Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby. Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr ,-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby. Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,-"

Transkript

1 Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr ,-

2 EJENDOMMEN ADRESSE: Trekronergade 126 A-L 2500 Valby MATR.NR.: 535 og 536, Valby, København AREALER IFØLGE BBR: Grundareal: Bebygget areal: Erhvervsareal m m2 vejareal m m2 KOMMUNE: København BELIGGENHED: Byzone OPFØRT/OMBYGGET: 1914/1941 VARMEINSTALLATIONER: Fjernvarme BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN: Stor, funktionel kontor- og lagerejendom Central og attraktiv beliggenhed i Valby med et par minutters gåafstand til Ny Ellebjerg Station Ejendommen er indrettet med 6 elevatorer Ejendommen, der er registreret med en bevaringsværdi 5, fremstår med et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb ude som inde. Særligt renovering/ udskiftning af ejendommens vinduer må påregnes inden for en overskuelig fremtid udgiften hertil anslås at udgøre ca. kr ,- På pladsen foran ejendommen er udlagt et areal til parkering, som p.t. består af ca. 70 p-pladser

3 INVESTERING OG LEJEFORHOLD KONTANTPRIS: Kr ,- AFKAST: 7,4 % OFFENTLIG VURDERING 2012: Ejendomsværdi: kr ,- - heraf grundværdi: kr ,- KAPITALBEHOV*: Kontantpris kr ,- - Refusion depositum kr ,- Tinglysning anslået kr ,- Total kr ,- Ad*): Kapitalbehov angivet uden advokatudgifter Momsfradragsprocent 100% LEJEINDTÆGTER: Lejeindtægter kr ,- - heraf anslåede lejeindtægter kr ,- Refunderede driftsomkostninger kr ,- - heraf refunderede driftsudgifter, anslået kr ,- LEJEFORHOLD: Ejendommen er pt. indrettet til 12 lejemål, hvoraf de 8 er udlejet. 5 af lejemålene er uopsigelige indtil 2018, jf. lejemålsoversigt. Lejen reguleres årligt svarende til nettoprisindekset. Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter (acontobeløb), arealer, kontraktforhold m.m. s nedenfor.

4 DRIFTUDGIFTER EJENDOMSSKATTER (år 2014): Kommune kr RENOVATION: Renovation kr VAND / VANDAFLEDNING / EL: Fælles el kr Vand kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT: Renholdelse kr Rengøring kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE: Afsat kr ADMINISTRATION: kr FORSIKRINGER: Præmie årligt forsikring I kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER: Elevator og alarm kr Indvend. vedligehold kr Måtteservice kr Henlæggelser kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Driftsudgifterne er opgivet ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %.

5 PLAN / OFFENTLIGE FORHOLD LOKALPLAN: Lokalplan nr. 448 Ny Ellebjerg Området SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. LINK TIL LOKALPLAN: ROVED_ pdf ANVENDELSE: Lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros- og mindre transportvirksomheder med dertil tilhørende administration og lignende. Serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, gallerier, restauranter, spillesteder, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner, sportsanlæg, museer, teatre, kulturhuse og andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundhedsmæssige og miljømæssige servicefunktioner der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv med mulighed for boligfunktioner, jf. punktet nedenfor. Der må indrettes boligfunktioner i tilknytning til den enkelte virksomhed. Boligandelen må ikke overstige 40 pct. af virksomhedens areal og skal udgøre mindst 60 m2. Mindre butikker til salg af produkter produceret på virksomhederne. Arealet til butiksformål må maks. omfatte 20 pct. af virksomhedens samlede areal og maks. 500 m2. Endvidere gælder det for ejendommens facade ud mod Trekronergade, at mindst 75 pct. af stueetagen skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, liberale erhverv, udadvendte fritidsprægede og/eller kulturelle funktioner samt udadvendte virksomhedsfunktioner, som efter Teknik- og Miljøforvaltningens skøn medvirker til at skabe byliv. For eksempler på de foranstående erhverv og funktioner henvises til lokalplan 448 se link.

6 Kælder m² BYGNINGSSPECIFIKATION: BYGNING NR. 1 BBR-bygningsnr. 1 Opført / ombygget år 1914/ 1941 Bebygget areal 2603 m² Sekundære arealer 278 m² Antal etager 4 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Kontor, lager m² Erhvervsareal Ja 278 Sekundært areal Nej Beskrivelse bygning nr. 1 Bygningen har afvigende etager Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt.

7 KØBESUMMENS FORDELING - AFSKRIVNINGER: KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået : Tinglysningsafgift skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: Bygninger og inst allationer: Afskriv.berettigede bygninger m/ evt. installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: Bygninger m/install., afsk.berettigede 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetek niske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen.

8 STARTFORRENTNING: KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Refunderede driftsudgifter kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1 år, vejledende : X = 7,4 % (anslået) Driftsudgifter, handelsomkostninger m.v. er e ksk l. moms i henhold til en anslået/skønnet momsfradragsprocent på 100,00 %.

9

10 LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter 1-8 Rebound Management 4-2 Dialogue One A/S Trekronergade 126 A, st. m. Erhverv Trekronergade 126 F, 2. sal Erhverv Tomgang Trekronergade 126 E Erhverv Lager/Kontor Københavns Medieskole Trekronergade 126 F, 1. sal Erhverv Børns Vilkår Trekronergade 126 F, 1. + Erhverv Cortex Consult A/S Trekronergade 126 F, 4. sal Erhverv Fejekosten Trekronergade 126 G, st. Erhverv Gourmet Køkkenet ApS Trekronergade 126 G, st. Erhverv Butik/kontor/ industrikøkken Tomgang Trekronergade 126 H-K, st. Erhverv Lager/Kontor Gaihede A/S Trekronergade 126 H, 2. sal Erhverv Tomgang Trekronergade 126 H, 3. sal Erhverv Lager/Kontor DFTI I/S Trekronergade 126 A, 1. Erhverv I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået

11 REGULERINGER m.m. Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter Lejen påklaget 1-8 Rebound Management 4-2 Dialogue One A/S Ja Faktisk NPI Nej Ja Faktisk NPI, min. 3 % Nej 5-5 Tomgang Ja Anslået NPI Nej 6-2 Københavns Medieskole Ja Faktisk NPI, min. 3 % Nej 7-4 Børns Vilkår Ja Faktisk NPI, min. 2 % og maks. 4 % Nej 11-4 Cortex Consult A/S Ja Faktisk NPI, min. 3 % Nej 12-6 Fejekosten Ja Faktisk NPI Nej 13-6 Gourmet Køkkenet ApS Ja Anslået NPI, min. 2 % Nej 14-5 Tomgang Ja Anslået NPI Nej 16-6 Gaihede A/S Ja Faktisk NPI Nej 17-3 Tomgang Ja Anslået NPI Nej 19-2 DFTI I/S Ja Faktisk NPI Nej

12 Andersen Erhverv A/S Skovlytoften 1, 2840 Holte Tlf.: , Fax.: KONTRAKTSVILKÅR Nr. Lejer P- pl. Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Afståelsesret Fremlejeret Bemærkninger 1-8 Rebound Management Lejer Udlejer Nej Nej Lejer har opsagt til fraflytning den Lejeaftale med ny lejer er indgået til overtagelse Dialogue One A/S Lejer Udlejer Nej Nej 5-5 Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej Lejeaftale med ny lejer er indgået til overtagelse Københavns Medieskole Lejer Udlejer Nej Nej 7-4 Børns Vilkår Lejer Udlejer Nej Nej 11-4 Cortex Consult A/S Lejer Udlejer Nej Nej 12-6 Fejekosten Lejer Udlejer Nej Nej 13-6 Gourmet Køkkenet ApS Lejer Udlejer Nej Nej Lejer ydes lejerabat på kr fra Lejer ydes tillige rabat for et udeserverings-areal, idet lejen herfor betales første gang Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej Den ovenfor angivne leje er ekskl. denne lejerabat Gaihede A/S Lejer Udlejer Nej Nej Lejer er indrømmet lejefrihed for et udvidet areal i perioden Fra betales fuld leje (kr for det udvidede areal) Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej 19-2 DFTI I/S Lejer Udlejer Nej Nej Den ovenfor angivne leje er ekskl. denne lejerabat.

13

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321 SALGSOPSTILLING Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre Sag 956PK000321 Produktion- og lagerejendom Pris kr. 8.200.000 Højloftet stueplan på 745 m² og 219 m² kælder Samlet erhvervsareal: 964 m² . Mægler: Peter

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd Salg

Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd Salg Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd Salg Kontorejendom, tæt på Bagsværd Torv Kontantspris: kr. 15.600.000, areal: 1.470 m2 Sagsnr: S-10601 Ejendommen: Adresse Vadstrupvej 22 2880 Bagsværd Matr.nr. 5ac, Bagsværd

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1 Fantastisk beliggenhed

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289

SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289 SALGSOPSTILLING Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Sag 956PK000289 Nydelig erhvervsejendom Pris kr. 8.900.000 Højloftet kontoretage på 799 m² og kælder på 799 m² . Mægler: Peter Kjær Dato: 11. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere