Blikstille Nordsø i december!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blikstille Nordsø i december!"

Transkript

1 NR SAFETY & SUPPORT AT SEA Blikstille Nordsø i december! Nordsøen i december kan være en barsk fornøjelse men den kan også byde på forbløffende smult vande. Et eksempel på det oplevede Esvagt Cobra ved Songa Delta ud for Florø i norsk sektor. Her er Esvagt Cobra chartret ind for Odfjell Well Management, og samarbejder i den forbindelse med Eldborg fra det færøske rederi Supply Service P/F om flyvninger til og fra Færøerne og Norge i forbindelse med skift af besætning. Endnu et år med sikker sejlads 27 ESVAGT-skibe manøvrerede gennem 2009 uden en eneste arbejdsulykke om bord. En vigtig forudsætning for at kunne hjælpe andre er at sørge for, at man ikke selv kommer til skade. ESVAGT har derfor altid haft fokus på at være en sikker arbejdsplads, og ved årsskiftet blev det igen bevist, da 27 ESVAGT-skibe kunne sige farvel til 2009 uden at have haft arbejdsulykker ombord i år. Det konstante arbejde med at gøre ESVAGT til en sikker arbejdsplads for medarbejderne har heldigvis betydet, at et år uden ulykker ikke er nogen sensation. Men da det er vigtigt at fastholde fokus på området og markere den bedrift, et år uden arbejdsulykker rent faktisk er, har ESVAGT også ønsket at markere de milepæle, nogle af rederiets skibe nåede på sikkerhedssiden i år. Så da Esvagt Preventer den 17. juni kunne notere sig 15 år uden arbejdsulykker om bord, blev den hjemmeværende besætning med ægtefæller fejret på Hotel Britannia i efteråret. Med var også besætningerne fra Esvagt Delta, Esvagt Sigma og Esvagt Corona, der alle havde opnået fem år uden ulykker. Ved fejringen deltog også repræsentanter fra chartere, ejerkreds samt bestyrelsen. Besætningen på de fire skibe er nu langt fra alene om at kunne fremvise flotte resultater, når det gælder sikkerhed om bord. Seks ESVAGT-skibe har været uden en eneste arbejdsulykke i mere end 10 år. Fakta: Ingen arbejdsulykker i mere end 10 år Esvagt Preserver 18 år Esvagt Echo 17 år Esvagt Charlie 17 år Esvagt Preventer 15 år Esvagt Protector 14 år Esvagt Bravo 12 år

2 Leder Andet halvår af 2009 bød på mange store udfordringer, og vi undgik ikke oplægning af skibe. Dermed fulgte også en tilpasning af arbejdsstyrken, og i landorganisationen blev vi nødt til at tage afsked med tre dygtige medarbejdere. For de sejlende blev man enig om en arbejdsfordeling, således at stort set alle bevarede deres job. Der er også hentet besparelser hos vores underleverandører, og dette er nødvendigt for at bevare vores konkurrenceevne. Vores vurdering er, at 2010 også bliver et vanskeligt år, da boreaktiviteten forventes at forblive lav. Derfor skal der fortsat være fokus på omkostningerne, og skal vi bevare konkurrenceevnen, skal vi opnå yderligere besparelser. ESVAGT har stadig fire skibe under bygning, hvor de tre vil leveres til længerevarende faste kontrakter. Fra ASL i Singapore mangler vi levering af de sidste to skibe ud af en serie på 10 søsterskibe, og værftet har til fulde levet op til vores forventninger med hensyn til kvalitet og leveringsterminer. I Spanien har det været mere vanskeligt, og en strejke på 3 måneder i sensommeren forværrede situationen yderligere, og værftet kæmper med færdiggørelsen af det første af to søsterskibe. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes hermed en stor tak til vores kunder for godt samarbejde og vores medarbejdere for indsatsen i I har udvist motivationen og korpsånd selv om tiderne har været vanskelige. Ovin H. Carlsson Kundetilfredshed i fremgang Undersøgelse hos kunderne viser, at ESVAGT gør et godt arbejde. Tilfredsheden er forbedret i forhold til sidste år. ESVAGT analyserer hvert år kundernes tilfredshed med det produkt, ESVAGT leverer. Resultatet af den årlige kundetilfredshedsanalyse var fin læsning, siger Chief Operations Officer, Ole Ditlev Nielsen: - På en skala fra 1 6 var det gennemsnitlige resultat 5,02, svarende til Meget tilfredstillende/enig. Vi havde sat os det mål at hæve resultatet fra sidste års 4,82 til min. 5,0 og det nåede vi lige, siger Ole Ditlev Nielsen. Generelt scorede ESVAGT højt på punkter som generel tilfredshed, innovative løsninger/firma og godt håndværk. Det er alle kategorier, som man er godt tilfreds med at være højt placeret i men der var også forslag til forbedringer, som der nu vil blive arbejdet i retning af at nå: - Vi blev foreslået at forbedre os inden for punkterne mere miljømæssig bevågenhed, lytte til kunden samt opretholde effektiv kommunikation. Så der er stadig noget at arbejde videre med, siger Ole Ditlev Nielsen. ESVAGT vil nu gennemgå det mulige forbedringspotentiale relateret til hver enkelt kunde. 2

3 NR SAFETY & SUPPORT AT SEA Safetycoachen er rollemodel Det er gået stærkt de senere år i ESVAGT men sjælen og ESVAGTånden skal hele tiden være til stede. Det skal safetycoaches sikre. Steffen Rudbech er som HSEQ Manager ansvarlig for, at ESVAGTs ansatte arbejder ud fra de forskrifter og standarder, ESVAGT har. Han skal sørge for, at medarbejderne ud over deres faglighed og uddannelse også har ESVAGTs virksomhedskultur med sig, når de går på arbejde. Det kan ind i mellem være vanskeligt at holde øje med og justere på, når medarbejderne befinder sig på et skib en dagsrejse væk. Og med den kraftige ekspansion, ESVAGT har været igennem de senere år, fornemmede Steffen Rudbech, at virksomhedskulturen var ved at være spredt ud i et lidt tyndt lag: - Det er gået rigtig stærkt i ESVAGT de senere år. I 2007 og 2008 fik vi mange nye skibe og mange nye medarbejdere. Skibene kom hurtigt hjem og direkte i charter og det efterlod et behov for oplæring, træning og øvelse i alt det, vi er gode til, siger Steffen Rudbech. Skal bruges i hverdagen Det skulle man rette op på. Men da skibene er i charter og mandskabet således ikke kan undværes i længere kursusforløb måtte man finde en anden model: - Vi overvejede at køre kurser på land, men det droppede vi ret hurtigt. Vi har stor respekt for besætningernes fritid, så vi måtte finde en anden måde. Og det blev så til safetycoaches, siger Steffen Rudbech. Safetycoaches er rejsende i virksomhedskultur. Jens Aage Fjordside, Henrik Madsen og Henning Mærsk Jensen, som ESVAGT har udnævnt til safetycoaches, har som opgave at sikre, at ESVAGTs medarbejdere også arbejder på ESVAGT-maner: - De kommer ud på skibene og uddanner personalet der. Det er der mange gode effekter af. Dels bruger vi ikke medarbejderenss fritid på et kursus. Og dels bliver uddannelsen meget mere praktisk anvendelig, når den ikke foregår i et kursuslokale, men på netop det skib hvor medarbejderen har sin hverdag. Det gør forløbet langt mere praktisk og nemmere at forholde sig til, når det, man lærer, også kan bruges i hverdagen efterfølgende, siger Steffen Rudbech. Skal være sømænd! ESVAGT har også været meget bevidst om at finde de safetycoaches, som ud over et godt og indgående kendskab til ESVAGTs værdier også havde nogle lidt andre kompetencer: - Det var vigtigt, at safetycoachene var en af vor egne. At de var søfolk og ikke kontorfolk. Og det har vi fundet i Jens Aage Fjordside og Henrik Madsen, som er skibsførere, og Henning Mærsk Jensen, der er skibsassistent, siger Steffen Rudbech: - Både Fjordside, Madsen og Mærsk har været i ESVAGT i rigtig mange år. De kan enkelt sagt det hele om bord, og de supplerer hinanden rigtig godt. De står på hver deres måde for en kultur, vi gerne vil have indarbejdet i hele organisationen. Vi har været meget bevidste om at vælge personer med forskellige kompetencer og forskellige måder at gøre tingene på for de er samtidig meget gode eksempler på de værdier og den kultur, vi søger, siger Steffen Rudbech. Ifølge Steffen Rudbech får det arbejde, de tre safetycoaches udfører på skibene, mange rosende evalueringer med på vejen fra besætningerne. Se også artiklen side 4. 3

4 Rejsende i sikkerhed og sømandskab Henning Mærsk Jensen er som safetycoach ansat til at føre ESVAGTs kultur og procedurer ud i alle dele af organisationen. Ind i mellem for lydstyrke 12. Den danske fodboldspiller Søren Lerby blev i sin tid portrætteret i en biografi med titlen Fodbold er ikke for de stumme. Lerby var bestemt ikke mundlam. Og han gav gerne sine medspillere "gode råd" - for fuld volumen. Henning Mærsk Jensen er safetycoach i ESVAGT, og han kunne passende portrætteres under en titel i samme boldgade. For man kan ikke være safetycoach uden at råbe op og Henning Mærsk Jensen kan da slet ikke. - Jeg har nok altid været den, der sagde fra i tide. Er der noget, der ikke spiller, så skal det stoppes og laves om. Sådan har jeg det og sådan skal det bare være, siger Henning Mærsk Jensen. Han har været i ESVAGT i 11½ år, og man har aldrig været ret meget i tvivl om, hvad Henning mente om tingene. Fakta: Ud over Henning Mærsk Jensen er Jens Aage Fjordside og Henrik Madsen ansat som safetycoach i ESVAGT. Og det er blandt andet den egenskab, der var grunden til, at Henning Mærsk blev udvalgt til at være safetycoach: - Vi har en måde at gøre tingene på i ESVAGT, og den måde har jeg lært gennem en lang periode i rederiet. Det er den faste måde at gøre tingene på, som sikrer, at vi altid har styr på sikkerheden og fokus på det vigtige. Den måde kan jeg, og det er den, jeg er ansat til at lære fra mig, siger Henning Mærsk Jensen, og understreger: - Man må gerne finde på nye, smartere og bedre måder at gøre det på. Helt sikkert! Men når man får de ideer, så skal man gå til skipper, Mit ESVAGT og dit! ESVAGT er en arbejdsplads, hvor mange mennesker med forskellig baggrund og uddannelse har deres dagligdag. Men ved vi alle sammen, hvad vi hver især egentligt arbejder med? ESVAGT Nyt vil gerne give nogle muligheder for at hilse lidt grundigere på hinanden. Med serien Mit ESVAGT vil vi portrættere dine kolleger og måske også dig! som så sender dem ind til ESVAGT, hvor vi kigger på det. Og så indfører vi det, hvis det er noget, vi tror virker. Men det er vigtigt, at det ikke er noget, man går og laver om på selv på de enkelte både. Så får vi problemer, siger han. De store bogstaver Henning Mærsk er nærmest ansat som rejsende i virksomhedskultur. Hans opgave er at sørge for, at alle ombord på skibet ved, hvordan man agerer og opererer om bord. Det er ind i mellem noget pedanteri, hvor Henning Mærsk må påtage sig rollen som ham, der skælder ud eller er krævende men det er ikke til debat: - Når jeg er på arbejde, er jeg på arbejde. Her handler det om at sejle båd, redde liv. Om det er påske, pinse, lørdag, eller søndag; det betyder ikke noget. Det er ud på vandet, til du kan. Det nytter jo ikke noget, at vi sælger os på at kunne en hel masse, og så kan vi ikke alligevel. Så må man tale med store bogstaver, siger Henning Mærsk, som faktisk er blevet målt til 125 db det var en dag, han fik jackpot på kroen på Fanø. Arbejdet som safetycoach består i at råde og vejlede at tilføre ESVAGT-metoden til de enkelte skibe. His nogen har machostilen, som i nogen grad præger faget, bør den tones lidt ned. For sikkerhed og far-kan-det-hele er to uforenelige størrelser: - Jeg har da stoppet nogle Tarzan er gennem tiden, og det skal jeg jo også. Ind i mellem må jeg råbe mig til det, men jeg vil da helst være pædagogisk og forklare folk, hvorfor vi skal passe på hinanden og holde grejet i orden. Jeg er jo ikke verdensmester i noget som helst, men jeg er god til mit job og det vil jeg gerne lære fra mig, siger Henning Mærsk. 4

5 NR SAFETY & SUPPORT AT SEA Hjemmeside gør afstanden til familien lidt kortere Esvagt Carina har som et af de eneste skibe i ESVAGT sin egen hjemmeside. Den gør det nemmere for familien at følge med i vores hverdag, siger initiativtager Mads Olsen. Esvagt Carina sørger for sikkerheden ved Statoils platform Draupner i norsk sektor. Men når man er hjemmefra i fire uger ad gangen, som besætningen på Esvagt Carina er, så er det meget godt, at familie og venner derhjemme også kan følge lidt med i, at sikkerheden og trivslen også er i orden om bord på Esvagt Carina. For fire uger kan være lang tid. Små børn kan lære nye ord eller få flere tænder og teenageren kan nå at skifte både kæreste og mobiltelefon flere gange i den periode. På Esvagt Carina har man imødegået lidt af fraværet i hverdagen med en hjemmeside. På dk/esvagtcarina kan dem derhjemme følge med i livet ombord og mere end besøg på siden er et meget godt bevis på, at det er noget, folk benytter sig af. - Vi ved, at det er noget, mange derhjemme bruger, siger Mads Olsen, skipper på Esvagt Carina og initiativtager til siden: - Vi havde snakket om det i et stykke tid, fordi der var mange, der interesserede sig for, hvordan det gik her til søs og med vores dagligdag. Både for vore familier og kolleger er Esvagt Carina s hjemmeside det rart at kunne følge lidt med. Og når vi arbejder i to hold er det også rart at kunne følge med i skibets dagbog for dem, der er i land i den periode, siger Mads Olsen. Reklame for firmaet Men der er også andre end familie og venner, der bruger den. Og af samme grund er der også regler for, hvad der må komme på siden: - Vi ved, at der er en del nyansatte, der har brugt den inden for at se, hvordan tilværelsen er på et ESVAGT-skib, siger Mads Olsen. - Og der skal vi jo helst gøre ordentlig reklame for firmaet. Så man er blevet enig med rederiet om retningslinier for, hvad der må være på sådan en hjemmeside og hvad ikke. Vi skriver bl.a. om vores øvelser og vores dagligdag. Man kan jo godt vise frem, hvordan vi har det og at vi har gode ting som internet og motionsrum om bord. Vi må også godt lave lidt sjov med hinanden, og det gør vi, siger Mads Olsen. Mads Olsens svoger sejler i Grønland med et skib, som også har en hjemmeside. Esvagt Carina s hjemmeside blev skåret over samme læst så det var ret enkelt at gå til: - En dagbog med billeder er nemt at have med at gøre. Hos os er det begge hold, der arbejder på hjemmesiden og der skrives i dagbogen nogenlunde regelmæssigt, et par gange om ugen eller deromkring, siger Mads Olsen: - Det er meget enkelt så det er bare at kaste sig ud i det, hvis man også på andre ESVAGT-skibe vil i gang med det, siger han. 5

6 Esvagt Dee er ESVAGT i Afrika Esvagt Dee løser mange af de samme opgaver som resten af ESVAGT-flåden. Men det sker bare i bedre vejr ud fra den afrikanske vestkyst. Esvagt Dee har mange af de samme opgaver som resten af ESVAGT-flåden. Her er det ROV-operationer. Når efteråret og vinteren er mørk og sur i Danmark er vi mange, der drømmer os sydpå til en skyfri himmel og tropevarme. Hvad med eksempelvis en arbejdsplads med sol og vand i nærheden af Ækvator? For mandskabet på Esvagt Dee er det hverdagen. Skibet har de seneste fem år gjort tjeneste for ESVAGT UK ud for Ækvatorialguinea, der - som navnet antyder - har et noget andet klima end vores. Fakta: Esvagt Dee er en af de fire skibe i L702- klassen, som er bygget på Lindø. Esvagt Dee og søsterskibet Esvagt Don blev bygget for Mærsk, mens de øvrige Esvagt Observer og Esvagt Connector blev bygget for ESVAGT. Alle fire er i dag en del af ESVAGT-flåden. Mandskabet om bord på Esvagt Dee består af britiske, russiske og filippinske søfolk. Der er 14 faste i besætningen samt tre subsea ROV-teknikere. Ved spidsbelastninger løft eller dykkeroperationer - er der 27 mand om bord. Ækvatorialguinea ligger ved den afrikanske vestkyst lige syd for Nigeria - seks timers flyvning fra Frankfurt eller Paris. Landet er blandt de mindste i Afrika, men stadig en af de største eksportører af olie og det er den, der har trukket ESVAGT dertil: - Da ESVAGT-MAERSK UK (nu ESVAGT UK, red.) blev dannet skete det i samarbejde med Mærsk og ESVAGT, og begge selskaber bidrog med to skibe Esvagt Don og Esvagt Dee fra Mærsk og Esvagt Capella og Esvagt Observer fra ESVAGT. På det tidspunkt var Esvagt Dee chartret til Ækvatorialguinea, og der har den været lige siden, siger Paul Taylor, General Manager i ESVAGT UK. Bedre vejr men pirater Esvagt Dee har de seneste fem år været fast tilknyttet Hess, som borer efter olie ud for den ækvatorialguineanske ø Bioko. Andy Hislop er den ene af to kaptajner på skibet, og han vil ikke bytte sin udstationering med ret meget: - Kunne jeg vælge frit mellem alle andre steder at arbejde, ville Ækvatorialguinea stadig være tæt på toppen af den liste. Man hører mange dårlige historier om at arbejde i Afrika, men helt ærligt er her rigtig fint at være. Og vejret er i hvert fald skønt og slet ikke som Nordsøen i december, siger Andy Hislop. Søfart omkring Afrika er uløseligt forbundet med pirathistorier, og Andy Hislop har da også så meget kendskab til den del af dagligdagen, at han nævner bekæmpelse af pirater som en af de ting, man bruger FiFi-udstyret til. Men Esvag Dee har aldrig selv været ude for noget: - Ækvatorialguinea har ingen pirater, men der kommer ind i mellem nogen fra nabolandene Cameroun og Nigeria, hvor pirateri er i vækst igen. Det betyder et øget sikkerhedsniveau og en mere besværlig hverdag, hvor vi må fortrække til vestsiden af øen, siger Andy Hislop. Populær leverandør Esvagt Dee s arbejdsopgaver minder meget om dem, resten af ESVAGT-flåden løser. Der udføres tanker assist, som er den primære opgave, samt ROV-operationer på pipe line, subsea intervention samt rig moves af jackups. Desuden udføres der standby-funktioner. Om ESVAGT kan blive i området er næsten op til ESVAGT selv. Esvagt Dee er i hvert fald en populær leverandør, siger Andy Hislop: - Hess har været godt tilfreds med de opgaver, vi har løst i begge teams. De vil gerne forlænge samarbejdet men vil have en garanti for, at det sker med de samme besætninger, siger Andy Hislop. Ganske som mange andre ESVAGT-fartøjer har også Esvagt Dee fået besøg af dyr om bord. Her er det en frugtflagermus, som tager sig en lur med hovedet nedad. 6

7 NR SAFETY & SUPPORT AT SEA Man kan jo ikke lige ringe til autohjælp! Kim Wium er rejsende i C-klassens tekniske specifikationer. Han skal inspirere mandskabet til at håndtere de dieselelektriske maskiner og vise maskinisterne, at de fint selv kan skrue på tingene. Når en IKEA-reol bestående af seks brædder og nogle beslag kræver en fire siders instruktionsmanual ja, så siger det næsten sig selv, at instruktionsmanualen til et nybygget skib er temmelig omfattende. Det er den og den hedder Kim. Kim Wium er Fleet Manager i ESVAGT. Det er ham, der rejser rundt til alle C-klasse skibene og sikrer, at besætningen kender alle aspekter af maskinen og ved hvordan den fungerer: - C-klassen har dieselelektriske maskiner. Der er så meget på den type skibe, der er nyt og anderledes for mange. Når vi gennemgår og fejlsøger skibet i fællesskab, bliver mandskabet også mere trygge ved selv at forsøge at reparere på eventuelle fejl, siger Kim Wium. Selvkørende er velkørende Netop den del hvordan man opdager og retter fejl er en af årsagerne til, at ESVAGT bruger ressourcer på at lade Kim Wium overlevere hvert enkelt skib i C-klassen til de folk, der skal have skibet som arbejdsplads: - En stor del af C-flåden har hjemme i norsk sektor, hvor der er langt hjem, siger Kim Wium: - Man kan jo ikke lige ringe til autohjælp eller slå et smut omkring havnen i Esbjerg og lade Lindpro sende fem mand om bord. Det koster hurtigt mange penge at være væk. Desuden vil kunden helst have, vi bliver liggende og er driftsikre, når vi nu er hyret ind til netop at være det, siger Kim Wium: - Og skal vi have en ekspert om bord til at løse problemet, så er det ofte noget med to fly og en helikopter og mange tusinde kroner, før vi overhovedet har trykket på knappen. Det vil vi gerne undgå, siger han. En stor del af Kim Wiums job er derfor at få vist folkene om bord, at de faktisk kan løse en del af problemerne selv. For vist er maskineriet avanceret, men man kan komme langt med en fornuftig vejledning og troen på, at man kan klare ærterne selv: - Når vi har gennemgået skibet i fællesskab, og vi sammen har løst nogle af de problemer, der er, så er mandskabet også mere trygge ved selv at tage fat næste gang, siger Kim Wium. Erfaringer deles Når Kim Wium har gennemgået et skib med den besætning, der skal sejle det, rejser han videre til det næste skib eller til Danmark. Men han er aldrig længere væk end et opkald eller en - Besætningerne skal have ros for, at de efterfølgende har været meget aktive i fejlsøgninger og udbedringer. Det samarbejde har jeg sat meget pris på. Min fornemmelse er, at maskinisterne med den fælles gennemgang bliver mere trygge ved at sige til mig, hvis der er noget galt, og hvad de selv har gjort for at løse det. Der er ikke noget med at sige, at man ikke har gjort noget for der er ingen forkerte måder at prøve at holde driften i gang, pointerer Kim Wium. Og når han er i Danmark, sørger han for at kommunikere de seneste opdagelser af fejl, løsningsmuligheder og problemstillinger videre til de andre C-skibe: - De er i samme klasse, ja, men man skal huske på, at hvert skib er unikt. Der er mange fællesstræk, men skibene er store og komplicerede, og der er mange forskellige parter ind over undervejs. Derfor er der ikke to skibe, der er ens. Så det, der er løsningen på ét problem på ét skib, er ikke nødvendigvis løsningen på det næste skib, siger Kim Wium. Alle henvendelser samles i en erfaringsbank, så det næste hold også er klædt godt på til at betjene skibet: - Vi er blevet gode til at udveksle erfaringer, så vi kan rette fejl fra et skib, før de samme fejl sker på det næste. Vi bruger også erfaringerne til at indkøbe et lager af reservedele, så vi har de stumper, der er erfaring for, at vi får brug for, siger Kim Wium. I erfaringsbanken er der også fotos af, hvordan man konkret løser et problem, skifter et filter, ordner en pakning eller korter et kabel op. 7

8 Audits gør os bedre ESVAGT er hele tiden til eksamen hos kunderne. Heldigvis! Hvis man som medarbejder i ESVAGT har en fornemmelse af, at der kører audits hele tiden, så er det ikke helt forkert. Men det er ikke bare internt i ESVAGT, at audits er hyppige. ESVAGT er skam også selv genstand for rigtig mange audits fra virksomhedens kunder: - Vi bliver jævnligt kigget efter i sømmen. Alene de seneste to år har vi været gennem 15 Medarbejderne i ESVAGT er generelt rigtig godt tilfredse med at arbejde i rederiet. Den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse den såkaldte engagement survey viser, at tre ud af fire ESVAGT-medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde, deres nærmeste chef og efterlevelsen af ESVAGTs værdier. Det kan rederiet godt være bekendt, siger HR Manager Nick V. Ørskov: - Det er en super fin analyse. Det er den mest positive rapport, vi har set og det kan vi som udgangspunkt kun være tilfredse med, siger Nick V. Ørskov. Det lille forbehold på begejstringen skyldes, at undersøgelsen er gennemført før finanskrisen satte ind. Den har formentlig også påvirket arbejdsglæden: - Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført over efteråret, inden finanskrisen satte ind for alvor. Der har været arbejdsdeling siden, og det har måske påvirket glæden. Det skal man have med, siger Nick V. Ørskov: audits fra kunder og klassifikationsselskaber, siger Steffen Rudbech, HSEQ Manager i ESVAGT. Kunderne auditerer ESVAGTs arbejde og organisation, ganske som ESVAGT selv auditerer sine egne enheder. Og det er Steffen Rudbech rigtig godt tilfreds med: - En audit er en stikprøvekontrol på, hvordan det går i virksomheden. Vi ved ikke, hvad der bliver spurgt om eller hvor, de vil sætte ind. Derfor skal vi være sikre på, at vi til enhver tid har styr på det over hele linjen. Hvis vi frygter en audit, så frygter vi i virkeligheden for, at vi ikke kan vores arbejde, og det som vi er certificeret i, siger Steffen Rudbech. - Men vi kan sagtens være den her rapport bekendt. Ud fra de meldinger, medarbejderne har givet, ser det ud til, at folk er godt tilfredse. Og selv når vi justerer for finanskrisen, ser det fornuftigt ud. Vores personaleomsætninger, som gennem hele året ligger på et gennemsnit på 4-5 procent af selvvalgte opsigelser, siger også noget om, at vi er en god arbejdsplads, siger Nick V. Ørskov. Samtaler og mål Der er ikke meget ide i at undersøge tilfredsheden uden at forholde sig til svarene. Så den proces skal nu i gang: - Næste skridt bliver at komme længere ned i detaljen. Nu har vi et overordnet indtryk af, hvordan tilfredsheden er det næste bliver at arbejde videre med de svar, vi har fået, siger Nick V. Ørskov. Samtlige ledere med mere end fem medarbejdere har fået en rapport individuelt, hvor det detaljeret beskrives, hvordan medarbejderne i den pågældende leders afdeling trives. Det skal nu danne grundlaget for det videre arbejde: I hans optik er kundernes audits en rigtig god anledning til at få tjekket efter, om man nu også gør det godt nok i organisationen ESVAGT. Derfor er det altid velkomment, når kunderne vil auditere: - Vi ser det som en mulighed for at lære noget nyt og blive bedre - altså løbende forbedring. Kunderne auditerer os jo ikke for at slå os over fingrene men for at sikre sig, at vi er gode nok, og efterlever det, som vi siger. En audit kan være et rigtigt godt samarbejde, hvor vi tilpasser os og forbedrer os. En god auditør efterlader sit aftryk her hos os, så vi bliver en bedre virksomhed af det. Det har både vi og kunderne en fælles interesse i, siger Steffen Rudbech. De 15 audits, der har været på ESVAGT de seneste to år, har vist meget få afvigelser. Og det er Steffen Rudbech glad for: - I al ydmyghed går det godt. Men det er så også noget, vi alle hele tiden har fokus på og arbejder med, siger han. Ansatte i ESVAGT går glade på arbejde Tilfredsheden blandt medarbejderne i rederiet er på et højt niveau og tilmed et nøk bedre end sidste år. - Henover de næste tre måneder går vi i gang med medarbejdersamtaler for alle ansatte på kontoret, og over de næste fire måneder holder vi samtaler med skibsførerne. Hver leder skal formulere sine egne målsætninger og finde ud af, hvad de kan gøre bedre og arbejde med i det kommende år, siger Nick V. Ørskov. Engagement Survey 2009 fik en svarprocent på 97 og fra HR skal der lyde en stor tak til alle for den høje svardeltagelse. Rapporten kort: 71 procent er enten meget tilfredse eller tilfredse med ansættelse i rederiet (2008: 65 procent) 74 procent synes, at de har et godt eller meget godt forhold til deres nærmeste leder/skibsfører (2008: 73 procent) 78 procent synes, at ESVAGT efterlever værdierne som eksempelvis åben tovejs kommunikation og respekt for hinanden (2008: 75 procent). 8

9 NR SAFETY & SUPPORT AT SEA Afgangselever så på virksomhedskultur og sikkerhed Elever fra Søværnets Officersskole besøgte Esvagt Beta og så på FRB ere. ESVAGT havde i november besøg af 26 nyudnævnte officerer - tidligere elever fra Søværnets Officersskole. Som afslutning på deres uddannelse får eleverne stillet en uge til rådighed, hvor de selv skal arrangere et fagligt indhold af relevans for deres lederuddannelse og fremtidige virke som officerer. Og eleverne havde henvendt sig hos ESVAGT for at høre, om det var muligt at få et indblik i ESVAGT som virksomhed og hverdagen i firmaet: - De spurgte ind til vores opgaver og ville gerne høre nærmere om vores måde at arbejde på, siger Thomas Fauerby, Marine Superintendent i ESVAGT og i øvrigt selv tidligere reserveofficer i søværnet: - Vi har mange arbejdsopgaver, som minder meget om de opgaver, søværnet løser. Eksempelvis at sejle rescueboats, udsætning af både og oliespildsberedskabet. Så den del ville de gerne høre mere om, ligesom de var meget interesserede i vores HSEQ-program og hele sikkerhedskulturen i ESVAGT, siger Thomas Fauerby. Det var ham og HSEQ-Manager, Steffen Rudbech, som tog sig af de 26 elever på dagen, som foregik på Esvagt Beta : - Vi ville gerne have dem i miljøet, så de også kunne se med fingrene. Efterfølgende så de på ESVAGTs FRB erne, og min fornemmelse er da, at de havde en god dag hos os, siger Thomas Fauerby. - Og samtidig kan vi lære af dem. Vi hører om deres måde at gøre tingene på og får faglige input, vi kan bruge i vores proces med selv at blive bedre. Det er altid godt at se, hvordan andre løser opgaverne, og jeg har af samme grund en aftale om at besøge deres inspektionsskib for at se, om jeg kunne få nogle gode ideer med hjem, siger Thomas Fauerby. Gæsterne fra Søværnets Officersskole var særligt interesseret i at høre om ESVAGTs måde at håndtere sikkerhed på - dels i form af sikkerhed til søs, men også i form af den interne sikkerhedskultur. De nyudnævnte officerer viste også stor interesse for ESVAGTs FRB ere. Fra near miss til learning event Fejl sker også i ESVAGT. Men lærer man ikke af fejlene, er det en fejl i sig selv. I 2008 havde ESVAGT fire arbejdsulykker af en sådan karakter, at en mand måtte forlade skibet, lægebehandles og efterfølgende sygemeldes. I 2009 har der været to sådanne sager. Man kunne derfor være fristet til at konkludere, at ESVAGT er blevet et dobbelt så sikkert sted at arbejde. Men så vil man få et forkert billede af virkeligheden, påpeger Steffen Rudbech, HSEQ Manager i ESVAGT: - Hvis vi vil noget med sikkerheden, så skal vi ikke udelukkende fokusere på antallet af arbejdsulykker. Vi skal også rette blikket mod de hændelser, hvor der ikke skete noget, men potentialet til skade var til stede, siger Steffen Rudbech. Forskellen mellem arbejdsulykker og near misses er, om nogen kom noget til. Men det siger ikke noget om, hvor meget man kom til og kunne være kommet til skade. Det er det, der er problematikken ved udelukkende at vurdere på skaderne. - Arbejdsulykker kan i hvert fald ikke stå alene ved en realistisk vurdering. Vi vil meget gerne måles på potentialet også. Vi skal have de near misses, som indeholder potentiale med i denne vurdering, for at vi får det komplette billede, siger Steffen Rudbech: - Hvis en mand skærer sig i fingeren, så han skal på land og sys, så er det en arbejdsulykke. Hvis en wire til en kran knækker, og et rør derved falder ned ved siden af en mand på dækket, så er det en near miss. Men havde han haft hovedet 15 centimeter til venstre, så havde vi måske haft en dødsulykke, og det sætter det hele i perspektiv, pointerer Steffen Rudbech. Kunsten er at lære af hændelserne For at understrege, at near miss-rapporteringen er vigtig, vurderer ESVAGT nu, om rederiet skal ændre betegnelsen - altså ændre fokus på hændelsen. En near miss kan også kaldes en learning event. Det mulige skifte skal ses som andet og mere end ren sprogteknik: - Der er indhold i det. Vi har haft stor glæde af vores near miss-rapporter, som er nyttige redskaber i at sikre, at episoderne ikke opstår igen med ulykker til følge. Og vi skal altså lære af det. Når noget er ved at gå galt, eller når noget går galt, så er det sket. Hvis vi forsømmer at blive klogere af det, så er det en lige så stor fejl. Regningen er jo betalt, og hændelsen sket. Så skal vi også sørge for at implementere den lærdom, der er, siger Steffen Rudbech. Hos HSEQ vil man ikke nøjes med at lære af egne fejl. Man må også gerne lære af de fejl, andre virksomheder har: - Vi holder øje med, hvad der sker hos de andre i samme branche. For dels kan vi have de samme problemer eller situationer, men det kunne jo også være, de havde nogle gode løsninger, vi kunne bruge. Vi vil helst forbedre os på baggrund af andres fejl, men er også selv meget åbne over for andre, siger Steffen Rudbech. 9

Kompetente overførsler øger lønsomheden på havvindmøller

Kompetente overførsler øger lønsomheden på havvindmøller Kompetente overførsler øger lønsomheden på havvindmøller ESVAGTs metode til at overføre personer til havvindmøller er efterspurgt. Både fordi den er sikker, men også fordi den sparer penge og effektiviserer

Læs mere

Stor interesse for "Esvagt Bergen"

Stor interesse for Esvagt Bergen Stor interesse for "Esvagt Bergen" Så kom "Esvagt Bergen" hjem, og det gav stor aktivitet på kajen, hvor skibet blev vist frem for medarbejdere og familie. Over 500 deltagere bød det nyeste skib velkommen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

FRB erne gøres stadig bedre

FRB erne gøres stadig bedre FRB erne gøres stadig bedre Den seneste generation af ESVAGT's rescue boats, FRB 15C, bliver løbende forbedret i dialog med det mandskab, der betjener dem. Samtidig opdateres de tidligere udgaver af FRB

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

ESVAGT træner med helikopter

ESVAGT træner med helikopter ESVAGT træner med helikopter Piloter og reddere skal øve sig i at flytte syge og tilskadekomne fra skibsdæk til helikopter. ESVAGT hjælper med øvelsen og får værdifuld træning. Det er nu engang at foretrække,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

NYT. Et skulderklap til os alle. mange års flotte resultater.

NYT. Et skulderklap til os alle. mange års flotte resultater. 01 / 2013 NYT Et skulderklap til os alle ESVAGT er tildelt Esbjerg Erhvervsudviklings Erhvervspris 2012 efter mange års flotte resultater. et nyt og spændende år // Nyt crewing-system øger sikkerhed og

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Grønland er nyt arbejdsområde for Esvagt Don og Esvagt Connector

Grønland er nyt arbejdsområde for Esvagt Don og Esvagt Connector Grønland er nyt arbejdsområde for Esvagt Don og Esvagt Connector ESVAGT har fået opgaver på sommertogter ud for Grønlands kyst på de første prøveboringer i ti år. Udviklingen i teknologi har sammen med

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet

Promecon. Sikker adfærd barrierer begrebet Promecon Sikker adfærd barrierer begrebet Introduktion Monberg Thorsen a/s, Grundlagt 1919 2001 Fusionere til MT Højgaard a/s 2002 Datterselskab - Promecon a/s 3 faste produktionsadresser. Fredericia,

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU?

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? GRATIS HR & GRATIS HR & LEDELSESTILBUD LEDELSESTILBUD HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? INSPIRATION TIL GOD PERSONALE LEDELSE HVAD MÅ DU..? Ifølge loven og reglerne.. HVAD KAN DU? Den gode måde at drive ledelse

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

SiKkerHEDsKulTuRen. Arbejdsmiljøkonference 06.03.2015 SIKKERHEDSKULTUREN.

SiKkerHEDsKulTuRen. Arbejdsmiljøkonference 06.03.2015 SIKKERHEDSKULTUREN. SiKkerHEDsKulTuRen SIKKERHEDSKULTUREN. PERSONLIG PRÆSENTATION Kim Thinggaard M.Sc Master i ledelse af byggeri Bygningskonstruktør Tømrer Projektchef Enemærke & Petersen Afdelingschef John Jensen vvs Manager,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere