Stillings- og personprofil Skoleleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil Skoleleder"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015

2 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge Charlottenlund Telefon: Skoleleder Gentofte Kommune Skolechefen Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for skoleledere. Der vil være mulighed for evt. tillæg efter forhandling. Tiltrædelse 1. september Nøgletal Yderligere oplysninger Rekrutteringsforløbet Budget: 44 mio.kr. Elever: ca. 800 Ansatte: 90 Kan fås ved henvendelse til skolechef Hans Andresen, tlf , bestyrelsesformand Pierre Vernet, tlf eller til konsulent Ulla Bach Rosendal, tlf Stillingen er opslået i Politiken, Skolelederne, Folkeskolen. Ansøgere er velkomne til at besøge skolen. Ansøgningen sendes via Gentofte Kommunes elektroniske jobformular Ansøgningsfrist: Den 7. juni 2015 kl Samtaler og test: Den 12. juni 2015: 1. samtaler Den 19. juni 2015: 2. samtaler Test: Uge 25 Væsentlige materialer: Strategiplan Ordrup Skole Principper for Ordrup Skole Ordrup Skole Synlig læring Ordrup Skole - Relationer og Fællesskab Læring uden grænser Ledelsesgrundlag

3 Skoleudvikling i Gentofte Kommune Gentofte Kommune har i mange år været meget ambitiøs og arbejdet proaktivt med skoleudvikling gennem skole- og udviklingsprojektet SKUB, der blev iværksat i SKUB-projektet var en ambition om at skabe en progressiv skoleudvikling gennem at kombinere arkitektur, innovation og pædagogisk udvikling. Projektet betød, at der blev sat fokus på nyudvikling, herunder ny-, ud- og ombygning af kommunens skoler. Projektet videreførtes i 2011 med visionen om Læring uden grænser med et fortsat skarpt fokus på læringsperspektivet gennem at skabe helhed og sammenhæng i elevernes hverdag. Formålet er at prioritere elevernes faglige og personlige udvikling gennem fokus på kreativitet, problemløsning og innovation. Det skal ske gennem skabelse af læringsmiljøer, der er præget af fællesskab, anerkendelse, aktiv deltagelse og stærke relationer. Derudover skal der fokuseres på fremsyn ved at udvikle ny viden, inddrage forskning og samarbejder med lokale virksomheder og deltage i nationale og internationale partnerskaber. SKUB-projektet og visionen om Læring uden grænser er en god platform og har givet optimale rammer for Gentofte Kommunes skolers arbejde med folkeskolereformen. Kommunalbestyrelsen har dermed skabt en fælles ramme for folkeskolereformen, hvor synlig læring, den digitale læringsplan og et fælles valgfagsprogram for de ældste klasser prioriteres. Rammen danner afsæt for, hvordan den enkelte skole fører reformen ud i livet. Gentofte Kommune deltager ligeledes i 4 kommunesamarbejdet med Gladsaxe, Lyngby Taarbæk og Rudersdal omkring synlig læring. 4 K samarbejdet er etableret som et skoleudviklingsprojekt ud fra en erkendelse af, at folkeskolereformen kalder på ændringer i forhold til nuværende praksis. Med et tværgående samarbejde mellem de fire kommuner sættes der betydelig fokus på at udvikle nye tilgange til undervisning og læring. Det betyder, at såvel ledelse, medarbejdere som elever får og indgår i nye roller i skolen for at bringe den enkelte elevs læring i centrum. Projektet omhandler omfattende tværkommunal kompetenceudvikling med følgende indsatsområder: Ledelsens opgave med at sikre hele skolens fokus på kerneopgaven: Elevernes læring Medarbejdernes lærende samarbejde om at udvikle deres praksis, herunder løbende evaluering af effekten af deres praksis Et læringsmiljø karakteriseret ved en systematisk anvendelse af læringsmetoder baseret på evidens og forskning. Om Ordrup Skole Ordrup Skole er en skole ud af 13 skoler i Gentofte Kommune. Skolen har tre spor med ca. 800 børn, ca. 90 ansatte, hvor af ca. 50 er lærere, 34 pædagoger og pædagogmedhjælpere samt 3 ledere og administrativt personale. Til skolen er knyttet en skolefritidsordning (GFO) samt fritidscenter med fritids- og ungdomsklub (FC) til børn fra 4. klasse. Skolen er organiseret med et ledelsesteam, der ud over skolelederen består af en viceskoleleder og en GFO leder. Skolen er fra august 2014 blevet afdelingsopdelt i to afdelinger og arbejder i dag med en lodret teamstruktur i indskolingen og et storteam i udskolingen. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger og dermed en tæt integration af mellem undervisning og fritid. Der er knyttet

4 pædagogisk personale fra GFO og FC indtil 6. klasse. Skolen bryder klassestrukturen op efter 5. klasse og danner tre nye 6. klasser. Ordrup skole har et tæt samarbejde med Ordrup Gymnasium omkring et femårigt uddannelsesforløb, Biotek. Der er derfor etableret en ekstra 8. klasse, der forsætter som en samlet klasse på Ordrup Gymnasium. På biotek-linjen arbejder man - ud over med sin egen klasse - også sammen med en venskabsklasse på Ordrup Gymnasium og bliver undervist af gymnasielærere. Klassen undervises på højt niveau i alle sciencefagene. Ordrup Skole er placeret midt i Ordrup, og skolens bygninger er en god kombination af ældre og nyt byggeri. Skolen er i forbindelse med SKUB-projektet blev om- og udbygget, så den i dag fremtræder med nye og spændende læringsmiljøer samt udendørsarealer, der kan tilgodese og rumme mange forskellige undervisnings og læringsaktiviteter. Ordrup Skole deler fysiske faciliteter med Ordrup Gymnasium gennem Multihallen, som også anvendes af lokale fritidsforeninger og andre skoler. På Ordrup Skole har man som overordnet værdi, at man ser forskellighed som en styrke. Skolen prioriterer derfor læringsmiljøer, der er præget af fællesskab, anerkendelse, aktiv deltagelse og stærke relationer. Arbejdsmiljøet er kendetegnet ved nysgerrighed på hinandens praksis og en tro på, at man udvikler sig bedst gennem stadig faglig refleksion, ved at forberede undervisningen sammen og diskutere faglige mål og progressions- samt læringsmål. Det giver et positivt samspil i lærergruppen og et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Skolen og bestyrelsen har arbejdet målrettet med skolens Pædagogiske grundlag og Principper for skolen. Det pædagogiske grundlag omhandler synlig læring og relationer og fællesskab. På Ordrup Skole er skolen tydelig omkring den enkelte elevs progression indenfor den faglige, sociale og personlige udvikling, hvilket forudsætter synlige, individuelle læringsmål og en dialog mellem elev og medarbejdere omkring elevens progression. Skolen arbejder med en relationel tilgang til eleven, hvor man ser eleven i den sammenhæng, eleven befinder sig. Principperne for Ordrup Skole omhandler det samarbejde og indbyrdes adfærd, der ønskes mellem skolen og forældre, skolelederen og medarbejderne, medarbejder/medarbejder samt medarbejderne og eleverne. Det pædagogiske grundlag og principperne er gennemdrøftet og står stærkt i bevidstheden hos medarbejdere, forældre og elever på skolen, hvilket giver en god sammenhængskraft i og omkring skolen. Ordrup Skole har en ressourcestærk forældregruppe, der er meget engageret i skolens arbejde og børnenes trivsel. Skolen vægter dialog, information og samarbejde højt, hvilket giver et godt udgangspunkt for arbejdet med de udfordringer og muligheder, skolen står overfor i dag. Skolen har en fornuftig økonomi og en velfungerende bestyrelse med 11 medlemmer, der repræsenterer forældre, lærere og elever. For nærmere oplysninger se

5 Skolelederens hovedopgaver og faglige profil Én af den nye skoleleders vigtigste opgaver er at være personaleleder, herunder at stå i spidsen for skolens ledelsesteam og være sparrings- og refleksionspartner for ledere og medarbejdere. Erfaring med at lede gennem andre ledere er ligeledes væsentlig. Den nye skoleleder er visionær og formår at fastholde en moderne skole med klare prioriteter og mål i forhold til folkeskolereformen. Det forudsætter, at den nye leder har arbejdet med forandringsledelse og er bekendt med vilkårene for at arbejde i en politisk styret organisation. Den nye skoleleder har et stærkt fokus på skolens kerneopgave: At skabe læring for eleverne. Han/hun skal være optaget af at arbejde professionelt med at skabe den bedste skole for alle skolens elever. Herunder at blive klogere på den gode læreproces i undervisning og fritid, og på at udnytte de nye fysiske rammer optimalt. Skolelederen skal sætte fokus på skolen som arbejdsplads og arbejde aktivt på at udfordre og understøtte skolens dygtige og kompetente medarbejdere. Skolelederen skal samtidig kunne delegere ledelseskompetence og ansvar til medarbejderen, og dermed medvirke til ejerskab og engagement i de beslutninger, der træffes, og i de indsatser og projekter, der iværksættes. Skolelederen skal have udsyn i den forstand, at han/hun skal kunne se de nye muligheder for folkeskolens udvikling både nationalt og internationalt. Skolelederen skal fortsætte det velfungerende og professionelle samspil med bestyrelsen og være i stand til samt indstillet på at udnytte de muligheder og ressourcer, der findes i bestyrelsen. Skolelederen skal skabe rammerne for, at skolen fortsat er aktiv i alle relevante eksterne samarbejdsrelationer med fritidsforeninger, gymnasier, erhvervsliv, m.v. Det er ligeledes væsentligt, at skolelederen sikrer gode relationer og frugtbare samarbejder med de øvrige skoler i kommunen, forvaltningen og andre relevante samarbejdspartnere. Der arbejdes p.t. i kommunen med at knytte de enkelte skoler tættere sammen, således at de kan bruge hinanden mere proaktivt. Uddannelse Den nye skoleleder skal have dokumenteret ledererfaring og en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Skolelederen kan have skoleerfaring, men kan også have erhvervet sin ledelseserfaring fra anden lignende vidensorganisation. Det er væsentligt, at skolelederen har stor forståelse for, hvorledes velfungerende og udviklingsorienterede vidensbaserede miljøer fungerer. Samtidig vil erfaring med og interesse for at kunne håndtere økonomi og forskellige styringsværktøjer i en moderne uddannelsesinstitution blive vægtet. Den nye leder må gerne have gennemført en lederuddannelse, fx diplom, master eller tilsvarende. Skolelederens personlige profil Den nye skoleleder skal være en moderne leder med en åben og uhøjtidelig ledelsesstil. Nysgerrighed og evnen til at lytte på en empatisk og konstruktiv måde samt have fokus på pragmatiske løsninger er vigtige ingredienser i ledelsesopgaven på Ordrup skole. Skolelederen er en stærk og robust person, der besidder den personlighed, der skal til for åbent og kontinuerligt at skabe synlig læring - også i ledelsesrollen. Skolelederen har en positiv og personlig

6 gennemslagskraft samt en autentisk ledelsesprofil, der betyder, han/hun er ordholdende og loyalt bakker sine medarbejdere op. Skolelederen er anerkendende og coachende i sin ledelsesstil. Den nye skoleleder har en situationsbestemt samarbejdsstil, der på en positiv og direkte måde håndterer konflikter, og er nysgerrig på, hvad der kan ligge bag disse. Lederen skal være bevidst om egne begrænsninger, og være reflekterende om, hvordan egne kompetencer kan komplementeres. Skolelederen er en udadvendt person med stærke kommunikative kompetencer, der gør vedkommende i stand til at sætte en tydelig retning for medarbejderne. Lederen skal have lyst til at skabe succes gennem sit ledelsesteam og gennem medarbejderne. Ordrups Skoles skoleleder er udviklingsorienteret og brænder for at arbejde med den pædagogiske og læringsmæssige side af ledelsesopgaven.

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere