Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde til borgere med stofmisbrug Lov om social service 101 (LBK nr. 254 af 20. marts 2014) og Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service (BKG. nr. 430 af 30. april 2014). Ishøj Kommune kan tilbyde følgende behandlingsmuligheder til borgere i Ishøj og Kommuner, som har et stofmisbrug. Behandlingen tilbydes også borgere under 18 år. Ambulant social stofmisbrugsbehandling (tilbydes lokalt i Ishøj til borgere op til 30 år fra 2015) Denne behandlingsform opfylder langt de fleste borgeres behov. Ved ambulant behandling skal man som udgangspunkt ikke fremmøde dagligt. Det er herved muligt at arbejde eller studere ved siden af behandlingen. Ambulant behandling kan indeholde samtaler med en misbrugsbehandler, gruppeterapi, samtaler med sundhedsfagligt personale samt konsultation med psykiater eller psykolog i særlige tilfælde. Ishøj Kommunes eget ambulante tilbud er beliggende på Tranegilde Strandvej 7, 2635 Ishøj. Dagbehandling Dagbehandling er en mere intensiv misbrugsbehandling, hvor man møder i tilbuddet op til 5 dage om ugen. Tilbuddet er rettet mod misbrugere med mere komplekse problemstillinger, som kræver en særlig indsats, herunder borgere med dobbeltdiagnoser eller personer, som er en del af et kriminelt miljø. Bevilling af dagbehandling sker altid ud fra en konkret og individuel vurdering i det centrale visitationsudvalg. Døgnbehandling Der bevilges kun døgnophold i særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering. Døgnophold indbefatter overnatning på behandlingsstedet. 1

2 Særligt fokus på gravide misbrugere eller misbrugere med hjemmeboende børn Der ydes en særlig koordineret indsats overfor gravide misbrugere eller misbrugere med hjemmeboende børn, da kommunen har pligt til at sikre barnets trivsel. Opfølgning på behandlingen Ishøj Kommune arbejder ud fra princippet om mindste indgriben. Det vil sige, at behandlingen ikke må gribe mere ind i borgerens liv, end hvad der er nødvendigt. Herved bevarer borgeren mest mulig selvstændighed. Efterbehandling I forbindelse med ovenstående behandlingsmuligheder vil der også være tilknyttet efterbehandling. Det vil sige, at der vil blive fulgt op på, hvordan det går efter borgeren udskrives fra behandlingen. Opfølgning på behandlingsplan Behandlingsstedet skal i samarbejde med borgeren udarbejde en behandlingsplan, hvor der sættes mål, aftales gensidige pligter og fastsættes behandlingsforløb. Målgruppen for tilbuddene Ishøj Kommunes overordnede mål for indsatsen Som en del af behandlingsplanen aftales det, at borgere der afslutter misbrugsbehandling skal tilbydes en opfølgende samtale efter hhv. 1 og 6 måneder fra deres behandling afsluttes såfremt, de udskrives med status som færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. Ishøj Kommune tilbyder ambulant social behandling i eget tilbud til borgere op til 30 år. Herudover samarbejder Ishøj Kommune med en række eksterne tilbud, så vi har behandlingstilbud som er tilpasset alle mål- og aldersgrupper samt problemstillinger. At give borgeren en mulighed for at komme ud af sit misbrug eller for at få kontrol over sit stofmisbrug At forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige tilstand og modvirke den negative udvikling, som 2

3 Den organisatorisk struktur og Ishøj Kommunes behandlingstilbud kan være knyttet til stofmisbrug At øge den enkeltes livskvalitet At forebygge tilbagefald. At tilbyde behandling som er tilpasset den enkelte borgers behov og udfordringer Ishøj Kommune har et lokalt misbrugsbehandlingstilbud, som kan yde social ambulant behandling efter servicelovens 101 til borgere op til 30 år fra Tilbuddet hører under Ishøj Kommunes Borger- og Socialservice. Herudover er der et tæt samarbejde mellem Ishøj Kommunes Borger- og Socialservice, Familiecenter, Stabsenhed for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse og Sundhedscenter samt med Psykiatrisk Center Glostrup og Jobcenter. Visitationsprocedure og sagsbehandling Formålet med at udarbejde en handleplan (servicelovens 141) Ishøj Kommune samarbejder med en lang række eksterne behandlingstilbud, som alle er oprettet på Tilbudsportalen. Borgere kan komme i behandling for deres stofmisbrug på to måder. De kan henvende sig til Ishøj Kommune eller henvende sig direkte til behandlingsstedet. Det er dog sagsbehandlerne i kommunen, der alene har kompetencen til at bevilge den konkrete behandling. En handleplan er en gensidig aftale mellem Ishøj Kommune og borgeren. Borgeren er derfor selv med til at udarbejde handleplanen. Den overordnede målsætning med en handleplan er at yde en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgeren. Handleplanen skal fungere som et styringsredskab, som sikrer borgeren ejerskab, og som giver begge parter et overblik over de aftalte indsatser. Behandlingsgaranti Alle borgere bliver derfor tilbudt at få udarbejdet en handleplan efter servicelovens 141. Ishøj Kommune skal tilbyde behandling for stofmisbrug inden for 14 dage fra borgerens henvendelse. 3

4 Frit valg Brugerinddragelse Betaling for kost, logi m.v. Personalets faglige kvalifikationer og kompetencer Monitorering af indsatsen og resultatmål Klageadgang Behandlingsgarantien omfatter desuden tilbud om behandling til unge under 18 år. Borgere, som er visiteret til social behandling af stofmisbrug, har ret til at vælge mellem offentlige og private behandlingstilbud, som er registreret i Tilbudsportalen. De valgte tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Der vil således ikke være frit valg mellem døgn- og dagtilbud, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevant for det planlagte behandlingsforløb. Ishøj Kommunes ydelser på misbrugsområdet tager udgangspunkt i et samarbejde med borgerne. Det vil sige, at involvering og ansvarliggørelse af borgerne altid er en prioritet. Der er ingen brugerbetaling i ambulant- og dagtilbud. I døgntilbud sidestilles borgerne med borgere i andre boog døgntilbud. Borgerne skal altid selv betale for transport til tilbuddet. Ishøj Kommunes eget tilbud rummer en tværfaglig personalegruppe, som indbefatter misbrugskonsulent, psykolog, en sundhedsfaglig medarbejder, en administrativ medarbejder samt mulighed for tilknytning af psykiater. Indsatsen i Ishøj Kommune monitoreres ud fra følgende målsætninger, som er fastsat med inspiration fra Socialstyrelsen tal på området, regeringens 2020 mål samt input fra fagpersoner: a) 50 % af de borgere, der afslutter deres forløb planmæssigt, skal have reduceret deres stofmisbrug. Ud af den samlede gruppe skal de 30 % være stoffrie b) Under 50 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder. Klager over Borger- og Socialservices afgørelse om social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101, kan rettes til Ankestyrelsen. Den skriftlige klage sendes til Ishøj Kommune, Borger- og Socialservice, Ishøj Store 4

5 Torv 20, 2635 Ishøj. Klagen skal være Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune i hænde inden kontortids ophør senest 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Fremtidige indsatser Revision af standarden Klage over den modtagne sundhedsfaglige behandling, kan rettes til Patientombuddet. For nærmere oplysninger om formkrav og klagefrister, se Patientombuddets hjemmeside på: _og_sagstyper/patientklager.aspx. De fremtidige og nuværende fokusområder samt indsatser fremgår af kommunens misbrugspolitik samt handleplan, som kan findes på kommunens hjemmeside under Repræsentanter med kendskab til målgruppen har været inddraget i udarbejdelsen af denne kvalitetsstandard. Fremadrettet vil brugerne i Ishøj Kommunes eget tilbud, samt personale på området, blive inddraget i revisionen af standarden. Standarden revideres hvert andet år og er senest revideret i

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere