BERETNING FOR UKK INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III."

Transkript

1 BERETNING FOR UKK INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling II. Tilgang/frafald medlemmer III. Fagudvalg IV. UKKs repræsentanter V. Netværk Netværk i Danmark BKF DANSK KUNSTNERRÅD AKADEMIET Netværk i udlandet ARTS & LABOR + PRECARIOUS WORKERS BRIGADE LITAUEN VI. Status på kulturpolitikken Statens Kunstfond og Statens Kunstråd: fra Liebst-udvalget til Kulturstyrelsen og den enstrengede støtteform Høringssvar Kunststøtterapporten Den interkulturelle pulje VII. Årets gang og medier Pamflet i forbindelse med Rundgang 2011 Living As Form Creative Time New York Arbejdermuseet Valg 2011 og Kunstkritikk BKF-bladet om kunstnerisk forskning DiskLive om kunstnerisk forskning DiskLive om kunstscenen i Beograd Lions Club og nyuddannede kunstnere VIII. Kommende aktiviteter Letter of Support Distribuering af spørgeskemaundersøgelse

2 I. Status i bestyrelsen Ansvarsfordeling: Bestyrelsen blev konstitueret med Stine Ofelia Kildevang og Sidsel Nelund som forkvinder. Marie Thams og Brian Enevoldsen delte næstformandsposten indtil efteråret, hvor Brian Enevoldsen stoppede sit arbejde i bestyrelsen og Marie Thams tog over som næstforkvinde. Marie Thams blev projektleder for bestyrelsen. Maria Diekmann, Mathias Kryger og Bettina Camilla Vestergaard blev fuldbyrdet bestyrelsesmedlem. Eva la Cour, Julie Haslund Klemmesen, Kristina Valberg blev suppleanter. II. Tilgang/frafald medlemmer Tilgang og frafald meddeles mundtligt til generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen i 2011 blev kontingentet hævet fra 200 til 300 kroner. Ved betalingen ved årsskiftet var girokortene ikke blevet ændret og der opstod derfor et større arbejde med at indkræve ekstra 100 kroner. III. Fagudvalg Der er pt. fem aktive fagudvalg, All Play no Work?, DiskLive, Fokus : Arbejdsvilkår, Kunst på Nettet og Synlighed. All Play no Work og Fokus : Arbejdsvilkår er nye og arbejder på at fremme kunstuddannelse for børn og unge og for at fremme arbejdsvilkårene for kunstarbejdere. De to sidstnævnte fortsætter deres aktiviteter med at fremme synligheden omkring kunst på nettet og synligheden af UKK. DiskLive er et sovende fagudvalg, der vækkes til live, når vi har et arrangement vi gerne vil lave. IV. UKKs repræsentanter Nis Rømer repræsenterer UKK i Københavns Kommunes Billedkunstudvalg. Nis Rømer fik posten i januar 2010 og arbejder for at styrke den eksperimenterede samtidskunst i form af projektstøtte og køb. Udvalget sidder 4 år ad gangen, dvs. for perioden Billedkunstudvalget består af 8 medlemmer, hvoraf fem er kunstnerisk sagkyndige og tre er politisk udpeget. Billedkunstudvalget afholder normalt 6 møder årligt. Dagmar Krøyer repræsenterer siden november 2011 UKK i Statens kunstråds repræsentantskab. Statens kunstråds repræsentantskab er et forum for både repræsentanter for kunsten og politikere. Repræsentantskabets rolle står nok til at ændre sig pga. den nylige omlægning af kunststøttesystemet, men det har bl.a. haft til opgave at udpege 3 af de 5 medlemmer, der sidder i henholdsvis kunstrådets billedkunstudvalg og det internationale billedkunstudvalg. UKKs bestyrelse er løbende i dialog med Dagmar Krøyer Franke vedr. UKKs holdning til sager på dagsorden. Der holdes 2-3 møder årligt. Stine Ofelia Kildevang repræsenterer siden oktober 2011 UKK i Det eksterne panel på Overgaden.

3 Udvalgets primære opgave er, at godkende medlemmer af Overgadens bestyrelse. Stine Ofelia Kildevang er siden UKKs repræsentant i Dansk Kunstnerråd, der er en paraplyorganisation for kunstnerorganisationer Maria Diekman er siden april 2012 UKKs repræsentant i Udstillingsvederlagsudvalget under Statens Kunstråd. Udvalget er nedsat til at revidere den nuværende udstillingsvederlagsordning. V. Netværk Netværk i Danmark: BKF UKK har en rigtig god dialog med andre politiske aktører i Danmark. Et af de organer vi har tæt kontakt med er Billedkunstnernes forbund Bkf. UKK har stor gavn af den viden, som Bkf sidder inde med og er i tæt dialog med Bkfs formand om løbende sager og 12 har desuden budt på et godt samarbejde omkring kunstnerisk forskning. DANSK KUNSTNERRÅD UKK sidder fortsat i Dansk Kunstnerråd (paraplyorganisation for en lang række kunstnerorganisationer i Danmark på tværs af medier) og også her har dialogen om kunststøtten præget dagsordnen, samt kulturpolitisk påvirkning af folketingsvalget i UKK har stor gavn af de diskussioner og kulturpolitiske opdateringer, møderne i Dansk Kunstnerråd giver adgang til - mere om det nedenfor. UKK betaler 47 kr. I kontingent pr. medlem + et grundbeløb på 1000 kr. til Dansk Kunstnerråd for at være part af organisationen. Det betyder at UKK betaler 47 x kr. i alt og at 1/6 af kontingentet til UKK går til Dansk Kunstnerråd. Dette er endnu en grund til at opfordre de UKKmedlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2012 til at betale. AKADEMIERNE UKK har besøgt Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi og fortalt om UKKs arbejde til eleverne. Begge steder fik vi bekræftet, at det er vigtigt at have dialog med de unge kunststuderende og at vi rigtig gerne vil have mere kontakt til UKKs medlemmer i provinsen. Derfor afholdte vi også bestyrelsesmøde på Det Fynske Kunstakademi i februar. Netværk i udlandet: ARTS & LABOR A working group from OWS Arts & Culture og PREACRIOUS WORKERS BRIGADE UKK har under jubilæet inviteret Arts & Labor fra New York og Precarious Workers Brigade fra London til at fortælle om deres aktioner for at forbedre kunstarbejderes vilkår. Det resulterede i ønsket om et tættere samarbejde og UKK er glade for at udvide netværket til også USA og England. LITAUEN UKK har i 2012 været i kontakt med den litauiske fagforening for kunstnere og har netop haft besøg af deres PR-ansatte. UKK er positive overfor den udenlandske interesse og at vi regionalt kan bakke op om hinandens arbejde samt dele erfaringer. VI. Status på kulturpolitikken

4 Ny regering Uffe Elbæk overtog d. 3 oktober kulturministeriet med lovning om penge til forskning inden for kunsten. Siden hans tiltrædelse har kulturministeriet taget to beslutninger af relevans for UKK. Den første er at afsætte penge til at skabe en fælles forskerskole for de kreative uddannelser under Kulturministeriet, herunder Det Kongelige Danske Kunstakademi. Der forventes derfor en satsning på det område og en udvikling af de næste år. Den næste og mere omsiggribende forandring er ændringen af Kunststyrelsen til Kulturstyrelsen og sammensmeltningen af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond. Statens Kunstfond og Statens Kunstråd: Den 9 november 2011 aftrådte den daværende formand for Kunstrådet Per Arnoldi og d. 9 november blev formand for rådets to billedkunstudvalg, Rune Gade, udnævnt til konstitueret formand. Pr. 1 juni 2012 blev Rune Gade udnævnt til formand for Kunstrådet. Jette Gejl blev udnævnt som formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Peter Kirkhoff som medlem. Fra Liebst-udvalget til det en-strengede kunststøttesystem Meddeles mundtligt til generalforsamlingen. Høringssvar Høringssvar vedrørende Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem. UKKs høringssvar bakkede om om det to-strengede system med både fond og råd. Svaret kan findes her: Uddybes yderligere til generalforsamlingen. VII. Årets gang og medier Jubilæum UKK har afholder netop nu 10 års jubilæum på førstesalen på Overgaden Institut for Samtidskunst. UKK har indrettet rummet som det foreningskontor, vi aldrig har haft, og afholder en række arrangementer i de to uger, udstillingen er åben. Jubilæumsgruppen har gjort et stort stykke arbejde for at få jubilæet stablet på benene og skal have en stor tak. Uddybes yderligere til generalforsamlingen. Pamflet i forbindelse med Rundgang 2011 UKK blev inviteret til at deltage i en pamflet lavet i forbindelse med Rundgang 2011 på Det Kongelige Danske Kunstakademi og sendte en tekst om uddannelse lavet til Camel Collective s talearrangement tilbage i 2010 (se sidste års beretning). Valg og Synlighedsgruppen Til folketingsvalget i 2011 lavede fagudvalget Synlighedsgruppen tre plakater med slogans, der blev hængt op i det københavnske byrum. Living as Form UKK blev tilbage i foråret 2011 inviteret til at være med i et digitalt arkiv Archive of Socially Engaged Practices from på udstillingen Living as Form organiseret af Creative Time i NY. Bestyrelsen valgte at sende det materiale, som Synlighedsgruppen var i gang med at forberede til folketingsvalget.

5 Arbejdermuseet Arbejdermuseet havde i efteråret 2011 en udstilling med navnet Et råb fra muren 100 års politiske plakater, hvor de inviterede UKK til at deltage med plakatmateriale produceret gennem tiden. Det blev valgt at deltage med Synlighedsgruppens valgplakater. DiskLive og Bkf-blad: Kunstner-ph.d. er. UKK tog i foråret 2011 initiativ til at arrangere en debataften om de såkaldte praksisbaserede ph.d. er for kunstnere, som Det Kgl. Danske Kunstakademi og Københavns Universitet har oprettet i løbet af de sidste år. Bkf gik ind i planlægningen hvilket resulterede i et temanummer af Bkfs blad om emnet samt et seminar afholdt d. 23 februar på Overgaden - Institut for Samtidskunst med Frans Jacobi, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Mikkel Bogh som oplægsholdere (afbud fra Gertrud Sandquist). Over 100 interesserede kom forbi og diskussionen var på sit højeste, da arrangementet stoppede. DiskLive: Kunstscenen i Beograd. Torsdag d. 15 marts afholdte UKK i samarbejde med Fabrikken for Kunst og Design og Tijana Miskovic et arrangement med den serbiske kurator Andrej Bereta om forholdene for kunstnere og kuratorer i Beograd. Det blev til en livlig diskussion om kunst, arbejdsforhold og geopolitiske faktorer. Spørgeskema UKK har i maj måned 2012 foretaget en spørgeskemaundersøgelse bland medlemmerne om arbejdsforhold, særligt gratis arbejde, brug af kontrakt, praktik og forholdet til Statens Kunstråd. Lions Club I foråret 2012 blev UKK kontaktet af flere medlemmer, der var blevet kontaktet af Lions Club for at deltage i en udstilling mod gebyr. Der var flere omstændigheder (overskuddet skulle gå til Lions Club, der skulle betales entré, invitationen gav udtryk af at være bakket op af de tre akademirektorer, s på nyuddannede var givet til Lions Club af akademierne og der var ikke valgt en kurator eller lavet en klar udstillingsstrategi), der gjorde at UKK tog kontakt til både Lions Club og de tre akademi-rektorer for at høre nærmere om sagen og eventuelt for dem til at trække udstillingen tilbage. Lions Club ville ikke ændre på deres planer, men måtte sande, at udstillingsinvitationen ikke havde fået megen respons. De tre akademi-rektorer havde alle være i dialog med Lions Club og været imod udstillingskonceptet, men havde også givet op. s på de nyuddannede er offentligt tilgængelige, derfor havde de uddelt dem, men de var ikke tilfredse med at blive nævnt i invitationen. UKK skrev et læserbrev til Jyllandsposten, men besluttede ikke at sende det, da udstillingsinvitationen alligevel ikke havde fået stor opbakning. Hjemmeside UKK har i arbejdet ihærdigt på at få en ny hjemmeside op at køre. Netop i disse dage lanceres den efter et sejt arbejde med design og overførelse af det gamle arkiv til den nye side. Hjemmesiden kan nu nemt opdateres af alle bestyrelsesmedlemmer, der er en nemmere indmeldelses-funktion, billeder kan bedre inkorporeres og enkelte tekster er oversat til engelsk. Alle medlemmer kan sende billeder, som figurerer som baggrundsbilleder på siden. VIII. Kommende aktiviteter

6 DiskLive Efter seminaret om kunstner-ph.d. er i februar 2012 var der ønske fra publikum, Bkf og UKK om at lave endnu et seminar om emnet og fokusere på strategier og metoder. Letter of Support + distribuering af spørgeskemaundersøgelse Fagudvalget Fokus : Arbejdsvilkår planlægger et Letter of Support lavet i samarbejde med internationale kunstfaglige organisationer (herunder Arts & Labor og Precarious Workers Brigade) til nyuddannede kunstarbejdere og ønsker også at distribuere deres tryksag om spørgeskemaundersøgelsen lavet i foråret 2012 til politikere, institutioner og medlemmer. IX. Status i bestyrelsen II Intern status: Bestyrelsens arbejde det seneste år været fokuseret på den nye hjemmeside og jubilæet. De reflektioner, vi havde gjort os i 2011 angående det UKKs potentiale og position udmundede i konkrete projekter afholdt under jubilæet, hvor vi stillede spørgsmålene: skal man organisere sig som kunstarbejdere? Hvad er kunstarbejderes forhold på internationalt plan? Og hvordan kan kunstuddannelsen af børn og unge forbedres i Danmark? Bestyrelsen ønskede at støtte aktiviteter i UKK og gav derfor fagudvalg muligheden for at købe mad til deres møder. Bestyrelsen blev ligeledes tildelt mad til bestyrelsesmøderne. UKK er en god platform at organisere sig kunstnerisk, politisk og kollektivt og vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at bruge UKK mere. Kun gennem medlemmernes engagement og handling kan UKK fortsætte sit kulturpolitiske arbejde. Vi har brug for UKK og UKK har brug for dig. Kom!

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

DJ Fotograferne Beretning 2010

DJ Fotograferne Beretning 2010 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Tema: Billedkunst i uddannelserne

Tema: Billedkunst i uddannelserne NR.3 SEPTEMBER 2007 Tema: Billedkunst i uddannelserne Læs bl.a. om: Billedkunst har trange kår i folkeskole og gymnasium Lokal talentpleje på Billedkunstneriske Grund Kurser Kunstakademiernes nye udfordringer

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve TIL STEDE Nina Monrad Boel Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius Louise Bonnevie

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere