Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013"

Transkript

1 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som en passioneret oplevelsesby med koordinerende kvalitetsoplevelser for byens borgere og områdets gæster. Med udgangspunkt i missionen har bestyrelsen formuleret en vision for VisitHerning, som er: Herning skal manifesteres internationalt og nationalt som en af de bedste byer at være gæst i samt arbejde, studere og bo i. Herning skal gennem succesrige totalarrangementer indenfor oplevelsesindustrien være et naturligt sted for afholdelse af nationale og internationale arrangementer. VisitHerning hjælper borgerne i Herning-området godt af sted til oplevelser i ind- og udlandet VisitHerning er stedet hvor borgeren søger relevant rådgivning Bestyrelsen har ligeledes formuleret det værdigrundlag, der skal være kendetegnet for VisitHernings arbejde. Vi skaber muligheder: VisitHerning skal sætte retningen for at tiltrække flere gæster til byen. Vi nyder at skabe værdi: VisitHerning skal gennem en bredere forståelse af turismebegrebet bringe alle byens styrkepositioner i samspil og udfolde Herning som en attraktiv oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for både borgere og gæster. Vi er ansvarlige: VisitHerning skal søge at skabe de bedste vilkår for aktører inden for kongres-, erhvervs- og ferieturismen. 1

2 Med udgangspunkt i ovenstående har bestyrelsen formuleret en 9-punktsplan til at realisere visionen: Ambitionen med VisitHerning er: 1... at skabe Danmarks bedste turistbureau med gæsten i centrum at sikre tilstedeværelsen af en proaktiv turistenhed, som tør og vil sætte en dagsorden at sikre en samlet og koordineret indsats over for byens gæster uanset med hvilket oprindeligt formål gæsten kommer hertil at sikre, at gæsten oplever, at man i Herning får den bedste service og de bedste oplevelser. Herning er stedet, hvor man har tænkt gæsten hele vejen rundt at koordinere samarbejder på tværs af turismens mange interessenter og skabe opbakning og medejerskab til fælles strategier og indsatser fra alle interessenter i Herning at sikre et vedvarende fokus på såvel erhvervsturismens som ferieturismens betydning for vort områdes udvikling at være stedet, hvor lokale borgere søger rådgivning og information, når de skal besøge andre steder såvel nationalt som internationalt at præsentere relevante informationer på udvalgte sprog (dansk, engelsk og tysk) via relevante medieplatforme at være den forening, som skaber gode vilkår for turismens aktører i lokalområdet, herunder repræsenterer turismens aktører i relevante fora; feks. kommune, region, nationalt og internationalt. 2

3 Med udgangspunkt i de af bestyrelsen givne rammer har direktøren formuleret følgende strategi og handlingsplan til bestyrelsens godkendelse. Strategiske indsatsområder 2013: VisitHerning prioriterer følgende 5 strategiske indsatsområder: A. Udvikling og markedsføring af erhvervsturisme Erhvervsturisme er den absolutte styrkeposition i Herningområdet generelt. Et stort kongrescenter og Skandinaviens største messecenter. En belægningsprocent på hotellerne på knap 40 % viser, at der er et kæmpe vækstpotentiale i at udnytte erhvervsturismen. B. Udvikling og markedsføring af event- og ferieturisme Den nye turistøkonomi i Herning er primært skabt gennem de Events, der afvikles i Herning. Det sidste år primært via aktiviteter i Boxen. Men i årene før dette primært via store sports- og kulturevents. Indsatserne vedrørende ferieturisme tager udgangspunkt i områdets relative styrkepositioner set i forhold til Danmark i øvrigt. 2 områder træder her frem. Terminologien er hentet fra VisitDenmarks motivbaserede målgrupper. Temaoplevelser: ferierejsende, som efterspørger og dyrker en særlig interesse i deres ferie, og hvor denne interesse er det primære motiv for rejsen. Det Gode Liv : par uden børn, som ønsker et afbræk fra hverdagen, karakteriseret ved at være livsnydere, som sætter pris på kvalitet. Har bl.a. fokus på afslapning, gastronomi, kunst og kultur. Derudover er der fokus på at tiltrække flere endagsturister, som er kendetegnet ved at være turister som besøger Herning for en dag uden overnatning. Det kan være: - Turister der er bor på vestkysten og som søger oplevelser og shopping i nærmeste storby - Unge på Blå mandag - Koncert - Sportsarrangement C. Tværgående udviklingsaktiviteter Herunder initieres drifts- og udviklingsprojekter, som går på tværs af erhverv og har et bredt fokus på at styrke Herning-områdets position på turismeområdet. I 3

4 dette indsatsområde er placeret opgaver som webløsning: samt andre relevante IT projekter. D. Turistinformation En væsentlig opgave for VisitHerning er servicering af de turister, der besøger og planlægge at besøge byen. I dette indsatsområde er placeret den fysiske turistinformation forankret på Østergade 21 i Herning samt en fordeling af infoskærme på relevante kontaktpunkter E. Projekt Byservice 2.0 Projekt Byservice 2.0 er udviklet på baggrund af de mange erfaringer fra det nu afsluttede Projekt Byservice. Byservice har fokus på: - At sikre en professionalisering og udvidelse af erhvervet i Herning med det formål at skabe vækst og udnytte det lokale beskæftigelsespotentiale. - At udnytte oplevelsesøkonomiens styrker og skabe rammerne for en bedre samlet gæsteoplevelse i Herning. Analyse og aktørudvikling er grundlaget for Projekt Byservice 2.0 og skal eliminere beslutninger og produkttiltag baseret på rene formodninger. Uden en kontinuerlig viden om gæsternes behov og adfærd samt eventuelle faldgruber vil strategiplanlægning og koordinering under Projekt Herning mangle et realistisk beslutningsgrundlag, Vi vil famle i det blinde og kan ikke udnytte potentiale for vækst. Projekt Herning skal sikre, at vi udnytter vores viden i et fælles netværk og skaber en sammenhæng og udvikler en strategi, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet og rettidigt behandle erhvervets udfordringer. Skal vi samtidig realisere den strategi og udvikling, der behandles i Projekt Herning, er det dog en forudsætning, at vi har det næste led, som kan skabe aktiviteten og behandle det på et operationelt niveau. Eventsjæle.com er et bindeled, som sikrer realisering. Sørger vi ikke for projektudvikling og projektledere på tværs af netværk, tabes boldene, som skabes under analyse og Projekt Herning. Ét af disse afgørende netværk er relationen mellem de studerende og erhvervet, som forventes at bidrage til at højne Hernings innovationsniveau. A. Udvikling og markedsføring af erhvervsturisme A1: Indsats: Messe og Kongresturisme VisitHernings primære indtægtskilde ved siden af tilskud og medlemsbidrag skabes i dag fra det overskud, der generes på at være kongreskoordinator. VisitHerning er i dag bookingbureau for overnatning i Herningområdet. Det gælder for overnatning på alle former for faciliteter. Dette skal fortsat udvikles og prioriteres. ConventionBureauet skal i de kommende år opgraderes til den bedste mødepartner 4

5 Vi Løfter Møder. Derfor skal medarbejderudvikling og ny kommunikation prioriteres. Der skal være fokus på sparring og udvikling af spændende, værdifulde møder til nuværende og nye kunder. - Fortsat tiltrækning af nye arrangementer hvorpå man kan være koordinator. - Kompetenceudvikling af ansatte i ConventionBureauet med henblik på udvidelse i typer af opgaver der kan håndteres, herunder udvikling og sparring ift. møder, konferencer og kongresser, udvikling af nye mødekoncepter, ny anvendelse af eksisterende bygninger i Herning og omegn ifm. mødeaktivitet, arbejde med ambassadører for Herning mm. - Udvikling af interne faciliteter der kan gøre koordineringen nemmere, herunder ny hjemmeside og andet materiale til profilering af ConventionBureauet og dets ydelser - Fortsat udvikling af bookingfaciliteter på hjemmeside. Budget: Uddannelse finansieres via Erhvervsturismeakademiet. Der er afsat tkr. 60 til markedsføring af ConventionBureauet A2: Indsats: Business Relations + Market - Herning At sikre, at den med Herning Kommune indgåede resultatkontrakt effektueres. Aktiviteterne er beskrevet i resultatkontrakten med kommunen, der indgås resultatkontrakt med MCH om delleverancer. Budget: Der skabes aktiviteter for tkr A3: Indsats: ErhvervsturismeAkademiet Sideløbende med Business Relations + Market indledes en indsats blandt erhvervsturismeaktørerne med henblik på at løfte kompetenceniveauet op på et endnu højere niveau end i dag. Der udvikles programmer og uddannelser, der er med til at løfte niveauet blandt aktørerne indenfor erhvervsturismeområdet i Region Midtjylland. Budget: Projektet er omkostningsneutralt for VisitHerning, men finansierer en væsentlig del af vores kompetenceudvikling hos aktører og i VisitHerning. 5

6 B: Udvikling og markedsføring af event- og ferieturisme B1: Temaferie At tiltrække turister til Herning med fokus på specialinteresser. VisitHerning og VisitHolstebro forestår i samarbejde med en gruppe af offentlige og private interessenter kanoudlejning på Storåen. Synliggøre og markedsføre de lokale muligheder og eventuelle lokale pakker indenfor aktiv ferie. Budget: Der forventes et overskud på kanoaktivitet på tkr. 27 B2: Det Gode Liv At tilbyde turister i Herning shopping-, kunst- og kulturoplevelser af kvalitet. At tiltrække flere endagsturister til Herning hvis primære motiv er shopping. Fremhæve aktuelle udstillinger og oplevelser digitalt og på tryk. Indgå samarbejde med lokale interessenter omkring tiltrækning af flere shopping-turister til Herning gennem trykt og digitalt materiale. B3: Eventturisme Tiltrække flere eventturister til Herning. Tiltrække flere overnattende eventturister til Herning. - Udarbejdelse og salg af relevante oplevelsespakker. - Udarbejdelse af infoblade til erhvervet med informationer og viden omkring arrangementet til brug i deres pakketering og markedsføring af disse - målrettet den konkrete event. - Fortsat videreudvikling af GO VisitHerning på Facebook. Budget: Der er i alt afsat tkr. 48 til generel markedsføring B4: Endagsturisme I 2011og 2012 havde byen stor succes med at arrangere Blå Mandag for konfirmander. Sammen med relevante partnere iværksættes en kampagne med henblik på at skabe et Blå Mandags produkt

7 - Synliggørelse og afvikling. Budget: Der forventes et overskud på Blå Mandag på tkr. 60 C: Tværgående udviklingsprojekter: C1: Indsats: Turisme og IT De digitale platforme udvikler sig hurtigt. Turismen har i stor udstrækning mulighed for at drage nytte heraf og udnytte udviklingen til markedsføring, turistinformation og formidling. Herning skal være med i denne udvikling. Vi ønsker derfor at iværksætte en række initiativer på området. - Den nye ASP-løsning/det nye går online i december Siden vil i 2013 være i løbende udvikling med fokus på VisitHernings prioriterede indsatsområder. Sideløbende med udviklingen af siden arbejdes der med søgemaskineoptimering Budget: Der er afsat en medarbejderressource til området og tkr. 90 C2: Indsats: Rejseskribenter At modtage og guide journalister der besøger området - Servicering af journalister, herunder udarbejdelse af dagsprogrammer. Indgå samarbejde med Midtjysk Turismes PR-afdeling ift. pressemateriale og servicering af journalister Budget: Finansieres ved aktørsponsorat D: Turistinformation: VisitHerning vil fortsætte arbejdet med bedst mulig information og service til byens gæster. Derfor udvides VisitHernings service med flere digitale medier samtidig med at vi vedligeholder udbudet af printet materiale. - Videreudvikling af applikation til smartphone - Drift og videreudvikling af ny hjemmeside - Drift og videreudvikling af skranken - Drift og videreudvikling af decentrale digitale skærme Budget: Der er afsat en medarbejderressource til skrankearbejde. 7

8 E: Projekt Byservice 2.0: E1: Indsats: Analyse og aktørudvikling Konkurrencen om at tiltrække gæster til en given destination skærpes i den grad nationalt og internationalt og udfordrer Hernings potentiale for indtjening og vækst i oplevelsesindustrien. Herning mangler et struktureret analysesystem og en handlingsplan for byens aktørudvikling, som kan sikre, at vi innovativt er på forkant og ikke træffer beslutninger på et formodet beslutningsgrundlag. - Dybtgående kendskab til de eksisterende og forventede målgrupper samt udvikling af personaer ved og kortlægning af event- og messeart samt gæstens informationssøgning og forventet adfærd før, under og efter besøget til udviklingen af oplevelser. Handlingsplan til aktørerne udsendes fast på baggrund heraf. - Skemalagt og tværgående samarbejde mellem underholdnings-, hotel-, restaurations- og detailbranchen for at udnytte erfaringer, forventninger og eksisterende materiale. - Et informationsflow ud til aktørerne, hvor viden på det strategiske og taktiske niveau gøres til værktøjer og handlingsplaner, som aktørerne kan benytte direkte. Workshops, seminarer og rådgivning skal understøtte dette fokus på én samlet værdikæde. - Opbygning af en digital portal der kan synliggøre, sælge og håndtere helhedsoplevelser og pakketilbud og skabe et koncept, som Herning bliver kendt for at håndhæve. Budget: PT er der et bidrag fra LBR på tkr. 275 til projektet, men vi er i proces med at finde yderligere finansiering. E2: Indsats: Projekt Herning og Strategi Et kendetegn ved dansk turisme er, at oplevelsesøkonomien vil præge turismens udvikling og vækst fremadrettet, hvorfor kontinuerlig strategiudvikling baseret på værdikæde og helheder med gæsten i centrum er essentielt for Herning. Projekt Herning skal: - Fortsat være et koordinerings- og kommunikationsforum, som mødes kvartalvist med fokus på optimering af udvalgte områder. - Sikre videreformidling af gruppens budskaber og mål samt overførsel til praksis i de rette fora. Derved udvikles der konsekvent på værdi for gæsten i hele værdikæden. - Fortsat repræsentere de tilknyttede erhverv til turismen og oplevelsesbranchen som sikrer, at effekten af samarbejde og allerede skabte resultater fra byens øvrige udviklingsgrupper udnyttes. 8

9 - Give information til hele Hernings værdikæde indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv, som understøtter projekt- og produktudvikling. Budget: PT er der et bidrag fra LBR på tkr. 275 til projektet, men vi er i proces med at finde yderligere finansiering. E3: Indsats: Eventsjæle.com Oplevelsesindustriens nyeste tendenser viser, at gæsterne følger nye adfærdsmønstre, og at konkurrenceniveauet både globalt og nationalt udfordres indenfor tiltrækning af turister, investeringer og talenter. Derved sættes en ny standard for de brancher, som nu udfordres på et forholdsvist lavt aktivitetsniveau set i forhold til det eksisterende potentiale. Samtidigt oplever vi en manglende sammenhæng i flere netværk, som vil påvirke Hernings innovation og produktion og derved vækst og udvikling. Ét af disse afgørende netværk er netværket mellem de studerende og erhvervslivet. Vi ønsker, at styrke dette netværk og skabe oplevelsesprojekter, som øger aktivitetsniveauet i Herning i forbindelse med større events. Der etableres et fælles fysisk og digitalt forum, som trækker de studerende til midtbyen og styrker relationen til turisme- og oplevelsesindustriens aktører. Det indebærer: - Et lokale i midtbyen som de studerende frit kan benytte til projekterne, mødes på tværs og samarbejde med erhvervet. Endvidere benyttes lokalet til seminarer, rådgivning og mentorordninger. - En database hvor de studerende kan skabe kontakt til erhvervet og hente viden samtidig med, at erhvervet kan lægge projekter og forespørgsler ind. Hertil benyttes et socialt intranet til rekruttering, projektledelse og samarbejde. - Turisme- og oplevelsesindustriens aktører som bl.a. omfatter underholdningsbranchen, hotellerne, restauratørerne, detailhandlen og transportområdet. Budget: PT er der et bidrag fra LBR på tkr. 275 til projektet, men vi er i proces med at finde yderligere finansiering. Alle projekter skal være omkostningsneutrale. 9

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den 29-10-2012 Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere