Kom godt i gang med KvikKoen version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med KvikKoen version 2.0"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med KvikKoen version 2.0 Denne vejledning giver en introduktion til KvikKoen, som er udviklet i samarbejde mellem Dansire og Dansk Kvæg. Vejledningen er tænkt som en hjælp til både øvede og til nye brugere. KvikKoen version 2.0 indeholder både nye funktioner, udbygning, og en videreudvikling af eksisterende. Er du øvet bruger, anbefales du at læse afsnittet Kort om KvikKoen 2.0 hvad er nyt? samt se oversigten på sidste side. Denne giver dig et hurtigt overblik over hvilke nye faciliteter, der er til rådighed. Er du ny bruger af KvikKoen anbefales det, at du starter med en omhyggelig gennemgang af de første fire afsnit, som giver dig et grundlæggende indblik i KvikKoens funktioner og muligheder. Det er vigtigt, at dine registreringer indberettes rettidigt i Kvægdatabasen, hvorfor du også anbefales at læse afsnittet om Offline / Online funktionen. Udgivet December 2007 Redaktør Tryk Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, KvægIT, Support Se eller ring på På kan du finde yderligere information, f.eks. nyheder om KvikKoen, de hyppigste stillede spørgsmål (FAQ) samt tilmelde dig nyhedsmail. Desuden kan du finde genveje til andre DLBR IT produkter. God læselyst. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Det kan KvikKoen... 6 Sådan bruger du KvikKoen... 7 Aktivering af funktionen Indtast kun løbenummer... 8 Indberetning med KvikKoen... 9 Godt at vide om funktioner i billederne Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Landmandsregistrering Registrering af behandlinger Dyrlægens registreringer Besætning - funktioner og styringslister Bestilling af erstatningsøremærker Sundhedsstatus Seneste indberetning Notatfunktionen Generelt om styringslisterne Forventede kælvninger Lister til brunstobservation Forventede goldninger Avlsliste (S-Y indeksliste) Enkeltdyrsopslag Hændelsesliste Offline / Online Hvad kan jeg altid gøre i KvikKoen - uanset dækning? Hvad kræver dækning for at KvikKoen kan arbejde? Kort om KvikKoen hvad er nyt?

4

5 Indledning PDA'en En PDA (Personal Digital Assistant) er en håndholdt computer. Den har nogle indbyggede standardfunktioner: adressekartotek, , kalender, notefunktion og huskelister (tasks). Disse funktioner kan du læse om i den vejledning, der følger med ved køb af PDA en. Denne vejledning beskriver udelukkende programmet KvikKoen. Forskellige udgaver af PDA PDA er findes i mange udgaver. Nogle har indbygget tastatur, trådløst netværk og mobiltelefon, mens andre ikke har. Nærmere oplysninger om netop den model, som du ønsker at køre KvikKoen på, finder du i den vejledning, som følger med ved køb af PDA en. Vejledningen vil ofte være på engelsk, men du vil få et større udbytte af din PDA s mange funktioner, hvis du har læst denne. Internetforbindelse PDA en skal have en åben internetforbindelse for at kunne bruge programmet KvikKoen. Det kan enten være via et trådløst netværk eller via mobilnettet for dataudveksling (GPRS). Hvis du bruger mobilnettet, vil der oftest være dækning i det meste af landet. Trådløst netværk Bor du i et område uden mobildækning, anbefales det at bruge trådløst netværk. Trådløst netværk skal først etableres, og du skal være inden for rækkevidde af antennen, der giver adgang til netværket. Rækkevidden er afhængig af flere forhold, men den kan være op til 100 m. Er der større afstand imellem dine stalde, kan der installeres flere antenner. Opbevaring af PDA en Temperatur: I funktion C Slukket tilstand C Et hurtigt og stort skift i temperatur kan betyde, at der dannes kondens i PDA en. Luftfugtighed: I funktion op til 90 % Slukket tilstand op til 90 %. 5

6 Det kan KvikKoen Det kan KvikKoen KvikKoen er et program til en PDA. Programmet har tre hovedfunktioner, som gør arbejdet i stalden med registrering og styring lettere: 1. Indberetning af hændelser på enkeltdyr 2. Styrings- og avlslister 3. Opslag af oplysninger på enkeltdyr. Indberetning af hændelser på enkeltdyr Du kan indberette hovedparten af de oplysninger til Kvægdatabasen, som du normalt bruger Dyreregistrering eller staldregistreringsblokken til. Det betyder, at oplysningerne kommer på plads i én arbejdsgang, hvilket giver en større sikkerhed mod fejl i indberetningen. Styrings- og avlslister Med disse lister kan du hurtigt og præcist få udpeget dyr, der skal tages hånd om. Det er f.eks. lister med oversigt over hvilke dyr, der skal brunstobserveres, løbes eller forventes at kælve. Dyrene er grupperet på listerne i forhold til deres reproduktionscyklus og seneste hændelser. For at lette overblikket, er hvert enkelt dyr på listen markeret med en farve, alt efter hvor højt de skal prioriteres. Endvidere kan du bestille øremærker og gøres opslag på en besætningsliste over hundyrenes S- og Y-indeks i sorteret rækkefølge. Opslag af oplysninger på enkeltdyr Denne funktion rummer en række oplysninger på alle dyr i besætningen. På styrings- eller avlslisterne kan du hurtigt via genvejstaster få adgang til alle oplysninger på et konkret dyr. 6

7 Sådan bruger du KvikKoen Sådan bruger du KvikKoen Når du bruger PDA en, kan du taste på skærmen med fingrene eller bruge den medfølgende pind, alt efter hvad du synes er lettest. For at starte Kvikkoen skal du: Trykke på Start Vælge programmer / programs Klikke på ikonet med KvikKoen. Det første billede du ser, når du starter KvikKoen, ser ud som vist på figur 1. Det fungerer som hovedmenu. I det store hvide felt vises de indberetninger, der måtte være lavet på besætningen, som endnu ikke er blevet sendt, eller er afvist som forkerte. Figur 1: KvikKoen's hovedmenu De fire taster, umiddelbart under det hvide felt, bruges til at styre indberetningerne. Via de fire nederste taster får du adgang til de øvrige funktioner i programmet. De har følgende funktion: INDberet giver adgang til menupunkter om registrering BESætn giver adgang til menupunkter om reproduktionslister, oversigt over alle hundyrs S- og Y indekslister, oversigt over seneste indberetninger og besætningens sundhedsstatus samt noter og bestilling af øremærker ENKeltdyr giver adgang til menupunkter om opslag på enkeltdyr SYStem giver adgang til menupunkterne, der omhandler opsætning af programmet og systeminformationer hvor du finder følgende: LOGin Vælg BESætn OPDater - opdatere program over internet 7

8 Sådan bruger du KvikKoen HARdware ops - for indstilling til brug af stavantenne indstillinger aktivér funktion Tast kun løbenummer om KVIkkoen - systemoplysninger EXIt Aktivering af funktionen Indtast kun løbenummer Når først du en gang har indberettet det fulde CHR nummer på indkøbte dyr, kan du nøjes med at taste løbenummeret i alle de billeder, hvor du skal indtaste dyrets nummer. KvikKoen påfører automatisk det fulde dyrenummer. Funktionen er fra basis slået fra. Den skal aktiveres under SY- Stem indstillinger, sæt flueben i Validér ckrdyrnr. Det indebærer, at alle dyrenumre hentes ned til PDA en samtidig med at du bestiller lister. Husk at bestille alle lister. Vælg BE- Stil lister. Første gang du indtaster et dyrenummer, vil du opleve lidt ventetid, da hele dyrelisten skal indlæses i hukommelsen på PDA en. Du skal bestille lister efter aktivering af funktionen.. Har du flere dyr med samme løbenummer, vil KvikKoen spørge dig om, hvilket dyr du vil registrere på. 8

9 Indberetning med KvikKoen Indberetning med KvikKoen Med KvikKoen har du mulighed for at klare langt de fleste af dine indberetninger direkte i stalden. Indberetningerne er delt op i fire grupper: Reproduktion, Omsætning, Sundhed og Vejning. Neden for kan du se, hvilke registreringer du kan klare ved hjælp af KvikKoen. Du kan til enhver tid fortryde en indberetning ved at vælge FORtryd, og så vil du komme tilbage til startbilledet. Det er også muligt at rette eller slette en indberetning. Registreringer: Reproduktion Inseminering Løbning Drægtighed Goldning Kælvning Brunst (Brunst/Blødning) Omsætning Indgang Slagtning Afgang til levebrug Eksport Død / aflivet Udsætning Udstationering (Udstationering/Hjemtagning) Sundhed Klinisk registrering Sundhed Dyrlægebesøg (Kun dyrlæger) Symptomregistrering (Kan kun bruges, hvis du er tilmeldt Ny Sundhedsrådgivning) Behandlinger (Kan kun bruges til Ny Sundhedsrådgivning) Vejning Vægt 9

10 Indberetning med KvikKoen Indberetningsbillederne Alle indberetningsbillederne bliver åbnet i en guide. Det betyder, at du i ét billede ad gangen skal indtaste de oplysninger, der skal til for at lave indberetningen. Du kan følge med i, hvor i guiden du er via de grå faner nederst i billedet. Når du er igennem guiden, kommer du til et oversigtsbillede. Dette oversigtsbillede kan du altid gå tilbage til ved at trykke på "<". I oversigtsbilledet kan du trykke på tasten med et felts navn på. Så kommer du ind i guiden igen, og du kan rette oplysningerne i et enkelt felt eller gå videre i guiden. Det er muligt at indberette en tvillingekælvning, således at en ko får tilknyttet to eller flere kalve på samme dato. Du kan desuden skifte imellem de enkelte kalve ved opslag på hændelseslisten (under ENKeltdyrs opslag). Når du skal indberette sygdom og medicin, får du et stort tastatur frem. Feltet har en funktion som kan hjælpe dig med at indsnævre antallet af valgmuligheder. Især medicinlisten kan være meget lang. Du kan så skrive en del af navnet på medicinen, f.eks. de 4 første bogstaver, og vælge Søg. Så får du vist valgmulighederne. Tilsvarende med valg af sygdom. Alternativt kan du nøjes med at skrive koden for sygdommen og tilsvarende produktkoden for medicin valget. Du kan skifte "tastaturet" imellem bogstaver: vælg "A..Y" og tal / slette funktion: vælg "0..9". Hvis du ønsker at få vist hele listen, skal du blot vælge Søg. Du skal så være opmærksom på, at når du har valgt sygdom eller medicin og trykket OK, vil du få vist nummeret og ikke navnet. Til mange indberetninger er der indbygget forslagslister. Dem kan du få frem ved at vælge Søg... Det gælder kælvninger, goldninger, drægtighedsundersøgelse, inseminering, løbning og goldning og de fleste omsætningsbilleder. Nogle af KvikKoens forslag kommer fra besætningslisterne. Derfor skal listerne være opdaterede, for at KvikKoen kan komme med de korrekte forslag. Andre hentes fra Kvægdatabasen. Alle forslagslisterne ligger på PDA'en og kan bruges, selv om der på det tidspunkt ikke er dækning. Er du indenfor dækning, kan du manuelt opdatere dem ved at trykke på Opdater. (Se i øvrigt afsnittet Offline eller Online ). 10

11 Indberetning med KvikKoen Godt at vide om funktioner i billederne Pilene på hver side af datoen går hhv. én dag frem og én dag tilbage. Den lille trekant i datafeltet kan du trykke på for at vælge det du vil indberette. Det lille tastaturmærke nederst i højre hjørne, bruges til at trykke nummer- og bogstavtaster frem på skærmen til brug for dine indtastninger. LUK -tasten bruges til at afbryde indberetningen. SENd -tasten sender indberetningen til Kvægdatabasen Søg.. -tasten I nogle billeder er der forslag til dyrenumre, du kan indberette. Det gælder kælvninger, goldninger, drægtighedsundersøgelse, inseminering, løbning og goldning. KvikKoens forslag kommer fra besætningslisterne. Derfor skal listerne være opdaterede, for at KvikKoen kan komme med de korrekte forslag 11

12 Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Landmandsregistrering Når du skal registrere i Ny Sundhedsrådgivning, skal du først trykke på INDberetning og gå ind under SUNdhed. Som landmand skal du bruge knapperne SYMptom reg og aktive BEHandl til indberetning af egne behandlinger. Knappen SYGdom Medicin kan du bruge til at indberette genbehandlinger, som dyrlægen har startet op. Her kan du også indberette behandlinger, hvor dyrlægen har ændret på behandlingen i forhold til besætningsdiagnosen. Bag knappen SYMptom reg skal du registrere de behandlinger, som du ønsker at starte ud fra en besætningsdiagnose. Det er her, du indberetter det dyr, der indgår i behandlingen, og registrerer symptomerne ud fra Sorteringsmanualen. Ud fra oplysningerne i SYMptom reg dannes der automatisk de behandlinger, der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen. Dette registreres i knappen aktive BEHandl. Registrering af symptomer Billedet symptomregistrering bruges til online at udfylde sorteringsmanualen. Det åbnes ved at trykke på INDberet SUNdhed SYMptom reg. Når du åbner billedet, kan du se de aktive besætningsdiagnoser (se figur 2). Vælg den besætningsdiagnose du vil indberette på og tryk SYMptomer. Forvent lidt ventetid, da der skal hentes og oprettes en del oplysninger fra Kvægdatabasen. Figur 2: Aktive diagnoser 12

13 Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Efter oplysningerne er blevet hentet, skal du starte med at vælge på hvilken dato du indberetter. Derefter skal du indtaste dyrnummeret. Har du flere dyr af samme løbenummer, spørges der til, hvilket af dem du vil registrere på. Hvis du har valgt en diagnose, som kan gruppeindberettes, f.eks. Lungebetændelse, kan du tilføje dyrene ved at trykke på TILføj Dyr. Du vil nu komme frem til et nyt billede, hvor du indtaster et dyrenummer. Tryk på OK. Indtast dyr nr. 2 og så fremdeles. Når du er færdig med at tilføje dyr, vælger du LUK. De valgte dyr vises på listen (se figur 3). Du har mulighed for at rette og slette dyrenumre, hvis der skulle være fejl. Tryk på pil til højre > og fortsæt med indberetningen. Du vil nu blive guidet igennem sorteringsmanualen og skal svare på en række spørgsmål afhængig af diagnosen. Figur 3: Tilføj dyr til behandling Figur 4: Sorteringsmanual Du svarer ved at vælge det symptom, som du ønsker at indberette for, f.eks. Temperatur. Billedet vil nu selv opdatere, og du kan vælge en observation, som du har observeret hos dyret. Tryk derefter OK for at forsætte til næste observation (fig.4). 13

14 Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Alle besvarede spørgsmål markeres med et V. I nogle tilfælde vil der være underspørgsmål. Disse spørgsmål står alle markeret med > foran teksten. Her skal du indtaste en værdi. Når du har svaret på alle spørgsmål, som er knyttet til besætningsdiagnosen, kommer du ud i oversigtsbilledet. I dette billede kan du se alle de indberettede symptomer. Hvis du har ændringer, kan de udføres ved at klikke på besætningsdiagnosen. Så kommer du tilbage i guiden. Hvis du ikke har rettelser til de indberettede symptomer, kan du sende dem ved at vælge SENd. Ønsker du at indberette behandlinger med det samme, kan du vælge GEM & Behandel. Har dyret en symptom med kritisk værdi, skal dyrlægen tilkaldes. Du kan nå at rette eventuelle fejlindtastninger idet billedet ikke tømmes. Tilsvarende kommer der en dialogboks frem og spørger, hvis du mangler at udfylde en symptomregistrering. Registrering af behandlinger I dette billede kan du indberette og rette i behandlinger, som er oprettet på baggrund af besætningsdiagnoser Når du har sendt en symptomregistrering, dannes de behandlinger, som det forventes at du foretager, ud fra de oplysninger, som dyrlægen har tilknyttet den enkelte besætningsdiagnose. Disse registreringer vises i billedet med de aktive behandlinger Billedet åbnes ved at vælge INDberet SUNdhed aktive BEHandl. Når du kommer ind i billedet, vises de aktive behandlinger, dvs. behandlinger du ikke har godkendt. Vælg det dyr, du ønsker at godkende behandling på. I billedet vises de behandlinger, der ikke er godkendte, og er foretaget på dags dato og foregående dage. Figur 5: Godkendelse af behandling 14

15 Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Når du vælger et dyr, åbnes nu et nyt vindue (figur 5). Heri skal du aktivt godkende den eller de foreslåede mængder medicin. Det gør du ved at trykke +ALLe. Så markeres alle medicinrækkerne med et +. Tryk derefter på LUK for at gå tilbage til de aktive behandlinger. Her kan du enten behandle flere dyr eller trykke SENd for at sende behandlingerne til Kvægdatabasen. Hvis du ønsker at rette den foreslåede medicinmængde, skal du trykke på linjen og skrive den mængde, du giver. Tryk på +BEHandel for at forlade billedet og samtidig markere, at du har behandlet med lige netop den mængde medicin. Dyrlægens registreringer For at sikre færrest mulige fejl, skal du hente en dyreliste ned i KvikKoen, før du kan registrere. Fra hovedmenuen trykker du på BESætn og derefter på BEStil lister. Listen bliver nu bestilt og hentet automatisk ned sammen med andre lister. Når en dialogboks har bekræftet modtagelse af hver liste, kan du begynde at indberette. Valideringen af dyrenumre skal aktiveres. Det gør du som beskrevet i afsnittet om Aktivering af funktionen Indtast kun løbenummer. Aktiveringen får først effekt på de lister du bestiller efter at funktionen er slået til. Som dyrlæge skal du bruge knapperne DYRlæge bes til indberetning af egne kliniske registreringer. Der vil kun være adgang til at indberette med et dyrlæge-logon. Vær opmærksom på, at billedet ikke giver adgang til liste over fokusdyr. Du åbner billedet til indtastning af den kliniske registrering ved at trykke på INDberet SUNdhed DYRlægebes. Du bliver spurgt om dato, når du åbner billedet. Denne gælder som registreringsdato på alle efterfølgende indtastninger. Du skal vælge, om du vil indtaste flere registreringer på ét dyr eller om du vil registrere én registrering på flere dyr. De to indberetningsformer minder om hinanden, så her gennemgås kun ét dyr, mange registreringer. I guiden indtaster du dyrenummer. Nu kommer du ned i en underguide, hvor du kan vælge de enkelte kliniske registreringer fra en liste. 15

16 Indberetning i Ny Sundhedsrådgivning Vælg registrering og indtast værdien. Godkend ved at trykke OK. Du kan nu taste næste registrering. Tryk LUK, når du ikke vil indberette mere på det aktuelle dyr. Figur 6: Kliniske registreringer Du kan nu se de kliniske registreringer, som du har tastet. Tryk > for at komme ud i oversigten, hvor du kan se hele indberetningen. Figur 7: Oversigt Tryk SENd for at lægge indberetninger ind i køen og begynde registreringen på næste dyr. Når indberetningerne ligger i køen, sendes de automatisk, når der er forbindelse til Kvægdatabasen. 16

17 Besætning funktioner og styringslister Besætning - funktioner og styringslister Du får adgang til menuen for styringslister og funktioner ved at vælge BESætn i indgangsmenuen. KvikKoen indeholder en funktion til bestilling af erstatnings øremærker, opslag på sundhedsstatus, visning af de seneste afgivne indberetninger, en notatfunktion og fem styringslister. Styringslisterne giver et samlet billede af de enkelte kvier og køers avls- og reproduktionsstatus i besætningen. Styringslisterne er: 1. Forventede kælvninger 2. Brunst observeringer Ej påbegyndt 3. Brunst observeringer - Dyr i cyklus 4. Forventede goldninger 5. Avlsliste. Bestilling af erstatningsøremærker Tryk på Bestil ØREmærke. Tast dyrenummer og tryk >, hvorefter du vælger øremærketype. Tryk > og godkend bestillingen med OK. Hvis der er mulighed for supplerende tekst, bliver du spurgt, efter du har trykket OK. Sundhedsstatus Tryk på bes SUNd Status, hvorefter du får oplyst aktuel sundhedsstatus for: B-streptokokker fri eller ikke-fri Salmonella Dublin niveau 1, 2 eller 3, periode og årsag Para Tuberkulose Para TB % Røde og Gule køer og om besætningen er tilmeldt Operation Para TB - Ja/Nej. Seneste indberetning Hvis du vælger SENeste ind får du hurtigt overblik og de seneste indberetninger du har foretaget. Funktionen kræver online forbindelse I billedet kan du se de seneste registreringer. Hvis du ønsker at se detaljer eller flere af en type indberetning, skal du vælge indberetningen (enten ved tryk på skærmen, så linien bliver blå, eller ved tryk på OP eller NED ). Tryk herefter på FLEre. Du vil nu få vist de ti seneste registrerer på den valgte hændel- 17

18 Besætning funktioner og styringslister se. Hvis du har brug for flere indberetninger, trykker du blot på VIS flere. Hver gang du trykker på denne tast, får du vist ti registreringer mere. Afhængig af hvilken registrering du ser på, kan du ud over dyrenummer og dato også se en supplerende oplysning. Indberettet hændelse Information: 1: Indgang Fra besætning 2: Inseminering Tyrenavn 3: Goldning 4: Slagtning Slagteri (CHR nr.) 5: Død Aflivet / død 6: Drægtighed Sidste inseminerings dato. 7: Ikke drægtig Sidste inseminerings dato. 8: Kælvning Kalvens nr. 9: Afgang levebrug Modtager besætning 10: Løbning start Tyr CHR nr. 11: Løbning slut Tyr CHR nr. Notatfunktionen Tryk på NOTer. Via notatfunktionen kan du selv skrive og gemme diverse noter. Noterne kan også ses af andre, der har adgang til din besætning via KvikKoen. Hvis flere ansatte har hver deres PDA med KvikKoen installeret, kan de se hinandens noter. 18

19 Besætning funktioner og styringslister Styringslisterne Vigtigt at huske Besætningslisterne lagres på PDA en. Lagringen sikrer en hurtig svartid. Som bruger skal man derfor være opmærksom på, at koens eller kviens status ikke ændres automatisk når der er indberettet en hændelse på dyret (f.eks. kælvning, inseminering eller udsætterkode). Besætningslisterne bliver kun opdateret ved at du bestiller og henter nye lister. Bestilling af listerne Bestilling af besætningsliste kan foretages to steder: 1. Ved at trykke på tasten BEStil lister i besætningsvinduet. Herved bestilles alle lister på én gang. 2. Ved at trykke på tasten BEStil liste under den enkelte liste. Herved bestilles den aktuelle besætningsliste. Når listerne er bestilt på Kvægdatabasen, fremkommer skærmbilledet Dine reproduktionslister er bestilt. Vælg OK. Dette billede forsvinder af sig selv efter to sekunder. Normalt vil det ikke tage mere end sekunder fra listerne er bestilt, til de automatisk hentes ned i KvikKoen. Du får en besked, når de er klar. 19

20 Besætning funktioner og styringslister Generelt om styringslisterne Listerne er som udgangspunkt bygget over de samme lister, som kendes fra Dyreregistreringens udskrifter. De er dog tilpassede så de på en overskuelig måde kan anvendes på en PDA med dens begrænsede skærmstørrelse. I det følgende kan du læse, hvordan listerne er bygget op. Opmærksomhedsniveau med farver De enkelte dyr er på listen markeret med grøn, gul eller rød. Det er gjort for at gøre listen mere overskuelig og for at sætte fokus på de dyr, der skal have øget opmærksomhed. Rød er de dyr, der skal være stor opmærksomhed på, mens gul også kan kræve opmærksomhed. Dyr markeret med grøn kræver ikke opmærksomhed lige nu og her. Det kan for eksempel være dyr, som har adskillige dage til brunst eller forventet kælvning. Kriterierne for farveinddelingen er beskrevet under de enkelte lister i det følgende. Du kan vælge kun at få vist én farvegruppe ved at markere den ønskede farve i trafiklyset øverst i skærmbilledet. Gruppering Angiver muligheden for hurtigt at sortere i dyregrupper på den enkelte liste. For eksempel Køer, Kvier eller Alle. HJÆlp -tasten: Giver yderligere beskrivelser af variablerne, som du kan se på bjælken over dyrebilledet. Genveje Når et dyr er aktiveret i besætningslisten, kan du søge yderligere oplysninger på dyret ved først at trykke på dyrets nummer og derefter på ENKeltdyr. Du kan desuden hoppe til relevante indberetningsbilleder fra de enkelte lister. Eksempelvis kan du springe fra besætningslisten Dyr i cyklus til indberetningsbillederne INSeminer, Brunst / Blødning og DRÆgtig ved hjælp af taster i bunden af skærmbilledet. Husk ajourføring af listerne Listerne lagres på PDA en. Derfor er det en god ide at starte dagen med at ajourføre listerne, så du er sikker på kun at have opdaterede lister. I bunden af hver liste, kan du se, hvornår den er dannet. 20

21 Besætning funktioner og styringslister Forventede kælvninger Tryk på REPro lister og vælg mellem de fire lister. Ved klik på tasten Forvent KLV kommer du ind i listen over forventede kælvninger. I figur 5 er de dyr listet op, der har mindre end 100 dage til kælvning. Figur 8: Forventede Kælvninger Forkortelser L Aktuelt laktations nr. (0=kvie) Dg Antal dage fra forventet kælvning. Forv klvn Forventede kælvningsdato. Farvemarkeringerne betyder her: Rød: Mindre end to dage til forventet kælvning Gul: 2-9 dage til forventet kælvning Grøn: Mere end 9 dage til forventet kælvning. Genveje Til opslag på enkeltdyrsniveau tryk på dyrets nummer og vælg ENKeltdyr. Til at indberette en kælvning tryk på dyrets nummer og vælg KÆLvning. 21

22 Besætning funktioner og styringslister Lister til brunstobservation Listerne Ej påbegyndt og Dyr i cyklus, er begge værktøjer til udpegning af dyr, der skal brunstovervåges. Ej påbegyndt er dyr, der ikke er placeret i brunstcyklen. Dyret føres over på Dyr i cyklus, når dets cyklus er observeret, og der er registret en brunst, blødning, inseminering eller løbning. Vigtigt at huske Køer og kvier, som du har besluttet IKKE at inseminere, kan med fordel tildeles status som udsætterko/kvie. Det gør du som følger: Tryk INDberet, derpå OMSætning og UD- Sætning. Efter tastning af dyrenummer skrives den dato, du har besluttet og med hvilken årsag. Herefter trykker du Gem. Det er også i dette billede, du kan ændre din beslutning om udsætning. Vælg Ønskes genindsat og Gem. Ej påbegyndte Klik på Ej påbegyndt, og du får vist listen over køer og kvier, der ikke er insemineret endnu, eller som er erklæret negativ drægtig (figur 9). For begge dyregrupper gælder, at de viste dyr ikke optræder på udsætterlisten. For kvierne gælder også, at de er ældre end 15 måneder. Du kan altså bruge denne liste til at finde de dyr, som du bør være ekstra opmærksom på den pågældende dag. Figur 9: Brunst observation 22

23 Besætning funktioner og styringslister Forkortelser L Laktationsnummer (kvier = 0) Dg K Dage fra seneste kælvning Dg I Dage fra sidste inseminering for dem, der er erklæ ret ikke drægtige Dyret er farvemarkeret ud fra følgende regler: Første kalvs køer: Rød: Gul: Mere end 80 dage fra seneste kælvning/start brunstobservation. Mellem dage fra seneste kælvning/start brunstobservation. Grøn: Mindre end 60 dage fra kælvning/start brunstobservation. Kvier/øvrige køer: Rød: Gul: Mere end 80 dage fra seneste kælvning / brunstobservation Mellem dage fra seneste kælvning/ brunstobservation Grøn: Mindre end 40 dage fra seneste kælvning/ brunst observation. Opdelingen i første kalvs og kvier/øvrige er lavet for at tage hensyn til 1. kalvs fladere laktationskurve. Genveje Via tasterne i bunden af skærmbilledet kan du gå direkte til indberetningsbillederne INSemineringer, Brunst / Blødning, LØBning, UDSætning og opslag i ENKeltdyrs oplysninger. Markér et dyrenummer, så linien bliver blå og vælg derefter med genvejstasten. 23

24 Besætning funktioner og styringslister Dyr i cyklus Listen indeholder køer og kvier, som ikke er drægtige, men som er placeret i brunstcyklus. Det vil sige, at de har en inseminering, løbning, blødning eller brunst registreret. Figur 10: Dyr i Cyklus Forkortelser Tryk på HJÆlp og få en oversigt, der viser følgende: L Dg Rd Rh Laktationsnummer Dage fra seneste kælvning Seneste reprodato Seneste reprohændelse L: Løbning B: Brunst Ø: Blødning I: Inseminering Farvemarkeringerne indikerer her: Rød: Gul: dage siden sidste reprohændelse dage eller dage siden sidste reprohændelse Grøn: Øvrige. Hvis der både er indberettet en løbning og en inseminering, regnes der ud fra insemineringen. Genveje Via tasterne i bunden af skærmbilledet kan du gå direkte til indberetningsbillederne INSemineringer, Brunst / Blødning, erklære DRÆgtig og opslag i ENKeltdyrs oplysninger. Markér et dyrnummer, så linien bliver blå og vælg derefter genvejstasten. 24

25 Besætning funktioner og styringslister Forventede goldninger Her har du listen over de køer, der er mindre end 90 dage fra kælvning og de kvier, der er mindre end 60 dage fra kælvning. Forkortelser: L laktationsnummer (0=kvie) Dg antal dage fra forventet golddato Forv gold datoen, hvor dyret forventes gold. Farvemarkeringerne indikerer her: Rød: Gul: Grøn: Mindre end 2 dage til forventet golddato 9-2 dage fra forventet golddato Mere end 9 dage fra forventet golddato. Genveje Via tasterne i bunden af skærmbilledet kan du gå direkte til indberetningsbilledet GOLdning. Du kan også lave opslag i ENKeltdyrs oplysninger. Markér et dyrenummer, så linien bliver blå, og tryk på genvejstasten. Avlsliste (S-Y indeksliste) Denne liste bestilles sammen med de øvrige lister og indeholder alle hundyr i besætningen. På listen kan du se dyrenes S- og Y- indeks. Via tasten Alle øverst i billedet kan du vælge mellem at få vist alle hundyr, kun køer eller kun kvier. Via tasten S- Indeks kan du vælge dyrene sorteret i stigende eller faldende orden. 25

26 Enkeltdyrsopslag Enkeltdyrsopslag Der er to måder at foretage enkeltdyrsopslag på. Enten via genveje i styringslisterne eller via valg af ENKeltdyr i hovedmenuen. Enkeltdyrsoplysningerne er opdelt i fire grupper: Avl Reproduktion Produktion Sundhedsstatus. Billederne viser under hvert punkt. Avl Fødselsdato, race og afstamning S indeks og Y indeks Andre afstamningsoplysninger. Reproduktion Alder på det valgte dyr Insimineringsplan forslag 1,2 og 3 Seneste inseminering og med hvilken tyr Sæd type (konv= konventionel, KKVI = Kønsorteret kvie) Drægtighedsstatus Sidste kælvningsdato og nummer. Produktion Huld EKM Celletal Seneste vejning Forventet ydelse. Sundhedsstatus Paratuberkulose - to seneste prøver med dato Salmonella - seneste prøve med dato CTV - seneste prøve med dato. Genveje FINd dyr fremsøger oplysninger på nyt dyr. HÆNdelser viser det valgte dyrs hændelsesliste. 26

27 Hændelsesliste Hændelsesliste Dyrets hændelsesliste kan bruges til at få et samlet overblik over alle hændelser omkring det enkelte dyr. Oversigten er sorteret efter dato. Tryk på et af dyrets hændelser - f.eks. seneste kælvning. Tryk dernæst på DETail og få vist flere oplysninger i et nyt billede. I det viste billede kan du rette indberetningen. Vis/RET Det er muligt at rette eller slette data, hvis der er indtastet forkerte oplysninger. Dette kan gøres i hændelseslisten på det enkelte dyr, ved at trykke på DETail. Slet Skal en hændelse slettes, markeres hændelsen, så den bliver blå. Derefter klikkes på SLEt. Ret Skal man rette en fejlindberetning, vælges den hændelse, hvor fejlen er indtastet. Klik på DETail, og vælg derefter det beskrivelsesfelt, hvor fejlen er. Det kunne være en kælvning, hvor der er indberettet et forkert køn: Tryk på det blå felt KØN, og der åbnes et lille skærmbillede, hvor der kommer en advarsel. Klik Yes hvis du ønsker at fortsætte med rettelsen. Du kan nu vælge det rette køn. Klik på Send, og ændringen sendes. Luk Du kommer tilbage til hændelseslisten. 27

28 Offline / Online Offline / Online Du kan arbejde med KvikKoen, selv om der ikke er dækning via mobilnettet eller trådløst netværk. Når du indberetter, uden at der er dækning, bliver dine indberetninger lagt i kø. KvikKoen prøver løbende at aflevere indberetningerne fra køen til Kvægdatabasen. Når KvikKoen kommer inden for dækning, bliver indberetningerne automatisk afleveret og valideret. Det foregår uden at du skal foretage dig noget. Hvis der er problemer, eksempelvis en tastefejl, bliver indberetningen liggende på PDA'en, og du bliver gjort opmærksom på det, så du kan rette fejlen. Ansvaret er dit De lovpligtige registreringer skal afleveres til tiden. Det er dit ansvar, at dine registreringer indberettes til tiden. Kan du pga. manglende mobildækning ikke komme af med data til Kvægdatabasen, kan du vælge at sætte PDA en i soklen til din stationære computer og indberette via computerens internetforbindelse. Du kan altid se Besætningslisterne. De ligger lokalt på PDA'en. Du skal selv sørge for, at de er aktuelle ved at bestille nye, imens du er inden for dækning. Opdateringen af listerne kører i baggrunden, så når du har bestilt nye lister, henter KvikKoen dem selv og giver dig besked, når de er klar. Hvordan fungerer det? Hovedbilledet i KvikKoen indeholder indberetningsstatus. Her kan du se indholdet i køen. Hvis en indberetning står med., betyder det, at den ikke er sendt til Kvægdatabasen endnu. Det kan enten være fordi den lige er indberettet, eller at der ikke er dækning, der hvor du opholder dig. Indberetninger, der står med et!, er afvist af Kvægdatabasen. Figur 11: Køstatus 28

29 Offline / Online De bliver liggende i køen, indtil du retter eller sletter dem. Hvis en indberetning er afvist, skal du markere den, og trykke på Vis/Ret. Så får du besked om, hvorfor den er afvist og tilbud om at rette den. Når du har rettet indberetningen, vil den igen blive sendt til Kvægdatabasen. I rettebilledet har du også mulighed for at slette indberetningen. Hvis du kører på mobilnettet, og har dårlig dækning, kan det i nogle tilfælde hjælpe at trykke på knappen FORbind. Det tvinger PDA en til at oprette forbindelse, hvis forbindelsen er faldet ud. Hvad kan jeg altid gøre i KvikKoen - uanset dækning? Indberette enkeltdyrsregistreringer Massebehandling Bestille øremærker Bestille reprolister Slå dyr op i reprolisterne Dyrlægeindberetning af kliniske registreringer - forudsat at dyrlægen har hentet besætningslisten ned, mens der var dækning. Hvad kræver dækning for at KvikKoen kan arbejde? Brugen af notatfunktionen Opslag på besætningens sundhedsstatus Opslag på seneste indberetning Rettelse i tidligere indberettede registreringer Opslag på enkeltdyrsoplysninger i Kvægdatabasen Aflevering og validering af indberetninger Hentning af bestilte repro-lister Symptomregistreringer og behandlinger i forbindelse med Ny Sundhedsrådgivning. 29

30 Kort om KvikKoen 2.0 hvad er nyt? Kort om KvikKoen hvad er nyt? Under INDberetning Massebehandling - flere dyr, samme hændelse, samme dato. Under BESætning Bestilling af erstatningsøremærker Liste over seneste indberetninger Besætningens aktuelle sundhedsstatus for B-streptokokker, Salmonella Dublin og Paratuberkulose Besætningen oplistet efter avlsværdi S- og Y-indeks. Brunst observationsliste - Ej påbegyndt dækker dyr, der ikke er registreret i reproduktionscyklus eller registreret som ikke drægtig Brunst observationsliste Dyr i cyklus dækker dyr med registreringer, som placerer det i brunstcyklus. Under ENKeltdyr Brug af kønssorteret sæd Insemineringsforslag tyreforslag et, to og tre. Seneste vejning Forventet ydelse Dyrets sundhedsstatus for Paratuberkulose, Salmonella Dublin og CTV Under SYStem indstillinger Indtast kun løbenummer på alle dyr. Funktionen aktiveres ved flueben i Validér ckrdyrnr. Hvis der er flere dyr af samme nummer i besætningen, spørges der om, hvilket dyr du vil registrere på. Vigtigt! Det er vigtigt at dine indberetninger kommer rettidigt ind på Kvægdatabasen. Du anbefales at læse afsnittet Offline / Online grundigt. Du skal være bevidst om ansvaret, - hvad kræver mobil dækning, og hvad kræver ikke dækning, og hvad du i givet fald kan gøre. 30

31

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik DMS Dyreregistrering Vejledning i brug af Dagligt overblik Vejledning i brug af Dagligt overblik Dette hæfte er en vejledning i brug af Dagligt overblik i DMS Dyreregistrering. Med Dagligt overblik kan

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kom godt i gang med DLBR Minigrisen Udgivet Juni 2007 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SvineIT Support Se

Læs mere

Ud fra oplysningerne i >BEH Start<, dannes der automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen.

Ud fra oplysningerne i >BEH Start<, dannes der automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen. Behandling start: Skal du starte en ny sygdomsbehandling, skal du bruge knappen >BEH. Start< til indberetning af egne behandlinger, samt knappen >SYGdom Medicin< til at lave genbehandlinger som dyrlægen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Denne vejledning indeholder følgende: Sådan startes CHR kontrol programmet side 2 Opsætning af programmet side 3 Sådan valideres slagtedyr trin

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

FULLWOOD, Fusion Crystal

FULLWOOD, Fusion Crystal FULLWOOD, Fusion Crystal Produktnavn Sælges som Fusion Crystal version 1.40. Sælges p.t. kun sammen med FULLWOOD Merlin automatiske malkesystemet. Her sælges det som et komplet modul. Krav til hardware/internet

Læs mere

Udpeg indsatsområder. Kapitel 2. Baggrund. Værktøjer. Kommunikation

Udpeg indsatsområder. Kapitel 2. Baggrund. Værktøjer. Kommunikation Kapitel Udpeg indsatsområder Baggrund Når man googler ordet indsatsområde, dukker der.000 dokumenter frem, som dækker alt mellem himmel og jord! Tænk hvis alle målene for disse indsatsområder er nået?

Læs mere

Brugervejledning. til. Dyreregistrering. Fødevareregioner. Plantedirektoratet

Brugervejledning. til. Dyreregistrering. Fødevareregioner. Plantedirektoratet Brugervejledning til Dyreregistrering Fødevareregioner og Plantedirektoratet Dansk Kvæg april 2005 Ved åbning af Dyreregistrering skal der altid angives et besætningsnummer (1), uanset om det er besætnings-

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Repro-fokus køer, brugervejledning

Repro-fokus køer, brugervejledning Repro-fokus køer, brugervejledning Arbejdslisten Repro-fokus køer finder du i DMS under Daglig styring > Dagligt overblik > Fokusdyr > REPRO-FOKUS KØER Mål med arbejdslisten Repro-fokus køer Målet med

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Prognose

Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Dette hæfte er en introduktion til prognoseværktøjet. Prognoseværktøjet er beregnet til, på grundlag af registreringer på Kvægdatabasen,

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Overblik over mine data, lokalt og centralt

Overblik over mine data, lokalt og centralt Overblik over mine data, lokalt og centralt Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvægs Kongres 2009 Teamleder Vibeke Christensen og IT-konsulent Henrik D. Rokkjær Dansk Kvæg Landscentret Dansk

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og til en effektiv

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen.

Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen. UNIFORM Agri DK Produktnavn Sælges som Uniform-Basis, hvor der ikke er kobling til procesudstyr (mælkemålere, kraftfoderautomater, aktivitetsmålere) eller Uniform-Professionel, der kobles til det eksisterende

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Repro-fokus kvier, brugervejledning

Repro-fokus kvier, brugervejledning Repro-fokus kvier, brugervejledning Arbejdslist Repro-fokus kvier finder du i DMS under Daglig styring > Dagligt overblik > Fokusdyr > REPRO-FOKUS KVIER Mål med arbejdslist Repro-fokus kvier Målet med

Læs mere