskabende og atypiske. Analyse og aktørudvikling er grundlaget for Projekt Best City og skal eliminere beslutninger og produkttiltag baseret på rene formodninger. Uden en kontinuerlig viden om gæsternes behov og adfærd samt eventuelle faldgruber vil strategiplanlægning og koordinering under Projekt Herning mangle et realistisk beslutningsgrundlag, Vi vil famle i det blinde og kan ikke udnytte potentialet for vækst. Projekt Herning skal sikre, at vi udnytter vores viden i et fælles netværk og skaber en sammenhæng og udvikler en strategi, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet og rettidigt behandle erhvervets udfordringer. Skal vi samtidig realisere den strategi og udvikling, der behandles i Projekt Herning, er det dog en forudsætning, at vi har det næste led, som kan skabe aktiviteten og behandle det på et operationelt niveau. Eventsjæle.com er et bindende led, som gør de to nederste trin til realitet. Sørger vi ikke for projektudvikling og projektledere på tværs af netværk, tabes boldene, som skabes under analyse og Projekt Herning. Ét af disse afgørende netværk er relationen mellem de studerende og erhvervet, som forventes at bidrage til at højne Hernings innovationsniveau. Sammenhængen er illustreret i næstkommende figur. [13]

14 [14]

15 Delprojekt I: Analyse og aktørudvikling Udfordringer Konkurrencen om at tiltrække gæster til en given destination skærpes i den grad nationalt og internationalt og udfordrer Hernings potentiale for indtjening og vækst i oplevelsesindustrien. Herning mangler et struktureret analysesystem og en handlingsplan for byens aktørudvikling, som kan sikre, at vi innovativt er på forkant og ikke træffer beslutninger på et formodet beslutningsgrundlag. Nyeste tendenser viser, at værdiskabelse for gæsten skabes ved at udvikle meget for de udvalgte, højne kvalitetsniveauet og udvalget af unikke oplevelser og styrke værtskabet. Det sætter et krav til Herning, der går udover den igangsatte kortlægning af byens gæsteprofiler. Vi ønsker at synliggøre de nøgleområder, aktiviteter og kompetencer, der påvirker gæsternes præference for og forbrug i Herning og øge antallet af besøgende. Det sker med fokus på: At ethvert beslutningsgrundlag er gennemtænkt og i tråd med gæstens behov. At der kan skabes målrettede oplevelsespakker til de rette målgrupper, og at budskaber målrettes og udsendes via rette kanaler før, under og efter opholdet. At aktørerne i oplevelsesindustrien kompetenceløftes via konsulentbistand og vidensdeling, som øger merværdien og værtskabet for gæsten. Handlinger Herning imødekommer udfordringerne ved at være skarp på viden. Nøgleområderne udvælges derfor ud fra de resultater, som kommende og tidligere analyser frembringer. Det indebærer: Dybtgående kendskab til de eksisterende og forventede målgrupper samt udvikling af personaer ved og kortlægning af event- og messeart samt gæstens informationssøgning og forventet adfærd før, under og efter besøget til udviklingen af oplevelser. Handlingsplan til aktørerne udsendes fast på baggrund heraf. Skemalagt og tværgående samarbejde mellem underholdnings-, hotel-, restaurations- og detailbranchen for at udnytte erfaringer, forventninger og eksisterende materiale. Et informationsflow ud til aktørerne, hvor viden på det strategiske og taktiske niveau gøres til værktøjer og handlingsplaner, som aktørerne kan benytte direkte. Workshops, seminarer og rådgivning skal understøtte dette fokus på én samlet værdikæde. Opbygning af en digital portal der kan synliggøre, sælge og håndtere helhedsoplevelser og pakketilbud og skabe et koncept, som Herning bliver kendt for at håndhæve. Resultaterne synliggøres af: X antal analyser og tilfredshedsmålinger baseret på gæstens udsagn. Antallet afhænger af kommende events, men vurderes til ca. 20 (hvt. bilag 1). Produktudvikling og oplevelsespakker med lancering kort efter eventens offentliggørelse. X antal udviklede værktøjer til aktørerne til påvirkning af gæsteforbrug og ophold. [15]

16 Effekt Effekten ved en systematiseret tilgang til analyse og aktørudvikling vil være, at vi bliver i stand til minimere risikoen for at Hernings innovations- og vækstområde baseres på et misvisende beslutningsgrundlag og eventuelle faldgruber tilknyttet strategiplanlægning og koordinering. Projektet forventes derfor at have en betydelig effekt på Hernings vækst- og beskæftigelse: Herning har en viden til at kunne øge antallet af gæster, forlænge ophold og påvirke større forbrug. Aktørerne får et realistisk beslutningsgrundlag for, hvad de kan forvente økonomisk af en event og hvilke satsningsområder, de skal vælge. Turismeindtjening og vækst i Herning følger tidens trends og gæstens forbrugsmønster. Øget aktivitet og derved produktion forventes at påvirke efterspørgslen på flere hænder. Økonomi Der henvises til en samlet oversigt i afsnit 4. [16]

17 Delprojekt II: Projekt Herning og strategi Udfordringer Et kendetegn ved dansk turisme er, at oplevelsesøkonomien vil præge turismens udvikling og vækst fremadrettet, hvorfor kontinuerlig strategiudvikling baseret på værdikæde og helheder med gæsten i centrum er essentielt for Herning. Erfaringerne fra det hidtidige Projekt Herning og Projekt Byservice skal udnyttes i det kommende arbejde for Projekt Herning. Projektlederen skal sikre, at vi skaber en sammenhæng i Hernings oplevelser og udvikler strategier, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet. Projekt Hernings medlemmer er derfor vigtige interessenter for byens vækst og innovation, men mangler styrken som det udførende organ for de individuelle erhverv. Projekt Herning skal derfor kun operere på det strategiske og taktiske niveau. Vi ønsker at sikre Hernings værdikæde ved at skabe rammerne for rettidig behandling af oplevelsesindustriens udfordringer og altid udnytte tværgående netværk. Derved sikrer vi: At flere brancher indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv følger samme mål og strategi for gæstens vej i Herning ved at lade bolden jonglere flere steder. At Herning brandes og opleves som en sammenhængende by ved at produktudvikle i netværk frem for individuelle tiltag. At aktivitetsudvikling og vækstpotentialet styrkes. Handlinger Projekt Hernings fokusområder understøttes af analyse og aktørudviklingen for at sikre, at vi ikke træffer ufuldstændige beslutninger, som kan risikere at ville fastholde os i en stagneringstilstand. Derfor skal Projekt Herning: Fortsat være et koordinerings- og kommunikationsforum, som mødes kvartalvist med fokus på optimering af udvalgte områder. Sikre videreformidling af gruppens budskaber og mål samt overførsel til praksis i de rette fora. Derved udvikles der konsekvent på værdi for gæsten i hele værdikæden. Fortsat repræsentere de tilknyttede erhverv til turismen og oplevelsesbranchen som sikrer, at effekten af samarbejde og allerede skabte resultater fra byens øvrige udviklingsgrupper udnyttes. Give information til hele Hernings værdikæde indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv, som understøtter projekt- og produktudvikling. Effekt Effekten af koordineringen af netværk og strategi vil være, at vi bliver i stand til at tackle de kommende krav til vækst og innovation og kan projektudvikle rettidigt. Projekt Herning får derfor flere betydninger: Vores viden fra analyse og aktørudviklingen optimeres via én fælles kanal og forståelse frem for forskelligartede individuelle fortolkninger, som svækker værdikæden. [17]

18 Koblingen mellem Projekt Herning, projektgrupper, herunder Eventsjæle.com og brug af en projektleder vil styrke en fælles kommunikationsplatform. Via netværk sigtes der konsekvent mod fælles innovative mål, som gør Herning attraktiv for udvikling og investering. Fuldstændig strategiudvikling minimerer risikoen for ellers truende stagnering i vækst. Struktureret udvikling af kvalitetsoplevelser for Hernings gæster og sammenhæng forventes at højne gæsternes incitament for højere forbrug og derved større Herningomsætning og positivt påvirket beskæftigelsesmuligheder. Økonomi Der henvises til en samlet oversigt i afsnit 4. [18]

19 Delprojekt III: Eventsjæle.com Udfordringer I Herning er det kendetegnende, at der mangler aktivitet i byen i forbindelse med større arrangementer, som kan påvirke gæsternes adfærd, forbrug og ophold og bidrage til at sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien med den dertilhørende afsmittende effekt på Hernings øvrige tilknyttede erhvervsliv. Oplevelsesindustriens nyeste tendenser viser, at gæsterne følger nye adfærdsmønstre, og at konkurrenceniveauet både globalt og nationalt udfordres indenfor tiltrækning af turister, investeringer og talenter. Derved sættes en ny standard for de brancher, som nu udfordres på et forholdsvist lavt aktivitetsniveau set i forhold til det eksisterende potentiale. Samtidigt oplever vi en manglende sammenhæng i flere netværk, som vil påvirke Hernings innovation og produktion og derved vækst og udvikling. Ét af disse afgørende netværk er netværket mellem de studerende og erhvervslivet. Vi ønsker, at styrke dette netværk og skabe oplevelsesprojekter, som øger aktivitetsniveauet i Herning i forbindelse med større events. Derved sikrer vi: At den indsamlede viden og de skabte strategier bliver realiseret og omsat til fysiske produkter og tilbud til byens gæster. At Hernings produkter og service stemmer overens med gæsternes behov og øger forbruget. At studerende kompetenceløftes til projektledere og i samarbejde med erhvervslivet hæver Hernings innovationsniveau. Eventsjæle.com er præsenteret i forskellige fora med flere interesserede og engagerede samarbejdspartnere fra turisme- og oplevelsesindustrien samt tilknyttede erhverv (hvt. bilag 2). Det viser en interesse i at involvere de studerende og styrke et udfordret erhverv. Handlinger Der etableres et fælles fysisk og digitalt forum, som trækker de studerende til midtbyen og styrker relationen til turisme- og oplevelsesindustriens aktører. Det indebærer: Et lokale i midtbyen som de studerende frit kan benytte til projekterne, mødes på tværs og samarbejde med erhvervet. Endvidere benyttes lokalet til seminarer, rådgivning og mentorordninger. En database hvor de studerende kan skabe kontakt til erhvervet og hente viden samtidig med, at erhvervet kan lægge projekter og forespørgsler ind. Hertil benyttes et socialt intranet til rekruttering, projektledelse og samarbejde. Turisme- og oplevelsesindustriens aktører som bl.a. omfatter underholdningsbranchen, hotellerne, restauratørerne, detailhandlen og transportområdet. I første led forventes det at aktivere op til 20 first movers studerende, som brænder for oplevelser og projekt og muligheden for at forbedre ansættelse og bosættelse i Herning Kommune. Herefter forventes en løbende tilgang af studerende i takt med, at Eventsjæle.com opstartes og overgår til drift og implementeres permanent i Hernings studie- og udviklingsplan. [19]

20 Med reference til afholdte møder ved vi, at de studerende er interesserede i at være tovholdere på værdiskabende projekter. De motiveres bl.a. af certificerede projekter, som forbedrer cv et; her af bl.a. Herning Kommune, Uddannelsesinstitutioner og MCH. De kommende events potentiale har indflydelse på hvilke og hvor mange projekter, der skabes pr. gang, ligesom processen ligger i samspillet mellem de studerende og erhvervet. Resultatet af Eventsjæle.com skal derfor opgøres som: X antal projekter, som udvikles, udføres og øger aktivitetsniveauet i byen, skaber større værdi til arrangementet og dets gæster. Allerede engagerede projektmuligheder: o HI Wind + Energy: Studieture til Østerild, Høvøld, Anholt og Horns Rev. International PA program: Mulighed for at være PA for en international forretningsmand under messebesøg konceptudvikling, træning og gennemførelse. o BRICKS Delprojekter under ny international konference i Herning. o Koncerter i MCH: Delprojekter og sammenhængsprojekter. o Aktiviteter i Herning by v/ Herning Cityforening. o UP : deltagelse/ledelse af delprojekter i engageret byprojekt. Struktureret projektudvikling straks ved events release efter første år. X antal relationer som skabes mellem studerende og erhvervet. Vi vil søge at sikre, at de mest engagerede projektmagere får tilknyttet en mentor fra områdets erhvervsliv. Denne systematiserede tilgang til innovation, events og vækst sikrer, at netværk aktiveres tværgående, og at vi kan handle på udfordringerne i opløbet og udføre fremadrettede tiltag. At nå målene kræver, at vi skaber en ny projektkultur i Herning med indholdet (hvt. bilag 3): Projektplanlægning og ledelse i praksis i tæt samarbejde med industriens aktører. Træning, seminarer og mentorordninger. Fundraising og inddragelse af frivillige og andre arbejdsgrupper. Et stærkt netværk og fokus på værdikæde. Database som sikrer stabilitet og kontinuitet af Eventsjæle.com. Oprettelse af praktikpladser for studerende, som holder dem i området. Effekt Effekten vil være, at vi bliver i stand til at påvirke vores vækst og derved markedsandele og turismeindtjening. Herning kommer til at arbejde konsekvent med rettidige, målrettede tiltag, som kan sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien og tilknyttede brancher. Projektet får flere betydninger: De studerende får incitament til at studere i Herning, udvikle netværk og bosætte sig i området efter endt studie. De studerende løftes kompetencemæssigt, produktionen påvirkes og efterspørgslen på arbejdskraft forventes at stige. Nye ideer skabes til værtskabstanken fra Projekt Byservice, som derved skaber merværdi og øget forbrug for de gæster, der besøger vores område. De studerende kobles tæt sammen med Hernings erhverv, arbejdsgrupper og frivillige kræfter. Det forventes at kunne aflede en effekt, der hæver arbejdsmarkedet. [20]

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere