Forsikringsbetingelser for JobSikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for JobSikring"

Transkript

1 for JobSikring Fri Forsikring A/S Klokhøjen Aarhus N friforsikring.dk CVR:

2 Indhold 1. Forsikringsaftalen Hvem kan købe forsikringen? Hvornår træder forsikringen i kraft? Hvad dækker JobSikring? Ufrivillig ledighed Hvad er ufrivillig ledighed? Ufrivillig ledighed ved konkurs Kvalifikationsperioden Hvad er kvalifikationsperioden? Reduktion af kvalifikationsperiode Opsigelse af din anden forsikring Hvis du bliver opsagt Anmeldelsesfrist Sådan anmelder du, at du er blevet opsagt Hvis du har en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab Outplacement med Job Coach Udbetalinger fra JobSikring Hvordan får du udbetalinger? Selvrisiko- og optjeningsperiode Sådan beregner vi din dækningssum Omregning af dækningsbeløb til uger Deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde, sygdom eller ferie i en optjeningsperiode Månedlig udbetalingserklæring Fast job i en optjeningsperiode Hvordan opnår du ny ret til udbetalinger? Ferie Orlov Sygdom Undtagelser i forsikringsdækningen Forsikringspræmie Betaling af forsikringspræmien Ændring af forsikringspræmien Opsigelse, ændring og ophør af forsikringen Hvornår ophører forsikringen? Hvis du ændrer eller opsiger forsikringen Fri Forsikring A/S kan ændre eller opsige forsikringen Fortrydelsesret Ankenævn Behandling af oplysninger Lovvalg og værneting Ordforklaring...11 Side 1 af 11

3 Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for JobSikring. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Fri Forsikring A/S. Ord skrevet med kursiv og stort begyndelsesbogstav, er defineret i forsikringsbetingelserne. Ord markeret med *, er defineret i ordforklaringen i afsnit Forsikringsaftalen Forsikringen udbydes og administreres af Fri Forsikring A/S. Dækningen og den månedlige præmie fremgår af din police. 2. Hvem kan købe forsikringen? Hvis du ønsker at købe JobSikring, gælder følgende købsbetingelser: Forsikringen er til lønmodtagere, der ikke er forsikret i en a-kasse. Er du i dag forsikret i en a-kasse, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få udbetalinger fra JobSikring og a-kasse samtidig, hvis du mister dit job. Du er mellem år. Du er lønmodtager* og arbejder mindst 30 timer om ugen. Du arbejder og bor i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne). Du er ansat i et fast job* uden tidsbegrænsning. Du har et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder. Du er ikke opsagt fra dit job. Du har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt. Din arbejdsgiver modtager ikke offentlig støtte til din løn. Du er ikke er ansat hos din ægtefælle eller hos nærtstående familie*. Betaling kan kun ske ved tilmelding til Betalings service. Du skal derfor tilmelde dig Betalingsservice ved købet af JobSikring. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft, når Fri Forsikring A/S har modtaget en korrekt udfyldt købsformular fra dig og har bekræftet, at du opfylder købsbetingelserne i afsnit Hvad dækker JobSikring? JobSikring dækker dig økonomisk i tilfælde af, at du bliver Ufrivilligt Ledig. Se afsnit 5. JobSikring dækker efter en Kvalifikationsperiode på 6 måneder. Se afsnit 6. Hvis du bliver Ufrivilligt Ledig efter Kvalifikationsperiodens udløb, har du ret til udbetalinger fra JobSikring fra den dag, hvor din Selvrisikoperiode er udløbet. Selvrisikoperioden er de første 30 kalenderdage efter udløbet af din opsigelsesperiode*. Se afsnit 9.2. Den månedlige udbetaling fra JobSikring kan maksimalt udgøre 80 % af din hidtidige skattepligtige bruttoløn*. Du kan få udbetalinger for 3 perioder med Ufrivillig Ledighed. Hver periode må være maksimalt 6 måneder, svarende til 130 udbetalingsdage. Når udbetalingerne for en periode er opbrugt, skal du være ansat i et fast job i mindst 3 måneder for at få ret til udbetalinger for den næste periode. Se afsnit 9.8. Hvis du bliver opsagt, bliver du tilmeldt et outplacementforløb, kaldet Job Coach. Formålet er at få dig godt og hurtigt videre til et nyt job. Se afsnit 8. Du har også mulighed for at benytte Job Coach, selvom du ikke har mistet dit job. For eksempel hvis du har brug for sparring på kompetence- og karriereudvikling. Side 2 af 11

4 Figur 1: Dækning, selvrisiko og kvalifikationsperiode kr kr. Du køber JobSikring Du bliver opsagt 30 dages selvrisiko 6 måneders kvalifikationsperiode Udbetaling max 6 måneder 3 måneders opsigelsesperiode Bruttoløn pr. måned I figuren er der valgt en løn på kr., en dækning på kr. (80 %) og en opsigelsesperiode på 3 måneder. Den reelle udbetaling beregnes ud fra dine lønsedler for de 3 seneste måneder forud for, at du er blevet opsagt. 5. Ufrivillig ledighed 5.1 Hvad er ufrivillig ledighed? Du er Ufrivilligt Ledig, hvis du har modtaget en opsigelse i din ansættelse i et fast job* fra din arbejdsgiver, eller hvis din ansættelse på anden måde er ophørt ufrivilligt. Du er Ufrivilligt Ledig fra den første dag efter, at din opsigelsesperiode* er udløbet. Det har ikke nogen betydning, om du er blevet fritstillet, har været på arbejde, på ferie eller lignende i opsigelsesperioden*. Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig med et kortere varsel end det, du har krav på, er du altid først Ufrivilligt Ledig fra den dag, det korrekte opsigelsesvarsel udløber. Du er ikke Ufrivilligt Ledig, hvis: du selv har sagt dit job op, uanset årsag. du er blevet berettiget bortvist af din arbejdsgiver. du selv har søgt eller accepteret enhver form for frivillig fratrædelsesordning. du bliver ledig som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Du skal kunne dokumentere, at du er blevet Ufrivilligt Ledig i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden lignende dokumentation. Hvis din fagforening eller advokat indgår et forlig om opsigelse med din arbejdsgiver i en fagretlig sag, skal du kunne dokumentere dette. Fri Forsikring A/S vil på den baggrund tage stilling til, om du er blevet Ufrivilligt Ledig, og derfor er berettiget til udbetalinger fra JobSikring. Hvis din fagforening eller advokat ophæver dit ansættelsesforhold, skal du dokumentere dette. Fri Forsikring A/S vil på den baggrund tage stilling til, om du opfylder betingelserne for at være Ufrivilligt Ledig og dermed være berettiget til udbetalinger fra JobSikring. Alle opsigelser med tilbud om genansættelse på færre timer, med lavere løn, lavere kompleksitet og evt. ændret arbejdstid, vil blive betragtet som Ufrivillig Ledighed, og dermed give ret til udbetaling af JobSikring i henhold til Funktionærlovens bestemmelser omkring væsentlighed. 5.2 Ufrivillig ledighed ved konkurs Hvis du mister dit job, fordi din arbejdsgiver går konkurs, er du også Ufrivilligt Ledig. Du skal anmelde hele dit løntab, det vil sige medregne Side 3 af 11

5 det forventede løntab i den opsigelsesperiode*, du normalt ville have haft, til Lønmodtagernes Garantifond. Ledigheden regnes for indtrådt 1. dag efter den periode, som Lønmodtagernes Garantifond dækker. Du kan ikke få udbetalinger fra JobSikring, før sagen er færdigbehandlet af Lønmodtagernes Garantifond. Dog kan der udbetales fra 1. ledige dag efter udløb af dit normale opsigelsesvarsel og Selvrisikoperioden. Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler løn i hele opsigelsesperioden*, er det en betingelse, at du anmelder lønkrav over for konkursboet. Hvis du efterfølgende får udbetaling fra konkursboet, skal du meddele os dette, og vi vil regulere eventuelle udbetalinger fra JobSikring, der dækker den periode, du har fået udbetaling for. 6. Kvalifikationsperioden 6.1 Hvad er kvalifikationsperioden? Kvalifikationsperioden starter den dag, forsikringen træder i kraft og løber i 6 måneder. For at få ret til udbetalinger fra JobSikring, skal du i hele Kvalifikationsperioden betale forsikringspræmie og samtidig være ansat i et fast job som lønmodtager* på mindst 30 timer om ugen. Hvis du i Kvalifikationsperioden bliver opsagt eller får konkret grund til at tro, at du bliver opsagt, fx på grund af virksomhedens planer om nedskæring, fusion eller flytning, er du ikke dækket af JobSikring, hvis du bliver Ufrivilligt Ledig. Hvis du skifter job i Kvalifikationsperioden, må der ikke være huller, det vil sige, at dit nye ansættelsesforhold skal begynde umiddelbart efter, dit gamle ansættelsesforhold slutter. Hvis du i forbindelse med et jobskifte får huller i mellem dine ansættelser, afbrydes Kvalifikationsperioden og starter forfra den dag, du starter i et nyt fast job*.vi ser dog bort fra huller på op til 14 dage imellem ansættelsesperioder i forbindelse med jobskifte. 6.2 Reduktion af kvalifikationsperiode Har du ved købet af JobSikring en lignende lønforsikring i et andet forsikringsselskab, og ønsker du at opsige denne forsikring i forbindelse med købet af JobSikring, kan vi anvende din anciennitet* fra den anden forsikring til at reducere din Kvalifikationsperiode for JobSikring. Det vil sige, at vi forkorter Kvalifikationsperioden på 6 måneder med det antal dage, du har haft din anden tilsvarende forsikring. For at vi kan reducere din Kvalifikationsperiode på JobSikring, skal disse tre betingelser være opfyldte: Den anden forsikring skal være en lignende lønforsikring, der er uafhængig af a-kassemedlemskab. Dækningen på din anden forsikring skal være af minimum samme størrelse som dækningen på JobSikring Udbetalingsperioden på din anden forsikring skal være minimum af samme længde som JobSikring, det vil sige minimum 6 måneder. 6.3 Opsigelse af din anden forsikring Du skal selv opsige din anden forsikring, hvis du ønsker at skifte til JobSikring. Samtidig skal du sikre dig, at der ikke bliver huller i perioderne mellem de to forsikringer. Derfor anbefaler vi, at du ikke opsiger din anden forsikring, før JobSikring er trådt i kraft. Ønsker du at beholde din anden forsikring og samtidig købe JobSikring, skal du oplyse os om, at du er dobbeltforsikret, når du anmelder, at du er blevet opsagt. Vælger du at være dækket af begge forsikringer, reducerer vi ikke Kvalifikationsperioden for JobSikring. Se desuden afsnit 7.3 om dobbeltforsikring. Husk at gemme din police og dokumentation for indbetalinger af forsikringspræmie på din tidligere/anden forsikring. I tilfælde af at du bliver opsagt, skal du kunne dokumentere over for os, at du er eller har været dækket af en anden tilsvarende forsikring. Dokumentationen kan være en kopi af en Betalingsserviceoversigt eller en skriftlig bekræftelse fra andet/tidligere forsikringsselskab på, hvilken periode du har været dækket af den anden/tidligere forsikring. Side 4 af 11

6 7. Hvis du bliver opsagt 7.1 Anmeldelsesfrist Hvis du bliver opsagt, skal du anmelde det til Fri Forsikring A/S senest 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse. Overskrider du fristen på de 14 dage, mister du retten til udbetaling for et antal dage svarende til det antal dage, du har overskredet anmeldelsesfristen. I din opsigelsesperiode* bliver du tilmeldt Job Coach. For at du senere kan få udbetalinger fra JobSikring, er det er en betingelse, at du deltager. Se afsnit Sådan anmelder du, at du er blevet opsagt Hvis du bliver opsagt, skal du anmelde din opsigelse online på friforsikring.dk. Alternativt kan du printe og udfylde blanketten Anmeldelse af opsigelse og sende til Fri Forsikring A/S. Blanketten finder du på friforsikring.dk. For at vi kan behandle din anmeldelse, skal du: sende en kopi af den skriftlige opsigelse eller andet, der dokumenterer, at du er blevet opsagt. Hvis du ikke har modtaget en skriftlig opsigelse, fordi din fagforening eller advokat har indgået et forlig om opsigelse med din arbejdsgiver, skal du i stedet sende en kopi af forliget. sende lønsedler for de seneste 3 måneder forud for, du er blevet opsagt. Eksempel Du bliver opsagt til den 1. maj og fratræder efter 3 måneders opsigelsesvarsel ved udgangen af juli. Du skal sende lønsedler til os for månederne februar, marts og april. sende en kopi af din sidste ansættelsesaftale. Har du haft flere jobs inden for de seneste 6 måneder, regnet fra den dag, du fratræder dit job, skal vi have en kopi af alle ansættelsesaftaler. Skyldes opsigelsen sygdom, har vi også brug for en lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark. Forsikringsselskabet betaler eventuelle udgifter til lægeerklæringen. For at kunne behandle din anmeldelse, kan vi i særlige tilfælde have brug for at du fremskaffer yderligere dokumentation. 7.3 Hvis du har en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab Har du en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, skal du også anmelde til dit andet forsikringsselskab, at du er blevet opsagt. Du skal samtidig oplyse Fri Forsikring A/S om din anden forsikring. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også for denne forsikring. Det betyder, at Fri Forsikring A/S og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning, således at udbetalingerne fra de to forsikringer tilsammen ikke overstiger 80 % af din hidtidige bruttoløn*. 8. Outplacement med Job Coach Det er en betingelse for at få udbetalinger fra JobSikring, at du deltager i et outplacementforløb med en personlig Job Coach, og at du er aktivt jobsøgende. Du og din Job Coach skræddersyr sammen et forløb med det formål, at du kommer godt og hurtigt videre til dit næste job. Du bliver tilknyttet Job Coach allerede i din opsigelsesperiode*. Derfor skal du anmelde, at du er blevet opsagt senest 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse. Jo hurtigere sparringen med din Job Coach starter, jo større chance er der for, at du hurtigt finder et nyt job. Møderne med din Job Coach skal holdes en gang om ugen og kan foregå ved fysisk fremmøde, telefonisk eller via Skype. 9. Udbetalinger fra JobSikring 9.1 Hvordan får du udbetalinger? Du har mulighed for at få udbetalinger fra JobSikring i 3 perioder på op til 6 måneder svarende til op til 130 udbetalingsdage. For at få udbetalinger skal du udfylde og indsende en udbetalingserklæring, se afsnit 9.6. Vi udbetaler en gang om måneden senest 5 dage efter, du har indsendt udbetalingserklæringen. Vi udbetaler på din NEM-konto i et dansk pengeinstitut. Side 5 af 11

7 Udbetalingerne af JobSikring er skattepligtige, men du betaler ikke AM-bidrag. 9.2 Selvrisiko- og optjeningsperiode Selvrisikoperioden er på 30 kalenderdage og starter dagen efter, at din opsigelsesperiode* er udløbet. Du må gerne holde ferie eller arbejde i Selvrisikoperioden. Efter Selvrisikoperioden ligger Optjeningsperioderne, hvor du optjener ret til udbetaling. Du optjener ret til udbetaling fra JobSikring fra og med første dag efter, din Selvrisikoperiode er udløbet. Der kan højst optjenes ret til udbetaling for 5 dage pr. uge. Optjeningsperioderne løber fra den 2. søndag i måneden til 2. søndag i måneden efter og er altid enten på 4 eller 5 hele uger. Optjeningsperioderne overlapper derfor kalendermånederne. Da udbetalingerne følger Optjeningsperioderne, vil du ved din første og sidste udbetaling af JobSikring som hovedregel ikke opnå udbetaling for en fuld Optjeningsperiode. Se eksemplet herunder. Eksempel Din opsigelsesperiode* udløber Du er Ufrivilligt Ledig fra den Selvrisikoperioden løber fra Den første dag du optjener ret til udbetaling af JobSikring er den Din første udbetaling vil derfor dække perioden fra og med 01.10, til den 2.søndag i oktober, hvor den igangværende Optjeningsperiode slutter. Figur 2: Optjening og udbetaling af JobSikring Første dag som ledig Første dag med optjening af JobSikring 30 dages selvrisiko Optjening af JobSikring 1. til den 1. i kalendermåneden 2. søndag til 2. søndag Udbetaling af JobSikring 9.3 Sådan beregner vi din dækningssum Din månedlige udbetaling svarer som udgangspunkt til den dækning, som fremgår af din police, men det er din gennemsnitlige månedsløn, der afgør den aktuelle dækningssum. Den dækningssum du får, gælder for hele udbetalingsperioden på op til 6 måneder. Vi beregner din gennemsnitlige månedsløn på grundlag af din bruttoløn* for de seneste 3 hele måneder/12 sammenhængende uger forud for den dag, du har modtaget din opsigelse. Hvis din gennemsnitlige månedsløn, set over en periode på 3 måneder, viser sig at være for lav til, at du kan opnå den dækning, der fremgår af din police, udbetaler vi den dækningssum, som din gennemsnitsløn berettiger til. Den aktuelle månedlige udbetaling af JobSikring kan aldrig overstige 80 % af din hidtidige Side 6 af 11

8 bruttoløn* beregnet som din gennemsnitlige månedsløn umiddelbart inden, du blev opsagt. Eksempel Din månedsløn er kr. brutto, og du har købt JobSikring med en månedlig dækning på Du bliver opsagt, og ved at gennemgå dine lønsedler for en 3 måneders periode viser din gennemsnitsløn sig at være på Det betyder, at vi ikke kan udbetale fuld dækning men i stedet kr. svarende til 80 % af kr. 9.4 Omregning af dækningsbeløb til uger Du har købt JobSikring med en månedlig dækning på baggrund af din månedsløn. Vi udbetaler dog altid JobSikring for perioder på 4 eller 5 uger, svarende til Optjeningsperioderne. Du vil derfor ikke på noget tidspunkt få udbetalt præcist det beløb, der står på din police. Eksempel Du har købt en dækning på kr. pr. måned før skat. Omregnet til en 6 måneders dækningsperiode giver det kr. Delt ud på 26 uger giver det 5770 kr. pr. uge, Fordelt på 5 dage om ugen giver det 1154 kr. pr. dag. 9.5 Deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde, sygdom eller ferie i en optjeningsperiode Du optjener højst JobSikring i 5 dage pr. uge. På dage, hvor du har en indtægt, fx løn eller feriepenge, optjener du ikke JobSikring. På dage, hvor du er syg, optjener du ikke JobSikring, medmindre dine sygedage er i weekenden. Eksempel 1 Du har et deltidsjob på 18 timer pr. uge, fordelt med 6 timer om dagen i 3 dage. Du optjener ikke JobSikring for de 3 dage, hvor du arbejder. I den pågældende uge vil du derfor optjene JobSikring for 2 dage. Eksempel 2 Er dine arbejdstimer fra deltidsjobbet i stedet fordelt på 2 dage med 9 timer om dagen, vil du optjene JobSikring for 3 dage. Dette gælder uanset, om dine 2x9 arbejdstimer er fordelt på to hverdage eller ligger i weekenden. Eksempel 3 Du oplyser, at du er syg mandag og tirsdag i en uge. Du optjener derfor kun JobSikring for de resterende 3 hverdage. Er du syg lørdag og søndag i en uge, optjener du for alle fem hverdage i ugen. Du kan maksimalt få udbetalt JobSikring i 6 måneder, svarende til 130 udbetalingsdage. Dagene, der udbetales for, behøver ikke ligge i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det betyder, at hvis din optjening bliver afbrudt, fordi du har dage med enten deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde, sygdom eller ferie, forlænges perioden på 6 måneder med det antal dage, du ikke har fået udbetalinger fra JobSikring såfremt du stadig opfylder betingelserne for udbetaling. Eksempel 4 Bliver din 6 måneders periode med udbetalinger afbrudt, fordi du fx får et tidsbegrænset job efter 2 måneder, og bliver du derefter igen Ufrivilligt ledig, kan du fortsætte med de resterende udbetalinger fra den periode. I dette eksempel vil du således have ret til at forsætte med max 4 måneders udbetalinger fra JobSikring. Dette gælder uanset, hvor langt dit ansættelsesforhold med tidsbegrænset arbejde har været. Det svarer til, at resten af din oprindelige 6 måneders periode står på standby, mens du har tidsbegrænset arbejde. Du starter dermed heller ikke på en ny Selvrisikoperiode. Når du fortsætter med de resterende udbetalinger i en 6 måneders periode, vil din dækningssum være den samme som sidste gang, undtaget i det tilfælde, hvor du siden sidste udbetaling har ændret din dækningssum nedad. Side 7 af 11

9 9.6 Månedlig udbetalingserklæring For at vi kan udbetale JobSikring, skal du for hver Optjeningsperiode og senest den 2. søndag i måneden indsende en udbetalingserklæring til Fri Forsikring A/S. På den skal du bekræfte, at du er ledig og til fuld rådighed* for det danske arbejdsmarked. Derudover skal du oplyse, om du i perioden har været syg, holdt ferie eller orlov, har haft dage med arbejdstimer fra fx deltidsarbejde, eller fra et fast eller tidsbegrænset job, som du er startet på i Optjeningsperioden. Du skal også oplyse, om du har fået udbetalinger fra andre ledighedsforsikringer. 9.7 Fast job i en optjeningsperiode Hvis du får nyt fast job* i en periode med udbetalinger fra JobSikring og bliver Ufrivilligt Ledig inden for de første 3 måneder af dit nye ansættelsesforhold, kan du fortsætte med udbetalingerne fra den forrige periode, hvis du ikke opbrugte alle 6 måneder, svarende til 130 udbetalingsdage. I dette tilfælde skal du ikke igennem en ny Selvrisikoperiode. Bliver du derimod Ufrivilligt Ledig efter 3 måneders fastansættelse, afbrydes første periode og du starter på en ny periode på 6 måneder og dermed også en ny Selvrisikoperiode. 9.8 Hvordan opnår du ny ret til udbetalinger? Har du opbrugt den første periode på 6 måneder, skal du være i fast job* igen i mindst 3 måneder, for at få ret til den anden periode på 6 måneder i tilfælde af, at du bliver Ufrivilligt Ledig. Du kan ikke optjene ret til en ny periode på baggrund af et tidsbegrænset job uanset varigheden af ansættelsesforholdet. Hver ny periode på 6 måneder starter med en Selvrisikoperiode på 30 dage. Har du fået udbetalinger fra JobSikring i 3 perioder på op til 6 måneder, skal du have haft fast job* igen i 6 sammenhængende måneder, for at få ret til 3 nye perioder med op til 6 måneders udbetalinger i hver periode. Figur 3: Udbetalingsperioder og genoptjening Første dag som ledig 30 dages selvrisiko Mindst 3 måneders fast arbejde 6 måneders udbetaling (max) Ny kvalifikationsperiode på 6 måneder => 3 nye perioder med op til 6 måneders udbetaling i hver periode. Side 8 af 11

10 9.9 Ferie Holder du ferie ud over de uger, som ferielovens regler eller din overenskomst giver dig ret til, afbrydes optjeningen af JobSikring og du mister retten til yderligere forsikringsydelser, indtil du igen har været i fast job* i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder Orlov Holder du graviditetsorlov, barselsorlov, plejeorlov, fædre- eller forældreorlov i en periode, hvor du er Ufrivilligt Ledig, afbrydes udbetalingerne fra JobSikring. Starter din orlov i Selvrisikoperioden, starter du ikke forfra med en ny 30 dages Selvrisikoperiode, når din orlov er slut. Starter din orlov på et tidspunkt, hvor du får udbetalinger fra JobSikring, kan du fortsætte med optjeningen, når din orlov er slut, hvis du ikke opbrugte alle 6 måneders udbetaling inden din orlov startede, og du i øvrigt opfylder betingelserne. Afholder du andre typer orlov i en ledighedsperiode, mister du retten til yderligere udbetalinger, indtil du igen har arbejdet som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder Sygdom Bliver du forhindret i at møde op på grund af sygdom, skal du melde afbud til din Job Coach. Husk at oplyse de dage, du har været syg på udbetalingserklæringen. dit arbejdssted er flyttet til et andet EØSland efter forsikringen trådte i kraft, og du i forbindelse med at du anmelder, at du er blevet opsagt, står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked. du bliver ledig direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse på grund af et strafbart forhold, som du har begået eller er mistænkt for at have begået medmindre sigtelse eller tiltale efterfølgende opgives. du udebliver fra mødeaftalerne med din Job Coach uden at melde afbud. I givet fald bortfalder dine udbetalinger med virkning fra samme dag og kan først genoptages, når vi har hørt fra dig igen. du bliver opsagt som følge af sygdom eller ulykke, når årsagen til sygdommen eller ulyk ken direkte eller indirekte kan forklares ved: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed eller forsætligt har forårsaget. Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, inden for 6 måneder før forsikringen trådte i kraft. Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer. du bliver ledig på grund af jordskælv eller andre naturkatastrofer. du bliver ledig på grund af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. 10. Undtagelser i forsikringsdækningen Forsikringen dækker ikke, hvis: du er blevet opsagt på grund af antallet af sygedage, uden at din læge har stillet en diagnose, som på rimelig måde kan begrunde dit fravær fra jobbet. du bliver ledig, mens du arbejder i udlandet, medmindre: du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller 11. Forsikringspræmie 11.1 Betaling af forsikringspræmien Det er en forudsætning, at du indbetaler forsikringspræmien til tiden, for at kunne få udbetalinger fra JobSikring, hvis du mister dit job. Din første indbetaling af præmie dækker perioden fra forsikringen træder i kraft og frem til den 1. i den efterfølgende måned. Herefter betaler du forsikringspræmien forud, første gang den 1. i måneden efter din forsikring er trådt i kraft. Du skal også indbetale til JobSikring i perioder, hvor du er ledig og får udbetalinger. Betaling af forsikringspræmie er kun mulig ved tilmelding til Betalingsservice. Side 9 af 11

11 Forsikringspræmien tillægges den aktuelt gældende afgift til staten. Præmien, ekskl. afgiften, er fradragsberettiget Ændring af forsikringspræmien Fri Forsikring A/S kan ændre den månedlige præmie med 60 dages varsel, sådan at den ændrede præmie gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 12. Opsigelse, ændring og ophør af forsikringen 12.1 Hvornår ophører forsikringen? Forsikringsdækningen ophører: Hvis du ikke har indbetalt forsikringspræmie senest ved udløbet af fristen i 2. rykkerskrivelse, hvor vi orienterer dig om, at du vil blive slettet på grund af manglende betaling. Forsikringen gælder kun i den periode, du har betalt præmie for, hvilket betyder, at den kan ophøre med tilbagevirkende kraft. Hvis du går på pension, førtidspension, bliver bevilliget ledighedsydelse, eller starter i fleksjob i henhold til lov om aktiv socialpolitik. I disse tilfælde skal du orientere os med det samme. Ved udgangen af det år, du fylder 60. Hvis du overgår fra at være lønmodtager til at være selvstændig erhvervsdrivende* som hovedbeskæftigelse. Dagen efter, du er afgået ved døden Hvis du ændrer eller opsiger forsikringen Du kan når som helst opsige din JobSikring skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel. Hvis du vælger at forhøje din forsikringsdækning, fx fordi din løn er steget efter du købte forsikringen, og derfor giver mulighed for en højere dækning, gælder en ny Kvalifikationsperiode på 6 måneder på forhøjelsen. I Kvalifikationsperioden på forhøjelsen gælder de samme betingelser, som da du købte forsikringen. Se afsnit 6. Eksempel Den 1. marts forhøjer du din forsikringsdækning fra kr. til kr. Den 1. maj anmelder du til Fri Forsikring A/S, at du er blevet opsagt og fratræder ved udgangen af juli. I dette tilfælde gælder den oprindelige dækning på kr. stadig, da du har modtaget opsigelsen i forhøjelsens Kvalifikationsperiode Fri Forsikring A/S kan ændre eller opsige forsikringen Vi kan ændre i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel. Ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Vi kan skriftligt opsige din JobSikring med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Vi kan også opsige din JobSikring uden varsel, hvis du i forbindelse med din anmeldelse af ledighed eller i andre situationer har givet os urigtige, ufuldstændige oplysninger, eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for os. Hvis du har givet os urigtige oplysninger ved forsikringens oprettelse gælder forsikringsaftalelovens Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret på købet af din forsikring. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelser og police. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Du skal inden fristens udløb skriftligt meddele Fri Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, at du har fortrudt købet af forsikringen. Hvis du har indbetalt præmie, og du efterfølgende gør brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte præmiebeløb tilbagebetalt til din NemKonto. Side 10 af 11

12 14. Ankenævn Vi er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon Behandling af oplysninger Ved købet af JobSikring accepterer du, at oplysninger, du har givet os, kan behandles af såvel Fri Forsikring A/S samt genforsikringsselskabet, vores outplacementpartner, SKAT og faglige organisationer. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om Finansiel virksomhed. Fri Forsikring A/S vil til enhver tid gerne oplyse, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, samt oplyse dig om formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid bede om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 16. Lovvalg og værneting For forsikringen gælder dansk ret og værneting. 17. Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser gældende følgende definitioner: Anciennitet: Anciennitet er i denne sammenhæng den periode, du har indbetalt til en forsikring. Har du fx indbetalt til en lønforsikring i 4 år, er din anciennitet 4 år. Vi kan anvende din anciennitet fra en anden lignende forsikring til at reducere Kvalifikationsperioden for JobSikring, hvis din dækning på den anden forsikring som minimum er af samme størrelse og udbetalingsperioden af minimum samme længde, som hos JobSikring. Bruttoløn: Din løn før betaling af AM-bidrag, ATP, skat og andre offentlige ydelser. Det er altså den løn, du har aftalt med din arbejdsgiver. I din bruttoløn må du medregne faste skattepligtige tillæg, for eksempel fri bil. Vi beregner din gennemsnitlige månedsløn på grundlag af din bruttoløn for de seneste 3 hele måneder/12 sammenhængende uger forud for den dag, du har modtaget din opsigelse. Fast job: At du er ansat i et fast job betyder, at du fx ikke er projektmedarbejder, sæsonarbejder, vikar eller i andre stillinger, hvor ledighed indtræffer regelmæssigt eller, hvor der i kontrakten er aftalt en fast slutdato. Fuld rådighed: For at få udbetaling fra JobSikring, skal du være aktivt jobsøgende og fuldt til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det betyder, at du med dags varsel skal kunne starte på nyt job, og at du ikke er dækket af JobSikring, hvis du er syg, holder ferie eller orlov, eller udebliver fra samtaler med din Job Coach uden at melde afbud. Lønmodtager: For at være lønmodtager, skal du have en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, og være aflønnet for mindst 30 arbejdstimer pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Er du ansat som lønmodtager i en virksomhed, ejet af dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Nærtstående familie: Omfatter ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlevere og registreret partner. Opsigelsesperiode: Opsigelsesperioden starter, når du bliver opsagt, og slutter tidligst, når det opsigelsesvarsel, du har fået fra din arbejdsgiver, udløber og din ansættelse er ophørt. Opsigelsesperioden kan ikke være kortere end det opsigelsesvarsel, du har krav på at få i dit ansættelsesforhold. Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig med et kortere varsel end det, du har krav på, udløber opsigelsesperioden, når det korrekte opsigelsesvarsel udløber. Selvstændig erhvervsdrivende: Du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten den drives som personligt ejet virksomhed, interessentskab, anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse. Side 11 af 11

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere