Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24. Indhold"

Transkript

1 Københavns Universitet Det Informationsvidenskabelige Akademi Efterår 2014 Hold 5 Underviser Navn: Jens- Erik Mai Kontor: A Tlf.: Den bedste måde at kontakte mig er via . Brug ikke Absalon eller telefon. Undervisning Kursus: ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24 Indhold Modulet er et medieteoretisk kursus, hvor der introduceres til grundlæggende medieteorier med fokus på mediernes brug ved formidling, tilegnelse, bevaring og udvikling af viden og kultur. Der introduceres til teori om forskellige medietyper (analoge såvel som digitale), herunder trykte medier, visuelle medier og multimediale netværksmedier historisk og aktuelt. Mediernes funktion studeres i relation til brug og brugergrupper, set i et informationsvidenskabeligt og kulturformidlende perspektiv, herunder mediernes funktion i kultur- og videns- institutioner ved formidling, oplevelse og læring i relation til kultur og viden. Hovedvægten lægges på digitale medier, med fokus på mediernes integration af lagringsfunktioner, formidlingsfunktioner og videndelingsfunktioner. Vigtigt i modulet er forståelsen af de enkelte mediers funktion i en samfundsmæssig, social og kulturel kontekst. Målbeskrivelse Efter afslutning af modulet skal den studerende: Viden have tilegnet sig overordnet viden om mediebegreber og forståelse for medieteorier og deres relevans for analyser af mediers brug i formidling og tilegnelse af viden og kultur. have tilegnet sig overordnet viden om mediers funktion for udvalgte brugergrupper i specifikke sociale og kulturelle kontekster, herunder udvalgte kultur- og vidensinstitutioners (f.eks. bibliotekers) anvendelse af medier til formidling og kommunikation. Færdigheder kunne identificere og analysere udvalgte mediers rolle i et informationsvidenskabeligt og kulturformidlende perspektiv; herunder også i et historisk perspektiv. kunne identificere og analysere mediers funktion for en eller flere specifikke brugergrupper og/eller kultur- og vidensinstitutioner. Kompetencer kunne anvende tilegnet viden om medier og mediefunktioner i mindre case analyser. kunne reflektere over egen læring om vidensmedier og formidle denne.

2 Undervisningsplan Dato Tema Litteratur torsdag Medier: medielandskab, mediebrug, Bang, sept. medievaner, mediebegrebet - vidensmedier Bruhn Jensen, 2013, kap 1, 2 og sept. Jack Andersen 10:30-12:15 Universitetet: mellem historie, samtid og forventninger torsdag Medieteorier I Meyrowitz, sept. - historie, begreber, metaforer Meyrowitz, sept. Lisbeth Worsøe Schmidt 10:30-12:15 Intro til kulturhistorien 13:00-14:45 Laura Skouvig Informationssamfundet: en samtidsdiagnose? torsdag Medieteorier II Bush, sept. - hypertekst, medietyper McLuhan, 1967, kap 1, 2, 3, (4, 5, 6, og 7) 26. sept. Steffen Knak- Nielsen: 10:30-12:15 Bogens historie (Gutenberggalaxen) torsdag Medieteorier III Hjarvard, 2008, 2. okt. - medialisering kap 1, 2, 3, (4, 5, og 6) 3. okt. Jens- Erik Mai Mai, :30-12:15 Viden og værdier i klassifikationssystemer Mai, 2011 torsdag Medieteorier IV Bolter & Grusin, 1999, kap 1 9. okt. - remediering og konvergens Löfgren, 2007 torsdag Ingen undervisning. 16. okt. Efterårsferie. mandag Deadline for portfolio okt. kl. 12 i Absalon torsdag Peer assessment workshop - Portfolio okt. Husk at medbringe en anonymiseret version af din portfolioopgave. 24. okt. Jeppe Nicolaisen 10:30-12:15 Respect my authoritah! : Kildekritik på Internet side 2 af 7

3 torsdag Ingen undervisning. 30. okt. Jens- Erik er til ASIS&T konferencen. torsdag Ingen undervisning. 6. nov. Jens- Erik er til ASIS&T konferencen. 7. nov. Rune Eriksson 10:30-12:15 Videns- og oplevelsesformer i litteratur 13:00-14:45 Steffen Knak- Nielsen Visuel kommunikation (The cultural turn) mandag Deadline for portfolio nov. kl. 12 i Absalon torsdag Peer assessment workshop - Portfolio nov. Husk at medbringe en anonymiseret version af din portfolioopgave. Digitale netværksmedier I Andersen, internettets struktur Finnemann, 2005, kap 1, 2 og 3 torsdag 20. nov. 21. nov. Tove Roed 10:30-12:15 Børn og unge som mediebrugere 13:00-14:45 Niels- Peder O. Hjøllund Sociale Medier og Identitetsdannelse torsdag Digitale netværksmedier II Finnemann, 2005, 27. nov. - internettet og samfundet kap 4, 5, og nov. Sille Obelitz Søe 10:30-12:15 Information, misinformation og disinformation torsdag Viden og medier I Arendt Rasmussen, dec. - medier og kvalitet Dalsgaard, 2011 Fallis, 2008 Hjørland, 2011 Sauerberg, 2011 Viden og medier II - medie og information literacies Andersen, 2006 Dam Christensen, 2011 Livingstone, 2004 Schreiber, 2011 Nielsen, 2011 side 3 af 7

4 05. dec. Kira Vrist Rønn 13:00-14:45 The epistemology of intelligence mandag Deadline for portfolio 3 8. dec. kl. 12 i Absalon torsdag Peer assessment workshop - Portfolio dec. Husk at medbringe en anonymiseret version af din portfolioopgave. Afslutning og evaluering fredag Deadline for slutaflevering (portfolio 1, 2, og 3) 19. dec. kl. 13 i Absalon Litteratur Andersen, Jack Videnskritik en kritisk teori om vidensmedier. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Andersen, Jack The public sphere and discursive activities: Information literacy as sociopolitical skills. Journal of Documentation, 62(2), Arendt Rasmussen, Tove Social mening of viden på sociale sites. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Bang, Jørgen Hvad gør et medie til et vidensmedie? I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Bolter, Jay D. & Richard Grusin Remediation. Understanding new media. Cambridge, MA: MIT Press Bruhn Jensen, Klaus Medier og samfund - en introduktion. 2. udgave. Kbh: Bush, Vannevar As We May Think. Atlantic Magazine, July. Dalsgaard, Christian Videnmediers liv på nettet. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Dam Christensen, Hans Billeder og Viden. Om visuelle medier, vidensbilleder, og lidt om billedviden. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Fallis, Don Towards an epistemology of Wikipedia. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(10): side 4 af 7

5 Finnemann, Niels Ole Internettet i mediehistorisk perspektiv. Kbh: Hjarvard, Stig En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. Kbh: Hjørland, Birger : Et videnskabsteoretisk grundlag. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Jenkins, Henry Why Heather Can Write Media Literacy and The Harry Potter Wars. Livingstone, Sonia Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. Communication review, 1 (7): Löfgren, O Remedierad vardag: Mediebruk mellan rutin och dagdröm. Mediekultur 42/43: Mai, Jens- Erik Ethics, values, and morality in contemporary library classifications. Knowledge Organization, 40 (3): Mai, Jens- Erik The modernity of classification, Journal of Documentation, 67(4): , McLuhan, Marshall Mennesket og Medierne. Kbh: Gyldendal. Meyrowitz, Joshua Medium theory. In: D. Crowley & D. Mitchell (eds.). Communication theory today. Cambridge: Polity Press, Meyrowitz, Joshua Tre paradigmer i medieforskningen. MedieKultur, 26: Nielsen, Hans Jørn Hey! Hva`så? J Fatisk funktion i sociale mediers kommunikation med særlig henblik på bibliotekerne. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Sauerberg, Lars Ole Encyklopædi of Gutenberg- parentesen. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Schreiber, Trine som kommunikative handlinger om webbaserede tutorials` retoriske organisering og konsekvenser. I: Hans Jørn Nielsen, Helene Høyrup, Hans Dam Christensen (red.): Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Afleveringsopgaver Der skal afleveres tre skriftlige opgaver i kurset. De tre opgaver samles i en portfolio der bedømmes ved intern censur. De enkelte opgaver er beskrevet nedenfor. Opgave 1 side 5 af 7

6 Beskriv og sammenlign to teoretikeres forskellige opfattelse af medier og giv en begrundet forklaring på forskellighederne. Omfang: 1 studerende: max ord for hver studerende udover en: ord per ekstra studerende. Format: Opgaven skal følge en anerkendt style manual [http://en.wikipedia.org/wiki/style_guide]. De mest almindelige er: Chicago, APA, MLA og Turabian. Det er ligegyldig hvilken af disse I anvender; men I skal bruge en af dem og I skal angive hvilken I har valgt. I kan finde de fleste style manuals på biblioteket - og en hurtig guide her: guide Deadline: mandag den 20. okt. kl. 12:00 i Absalon. Opgave 2 Diskuter ligheder og forskelle på medium theory og medialiseringsteorien eventuelt eksemplificeret ved hjælp af et selvvalgt medie. Omfang: 1 studerende: max ord for hver studerende udover en: ord per ekstra studerende. Format: Opgaven skal følge en anerkendt style manual [http://en.wikipedia.org/wiki/style_guide]. De mest almindelige er: Chicago, APA, MLA og Turabian. Det er ligegyldig hvilken af disse I anvender; men I skal bruge en af dem og I skal angive hvilken I har valgt. I kan finde de fleste style manuals på biblioteket - og en hurtig guide her: guide Deadline: mandag den 10. nov. kl. 12:00 i Absalon. Opgave 3 Undersøg og vurder et selvvalgt medie som vidensmedie, diskuter herunder perspektiver for videndeling, kommunikation og informationsgenfinding. Det valgte medie skal også ses i et historisk perspektiv; og i besvarelsen skal udvalgte medieteorier inddrages som basis for analyse, diskussion og vurdering. Omfang: 1 studerende: max ord for hver studerende udover en: ord per ekstra studerende. Format: Opgaven skal følge en anerkendt style manual [http://en.wikipedia.org/wiki/style_guide]. De mest almindelige er: Chicago, APA, MLA og Turabian. Det er ligegyldig hvilken af disse I anvender; men I skal bruge en af dem og I skal angive hvilken I har valgt. I kan finde de fleste style manuals på biblioteket - og en hurtig guide her: guide side 6 af 7

7 Deadline: mandag den 8. dec. kl. 12:00 i Absalon. Slutaflevering: den samlede portfolio (= delportfolioopgave ). Alle tre portfolioopgaver indgår som tre separate opgaver i den samlede slutaflevering for dette kursus. Den samlede portfolio vurderes samlet som en helhed. Deadline: fredag den 19. dec. kl. 13:00 i Absalon. * * * side 7 af 7

Forebyggelse gennem medier

Forebyggelse gennem medier Forebyggelse gennem medier eller om julen stadig er der, når lyset er pustet ud Når julen står for døren, rykker brandvæsnet ud. Det gør de i modsætning til andre julevæsner selvfølgelig hele året, men

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester Semesterbeskrivelse Humanistisk Informatik, 4. semester Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik. Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Medier af tredje grad

Medier af tredje grad Medier af tredje grad A f Klaus Bruhn Jensen Der var engang. Der var engang - i en kort periode i det 20. århundrede - noget, m an kaldte for massemedier. På grund af alle de maskiner og penge, der omgav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende Raymond Kolbæk To cite this version: Raymond Kolbæk. Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse

Læs mere

Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag

Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag 12-06-2008 (skemaet udfyldes elektronisk ved tryk på TAB) Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag Eksamenstermin: Vinter: 200 /200 Sommer: 2008 Fag Uddannelse Studieordning DRAM BA 1995

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere