Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Jørgen Lundsgaard, Finn Olsen, Jens Munk, Dorthe Ullemose, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Curt Sørensen, Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Gonzalo Carrillo, Steven Johannes Legêne Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Punkt til behandling fra Tværsocialistisk Liste's byrådsgruppe Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet i Svendborg for 2013 og Budget Ny overenskomst for kommunens ansatte Opgørelse af lånerammen Endelig vedtagelse af lokalplan 597 for et område til parkeringshus i Hulgade Forslag til vandhandleplan Klimatilpasningsplan endelig vedtagelse Lukket - Lejemål Lukket - Salg af Vejstrup Børnehave, Brudagervej 14, 5882 Vejstrup Lukket - Salg af P. A. Wedelsvej 2, 5881 Skårup Lukket - Fremtidig anvendelse af Lunde Kursuscenter Lukket - Ejendomshandel Lukket - Byggegrund Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg gøres sælgelig Lukket - Orientering...16

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Dagsorden godkendt. 2. Punkt til behandling fra Tværsocialistisk Liste's byrådsgruppe 15/8495 Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Arne Ebsen (T) ønsker følgende optaget på byrådets dagsorden den 31. marts 2015: Svendborg Kommune offentliggør d.d. en pressemeddelelse, hvor man kan læse, at det fremover bliver muligt at bruge mobilpay til betaling af kommunale ydelser. Liste T ønsker derfor vurderet, om den betalingsform gør det muligt, at borgerservice i Gudme og V. Skerninge på de lokale biblioteker genindfører muligheden for at udstede pas, kørekort købe ungdomskort m.v. Tidligere har der været problemer med at efterkomme borgeres ønsker i den sammenhæng, fordi det indebar betaling med kontanter, som bibliotekerne ikke måtte have liggende. Vi vil derfor foreslå, at spørgsmålet snarest afklares og ydelsen igen gøres tilgængelig på alle kommunens borgerservicekontorer. Beslutning i Byrådet den : Sagen oversendes til Erhvervs, beskæftigelses- og kulturudvalget. 3. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe 15/8502 Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Jesper Kiel (Ø) ønsker følgende optaget på byrådets dagsorden den 31. marts 2015: Flyrejser uden social dumping Der er en udvikling i gang i luftfarten, som undergraver det danske arbejdsmarked og den danske model. Det er vigtigt, at Svendborg 1

3 Kommune ikke bidrager til denne udvikling og derfor afviser at flyve med selskaber, som bidrager til social dumping. Forslag: Det er kommunens hensigt at bakke op om rimelige forhold på arbejdsmarkedet. Det er slået fast i kommunens indkøbspolitik, hvor FN s Global Compact er beskrevet, som et af kommunens krav til leverandører. Det skal derfor slås fast at Svendborg Kommune kun vil anvende virksomheder til lufttransport af politikere og ansatte, som har en dansk overenskomst og/eller har tilsluttet sig og overholder FN s Global Compact. Begrundelse Flyselskabernes priskrig, skattespekulation og den globale unfair konkurrence fra statsstøttede flyselskaber i fx de arabiske oliestater, har ført til at de ansattes løn- og arbejdsvilkår er under stærkt pres i nedadgående retning. Som ansvarlig offentlig myndighed har vi også et valg. Vil skal bidrage til at der er rimelige løn- og arbejdsvilkår i flybranchen. Hvis vi beslutter kun at lade os transportere med overenskomstdækkede selskaber eller selskaber som lever op til FNs Global Compact,, så kan vi bidrage til at bevare danske arbejdspladser og den danske model. Flyselskaber kan vælge at tilslutte sig FNs Global Compact og er dermed give en garanti for at Bilag: Svendborg Kommunes indkøbspolitik: mmesiden/kommunen/politikker/2015udbudindkbpolitikver20 12/ SAS er med i FN s global Compact content/uploads/sites/2/2015/01/sas-sustainability-report pdf FN s hjemmeside Fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside Stillet af Susanne Gustenhoff, Gonzalo Carillo, Steven Legëne og Jesper Kiel fra Enhedslisten. Beslutning i Byrådet den : Liste F foreslog, at sagen blev oversendt til Økonomiudvalget. Man stemte om procedureforslaget. For stemte: 12 (A, F, T og Ø) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, I, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose og Mads Fredeløkke). Man stemte herefter om forslaget fra liste Ø 2

4 For stemte: 12 (A, F, T og Ø) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, I, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose og Mads Fredeløkke). Forslaget bortfaldt derfor. 4. Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet i Svendborg for 2013 og /33079 Beslutningstema: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2013/2014. Indstilling: Direktionen indstiller, at Kvalitetsrapporten oversendes til behandling i Byrådet den 31. marts Sagsfremstilling: På sit møde den 3. februar 2015 sendte Udvalget for Børn og Unge kvalitetsrapporten i høring i folkeskolerne og i Handicaprådet. Handicaprådet behandler Kvalitetsrapporten den 5. marts og har derfor ikke indsendt høringssvar. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer. Lovgrundlag: Lov om folkeskolen 40 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni Bilag: Åben - Alle høringssvar : Kvalitetsrapporter i folkeskolen 2013/2014 Åben - Høringssvar fra Handicaprådet Åben - Kvalitetsrapport Svendborg Åben - Rantzausminde_Skole_-_færdig 2013_2014_( ).pdf Åben - Skårup_Skole_-færdig_2013_2014_( ).pdf Åben - Vestermarkskolen_færdig -_2013_2014_( ).pdf Åben - Ørkildskolen_-_færdig 2013_2014_( ) (1).pdf Åben - Stokkeb_kskolen_færdig -_2013_2014_( ) (1).pdf Åben - Vestre_Skole_-_færdig 2013_2014_( ).pdf Åben - Tved_Skole_-færdig _2013_2014_( ).pdf Åben - Thurø Skole færdig.pdf Åben - Nymarkskolen_færdig -_2013_2014_( ) (1).pdf Åben - Byhaveskolen færdig.pdf Åben - Issø_-skolen_færdig-_2013_2014_( ).pdf Åben - Den_nye_Heldagsskole_-færdig _2013_2014_( ) (2).pdf Åben - Tåsingeskolen_-færdig_2013_2014_( ) (4).pdf 3

5 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Ulla Larsen (V) deltog i mødet som suppleant for Helle Caspersen (V), hvorfra der var afbud. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 5. Budget Ny overenskomst for kommunens ansatte 14/1764 Beslutningstema: Orientering om ny overenskomst for offentlige ansatte KTO-forliget Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende nedskrivning af kommunens lønbudget 2015 som følge af KTO-forliget. Indstilling: Direktionen indstiller, at kommunens lønbudget 2015 nedskrives med 0,63 pct., og at provenuet afsættes i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for Sagsfremstilling: Der er i februar indgået et nyt kto-forlig for Resultatet for 2015 ligger 0,63 pct. point under det niveau, som de kommunale lønbudgetter er opskrevet med fra 2014 til KL har skrevet til kommunerne at de skal være opmærksomme på, at lønbudgetterne er opregnet med mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Da disse midler oprindeligt blev afsat til lønstigninger, bør lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af KL s forlig med Forhandlingsfællesskabet. Kommunerne skal være opmærksomme på, at der i økonomiaftalerne med staten tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen, og at kommunerne i forbindelse med de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for B2016 kan blive mødt med krav om tilbagebetaling. Tilsvarende gælder det, at kommunernes ramme for serviceudgifter i 2015 vil blive reduceret, hvilket vil have betydning for sanktionslovgivningen. Nedskrivningen af lønbudgetterne medfører en mindreudgift for Svendborg Kommune på ca. 10,7 mio. kr. for Svendborg Kommune. Direktionen anbefaler, at kommunens lønbudget 2015 nedskrives med 0,63 pct., og at provenuet afsættes i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for KL. har også revideret der skøn over udvikling i priser med 0,07 pct., hvilket hovedsageligt skyldes faldende oliepriser i anden halvdel af Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige skøn med en vis usikkerhed. Udviklingen i de seneste måneder viser en svag stigning, og 4

6 sammenholdt med, at de seneste offentliggjorte tal viser fremgang i dansk økonomi anbefaler Direktionen, at der ikke foretages yderlig nedskrivning af kommunens driftsbudget. Jf. dagtilbudsloven kan Byrådet regulere driftstilskud og forældrenes betaling når de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter ændres i løbet af året. Nedskrivning af lønbudgettet på dagtilbudsområdet medfører netto en mindreindægt på ca kr. Beløbets størrelse sammenholdt med de administrative udgifter ved genberegning/tilbagebetaling, samt den almindelige usikkerhed, som knytter sig til budgettets forudsætninger anbefaler Direktionen, at der ikke foretages en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Nedskrivning af lønbudget medfører en mindreudgift på 10,7 mio. kr., som afsættes som pulje under Økonomiudvalget og afventer den kommende økonomiaftale. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Liste Ø var imod og foreslog i stedet, at: de sparede midler til løn anvendes til at tilbagerulle den vedtage generelle besparelse på 0,35 % Svendborg Kommune anmoder KL om at sikre en løsning, så det samlede serviceloft ikke reduceres på baggrund af den for arbejdsgivernes gunstige overenskomst. Jesper Kiel (Ø) begærede samtidig sagen i Byrådet. Henrik Nielsen (C) og Bruno Hansen (F) var fraværende. Som suppleanter deltog Ove Engstrøm (C) og Arne Ebsen (T). Beslutning i Byrådet den : Liste Ø stillede to beslutningsforslag: 1. De sparede midler til løn anvendes til at tilbagerulle den vedtagne generelle besparelse på 0,35 % 2. Svendborg Kommune anmoder KL om at sikre en løsning, så det samlede serviceloft ikke reduceres på baggrund af den for arbejdsgiverne gunstige overenskomst. "SF og liste T foreslår, at puljen øremærkes til at styrke inklusionsindsatsen i dagpasning og skoler. Subsidiært anvendes midlerne til at forbedre personalenormering i dagpasning og implementering af reformen på folkeskoleområdet. Umiddelbart efter at forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi er afsluttet, behandles puljens anvendelse." 5

7 Man stemte først om liste Ø s første forslag: For stemte: 4 (Ø) Imod stemte: 19 (V, B, C, O, L, I, F, T, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose og Mads Fredeløkke) Undlod: 6 (A) Man stemte herefter om Liste Ø s andet forslag: For stemte: 6 (Ø, F og T) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, I, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose og Mads Fredeløkke). Undlod: 6 (A) Man stemte herefter om forslaget fra T og F: For stemte: 6 (Ø, F, T) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, I, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose og Mads Fredeløkke). Undlod 6 (A) Man stemte herefter om Økonomiudvalgets indstilling. For stemte: 19 (V, B, C, O, L, I, F, T, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose og Mads Fredeløkke) Imod stemte: 4 (Ø) Undlod: 6 (A) 6. Opgørelse af lånerammen /23 Beslutningstema: Godkendelse af lånerammen 2014 for Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen anbefaler, at: Lånerammen for 2014 godkendes. Der optages lån på 47,0 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit. Der optages lån på 9,0 mio. kr. med variabel rente og 10 års løbetid i KommuneKredit. Sagsfremstilling: Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2014 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter på kvalitetsfondsområdet (Thurø Skole) og anlægsarbejder i kommunale havne samt Innovativt energispareprojekt. Lånerammen er godkendt af revisionen. Den uudnyttede låneramme udgør i alt 47,0 mio. kr., jf. særskilt bilag. Lånet skal godkendes inden den 31. marts 2015 og skal være optaget inden den 30. april

8 På den baggrund foreslås det, at der låneoptages i alt 47,0 mio. kr. nu, således at lånerammen for 2014 udnyttes fuldt ud. Låneprovenuet dækker den dels budgetlagte lånoptagelse, der forventes overført fra 2014 (27,6 mio. kr.), dels forhåndsoptagelse af budgetlagt låneoptagelse i 2015 (19,4 mio. kr.). Der forventes en samlet låneoverførsel fra 2014 på i alt 51,7 mio.kr. Heraf giver afholdte anlægsudgifter i 2014 mulighed for at låneoptage 27,6 mio. kr. Låneydelsen, for et lån på 47,0 mio. kr., er med en rente på 1,57 % beregnet til 2,3 mio. kr. Beløbet er budgetlagt. Derudover har Svendborg Kommune fået dispensation til at låne 9 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Lånet skal have en løbetid på maksimalt 10 år. Lånet hjemtages i 3. kvartal 2015 med første ydelse i 2016, som er budgetlagt med en låneydelse på 1,0 mio. kr. Den øvrige budgetlagte låneoptagelse i 2015 (inkl. den resterende forventede overførsel fra 2014) på 55,9 mio. kr. vedrører blandt andet lån til byfornyelse, sikring havnens værdier, innovativt energispareprojekt og lånepuljer vedr. havnen. Låneoptagelsen forudsætter afholdte anlægsudgifter. Det anbefales, at afvente udviklingen i anlægsudgifterne ved den løbende økonomirapportering, inden der låneoptages mere i Låneoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik. Den aktuelle restgæld på Kommunens overvågningslån er fordelt med 73% med fast rente og 27% med variabel rente. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der optages i alt 47,0 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen på ca. 2,3 mio. kr. er budgetlagt. Der optages 9,0 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 10 år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag: Åben - Opgørelse af lånerammen 2014 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Henrik Nielsen (C) og Bruno Hansen (F) var fraværende. Som suppleanter deltog Ove Engstrøm (C) og Arne Ebsen (T). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 7

9 7. Endelig vedtagelse af lokalplan 597 for et område til parkeringshus i Hulgade 14/32391 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 597 for et område til parkeringshus i Hulgade. Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalget med følgende ændringer: Lokalplanforslaget tilføjes en 6.4: Facade mod Hulgade skal udføres, så lys fra bilernes lygter i forbindelse med parkering i parkeringshuset ikke lyser direkte ind i nabobebyggelsens vinduer. Lokalplanforslagets 6.3 på side 20 ændres fra Den del af trappetårnspartiet, der er højere end bygningen, skal udføres med en høj grad af transparens af hensyn til den bagvedliggende kulturhistoriske bygning. til Trappetårnspartiet skal udføres med en høj grad af transparens. Sagsfremstilling: Lokalplanforslaget giver mulighed for at indrette ejendommen Hulgade 6 til parkeringshus. Lokalplanforslaget udlægger ejendommens to øverste etager til parkeringshus. I stuetagen har Svendborg Genbrugscenter til huse og denne aktivitet kan fortsætte. Der forventes at kunne indrettes p-pladser på de to øverste dæk. Lokalplanforslaget giver mulighed for et trappe- og elevatortårn i tilknytning til parkeringshuset. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 26. november 2014 til den 21. januar Der er modtaget to indsigelser i offentlighedsperioden. Indsigelser 1. Hotel Garni, Toldbodvej 5 Hotellet ligger overfor ejendommen Hulgade 6. De ønsker indarbejdet en bestemmelse i lokalplanen, der sikrer, at biler, der parkeres med front mod hotellet, ikke generer hotellets gæster med billygter, der om aftenen lyser direkte ind i hotelværelserne. Administrationen Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes. 8

10 2. Svendborg Genbrugscenter Svendborg Genbrugscenter, der er lejer i bygningens stueetage, gør indsigelse mod placering af et trappe- og elevatortårnet i slippen til centrets adgangsvej, hvor de i dag har af- og pålæsning. Svendborg Genbrugscenter anbefaler, at tårnet i stedet placeres ved bygningens facade mod Hulgade umiddelbart ved hjørnet af slippen. Elevatortårnet bør udføres i glas, så det ikke mørklægger genbrugscentret salgsområde. Samtidig vil denne placering på bygningsfronten betyde en mindre tilsløring af Ribers Gård. Svendborg Genbrugscenter gør opmærksom på, at der i perioder er intens trafik i Hulgade og en udvidet form for regulering, også i forbindelse med rampens til-/frakørslesforhold, bør indgå i fremtidige overvejelser. Administrationen Administrationen bemærker, at indsigelsen imødekommes delvist. Lokalplanen hindrer ikke placering af et trappe- og elevatortårn på den placering, som Svendborg Genbrugscenter foreslår. Lokalplanens byggefelt fastholdes således at der er mulighed for at bygge på slippen og langs bygningens front. Kommunen er opmærksom på de nævnte forhold i relation til af- og pålæsning og vil i forbindelse med projektets udformning og placering af et trappe- og elevatortårn søge at tage videst mulige hensyn til at slippen stadig kan anvendes til af- og pålæsning. Kommunen vil være opmærksom på de ændrede trafikforhold i området og vil løbende vurdere, hvilke tiltag der eventuelt skal foretages i forbindelse med anvendelse af rampen som til- og frakørsel til parkeringshuset. Lokalplanens kortbilag med byggefelt for et trappe- og elevatortårn Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske 9

11 Lokalplanen indeholder ikke handlepligt Etableringsudgifter til et parkeringshus er tidligere bevilget Erhvervsmæssige Ved etablering af et parkeringshus imødekommes et stort ønske fra erhvervslivet om flere bynære parkeringspladser. Lovgrundlag: Planloven. Bilag: Åben - Indsigelse til lokalplanforslag 597 Åben - Indsigelse til lokalplanforslag 597 Åben - lokalplanforslag tilrettet med bemærkninger fra EBK.pdf Åben - Notat vedr. adgang P-hus Hulgade 6-7 Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles Bruno Hansen (F) har flg. mindretalsudtalelse: SF ønsker, at trappetårnet placeres længst muligt tilbage på facaden. Steven Legêne (Ø) kan tilslutte sig denne udtalelse. Helle Caspersen (V) var fraværende, Jesper Ullemose (V) var suppleant. Beslutning i Økonomiudvalget den : Fremsendes til byrådets behandling. Beslutning i Byrådet den : Liste O foreslog, at sagen blev udsat og tilbagesendt til EBK. For stemte: 16 (A, F, T, Ø, I, L og O) Imod stemte: 13 (V, C, B, Henning Stærmose, Lone Juul Stærmose, Mads Fredeløkke). Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles med den bemærkning, at et elevatortårn foretrækkes placeret længst muligt mod nord i byggefeltet. Afbud fra Helle Caspersen (V), Jesper Ullemose (V) var suppleant, afbud fra Finn Olsen (L), Jørgen Lundsgaard (I) var suppleant. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Ove Engstrøm (C) var imod, idet han mente, at tårnet skulle længst imod syd. Henrik Nielsen (C) og Bruno Hansen (F) var fraværende. Som suppleanter deltog Ove Engstrøm (C) og Arne Ebsen (T). 10

12 Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 8. Forslag til vandhandleplan 14/41267 Beslutningstema: Planen Forslag til vandhandleplan for Svendborg Kommune forelægges til behandling og fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd til beslutning om vedtagelse. Efterfølgende skal planen i offentlig høring. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger frem til den 26. maj Sagsfremstilling: Byrådet vedtog på mødet den 27. november 2012 Svendborg Kommunes vandhandleplan, jf. de statslige vandplaner, der er offentliggjort den 22. december Den 6. december 2012 erklærer Natur- og Miljøklagenævnet dog vandplanerne ugyldige og hjemsender dem til fornyet behandling. Dermed er de kommunale vandhandleplaner fra november 2012 ligeledes ugyldige. Staten offentliggør på ny vandplanerne den 30. oktober 2014, og ifølge miljømålsloven skal kommunerne senest et år efter beslutte de kommunale vandhandleplaner. Vandhandleplanerne skal udarbejdes på baggrund af vandplanernes indsatsprogrammer, og formålet er at prioritere og fastsætte tidspunktet for igangsættelse af indsatser på vandløbs- og spildevandsområdet. Baggrund I 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft. Dets formål er, at alt vand i medlemslandene skal have god tilstand inden I 2003 er direktivet implementeret i dansk lovgivning med miljømålsloven. Her afstikkes rammerne for myndigheders implementering af vandrammedirektivet. Det betyder, at staten har udarbejdet vandplaner indeholdende konkrete mål for tilstanden af grundvand og overfladevand. En vandplan indeholder desuden et indsatsprogram, som skal sikre målopfyldelse samt retningslinjer for myndigheders administration på vandområdet. Handleplanen i offentlig høring Jf. miljømålsloven skal kommunerne senest et halvt år efter offentliggørelse af vandplanerne, det vil sige senest den 30. marts 2015, beslutte et forslag til en vandhandleplan. Efterfølgende skal vandhandleplanen i offentlig høring i 8 uger, og senest den 30. oktober 2015 skal Byrådet have besluttet den endelige handleplan. 11

13 Den offentlige høring omhandler alene prioritering af indsatsen og tidspunktet for, hvornår de enkelte indsatser skal påbegyndes. Da staten med vandplanerne allerede har fastsat indsatsprogrammets indhold er omfanget og typen af indsatsen ikke til debat. Inden den 22. december 2015 skal kommunerne have gennemført alle indsatser og vandplanens miljømål skal være opfyldt. De statslige vandplaner kan ses på naturstyrelsens hjemmeside. Her er det også muligt at indhente informationer om vandplanernes indsatsprogrammer på et mere detaljeret niveau. Svendborg Kommunes vandhandleplan Forslag til Svendborg Kommunes vandhandleplan er vedlagt som bilag nr. 1. Det samlede antal indsatser, der skal gennemføres i Svendborg Kommune, fremgår af figur 1. Prioriteringen og tidspunktet for igangsættelse af de enkelte indsatser fremgår af vandhandleplanens figur nr.: 9, 11 og 13 samt af det digitale kommunekort. Påvirkninger, som skal reduceres og Anvendelse af virkemiddel tilhørende virkemidler Antal Længde/areal Fjernelse af faunaspærringer 28 spærringer Genåbning af rørlagte vandløb 13 strækninger 4 km Sørestaurering 1 sø Spredt bebyggelse forbedret 8 områder spildevandsrensning Regnbetingede udløb/bassiner 24 bassiner Figur 1: Svendborg Kommunes indsats i 1. planperiode ( ), jf. vandplanerne. Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på mødet den 4. februar 2013, at igangsætte de indsatser, som var planlagt i Svendborg Kommunes vandhandleplan fra Det gjorde udvalget på trods af, at de statslige vandplaner var erklæret ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Det kunne udvalget, fordi staten med vandløbsloven allerede havde besluttet det lovmæssige grundlag, og fordi staten med Grøn Vækst-aftalen havde stillet det økonomiske grundlag til rådighed for kommunerne. Det betyder, at Svendborg Kommunes administration allerede har igangsat forundersøgelser og realiseringer af en lang række af de indsatser, som er beskrevet i ovenstående figur 1. Status for de enkelte projekter på vandløbsområdet fremgår af vandhandleplanens figur 9. side Vandhandleplanen forholder sig også til anden relevant planlægning, eksempelvis kommuneplan, spildevandsplan, råstofplan osv. Kravene i vandplanerne vil kun betyde mindre ændringer i disse planer se afsnit 7 i vandhandleplanen. Den videre proces Det foreslås, at den videre proces bliver: 12

14 31. marts 2015: Byrådet beslutter Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune. 31. marts 2015: Forslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger og frem til den 26. maj sep. 2015: Byrådet beslutter Vandhandleplan for Svendborg Kommune. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Gennemførelse af vandhandleplanens indsatser på vandløbsområdet finansieres via statslige ordninger efter ansøgning. Udgifterne til restaurering af Sørup Sø finansieres af staten efter DUTprincippet. Indsatsen forbedret spildevandsrensning af ejendomme i det åbne land betales af de pågældende husejere, og indsatsen til at løfte indsatsen i forhold til de regnbetingede udløb skal betales af Vand og Affalds forbrugere. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner Miljømålsloven Vandløbsloven Bilag: Åben - Svendborg Kommunes Vandhandleplan pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstillingen godkendt. Ove Engstrøm deltog ikke i behandlingen af dette pkt. Der var afbud fra Ulla Larsen(V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V). Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Henrik Nielsen (C) og Bruno Hansen (F) var fraværende. Som suppleanter deltog Ove Engstrøm (C) og Arne Ebsen (T). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 13

15 9. Klimatilpasningsplan endelig vedtagelse 13/7482 Beslutningstema: På byrådets møde den 26. august 2014 blev det godkendt at sende udkast til Klimatilpasningsplanen (tillæg til kommuneplan KP13) i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden startede med annoncering i Ugeavisen den 7. oktober 2014 og sluttede den 3. december. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Kulturudvalget, at Klimatilpasningsplan 2013 vedtages, som tillæg til kommuneplanen, KP13. Sagsfremstilling: På byrådets møde den 26. august 2014 blev det godkendt at sende udkast til Klimatilpasningsplanen (tillæg til kommuneplan KP13) i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden startede med annoncering i Ugeavisen den 7. oktober 2014 og sluttede den 3. december. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar, heraf 1 efter fristens udløb. I vedlagte hvidbog er alle 4 høringssvar kommenteret, men udvalget kan vælge at se bort fra det høringssvar der er indkommet efter fristens udløb. Det er administrationens vurdering af høringssvarene ikke giver anledning til andet end redaktionelle ændringer. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Kortlægningen viser, at klimapåvirkningerne vil få betydelige privat- og samfundsøkonomiske konsekvenser. Dertil kommer, at store erhvervsinteresser især i havneområderne vil være under pres. Denne version 1 af klimatilpasningsplanen indebærer ikke direkte økonomiske konsekvenser for den kommunale økonomi. Lovgrundlag: Økonomiaftale mellem KL og regeringen samt Naturstyrelsens vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Bilag: Åben - Høringssvar til Kommuneplantillæg Åben - Bemærkninger til kommuneplantillæg Tematillæg for vand og klimatilpasning. Åben - VS: Bemærkninger til kommuneplantillæg [Captia] Bemærkninger til kommuneplantillæg for klima.pdf Åben - Bemærkninger til Klimatilpasningsplan for Svendborg Kommune 14

16 Åben - Klimatilpasningsplan for Svendborg Kommune - Vejdirektoratets bemærkninger til Kommuneplantillæg ,...pdf Åben - Bemærkninger til Klimatilpasningsplan for Svendborg Kommune Åben - VS: Klimatilpasningsplan for Svendborg Kommune - Vejdirektoratets bemærkninger til Kommuneplantillæg ,...pdf Åben - Vedr. kommuneplantillæg om Klimatilpasning Åben - Høringssvar vedr. tillæg klimatilpasninger Åben - Høringssvar vedr. tillæg klimatilpasninger - Høringssvar tillæg lokalplan klimatilpasninger.pdf Åben - Klimatilpasning-udkast fra Plansystem.pdf Åben - Hvidbog - Klimatilpasningsplan Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Oversendes til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget med udvalgets anbefaling og den tilføjelse, at der så vidt muligt vælges grønne frem for tekniske løsninger på konkrete klimatilpasningsproblemer, for at opnå synergi mellem mål for klimatilpasning og mål for naturen. Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles med den bemærkning, at Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalget tilslutter sig beslutningen i Miljø, Klima og Ttrafikudvalget. Afbud fra Helle Caspersen (V), Jesper Ullemose (V) var suppleant, afbud fra Finn Olsen (L), Jørgen Lundsgaard (I) var suppleant. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Henrik Nielsen (C) og Bruno Hansen (F) var fraværende. Som suppleanter deltog Ove Engstrøm (C) og Arne Ebsen (T). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 10. Lukket - Lejemål 11. Lukket - Salg af Vejstrup Børnehave, Brudagervej 14, 5882 Vejstrup 12. Lukket - Salg af P. A. Wedelsvej 2, 5881 Skårup 15

17 13. Lukket - Fremtidig anvendelse af Lunde Kursuscenter 14. Lukket - Ejendomshandel 15. Lukket - Byggegrund Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg gøres sælgelig 16. Lukket - Orientering 16

18 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:20 Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Helle Caspersen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Pia Dam Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Bruno Hansen Arne Ebsen Jesper Kiel Susanne Gustenhoff Gonzalo Carrillo Steven Johannes Legêne 17

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 27-01-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-05-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-05-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-05-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-12-2015 Mødetid: 10:30 til 12:00 med efterfølgende julefrokost Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Mads Rubæk Sørensen Fraværende: Referent:

Læs mere

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet.

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet. JKF, LANGELAND Bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 Sted: Borgerhuset i Rudkøbing. Deltagere: Leif Hermann (LH) Michael Jensen (MJ) Flemming Sørensen (FS) Ole Kieler Nielsen (OKN) Gert

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Helle Caspersen, Henning Duvier Stærmose,

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Annelise Ømand, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den 16-06-2016 Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jens Munk, Bo Hansen, Bruno Hansen Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 13-12-2010 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen Afbud: Morten Petersen, Ulrik Sand

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 04/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 3. februar 2009 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 14.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 04/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 3. februar 2009 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 14.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 3. februar 2009 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 14.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:01 Mødested: Codanhus, mødelokale 3. sal

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere